Pregaocu i Bog daje mahove!
Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis
Postdiplomske studije „Preduzetnička ekonomija“
Školska 2014/2015
ISTORIJA IDEJA
INFORMACIJE O ISPITU
Način organizovanja nastave:
1. Predavanja
2. Rasprave o knjigama koje su preporučena literatura
Literatura:
1. Kenichi Ohmae, "Nova globalna pozornica";
2. Pol Krivacek "Vavilon";
3. Veselin Vukotić, "Opasne riječi"
4. Veselin Vukotić, "Antropologija stvaranja".
Način polaganja ispita:
1. ESEJI
U toku semestra se polažu tri eseja u kojima student daje osvrt na knjige
 Studenti salju eseje na mail adresu [email protected] i to:
o Kenichi Ohmae, "Nova globalna pozornica" - rok za slanje eseja 01. novembra 2014.
godine do 23:59:59;
o Pol Krivacek "Vavilon"- rok za slanje eseja 25. novembra 2014. godine do 23:59:59;
o Veselin Vukotić, "Opasne riječi" - rok za slanje eseja 15. decembar 2014. godine do
23:59:59;
 Tehnicki zahtjevi za pisanje eseja:
o Format stranice: A4
o Font: Times New Roman 12
o Prored 1.15, bez space-a prije i poslije paragrafa
o Margine: 2.54cm (1 inch) - gore, dolje, lijevo i desno
o Naslovi i podnaslovi: Times New Roman 14
 Minimalna dužina eseja - 3 stranice, maksimalna dužina eseja - 5 stranica
 Poštovanje pravila akademskog pisanja
 Svaki vid plagiranja će biti kažnjen nemogućnošću izlaska na ispit
 Struktura eseja: (obavezna)
o Predmet (problem, ideja) koji se obrađuje
o Pretpostavka (hipoteza) izlaganja
o Obrada problema
o Zaključak
 Esej u kojem nije ispoštovana dužina teksta i struktura neće biti bodovan.
o
Eseji se moraju poslati sa udg.edu.me email adrese u naznačenim terminima. Esej koji
ne bude poslat sa udg.edu.me email adrese u dozvoljenom terminu neće biti ocijenjen
2. RASPRAVA O ESEJIMA
U toku semestra će biti organizovane tri rasprave o esejima i to:
o Kenichi Ohmae, "Nova globalna pozornica" - 05. novembra 2014. 17:00-19:30
(moderatori: prof.dr Maja Drakić-Grgur, mr Ivan Jovetić, mr Marija Orlandić);
o Pol Krivacek "Vavilon"- 03. decembra 2014. 17:00-19:30 (moderatori: mr Milika
Mirković, mr Ines Pajović, mr Nina Drakić);
o Veselin Vukotić, "Opasne riječi" - 23. decembra 2014. godine 17:00-19:30 (moderatori:
mr Ivana Stešević, mr Vojin Golubović, mr Tanja Bošković)
3. ISPIT
 Pismeni ispit - 20. januara 2015. godine (ispitom će biti obuhvaćena sva literatura i predavanja)
o Uslov za izlazak na pismeni ispit - sva tri eseja i učešće u raspravama
o Na pismenom ispitu se može dobiti ocjena 6, 7 i 8.
 Studenti koji dobiju ocjenu 8 imaju mogućnost da polažu USMENI ISPIT i donesu odluku da
odgovaraju za ocjene 9 i 10
o Studenti koji na usmenom ispitu ne zadovolje kriterijum za ocjene 9 i 10 dobijaju ocjenu
5 i ispit moraju polagati u popravnom roku
 U popravnom roku ispit se polaže pismeno
o Studenti će dobiti rok za slanje sva tri eseja
o Uslov za izlazak na pismeni ispit u popravnom roku je da studenti pošalje sva tri eseja u
naznačenom roku
o Na pismenom ispitu u popravnom roku mogu se dobiti ocjene 6, 7 i 8.
Download

Istorija ideja