SIMPOZIJUM MEDICINSKIH
SESTARA I ZDRAVSTVENIH
TEHNIČARA
31.03.2015.
Ciljna grupa: medicinske sestre i
zdravstveni tehničari
SIMPOZIJUM HIRURŠKE
KLINIKE
01.04.2015.
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti,
biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni
tehničari
SIMPOZIJUM
ONKOLOŠKE KLINIKE
02.04.2015.
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti,
biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni
tehničari
SIMPOZIJUM INTERNE
KLINIKE
03.04.2015.
Ciljna grupa: lekari, biohemičari,
farmaceuti
SATELITSKI KURS
„Multirezistentni acinetobakter kao
uzročnik bolničkih infekcija: epidemiologija,
antimikrobna rezistencija i terapija“
08.04.2015.
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti,
biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni
tehničari
1
SIMPOZIJUM
KBC”BEŽANIJSKA KOSA” 2015.
KBC“Bežanijska kosa“
Beograd
Simpozijum 31.03-03.04.2015.
Satelitski kurs 08.04.2015.
SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH
TEHNIČARA
SIMPOZIJUM HIRURŠKE KLINIKE
SIMPOZIJUM ONKOLOŠKE KLINIKE
SIMPOZIJUM INTERNE KLINIKE
SATELITSKI KURS
FINALNI PROGRAM
http://www.bkosa.edu.rs
Error! Hyperlink reference not valid. REČ
2
Poštovane koleginice i kolege,
Doborodošli na Simpozijum Dani KBC “Bežanijska kosa” 2015, koji će se od ove godine tradicionalno
održavati u aprilu !
Veoma smo ponosni na ustanovu u kojoj radimo i koja svake godine ima preko 21.000
hospitalizacija i nešto više od 210.000 specijalističkih ambulantnih pregleda. Otvaranjem dva mosta,
Mosta na Adi i Pupinovog mosta, KBC je postao zdravstvena ustanova koja pruža neophodnu
zdravstvenu pomoć ne samo bolesnicima iz Novog Beograda, Zemuna, Surčina i ostalih okolnih naselja,
već i stanovnicima Obrenovca, Pančeva, Koteža i svih mesta kojima je ona najbliža bolnica i koju oni
kojima je neophodna zdravstvena pomoć biraju kao mesto gde će se obratiti za lečenje.
Izgradnja bolnice je počela 1953. godine, a bolnica je počela sa radom 1956. godine. Septembra
1997. godine bolnica dobija status nastavne baze Medicinkog fakulteta za internu medicinu, a oktobra
1999. godine i za hirurgiju, radiologiju, patološku anatomiju i socijalnu medicinu. Danas je KBC
“Bežanijska kosa” je moderna bolnica sa 360 postelja, 947 zaposlenih i tri Klinike: Klinikom za internu
medicinu, Klinikom za hirurgiju i Klinikom za onkologiju.
Ponosni smo što u KBC-u radi deset profesora, jedan docent, jedan asistent i šest kliničkih
asistenata Medicinskog fakulteta u Beogradu. Takodje u KBC-u rade i dva naučna saradnika, jedan viši
naučni saradnik i jedan naučni savetnik Medicinskog fakulteta u Beogradu. U KBC „Bežanijska kosa“ se
takodje održava nastava i Visoke škole za medicinske sestre kao i srednje medicinske škole.
U KBC-u se trenutno realizuje veći broj multicentričnih medjunarodnih projekata. Sa ponosom
možemo da kažemo da smo prepoznati od strane vodećih evropskih medicinskih udruženja i centara i
da smo učestvovali u najprestižnijim projektima Evropskog udruženja kardiologa (EORP-HF, EORP-IV,
EORP-AF), Evropskog udruženja za hipertenziju (ESH-SHOT), Ministarstva nauke Republike Srbije i
Ministarstva zdravlja Republike Srbije u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom.
Ali svi mi zaposleni u KBC-u sa velikim entuzijazmom želimo da još više unapredimo naš stručni i
naučni rad kao i naše međusobne kolegijalne kontakte .
Sa velikim ponosom pozivamo Vas da dodjete i učestvujete u Simpozijumu Dani KBC Bežanijska kosa
2015 !
Ass. Dr sc med Marija Zdravković, naučni saradnik
Direktor KBC „Bežanijska kosa“
Osnovne informacije o simpozijumu
3
SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA
„Edukacioni simpozijum medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara“
31.03.2015.
SIMPOZIJUM HIRURŠKE KLINIKE
„Savremena stremljenja u hirurgiji“
01.04.2015.
SIMPOZIJUM ONKOLOŠKE KLINIKE
„Savremeni dijagnostički i terapijski pristupi u onkologiji“
02.04.2015.
SIMPOZIJUM INTERNE KLINIKE
„Edukacioni simpozijum Interne klinike KBC“Bežanijska kosa“
03.04.2015.
SATELITSKI KURS
-satelit simpozijuma,,Multirezistentni acinetobakter kao prouzrokovač bolničkih infekcija:
epidemiologija, antimikrobna rezistencija i terapija.“
08.04.2015.
ORGANIZATOR
KBC”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb,
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3010777
mail: [email protected]
www.bkosa.edu.rs
MESTO ODRŽAVANJA SIMPOZIJUMA
KBC”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
Amfiteatar
KOTIZACIJA
Kotizacija nije predviđena. Prisustvo je besplatno.
4
Osnovne informacije o simpozijumu
AKREDITACIJA SIMPOZIJUMA
Simpozijum medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara
Odlukom Zdravstvenog saveta simpozijum je akreditovan.
Akreditovan za: medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Akreditovano sa 5 bodova za slušaoce
Simpozijum Hirurške klinike
Odluka Zdravstvenog saveta broj 153-02-416/2015., od 03.03.2015., pod rednim brojem A-1-592/15
Akreditovan za: lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene
tehničare
Akreditovano sa 5 bodova za slušaoce
Simpozijum Onkološke klinike
Odluka Zdravstvenog saveta broj 153-02-416/2015., od 03.03.2015., pod rednim brojem A-1-593/15
Akreditovan za: lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene
tehničare
Akreditovano sa 5 bodova za slušaoce
Simpozijum Interne klinike
Odluka Zdravstvenog saveta broj 153-02-416/2015., od 03.03.2015., pod rednim brojem A-1-591/15
Akreditovan za: lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene
tehničare
Akreditovano sa 5 bodova za slušaoce
Satelitski Kurs
Odluka Zdravstvenog saveta broj 153-02-416/2015., od 03.03.2015., pod rednim brojem A-1-633/15
Akreditovan za: lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene
tehničare
Akreditovano sa 6 bodova za slušaoce
PRIJAVA ZA PRISUSTVOVANJE SIMPOZIJUMU
Sve informacije o simpozijumu možete dobiti na sajtu bolnice www.bkosa.edu.rs
Prijava za simpozijum je obavezna i traje do popune mesta.
Možete se prijaviti preko sajta bolnice na mejl:
[email protected]
Prijava – Registracioni list - treba da sadrži: ime i prezime, broj licence i naziv
ustanove iz koje polaznik dolazi.
5
ORGANIZACIONI ODBOR
Andrić Zoran
Milovanović Branislav
Babić Momčilo
NestorovićZoran
Bilanović Dragoljub
Nikolić Dejan
Bjekić Macut Jelica
Pavlović Dragan
Ćirković Vesna
Paunović-Pavić Danijela
Damjanović-Jungić Željka
Popović-Lisulov Danica
Denić- Marković Ljiljana
Radosavljević Vojislav
Dikić Srđan
Rusić-Ješić Jovanka
Dimković Siniša
Roganović Olivera
Drobnjak -Tomašek Olika
Spasić Zoran
Đukanović Blagoje
Srećković Branislav
Gavrilović Jelena
Stanković Nataša
Granić Miroslav
Tajić Zlatan
Hinić Saša
Timotijević Slađan
Ivanović Nebojša
Todorović Zoran
Končarević Ivana
Tošković Borislav
Krotin Mirjana
Vesković Mirjana
Malenković Vesna
Zdravković Darko
Marković Olivera
Zdravković Marija
Milinić Nikola
6
NAUČNI ODBOR SIMPOZIJUMA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH
TEHNIČARA
Damjanović -Jungić Željka
Luković Vera
Ćirković Vesna
Ljubinković Ivana
Đorđević Aleksandra
Miladinović Smiljana
Đukić Marija
Nedić Mira
Hinić Slobodanka
Poštić Tanja
Jazić Radmila
Rusić Ješić Jovanka
Katić Gordana
Sabo -Petković Sanda
NAUČNI ODBOR SIMPOZIJUMA HIRURŠKE KLINIKE
Bilanović Dragoljub
Nestorović Zoran
Dikić Srđan
Pajić Aleksandar
Đukanović Blagoje
Ranđelović Tomislav
Filipović Zoran
Ristić Dejan
Gerić Veselin
Sekulić Ana
Jeremić Aleksandar
Tošković Borislav
Malenković Vesna
Timotijević Slađan
7
NAUČNI ODBOR SIMPOZIJUMA
ONKOLOŠKE KLINIKE
Murtezani Zafir
Andrić Zoran
Nikolić Dejan
Granić Miroslav
Radović Magdalena
Čolaković Nataša
Sredić Biljana
Ivanović Nebojša
Spasić Zoran
Kovčin Vladimir
Skurić Zlatko
Kostić Sanja
Zdravković Darko
NAUČNI ODBOR SIMPOZIJUMA INTERNE KLINIKE
Bjekić- Macut Jelica
Malićević Hidajet
Branković Marija
Marisavljević Dragomir
Dimković Siniša
Marković Olivera
Drobnjak -Tomašek Olika
Milinić Nikola
Đoković Aleksandra
Milovanović Branislav
Đurić Vesna
Pavlović Sanja
Filipović Branka
Popović -Lisulov Danica
Gardijan Vera
Radosavljević Vojislav
Hajder Jelena
Stojanović Ana
Hinić Saša
Stojanović Ljudmila
Jelić Svetlana
Tadić Dragana
Krotin Mirjana
Zdravković Marija
8
PROGRAM SIMPOZIJUMA MEDICINSKIH SESTRA I ZDRAVSTVENIH
TEHNIČARA
“Edukacioni simpozijum medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara”
Utorak, 31. mart 2015.
8.30-9.00
9.009.05
9.059.20
9.209.50
9.5010.15
10.1510.35
10.3511.05
11.0511.20
11.2011.50
11.5012.20
12.2012.40
12.4013.00
13.0013.20
13.2013.40
13.4014.10
14.1014.30
14.3015.00
15.0015.30
15.3015.40
Registracija
Pozdravna reč
Medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Kbc”Bežanijska kosa”- savremeni pristup pacijentu
Značaj sestre kod pacijenta sa ugrađenim ICD
Glavna sestra Centra
Vms Rusić-Ješić Jovanka
Vms Damjanović-Jungić
Željka
Vms Katić Gordana
Značaj medicinske sestre u PPCI/ kod infarkta
miokarda
Sestrinske intervencije kod dijabetične ketoacidozeprikaz pacijenta po Procesu zdravstvene nege
Vms Ljubinković Ivana
Zdravstvena nega bolesnika sa limfadenopatijom
Vms Ćirković Vesna
Vms Smiljana Miladinović
Pauza
Endoskopska ultrasonografija gornjih partija GIT-a,
sestrinske procedure u pripremi i izvođenju
Zdravstvena nega bolesnika kod pelvične egzentereze
Vms Đorđević Aleksandra
Procedure instrumentarke u kolorektalnoj hirurgiji
Ms Hinić Slobodanka
Reprocesovanje termolabilnih instrumenata
Vms Rusić-Ješić Jovanka
Zdravstvena nega bolesnika sa otvorenim prelomom
tretiran spoljnim fiksatorom- prikaz slučaja
Značaj medicinske sestre u prepoznavanju i
sprečavanju riziko faktora u nastanku dekubitusa
Pauza / Koktel
Vms Nedić Mira
Značaj mamografije u ranom otkrivanju karcinoma
dojke
Histopatološka laboratorija, proces rada, radne
procedure i obrada materijala
Novi pristupi u lečenju onkoloških bolesnika sa
aspekta medicinske sestre
Završna evaluacija i zatvaranje simpozijuma
Vrt Sabo Petković Sanda
Vms Poštić Tanja
Vms Đukić Marija
Vlt Luković Vera
Vms Jazić Radmila
9
PROGRAM SIMPOZIJUMA HIRURŠKE KLINIKE
“Savremena stremljenja u hirurgiji”
Sreda, 01. april 2015.
8.30-9.00
Registracija
9.009.05
9.059.30
9.3010.00
10.0010.30
Pozdravna reč
Prof.dr sc. med. Dragoljub
Bilanović
Kl. Ass. mr sc. med.dr
Diferencijalna dijagnoza opstruktivnog ikterusa
Borislav Tošković
Hirurška rekonstrukcija operativnih povreda žučnih Prof. dr sc. med. Dragoljub
Bilanović
puteva
Strategija hirurškog lečenja metastaza kolorektalnog Dr sc. med. Blagoje
Đukanović
karcinoma u jetri
10.3011.00
Savremena hirurgija karcinoma želuca
11.0011.10
11.1011.20
11.2011.50
11.5012.20
12.2012.50
12.5013.20
13.2013.50
13.5014.20
Diskusija
Pauza
Terapijske opcije u lečenju metastatskog karcinoma
bubrega
Ureterorenoskopija u dijagnostici i terapiji kalkuloze
gornjeg urinarnog trakta
Terapija erektivne disfunkcije nakon radikalne
prostatektomije
Otvoreni prelom dijafize – operativno rešavanje
Ekstraartikularni prelomi distalne potkolenice
Prelomi skočnog zgloba
Reč sponzora
14.2514.45
14.4515.15
15.1515.45
15.4516.15
16.15.
16.30
Doc.dr sc.med. Srđan Dikić
Prof.dr sc. med.Tomislav
Ranđelović
Mr sc. med.dr Zoran
Filipović
Dr Aleksandar Jeremić
Dr sc. med. Zoran
Nestorović,
viziting profesor
Prim.mr sc. med. dr Dejan
Ristić
Dr Aleksandar Pajić
Prim.dr sc. med. Slađan
Timotijević
Kl. Ass. mr sc. med. dr
Borislav Tošković
Pauza / Koktel
Uticaj preoperativne glikoregulacije na pojavu
postoperativnih komplikacija u abdominalnoj hirurgiji
Procena nutritivnog statusa i nutritivna potpora
bolesnika u sepsi
Prednosti i nedostaci invazivnih procedura u terapiji
hroničnog bola
Diskusija
Završna evaluacija i zatvaranje simpozijuma
Prim.dr sc. med.Vesna
Malenković, NS
Mr sc. med.dr Ana Sekulić
Dr Veselin Gerić
10
PROGRAM SIMPOZIJUMA ONKOLOŠKE KLINIIKE
“Savremeni dijagnostički i terapijski pristupi u onkologiji”
Četvrtak, 02. april 2015.
8.30-9.00
9-9.05
9.0510.45
Registracija
Pozdravna reč
I Uznapredovala onkološka bolest
Moderatori:
Limfedem posle hirurškog lečenja karcinoma dojke
Metastatski karcinom dojke – hirurgija primarnog
tumora
Kardiotoksičnost citotoksičnih lekova
Praćenje varijabilnosti srčane frekvence kod bolesnica
sa karcinomom dojke lečenih antraciklinskim
protokolom
Roche simpozijum (ciljna grupa HER 2 pozitivnog
karcinoma dojke)
Diskusija / Pauza
11.00- II Različite loklizacije- ciljevi isti
Moderatori:
12.15
Savremeni principi u lečenju melanoma
Prognostička studija karcinoma želuca u definisanoj
populaciji operisanih bolesnika
Rane postoperativne komplikacije kod bolesnika
operisanih od karcinoma bronha
Sponzorsko predavanje- Astra Zeneca
Diskusija / Pauza
12.30- III Novine u hirurgiji ranog karcinoma dojke
Moderatori:
14.00
14.00
Inicijalna iskustva skrining programa za karcinom dojke
u KBC „Bežanijska kosa“
Preoperativna stereotaksična lokalizacija nepalpabilnih
lezija u dojkama
Lokalizacija nepalpabilnih lezija u dojci
intraoperativnom ehosonografijom
„Sentinel node“ biopsija kod karcinoma dojke –
kombinovana tehnika ili samo vitalna boja
„Sentinel node“ biopsija samo vitalnom bojom kod
operisanih od karcinoma dojke u KBC „Bežanijska
kosa“
Diskusija / Završna evaluacija i zatvaranje simpozijuma
Prof.dr sc. med. M. Granić
Prim.dr. Ljiljana Stamatović,
Prof.dr sc.med. Miroslav
Granić
Prof.dr sc. med. Miroslav
Granić
Doc.dr sc. med. Nebojša
Ivanović
Prim. dr sc. med. Vladimir
Kovčin, VNS
Dr Sanja Kostić
Dr sc. med.Zafir Murtezani
Prim. dr sc. med. Vladimir
Kovčin, VNS, prof.dr
sc.med. Dejan Nikolić
Prof.dr sc.med. Dejan
Nikolić
Dr sc. med. Zoran Andrić
Dr Zoran Spasić
Dr sc. med. Zoran Andrić
Prof.dr sc med. Zorica
Milošević, doc.dr sc. med.
Nebojša
Ivanović
Dr Biljana Sredić
Mr sc. med. dr Magdalena
Radović
Dr Nataša Čolaković
Asis. dr sc. med. Darko
Zdravković
Dr Zlatko Skurić
/ Koktel
11
PROGRAM SIMPOZIJUMA INTERNE KLINIIKE
“Edukacioni simpozijum Interne klinike Kbc”Bežanijska kosa”
Petak, 03. april 2015.
8.30-9.00
Registracija
9.00Pozdravna reč
9.05
9.00- Autonomna kardiovaskularna kontrola
9.20
9.20- Metodološki aspekti ispitivanja funkcije autonomnog
9.40
nervnog sistema
9.40- Uloga multidisciplinarnog pristupa u dijagnostici i
10.00 pracenju bolesnika sa antifosfolipidnim sindromom
10.00- Kardiološke manifestacije u antifosfolipidnom sindromu
10.20
10.20- Kardiovaskularne komplikacije u bolesnika sa OSA
11.00
OSA i srčana insuficijencija
Prof. dr sc. med. Branislav
Milovanović
Dr sc. med. Sanja Pavlović,
NS
Prof. dr sc. med. Branislav
Milovanović
Dr sc. med. Ljudmila
Stojanović, naučni savetnik
Ass. dr sc. med. Aleksandra
Đoković
Prof. dr sc. med. Mirjana
Krotin
Prim.dr sc. med. Danica
Lisulov
Ass. dr sc. med. Marija
11.00- Asimptomatska oštećenja ciljnih organa u hipertenziji
Zdravković
11.40
Stratifikacija kardiovaskularnog rizika kod bolesnika sa Prof. dr sc. med. Siniša
Dimković
hipertenzijom
11.4012.00
12.0012.2013.00
Intravaskularni imidžing u primarnoj perkutanoj Mr sc. med. Saša Hinić
intervenciji
12.20
Pauza
Savremeni
principi
dijagnostike
i
lečenja Ass. dr sc. med. Olivera
Marković
limfoproliferativnih oboljenja
Mr sc. med. Jelena Hajder
13.00- Naša iskustva u primeni „oral swallow“ alergen Prim. dr sc. med. Olika
13.40 specifične imunoterapije u terapiji respiratornih alergija Drobnjak Tomašek
Dr sc. med. Dragana Tadić
Imunoterapija u lečenju alergija na hranu
Dr sc. med. Vojkan
13.40- Transbronhijalna biopsija pod kontrolom rentgena
Radosavljević, Dr sc. med.
14.00
Hidajet Malićević, Dr sc.
med. Ana Stojanović
Opstruktivni sleep apnea sindrom - dijagnostika i Dr sc. med. V.Radosavljević
, dr sc. med. V.Gardijan, dr
lečenje
V.Đurić
14.00- 14.10
Pauza
Ass. dr sc. med. Branka
14.101. Uvodne napomene o neuroendokrinim tumorima
Filipović
15.30
2. Neuroendokrinitumori – dijagnostički algoritmi
3. Primena
endoskopske
ultrasonografije
u Doc. dr sc.med. Svetlana
Jelić
dijagnostic ineuroendokrinih tumora GITa
Prof. dr sc.med. Nikola
4. Lečenje neuroendokrinih tumora
Milinić
5. Visokorezolucijska manometrija (HRIM)
Mr sc. med.dr Jelica Bjekić
Ass. dr sc. med. Marija
Branković
15.30- 15.50
Završna evaluacija i zatvaranje simpozijuma
/ Koktel
12
PROGRAM SATELITSKOG KURSA
“Multirezistentni acinetobakter kao prouzrokovač bolničkih infekcija:
epidemiologija, antimikrobna rezistencija i terapija”
Sreda, 8. april 2015.
13.00-13.30
Registracija
13.30- Ulazni test
14.00
14.00- Intrahospitalne infekcije kao javnozdravstveni problem
14.45
Prof. dr sc. med. Vesna
Bjegović
14.45- Diskusija / Rad u plenumu
15.00
15.00- Prevencija i suzbijanje transmisije multirezistentnog
15.45 acinetobaktera u zdravstvenim ustanovama
Prof. dr sc. med. Vesna
Bjegović
Prof.dr sc. med. Ljiljana
Marković Denić
15.45- Diskusija / Rad u plenumu
16.00
Prof.dr sc. med. Ljiljana
Marković Denić
16.00- Pauza
16.15
16.15- Najčešće infekcije izazvane multirezistentnim sojevima Prof.dr sc. med. Mijomir
Pelemiš
17.00 acinetobaktera
Prof.dr sc. med. Mijomir
17.00- Diskusija / Rad u plenumu
Pelemiš
18.15
18.15- Novine u lečenju infekcija izazvanih multirezistentnim Prof.dr sc. med. Zoran
Todorović
19.00 acinetobakterom
19.00- Diskusija / Rad u plenumu
19.15
19.15- Lokalna
rezistencija
intrahospitalnih
sojeva
20.00 acinetobaktera i savremeni farmakoterapijski vodiči
Prof.dr sc. med. Zoran
Todorović
Doc.dr sc. med. Dragana
Protić
20.00- Diskusija / Rad u plenumu
20.15
20.15- Provera stečenih znanja- test
20.30
Evaluacija kursa, podela sertifikata
Doc.dr sc. med. Dragana
Protić
13
Download

SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH