BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA
VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Studijski program : Fin., račun. i bankarstvo (IP)
Objavljeno 26.01.2012.
REZULTATI PREDISPITNIH AKTIVNOSTI IZ PREDMETA
LOGISTIKA
19.1.2012
30.11.2011
19.1.2012
24.12.2011
Ocena
7
Ocena
6
5
5
6
8
8
5
6
9
7
Ocena
7
6
6
10
7
6
9
7
7
9
7
10
7
10
7
7
9
7
8
9
9
10
9
10
10
10
10
9
9
9
10
8
8
9
10
10
10
10
10
10
9
10
9
9
I MODUL II MODUL
R.br. Broj Indeksa
1
2C1/0900/06
2
2C1/1962/06
3
2C1/0398/07
4
2C1/0516/07
5
2C1/0672/07
6
2C1/0176/08
7
2C1/0185/08
8
2C1/0214/08
9
2C1/0295/08
10
2C1/0350/08
11
2C1/0353/08
12
2C1/0423/08
13
2C1/0453/08
14
2C1/0524/08
15
2C1/0553/08
16
2C1/0560/08
17
2C1/0583/08
18
2C1/0595/08
19
2C1/1189/08
20
1C1/0002/09
21
1C1/0007/09
22
1C1/0009/09
23
1C1/0013/09
24
1C1/0014/09
25
1C1/0023/09
26
1C1/0024/09
27
1C1/0025/09
28
1C1/0026/09
29
1C1/0030/09
30
1C1/0048/09
31
1C1/0053/09
32
1C1/0057/09
33
1C1/0061/09
34
1C1/0063/09
35
1C1/0064/09
Prezime i ime
Lovrenčić Momčilo
Milićević Danijela
Burgić (M.) Zorica
Marinković (D.) Jovana
Žegarac (M.) Jovan
Miljanović (V.) Vladimir
Popović (M.) Ljiljana
Arsenijević Vladimir
Đorić (V.) Jelena
Maksimović (Z.) Milica
Ćirković Vladimir
Marjanović Danijel
Tasić Teodora
Pavlović (I.) Jorgovanka
Rakić Marina
Otašević Milica
Dodevski Nikola
Stankić (M.) Milena
Marjanović (S.) Predrag
Šabani (A.) Dijana
Bundalo (V.) Milena
Bajski (N.) Danijela
Kljajić (M.) Marko
Grandić (V.) Aleksandra
Rašula (L.) Jelena
Vukić (V.) Neda
Nikolić (N.) Lidija
Rajić (S.) Ivana
Dekić (D.) Filip
Godeč (Z.) Gordana
Ninković (Z.) Ana
Milovanović (P.) Milica
Pavlović (I.) Marija
Šorgić (Z.) Jelena
Kovačević (D.) Jelena
Strana 1/10
5
8
10
9
6
7
10
7
5
8
5
9
7
7
9
6
8
9
10
10
7
7
9
10
10
10
10
10
10
8
9
9
9
7
9
9
7
10
7
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
1C1/0065/09
1C1/0067/09
1C1/0069/09
1C1/0071/09
1C1/0072/09
1C1/0073/09
1C1/0076/09
1C1/0079/09
1C1/0080/09
1C1/0082/09
1C1/0085/09
1C1/0088/09
1C1/0091/09
1C1/0094/09
1C1/0095/09
1C1/0097/09
1C1/0098/09
1C1/0100/09
1C1/0103/09
1C1/0110/09
1C1/0112/09
1C1/0117/09
1C1/0119/09
1C1/0120/09
1C1/0121/09
1C1/0123/09
1C1/0124/09
1C1/0125/09
2C1/0001/09
2C1/0005/09
2C1/0007/09
2C1/0008/09
2C1/0009/09
2C1/0010/09
2C1/0011/09
2C1/0012/09
2C1/0016/09
2C1/0018/09
2C1/0020/09
2C1/0025/09
2C1/0026/09
2C1/0027/09
2C1/0028/09
2C1/0029/09
2C1/0030/09
2C1/0032/09
2C1/0037/09
Joković (M.) Milica
Moljević (S.) Katarina
Madžarac (L.) Bernarda
Ćurčić (T.) Ivana
Dimković Aleksandra
Kovarbašić (D.) Jovica
Lazić (D.) Nevenka
Stanić (M.) Ružica
Španović (M.) Ana
Drljača (M.) Mirjana
Nerandžić (T.) Tijana
Belčević (N.) Nikola
Pejanović Marina
Racić (N.) Marija
Mandušić (B.) Tanja
Ivković Aleksandra
Cajković (V.) Dragana
Savić Jasmina
Bogdanović (M.) Dejan
Kocić (V.) Stefan
Mladenović (S.) Ana
Nikolić (S.) Predrag
Paunović (D.) Nikola
Vuković (D.) Ljiljana
Popović (M.) Ivana
Ilišković (B.) Gorica
Vučenović (O.) Jelena
Višnjić (S.) Damir
Aranđelović (Z.) Jovana
Šuša (G.) Gorana
Đurđević (V.) Marija
Kaurin (M.) Sanja
Rapajić (R.) Nataša
Sidarenko Mirjana
Ljotić (J.) Jelena
Luković Marko
Stojisiljević (M.) Bojana
Polimac Slađana
Kovačević (O.) Dragana
Brkić (P.) Ivana
Đorđević (S.) Maja
Dašić (G.) Ivana
Jovanović (N.) Sandra
Milošević (B.) Ivana
Dakić (D.) Gojko
Petrović (M.) Sandra
Gundelj (Ž.) Bojana
Strana 2/10
10
10
10
10
9
9
9
10
10
8
10
10
8
10
10
10
9
9
9
10
9
8
10
10
10
9
8
10
10
10
9
10
8
9
7
7
8
8
10
8
9
9
9
8
7
7
8
9
10
8
9
7
10
9
9
7
7
10
9
7
10
10
10
10
8
9
10
9
8
9
9
10
8
7
10
7
9
7
8
7
7
8
6
5
7
10
6
8
8
8
6
6
6
6
10
10
9
10
8
10
9
10
9
8
10
10
8
10
10
10
10
9
9
10
9
8
10
10
10
9
8
10
9
10
8
9
8
8
8
7
8
10
7
9
9
9
7
7
7
7
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
2C1/0038/09
2C1/0039/09
2C1/0041/09
2C1/0042/09
2C1/0043/09
2C1/0044/09
2C1/0046/09
2C1/0047/09
2C1/0048/09
2C1/0050/09
2C1/0052/09
2C1/0055/09
2C1/0058/09
2C1/0059/09
2C1/0063/09
2C1/0064/09
2C1/0066/09
2C1/0068/09
2C1/0069/09
2C1/0071/09
2C1/0072/09
2C1/0076/09
2C1/0077/09
2C1/0078/09
2C1/0082/09
2C1/0087/09
2C1/0088/09
2C1/0090/09
2C1/0091/09
2C1/0092/09
2C1/0093/09
2C1/0094/09
2C1/0097/09
2C1/0098/09
2C1/0099/09
2C1/0100/09
2C1/0102/09
2C1/0103/09
2C1/0106/09
2C1/0107/09
2C1/0108/09
2C1/0109/09
2C1/0110/09
2C1/0111/09
2C1/0112/09
2C1/0113/09
Đenić Maja
Vulović Ana
Jovanović (Z.) Svetlana
Arsovski (V.) Dragana
Vlajić Sanja
Kalinčević (G.) Katarina
Todorović (M.) Dragica
Čavić Jelisaveta
Zarić (M.) Jovana
Stojković Ivana
Klicov (M.) Marijana
Obradović (S.) Miloš
Flandžuni Marko
Pantić (M.) Marija
Gajić (D.) Jelena
Nikolić (R.) Olivera
Radović Marija
Skenderi Hanka
Tomasović (J.) Suzana
Brkić (D.) Nevena
Vučićević Aleksandra
Gicić (H.) Azemina
Grčak (Ž.) Katarina
Okanović Milica
Lončar (R.) Marko
Todorović (M.) Tijana
Aćimović Tamara
Kostur (Z.) Jelena
Milenković (M.) Miloš
Marković (M.) Marina
Sandić Sanja
Stojanović (D.) Nina
Jovanović (D.) Marija
Opačić (A.) Aleksandra
Zuber Marina
Miljević Siniša
Gavrilović Srđan
Miljević Nina
Savić (N.) Marija
Marjanović Marija
Vesić Nemanja
Penić (Z.) Uroš
Petrović (V.) Nemanja
Gačić (S.) Nemanja
Ilić (V.) Ivan
Ristić (S.) Nataša
Strana 3/10
7
8
8
9
9
9
8
10
9
8
8
7
9
7
9
7
6
8
8
8
10
9
7
7
8
8
9
8
8
8
8
8
10
9
9
9
9
6
7
8
8
7
8
7
6
6
7
8
7
7
8
8
5
7
6
9
6
9
7
6
6
6
7
7
8
7
6
5
6
7
7
7
7
8
9
8
8
9
9
6
7
7
6
6
6
10
6
6
7
10
6
6
5
6
7
8
8
8
7
9
7
9
7
6
7
7
8
9
8
7
7
8
7
7
7
10
8
8
10
8
6
7
8
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
2C1/0116/09
2C1/0122/09
2C1/0123/09
2C1/0124/09
2C1/0126/09
2C1/0128/09
2C1/0132/09
2C1/0133/09
2C1/0134/09
2C1/0135/09
2C1/0137/09
2C1/0139/09
2C1/0142/09
2C1/0145/09
2C1/0148/09
2C1/0151/09
2C1/0159/09
2C1/0160/09
2C1/0163/09
2C1/0165/09
2C1/0172/09
2C1/0173/09
2C1/0175/09
2C1/0180/09
2C1/0184/09
2C1/0186/09
2C1/0188/09
2C1/0190/09
2C1/0191/09
2C1/0198/09
2C1/0199/09
2C1/0216/09
2C1/0223/09
2C1/0231/09
2C1/0233/09
2C1/0236/09
2C1/0238/09
2C1/0237/09
2C1/0239/09
2C1/0241/09
2C1/0242/09
2C1/0244/09
2C1/0245/09
2C1/0247/09
2C1/0250/09
Nešković (G.) Tijana
Čimburović (B.) Sandra
Sekulić (D.) Marko
Blagojević (M.) Ivana
Dželajlija (Ž.) Biljana
Popović (P.) Jovana
Džodan (M.) Nataša
Žegarac (M.) Nada
Savić (D.) Marija
Torbica Miloš
Reljić (S.) Maja
Kukolj (Z.) Maja
Matijević (V.) Neda
Kovačević (M.) Milena
Đorđević Mirjana
Mirčeta (Z.) Marko
Todorović Irena
Milićević Aleksandar
Kovač (D.) Aleksandra
Cvetković (S.) Aleksandra
Radović Tanja
Nisić Aleksandra
Maslarević (Z.) Milena
Jovanović (Z.) Milica
Trivunović (N.) Đurđija
Colić (M.) Ana
Žakula (M.) Željka
Đurđević (S.) Gordana
Kostadinović (S.) Slađana
Đorđević (S.) Julijana
Mijatović (Đ.) Dušan
Šćekić (M.) Ivana
Pantić (M.) Marina
Jovanović (D.) Katarina
Jeremić (M.) Marija
Živanović Jelena
Slavuj Jelena
Bogdanović (J.) Jelena
Mrkovijeć Ana
Gligorić Ivica
Stojanović (T.) Marijana
Sofranić (M.) Jelena
Dimitrijević (P.) Ana
Živanović (Ž.) Vladimir
Milić Marija
Strana 4/10
10
8
8
7
7
7
6
8
8
8
8
7
8
9
8
8
7
6
6
7
7
8
8
7
8
9
7
7
8
8
8
7
6
9
8
7
8
8
7
8
8
8
7
8
7
7
5
6
7
7
6
7
6
6
6
6
7
10
6
6
7
6
6
6
7
7
8
7
6
6
7
6
7
8
5
7
6
9
8
7
7
7
6
8
7
7
7
7
8
10
7
8
7
6
6
7
7
8
8
7
7
8
7
7
8
8
7
9
8
7
6
9
8
7
7
8
7
6
7
7
5
8
8
7
8
7
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
2C1/0251/09
2C1/0253/09
2C1/0254/09
2C1/0258/09
2C1/0259/09
2C1/0260/09
2C1/0263/09
2C1/0266/09
2C1/0273/09
2C1/0274/09
2C1/0276/09
2C1/0279/09
2C1/0280/09
2C1/0282/09
2C1/0285/09
2C1/0286/09
2C1/0287/09
2C1/0289/09
2C1/0290/09
2C1/0292/09
2C1/0293/09
2C1/0294/09
2C1/0295/09
2C1/0298/09
2C1/0300/09
2C1/0307/09
2C1/0308/09
2C1/0314/09
2C1/0316/09
2C1/0317/09
2C1/0325/09
2C1/0329/09
2C1/0330/09
2C1/0332/09
2C1/0331/09
2C1/0335/09
2C1/0336/09
2C1/0340/09
2C1/0341/09
2C1/0342/09
2C1/0350/09
2C1/0351/09
2C1/0352/09
2C1/0355/09
2C1/0358/09
Sandić (R.) Anđelija
Smiljković (M.) Jovana
Pajić Veronika
Prelić (R.) Katarina
Radević (R.) Katarina
Šormaz Sandra
Đorđević (A.) Stefan
Gajić (Z.) Milica
Borković Đorđe
Mijić (V.) Jelena
Živanović (M.) Marina
Eskenazi (I.) Estela
Vujasinović (A.) Aleksandar
Branković (R.) Emilija
Madla Anđela
Đorđević Goran
Ivković (Ž.) Jovana
Radovanović (D.) Tijana
Vlajnić (Ž.) Aleksandra
Rosić (J.) Luka
Stevkovski (T.) Jasmina
Stepanović (M.) Slađana
Jovanović (M.) Jelena
Spasojević (M.) Vesna
Jović (D.) Dragana
Rakić (M.) Sunčica
Jocić (D.) Marina
Ristić (S.) Nenad
Kalajdžić (M.) Jelena
Vesić (M.) Marijana
Bogićević Ivan
Kolundžić (Ž.) Biljana
Kosanović (R.) Rajka
Đorđević Milica
Stefančić (S.) Marina
Janićijević (M.) Milica
Rajković Olivera
Stevanović (G.) Jasmina
Sabo (A.) Srđan
Ćulibrk (M.) Nikola
Vukajlović Andrea
Milutinović (R.) Nikola
Drakulić Jelena
Nešić Milena
Srdarević Milka
Strana 5/10
8
9
8
10
9
8
6
9
7
7
8
8
9
8
8
8
7
8
7
8
10
8
8
7
8
6
8
8
8
7
7
8
9
6
6
8
6
6
5
6
8
6
8
6
7
8
9
6
7
7
7
6
5
6
5
8
7
5
5
6
6
7
8
8
10
8
8
7
8
7
9
6
7
8
6
7
6
7
6
6
6
8
7
6
8
8
6
7
6
6
5
6
5
6
7
6
9
7
8
9
7
8
7
8
6
7
7
8
7
7
8
9
6
7
7
6
7
9
8
7
7
7
7
7
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
2C1/0359/09
2C1/0362/09
2C1/0363/09
2C1/0364/09
2C1/0365/09
2C1/0366/09
2C1/0369/09
2C1/0373/09
2C1/0375/09
2C1/0376/09
2C1/0379/09
2C1/0382/09
2C1/0384/09
2C1/0385/09
2C1/0386/09
2C1/0389/09
2C1/0390/09
2C1/0391/09
2C1/0393/09
2C1/0399/09
2C1/0401/09
2C1/0402/09
2C1/0405/09
2C1/0407/09
2C1/0408/09
2C1/0410/09
2C1/0413/09
2C1/0427/09
2C1/0428/09
2C1/0430/09
2C1/0431/09
2C1/0432/09
2C1/0439/09
2C1/0443/09
2C1/0445/09
2C1/0447/09
2C1/0448/09
2C1/0449/09
2C1/0450/09
2C1/0452/09
2C1/0453/09
2C1/0454/09
2C1/0455/09
2C1/0456/09
2C1/0464/09
Manasijevski Teodor
Joksimović (S.) Milica
Ilić (M.) Milica
Krnjeta Miloš
Jurković Nikola
Vranić (M.) Marko
Popović Aleksandar
Nikolić (M.) Aleksandra
Drljević Miloš
Haska Alen
Kostić Aleksandar
Popadić Gordana
Maslak (R.) Katarina
Nikolić (D.) Nemanja
Dimić Dijana
Petrović (Đ.) Danijela
Ćosić (M.) Andrijana
Milošević (D.) Nevena
Jevtić (L.) Danijela
Vujušić Branka
Spasić Bojan
Šutaković Aleksandra
Jakovoski (L.) Ivana
Komatina Ana
Zubić (B.) Aleksandar
Ilić Milica
Mišić (M.) Ana
Dobre (Ž.) Nebojša
Velković (M.) Emina
Tomić Nataša
Jeftić Aleksandar
Bogdanović (M.) Uroš
Vasiljević Biljana
Vidaković (D.) Milan
Marković Mira
Puzigaća Tanja
Dibran Velma
Milovanović (J.) Milena
Jovanović (Z.) Slavica
Grujičić Katarina
Grujičić Milica
Grčić (V.) Nikola
Moldovan (J.) Maja
Topalović (M.) Milica
Tintor (M.) Dragana
Strana 6/10
6
7
6
6
7
8
6
9
6
6
7
8
9
7
7
7
6
8
10
7
6
8
6
7
8
8
6
8
7
8
7
6
7
7
8
8
6
7
6
6
7
8
7
8
7
6
7
7
6
6
7
6
8
7
6
6
6
7
6
5
6
6
6
8
5
6
6
6
7
5
Z8
7
6
6
7
6
6
7
7
6
7
8
6
9
7
6
7
7
8
7
7
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6
7
7
7
7
6
7
7
6
7
7
7
7
7
7
6
7
9
6
7
6
7
7
7
7
8
7
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
2C1/0467/09
2C1/0472/09
2C1/0473/09
2C1/0475/09
2C1/0479/09
2C1/0480/09
2C1/0487/09
2C1/0489/09
2C1/0494/09
2C1/0498/09
2C1/0499/08
2C1/0507/09
2C1/0509/09
2C1/0510/09
2C1/0523/09
2C1/0551/09
2C1/0552/09
2C1/0553/09
2C1/0554/09
2C1/0557/09
2C1/0561/09
2C1/0564/09
2C1/0570/09
2C1/0571/09
2C1/0573/09
2C1/0574/09
2C1/0575/09
2C1/0580/09
2C1/0583/09
2C1/0584/09
2C1/0587/09
2C1/0591/09
2C1/0594/09
2C1/0596/09
2C1/0599/09
2C1/0600/09
2C1/0606/09
2C1/0607/09
2C1/0608/09
2C1/0616/09
2C1/0624/09
2C1/0626/09
2C1/0632/09
2C1/0654/09
2C1/0661/09
Anđušić Tijana
Gajić (M.) Biljana
Đukanović (V.) Nikola
Vukas (B.) Sanja
Ljajić (H.) Edin
Mrlješević (Ž.) Nikola
Zajić Milena
Mišković (R.) Milica
Đorđević (S.) Jelena
Crnobrnja (M.) Stefan
Bezbradica Igor
Živković (N.) Maja
Šikanić (J.) Miroslav
Cvetković (R.) Zorica
Terzić (V.) Nada
Petrović Darko
Kukolj (N.) Katarina
Borozan (Z.) Anita
Raca Ognjen
Krgović Ana-Marija
Vojvodić Jovana
Jović (S.) Milan
Jelić (D.) Jelena
Todorović (M.) Žarko
Benusi (Ž.) Bojan
Tabaković (N.) Bojan
Jokić Miroslav
Ljuboja Stefan
Stanković (Ž.) Nevena
Jovanović (B.) Miroslav
Kedžić (D.) Mirko
Radojević (Z.) Darko
Radosavljević (M.) Miljan
Jović Aleksandar
Rovčanin (M.) Slađana
Kovačević (D.) Danijela
Milišin Dejan
Stanković (M.) Jelena
Medaković Mirela
Jovanović (D.) Dijana
Savić (Z.) Ivana
Vuković Đurađ
Banović Bojana
Jevtić (Ž.) Tamara
Idrizović Bisera
Strana 7/10
7
8
8
8
7
6
9
7
10
9
8
7
7
8
7
8
10
8
7
6
8
8
9
6
8
9
8
8
8
8
10
7
7
5
7
8
8
6
6
10
8
8
8
8
6
6
7
6
8
7
7
7
8
9
7
7
6
5
7
6
8
7
9
7
7
7
6
10
6
6
10
6
6
7
7
9
6
6
5
6
7
6
5
6
10
6
6
9
6
7
7
8
7
8
7
7
8
8
10
8
8
7
8
7
8
9
9
7
7
8
7
10
6
7
10
7
7
8
8
10
7
7
7
8
7
6
10
7
7
9
7
7
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
2C1/0665/09
2C1/0677/09
2C1/0680/09
2C1/0686/09
2C1/0691/09
2C1/0706/09
2C1/0707/09
2C1/0710/09
2C1/0733/09
2C1/0735/09
2C1/0747/09
2C1/0748/09
2C1/0753/09
2C1/0768/09
2C1/0782/09
2C1/0787/09
2C1/0789/09
2C1/0793/09
2C1/0794/09
2C1/0807/09
2C1/0847/09
2C1/0848/09
2C1/0861/09
2C1/0867/09
2C1/0875/09
2C1/0902/09
2C1/0924/09
2C1/0983/09
2C1/0984/09
2C1/1138/09
2C1/1139/09
2C1/1140/09
2C1/1141/09
2C1/1144/09
2C1/1146/09
2C1/1147/09
2C1/1148/09
2C1/1149/09
2C1/1150/09
2C1/1151/09
2C1/1152/09
2C1/1153/09
2C1/1154/09
2C1/1156/09
2C1/1159/09
Grulović (Z.) Jasmina
Delibašić (N.) Mirjana
Luković Tatjana
Dražić (Z.) Jovana
Zlatković (L.) Azra
Maričić (S.) Dragana
Karadžić Milica
Spasojević (R.) Ana
Vasić (S.) Milan
Elezović Risto
Holjevac (J.) Ana
Todosijević (V.) Vladan
Grbić (L.) Ljubica
Garić (Ž.) Filip
Vuletić Ana
Dimić (R.) Jovana
Glišević Katarina
Zlatković (M.) Dušan
Pešić (M.) Sanja
Jovović Joko
Mrdaković (Z.) Maja
Jovičić Marina
Nenadić (I.) Marina
Puletić (B.) Aleksandra
Raičević (G.) Sanja
Bubanja Ksenija
Đurić (D.) Mirjana
Radaković (B.) Bojana
Radaković (B.) Jelena
Kulja (P.) Danijela
Zeković (M.) Emilija
Antanasijević Aleksandar
Martinović (S.) Verica
Milanko (N.) Goran
Janković (M.) Jovana
Gridin (P.) Bojana
Jovanović (Đ.) Marina
Repović (Z.) Suzana
Radovanović Dragana
Miodrag (I.) Nena
Delić Sanja
Naković Marija
Milivojević Marko
Spojičević Miroslav
Maksimović (V.) Marko
Strana 8/10
9
8
8
7
8
7
6
7
7
8
7
7
6
6
10
7
8
8
8
7
9
8
6
8
8
6
8
7
8
8
7
8
7
10
8
8
9
8
8
9
8
8
7
6
5
7
6
6
7
6
6
8
6
8
6
8
7
8
7
7
7
6
8
7
8
7
6
8
5
10
6
6
6
6
7
9
6
6
8
10
7
7
7
7
7
9
7
6
8
8
6
9
6
6
6
6
8
6
7
8
6
8
6
6
6
8
7
9
7
7
7
7
9
7
8
9
7
8
8
7
7
7
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
2C1/1165/09
2C1/1167/09
2C1/1168/09
2C1/1169/09
2C1/1170/09
2C1/1171/09
2C1/1172/09
2C1/1174/09
2C1/1175/09
2C1/1176/09
2C1/1177/09
2C1/1179/09
2C1/1181/09
2C1/1183/09
2C1/1186/09
2C1/1188/09
2C1/1195/09
2C1/1199/09
2C1/1200/09
2C1/1202/09
2C1/1203/09
2C1/1204/09
2C1/1224/09
2C1/1225/09
2C1/1226/09
2C1/1227/09
2C1/1228/09
2C1/1229/09
2C1/1231/09
2C1/1232/09
2C1/1234/09
2C1/1235/09
2C1/1236/09
2C1/1240/09
2C1/1241/09
2C1/1243/09
2C1/1244/09
2C1/1245/09
2C1/1248/09
1C1/0084/10
2C1/0540/10
2C1/0599/10
2C1/0646/10
2C1/0673/10
2C1/0748/10
Denčić (M.) Miloš
Stevanović (N.) Marija
Ristanović (M.) Jelena
Vekić (M.) Vladan
Rakic-Gerginov Tijana
Prodanović (J.) Jovana
Glogonjac (S.) Kristina
Perović Marko
Lukić (S.) Anja
Bogdinović (Z.) Marija
Milovanović (G.) Tijana
Gavrilović (D.) Jovana
Medoš (M.) Rajko
Drobac (M.) Danijel
Anđelović Milica
Jovanović (T.) Marko
Hamidović (E.) Aneta
Veljković Nikola
Uzelac (P.) Dane
Pršić (P.) Bojana
Ivančević (S.) Bojana
Spasić (B.) Milica
Cmiljanić (R.) Uroš
Živković (N.) Mladen
Komatina (R.) Tamara
Pelić (V.) Violeta
Milošević (M.) Ana
Dragojević (J.) Dejana
Tintor (Z.) Jelena
Radovanović (M.) Slađana
Stanković (G.) Nikola
Đurić (J.) Dušan
Đoković (L.) Marina
Simonović Petar
Knežević (D.) Marijana
Vasiljević Aleksandra
Jakovljević Marija
Stanković Marina
Gajić Tamara
Stefanović (D.) Dijana
Ilić (R.) Katarina
Stefanović (R.) Milena
Magdič Maja
Stanojević (Ž.) Bojana
Živković (Z.) Draginja
Strana 9/10
9
7
9
8
8
7
7
8
6
7
6
9
8
8
7
8
5
6
8
8
8
7
8
9
10
8
9
10
8
8
8
9
7
8
9
10
8
9
9
8
8
7
7
9
7
8
7
7
7
8
7
6
6
6
7
6
8
6
6
6
5
9
7
8
8
8
7
7
7
6
7
6
9
7
7
7
6
6
8
7
6
6
10
7
7
7
10
10
8
6
6
8
7
7
10
7
9
7
8
5
6
6
7
8
8
7
7
10
9
8
8
10
9
8
7
8
8
8
8
10
8
9
8
8
10
6
10
7
7
400
401
402
403
404
2C1/0817/10
2C1/0846/10
2C1/0883/10
2C1/0791/11
Jovanović Suzana
Ilić Ema
Poskuričić (M.) Snežana
Novović Rade
Đorđević Marija
9
7
10
7
9
7
10
6
5
9
7
10
7
Predmetni nastavnik
dr Snežana Lekić
Upis ocena predispitnih aktivnosti je u petak 27.01.2012. u 14h, A-3.
Napomena: Zaključivanje ocena (lično) isključivo na ispitu u naznačenom terminu.
Strana 10/10
Download

LOGISTIKA - Beogradska poslovna skola