DOSADAŠNJI EDUKATIVNI SIMPOZIJUMI
IINSTITUTA-KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU
1. Osnovni pravci kliničke psihijatrije, 1976.
2. Aktuelnosti u psihofarmakoterapiji, 1978.
3. Bihejvior psihoterapija, 1978.
4. Forenzička psihijatrija, 1979.
5. Normalnost i psihijatrija, 1979.
6. Psihijatrija i antipsihijatrija, 1980.
7. Novi grupni pravci, 1980.
8. O shizofreniji, 1981.
9. Psihopatologija neuroza danas, 1981.
10. Depresija, 1982.
11. Psihologija, psihijatrija i interpersonalni odnosi, 1982.
12. Psihoorganski sindromi, 1983.
13. Terapija psihijatrijskog koncepta krize
i psihijatrijske intervencije, 1983.
14. Manična stanja, 1984.
15. Interdisciplinarni pristup u psihijatriji, 1985.
16. Paranoidna stanja, 1986.
17. Poremećaji ličnosti, 1987.
18. Reaktivne psihoze, 1988.
19. Psihoterapija: nedoumice i perspektive, 1989.
20. Alkoholizam: aktuelni problemi, 1990.
21. Psihoterapija: doktrina, eklektika, integracija, 1991.
22. Sudska psihijatrija: simpozijum posvećen dr V. Subotiću,
prvom sudskom psihijatru, 1992.
23. Mržnja i mentalno zdravlje, 1993.
24. Psihijatrija u drugim medicinskim disciplinama, 1994.
25. Bračni i porodični poremećaji: prevencija i terapija, 1995.
26. Shizofrenija, na pragu trećeg milenijuma:
vreme sadašnje, dileme, najave za budućnost, 1996.
27. Kognitivni procesi i mogućnost kognitivne terapije, 1997.
28. Mentalno zdravlje i psihički poremećaji kod žena, 1998.
29. Svest, spavanje, snovi:
čovek izmedju stvarnosti i mašte na pragu 21. veka, 1999.
30. Problemi mentalnog zdravlja izbeglog, raseljenog
i prognanog stanovništva, 2001.
31. Normalno i poremećeno polno ponašanje, 2002.
32. Dileme i perspektive psihijatrije u novoj epohi, 2003.
33. Poremećaji raspoloženja: od dijagnostike do terapije, 2004.
34. O suicidu, 2005.
35. Racionalna terapija mentalnih poremećaja, 2006.
36. Aktuelni problemi i trendovi sudske psihijatrije u Srbiji, 2007.
37. Antipsihotici-put ka reintegraciji, 2009.
38. Rane psihoze-izazov za prevenciju, dijagnostiku i terapiju, 2010.
39. Stigma kao prepreka u prevenciji i lečenju mentalnih
poremećaja, 2011.
40. Sprektar anksioznih poremećaja
- izazov savremenog doba, 2012.
41. Jubilej 90 godina Klinike za psihijatriju i Klinike za neurologiju,
Iskustva i nove tendencije, 2013
TEHNIČKI ORGANIZATOR SKUPA
Turistička agencija ZLATNI PUT-MIM TRAVEL
Majke Jevrosime 11, Beograd, Tel/Fax: 381 11 3342 267
E-mail: [email protected] ■ www.zpmimtravel.co.rs
KOTIZACIJA: 5.000 dinara
42. EDUKATIVNI SIMPOZIJUM
KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU KCS
BIOETIKA
I
PSIHIJATRIJA
DODELA SERTIFIKATA
10. oktobar 2014.
12-19h
Zadužbina Ilije M. Kolarca
Beograd
9. i 10. oktobar 2014.
PROGRAM SIMPOZIJUMA
I dan - 9. oktobar 2014.
Zadužbina Ilije M. Kolarca - Svečana sala
II dan - 10. oktobar 2014.
Zadužbina Ilije M. Kolarca - Svečana sala
08.00
REGISTRACIJA UČESNIKA
09.00-09.20
Svečano otvaranje simpozijuma
09.20-09.40
Bioetics in epigenetics
09.45-10.05
10.05-10.50
Placebo u psihijatriji-bioetički aspekti
Satelitski simpozijum – JANSSEN
Kako pomoći pacijentima sa shizofrenijom da oblikuju svoju budućnost?
8.00
Dragan Švrakić
Miro Jakovljević
Priroda relapsa u
shizofreniji i uticaj na
funkcionalnost
- Doc. dr Srđan
Milovanović
Evolucija dugodelujućih
antipsihotika
- Prof. dr Aleksandar
Damjanović
11.00-11.30
KAFE PAUZA - Lata
11.30-11.45
Pitanje eutanazije danas
- medicinski i religijski aspekt
11.50-12.05
Moral i serotonin
12.10-12.25
Epigenetika i lekovi u psihijatriji
Zoran Todorović
12.30-13.15
Satelitski simpozijum
– Lundbeck
Borjanka Batinić,
Dragana Duišin
13.15-14.00
PAUZA ZA RUČAK – Buon Appetito
14.00-14.15
Harmonizacija propisa o
biomedicinskim istraživanjima u
Srbiji sa evropskim standardima
- specifičnosti istraživanja afektivnih
poremećaja
Srđan Milovanović,
Milutin Novaković
Aleksandar Damjanović
Slavica Đukić Dejanović
14.20-14.35
Forenzički aspekti
informisanog pristanka
14.40-14.55
Greške u forenzici:
Defekt znanja ili defekt morala
15.00-15.15
Etičke transgresije profesionalaca u
mentalnom zdravlju
15.15-15.45
KAFE PAUZA - Treana D
15.45-16.00
Bioetički principi kognitivno
-bihejvioralne terapije
Milan Latas
16.05-16.20
Etički principi u psiho-analizi
- forma i sadržaj
Sanja Totić Poznanović
16.25-16.40
Bioetika između psihote-rapije
i farmakoterapije
16.45-17.00
Dosada – izazov i šansa za psihijatriju
17.05-17.20
Upotreba hipnotika
u rizičnim grupama
17.30-19.00
19.00
ORGANIZACIONI ODBOR
PROGRAM SIMPOZIJUMA
Film i psihijatrija - prikaz kolaža
filmova i diskusija
09.00-09.30
Psihoanalitički, kulturološki i
hrišćanski pristup depresiji
Vladeta Jerotić
09.30-09.45
Interakcije antipsihotika
Milica Prostran
9.50-10.05
Etika istraživanja
u neuronaukama
10.10-10.55
Satelitski simpozijum – PFIZER
Savremeni tretman generalizovanog
anksioznog poremećaja
11.00-11.30
KAFE PAUZA - Lata
11.30-11.45
Etičko postupanje
sa kadaverom
Laslo Puškaš
11.50-12.05
Etičke dileme vezane za primenu
elektro-konvulzivne terapije
Željko Špirić
12.10-12.25
Stari vs. novi antipsihotici
– bioetička perspektiva
Maja Ivković
12.30-13.15
Satelitski simpozijum - ALVOGEN
Da li je i koliko uz aripiprazol
realna mogućnost oporavka naših
pacijenata?
13.15-14.00
PAUZA ZA RUČAK – Buon Appetito
14.00-14.15
Estetska hirurgija u tretmanu
telesnog dismorfičkog poremećaja
- paradoks bioetike
Borjanka Batinić
14.20-14.35
Bioetički izazovi i kontraverze interdisciplinarnog tretmana
rodno disforičnih osoba
Dragana Duišin
14.40-14.55
Bioetički izazovi u dijagnostikovanju
i tretmanu osoba sa apotemnofilijom
Jasmina Barišić
15.00-15.15
Bioetički aspekti medicine spavanja
15.15-16.00
KAFE PAUZA - Treana D
16.00-16.15
Bioetički problemi upotrebe
suplemenata kod obolelih od
duševnih bolesti
Dragana Stojanović
16.20-16.35
Bioetički pogled na
prostituciju
Danijela Tiosavljević
16.40-16.55
Psihijatrijski aspekti hroničnog
hepatitisa C: etička razmatranja
Zorana Pavlović
17.00-17.15
Aforizam
- od medicine do satire
Slobodan Simić
Aleksandar Jovanović
Nada Janković
Jelena Manojlović
Srđa Zlopaša
Saša Branković
Nikola Trajanović
Goran Marković,
Aleksandar Damjanović,
Srđa Zlopaša
SVEČANI KOKTEL U FOAJEU ZA SVE PREDAVAČE
I SLUŠAOCE SIMPOZIJUMA
REGISTRACIJA UČESNIKA
17.15
ZATVARANJE SIMPOZIJUMA
Milan Latas
Dragana Duišin
Srđa Zlopaša
Nikola Lalović
Maja Pantović
Vida Jeremić
Srđan Milovanović,
Milan Latas
Slavica Đukić
Dejanović,
Aleksandar Damjanović
Slobodanka Pejović
Nikolić
NAUČNI ODBOR
Aleksandar Damjanović
Dragan Švrakić
Slavica Đukić Dejanović
Srđan Milovanović
POČASNI ODBOR
Ljubiša Rakić
Josif Vesel
Miroslav Antonijević
Dušica Lečić Toševski
Mirko Pejović
Jovan Marić
Miroslava Jašović Gašić
Nikola Ilanković
Milutin Nenadović
Ratomir Lisulov
Grozdanko Grbeša
Goran Mihajlović
U saradnji sa:
Udruženjem psihijatara Srbije
Psihijatrijskom sekcijom SLD-a
Simpozijum je akreditovan odlukom
Zdravstvenog saveta Srbije od 18.08.2014.
sa 5 KME bodova za slušaoce
Download

BIOETIKA I PSIHIJATRIJA