Studijski program PRODUKCIJA
I semestar
Red
broj
1.
Fond
časova
P V
L
Predmet
Pozorišna produkcija I
ECTS
Nastavnik
Saradnik
(zvanje, ime prezime)
2P+2V
5
vanr. prof. mr Janko
Ljumović
2P+2V
5
docent mr Sehad Čekić
2P+2V
5
vanr. prof. dr Stanko
Crnobrnja
Jelena Filipović
2P+2V
5
Vuk Vuković
Vuk Vuković
mr Edin Jašarović
Jelena Mišeljić
2.
Filmska produkcija I
3.
Televizijska produkcija I
4.
Radio produkcija I
5.
Svjetska drama i pozorište I
2P
2
red. prof. dr Siniša
Jelušić
6.
Osnovi pozorišne režije
2P
2
docent Petar Pejaković
Osnovi filmske režije
2P
2
docent dr Nikola Vukčević
docent dr Aleksandar
Čilikov (FLU)
docent dr Olivera Kusovc
(ISJ)
7.
8.
IZBORNI PREDMET:
a) Istorija umjetnosti I
b) Engleski jezik I
2P
2
UKUPNO
26
30
II semestar
Red
broj
1.
Predmet
Pozorišna produkcija II
Fond časova
P
V
L
ECTS
Nastavnik
Saradnik
(zvanje, ime prezime)
2P+2V
5
vanr. prof. mr Janko
Ljumović
2P+2V
5
docent mr Sehad Čekić
2P+2V
5
vanr. prof. dr Stanko
Crnobrnja
Jelena Filipović
2P+2V
5
Vuk Vuković
Vuk Vuković
2.
Filmska produkcija II
3.
Televizijska produkcija II
4.
Radio produkcija II
5.
Svjetska drama i pozorište II
2P
2
red. prof. dr Siniša
Jelušić
6.
Osnovi scenarija
2P
2
docent Marija Perović
Osnovi TV režije
2P
2
docent Marija Perović
2P
2
docent dr Aleksandar
Čilikov (FLU)
docent dr Olivera
Kusovc (ISJ)
26
30
7.
8.
IZBORNI PREDMET:
a) Istorija umjetnosti II
b) Engleski jezik II
UKUPNO
mr Edin Jašarović
Jelena Mišeljić
III semestar
Red
broj
1.
2.
3.
4.
5.
Predmet
Fond časova
P
Pozorišna produkcija III
V
2P+2V
Televizijska produkcija III
2P+2V
Radio produkcija III
2P+2V
Menadžment u kulturi I
Nastavnik
L
2P+2V
Filmska produkcija III
ECTS
2P+2V
(zvanje, ime prezime)
5
5
5
5
4
vanr. prof. mr Janko
Ljumović
docent mr Sehad Čekić
Jelena Mišeljić
Jelena Filipović
Vuk Vuković
Vuk Vuković
mr Edin Jašarović
2P
2
7.
Psihologija I
2P
2
mr Danijela RakočevićMedojević
8.
Govor I
2P
2
Dubravka Drakić
26
30
UKUPNO
mr Edin Jašarović
vanr. prof. dr Stanko
Crnobrnja
Južnoslovenska drama i pozorište I
6.
Saradnik
red.prof. dr Darko
Antović
IV semestar
Red
broj
1.
Fond časova
Predmet
Pozorišna produkcija IV
2.
Filmska produkcija IV
3.
Televizijska produkcija IV
4.
Radio produkcija IV
5.
Menadžment u kulturi II
6.
Južnoslovenska drama i pozorište
II
7.
Psihologija II
8.
Govor II
UKUPNO
P
V
2P+2V
2P+2V
2P+2V
2P+2V
4P
L
Nastavnik
ECTS
5
5
5
5
4
(zvanje, ime prezime)
vanr. prof. mr Janko
Ljumović
docent mr Sehad Čekić
Jelena Mišeljić
Jelena Filipović
Vuk Vuković
Vuk Vuković
mr Edin Jašarović
red.prof. dr Darko
Antović
2
mr Danijela Rakočević Medojević
2P
2
Dubravka Drakić
26
30
2P
mr Edin Jašarović
vanr. prof. dr Stanko
Crnobrnja
2
2P
Saradnik
V semestar
Fond časova
Red
broj
Predmet
1.
Pozorišna produkcija V
2.
Filmska produkcija V
3.
Televizijska produkcija V
4.
Radio produkcija V
5.
Menadžment u kulturi III
6.
Teorija masovnih medija I
7.
Istorija filma I
8.
Tehnologija audio-vizuelnih medija
P
V
Nastavnik
L
2P+2V
2P+2V
2P+2V
2P+2V
5
5
5
5
2
2P
2
2P
Saradnik
(zvanje, ime prezime)
4
4P
UKUPNO
ECTS
2P
2
26
30
vanr. prof. mr Janko
Ljumović
docent mr Sehad Čekić
mr Edin Jašarović
Jelena Mišeljić
vanr. prof. dr Stanko
Crnobrnja
Jelena Filipović
Vuk Vuković
Vuk Vuković
mr Edin Jašarović
dr Filip Radunović
docent dr Zoran
Koprivica
mr Danijela Rakočević Medojević
VI semestar
Fond časova
Re
broj
Predmet
1.
Pozorišna produkcija VI
2.
Filmska produkcija VI
3.
Televizijska produkcija VI
4.
Radio produkcija VI
5.
Menadžment u kulturi IV
6.
Teorija masovnih medija II
7.
Istorija filma II
8.
Tehnologija audio-vizuelnih medija
II
2P
UKUPNO
26
P
V
L
2P+2V
2P+2V
2P+2V
2P+2V
4P
2P
2P
ECTS
5
5
5
5
4
2
2
2
30
Nastavnik
Saradnik
(zvanje, ime prezime)
vanr. prof. mr Janko
Ljumović
docent mr Sehad Čekić
mr Edin Jašarović
Jelena Mišeljić
vanr. prof. dr Stanko
Crnobrnja
Jelena Filipović
Vuk Vuković
Vuk Vuković
mr Edin Jašarović
dr Filip Radunović
docent dr Zoran
Koprivica
vanr. prof. dr Stanko
Crnobrnja
Postdiplomske specijalističke studije
PRODUKCIJA
I semestar
Fond časova
Red.
broj
Predmet
1.
Savremena umjetnička
produkcija:
•
Savremena filmska
produkcija
•
Savremena pozorišna
produkcija
P
Savremena TV
produkcija
•
Savremena
radio produkcija
•
V
ECTS
L
15
4P+4V
4P+4V
Kreativne industrije
2P
3
3.
Autorsko pravo i intelektualna
svojina
2P
3
4.
Nove tehnologije, umjetnička i
medijska produkcija
2P
5.
Komunikologija
2P
6.
Izborni predmet:
•
Estetika audiovizuelnih medija I
mr Edin Jašarović
Jelena Filipović
Vuk Vuković
vanr. prof. dr Stanko
Crnobrnja
3
dr Filip Radunović
3
docent dr Zoran
Koprivica
docent dr Zoran
Koprivica
2P
18
Jelena Mišeljić
vanr. prof. mr Janko
Ljumović
3
2P
UKUPNO
(zvanje, ime prezime)
vanr. prof. dr Stanko
Crnobrnja
Vuk Vuković
4P+4V
Teorija filma I
Saradnik
docent mr Sehad
Čekić
vanr. prof. mr Janko
Ljumović
4P+4V
2.
•
Nastavnik
30
II semestar
Fond časova
Red.
broj
Predmet
1.
Savremena umjetnička produkcijazavršni rad:
•
Savremena filmska
produkcija
•
Savremena pozorišna
produkcija
•
Savremena TV produkcija
•
P
Savremena radio
produkcija
V
4P+4V
L
ECTS
15
4P+4V
4P+4V
4P+4V
2.
Kreativne industrije
2P
3
3.
Autorsko pravo i intelektualna
svojina
2P
3
4.
Nove tehnologije, umjetnička i
medijska produkcija
2P
5.
Komunikologija
2P
6.
Izborni predmet :
•
Estetika audiovizuelnih medija II
•
Teorija filma II
UKUPNO
2P
docent mr Sehad
Čekić
vanr. prof. mr Janko
Ljumović
vanr. prof. dr
Stanko Crnobrnja
Vuk Vuković
vanr. prof. mr
Janko Ljumović
vanr. prof. dr
Stanko Crnobrnja
3
dr Filip Radunović
3
docent dr Zoran
Koprivica
docent dr Zoran
Koprivica
30
Saradnik
(zvanje, ime prezime)
3
2P
18
Nastavnik
Jelena Mišeljić
mr Edin Jašarović
Jelena Filipović
Vuk Vuković
AKADEMSKE POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE
PRODUKCIJA
I semestar
Red.
broj
Predmet
Savremena umjetnička produkcija - izborna
oblast pozorište, film, radio, TV – prijava
magistarskog rada i početna israživanja
1.
Nastavnik
Broj
časova
ECTS
8
18
vanr. prof. mr Janko Ljumović
(zvanje, ime prezime)
2.
Interkulturni projekti
2
6
red. prof. dr Milena Dragićević Šešić
3.
Metodologija i tehnika naučno istraživačkog
rada
2
6
red. prof. dr Siniša Jelušić
12
30
Broj
časova
ECTS
8
30
8
30
UKUPNO
II semestar
Red.
broj
Predmet
Izrada i odbrana magistarskog rada
1.
UKUPNO
Nastavnik
(zvanje, ime prezime)
Napomena:
•
Studenti unaprijed prijavljuju temu magistarskog rada, individualno u dogovoru sa mentorom i uz saglasnost Nastavnog
vijeća biraju jednu od oblasti savremene umjetničke produkcije, čime ukupno ostvaruju 18 ECTS kredita u semestru
•
Studenti realizuju završni magistarski rad u okviru odabrane oblasti savremene umjetničke produkcije ( osnovna polja
pozorište, film, radio, televizija i interdisciplinarne oblasti kulture, umjetnosti i medija) i ostvaruju 30 ECTS
kredita.
Download

Studijski program produkcija.pdf