Društvo arhitekata Novog Sada
Association of Novi Sad Architects
Tražite siguran saobraćaj?
Spremni ste za velike brzine?
Očekujete pouzdan servis?
Dobrodošli!
Panline.net - VTkom d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Sad, Srbija
tel: 021/47.222.40, 66.12.772 fax: 021/47.222.41; email: [email protected]
www.panline.net
DaNS - Društvo
arhitekata Novog Sada:
MESEC
ARHITEKTURE
Jun 2010.
SALON
ARHITEKTURE
Studio M
Pionirska 2, Novi Sad
//Ostale lokacije:
-----------------------FTN
Trg Dositeja Obradovića
6, Novi Sad
-----------------------DaNS
Svetozara Miletića 20,
Novi Sad
-----------------------Platoneum
Nikole Pašića 6, Novi
Sad
-----------------------Projekcije filmova na FTN
su na engleskom jeziku, bez
prevoda
19JUN2010
------------------------
11:00h
21JUN2010
------------------------
18:00h
//ispred Hotela Centar,
Novi Sad
//FTN - diplomska
sala Departmana za
arhitekturu
Arh. Darko Polić
Hotel u centru (pažnje)
HOTEL CENTAR
javna diskusija na agori
Projekcija filma: The
Face of the Twentieth
Century BAUHAUS - 49
min
23JUN2010
24JUN2010
------------------------
------------------------
18:00h
22JUN2010
------------------------
18:00h
//Beočin, plato ispred
Doma kulture
SVEČANO OTVARANJE
NOVOG TRGA
(organizovan prevoz za
Beočin, parking kod Hotela
Sajam, polazak u 17h)
//FTN - diplomska
sala Departmana za
arhitekturu
Projekcija filma:
Art, Architecture
and Innovation,
Celebrating the
Guggenheim Museum
- 27 min
------------------------
19:00h
18:00h
//FTN - diplomska
sala Departmana za
arhitekturu
Projekcija filma: My
Architect, Louis Kahn 125 min
Luka Bajić
ZELENE I
REKREATIVNE
POVRŠINE U NOVOM
SADU - istorija, zaštita,
vizija
predavanje
-----------------------//FTN - FTN diplomska sala
Departmana za
arhitekturu
18:00h
//Studio M
Arh. Dragana
Marjanović
GRAĐENJE ZEMLJOM
TRADICIJA ZA
BUDUĆNOST
predavanje
-----------------------
18:00h
//FTN - diplomska
sala Departmana za
arhitekturu
Projekcija filma: The
World of Buckminster
Fuller - 80 min
25JUN2010
25JUN2010
------------------------
------------------------
17:30h
//Studio M
SALON ARHITEKTURE
SVEČANO OTVARANJE
-----------------------//Studio M
Časopis ORIS
prezentacija
//Studio M
WIENERBERGER
predstavljanje prijatelja
Salona 2010
-----------------------//Studio M
WIENERBERGER
otvaranje konkursa
BRICK AWARDS 2012
26JUN2010
------------------------
11:00 - 20:00h
//Studio M
------------------------
prezenter arh. Đorđe
SALON ARHITEKTURE
11:00 - 20:00h
Bajilo
------------------------
//FTN - Departman za
-----------------------
11:00 - 20:00h
arhitekturu
15:00
//FTN - Departman za
arhitekturu
//Studio M
Izložba maketa
studenata arhitekture
RIGIPS
prateći događaj Salona
predstavljanje prijatelja
arhitekture
Salona 2010
Izložba maketa
studenata arhitekture
prateći događaj Salona
arhitekture
28JUN2010
------------------------
11:00 - 20:00h
//Studio M
SALON ARHITEKTURE
------------------------
11:00 - 20:00h
27JUN2010
------------------------
11:00 - 20:00h
//Studio M
SALON ARHITEKTURE
------------------------
11:00 - 20:00h
//FTN - Departman za
arhitekturu
Izložba maketa
studenata arhitekture
prateći događaj Salona
arhitekture
//FTN - Departman za
arhitekturu
Izložba maketa
studenata arhitekture
prateći događaj Salona
arhitekture
------------------------
17:00 - 19:00h
//Prostorije DaNS
Prof. dr Radivoj
Dinulović
Arhitekture pozorišta
XX veka u Srbiji
predavanje
28JUN2010
------------------------
17:00 - 19:00h
Mia David
Časopis KVART
prezentacija
29JUN2010
30JUN2010
11:00 - 20:00h
11:00 - 20:00h
-----------------------//Studio M
SALON ARHITEKTURE
------------------------
11:00 - 20:00h
//FTN - Departman za
arhitekturu
Izložba maketa
studenata arhitekture
prateći događaj Salona
arhitekture
------------------------
20:00h
//Platoneum, galerija
Ogranka SANU
Milan Stojkov i
saradnici
Otvaranje izložbe
arhitektonskih
ostvarenja
(izložba će biti otvorena do
09. Jula 2010.)
-----------------------//Studio M
SALON ARHITEKTURE
------------------------
11:00 - 20:00h
//FTN - Departman za
arhitekturu
Izložba maketa
studenata arhitekture
prateći događaj Salona
arhitekture
------------------------
18:00h
//Prostorije DaNS
01JUL2010
------------------------
11:00 - 20:00h
//Studio M
SALON ARHITEKTURE
------------------------
11:00 - 20:00h
//FTN - Departman za
arhitekturu
Izložba maketa
studenata arhitekture
Skupština DaNS
------------------------
prateći događaj Salona
//Prostorije DaNS
------------------------
19:00h
Predstavljanje 69.
broja časopisa DaNS
arhitekture
Proslava Dana
arhitekata
7(0(/-95+816.(*5$'1-(
*UDGQMDVDYUåHQRJGRPDSRĀLQMHMHGQLPVDYUåHQLPEORNRP2QRJWUHQXWND
NDGDL]DEHUHWH32527+(50L]DEUDOLVWHNRPSOHWDQVLVWHPJUDGQMHNRML
VYRMLPVYRMVWYLPDVWYDUDLGHDOQRçLYRWQRRNUXçHQMH
ZZZZLHQHUEHUJHUUV
%ORN6WYRUHQSRPHULĀRYHND
MESEC ARHITEKTURE
NOVI SAD, JUN 2010.
SALON ARHITEKTURE 2010.
25. jun - 1. jul 2010.
Studio M, Pionirska 2, Novi Sad
Organizacioni odbor
SALONA ARHITEKTURE 2010.
arh Miljana Zeković
arh Marija Đurković
arh Jovan Đerić
arh Vladimir Pihler
arh Damjan Tomić
arh Srđan Zorić
Žiri
SALONA ARHITEKTURE 2010.
arh Mira Jovanović
arh Jelena Nejgebauer
arh Đorđe Bajilo
Organizacija:
Društvo arhitekata Novog Sada
Association of Novi Sad
Architects
ul. Svetozara Miletića 20
21000 Novi Sad, Vojvodina, Srbija
+381 21/ 423-485
www.dans.org.rs
Podrška:
Grad Novi Sad
JP Poslovni prostor Novi Sad
Megaplast doo
Galerija Matice srpske
Prijatelji Salona arhitekture:
Wienerberger Srbija
Rigips
Panline ISP
FTN - Departman za
arhitekturu
Studio M, Novi Sad
Total design manifestacije:
AdD+GC Studio Maksimov
www.studiomaximov.co.rs
Štampa:
Stojkov Novi Sad
Download

program ovde (.PDF)