KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Sjedište: ul. Jaroslava Černija br. 8, tel: 237-655, 447-741; fax: 440-658, www.viksa.ba
AKTUELNO STANJE VODOSNABDIJEVANJA
(15.10.2012)
Poštovani potrošači i sugrađani,
Vodosnabdijevanje grada u dnevnim časovima veoma je otežano, zbog znatno smanjene izdašnosti svih
izvorišta.
U toku noćnih sati (23:30 - 05:30) prisiljeni smo isporučivati vodu pod smanjenim pritiskom u svim
dijelovima grada, od Dolac Malte do Baščaršije, Dobrinja, Saraj polje, Nedžarići, Alipašino polje, Breka,
Ciglane, Koševsko brdo, Velešići, Pofalići, Vogošća, Sedrenik, Grdonj, Baruthana, Brusulje, Soukbunar,
Kovačići, Sokolović kolonija, Lužani, Osjek, Dobroševići, Rajlovac i Hrasnica.
Obzirom da redukcije i smanjenje pritiska u noćnim satima nije dovoljna mjera da se održi uredno
dnevno vodosnabdijevanje, preduzeće vrši preraspodjelu postojećih količina vode i u toku dana.
Najveće probleme u očuvanju dnevnog vodosnabdijevanja imamo u slijedećim zonama:
- zbog smanjene izdašnosti podzemnih voda sa izvorišta Bačevo, poremećaji u dnevnom
vodosnabdijevanju su kod potrošača koji se snabdijevaju sa rezervoara „Igman“ (prostor
od Hrasnice, Nedžarića, Osjeka, Dobroševića i Blažuja), u zoni rezervoara Skenderija (od
Marijin dvora do Baščaršije), u zoni rezervoara Mojmilo (Dobrinja, Saraj polje, Alipašino
polje, Rajlovac i centralni dio grada od Čengić Vile, Otoke do Marijin dvora, Vraca,
Hrasno,)
- zbog smanjene izdašnosti Jahorinskih vrela, ugroženi su potrošači na padinskim
dijelovima Trebevića, Jarčedoli, Pogledine, Širokača.
- zbog smanjene izdašnosti izvorišta Mošćanica, ugroženi su potrošači u naseljima Faletići,
Brusulje, Obhodža i Čebedžije.
Padavine proteklih dana nisu doprinijele poboljšanju nivoa podzemne akumulacije, ali su zaustavile
daljnje smanjenje izdašnosti svih izvorišta, tako da se i dalje isporučuju količine vode u iznosu od cca
2620 l/s.
Pogon Vodovod tel:532-430, Pogon Kanalizacija tel: 668-260
Područje certifikacije:
Proizvodnja i distribucija vode i
odvođenje otpadnih voda
Naše preduzeće raspolaže sa 59 rezervoara ukupne zapremine 100 000 m3 a dnevno se isporuči 226
000 m3 vode, što znači da se crpljenje vode iz podzemlja vrši konstantno i da su svi crpni agregati u
pogonu, s tim da se njihov režim rada usklađuje sa propisanim mjerama zaštite postrojenja.
Pored pobrojanih problema u raspoloživim količinama vode činjenica je da sarajevski vodovodni sistem
ima velike gubitke na vodovodnoj mreži. Kompleksnost samog sistema vodosnabdijevanja je uslovljena
reljefom Sarajeva, jer se glavno izvorište nalazi na najnižoj nadmorskoj visini te se voda mora više
puta pumpati. Tome treba dodati starost cjevovoda , pumpnih stanica i ostale opreme i nedovoljno
ulaganje tokom dužeg niza godina. Zbog toga su gubici vode iz godine u godinu u stalnom porastu i
trenutno iznose i do 70%.
Na ovakvu situaciju konstantno ukazujemo, te naglašavamo da je potrebno hitno početi sa obnovom
vodovodnog sistema, za šta imaju izrađeni projekti. Pripremljen je program „Sanacije dotrajalih dijelova
vodovodnog i kanalizacionog sistema“. U programu se nalaze neophodni radovi kao što su: zamjena
vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukcija elektro – energetskih postrojenja, pumpnih stanica,
sistema za dezinfekciju vode, ugradnja mjerno - regulacione opreme i sl. Program je napravljen za
potrebe 10-godišnjeg investiranja (procjena 320 miliona KM).
Očekujemo da će se dnevni poremećaji u vodosnabdijevanju riješiti ukoliko bude obilnijih jesenjih
padavina, međutim neophodno je da se krene u ozbiljnije i dugoročno rješavanje pobrojanih problema ,
inače ćemo konstantno biti suočeni sa poremećajima u vodosnabdijevanju.
U grafičkom prilogu (grafik 1) dati su prikazi trenutnog stanja nivoa podzemne vode u sarajevskom
polju (crveno) i potrebni nivoi da bi se ukinuli dnevni poremećaji (plavo) u vodosnabdijevanju.
Na šematskom prikazu (shema 1) naznačena su područja / naselja koja imaju dnevne poremećaje u
vodosnabdijevanju.
Naše cijenjene potrošače, molimo za razumijevanje i dalje apelujemo da se voda koristi vrlo racionalno.
grafik 1
shema 1
Uprava preduzeća
KJKP «Vodovod i kanalizacija» d.o.o
Sarajevo
Download

Izvještaj u cijelosti - KJKP `Vodovod i kanalizacija`