RASPORED PROGRAMA KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE
DECEMBAR 2014.g.
za medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Datum
Vreme
11.12.2014.
13.12.2014.
u 14,00
10,00
15.12.2014.
13,00
16.12.2014.
u 14,00
17.12.2014.
u 14,00
18.12.2014.
22.12.2014.
u 14,00
u14,00
Mesto
održavanja
Vrsta i naziv programa KME
Predavači
Biblioteka HB KURS: Primarno zbrinjavanje
novorođenčeta
Biblioteka HB KURS: u organizaciji SZRV
Primena imobilizacionih sredstava
AKREDITOVANO i za LEKARE uz
uplatu KOTIZACIJE
Biblioteka HB TEST: Interdisciplinarni tim u pružanju
zdravstvenih usluga
GEH kabinet KURS: Život sa dijalizom
na Internom
odeljenju
GEH kabinet KURS: Život sa dijalizom
na Internom
odeljenju
Biblioteka HB KURS: Principi i metode određivanja
krvnih grupa
Biblioteka HB KURS: Bakteriološka dijagnostika TBC-a
Broj
Bodova
Daniela Minić
Milica Počuča
Dr Bogdan Nikolić
Radovan Arnaut
Duško Sekulić
Petar Pavlović
Evica Vulić
Anita Klaić
Ljiljana Špišak
Slavica Nastasić
6
Ljiljana Špišak
Slavica Nastasić
3
Nataša Novaković
Dragana Klarić
Ljubica Bogdanović
Biljana Stambolija
6
6
10
3
3
Koordinator za zdravstvenu negu
Evica Vulić
Download

Распоред програма континуиране медицинске едукације за