SADRŽAJ
PREDGOVOR ............................................................................................................................... 9
Veselin Vukotić
DEMOGRAFSKE MEGAPROMJENE ............................................................................................... 11
Mirjana Rašević
ODGOVOR SRBIJE NA DEMOGRAFSKE IZAZOVE:
STANJE I OČEKIVANJA ................................................................................................................. 20
Maja Baćović
STANOVNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ
CRNE GORE U XXI VIJEKU ............................................................................................................ 29
Ljubomir Madžar
STARENJE STANOVNIŠTVA KAO ZAPREKA
INSTITUCIONALNOM RAZVOJU ................................................................................................... 40
Danilo Šuković
TRŽIŠTE RADA I UTICAJ STANOVNIŠTVA NA RAZVOJ..................................................................... 52
Kosta Josifidis
Alpar Lošonc
POPULACIJA I RAZVOJ KAO NE-NEUTRALNI KONCEPTI ................................................................. 62
Petar Đukić
STANOVIŠTVO I DEMOGRAFSKO - EKONOMSKI RAZVOJ:
SVET I SRBIJA ............................................................................................................................. 73
Slobodan Vukićević
RAZVOJ DRUŠTVA I DEMOGRAFSKI RAZVOJ................................................................................. 90
Petar Ivanović
Dragana Radević
DA LI JE MALTHUS BIO U PRAVU? .............................................................................................. 102
Miroslav Prokopijević
STARENJE STANOVNIŠTVA EVROPSKE UNIJE .............................................................................. 112
Maja Drakić-Grgur
Ivana Stešević
DEMOGRAFSKI TRENDOVI, PENZIONA REFORMA I
TRŽIŠTE RADA U CRNOJ GORI ................................................................................................... 118
Igor Lukšić
O STRUKTURNIM REFORMAMA U CRNOJ GORI .......................................................................... 129
Marko Backović
Zoran Popović
ANALYSIS OF THE MODEL OF POPULATION GROWTH
AND EQUILIBRIUM OF ECONOMIC SYSTEM................................................................................ 138
Neven Cvetićanin
POLITIKA ŽIVOTA NASUPROT POLITICI ODUMIRANJA –
PSIHO-SOCIOLOŠKA ANALIZA NEGATIVNIH DEMOGRAFSKIH TRENDOVA
KOJIMA JE IZLOŽENO SRPSKO DRUŠTVO ................................................................................... 149
Milan Šojić
Milivoje Ilić
,,RAST STANOVNIŠTVA I
OGRANIČENE KOLIČINE PITKE VODE’’........................................................................................ 161
Dragana M. Đurić
UTICAJ DEMOGRAFSKIH PROMENA NA SVETSKU EKONOMIJU ................................................... 170
Nada Raduški
MIGRACIJE SELO-GRAD I NEGATIVNE IMPLIKACIJE
NA RAZVOJ POLJOPRIVREDE SRBIJE ......................................................................................... 178
Dejan S. Miletić
Emina Jeremić Marković
MIGRACIJA STANOVNIŠTVA SRBIJE KAO ŠANSA I/ILI
OPASNOST U USLOVIMA GLOBALIZACIJE SVETA ....................................................................... 185
Zorica Mršević
INSITUCIONALNI ODGOVOR NA
STARENJE STANOVNIŠTVA U SRBIJI ........................................................................................... 194
Sreten Jelić
Živko Surčulija
MIGRACIJSKE TENDENCIJE STANOVNIŠTVA
NA RELACIJI SELO- GRAD U SRBIJI ............................................................................................. 202
Vladimir Marinković
Darko Marinković
OD STANOVNIŠTVA DO LJUDSKIH RESURSA
.......................................................................... 212
Miodrag Vujošević
O ODNOSU DEMOGRAFSKOG RASTA I
REGIONALNOG RAZVOJA U PROSTORNOM PLANU
REPUBLIKE SRBIJE (2010): JEDAN KRITIČKI OSVRT .................................................................... 222
Milica Daković
‘’DEMOGRAFIJA I ENERGIJA’’ ..................................................................................................... 231
Milika Mirković
Vojin Golubović
TROŠKOVI KOJE IZAZIVA STARENJE STANOVNIŠTVA I
UTICAJ NA KONKURENTNOST EKONOMIJE ................................................................................. 238
Ivan Jovetić
CIVILIZACIJA I TERORIZAM ....................................................................................................... 247
Predrag Petrović
IZVOZ, EKONOMSKI RAST, STANJE I
PERSPEKTIVE NEZAPOSLENOSTI .............................................................................................. 257
Milica Daković-Tadić
KODEKS PROFESIONALNE ETIKE ZA OVLAŠĆENE JAVNE RAČUNOVOĐE
U KONTEKSTU EKONOMSKOG RAZVOJA.................................................................................... 267
Dušan Mojić
MLADI I BLOKIRANI RAZVOJ DRUŠTVA SRBIJE
TOKOM POSLEDNJE DECENIJE 20. VEKA .................................................................................... 274
Marija Orlandić
PROMJENA BROJA STANOVNIKA I ODRŽIVI RAZVOJ ................................................................... 282
Predrag Živković
SLIJEPI KOLOSJEK DRUŠTVENIH PROMJENA I
BUDUĆNOST MODERNE PORODICE........................................................................................... 290
Milorad Božić
Ivana Božić Miljković
OBRAZOVANJE STANOVNIŠTVA I
EKONOMSKA KONKURENTNOST ............................................................................................... 298
Dragutin Babić
NACIONALNOMANJINSKA PRAVA U HRVATSKOJ I
RAVNOPRAVNOST NACIONALNIH MANJINA SA HRVATIMA
(EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE: ČESI, MAĐARI, SLOVACI, SRBI) .................................................... 311
Tatjana Vujović
PROMJENE U RASPROSTRANJENOSTI STANOVNIŠTVA
U CRNOJ GORI (KONCENTRACIJA U GRADOVIMA) I
SOCIO-PATOLOŠKE POJAVE ..................................................................................................... 321
Aleksandar Vukić
POLOŽAJ NACIONALNIH MANJINA U HRVATSKOJ
NA DUGOM PUTU U EUROPSKU UNIJU ...................................................................................... 331
Nada Šakotić
UTICAJ INTEGRACIJE NA SOCIJALNI RAZVOJ DJECE
SA USPORENIM KOGNITIVNIM RAZVOJEM ................................................................................ 340
Ivana Ostojić
ZNANJE KAO FAKTOR LJUDSKOG KAPITALA I
EKONOMSKOG RAZVOJA .......................................................................................................... 348
Jelena Zvezdanović
REGIONALNE RAZLIKE NA TRŽIŠTU RADA U SRBIJI .................................................................... 356
Rade Šarović
Obrad Samardžić
REGIONALNI RAZVOJ I PROMJENE U
SEOSKOJ PORODICI CRNE GORE ............................................................................................... 364
Download

stanovništvo i razvoj