LIJEČNIČKA/LJEKARSKA KOMORA HNŽ/K
MEDICAL CHAMBER OF HERZEGOVINA – NERETVA CANTON
88000 MOSTAR, Ul.Dr. BARIŠE SMOLJANA br. 4
Broj: 31/15
Mostar, 26.02.2015 godina
SVIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA HNK/Ž
Predmet : POZIV ZA SIMPOZIJ
Liječnička/Ljekarska Komora HNŽ/K u saradnji/suradnji sa Medicinskim fakultetom
Sveučilišta u Mostaru organizuje/organizira :
SIMPOZIJ
„ PREVENCIJA I KONTROLA BOLNIČKIH INFEKCIJA „
Na Simpoziju će se kao izlagači pojaviti veći broj eminentnih profesora i
ljekara/liječnika kako iz naše države tako i iz regiona.
Simpozij će se održati 06.03.2015 godine u Hotelu „Ero“ Mostar sa početkom u 10:00
sati.
Registracija učesnika vršit će se u periodu od 09:00 – 11:00 sati na dan održavanja
simpozija.
Članovi Liječničke/Ljekarske Komore HNŽ/K oslobođeni su plaćanja kotizacije na
simpoziju,ali se trebaju registerirati pri dolasku.
Kao dokaz o članstvu molimo članove da prilikom registracije pokažu svoju člansku
iskaznicu ili naglase broj svoje dozvole za rad – licence.
Simozij je bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Komore .
Svi učesnici će dobiti odgovarajuće certifikate.
Molimo vas da dopis dostavite svim odjelima u vašoj ustanovi.
S poštovanjem,
Za: Predsjednika Liječničke/Ljekarske Komore HNŽ/K
Prim.dr.sci.med. Braco Hajdarević
Sekretar/tajnik Komore:
Tanja Klarić,dipl.iur.
Tel/fax:+387(0)36 319 853 e mail : [email protected]
Predsjednik: prim. dr. sci.med. Braco Hajdarević, mob : 061 142 838
Potpredsjednik : prim.dr. Darko Knežević , mob : 063 311 399
Račun kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, filijala Mostar 1610200045190070
IDB: 4227528550001; Sudski broj : Tt-O-945/06; 2 – 294
Download

ovdje - Liječnička/Ljekarska Komora HNŽ/K