XI KONGRES
UDRUŽENJA INTERNISTA SRBIJE
VRNJAČKA BANJA
Kongresni centar „Zvezda“
8-12. jun 2011.
Sadržaj
Organizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Suorganizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pokroviteljstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Počasni odbor Kongresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Organizacioni odbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Naučni odbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sreda, 8. jun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Četvrtak, 9. jun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Petak, 10. jun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Usmene prezentacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Subota, 11. jun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nedelja, 12. jun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Poster sesija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Opšte informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
1
Organizator
Udruženje internista Srbije
Suorganizatori
Udruženje kardiologa Srbije
Udruženje gastroenterologa Srbije
Udruženje reumatologa Srbije
Udruženje pulmologa Srbije
Udruženje za hipertenziju Srbije
Odbor za dijabetes endokrinološke sekcije SLD
Pokroviteljstvo
European Federation of internal Medicine (EFIM)
International Society of internal Medicine (ISIM)
2
Poštovane koleginice i kolege,
Imamo izuzetno zadovoljestvo i čast da Vam se , u ime Udruženja internista Srbije i Udruženja kardiologa Srbije zahvalimo na prihvatanju poziva
da učestvujete na XI Kongresu internista Srbije koji će se održati od 8.-12.
juna 2011. g u Vrnjačkoj Banji , kongresni Centar Zvezda. Takodje nam je
čast da Vas obavestimo da smo izašli u susret želji većine članova UIS-a da
se Kongres internista održavaju svake godine, tradicionalno početkom juna.
Specijalista interne medicine u današnjoj eri , uprkos velikom napredku
medicini i užoj profilizaciji lekara, zauzima vodeće mesto jer omogućava širi
pristup pacijentu i daje kompletnu medicinsku zaštitu. Internista kao član
tima za pružanje zdravstvene zaštite mora aktivno i da koordiniše zaštitu pacijenata koji omogućavaju drugi uži specijalisti interne medicine sa primarnim
ciljem a to je dobrobit pacijenta. U krajnjem , krajnji zadatak internista je
dijagoza i lečenje različitih multiplih problema obolelih a koji mogu biti složeni
i najčeršće hronične prirode. Dakle, internista mora da bude osposobljen i u
stanju da prepozna simptome iznake opštih bolesti.
Danas, kada su sve preporuke u medicini postavljene na ‘’medicini zasnovanoj na dokazima’’ i kada se svi upiru na postavljanje dokaza izgleda da
se malo pacijent ostavlja po strani , pa bi zatio bilo uputno ipak uspostaviti
pšravilo’’ medicine zanovane na pacijentima’’ a tu bi mesto interniste bilo
od prvorazrednog značaja. Prevencija bolesti je jedan od najvažnijih zadataka koji zauzima centralno mesto u praktičnom radu specijaliste intermne
medicine uz takodje nemanjeh značaja i sekundarne zaštite. Stoga, ne treba
zanemariti podatak da u dobrom broju gradova i mesta celu specijalističku
delatnost objedinjava i vrši specijalista interne medicine, što sa svoje strane
njemu nameće veliku obavezu kontinuirane edukacije iz svih oblasti interne
medicine , a Kongresu internista su jedan od značajnijij vidova ovih edukativnih programa.
I na ovom Kongresu uz organizatore Udurženje intzernista srbije i
Udurženje kardiologa Srbije suorganizatori će biti Udruženje gastroenterologa srbije, Udruženje za hipertenziju Srbije , Udruženje Reumatologa Srbije , Udruženje pulmologa Srbije Udruženje alergologa Srbije, Udruženje
endokrinologa Srbije i Udruženje nefrologa Srbije.
3
XI Kongres Udruženja internista Srbije je ove godine tako koncipiran
da ima edukativni karakter u smislu šta internsita treba da zna iz užih grana
interne medicinekako bi upotpunio svoje znanje potrebno da ispuni svoje
specijalističke zahteve neophodne za dijagnozu i lečenje internih bolesti. Tako će na ovom Kongresu biti organizovano 24 plenarnih predavanja
, najeminentnijih predavača iz Srbije a koje će pokriti kompletnu inrternu
medicinu. Takodje će na Kongresu biti prezentovano 31 radova u vidu usmenih saopštenja i 118 Poster prezentacija , čime smo dali mogućnost da
prezentiraju svoj lični rad i svoja lična iskustva. I ovaj put farmaceutske kompanije su propratile i pšodržale organizaciju Kongresa na čemu im se svesrdno zahvaljujemo.
Koncepcija predavanja i dosadašnja iskustva nam gaerantuju da ćete
osvežiti svoja znanja a i dopuniti najnovijim saznanjima iz različite oblasti
interne medicine. Takodje, smo sigurni da ćete uživati i u druženjima i razonodi u divnom banjsko turističkom ambijentu Vrnjačke Banje. Za sve Vaše
vankongresne aktivnosti pobrinuće se TA Smart.
Dobrodošli na XI Kongres Udruženja interneista Srbije
Prof. dr Branko Lović
Predsednik Udruženja internista Srbije
4
Akademik Prof. dr Miodrag Ostojić
Predsednik naučnog odbora kongresa
Počasni odbor Kongresa
Akademik prof. dr Nikola Hajdin
Predsednik SANU
Akademik prof. dr Vladimir Kanjuh
Član SANU i predsednik odbora za kardiovaskularnu patologiju
Prof. dr Slavica Đukić Dejanović
Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije
Prof. dr Zoran Stanković
Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije
Dr Oliver Dulić
Ministar za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje Vlade RS
Doc. dr Nevena Karanović
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Srbije
Dr Periša Simonović
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Srbije
Prof. dr Miloš Nedeljković
Državni sekretar u Ministarstvu prosvetu i nauku Vlade Republike Srbije
Doc. dr Đorđe Bajec
Direktor Kliničkog centra Srbije
Prof. dr Aleksandar Vuksanović
Direktor RZZO
Prof. dr Ninoslav Radovanović
dopisni član SANU
Dr Mira Velimirović
Direktor DZ Savski Venac, Beograd
Prof. dr Mohammad Khamis, USA
Predsednik American school of Medicine at Belgrade
Prof. dr Ramon Pujol Farriols, Spain
Predsednik EFIM-a
Prof. dr William J. Hall, USA
Predsednik ISIM-a
5
Organizacioni odbor
Predsednik
Branko LOVIĆ
Članovi
Radmila ŽIVKOVIĆ
Živoslava BRANKOVIĆ
Aleksandar NAGORNI
Dušica ČELEKETIĆ
Dragan DJORDJEVIĆ
Nenad CRNČEVIĆ
Sekretari
Dragan LOVIĆ
Dimitrije JANKOVIĆ
Vesna STOJANOV
Zorica CVETKOVIĆ
Marija ZDRAVKOVIĆ
Sekretarijat
Udruženje internista Srbije
TA Smart travel
6
Naučni odbor
Predsednik
Miodrag OSTOJIĆ
Generalni Sekretar
Branko BELESLIN
Tamara ALEMPIJEVIĆ
Alakesandra ARANDJELOVIĆ
Dušan BASTAĆ
Mirjana BOGIĆ
Danijela BOJIĆ
Branka BONAČI-NIKOLIĆ
Petar BOŠNJAKOVIĆ
Zorica CVETKOVIĆ
Dušica ČELEKETIĆ
Djordje ĆULAFIĆ
Dragomir DAMJANOV
Nemanja DAMJANOV
Milica DEKLEVA
Aleksandra DUDVARSKI-ILIĆ
Ana DJORDJEVIĆ-DIKIĆ
Dragan DJORDJEVIĆ
Vojislav GIGA
Branislava IVANOVIĆ
Branko JAKOVLJEVIĆ
Dijana JOVANOVIĆ
Dragana JOVANOVIĆ
Ivan JOVANOVIĆ
Žikica JOVIČIĆ
Goran KORAĆEVIĆ
Svetlana KOSTIĆ
Jelena KOTUR
Nada KOVAČEVIĆ
Mirjana KROTIN
Miodrag KRSTIĆ
Mitja LAINSCAK (Slovenia)
Katarina LALIĆ
Nebojša LALIĆ
Zorica LAZIĆ
Branko LOVIĆ
Dragan LOVIĆ
Ružica MAKSIMOVIĆ
Živan MAKSIMOVIĆ
Željko MARKOVIĆ
Dragana MIJAČ
Nenad MIJALKOVIĆ
Goran MILAŠINOVIĆ
Nikola MILENIĆ
Branislava MILENKOVIĆ
Predrag MILJIĆ
Tomica MILOSAVLJEVIĆ
Marija MITIĆ MILIKIĆ
Aleksandar NAGORNI
Ljudmila NAGORNI-OBRADOVIĆ
Radomir NAUMOVIĆ
Ivana NEDELJKOVIĆ
Milan NEDELJKOVIĆ
Biljana OBRENOVIĆ-KIRĆANSKI
Katarina PAUNOVIC
Siniša PAVLOVIĆ
Tatjana PEJČIĆ
Aleksandra PERIĆ-POPADIĆ
Jova PERUNIČIĆ
Dragica PEŠUT
Radmila PETROVIĆ
Nada PILIPOVIĆ
Tatjana POTPARA
Nebojša RADOVANOVIĆ
Milan RADOVIĆ
Snežana RALJEVIĆ
Sanvila RAŠKOVIĆ
Predrag REBIĆ
Arsen RISTIĆ
Lidija RISTIĆ
Todorka SAVIĆ
Marina SAVIN
Petar SEFEROVIĆ
Sanja SIMIĆ
Dragana SOBIC
Dragana SOBIC-ŠARANOVIĆ
Aleksandra SOKIĆ-MILUTINOVIĆ
Ivana STANKOVIĆ
Branislav STEFANOVIĆ
Jelena STEPANOVIĆ
Ruža STEVIĆ
Vesna STOJANOV
Biljana STOJIMIROVIĆ
Siniša STOJKOVIĆ
Rajica STOŠOVIĆ
Petar SVORCAN
Vesna ŠKODRIĆ-TRIFUNOVIĆ
Ivan TASIĆ
Miloje TOMAŠEVIĆ
Vesna TOMIĆ-SPIRIĆ
Nada VASIĆ
Zorana VASILJEVIĆ
Violeta VUČINIĆ MIHAJLOVIĆ
Bosilja VUJISIĆ-TEŠIĆ
Miodrag VUKČEVIĆ
Dušan VULIĆ
Danijela ZAMAKLAR
Marija ZDRAVKOVIĆ
Vlada ŽIGIĆ
Vladimir ŽUGIĆ
7
8
PROGRAM
XI KONGRES UDRUŽENJA INTERNISTA SRBIJE
8-12. JUN 2011.
9
Sreda 8. Jun
PROGRAM
Sala 1
13.00-14.30
Simpozijum Udruženja za hipertenziju Srbije i radne grupe
za hipertenziju Udruženja kardiologa Srbije
Hipertenzija I deo. Arterijska hipertenzija i oštećenje ciljnih
organa
Moderator: B. Lović , M. Krotin
Lović B. Značaj i komplikacije arterijske hipertenzije
Nedeljković M. Komplikacije na srcu u arterijskoj hipertenziji
Lović D. Promene na krvnim sudovima u arterijskoj hipertenziji
Krotin M Promene na bubregu u arterijskoj hipertenziji
Djordjević D.
Promene na CNS-u u arterijskoj hipertenziji
Stojanov V.
Hipertenzija u trudnoći i kod žena
14.30-16.00
Simpozijum Udruženja za hipertenziju Srbije i radne grupe
za hipertenziju Udruženja kardiologa Srbije
Hipertenzija II deo. Arterijska hipertenzija i oštećenje ciljnih
organa
Moderatori: D. Lović, V. Stojanov
10
Bastać D. Alkohol, kafa lekovi i hipertenzija
Paunovic K. Uticaj sredine na povisen krvni pritisak
Lović D. Stojanov V. Atrijalna fibrilacija i hipertenzija
Zdravković M. Hipertenzija i fizička aktivnost
kod sportista i rekreativaca
Seksualna disfunkija i hipertenzija
Sreda 8. Jun
PROGRAM
16.00 -17.30
Endoskopska dijagnostika i terapija krvarenja
iz digestivnog trakta
Moderatori: A. Nagorni, M. Krstić
Svorcan P. Endoskopska dijagnostika i terapija krvarenja
iz varikoziteta jednjaka
Nagorni A. Endoskopska dijagnostika
i terapija krvarećeg ulkusa
Krstić M. Endoskopsksa video kapsula u dijsgnstoci
krvarenja iz tankog creva
Damjanov D. Endoskopska dgajinostika i terapija krvarenja
iz debelog creva
Bošnjaković P. Radiološka dijagnostika i terapija krvarenja
iz digestionog trakta
17.30 -18.15
Prve domaće studije praćenja primene AT1 blokatora i ACE
inhibitora u lečenju hipertenzije - prava procena efikasnosti i
tolerabilnosti
Moderatori: Z. Vasiljević, V. Stojanov
Vasiljević Z. AT1 blokatori - nezaobilazna grupa lekova
u preporukama za lečenje hipertenzije
u kombinovanoj terapiji
Stojanov. V. Inhibitori renin angiotenzin sistema - naši rezultati
18.15-18.30 Pauza
18.30 -19.30
Moderatori: N. Tasić, B. Ivanović
Tasić N. Ivanović B. Prednosti, kontroverze i specifičnosti terapije
statinima: preko trnja do zvezda.
Kardioprotektivno dejstvo antagonista
aldosterona – Eplerenona
11
Sreda 8. Jun
PROGRAM
19.30 –20.30
Svečano otvaranje
Koktel dobrodošlice
Sala 2
16.00- 17.30
„New kid on the block“ – Ergospirometrija u dijagnostici:
Od anksioznosti do srčane insuficijencije
i transplantacije srca
Moderatori: A. Ristić, V. Žigić, I. Nedeljković
12
Giga V.
Interpretacija parametara
dobijenih erospirometrijom
Dekleva M.
Primena ergospirometrije kod bolesnika
sa srčanom insuficijencijom
Žugić V. Preoperativna procena rizika
kardiopulmonalnim testom
Nedeljković I.
Uloga ergospirometrije u rehabilitaciji
i lecenju srčanih bolesnika
Četvrtak 9. Jun
PROGRAM
Sala 1
7.30 -9.00
Šta bi bilo korisno da zna internista iz hematologije?
Moderatori: D. Čeleketić, Z. Cvetković
Čeleketić D. Anemije
- Sideropenijske anemije
- Megaloblastne anemije
- Hemolizne anemije
Cvetković Z. Limfoproliferativne bolesti
- HLL
- NHL
- M. Hodgkin
Čeleketić D. Hemoragijski sindromi
- Trombocitopenije
- Stečene koagulopatije
- DIK
9.00- 10.30
Šta je neophodno znati iz alergologije i kliničke imunologije
Moderatori: M.Bogić, B. Bonači-Nikolić
Perić-Popadić A. Algoritam dijagnostike i terapije anafilaktičkog šoka
Bogić M. Udružene bolesti disajnih puteva
Stošović R. Principi dijagnostike atopijskihbolesti
disajnih puteva
Tomić-Spirić V. Alergijske reakcije izazvane penicilinom
Jovičić Ž. Hronična urtikarija i angioedem
Rašković S. Sistemski eritemski lupus - najčešća sistemska
bolest vezivnog tkiva
Bonači-Nikolić B. Najteže forme primarnih vaskulitisa –
ANCA vaskulitis
13
Četvrtak 9. Jun
PROGRAM
10.30.- 12.00
Šta bi bilo lepo da internistra zna iz pulmologije
Moderatori: M. Mitić Milikić, D. Jovanović
Stanković I. Bronhijalna astma
Lazić. Z. Hronična opstruktivna bolest pluća
Mitić-Milikić M. Ristić L. Pneumonije
Tuberkuloza
Vučinić- Mihajlović V. Intersticijske bolesti pluća
Jovanović. D. Karcinom pluća
Vukčević M. Sindrom apneje u snu
12.00-12.30
Moderator: D. Žujović
Žujović D. Astma i HOBP – odgovori na
nepostavljena pitanja
12.30-13.00
Moderator: P. Seferović
Seferović P.
Dileme i kontroverze u lečenju
arterijske hipertenzije
13.00-13.45
Moderatori: Z. Vasiljević, G. Panić
Vasiljević Z.
Ključni koraci za procenu rizika
Vaših pacijenata od AKS
Panić G.
Antikoagulantna i antitrombocitna terapija AKS:
kada iskustvo iz prakse prati dokaze
13.45-14.00 Pauza
14
Četvrtak 9. Jun
PROGRAM
14.00- 14.30
Moderator: V. Stojanov
Stojanov V. Logičan pristup u terapiji hipertenzije –
fiksnom kombinacijom lizinopril+amlodipin
14.30- 15.00 Pauza
15.00 -16.30
CSA-CSR kao poremećaji disanja u spavanju
Moderatori: M. Krotin, M.Vukčević
Vukčević M. Centralna sleep apnoja
Krotin M. Poremećaji disanja u hroničnoj
srčanoj insuficijenciji
Vukcevic M. Lečenje CSA-CSR
(Central sleep apnoea-Cheyne Stokes Respiration)
Srdanović I. NIV u akutnom kardiogenom edemu pluća
16.30- 17.15
Nove mogućnosti u antibiotskoj terapiji
Moderator: D. Milovanović
Milovanović D. Farmakološki značaj suspenzija antibiotika
u adultnoj farmakoterapiji.
17.15 -17.30 Pauza
17.30 – 18.15
Uspešno lečenje alergijskog rinitisa i astme
Moderatori: M. Bogić, Z. Lazić
Bogić M. Lazić Z. Lečenjem alergijskog rinitisa ka
dobroj kontroli astme
Dobra kontrola astme - šta kad inhalacioni
kortikosteroidi nisu dovoljni
15
PROGRAM
Četvrtak 9. Jun
18.15 -18.30 Pauza
18.30- 19.30
Pogled na kardiovaskularni rizik iz više uglova
Vukčević V., Vlahović A., Tomašević M.
Sala 2.
13.00 -14.30
Web prezentacija “Respiratory – insights from ATS 2011:
Latest science and lasting care webcast”
Chair Persons: Peter Barnes, Roland Buhl, Bruno Crestani
14.30 -15.00 Pauza
16
Četvrtak 9. Jun
PROGRAM
15.00 -16.30
Hronična opstruktivna bolesti i ishemijska bolest miokarda
– čest, a retko prepoznat komorbiditet
Moderatori: B. Milenković, S. Pavlović
Dudvarski-Ilić A. Hronična opstruktivna bolest pluća i
ishemijska bolest miokarda – faktori rizika,
morbiditet i mortalitet
Milenković B. Inflamacija u hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća i
ishemijskojbolesti miokarda
Kotur J. Značaj oksidativnog stresa u nastanku
hronične opstruktivne bolesti pluća
i ishemijske bolesti miokarda
Vasić N.
Otkrivanje udružene hronične opstruktivne bolesti
pluća i ishemijske bolesti miokarda
Pavlović S. Aritmije kod bolesnika sa hroničnom opstruktivnom
bolesti pluća i ishemijskom bolesti miokarda
Lainscak M.
(Slovenia). Dileme u lečenju bolesnika sa istovremenim
postojanjem hronične opstruktivne bolesti pluća i
ishemijske bolesti miokarda
16.30 -18.00
Savremeni pristup u dijagnostici i lečenju
inflamatornih bolesti creva (IBC)
Moderatori: Nj. Jojić, D. Bojić
Bojić D. Klinički pristup u IBC. Kakav je značaj kliničkih
indeksa u proceni, prognozi i terapiji bolesi
Tarbar D. Savremeni i novi algoritmi u dijagnostici IBC
Jojić Nj. Novine u terapiji IBC
Ćuk V. Savremeni stavovi u hirurškom načinu lečenja IBC.
Klasična i laparaskopska hirurgija.
17
Četvrtak 9. Jun
PROGRAM
18.00 -19.30
Akutna plućna embolija-enigma koju treba rešavati
Moderatori: M. Ostojić, Lj. Nagorni–Obradović, B. Stefanović
Ostojić M. Venska tromboembolija-uvod
Miljić P. Dijagnostika trombofilnih stanja:
stvarna korist za bolesnika ili veliki broj
nepotrebnih testova
Nagorni-Obradović Lj. Dijagnostički algoritam u plućnoj emboliji
18
Peruničić J. Dijagnostičke metode u plućnoj emboliji- Ekg, eho
Stević R. Radiološka dijagnostika plućne tromboembolije
(scintigrafija, MSCT)
Pešut D. Kliničko – radiološke odlike plućne tromboembolije
lečenih u klinici za pulmologiju KCS
Koraćević G. Terapija plućne embolije-Heparin. LMWH,
oralna AKT, HIT-heparinom indukovana
trombocitopenija
Stefanović B.
Trombolitička terapija u plućnoj emboliji PEITHO kriterijumi
Maksimović Ž.
Hirurška terapija u plućnoj emboliji:
embolektomija i cava filter
Vujisić-Tešić B. Trajanje oralne AKT posle plućne embolije
Petak 10. Jun
PROGRAM
Sala 1
7.30- 9.00
Šta internista treba da zna iz endokrinologije
Moderatori: S. Damjanović, N. M. Lalić
Damjanović S. Nadbubrežna žlezda i hipertenzija
Micić D. Terapijske strategije u gojaznosti
Lalić M. N. Striktna kontrola glikemije u terapiji tipa 2
dijabetesa: Da ili ne?
Zamaklar M. Novine u lečenju dislipidemija
Trbojević B. Tiroidna nodozna bolest
Nikolić Đurović M. Od glavobolje do poremećaja vida - tumori hipofize
9.00-10.30
Šta opšti internista treba da zna iz
gastroenterologije i hepatologije
Moderatori: T. Milosavljević, N. Kovačević
Milinić N. Funkcionalne bolesti
Milosavljević T. Šta internista treba da zna o h-pilory infekciji
Kovačević N. Tumačenje ultrazvučnog pregleda abdomena
u internističkoj ambulanti
Ćulafić Dj. Pristup pacijentu sa poremećenim
jetrenim probama
Bojić D. Proliv, zatvor i krv u stolici
Jovanović I. Uloga interniste u implementaciji
Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka
debelog creva
19
Petak 10. Jun
PROGRAM
10.30 – 12.00
Aktuelnosti iz dijabetologije
Moderator: N.M. Lalić
Jotić A. Dijagnoza dijabetesa: novi pristupi
Micić D. Terapija oralnim agensima
Zamaklar M. Insulinska terapija: primena u tipu 1 dijabetesa
Lalić N.M.
Isnulinska terapija: specifičnosti u tipu 2 dijabetesa
Lalić K. Terapija dijabetesa u prisustvu komorbiditeta
i u preoperativnom periodu
12.00-12.45
Moderatori: Z. Vasiljević, E. Stokić
Vasiljević Z., Stokić E. Visoko rizični pacijenti:
značaj primene statina u primarnoj
i sekundarnoj prevenciji
12.45-13.00 Pauza
13.00- 14.30
Seksualnost, srce i hormoni – slaganje mozaika
Moderatori: P. Seferović, E. Stokić, C. Tulić
Seferović P. Stokić E. Tulić C. Erektilna disfunkcija - marker “pritajene”
kardiovaskularne bolesti
Metabolički sindrom - da li postoje razlike
među polovima?
Kako sačuvati (ljubavni) život pacijenta –
terapija erektilne disfunkcije
14.30-15.00 Pauza
15.00-15.45
Hemofarm – Vas partner u terapiji respiratornih infekcija
Milenkovic B., Mitic Milikic M., Skodric Trifunovic V.
20
PROGRAM
Petak 10. Jun
15.45-16.00 Pauza
16.00-18.00
Aspirin i klopidogrel u klinickoj praksi „ne-kardiologa“ – okrugli sto
Moderatori: Ostojić M., Krstić M., Bogić M., Damjanov N., Živković R.,
Prostran M., Miljić P.
18.00-19.30
Aktuni koronarni sindrom: od vulnerabilnog plaka do STEMI
Moderatiri. Ostojić M., Vasiljević Z., Nedeljković M., Stojković S.,
Vukčević V., Peruničić J.
Prehospitalna dijagnostika i tretman
Dijagnostika i tretman u centru berz sala za kateterizaciju
Dijagnostika i tretman u centru sa salama za kateterizaciju
Vodjenje evidencije o akutnom koronarnom sindromu Srbije
21
PROGRAM
Petak 10. Jun
Sala 2.
Usmena saopštenja originalnih radova
11.00-12.00
Predsedavajući: B. Lović, A. Stanković
Raynaudov fenomen: značaj anamnestičkih faktora rizika za razvoj
sistemskih bolesti vezivnog tkiva
Pavlov-Dolijanović S.
Damjanov N., Vujasinović Stupar N., Zlatanović M., Radunović G., Stojanović R.
Korelacija histološkog stepena aktivnosti inflamatornih bolesti creva
sa kliničkom slikom
Stulić M.
Culafić C., Stanković M., Suvajac J.
Imamo li terapiju za sistemsku inflamaciju u hroničnoj opstruktivnoj
bolesti pluća?
Žujović D.
Mandić D.
Kardiorenalni sindrom tip pet-prikaz slučaja
Tasić D.
Cojbašić I., Simonović O., Stanišić D.
Heparinom indukovana trombocitopenija i arterijske tromboze
Antonijević N.
Vučelić D., Radovanović N, Živković I., Savić N., Tadić S., Miković D., Kovač M.,
Antonijević I., Zečević R., Stojanović B., Matić D., Obradović S., Calija B., Miljić P.,
Peruničić J., Vasiljević Z.
Metabolički sindrom i oštećenje bubrega
Tasic D.,
Ćojbašić I., Simonović O., Stanišić D.
Sindrom neadekvatnog lučenja antidiuretskog hormona, problemi
dijagnostike i lečenja
Cizmić M.
Djuran Z.
22
PROGRAM
Petak 10. Jun
Klinički značaj odredjivanja antitela na ciklične citrulinisane peptide
u sistemskoj sklerozi
Stamenković B.
Stanković A., Dimić A., Damjanov N., Nedović J., Stojanović S., Savić V., D.
Djordjević
Usmena saopštenja originalnih radova
15.00-16.00
Predsedavajući: D. Bastać, Z. Cvetković
Prediktori ranog (intrahospitalnog) i kasnog (tokom šest meseci
praćenja) srčanog mortaliteta i morbiditeta kod bolesnika koji su preboleli
cerebrovaskularni insult
Cikić D.
Marčetić Z., Novaković T., Perić T., Dejanović B.
Klinicke i paraklinicke karakteristike reumatskih oboljenja u dijabetes melitusu
Nikolic G.
Pajovic S., Dejanovic B., Rasic D., Petkovic Z.
Savremeni pogled na uticaj pušenja u pojavi plućnih bolesti
Pešut D.
Zastupljenost dislipidemije u bolesnika sa različitim stepenom tireoidne hipofunkcije
Kostić S.
Pešić M., Radojković D., Radenković S., Ćirić
Odnos koncentracija adiponektina, rezistina kao i drugih biohemijskih markera kod bolesnika sa infarktom miokarda
Rasic D.
Rasic D., Rasic J., Nikolic G., Sipic M., Dejanovic B., Todorovic M
Izbor biohemijskih pokazatelja za dijagnozu akutnog koronarnog
sindroma
Milosavljevic J.
Tasic I.
Značaj ultrasonografije i citodijagnostike u obolenjima štitaste
žlezde
Novaković T.
Mitić N., Inić B., Dikić D., Milinić S., Softić S., Dejanović B., Jovičević Lj., Smiljić
S.
23
Subota 11. Jun
PROGRAM
Sala 1
7.30- 9.00
Šta bi bilo dobro da internista zna iz nefrologije
Moderator: R. Naumović
Naumović R. Aktuelnosti u nefrologiji
Stojimirović B. Karakteristike urinarnih infekcija starijih bolesnika
Simić S. Uloga interniste u ispitivanju
i pracenju recidivantne kalkuloze bubrega
Savin M. Šta bi internista trebalo da zna
o nefrotskom sindromu
Radović M. Šta bi internista trebalo da zna
o akutnoj bubrežnoj insuficijenciji
Jovanovic D. Usporavanje progresije
hronične insuficijencije bubrega
9.00-10.30
Rano otkrivanje i lečenje reumatskih bolesti - naš put u bolju
budućnost”.
Moderatori: N. Damjanov, N. Pilipović
24
Damjanov N. Značaj ranog otkrivanja i lečenja hroničnih artritisa
Petrović R. Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza sistemskih
bolesti vezivnog tkiva
Pilipović N. Prevencija, rano otkrivanje i lečenje osteoporoze
Subota 11. Jun
PROGRAM
10.30 -12.00
7x7 simpozijum.
Sta bi bilo lepo da internista zna iz kardiologije?
Moderator: M. Ostojić, B. Beleslin
Giga V. Osnovi hemodinamike za interniste –
od krivi pritisaka do valvularnih mana
Beleslin B. Koji je odnos anatomskog
i funkcionalnog značaja koronarne stenoze
Ostojić M. Principi dijagnostije i terapije
akutnog koronarnog sindroma
Potpara T. Aritmija apsoluta: kada kontrola frekvencije,
kada kontrola ritma, kada antikoagulacija
Stojanov V. P=MV x R, kako na ovoj jednacini bazirati
dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije
Radovanović N. Kako prepoznati, dijagnostikovati
i lečiti plućnu emboliju
Grujić M. Kada su ventrikularne ekstrasistole opasne?
12.00-12.45
Lečenje bola, savremeni pristup
Moderator: N. Damjanov
Damjanov N. Uvodna reč
Stefanović D. Diklofenak, zlatni standard
u terapiji nesteoidnim antiinflamatornim lekovima
Damjanov N. NSAIL, efikasnost i rizici primene
25
Subota 11. Jun
PROGRAM
12.45-13.30
Terapija dislipidemija: Smanjenje kardiovaskularnog rizika
Moderatori: D. Micić, N. Lalić, M. Zamaklar
Micić D. Protektivno delovanje statina:
uticaj na globalni kardiovaskularni rizik
Lalić N. Rezidualni rizik za nastanak ateroskleroze:
definicija i značaj
Zamaklar M. Mogućnost redukcije rezidualnog
kardiovaskularnog rizika
13.30-13.45 Pauza
13.45-14.30
Simpozijum: Značaj Ambulatornog registrovanja krvnog pritiska
Moderatori: Stojanov V., Lović D.
14.30-15.00 Pauza
15.00- 16.30
Metabolički sindrom, dijabetes melitus
i kardiovaskularne bolesti
Moderatori: M. Ostojić, N. Lalić, K. Lalić, D. Zamaklar - Trifunovic
Lalić N. M. Prevencija kardiovaskularne bolesti u dijabetesu:
odnos kontrole glikemije, lipida i arterijskog pritiska
Lalić K. Dislipidemija u aterosklerozi: HDL u fokusu
Ostojić M. Znacaj metabolickog sindroma kod bolesnika
sa akutnim infarktom miokarda
Zamaklar–Trifunović D. Da li imamo pouzdane metabolicke prediktore
oporavka koronarne mikrocirkulacije kod bolesnika
sa akutnim koronarnim sindromom lecenih
uspesnom primarnom PCI
26
Subota 11. Jun
PROGRAM
16.30- 18.00
Metabolički sindrom iz ugla gastroenterologa i hepatologa
Moderator: M. Krstić
Krstić M. Uvodna reč
Alempijević T. Metabolički sindrom i masna jetra
Mijač D. Metabolički sindrom i hepatitis C
Sokić-Milutinović A. Metabolički sindrom u bolestima
gornjeg digestivnog trakta
Mijalković N. Metabolički sindrom u bolestima
donjeg digestivnog trakta
18.00- 19.00
Skupština Udruženja internista Srbije
Predsedavajući: B. Lović
27
Subota 11. Jun
PROGRAM
Sala 2.
15.00 -16.30
Prevencija i rano otkrivanje plućnih bolesti
Moderatori. V. Škodrić-Trifunović, D. Pesut
Pejčić T. Problemi u ranoj dijagnostici plućnih bolesti
Pesut D. Uticaj pušenja na pojavu plućnih bolesti
Raljević S. Gojaznost i plućne bolesti
Škodrić-Trifunović V. Prevencija bolničkih respiratornih infekcija
Vučinić V. Rano otkrivanje i diferencijalno-dijagnostičke
dileme kod sarkoidoze
16.30-18.00
„Imaging“ kardiovaskularnih bolesti –
od „crvenih“do „zelenih“ metoda
Moderatori: A. Arandjelović, Ž. Marković
Marković Ž. Mogućnosti CT pregleda srca u dijagnostici ishemije
i drugih patoloških stanja
Marković Ž., Vukosavljević V., Mladenović A., Menković N.
CT pregled srca i ozračenost pacijenta:
Sadašnje stanje i perspektive
Arandjelović A Značaj odredjivanja kalcijumskog skora koronarnih
arterija u dijagnozi i prognozi koronarne bolesti
Sobić-Saranović D. Nuklearna kardiologija u funkcionalnoj dijagnostici
kardioloških obolenja
Giga V.
Stres ehokardiografija: Indikacije i protokoli
Đorđević-Dikić A. Neinvazivna procena koronarne bolesti:
nove metode za novo vreme
28
Nedelja 12. Jun
PROGRAM
Sala 1.
9.30- 11.00
Preoperativna procena i priprema srčanih bolesnika
za nesrčane operacije
Moderatori: B. Obrenović-Kirćanski, S. Pavlović
Ivanović B. Bolesnici sa srčanom insuficijencijom
Dimković S. Bolesnici sa koronarnom bolešću
Obrenović-Kirćanski B.
Bolesnici sa valvularnim srčanim manama
i veštačkim valvulama
Pavlović S. Bolesnici sa aritmijama
11.00-12.30
Implementacija preporuka za prevenciju koronarne bolesti
Moderatori: I Tasić, M. Tomašević
Tasić I. Stratifikaciju rizika od kardiovaskularnih bolesti
kod asimptomatskih bolesnika –
stav iz 2011. godine.
Kostić S. Tretman bolesnika sa bolešču ekstrakranijalnih
karotidnih i vertebralnih arterija – stav iz 2011 g.
Savić T. Kaklos stići do ciljnih vrednosti LDL holesterola
Tomašević M. Individualna antitrombocitna terapija u praksi
Vulić D. (Bosna i Hercegovina).
Implementacija preporuka za prevenciju
koronarne bolesti
Jakovljević B. Promena načina života u lečenju hipertenzije
29
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
Sala 3
9.00- 14.00
Komisija:R. Živković, M.Zdravković
P1
Retki uzroci krvarenja iz digestivnog trakta
Zec R.1
Zec-Petković N. 2,Uglješić M. 3
Mitić G.1, Novaković V.1, Penjašković D.1
1 Opšta bolnica Srem. Mitrovica
2 Dom Zdravlja Srem. Mitrovica
3 Klinički Centar Srbije-Beograd
P2
Prevalenca srčana slabosti u hroničnom obstruktivnom bronhitisu
Lazovic B.
Bogdanovic N.
KBC Zemun
P3
Body mass index-a u hroničnom obsturktivnom bronhitisu
Lazovic B.
Bogdanovic N.
KBC Zemun
P4
Plućni hamartom-slučajni nalaz- prikaz slučaja
Lazovic B.
KBC Zemun
P5
Fibrinolitička terapija AIM DK -prikaz slučaja
Mitić V.,
Interno Odeljenje ZC Vranje
P6
Komorbiditeti-terapijski problem: sarkoidoza udružena
sa hipertenzijom i diabetes mellitusom/ prikaz slučaja.
Masoničić G.,
Mitrović S., Masoničić N.,
PZU \” Dr Masoničić\” JZU Dom Zdravlja Bar
Medicinski fakultet Podgorica
30
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
P7
Povećan broj mladih osoba kojih je postavljena indikacija
za 24h Holter monitoring EKG
GM
NM, MP
PZU \”Dr Masonicic\”
JZY Dom zdravlja Bar, Crna Gora
P8
Koliki je gastroenteroloski rizik nasih pacijenata
na nesteroidnim antiinflamatornim lekovima?
Bankovic V.
Sarac B., Simonovic Lj., Milic D.
Dom zdravlja Nis, OJ Kucno lecenje i medicinska nega
sa palijativnim zbrinjavanjem
P9
Uticaj težine i dužine trajanja alkoholne bolesti jetre na depresiju
Popović D.
Kovačević N., Alempijević T., Ĺ puran M., Jeljić R., Krstić M.
Klinika za gastroenterologiju, Klinički centar Srbije
P10
Sociodemografske karakteristike pacijenata
sa primarnom bilijarnom cirozom kao prediktori zamora
Popović D.
Kovačević N., Alempijević T., Ješić R., Krstić M.
Klinika za gastroenterologiju, Klinički centar Srbije
P11
Evaluacija bolesnika sa bolom u grudima i normalnim koronarnim
angiogramom u hipertrofičnoj kardiomiopatiji- prikaz slučaja
Snežana Lazić
Celić D., Zipić M., Stolić R., Perić V., Pajović S., Sovtić S.
Interna klinika, Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica
P12
Odnos plućne funkcije i težine bolesti u reumatoidnom artritisu
Milenković M.
Institut za reumatologiju, Beograd
31
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
P13
Zastupljenost ventilatorne insuficijencije
u obolelih od karcinoma pluća
Djelić D.
Lazić S., Pajović S., Krdzić B., Milinić S., Ĺ ipić M., Mihailović B., Marčetić Z.
Interna klinika, Medicinski fakultet u Prištini- Kosovska Mitrovica
P14
Serum ascites albumnski gradijent
u diferencijalnoj dijagnozi ascitesa
Bjelaković G.
Nagorni A., Petrović B., Bendeto-Stojanov D.,
Radovanović-Dinić B., Grozdanović V.
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinicki centar Nis
P15
Polna struktura i terapijski pristup u nemoj ishemiji miokarda
detektovanoj testom fizičkim opterećenjem
Lazić S.(1),
Mitić N.(2), Djelić D.(1), Z ipić M.(1), Milinić S.(1), Krdžić B.(1),
Marčetić Z.(1).
1 - Interna klinika, Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini
2 - Institut za patološku fiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini
P16
Prikaz kompleksnog bolesnika sa nekoliko udruženih internističkih
oboljenja šta je primarno, a šta sekundarno?
Savić Ž.
Vrašarić V., Hadnadjev Lj., Petrović Z., Damjanov D., Knežević A., Pešić T.,
Mihajlović V., Jocić T., Latinović O., Orlić T., Krnetić Ž., Pekić N.
Klinički centar Vojvodine, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Novi Sad
P17
Specifičnosti gihta kod žena
Petković Z.
Novaković T., Milinić S., Faertag M., Inić B.
Medicinski fakultet Priština - KosovskaMitrovica
P18
Karakteristike kolorektalnih adenoma u odnosu na njihovu veličinu
Radovanović-Dinić B.
Nagorni A., Bjelaković G., Tešić-Rajković S., Brzački V.,
Dinić-Radović V., Grozdanović V., Petrović G.
Klinički centar Niš, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju
32
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
P19
Značaj odredjivanja amonijaka u proceni postojanja minimalne
hepatične encefalopatije
Grozdanović V.
Nagorni A., Bjelaković G., Dinić-Radović V., Petrović G.
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju Klinički Centar Niš
P20
Pneumonija gornjeg lobusa u srčanoj insuficijenciji
Živić D.
Matić Lj.
Dom zdravlja \”Dr Djordje Kovačević\” Lazarevac
P21
Ultrasonografija u ranoj dijagnostici NHL
Matić Lj.
Živić D.
Specijalistička ordinacija \”INTERNA\”
P22
Vanbolnički stečene pneumonije kod starih lečenih u
Jedinici intenzivne nege
Stjepanović M.
Raljević S., Buha I., Pešut D., Škodrić-Trifunović V.
Klinika za pulmologiju, KCS
P23
Prikaz slučaja: Takayasu bolest
Bukilica S.1,
Slavić V.2, Delić M.2
1 PZU Opšta bolnica Meljine, Crna gora
2 Institut ’’Dr Simo Milošević’’ Igalo, Crna Gora
P24
Glikogen fosforilaza izoenzim BB i heat shock protein 27 kao
indikatori naporom indukovang miokardijalnog stresa
kod elitnih vaterpolista
Slavić V.
Kamenov B., Delić M., Bukilica S.
Institut \”Dr Simo Milošević\” Igalo, Crna Gora
33
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
P25
Terapijski efekat losartana kod pacijenata sa visokim normalnim
krvnim pritiskom
Lović D.1
Lović B.1, Stojanov V.2, Jakovljević B.3 , Paunović K.3, Djordjević D.4
Specijalistička ordinacija’’InterMedica-dr Lović’’1
Klinički Centar Srbije, Medicinski fakultet Beograd 2
Institut za higijenu KCS, Medicinski fakultet Beograd3
Institut Niška Banja4
P26
Lemmel sindrom: prikaz slučaja
Petrović G.
Nagorni A., Bajagić B.
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, KC Niš
P27
Arterijska hipertenzija kod oficira Vojske Srbije
Nikolić Z.
Dačić V., Mladenović M.
Vojnomedicinski centar Karaburma, Beograd
P27
Arterijska hipertenzija i gojaznost u oficira Vojske Srbije
Nikolić Z.
Dačić V., Majstorović M., Mladenović M.
Vojnomedicinski centar Karaburma, Beograd
P28
Elderly, atrial fibrillation and arterial hypertension management
Zivkovic R.
Dom zdravlja Stari Grad Beograd
P29
Ciroza jetre uzrokovana metotreksatom u bolesnice sa
reumatoidnim artritisom-prikaz slučaja
Raičević Sibinović S.
Nagorni A., Radisavljević M., Brzački V
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju Klinički centar Niš
34
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
P30
Esencijalna arterijska hipertenzija i gojaznost
Branković D.
Stanković D., Arandjelović V., Branković M.
Dom Zdravlja-Niš,Bolnički Centar-Vranje,
Specijalna Bolnica za lečenje psihijatrijskih bolesti-G.Toponica
P31
Frekfentnost epigastričnog bola kod koronarnih bolesnika
u odnosu na bolesnike koji nemaju koronarnu bolest
Arandjelović V.
Branković D., Branković M., Stanković D.
Specijalna bolnica za psihijatrijskih bolesti-G.Toponica,
Dom Zdravlja-Niš,Bolnički Centar-Vranje
P32
Korelacija izmedju veličine leve pretkomore,atrijalne fibrilacije i
tromboembolijskih dogadjaja
Arandjelović V.
Branković D., Branković M., Stanković D.
Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti-G.Toponica,Dom Zdravlja-Niš,
Bolnički Centar-Vranje
P33
Esencijalna arterijska hipertenzija i dijastolna funkcija leve komore
Branković D.
Stankovic D., Arandjelovic V., Brankovic M.
Dom.Zdravlja /Nis,Bolnicki Centar/Vranje,
Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti/G.toponica
P34
Preživljavanje i kliničke karakteristike bolesnika sa jednosudovnom
koronarnom bolešću lečenih revaskularizacijom miokarda
i medikamentozno
Miljković D.
Dom zdravlja Varvarin
P35
Angiografske i kliničke karakteristike bolesnika sa prebolelim
infarktom miokarda sa ST elevacijom (STEMI) i bez ST elevacije
(NSTEMI)
Miljković D.
Dom zdravlja Varvarin
35
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
P36
Poremećaj metabolizma glukoze kod oficira Vojske Srbije
Mladenović M.*
Nikolić Z.*, Dačić V.*, Karajović J.**
*Vojnomedicinski centar Karaburma, Beograd
**Klinika za endokrinologiju Vojnomedicinske akademije, Beograd
P37
Učestalost pojave nodusa u štitastoj žlezdi kao uzgrednog nalaza
tokom ehokardiografskog pregleda
Nikolić Z.*
Ostojić K.*, Karajović J.**
*Vojnomedicinski centar Karaburma
**Klinika za endokrinologiju Vojnomedicinske akademije Beograd
P38
Zastupljenost faktora rizika kod pacijenata sa hipertenzijom lečenih
na različitim nivoima zdravstvene zaštite
Zanfirović D.
Kalimanovska D.
Dom Zdravlja Priština
P39
Kardijalna sinkopa
Ilic Videnovic D.
Videnovic S.
Specijalna bolnica \”Gamzigrad\”
P40
Praćenje biomarkera citolize hepatocita u serumu bolesnika
sa akutnim virusnim hepatitisom tipa A
Kisić B.1
Mirić D.1, Dragojević I.1, Ilić A.2
Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, sedište Kosovska Mitrovica
1Institu za biohemiju, 2Katedra za preventivnu medicinu
(Medicinska statistika i informatika)
P41
Uloga i značaj ultrazvučnog pregleda abdomena u dijagnozi akutnog
bilijarnog pankreatitisa
Tešić Rajković S.
Radovanović Dinić B.
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju KC Niš
36
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
P42
Kliničke karakteristike tuberkuloze pluća kod osoba mladje
i starije životne dobi
Smiljić S.1
Radović B.2, Nestorović V.1, Biševac B.1, Novaković T.3, Sovtić S. 3, Savić S.4
1Institut za fiziologiju, Medicinski fakultet,
Univerzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica)
2 Zdravstveni centar, Grudno odeljenje, Kosovska Mitrovica 3Interna klinika,
Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica)
4Institut za histologiju, Medicinski fakultet,
Univerzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica)
P43
Povezanost nesteroidnih antiinflamatornih lekova
i Helicobacter pylori infekcije u bolestima proksimalnog dela
digestivnog trakta
Brzački V.
Jovanović D., Benedeto-Stojanov D., Mladenović B., Raičević-Sibinović S.,
Dinić-Radović V.
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju KC Niš
P44
Retroperitonealni hematom kao komplikacija
antikoagulantne terapije
Stjepanović M.
Savić M., Vučinić V., Skodrić-Trifunović V., Jovanović D., Marić D.
Klinika za pulmologiju,Klinički centar Srbije
P45
Akutni holangitis kod starijih ljudi
Mladenović B.
Nagorni A., Bjelaković G., Brzački V., Radovanović-Dinić B.,
Benedeto-Stojanov D., Petrović B.
KC Niš, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju
P46
Nivo parametara oksidativnog stresa kod sarkoidoze
razlicitog klinickog toka
Videnovic-Ivanov J.
Kotur -Stevuljevic J., Vucinic V., Spasic S.,
Ivanisevic J., Filipovic S.
Klinika za plucne bolesti i tuberkulozu KCS Beograd
(1)Institut za medicinsku biohemiju, Farmaceutski fakultet, Beograd (2)
37
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
P47
Kliničke karakteristike atrijane fibrilacije i lečenje
Ilić S.
Jovanović B.
DOM zdravlja Niš
P48
Syndroma Cushing u trudnoći: multidisciplinarni pristup
u dijagnozi i terapiji
Bogavac M.
Medić-Stojanoska M., Rankov O.
Klinički centar Vojvodina, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad
P49
Uticaj pola, starosti i atopijske konstitucije pacijenata na ishod
in vivo testiranja na opšte anestetike i miorelaksante
Mijanović R.
Rašković S., Curić V., Jovičić Z., Perić-Popadić A., Bogić M.
Klinika za alergologiju i imunologiju KCS
P50
Dijagnoza anafilaktičkog šoka na ciprofloksacin odredjivanjem
koncentracije ukupne triptaze u krvi
Mijanović R.
Jovanović D.
Klinika za alergologiju i imunologiju KCS
P51
Uticaj hiperlipidemije na promenu aktivnosti mijeloperoksidaze
pacijenata na hemodijalizi
Mirić D.
Kisić B., Mirić B.
Medicinski fakultet Priština (Kosovska Mitrovica)
P52
Evaluacija i liječenje kardiovaskularnih bolesti kod pacijenata
na dijalizi
Dujsić A.
Bedak O.; Mehić J.; Ajanović E.; Prnjavorac B.; Sejdinović R.; Irejiz N.
Opšta bolnica Tešanj, Bosna I Hercegovina
38
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
P53
Hočkinov limfom sa intrakranijalnim promenama - prikaz slučaja
Bogunović M.
Jančić R., Gotić M., Mihaljević B.
Klinika za Hematologiju, KC Srbije, Beograd
P54
Zdravstveno-vaspitni rad i njegovi rezultati
Krstev D.
Vasić D.
Zdravstveni centar \”Aleksinac\”
15.00- 19.00
Komisija: V.Stojanov, D.Lović
P55
Autoimuna hemolitička anemija kod pacijenta
sa ulceroznim kolitisom - prikaz slučaja
Jovanović T.
Kocić T.
Vojna bolnica Niš, Interno odeljenje, Odsek za gastroenterologiju
P56
Hematološki i biohemijski parametri kod pacijenata
sa arterijskom hipertenzijom
Nikolić M.
ZZZR ’Železnice Srbije’ Beograd, organizaciona jedinica Niš
P57
Kontrastom indukovana nefropatija- Prikaz slučaja
Plecić Knežević V.
Knežević D., Bogdanović J., Krstivojević P.
ZC Valjevo, Opšta bolnica Valjevo
P58
Monoterapija nebivololom kod blage i umerene
arterijske hipertenzije
Penjašković D.
Zec Petković N., Zec R.
Opšta bolnica Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica
39
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
P59
Veza izmedju ukupnog kardiovaskularnog rizika i koštane gustine
kod žena u postmenopauzi
Rašić-Popović M.
Tasić I., Dimić A., Stojanović S., Stamenković B., Stanković A., Popović D.,
Kostić S., Ivanović B.
Institut za lečenje i rehabilitaciju ’Niška Banja’, Niš
P60
Podudarnost endoskopskog i patohistološkog nalaza u refluksnom
ezofagitisu i Barrett-ovom jednjaku
Radisavljević M.
Nagorni A., Raičević-Sibinović S., Petrović A.
Klinika za Gastroenterologiju i Hepatologiju, Klinički Centar Niš.
Institut za histologiju, Medicinski fakultet Niš
P61
Zastupljenost hiperlipoproteinemija kod infarkta miokarda
inferiornog zida-naša iskustva
Tasković S.
Timčić A., Timčić B.
Zdravstveni centar Vranje,Interno odeljenje
P62
Komparativna analiza razlicitih nacina ultrasonografski
vodjenih biopsija
Basara S.
Filipovic B., Milisavljevic N.
Klinicko bolnicki centar Bezanijska Kosa
P63
Stepen hipertenzije i učestalost pojave dijastolne disfunkcije
leve komore kod pacijenata sa dijabetesom i hipertenzijom
Stanković D.1
Branković D.2, Branković M.2, Arandjelović V.3
ZC Vranje
P64
Standardni i doppler-ehokardiografski parametri u proceni
dijastolne funkcije leve komore pacijenata
sa diabetes mellitusom tip 2
Stanković D.1
Branković D.2, Branković M.2, Arandjelović V. 3
ZC Vranje1, DZ Niš 2, Spec.bolnica G.Toponica3
40
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
P65
Statini u prevenciji nastanka dijastolne funkcije leve komore
kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2
Stanković D.1
Branković D.2, Branković M.2, Arandjelović V.3
ZC Vranje 1,DZ Niš 2, Spec.bolnica G.Toponica3
P66
Antitiroidna antitela i tiroidni hormoni u hroničnom
autoimunom tiroiditisu
Dželetović G.
Jovanović A., Kostić-Inić B., Novaković T.
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije
P67
Imatinib mesilat u lečenju bolesnika sa hroničnom mijeloidnom
leukemijom-petogodišnje iskustvo
Čojbašić I.*
Mačukanović-Golubović L.*, Miljković E.*, Marković D.*, Tasić D.**
* Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju Klinički Centar Niš
** Klinika za nefrologiju Klinički Centar Niš, Univerzitet u Nišu
P68
Syndroma Sezary-prikaz slučaja
Čojbašić I.*
Tasić D.**
* Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju Klinički centar Niš
** Klinika za nefrologiju Klinički centar Niš Univerzitet u Nišu
P69
Specifičnost i senzitivnost tumorskih markera, CEA i CA19-9,
za metastatski kolorektalni karcinom
Markovic S.1
Dimitrijevic I.2, Bojic D.1, Svorcan P1, Markovic V2, Krivokapic Z2
1Kliničko-bolnički Centar Zvezdara, Kliničko odeljenje za gastroenterologiju i
hepatologiju 2Klinički Centar Srbije, Prva hirurška klinika
P70
Status vitamina D i koštana gustina postmenopauzalnih žena
Stojanović S.
Dimić A., Stanković A., Milenković S., Stamenković B., Nedović J., Džambas J.
Institut za lečenje i rehabilitaciju ’Niška Banja’
41
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
P71
Efekat blokatora sistema renin-angiotenzin na periferni edem
prouzrukovan od kalcium antagonista
Trpkovski Z.
Manevski D., Trpkovska V., Manevska K., Bakarov P., Ćoseva-Bakarova M.
Zdrastveni dom-Negotino, Opšta bolnica-Kavadarci, R.Makedonija
P72
Značaj pojedinih biohemijskih analiza u postavljanju dijagnoze
opstruktivnog ikterusa
Jovanović D.
Brzački V., Nagorni A.
Klinika za gastroenetrologiju i hepatologiju KC NIš
P73
Cirkulišući nivoi adhezivnih molekula ( ICAM-1 i VCAM-1) u bolesnika
sa hroničnom srčanom insuficijencijom:Povezanost
sa tezinom obolenja
Radovanović S.
Coković A., Banićević S., Zdravković M., Ninković N., Krotin M.
KBC Bezanijska kosa
P74
Efekat blokatora sistema renin-angiotenzin na periferni edem
prouzrukovan od kalcium antagonista
Trpkovski Z.
Manevski D., Trpkovska V., Manevska K., Bakarov P., Soseva-Bakarova M.
Zdrastveni dom-Negotino, R.Makedonija
Opšta bolnica-Kavadarci
P75
Povezanost endotelne disfunkcije sa pojavom neželjenih
kardiovaskularnih dogadjaja kod pacijenata sa hroničnom srčanom
insuficijencijom
Radovanović S.
Zivanović I., Lisulov-Popović D., Coković A., Zdravković M.,Krotin M.
KBC Bezanijska kosa
P76
Ehokardiografska procena morfologije levih i desnih srcanih supljina
i analiza kolicine i brzine protoka preko valvula u bolesnika sa
sistemskim eritemskim lupusom
Ivkovic Krstic G.
Branislav Krstic
DZ ”Stari Grad” Beograd
42
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
P77
Hronični virusni hepatitisi i njihovo prepoznavanje
u ambulantni opšte medicine
Milić D.
Banković V., Miljković S.
Dom Zdravlja Niš
P78
Udruženost hiperlipoproteinemije tip 2b i dijabetesa tip2
Milosavljević O.
Kocić T., Jovanović A., Jovanović T.
Vojna Bolnica Niš,Odeljenje za unutrašnje bolesti
P79
Perforacija kolona kao komplikacija kolonoskopskih pregleda
i uticaj primene intravenske analgosedacije
Nikolić G.
Milisavljević N., Basara S., Cvetković M., Filipović B.,
Milinić N.
KBC Bežanijska Kosa
P80
Kolhicin u lečenju postoperativnog recidivantnog perikardijalnog
izliva kod pacijenta sa variksima ezofagusa - prikaz slučaja
Jovanović A.
Jovanović T., Blagojević Z.
Vojna bolnica Niš, Odeljenje za interne bolesti
P81
Zastupljenost dislipidemije u bolesnika sa različitim stepenom
tireoidne hipofunkcije
Kostić S.
Pešić M., Radenković S., Radojković D., Ćirić V.
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, KC Niš
P82
Ultrazvučno odredjivana učestalost i vulnerabilnost plakova na
karotidnim arterijama kod bolesnika sa dijabetes melitusom tip 2
Suljić M.
Jovanović A.
Zdravstveni centar Novi Pazar,Interno odeljenje
43
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
P83
Anemija usled deficita gvoždja- naše iskustvo Snežana S.
Z. Necin-Jovanović, V. Stojanović, D. Jovanović
KC KRagujevac
P84
Makroangiopatske komplikacije kod dijabetičara tipa 2
na insulinskoj terapiji u Vojvodini
Živković N.
Živojinović D.
Specijalna bolnica Merkur-Vrnjačka Banja
P85
Presek stanja uhranjenosti obolelih od dijabetesa tip 2
na terapiji oralnim agensima u okviru edukativnog programa
Karamarković D.
Živojinović D., Nešić
Specijalna bolnica –Merkur- Vrnjačka Banja
P86
Hipoparatiroidizam-prikaz slučaja
Ljubičić J.
Milica Milosavljević
Z.C. Studenica Kraljevo
P87
Efekat kardiovaskularne rehabilitacije na procenu kvaliteta života
u odnosu na starosnu dob bolesnika
Petrović D.,
Marinković D., Ilić B., Stoičkov V.,
Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja
P88
Nema ishemija miokarda u toku ergometrijskog testa-naša iskustva
Timčić A.
Tašković S., Timčić B.
Zdravstveni centar,Interno odeljenje,Vranje
P89
Uticaj cefalosporina na koagulacioni status(INR, APTT)
pri lečenju vanbolničkih pneumonija
Radosavljević V.
Obradović M., Vukčević M.
KBC Bežanijska Kosa
44
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
P90
Prediabetes kao rizikofaktor u nastanku koronarnog sindroma
Bedak O.
Mehić J.; Ajanović E.; Dujsić A.; Irejiz N.
Opšta bolnica Tešanj, Bosna I Hercegovina
P91
Rad lekara interniste u mirovnoj misiji u Čadu
Milić V.
Vojna Bolnica Niš
P92
Lymphoma conjuctivae-Prikaz slučaja
Simonović O.
Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju Klinički centar Niš
P93
Pulmonary embolism-facts and misunderstandings
Mehić J.
Bedak O.; Dujsić A.; Ajanović E.; Sejdinović R.; Irejiz N.
Opšta bolnica Tešanj, Bosna I Hercegovina
P94
Kardiološke manifestacije antifosfolipidnog sindroma Prikaz slučaja
Simonović O.
Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju Klinički centar Niš
P95
Cardiopulmonary exercise testing in chronic hearth failure (CHF)
and pulmonary arterial hypertension (PAH)
Ajanović E.
Sejdinović R.; Mehić J.; Bedak O.; Dujsić A.; Irejiz N.
Opšta bolnica Tešanj, Bosna I Hercegovina
P96
Povezanost kliničkog oblika atrijalne fibrilacije,
težine simptoma pokazatelja endotelne funkcije
Polovina M.
Potpara T., Ličina M., Stepanović J., Ostojić M.Č.
Klinika za kardiologiju, Klinički Centar Srbije
45
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
P97
Učestalost pojedinih subtipova iritabilnog crevnog sindroma
Joksimović Z.
Bastać D.
Internistička ordinacija \”Joksimović\” Bor,
P98
Plućna arterijska hipertenzija kod bolesnika sa ponavljanim
spontanim pneumotoraksom-prikaz slučaja plućne histiocitoze
Langerhansovih ćelija
Stjepanović M.
Pešut D., Adžić T., Raljević S., Stojšić J.
Klinika za pulmologiju, Klinički centar Srbije
P99
Influenca A(H1N1) kod bolesnika sa hroničnim
kardio-pulmološkim stanjem-prikaz slučaja
Stjepanović M.
Pešut D., Nagorni-Obradović Lj., Masković J.
Klinika za pulmologiju, Klinički centar Srbije
P100
Endoskopska i mikromorfološka analiza malignih tumora
želuca-jednogodišnja studija
Petrović B.1
Nagorni A.1, Petrović A.2, Bjelaković G.1
1 Klinika za Gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički Centar Niš
2 Institut za Histologiju i embriologiju, Medicinski Fakultet Niš
P101
Akutna bubrežna insuficijencija u sindromu kratkog creva
-prikaz slučajaStojanović D.
Tadić Lj., Stanojković J.
Vojna bolnica Niš, Interno odelenje
P102
Kasne komplikacije lečenja Hodgkinovog limfoma
Nedeljkov-Jančić R.
Sretenović M., Bogunović M., Mihaljević B.
Klinika za hematologiju KCS, Beograd, Srbija
46
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
P103
Akutni infarkt miokarda u dekstokardiji
DK
JZU Opšta bolnica Bar , Crna Gora
P104
Ultrasonografija u ranoj dijagnostici NHL
Matić Lj.
Živić D.
1.Specijalistička ordinacija \”Interna\”
2.Dom zdravlja \”Dr Djordje Kovačević\” Lazarevac
P105
Pneumonija gornjeg lobusa u srčanoj insuficijenciji
Živić D.
Matić Lj.
Dom zdravlja \”Dr Djordje Kovačević\” Lazarevac
P106
Upper digestive endoscopy in a patient with ventral hernia -a
case report
Donchovska S
Donchovska D
Clinical hospital Stip, Republic of Macedonia
P107
Pridružene bolesti kod pneumonija
Aleksandrić S., Pantić Lj., Urošević R.,
Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac
P108
Učestalost dijabetesa kod bolnički lečenih pneumonija
Aleksandrić S., Pantić Lj.
Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac
P109
Učestalost miokardne ishemije na testu fizickim opterećenjem
kod pacijenata sa multiplim faktorima rizika
Mitić V.
Kostić S., Rihter M., Simonović D., Tasić I.
Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja
47
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
P110
Кorelacija nivoa ugljen monoksida u izdahnutom vazduhu
i plućne funkcije
Živković I.
Pešić I., Milenković B., Ilić-Dudvarski A.
Klinika za pulmologiju, Klinički Centar Srbije
P111
Sumnja na razvoj plućne hipertenzije kod bolesnika sa čestim
recidivom duboke venske tromboze podkolenica na terenu primarnih
varikoziteta-inicijalni ambulantni pregled prikaz slučaja
Ristić M.
Jovović M., Zorić B., Pirnat M., Gordić M., Pekmezović Z., Andrejić-Kalaba J.
Dom zdravlja \”Dr Simo Milošević\”,Beograd
P112
Od inicijalne dijagnostike poremećaja ritma i sprovodjenja do
primene pejsmejkera-značaj kontinuiranog ambulantnog praćenja
u optimizaciji terapijskog pristupa -prikaz slučaja
Ristić M.
Zorić B., Jovović M., Pirnat M., Gordić M., Pekmezović Z., Andrejić-Kalaba J.
Dom zdravlja \”Dr Simo Milošević\”,Beograd
P113
Uticaj fizičkog treninga na QT disperziju i krvni pritisak kod bolesnika
u postinfarktnom periodu
Stoičkov V. ,
Ilić S., Deljanin Ilić M., Stoičkov M., Nikolić Lj., Đorđević D., Tasić I.,
Andonov S., Ilić V., Kostić S.
Institut za lečenje i rehabilitaciju ”Niška Banja”, Niš
P114
Učestalost supraventrikularnih aritmija kod bolesnika
u postinfarktnom periodu
Stoičkov V. ,
Ilić S., Deljanin Ilić M., Stoičkov M., Nikolić Lj., Branković B., Jončić B.,
Petrović D., Šarić S., Mitić V.
Institut za lečenje i rehabilitaciju ”Niška Banja”, Niš
48
Poster prezentacije
Petak 10. Jun
P115
Polne razlike u desetogodišnjem preživljavanju bolesnika sa niskim
preoperativnim rizikom 10 godina nakon hirurške revaskularizacije
miokarda – promene trenda u Srbiji ?
Zdravković M. 1,4
Krotin M. 1,4, Ristić M. 2.4, Radovanović S.1, Soldatovic I. 3,4, Cakic B.1,
Popović-Lisulov D.1, Žaja M.1, Šarić J.1, Bisenić V.1, Zdravkovic D.1,4,
Milic N.3,4
1KBC „Bežanijska kosa“
2Klinika za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije
3Institut za medicinsku statistiku i informatiku
4Medicinski fakultet u Beogradu
P116
Uticaj pojave i lokalizacije prethodnog akutnog infarkta miokarda na
desetogodišnji mortalitet nakon hirurške revaskularizacije miokarda
bolesnika sa niskim preoperativnim rizikom
Zdravković M. 1,4,
Krotin M. 1,4, Ristić M. 2.4, Radovanović S.1, Soldatovic I. 3,4, Cakic B.1,
Todic B.1,
Pokrajac R.1, Živanović I.1, Bisenić V.1, Zdravkovic D.1,4, Milic N.3,4
1KBC „Bežanijska kosa“
2Klinika za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije
3Institut za medicinsku statistiku i informatiku
4Medicinski fakultet u Beogradu
P117
Učestalost i značaj pojave ektopičnih ventrikularnih i
supraventrikularnih udara kod asimptomatskih sportista
u adolescentnom dobu
Zdravković M. 1,4,
Peruničić J. 2.4, Krotin M. 1,4, Ristić M. 2.4, Radovanović S.1, Soldatovic I. 3,4,
Cakic B.1, Zdravkovic D.1,4
1KBC „Bežanijska kosa“
2Klinika za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije
3Institut za medicinsku statistiku i informatiku
4Medicinski fakultet u Beogradu
P118
Sigurnost fizičkog treninga u drugoj fazi rehabilitacije unutar
trideset dana nakon hirurške revaskularizacije miokarda
Simonović D.,
Rihter M., Kostić S., Mitić V., Tasić I.
Institut za lečenje i rehabilitaciju ″Niška Banja″, Niška Banja
49
OPŠTE INFORMACIJE
XI Kongres Udruženja internista Srbije održaće se u Vrnjačkoj Banji od 8-12. Juna 2011. g.
Kongresni centar Zvezda.
Službeni jezik
Službeni jezik Kongresa je srpski jezik.
Svečano otvaranje Kongresa
Svečano otvaranje Kongresa je u Sredu 8.Juna 2011, u 20.00h. Nakon otvaranja biće organizovan koktel dobrodošlice.
Svečana večera
(nije uključena u kotizaciju)
Svečana večera biće organizovana 11.Juna 2011. Za rezervaciju i sve dodatne informacije
molimo Vas kontaktirajte TA Smart Travel.
Registracija
Registracija učesnika je moguća preko on-line registracije ili za registracionim pultom za
vreme trajanja Kongresa.
Registracija na registracionom pultu je moguća u sledećim terminima:
8.jun 12.00-19.00
9.jun
8.00-19.00
10.jun
8.00-19.00
11.jun
8.00-19.00
12.jun
9.00-12.00
Kotizacija
Cena kontizacije je 100, 00 EUR-a u dinarskoj protivrednosti na dan uplate.
Kotizacija obuhvata: prisustvo svim sesijama i izložbenom prostoru, sertifikat, kongresnu torbu , bedž, prisustvo svečanom otvaranju i koktelu dobrodošlice.
Obrazac za registraciju na Kongresu mozete preuzeti sa sajta www.smart4.co.rs ili preuzeti
obrazac na registracionom pultu za vreme trajanja Kongresa.
Smeštaj učesnika
Rezervaciju smeštaja možete uraditi preko web sajta: www.smart4.co.rs
Mesto održavanja Kongresa
Kongresni centar Zvezda, Vrnjačka Banja
Radni deo Kongresa održavaće se u sledećim salama:
Sala 1 (Velika sala Kongresnog centar Zvezda)
Sala 2 (Mala sala Kongresnog centra Zvezda)
Sala 3 – Poster prezentacije
Sala 2 – Usmena izlaganja
Hol – izložbeni prostor
Tipovi sesija
Plenarne sesije
Usmene prezentacije originalnih radova
Poster sesije
Izložba farmaceutskih kompanija i medicinske opreme biće organizovana za vreme trajanja
Kongresa
58
Sponzori
Generalni sponzor
Pfizer
Sponzori:
PharmaSwiss, Hemofarm, AstraZeneca, MSD, Sanofi Aventis , Actavis,
Alkaloid, Richter Gedeon Nyrt, BosnaLijek, Berlin Chemie, Boehringer Ing.,
Bayer, Merck, Novo Nordisk Pharma, Ivančić i sinovi d.o.o., DEM,
Nycomed, Krka
59
Download

program - Udruženje Internista Srbije