Obavještavamo korisnike javnog gradskog prevoza da u petak, 07.11.2014.godine,
počinje prodaja penzionerskih kupona za penzionere sa visinom penzije preko
327,00 KM. Penzioneri će se moći odlučiti za kupovinu jednomjesečnog ili
dvomjesečnog kupona, a obavezni su izvršiti zamjenu oktobarskih kupona do
14.novembra 2014. godine.
Prodaja penzionerskih kupona će se vršiti na svim prodajnim mjestima Gras-a u
vremenu od 07,00 – 14,30 sati, i to:
- Penzioneri sa visinom penzije do 400 KM kupone za prevoz mogu kupiti na
prodajnim mjestima: Ćumurija, Otoka, Alipašin Most, Vogošća, Dobrinja, Ilidža i
Hadžići.
- Prodajna mjesta kupona za penzionere sa visinom penzije od 401 do 500 KM
su: Latinska Ćuprija, Alipašin Most, Nedžarići, Ilidža, Otoka, Dobrinja, Hadžići i
Vogošća.
- Prodajna mjesta kupona za penzionere sa visinom penzije iznad 501 KM su:
Ćumurija, Alipašin Most, Ilidža, Otoka, Dobrinja i Vogošća.
Prilikom kupovine kupona, penzioneri su obavezni donijeti:
- Popunjen OBRAZAC «Prijava za subvenciju prevoza penzionera sa područja
Kantona Sarajevo» koji se može preuzeti na web stranici Ministarstva
saobraćaja KS ili lično u šalter Sali KS u ulici Reisa Džemaludina Čauševića .
- penzionersku iskaznicu,
- orginal i kopiju čeka od penzije za SEPTEMBAR 2014. godine
- i ličnu kartu na uvid.
Prodajna mjesta GRAS-a: Ćumurija, L.Ćuprija, Otoka, Dobrinja, Vogošća, Hadžići i
Ilidža će u subotu 08.11.2014. godine raditi u vremenu od 08,00 do 13,30 sati.
Download

Document1.pdf