Studijski program REŽIJA
Podgrupa POZORIŠNA REŽIJA
I semestar
Red.
broj
Fond časova
Predmet
P
1.
Pozorišna režija I
2.
Gluma I
V
ECTS
L
Nastavnik
Saradnik
(zvanje, ime prezime)
8 (4P+4V)
9
red.prof Radmila
Vojvodić
docent Petar
Pejaković
4(2P+2V)
4
red. prof. Branislav
Mićunović
mr Branko Ilić
3 (2P+1V)
4
2
red. prof Angelina
Atlagić
2
red.prof dr Siniša
Jelušić
3.
Dramaturgija I
4.
Scenografija i kostimografija I
2P
5.
Svjetska drama i pozorište I
2P
6.
Govor I
7.
Pokret I
8.
Izborni predmet:
a)Istorija umjetnosti I
b)Engleski jezik I
UKUPNO
3P
5
2P
2
2P
2
26
30
red. prof. Stevan
Koprivica
Dubravka Drakić
docent dr Aleksandar
Čilikov (FLU)
docent dr Olivera
Kusovac (ISJ)
II semestar
Red.
broj
Fond časova
Predmet
P
V
L
ECTS
1.
Pozorišna režija II
8(4P+4V)
9
2.
Gluma II
4(2P+2V)
4
3.
Dramaturgija II
3(2P+1V)
4.
Scenografija i kostimografija II
2P
5.
Svjetska drama i pozorište II
2P
6.
Govor II
1P
2
7.
Pokret II
2P
2
8.
Izborni predmeti:
a)Istorija umjetnosti II
b)Engleski jezik II
UKUPNO
2P
26
4
Nastavnik
(zvanje, ime prezime)
red.prof Radmila
Vojvodić
red. prof. Branislav
Mićunović
red. prof. Stevan
Koprivica
2
red. prof Angelina
Atlagić
2
red.prof dr Siniša
Jelušić
2
30
Saradnik
Dubravka Drakić
docent dr
Aleksandar Čilikov
(FLU)
docent dr Olivera
Kusovac (ISJ)
docent Petar
Pejaković
mr Branko Ilić
III semestar
Red.
broj
Fond časova
Predmet
P
V
L
1.
Pozorišna režija III
8(4P+4V)
2.
Gluma III
3(2P+1V)
3.
Dramaturgija III
3(2P+2V)
4.
Scenografija i kostimografija III
3(2P+1V)
5.
Muzika I
2P
drama i pozorište III
3P
7.
Južnoslovenska drama i
pozorište I
2P
8.
Psihologija I
2P
6.
UKUPNO
Nastavnik
ECTS
(zvanje, ime prezime)
9
26
Saradnik
red.prof Radmila Vojvodić
docent Petar
Pejaković
4
red. prof. Branislav
Mićunović
mr Branko Ilić
4
red. prof. Stevan Koprivica
3
red. prof. Angelina Atlagić
3
mr Mirjana ŽivkovićKurdadze
3
red. prof. dr Siniša Jelušić
2
red. prof. dr Darko Antović
2
mr Danijela RakoćevićMedojević
30
IV semestar
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fond časova
Predmet
P
Pozorišna režija IV
Gluma IV
V
8(4P+4V)
3(2P+1V)
Dramaturgija IV
Scenografija i kostimografija IV
Muzika II
3(2P+1V)
3(2P+1V)
2P
Svjetska drama i pozorište XX vijeka
Južnoslovenska drama i pozorište II
Psihologija II
UKUPNO
3P
2P
2P
26
L
ECTS
Nastavnik
Saradnik
(zvanje, ime prezime)
9
red.prof Radmila
Vojvodić
docent Petar
Pejaković
4
red. prof. Branislav
Mićunović
red. prof. Stevan
Koprivica
mr Branko Ilić
4
3
red. prof. Angelina
Atlagić
3
mr Mirjana ŽivkovićKurdadze
3
red. prof. dr Siniša
Jelušić
2
red. prof. dr Darko
Antović
2
mr Danijela
RakočevićMedojević
30
V semestar
Red.
broj
Fond časova
Predmet
P
V
L
Saradnik
(zvanje, ime prezime)
9
red.prof Radmila
Vojvodić
3
red. prof. Stevan
Koprivica
3
red. prof Angelina
Atlagić
3
red. prof. Branislav
Mićunović
3
mr Mirjana ŽivkovićKurdadze
3
red. prof. dr Darko
Antović
2
red. prof. dr Savo
Laušević
2
docent dr Nikola
Vukčević
2P
2
vanr. prof. mr Janko
Ljumović
red. prof. dr Siniša
Jelušić
26
30
1.
Pozorišna režija V
8 (4P+4V)
2.
Dramaturgija V
3.
Scenografija i kostimografija V
4.
Gluma V
2P
5.
Muzika III
2P
6.
Crnogorska drama i pozorište I
2P
7.
Estetika I
2P
8.
Osnovi filmske i TV režije I
3P
9.
Izborni predmet:
*Pozorišna produkcija I
*Tekst, psihoanalitičko čitanje I
3P
2P
UKUPNO
Nastavnik
ECTS
docent Petar Pejaković
VI semestar
Red.
broj
Fond časova
Predmet
P
V
1.
Pozorišna režija VI
2.
Dramaturgija VI
3P
3.
Scenografija i kostimografija VI
2P
4.
Gluma VI
2P
5.
Muzika IV
2P
6.
Crnogorska drama i pozorište II
2P
7.
Estetika II
2P
8.
Osnovi filmske i TV režije II
3P
9.
Izborni predmet:
*Pozorišna produkcija II
*Tekst, psihoanalitičko čitanje II
UKUPNO
L
8 (4P+4V)
2P
26
ECTS
Nastavnik
(zvanje, ime prezime)
9
red.prof Radmila
Vojvodić
3
red. prof. Stevan
Koprivica
3
red. prof Angelina
Atlagić
3
red. prof. Branislav
Mićunović
3
mr Mirjana ŽivkovićKurdadze
3
red. prof. dr Darko
Antović
2
red. prof. dr Savo
Laušević
2
docent Marija Perović
2
vanr. prof. mr Janko
Ljumović
red. prof. dr Siniša
Jelušić
30
Saradnik
docent Petar
Pejaković
Postdiplomske specijalističke studije REŽIJA
Podgrupa POZORIŠNA REŽIJA
I semestar
Red
.broj
Fond časova
Predmet
P
V
L
ECTS
Saradnik
(zvanje, ime prezime)
red. prof.
Radmila Vojvodić
docent Petar
Pejaković
6
red. prof.
Radmila Vojvodić
docent Petar
Pejaković
4
6
red. prof.
Radmila Vojvodić
2
4
20
30
1.
Pozorišna režija/ rediteljski projekat
10(5P+5V)
14
2.
Režija baštine I
4(2P+2V)
3.
Rediteljske poetike - modeli
4.
Produkcija digitalnih/interaktivnih medija
I
UKUPNO
Nastavnik
II semestar
Red
broj
Fond časova
Predmet
P
1.
Pozorišna režija / samostalna režija,
ispitna produkcija –završni rad
2.
Pozorišna režija/ pregledne probe
3.
Režija baštine II
4.
Produkcija digitalnih/interaktivnih medija
II
UKUPNO
V
L
ECTS
Nastavnik
Saradnik
(zvanje, ime prezime)
10(5P+5V)
14
red. prof.
Radmila Vojvodić
4
6
red. prof.
Radmila Vojvodić
4(2P+2V)
6
2
4
20
30
red. prof.
Radmila Vojvodić
docent Petar
Pejaković
docent Petar
Pejaković
Download

Studijski program pozorišna režija.pdf