POROTHERM DŮM
. . . hot o v á v ě c
Postavíme vám
dům
012
2
U
K
O
R
DŮM ce a studie soutěěže
liza
Vítězné rea
ICK AWARD
R
B
M
Ů
D
M
POROTHER
www.porothermDUM.cz
Nejlepší dům je ten,
který splňuje vaše sny
Tak jako cihlový dům POROTHERM
Dům, o kterém jste vždy snili
Cihlovy dům POROTHERM respektuje individualitu osobnosti každého člověka.
Neexistuje jedno optimální řešení pro všechny. Můžete mít dům, který nepotřebuje žádné vytápění. Anebo se těšíte, že zimní večery budete trávit u praskajícího krbu. Proto je šíře našeho sortimentu tak velká. Možná stavíte dům pro své
děti – zaručujeme Vám, že ať si vyberete kterýkoli, bude Vaše bydlení zdravé
a příjemné. Vybrat ten správný dům je zásadní rozhodnutí na celý život. Nespěchejte. Pozorně se dívejte – přehlídka začíná...
Inspirujte se ...
Nechte se inspirovat nejzdařilejšími studiemi cihlových domů, nebo přijměte naše pozvání a nahlédněte do realizovaných domů, oceněných v soutěži
POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011 - 2012 Cihla v 21. století.
2
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
Zateplete
své hnízdo
Obsah
Jaký dům vám postavíme
Pasivní dům
Nízkoenergetický dům
Energeticky úsporný dům
Energeticky standardní dům
str. 04 – 05
str. 06 – 07
str. 08 – 09
str. 10 – 11
Oceněné domy
DŮM ROKU 2012 oceněné realizace domů
str. 12 – 29
Inspirujte se studiemi cihlových domů a vybranými
návrhy soutěže POROTHERM DŮM 2012
str. 30 – 57
7 výhod
Výhody programu POROTHERM DŮM Wienerberger
str. 58 – 65
Kdo vám dům postaví, Přehled stavebních firem
Stavební firmy programu POROTHERM DŮM
a přehled realizovaných rodinných domů
str. 66 – 97
Rejstřík kompetentních stavebních firem programu
POROTHERM DŮM Wienerberger
str. 98
Partneři
Partneři programu POROTHERM DŮM Wienerberger str. 99 – 117
Inspirujte se přírodou
POROTHERM 36,5 a 42,5 T Profi
Pomůžeme vám
Projekty a další služby pro stavebníky
str. 118 – 119
3
Pasivní dům
Dům bez potřeby obvyklé otopné soustavy
s používáním strojního větrání
Pasivní domy jsou budovy s roční plošnou měrnou potřebou tepla na vytápění EA nepřesahující 20 kWh/(m2.rok). Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie
spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TUV vody a el. energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2.rok). Pro jednovrstvé obvodové stěny doporučujeme použít cihly
POROTHERM T Profi a pro vrstvené stěny doporučujeme broušené cihly POROTHERM Profi
s milimetrovou maltovou spárou nebo s pěnou DRYFIX. Pasivní dům je pro náročné a výjimečné klienty, pro které je zásadní prioritou maximální úspora provozních nákladů.
E A měrná potřeba tepla na vytápění
• nízké provozní náklady
(náklady na vytápění)
• dům lze postavit z jednovrstvých
stěn bez potřeby zateplení
• vysoké pořizovací náklady (cca o 1/3 vyšší)
• komplikovaná realizace krbu
nebo krbových kamen
• nižší životnost sendvičových stěn
(obvodové stěny s dodatečným zateplením)
• nutnost nuceného a kontinuálního větrání
(vzduchotechnická jednotka s rekuperací)
• vysoké náklady na údržbu domu
a servis technologického vybavení
4
Chcem
me výjim
mečn
ný
dům. Naší prioritou
je maximální ússpora
provozních nák
kladů.
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
Dvoupodlažní dům 1)
TŘ
KLAS
A
I
FI
ÍDA
Jednopodlažní dům 1)
Jaké cihly jsou nejvhodnější?
POROTHERM T Profi
Nové, revoluční cihelné zdivo z POROTHERM T Profi přináší spojení přírodních materiálů – pálené hlíny s minerální vatou. Díky velmi nízké tepelné vodivosti 0,08 W/(m·K) není nutné jej dodatečně
zateplovat, neboť vyhovuje nárokům na výstavbu pasivních domů
již při tloušťkách zdiva 36,5 cm!
KAČN
Í
POROTHERM Profi, POROTHERM Profi DRYFIX
Snadno, rychle, přesně – na maltu nebo pěnu DRYFIX. Nízká pracnost a minimální nároky na zařízení stavby (možnost zdění i bez
vody a v mrazu), to jsou další výhody zdění z broušených cihel.
Stěny z broušených cihel tvoří ideální podklad pro dodatečné vnější
zateplení pasivních domů.
Další vhodné cihly
Z čeho se skládá pasivní dům?
JEDNOPODLAŽNÍ DŮM 107 m2 **
DVOUPODLAŽNÍ DŮM 176 m 2 **
POROTHERM EKO+ Profi DRYFIX
POROTHERM 40 Profi + 28 cm tepelné izolace
U = 0,09
POROTHERM 42,5 T Profi
U = 0,16
POROTHERM 24 Profi + 40 cm tepelné izolace
U = 0,09
POROTHERM 40 Profi DRYFIX + 10 cm tepelné izolace
U = 0,16
PODLAHY
Skladba podlahy s tepelnou izolací 30 cm
U = 0,13
Skladba podlahy s tepelnou izolací 30 cm
U = 0,13
STŘECHA
Skladba střechy s tepelnou izolací 46 cm
U = 0,08
Skladba střechy s tepelnou izolací 46 cm
U = 0,08
OKNA
Izolační trojsklo
Lepený rám dodatečně izolovaný PUR pěnou
U = 0,50
U = 0,86
Izolační trojsklo
Lepený rám dodatečně izolovaný PUR pěnou
U = 0,50
U = 0,86
VĚTRÁNÍ
Mechanické větrání se zpětným získáváním tepla
z odpadního vzduchu (rekuperací)
POROTHERM EKO+ Profi
POROTHERM EKO+
STĚNY
POROTHERM Hi
POROTHERM Profi DRYFIX
POROTHERM Profi
POROTHERM P+D
×
Mechanické větrání se zpětným získáváním tepla
z odpadního vzduchu (rekuperací)
Cena 6 032 Kč*
Cena 7 268 Kč*
roční náklady na vytápění
roční náklady na vytápění
* ceny plynu (vč. DPH) k dubnu 2012, při vytápění kondenzačním kotlem, včetně stálých plateb
** plocha fasády domu v m2 (po odečtení otvorů – oken a dveří)
U součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] (parametr charakterizující tepelné vlastnosti konstrukcí)
×
1) více informací o typových domech NEPTUN a TITAN a programu POROTHERM
DŮM Wienerberger získáte na: www.porothermDUM.cz/projekty
5
Nízkoenergetický dům
Dům s minimalizací energetických ztrát
s používáním strojního větrání
Nízkoenergetické domy jsou budovy s roční plošnou měrnou potřebou tepla na
vytápění E A nepřesahující 50 kWh/(m2.rok), které využívají velmi účinnou otopnou
soustavu. Pro jednovrstvé obvodové stěny doporučujeme výrobky s nadstandardními tepelněizolačními vlastnostmi – bloky EKO+, EKO+ Profi, EKO+ Profi
DRYFIX a T Profi. Nízkoenergetický dům je optimální řešení pro dosažení minimálních nákladů na topení za přijatelnou cenu danou limitovaným architektonickým
řešením domu a požadavky na styl bydlení uživatele.
E A měrná potřeba tepla na vytápění
• nižší provozní náklady (náklady na vytápění)
• dům lze postavit z jednovrstvých
stěn bez potřeby zateplení
• vyšší pořizovací náklady (cca o 1/4 vyšší)
• komplikovaná realizace krbu
nebo krbových kamen
• nižší životnost sendvičových stěn
(obvodové stěny s dodatečným zateplením)
• nutnost nuceného a kontinuálního větrání
• životnost technologií je výrazně nižší
než životnost cihlového domu
6
Dům, o kterém
jsme snili. Teď ho
konečně postavíme.
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
Dvoupodlažní dům 1)
TŘ
KLAS
B
I
FI
ÍDA
Jednopodlažní dům 1)
Jaké cihly jsou nejvhodnější?
POROTHERM EKO+ Profi, POROTHERM EKO+ Profi DRYFIX
Broušené cihly pro jednovrstvé obvodové stěny nabízejí maximální
úspory tepla a nákladů za energie na vytápění. Ekologické a zároveň
ekonomické stavění z cihel EKO+ má i další výhody: tepelnou pohodu, zdravé vnitřní klima, bezkonkurenčně dlouhou životnost a nízké
náklady na výstavbu i údržbu (opravy).
KAČN
Í
POROTHERM Profi, POROTHERM Profi DRYFIX
Snadno, rychle, přesně – na maltu nebo pěnu DRYFIX. Nízká pracnost a minimální nároky na zařízení stavby (možnost zdění i bez vody
a v mrazu), to jsou další výhody zdění z broušených cihel. Stěny
z broušených cihel tvoří ideální podklad pro dodatečné zateplení
domů.
Další vhodné cihly
Z čeho se skládá nízkoenergetický dům?
JEDNOPODLAŽNÍ DŮM 107 m2 **
DVOUPODLAŽNÍ DŮM 176 m 2 **
POROTHERM Hi Profi DRYFIX
POROTHERM 50 Hi Profi DRYFIX
U = 0,16
POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX
U = 0,19
POROTHERM 40 Profi + 10 cm tepelné izolace
U = 0,16
POROTHERM 36,5 T Profi
U = 0,19
PODLAHY
Skladba podlahy s tepelnou izolací 18 cm
U = 0,21
Skladba podlahy s tepelnou izolací 12 cm
U = 0,30
STŘECHA
Skladba střechy s tepelnou izolací 25 cm
U = 0,16
Skladba střechy s tepelnou izolací 22 cm
U = 0,18
OKNA
Izolační dvojsklo
Lepený dřevěný rám
U = 1,10
U = 1,40
Izolační dvojsklo
Lepený dřevěný rám
U = 1,10
U = 1,40
VĚTRÁNÍ
Mechanické větrání se zpětným získáváním tepla
z odpadního vzduchu
POROTHERM Hi Profi
POROTHERM Hi
STĚNY
POROTHERM EKO+ Profi DRYFIX
POROTHERM EKO+ Profi
POROTHERM EKO+
POROTHERM T Profi
×
Mechanické větrání se zpětným získáváním tepla
z odpadního vzduchu
Cena 9 779 Kč*
Cena 12 869 Kč*
roční náklady na vytápění
roční náklady na vytápění
* ceny plynu (vč. DPH) k dubnu 2012, při vytápění kondenzačním kotlem, včetně stálých plateb
** plocha fasády domu v m2 (po odečtení otvorů – oken a dveří)
U součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] (parametr charakterizující tepelné vlastnosti konstrukcí)
1) více informací o typových domech NEPTUN a TITAN a programu POROTHERM
DŮM Wienerberger získáte na: www.porothermDUM.cz/projekty
×
7
Energeticky
efektivní dům
Dům optimalizovaných vlastností s ohledem
na vyváženost pořizovacích a provozních nákladů
Pro obvodové stěny doporučujeme broušené cihly Profi a Profi DRYFIX, které zabezpečí mikroklima zdravého bydlení společně s nízkými náklady na výstavbu i provoz
domu. Můžete rovněž zvolit výrobky s nadstandardními tepelněizolačními vlastnostmi
– bloky EKO+, EKO+ Profi, EKO+ Profi DRYFIX a T Profi. Bydlení v energeticky úsporném domě je ekonomické a ekologické. Ušetříte za náklady na vytápění a získáte
jistotu trvalé hodnoty své investice – dům z přírodních materiálů.
• optimální pořizovací náklady
• snadná instalace krbu či krbových kamen
• vysoká životnost jednovrstvých stěn
• nízké náklady na údržbu domu
• přirozené větrání je snadné
a neomezuje život v domě
• snadná údržba a bezporuchovost
• výborná akumulace zdiva (jednovrstvé
zdivo přináší zisky energie i ve slunných
zimních dnech)
• standardní provozní náklady
(náklady na vytápění)
8
Náš první společný
dům! Rozhodně bude
ekologický.
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
Dvoupodlažní dům 1)
B
I
FI
TŘ
KLAS
POROTHERM Profi, POROTHERM Profi DRYFIX
Broušené cihly pro ekonomické a zároveň ekologické stavění. Optimální
poměr pořizovacích a provozních nákladů (náklady na vytápění). Nízká
pracnost a minimální nároky na zařízení stavby (možnost zdění i bez
vody a v mrazu – zdění na pěnu DRYFIX), to jsou další výhody zdění
z broušených cihel. Nová receptura a nové děrování cihel snižují zatížení
životního prostředí při výrobě i během užívání stavby.
ÍDA
Jednopodlažní dům 1)
Jaké cihly jsou nejvhodnější?
KAČN
Í
POROTHERM EKO+, POROTHERM T Profi
Cihly pro jednovrstvé obvodové stěny nabízejí maximální úspory tepla
a nákladů za energie na vytápění. Cihly s maximálním důrazem na
ekologii a cihly plněné již ve výrobě přírodním izolantem – kamennou
vatou nabízejí i další výhody jednovrstvých stěn: tepelnou pohodu,
zdravé vnitřní prostředí, bezkonkurenčně dlouhou životnost a nízké
náklady na údržbu (opravy).
Další vhodné cihly
Z čeho se skládá energeticky efektivní dům?
JEDNOPODLAŽNÍ DŮM 107 m2 **
DVOUPODLAŽNÍ DŮM 176 m 2 **
POROTHERM Hi Profi DRYFIX
POROTHERM 44 Profi
U = 0,25
POROTHERM 40 EKO+ Profi DRYFIX
U = 0,21
POROTHERM 44 P+D
U = 0,28
POROTHERM 36,5 Profi DRYFIX + 8 cm tepelné izolace
U = 0,21
PODLAHY
Skladba podlahy s tepelnou izolací 10 cm
U = 0,35
Skladba podlahy s tepelnou izolací 12 cm
U = 0,30
STŘECHA
Skladba střechy s tepelnou izolací 20 cm
U = 0,20
Skladba střechy s tepelnou izolací 22 cm
U = 0,18
OKNA
Izolační dvojsklo
Lepený dřevěný rám
U = 1,10
U = 1,40
Izolační dvojsklo
Lepený dřevěný rám
U = 1,10
U = 1,40
VĚTRÁNÍ
Přirozené větrání okny
(topení lze snadno doplnit krbem, kamny, aj.)
POROTHERM Hi Profi
POROTHERM Hi
STĚNY
POROTHERM T Profi
POROTHERM EKO+ Profi DRYFIX
POROTHERM EKO+ Profi
POROTHERM P+D
×
Přirozené větrání okny
(topení lze snadno doplnit krbem, kamny, aj.)
Cena 13 325 Kč*
Cena 16 146 Kč*
roční náklady na vytápění
roční náklady na vytápění
* ceny plynu (vč. DPH) k dubnu 2012, při vytápění kondenzačním kotlem, včetně stálých plateb
** plocha fasády domu v m2 (po odečtení otvorů – oken a dveří)
U součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] (parametr charakterizující tepelné vlastnosti konstrukcí)
1) více informací o typových domech NEPTUN a TITAN a programu POROTHERM
DŮM Wienerberger získáte na: www.porothermDUM.cz/projekty
×
9
Energeticky
standardní dům
Dům optimalizovaný na nízké pořizovací náklady
a splňující požadavky norem a vyhlášek
Díky broušeným cihlám Profi a zdění s milimetrovou maltovou spárou nebo s pěnou DRYFIX zamezíte tepelným mostům a stavba bude stále suchá. Jednoduchou
stavbou ušetříte za realizaci a zajistíte si zdravé a příjemné bydlení v cihlovém domě,
který zároveň splňuje veškeré požadavky norem a vyhlášek.
• nízké pořizovací náklady
• snadná instalace krbu či krbových kamen
• nízké náklady na údržbu domu
• přirozené větrání je snadné
a neomezuje život v domě
• snadná údržba a bezporuchovost
• vysoká životnost jednovrstvých stěn
• výborná akumulace zdiva (jednovrstvé
zdivo přináší zisky energie i ve slunných
zimních dnech)
• vyšší provozní náklady
(náklady na vytápění)
10
Máme moderní
a příjemné bydllení
bez zbytečných nákladů.
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
Dvoupodlažní dům 1)
TŘ
KLAS
C
I
FI
ÍDA
Jednopodlažní dům 1)
Jaké cihly jsou nejvhodnější?
POROTHERM P+D
Cihly určené pro klasickou technologii zdění na maltovanou ložnou
spáru. Široké spektrum výrobků v této řadě zajišťuje mnohostranné
použití pro různé tloušťky stěn. Doplňkové cihly usnadňují zdění a řeší
napojení na ostatní konstrukce. Ověřená a tradiční technologie zdění
s použitím termoizolační malty navíc vylepšuje tepelněizolační vlastnosti stěn.
KAČN
Í
POROTHERM Profi, POROTHERM Profi DRYFIX
Snadno, rychle, přesně – na maltu nebo pěnu DRYFIX. Nízká pracnost a minimální nároky na zařízení stavby (možnost zdění i bez vody
a v mrazu), to jsou další výhody zdění z broušených cihel. Zdění jednovrstvých stěn z broušených cihel je snadné a ekonomicky výhodné.
Další vhodné cihly
Z čeho se skládá energeticky standardní dům?
JEDNOPODLAŽNÍ DŮM 107 m2 **
DVOUPODLAŽNÍ DŮM 176 m 2 **
POROTHERM Hi Profi DRYFIX
POROTHERM 40 Profi
U = 0,26
POROTHERM 40 Profi
U = 0,26
POROTHERM 40 P+D
U = 0,30
POROTHERM 40 P+D
U = 0,30
PODLAHY
Skladba podlahy s tepelnou izolací 8 cm
U = 0,45
Skladba podlahy s tepelnou izolací 8 cm
U = 0,45
STŘECHA
Skladba střechy s tepelnou izolací 16 cm
U = 0,24
Skladba střechy s tepelnou izolací 16 cm
U = 0,24
OKNA
Izolační dvojsklo
Lepený dřevěný rám
U = 1,70
Izolační dvojsklo
Lepený dřevěný rám
U = 1,70
VĚTRÁNÍ
Přirozené větrání okny
(topení lze snadno doplnit krbem, kamny, aj.)
POROTHERM Hi Profi
POROTHERM Hi
STĚNY
POROTHERM T Profi
POROTHERM EKO+ Profi DRYFIX
POROTHERM EKO+ Profi
POROTHERM EKO+
×
Přirozené větrání okny
(topení lze snadno doplnit krbem, kamny, aj.)
Cena 14 755 Kč*
Cena 20 690 Kč*
roční náklady na vytápění
roční náklady na vytápění
* ceny plynu (vč. DPH) k dubnu 2012, při vytápění kondenzačním kotlem, včetně stálých plateb
** plocha fasády domu v m2 (po odečtení otvorů – oken a dveří)
U součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] (parametr charakterizující tepelné vlastnosti konstrukcí)
1) více informací o typových domech NEPTUN a TITAN a programu POROTHERM
DŮM Wienerberger získáte na: www.porothermDUM.cz/projekty
×
11
Dům roku
výsledky soutěže
POROTHERM DŮM
BRICK AWARD
Přijměte pozvání na návštěvu do realizovaných rodinných domů, které získaly
titul DŮM ROKU 2012 v soutěži POROTHERM DŮM BRICK AWARD.
V soutěži realizovaných staveb, 7. ročníku přehlídkové soutěže POROTHERM
DŮM BRICK AWARD 2011 - 2012 Cihla v 21. Století porota udělila Hlavní cenu
BRICK AWARD DŮM ROKU 2012 rovným dílem Rodinnému domu v Popovičkách a Usedlosti u kapličky na Písecku.
Pro Vaši inspiraci Vás zveme rovněž na návštěvu do dalších realizovaných
rodinných domů, které získaly titul DŮM ROKU v předchozích ročnících soutěže.
12
oceněné
domy
Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2012
Zvláštní cena CSI a programu POROTHERM DŮM Wienerberger
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
Rodinný dům v Popovičkách
skvěle reprezentuje dům pro
rodinné bydlení v zahradě na
českém venkově. Archetypální
forma, tradiční materiály, cihelná obezdívka pláště či střešní
krytina z břidlice výrazně podtrhují moderní, avšak k tradici
českého klasického rodinného
domu výrazně inklinující výraz
domu.
Rodinný dům
v Popovičkách, autor
Ing. arch. Ján Stempel
Zahrada, kterou si navíc majitelé sjednotili se sousedem, bez zbytečné bariéry plotu velkoryse podtrhuje
čistotu tvaru obou domů od stejného autora.
13
Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2012
Zvláštní cena CSI a programu POROTHERM DŮM Wienerberger
Interiér rodinného domu je propojen se zahradou prostřednictvím zasunuté terasy, která stírá rozdíl mezi tím, co je venku a co je uvnitř.
14
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
Dispozice domu je jednoduchá, přehledná, očividně navrhovaná
v souladu s potřebami a požadavky investora.
Těžištěm dispozice je prostup domu v příčné ose, kde vznikají dva prostory pro
sezení kolem kulatého stolu - převýšený vnitřní a krytý venkovní. Princip tohoto
řešení je inspirován průjezdnými stodolami. Obývací část je pak již mimo toto
centrum a navozuje intimnější atmosféru soukromí rodiny, kterou umocňuje ve
zvýšeném podkroví klidná noční zóna s ložnicemi a sociálním zázemím.
Je to jednoduchý, uzavřený, klasický dům s minimem okenních a dveřních otvorů, s dobrou návazností na sousední dům od stejného autora. Jednoduchá,
přehledná dispozice byla očividně navržena podle požadavků a v souladu s potřebami investora. Nečekaně velký a světlý hlavní obytný prostor, v centru domu
dvoupodlažní s otevřeným průhledem ke střešním oknům hluboce zasunutá
terasa propojuje se zahradou a stírá rozdíl mezi tím, co je venku a co je uvnitř.
Cihla je zde nejen konstrukčním, ale zároveň i výtvarným prvkem. Vnější obklad
tvoří s břidlicovou krytinou střechy velmi jednolitý celek.
Proměny zahrady v ročních obdobích nabízejí mnoho variant krásy.
15
Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2012
Zvláštní cena CSI a programu POROTHERM DŮM Wienerberger
Venkovní úpravy architekt zvažoval velmi důsledně. Dům se tak neřadí mezi masu domů se zahradou, na které nezbyly peníze, ale naopak,
i při skromném výrazu dává najevo kultivovanost a pohodu. Což při každodenním pohledu z oken je skvělá vizitka tvůrců domu i zahrady, která
s proměnou zahrady v ročních obdobích nabízí různé varianty potěšení
z krásna. Neobvyklé je i to, že zahradu si majitelé sjednotili se sousedem.
Zahrada tak bez zbytečné bariéry plotu velkoryse podtrhuje čistotu tvaru
obou domů od stejného autora.
Dům je zděný z cihlového systému Porotherm. Obvodové stěny jsou
sendvičové Porotherm 24 P+D + tepelná izolace + vzduchová mezera
+ lícové zdivo. Strop je ze skládaného systému Miako 19/50 PTH na
keramické nosníky POT 650/902.
Cihla je u tohoto jednoduchého domu se sedlovou střechou s minimem okenních
a dveřních otvorů, nejen konstrukčním, ale zároveň i atraktivním výtvarným prvkem.
16
Jednoduché a čisté tvary domu jsou patrné i v interiéru a řešení schodišťového prostoru.
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
7
8
7
6
6
9
5
3
5
2
1
1
4
4
3
PŘÍZEMÍ
PATRO
1 Zádveří
2 Šatna
3 Kuchyně
4 Komora
5 Schodiště
6 Jídelna
7 Obývací pokoj
8 Pracovna
9 Terasa
1 Chodba
2 Ložnice
3 Šatna
4 Schodiště
5 WC
6 Koupelna
7 Dětský pokoj
2
Hlavní obytný prostor, jenž je v centru
dvoupodlažní s otevřeným průhledem
ke střešním oknům, je až nečekaně velký
a světlý.
 Zastavěná plocha: 116 m2  Užitková plocha: 149 m2
17
Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2012
Zvláštní cena Vydavatelství JAGA MEDIA
Rodinný dům byl postaven na místě původních vesnických domků. Jeho vnější výraz klasickými střechami
a okny citlivě reaguje na tradici místa. Je klasicky jihočeský a přitom zřetelně soudobý.
18
Usedlost u kapličky,
autor Ing. arch. Renata Rubešová
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
Obytná stavba v půdorysu nepravidelného T, má dispozici dělenou na technické,
společenské a rodinné prostory.
Rodinný dům je navržený jako přízemní stavba s obytným podkrovím se sedlovou střechou s vikýři. Směrem do uličního nároží je dům pojednán tradičně
s některými moderními prvky, jako jsou například úzká svislá okna ve štítech
domu bez přesahů střechy, nebo vikýře cele oplechované titanzikem. Do zahrady je tradiční tvář domu doplněná velkým nárožním proskleným oknem. Tato
koncová partie domu je v interiéru navržená částečně bez stropu a otevřená do
krovu stavby a doplněná skleněnou lávkou.
Hlavní vstup i vjezd na pozemek rodinného domu a do garáže je z hlavní komunikace na západě. Na garáž navazuje spojovacím krčkem technická část
domu, která je vnitřní chodbou spojená s hlavní vstupní halou se schodištěm do
podkroví. Hlavní vstup do domu je ze zahrady z jihu do haly ve středu dispozice
stavby. Odtud je přístup do bytu majitelů a do podkroví, kde je hostinská část
domu s ložnicemi a obývacím pokojem.
Hlavní společenský prostor, obývací pokoj a navazující jídelna s přímým východem na terasu,
je umístěn do samostatného křídla, vysunutého do zahrady. Význam podtrhuje jeho otevření
až do krovu s malou skleněnou galerií.
19
Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2012
Zvláštní cena Vydavatelství JAGA MEDIA
Konstrukčně je dům navržený jako tradiční zděný stěnový systém z bloků Porotherm se systémovými keramickými stropy, založený na základových pasech a desce z prostého betonu. Na nadezdívce v podkroví
je navržený dřevěný krov s vikýři se střešním pláštěm z pálené krytiny.
Střešní plášť je navržený bez přesahů střechy ve štítech, styk u štítů je
řešený oplechováním.
Okna i vchodové dveře jsou dřevěná euro. Povrchová úprava podlah je v
přízemí keramickými dlažbami, v podkroví dřevěnou plovoucí podlahou.
Venkovní chodníky a vjezd jsou řešené kamennou žulovou kostkou.
Stavba je pojednaná v materiálové kombinaci omítky, přírodního kamenného obkladu a dřevěného obkladu. Kamenný obklad z přírodního kamene je použitý i na sloupky a podezdívku oplocení.
Přírodní kamenný obklad zvýrazňuje štít samostatného křídla
vysunutého do zahrady.
20
V přízemí domu je situován byt majitelů, v podkroví jsou umístěny pokoje pro hosty.
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
PŘÍZEMÍ
12
13
11
9
10
14
17
18
19
1
16
7
2
15
8
3
6
1 Zádveří,
schodiště
2 Hala
3 Obývací
pokoj
4 Kuchyně
5 Terasa
6 Spíž
7 Pracovna
8 Terasa
9 Ložnice
10 Kuchyně
11 Šatna
12 Technická
místnost
13 Domácí
práce
14 Chodba
15 Garáž
16 WC
17 Sauna
18 Odpočinek
19 Šatna
4
5
PATRO
3
2
5
4
7
9
1
11 10
12
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Chodba, schodiště
Obývací pokoj
Kuchyně
Koupelna
Pokoj
Koupelna
Ložnice
Pokoj
Chodba
Pokoj
Pokoj
Půda
Přírodní kamenný obklad citlivě reaguje
na tradici místa.
 Zastavěná plocha: 380 m2  Užitková plocha: 483,50 m2  Obestavěný prostor: 1.975 m3
21
Dům roku 2011 - vítěz čtenářské ankety časopisu Můj dům
V klidné ulici v nové zástavbě
rodinných domů na okraji
menšího středočeského
města stojí dům, který se
z okolní zástavby vymyká
vyváženými proporcemi
a příjemnou barevností,
na níž se podílí dřevěný
masiv.
Severní strana domu je osazena jen minimem oken, což přispívá ke snížení tepelných ztrát.
22
fotografie domu: Robert Virt
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
Krb vyrobený na zakázku s povrchovou úpravou
(cementovou stěrkou) v šedém odstínu.
Energeticky
efektivní
zděný dům
Typový rodinný dům Bonus Plus, který si z nabídky společnosti G Servis
CZ vybrala mladá čtyřčlenná rodina, vychází vzhledově i proporčně z tradiční venkovské stavby. Inspirací však veškerá podobnost končí. Projekt
pracuje s moderními materiály a prvky, dispoziční řešení zcela odpovídá
nárokům na komfortní bydlení podle současných trendů.
Manželé při výběru projektu nepreferovali žádné konstrukční řešení, prioritní pro ně byla orientace obývací části k jihu. Výstavbou pověřili, především
na základě rodinných doporučení, stavební společnost Montis Plus, která patří k firmám proškoleným ve výstavbě systémem Porotherm v rámci
programu Porotherm dům Wienerberger. Šlo o kompletní výstavbu na klíč,
pouze výplně otvorů si investoři zajistili sami. Do nového domova se rodina stěhovala po 11 měsících a po dvou letech užívání může říci, že je s
výstavbou velmi spokojena.
Členitější vzhled dodala domu dřevěná pergola, obíhající roh stavby
a zastřešující terasu u obytné části přízemí.
23
Dům roku 2011 - vítěz čtenářské ankety časopisu Můj dům
Jednotvárnosti hmoty domu zabraňují dvě výškové úrovně střech, vyšší
zastřešuje samotný dům, nižší přiléhající garáž. Právě toto řešení dvou
sousedících staveb různých objemů a výšek na první pohled evokuje tradiční vesnické stavení. Dovnitř se vstupuje hlavním vchodem nebo přes
sousedící garáž. Ze zádveří lze vejít přímo do obývací části s jídelním
koutem. Těleso schodiště vymezuje v obývací části odpočinkový kout
s televizí. Atraktivním prvkem je krb vyrobený na zakázku, dokončený
cementovou stěrkou v šedém odstínu. O propojení s okolní přírodou se
starají velká francouzská okna. V přízemí je dále umístěna ještě menší
koupelna a technická místnost průchozí do garáže.
Podkroví slouží jako soukromá zóna s ložnicí rodičů, na niž navazuje
šatna, dětskými pokoji a velkou rodinnou koupelnou, která je rozšířena
o prostor původně projektované sousedící komory.
Kuchyňská linka je zhotovena na zakázku se zabudovanými
sériově vyráběnými doplňky.
24
Schodiště do podkroví je integrováno do obývací části a odděleno polopříčkou, za posuvnými
skleněnými dveřmi se ukrývá hrací kout pro děti.
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
PŘÍZEMÍ
1 Zádveří
2 WC
3 Technická místnost
4 Obývací prostor
5 Kuchyň
6 Spíž
7 Hrací prostor
8 Garáž
9 Terasa
6
5
7
4
3
1
2
8
9
PATRO
3
4
1 Chodba
2 Ložnice
3 + 4 Šatna
5 + 6 Dětský pokoj
7 Herna
8 Komora
9 Koupelna + WC
8
9
1
2
5
6
7
Koupelna v patře má podlahové vytápění
kombinované s topným žebříkem. Zrcadla
na zkoseném stropě mají na svědomí
zajímavý zvětšující efekt.
 Zastavěná plocha: 105 m2  Užitková plocha: 132,9 m2
25
Dům roku 2010 - zvláštní cena vydavatelství JAGA media
Návštěva v rodinném
domě ve Zlíně, který získal
v šestém ročníku soutěže
Porotherm dům 2010
- O nejlepší realizovanou
stavbu Zvláštní cenu
mediálního partnera soutěže
Porotherm dům 2010
Vydavatelství JAGA media.
Na pozemek, na kterém byl
dům v letech 2007 – 2009
postaven, je přístup z jižní,
horní strany, která, ač nejcennější, je otočena do ulice. Proto
jsou hlavní prostory domu
orientovány do západního
průčelí s odpoledním sluncem.
Hlavní vstup do domu z horní strany pozemku je orientován na jih.
26
Rodinný dům Zlín – Lazy,
autor Ing. arch. Pavel Míček
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
„…mým cílem bylo navrhnout
prostor, jehož kvality budou
pramenit z výjimečnosti místa.
Proto tento dům tedy není
možné vzít a posadit někam
jinam. Klíčovými body vztahu
k místu bylo slunce, výhled na
město, přístup k domu a vazba
na zahradu...“
Ing. Arch. Pavel Míček,
autor projektu
Dům, který Ing. arch. Pavel Míček projektoval v letech 2005 - 2007, byl
postaven ve Zlíně, ve čtvrti, rozprostírající se na severním svahu města.
Charakterizují ji nádherné výhledy na město, bezprostřední blízkost lesa
a poměrně snadná dostupnost centra města. Dodnes je dědictvím jejího
vzniku řada velmi kvalitních vil.
Pro Zlín je funkcionalïsmus architekturou více než typickou. Ale co je, pane
architekte, příčinou dnešní obliby funkcionalistických, elegantních a na pohled jednoduchých rodinných domů? Nejen ve Zlíně…
V prvé řadě je nutné podotknout, že funkcionalismus byl svým duchem
pevně spjat s dobou svého vzniku. Současné stavby si spíše pohrávají
s funkcionalistickou estetikou, s jeho duchem již nemají tolik společného.
Zdaleka ne vše co je hranaté a bílé se dá nazvat architekturou.
Prostorově je dům rozdělen do více výškových úrovní tak, aby splňoval požadavky na provoz rodiny.
27
Vítězná realizace domu v soutěži POROTHERM DŮM 2010
Funkcionalismus vedle jiného znamenal interiér plný světla, které i do
„vašeho“ domu vstupuje rozměrnými okny nebo prosklenými stěnami.
Vylepšují soudobé technologie a materiály tepelně izolační vlastnosti
stavby?
Díky vyspělé technologii a správnému použití materiálů dnes není problém mít dům ze všech stran prosklený při dosažení velmi nízkých tepelných ztrát. Při možnostech dnešní technologie řízeného větrání je
možné mít dům takřka hermeticky uzavřený. Otázkou však zůstává, zda
je to pro člověka a jeho smysly zdravé. Úlohou technologie je architektům pomáhat dosáhnout jejich cíle, nikoliv být sama cílem, což se dnes
bohužel často stává. Vše je otázkou hierarchie hodnot... říká Ing. arch.
Pavel Míček.
Konstrukce domu kombinuje železobetonový skelet vyzdívaný cihelnými
bloky Porotherm.
28
Strmost původního terénu ovlivnila vnitřní prostorovou skladbu domu. Díky ní jsou vnitřní prostory
vzájemně výškově posunuty, takže domem sestupujete stále níže jako byste šli po původním svahu.
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
1 Kotelna
2 Sklep
3 Schodiště
1
4
1
3
3
2
5
8
2
6
7
1. PP
1 Obývací pokoj
2 Jídelna
3 Kuchyň
4 Koupelna
5 Hala
6 Schodiště
7 Ložnice
8 Terasa
2. PP
4
5
7
6
13
8
2
12
10 11
9
1
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Obývací pokoj
Jídelna
Kuchyň
Ložnice
Koupelna
Koupelna
Ložnice
Hala
Schodiště
Vstupní hala
Závětří
Terasa
Garáž
1. NP
Interiéry mají zcela odlišné proporce a různou
kvalitu denního osvětlení, jehož vnímání
v různých prostorách domu je umocněno
použitím materiálů bílé barvy.
 Zastavěná plocha: 261,0 m2  Užitková plocha: 362,0 m2  Obestavěný prostor: 1 255,0 m3
29
Inspirujte se...
výsledky soutěže
POROTHERM DŮM
BRICK AWARD
Nechte se inspirovat architektonickými studiemi, které získaly ocenění ve 13. ročníku architektonické soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011 – 2012.
O Hlavní cenu se v soutěži architektonických studií na téma “Energeticky efektivní
dům se skládanou střechou” podělily rovným dílem, bez rozlišení pořadí, soutěžní
studie Bc. Pavla Steuera (Vsetín) a Bc. Ondřeje Stehlíka (Brno) a soutěžní studie
Ing. arch. Libora Kaplana.
inspirujte
se...
30
inspirujte se...
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
Studie oceněných
domů soutěže
Energeticky
efektivní dům se
skládanou střechou
2011–2012
Studie oceněných
domů soutěže
Cihlový dům
do 2,5 milionu
2010
Pro vaši inspiraci vám představujeme ty nejlepší architektonické studie cihlových domů.
31
Oceněná studie domu soutěže POROTHERM DŮM 2011–2012:
Energeticky efektivní dům se skládanou střechou
Hlavní cena
POROTHERM DŮM 2011–2012
Soutěžní návrh č. 12
Autoři:
Bc. Pavel Steuer
Vsetín
Bc. Ondřej Stehlík
Brno
Návrh domu vychází z tradičního jednoduchého typu domu se sedlovou střechou. Dům se jeví navenek nenápadně a harmonicky zapadá do svého okolí. Není mu kontrastem, ale naopak hledá
tradici místa, do kterého chce zapadnout. Jednoduchá hmota domu doplněná o garážové stání zcela přirozeně definuje vstupní a soukromou část pozemku a vytváří tak jasný, přátelský prostor
pro své obyvatele.
32
 Obvodové stěny: POROTHERM 50Hi Profi DRYFIX  Klasifikace: B – budova energeticky úsporná
inspirujte se...
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
1. NP
1
11
2
7
10
6
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kryté stání
Zádveří
Kuchyně
Obývací pokoj
Terasa
Techn. místnost
Koupelna
Chodba
Terasa
Ložnice
Pracovna
8
9
2. NP
2
3
4
6
5
1
1 Knihovna, galerie
2 Pokoj
3 Pokoj
4 Koupelna
5 WC
6 Chodba
Centrální obytný prostor byl oproti klasickému modelu rodinných domů rozšířen ve všech směrech tak aby navozoval
pocit přirozeného těžiště obydlí. V horním patře navazuje obytná galerie s knihovnou, popřípadě hernou dětí.
 Zastavěná plocha: 132,5 m2  Užitková plocha: 161 m2  Obestavěný prostor: 867 m3
33
Oceněná studie domu soutěže POROTHERM DŮM 2011–2012:
Energeticky efektivní dům se skládanou střechou
Hlavní cena
POROTHERM DŮM 2011–2012
Soutěžní návrh č. 43
Autor:
Ing. arch. Libor Kaplan
Brno
Klasický jednoduchý rodinný dům se šikmou střechou, se stěnami z režného zdiva. Výrazné rámy kolem výstupů do exteriéru (kolem skleněných stěn s dveřmi na terasu), které mají svou odezvu
i v řešení propojení stavby s přístřeškem pro auto, dům originálně ozvláštňují.
34
 Obvodové stěny: POROTHERM 42,5 T Profi  Klasifikace: B – budova energeticky úsporná
inspirujte se...
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
1. NP
7
5
6
4
9
8
1
10
Zádveří
Koupelna
Kuchyně
Jídelna
Obývací pokoj
Pracovna
Terasa
Terasa
Sklad zahradních potřeb
Sklad sportovních potřeb
3
2
2. NP
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
4
5
1 Chodba
2 Schodiště
3 Dětský pokoj
4 Šatna
5 Koupelna
6 Ložnice
6
Úsporná a přehledná dispozice je dělená do dvou podlaží. Přízemí je rodinně společenské, patro, spojené
zatočeným schodištěm s obloukovitě uspořádanými rameny, soukromě obytné, se třemi ložnicemi a koupelnou.
 Zastavěná plocha: 75,95 m2  Užitková plocha: 104,53 m2  Obestavěný prostor: 429,82 m3
35
Oceněná studie domu POROTHERM DŮM 2011–2012:
Energeticky efektivní dům se skládanou střechou
Zvláštní cena
Business Media
Soutěžní návrh č. 33
Autoři:
Ing. arch. Martin Franěk
Humpolec
Ing. Roman Brzoň
Humpolec 396 01
Koncepce stavby vychází z požadavků na bydlení pro čtyřčlennou rodinu, kterou lze rozdělit do tři základních provozních celků. První představuje samostatně realizovatelný venkovní objekt krytého
automobilového stání se skladem, druhou nástupní podlaží s místnostmi běžného denního provozu a zázemím rodičů a konečně třetí sekci v podobě 2.NP s kompletním zázemím dětí.
36
 Obvodové stěny: POROTHERM 36,5 T Profi  Klasifikace: B – budova energeticky úsporná
inspirujte se...
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
1. NP
1
10
12
3
2
7
9
4
6
8
1
2
3
4
5
6
11
2. NP
3
1
2
5
6
4
5
Ložnice
Tech. místnost
Schodiště
Terasa
Obývací pokoj
Kuchyně
7
8
9
10
11
12
Hala
Koupelna
Zádveří
Šatna
Sklad
Stání pro auto
1 Dětský pokoj
2 Chodba, pracovna
3 Schodiště
4 Dětský pokoj
5 Šatna
6 Koupelna
Návrh domu z režného zdiva je založen na jednoduchém půdorysu a ozvláštněn tvarováním střechy
s úhlopříčně vedeným hřebenem.
 Zastavěná plocha: 93,45 m2  Užitková plocha: 130,96 m2  Obestavěný prostor: 685,39 m3
37
Oceněná studie domu soutěže POROTHERM DŮM 2011–2012:
Energeticky efektivní dům se skládanou střechou
Zvláštní cena Ministerstva
pro místní rozvoj
Soutěžní návrh č. 23
Autoři:
Ing. arch. Jan Hořejší
Praha
Ing. arch. Vít Podráský
Praha
Jednoduchý dům z režného zdiva, s nízkým sklonem střechy, s velkými skleněnými stěnami v přízemí a minimalizovaným počtem okenních otvorů. K domu je volně připojen přístřešek pro auta.
38
 Obvodové stěny: POROTHERM 44 EKO+  Klasifikace: B – budova energeticky úsporná
inspirujte se...
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
1. NP
1
2
8
3
4
5
7
6
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tech. místnost
WC
Schodiště
Chodba
Zádveří
Kuchyně, spíž
Jídelna
Obývací pokoj
Terasa
Terasa
2. NP
3
1 2
7
6
4
5
1 Pracovna
2 Chodba
3 Schodiště
4 Koupelna
5 Ložnice
6 Pokoj
7 Pokoj
Dispozice je dělena do dvou úrovní. V přízemí je otevřený obytný společenský prostor s kuchyní, v patře,
které je soukromé, jsou tři ložnice, z toho jedna předpokládaná jako rodičovská.
 Zastavěná plocha: 76,4 m2  Užitková plocha: 119,8 m2  Obestavěný prostor: 463 m3
39
Oceněná studie domu soutěže POROTHERM DŮM 2011–2012:
Energeticky efektivní dům se skládanou střechou
Zvláštní cena Státního fondu
rozvoje bydlení
Soutěžní návrh č. 31
Autor:
Martin Bělkovský
Brno
Jednoduchý rodinný dům s možností etapovité výstavby. V druhé fázi výstavby lze dostavět v přízemí kolmé křídlo se samostatným komfortním druhým bytem (nejen pro prarodiče).
40
 Obvodové stěny: POROTHERM 42,5 T Profi  Klasifikace: B – budova energeticky úsporná
inspirujte se...
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
10
9
8
2
6
1
7
3
4
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hala
Šatna
Koupelna
Obýv. pokoj, kuchyně
Ložnice
Hala
Obývací pokoj
WC
Komora
Kuchyně
Terasa
5
1. NP
3
4
2
1
5
1 Hala
2 Dětský pokoj
3 WC
4 Koupelna
5 Ložnice, šatna
2. NP
Přízemí se společenskou částí. Schodiště do patra je vedeno z obytného prostoru zalomené, bez podesty,
se šikmými stupni. Patro nabízí dvě ložnice, koupelnu a samostatné WC.
 Zastavěná plocha: 72,86 m2  Užitková plocha: 80,84 m2  Obestavěný prostor: 532,29 m3
41
Oceněná studie domu soutěže POROTHERM DŮM 2010:
Cihlový dům do 2,5 milionu
Hlavní cena
POROTHERM DŮM 2010
Soutěžní návrh č. 14
Autoři:
Ing. arch. Jan Hořejší
a Bc. Vít Podráský
Architektonický
atelier 2H s.r.o.. Praha
Velké prosklené plochy v přízemí jsou voleny pro maximální propojení života uvnitř domu s životem na zahradě, naopak v horní části jsou okna do ložnic volena menší pro podpoření pocitu soukromí.
42
 Obvodové stěny: POROTHERM 44 EKO+  Klasifikace: B – budova energeticky úsporná
inspirujte se...
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
1
2
3
4
5
6
1. NP
5
4
1 Vstup
2 Šatna
3 Chodba
4 WC
5 Jídelna, kuchyň
6 Obývací pokoj
2
1
3
2. NP
 Zastavěná plocha: 79,7 m2  Užitková plocha: 119,5 m2  Obestavěný prostor: 495,0 m3
1 Chodba
2 Pokoj
3 Pokoj
4 Ložnice
5 Koupelna
43
Oceněná studie domu soutěže POROTHERM DŮM 2010:
Cihlový dům do 2,5 milionu
Hlavní cena
POROTHERM DŮM 2010
Soutěžní návrh č. 40
Autorky:
Veronika Dobešová
Otrokovice
Gabriela Blažková
Uherské Hradiště
V uspořádání domu jsou od sebe jasně odděleny klidová a společenská část. Dispozice domu je ovlivněna umístěním servisních boxů, které zabírají asi jednu čtvrtinu zastavěné plochy domu.
Tyto servisní boxy jsou od otevřeného obytného prostoru odděleny lehkými posuvnými stěnami.
44
 Obvodové stěny: POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX  Klasifikace: B – budova energeticky úsporná
inspirujte se...
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
4
8
3
5
6
2
9
7
1
1 Zádveří
2 Kuchyň
3 Obývací pokoj
4 Technická místnost
5 WC
6 Předsíň
7 Koupelna
8 Pokoj
9 Ložnice
 Zastavěná plocha: 115,8 m2  Užitková plocha: 91,7 m2  Obestavěný prostor: 370,6 m3
45
Oceněná studie domu soutěže POROTHERM DŮM 2010:
Cihlový dům do 2,5 milionu
Zvláštní cena Vydavatelství
Business Media CZ
Soutěžní návrh č. 21
Autor:
Ing. arch. Petr Jureček
Kyjov
Jednoduchá, klidná a kompaktní forma s abstraktně umístěnými otvory stejných proporcí dovoluje i díky optimalizovanému vnitřnímu uspořádání řadu variant – volné rohy v dispozici druhého podlaží umožňují
umístění okenních otvorů vždy na dvojici sousedních stěn – pokoje tak mohou být v závislosti na orientaci ke světovým stranám, funkčnímu využití a umístění domu na pozemku optimálně osluněny.
46
 Obvodové stěny: POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX  Klasifikace: B – budova energeticky úsporná
inspirujte se...
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
2
1
1 Zádveří
2 Šatna
3 WC
4 Sklad
5 Obývací pokoj
6 Terasa
7 zahradní sklad
3
4
7
5
1. NP
6
3
1
4
2
1 Schodiště
2 Chodba
3 Koupelna
4 Pokoj
5 Pokoj
6 Ložnice
6
5
2. NP
 Zastavěná plocha: 67,9 m2  Užitková plocha: 90,5 m2  Obestavěný prostor: 455,2 m3
47
Oceněná studie domu soutěže POROTHERM DŮM 2010:
Cihlový dům do 2,5 milionu
Zvláštní cena Ministerstva
pro místní rozvoj
Soutěžní návrh č. 4
Autorka:
Ing. arch. Blanka Navrátilová
Lysá nad Labem
Hmota domu je jednoduchá kubická. Dispozičně se jedná o malý bezbariérový dům kategorie 3+1 vhodný pro člověka upoutaného na invalidní vozík a jeho rodinu.
48
 Obvodové stěny: POROTHERM 36,5 T Profi  Klasifikace: B – budova energeticky úsporná
inspirujte se...
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
1
6
2
5
4
3
1 Zádveří, chodba
2 Ložnice
3 Pokoj
4 Koupelna
5 Kuchyň, jídelna
6 Obývací pokoj
Architektonický výraz domu určuje především jednoduchá kubická hmota a použití obkladových
pásků TERCA a bílé omítky na fasádě.
 Zastavěná plocha: 128,3 m2  Užitková plocha: 78,5 m2  Obestavěný prostor: 394,6 m3
49
Oceněná studie domu soutěže POROTHERM DŮM 2010:
Cihlový dům do 2,5 milionu
Dům je navržen jako přízemní, v kompozici dvou obytných kvádrů spojených chodbou s nižší světlou výškou (2,4 m). Střecha nižší části pokračuje na obou stranách jako zastřešení terasy na straně
do zahrady a zastřešení vstupu na severní straně do ulice.
50
 Obvodové stěny: POROTHERM 44 EKO+  Klasifikace: B – budova energeticky úsporná
inspirujte se...
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
8
9
1
3
7
2
5
4
6
Zvláštní cena Státního
fondu rozvoje bydlení
Soutěžní návrh č. 53
Autor:
Ing. arch. Michal Grošup
Praha
10
1 Zádveří
2 Chodba
3 Pokoj
4 Koupelna
5 Koupelna
6 Ložnice
7 Obývací pokoj
8 Kuchyň
9 Technická místnost
10 Krytá terasa
 Zastavěná plocha: 109,8 m2  Užitková plocha: 92,1 m2  Obestavěný prostor: 392,0 m3
51
Oceněná studie domu soutěže POROTHERM DŮM 2010:
Cihlový dům do 2,5 milionu
Z hlediska formy je dům koncipován jako jednoduchá krychle s ohledem na respektování nízkoenergetických zásad. Jednoduchá dispozice vytváří v přízemí společenskou zónu s obytným
prostorem propojeným přes terasu se zahradou. Horní patro tvoří 2 ložnice se zázemím.
52
 Obvodové stěny: POROTHERM 44 EKO+ Profi  Obklad: pásky TERCA Klinker  Klasifikace: B – budova energeticky úsporná
inspirujte se...
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
5
2
4
1
3
1 Zádveří
2 Schodiště
3 Obytný prostor
4 Sklad
5 Koupelna
6 Terasa
6
1. NP
Soutěžní návrh č. 11
Autor:
Bc. Ondřej Stehlík
Brno
5
4
1
2
3
1 Chodba
2 Schodiště
3 Pokoj
4 Ložnice
5 Koupelna
2. NP
 Zastavěná plocha: 47,6 m2  Užitková plocha: 67,3 m2  Obestavěný prostor: 281 m3
53
Studie domu soutěže POROTHERM DŮM 2010:
Cihlový dům do 2,5 milionu
Rodinný dům tvoří dvě hmoty, které jsou chráněny probíhající zdí, velkorysejší společenská část a na ni navazující nižší, soukromá. Toto racionální členění je čitelné z venkovního pohledu
a tvoří tak základní kompozici objektu.
54
 Obvodové stěny: POROTHERM 44 EKO+  Klasifikace: B – budova energeticky úsporná
inspirujte se...
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
Soutěžní návrh č. 12
Autor:
Ing. arch. Ondřej Mundl
Brno
1 Zádveří
2 WC
3 Chodba
4 Koupelna
5 Šatna
6 Ložnice
7 Pokoj
8 Obývací pokoj
9 Terasa
1
2
9
3
8
 Zastavěná plocha: 100,5 m2  Užitková plocha: 76,7 m2  Obestavěný prostor: 344,8 m3
4
5
6
7
55
Studie domu soutěže POROTHERM DŮM 2010:
Cihlový dům do 2,5 milionu
Soutěžní návrh č. 45
Autor:
Ing. arch. Petr Pospíšil
Brno
Jednoduchý kvádr je zvýrazněn obkladem z lícových cihel TERCA. Tento obklad vytváří pouze obálku domu a hmota kvádru je odlehčena použitím bilé omítky na přední a zadní ploše s kombinací
skleněných tmavých obkladů. Projekt také počítá s možností začlenění RD do řadové zástavby.
56
 Obvodové stěny: POROTHERM 44 Profi DRYFIX  Klasifikace: B – budova energeticky úsporná
inspirujte se...
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
1
2
1 Zádveří
2 Kuchyň, chodba
3 Jídelna
4 Kryté stání
4
3
1. NP
4
3
4
2
2. NP
1
2
1
3
1 Chodba, schodiště
2 Ložnice
3 Pokoj
4 Terasa
3. NP
1 Šatna. tech. místnost
2 Koupelna
3 Obývací pokoj
4 Knihovna
 Zastavěná plocha: 80 m2  Užitková plocha: 149 m2  Obestavěný prostor: 492 m3
57
Výhody
programu pro výstavbu
rodinných domů
POROTHERM DŮM
Wienerberger
1
2
3
4
5
6
7
Kompetentní stavební firma
Průvodce stavebními postupy
Projekty rodinných domů na místě vašeho výběru
Zvýhodněné podmínky financování domu
Garanční listina
Nezávislá kontrola a vystavení certifikátu
Zákaznický servis
Konkrétní výhody jsou poskytovány jednotlivými partnery programu
POROTHERM DŮM Wienerberger, kteří zodpovídají za jejich plnění
a odsouhlasili jejich znění. Jednotliví partneři si vyhrazují právo dále
upřesnit případné podrobnější postupy uplatnění těchto výhod.
58
7
výhod
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
Kompetentní
stavební
firma
Co nejpečlivěji jsme pro Vás vybrali stavební firmy s těmi nejlepšími referencemi.
Tyto kompetentní stavební firmy. jsou zodpovědné za plnění kritérií jakosti stanovených společně s nezávislým kontrolním institutem.
U stavební firmy získáte standardizovanou typovou smlouvu o dílo, která je tvořena tak, aby vztah mezi klientem a stavební firmou byl po právní stránce vyvážený
a rovnocenný.
S kým a jak?
Kompetentní stavební firmy pokrývající svou působností celé území ČR jsou připraveny osobně s Vámi projednat Vaše individuální požadavky a přání, abyste
bydleli v domě dle svých představ..
59
Výhody programu POROTHERM DŮM Wienerberger
Průvodce stavebními postupy
a konzultace s průmyslovými
partnery
Není každý odborníkem ve stavebnictví, aby věděl, jak správně postupovat při
stavbě domu. Součástí výhod stavby rodinného bydlení v rámci programu POROTHERM DŮM Wienerberger je unikátní šanon – průvodce stavebními postupy.
V tomto šanonu jsou shrnuty všechny doporučené postupy, rady a tipy pro provádění jednotlivých částí stavby.
Pomůže někdo pohlídat kvalitu stavby?
Šanon s ústředním sloganem „Pomáháme Vám bydlet. POROTHERM DŮM.“ byl
vytvořen ve spolupráci se všemi průmyslovými partnery, kteří se na programu
podílejí. Šanon nabízí i dostatek informací o materiálech a technologiích pro technický dozor investora (stavební dozor), jehož role při výstavbě rodinného domu
je nezastupitelná.
Může se mu tak stát výrazným pomocníkem při dohledu nad
provedenými stavebními pracemi.
Všichni partneři programu POROTHERM DŮM Wienerberger, jejichž výrobky byly
na stavbě použity, mohou přijet v případě zájmu stavebníka na konzultaci a posouzení správného zabudování svého sortimentu
60
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
Projekty
rodinných domů
na místě vašeho výběru
Program POROTHERM DŮM vás neomezuje ve výběru místa pro vaše bydlení či
projektu, podle nějž chcete stavět. Obojí si můžete zvolit podle svého. Stavět můžete jak podle individuálního projektu, tak podle libovolného typového projektu.
Jestliže se rozhodnete pro jeden z typových projektů, které jsou nabízeny přímo
v rámci programu POROTHERM DŮM, získáte projektovou dokumentaci zdarma
jako součást díla.
Co si vybrat? Typový nebo individuální projekt?
Pokud si vyberete ze široké nabídky více než osmi stovek typových projektů společnosti G SERVIS CZ, jež patří mezi partnery programu POROTHERM DŮM,
můžete od stavební firmy získat 100% z ceny typového projektu zpět.
61
Výhody programu POROTHERM DŮM Wienerberger
Zvýhodněné podmínky
financování
domu
Investor, který bude chtít využít hypotéku jako zdroj pro financování stavby, získá
od stavební firmy základní informace o dostupnosti hypotéky od partnera programu POROTHERM DŮM. Partner programu pro oblast financování poskytne
kvalitní finanční poradenství s nabídkou rychlého zpracování hypotečního úvěru
s uplatněním aktuálních výhodných podmínek, které budou nejvýhodnější pro
konkrétního investora
Poradíme vám, kde si levně půjčit, pomůžeme s kompletací podkladů pro banku
a vyjednáme individuální podmínky.
62
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
Garanční
listina
Mimořádná garance společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. je určena
všem investorům, kteří uzavřeli smlouvu o dílo s některou ze stavebních firem
v rámci programu POROTHERM DŮM, a platí v případě vyhlášení konkurzu na
majetek stavební firmy nebo likvidace této stavební firmy v průběhu stavby domu.
Garance je poskytována po uzavření smlouvy o dílo formou garanční listiny na
jméno investora (fyzické osoby).
Tímto získává nová stavební firma oprávnění požadovat úhradu prokázaných vícenákladů až do výše 250 000 Kč na převzetí stavby domu.
Jakou máme záruku?
Pokud garanční listinu neobdržíte od své stavební firmy do 30 dnů od podpisu
smlouvy o dílo, můžete požádat o její zaslání přímo společnost Wienerberger
cihlářský průmysl, a. s.
63
Výhody programu POROTHERM DŮM Wienerberger
Nezávislá kontrola
a vystavení
certifikátu
Ať se již průběžné kontrole kvality stavby věnujete sami, nebo vám ji zajišťuje
technický dozor investora (stavební dozor), program POROTHERM DŮM s sebou
přináší výhodu nezávislé kontroly konečného provedení Vaší stavby.
Pro program POROTHERM DŮM jsou předem určena kritéria jakosti a jejich
dodržení je vždy posuzováno nezávislými společnostmi CSI (Centrum stavebního
inženýrství) nebo TZÚS (Technický a zkušební ústav stavební Praha).
Kdo pohlídá, aby vše bylo, jak má být?
V případě splnění všech kritérií bude na stavbu výše uvedenými společnostmi
vystaven certifikát kvality, který je pro vás potvrzením kvalitně postaveného domu
a zároveň hodnocením práce vašeho technického dozoru investora (stavebního
dozoru).
Tato bezplatná kontrola proběhne po dokončení hrubé stavby, resp. po
dokončení domu na klíč.
64
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
Zákaznický
servis
Pro všechny zájemce o výstavbu rodinného domu je k dispozici zákaznický servis
programu POROTHERM DŮM Wienerberger.
V případě Vašeho zaregistrování prostřednictvým kontaktního formuláře nebo
zákaznické linky 844 111 123 získáte navíc možnost kdykoliv konzultovat průběh
výstavby, resp. průběh jednání o výstavbě Vašeho rodinného domu.
Kdo vám co vysvětlí?
Kdykoliv můžete využít zákaznickou linku 844 111 123 nebo nás kontaktujte na
e-mailové adrese: [email protected] Rádi Vám poskytneme informace potřebné k výstavbě rodinného domu a zodpovíme Vaše otázky.
65
Když dům staví
kvalitní stavební firma...
Přehled stavebních firem programu POROTHERM DŮM Wienerberger
Stavte s nadstandardní finanční zárukou a zaručenou kontrolou kvality provedení stavby.
Stavte s partnery programu POROTHERM DŮM
Po bydlení v rodinném domě touží mnoho rodin. Svůj sen si řada z nich dosud neuskutečnila ne kvůli financím, ale díky obavě ze samotné stavby. Vždyť informací
o nesolidních firmách, nekvalitně provedených stavbách a lidech, kteří takto přišli
o peníze, lze najít víc než dost. Přesto je možné bydlení ve vlastním domě pořídit za velmi rozumných podmínek, s nadstandardní finanční zárukou v podobě
garanční listiny a kontrolou kvality provedení stavby.
Program výstavby rodinného bydlení POROTHERM DŮM nastartovala společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. již v roce 2002. Do nynějšího dne se do
něho zapojilo na více než 1000 zájemců a většina z nich už bydlí ve svém.
Na následujících stránkách si můžete prohlédnout ukázky realizovaných rodinných
domů a získat informace o stavebních firmách, které jsou partnery programu
POROTHERM DŮM.
66
Postavíme vám
dům
POROTHERM DŮM
POMÁHÁME VÁM BYDLET
Pomáháme Vám
kontrolovat
kvalitu provedení
stavby.
Ať se již průběžné kontrole kvality stavby věnujete sami, nebo Vám ji zajišťuje technický dozor investora (stavební dozor), program POROTHERM DŮM
s sebou přináší výhodu nezávislé kontroly konečného provedení Vaší stavby. Pro program POROTHERM DŮM jsou předem určena kritéria jakosti a jejich dodržení je vždy posuzováno nezávislými společnostmi CSI (Centrum stavebního inženýrství) nebo TZÚS (Technický a zkušební ústav stavební Praha).
V případě splnění všech kritérií bude na stavbu výše uvedenými společnostmi vystaven certifikát kvality, který je pro Vás potvrzením kvalitně postaveného domu a zároveň hodnocením práce Vašeho technického dozoru investora (stavebního dozoru).
Tato kontrola proběhne po dokončení hrubé stavby, resp. po dokončení domu na klíč.
Kompetentní stavební firmy programu
POROTHERM DŮM
Přehled stavebních firem podle krajů v ČR – strana 98
Jaké stavební firmy vám můžeme doporučit?
Co nejpečlivěji jsme pro Vás vybrali stavební firmy s těmi nejlepšími referencemi.
Tyto kompetentní stavební firmy jsou navíc zodpovědné za plnění kritérií jakosti
stanovených společně s nezávislým kontrolním institutem.
U stavební firmy získáte standardizovanou typovou smlouvu o dílo, která je tvořena
tak, aby vztah mezi klientem a stavební firmou byl po právní stránce vyvážený a
rovnocenný. Kompetentní stavební firmy pokrývající svou působností celé území
ČR jsou připraveny osobně s Vámi projednat Vaše individuální požadavky a přání,
abyste bydleli v domě dle svých představ.
Vybrat si dobře stavební firmu má zásadní vliv na kvalitu a průběh stavby domu.
Nespěchejte. Pozorně se dívejte – přehlídka začíná…
67
Praha a Středočeský kraj
A V stav, spol. s r.o.
Rodinný dům, Praha
A V stav, spol. s r.o. byla založena v roce 2003 jako ryze česká stavební
společnost. Původní zaměření na komplexní dodávky střech bylo rozšířeno
na zakládání staveb a v roce 2005 na kompletní výstavbu rodinných domů.
Dnes se soustřeďujeme převážně na výstavbu rodinné a občanské výstavby
„na klíč“, rekonstrukce či půdní nástavby a vestavby. Jsme schopni provést
zákazníka od projektu až po kolaudaci a předání klíčů. V případě zájmu nabízíme našim zákazníkům řešení pouze hrubé stavby.
Pro zajištění maximální kvality odvedené práce zajišťujeme pravidelné školení
našich zaměstnanců u jednotlivých výrobců stavebních materiálů. Také sledujeme a využíváme nové technologie, výrobky a postupy.
Předností naší společnosti je dodržování pevné ceny, termínů, dohod (třeba
jen ústních), komunikace přímo s majiteli firmy a osobní přístup.
A V stav, spol. s r.o.
Tyršova 809, 268 01 Hořovice
tel./fax: 311 514 894
tel.: 777 733 775
e-mail: [email protected]
www.avstav.cz
Rodinný dům, Zdice
68
Rodinný dům, Hořovice
Praha a Středočeský kraj
Gostas s. r. o.
Rodinný dům, Praha 9 – Klánovice
Jsme stavební společnost působící na trhu od roku 1990. Po 13-ti leté
úspěšné činnosti pod hlavičkou fyzické osoby se firma na počátku roku
2003 přeměnila na společnost s ručením omezeným.
Firma se zabývá stavební činností převážně rodinných domů na klíč. Provádíme ale též dílčí stavební části od základových desek, hrubých staveb až
po rekonstrukce bytů, RD i činžovních domů.
V dlouholeté spolupráci můžeme také zajistit kompletní projektovou dokumentaci, vyřízení stavebního povolení, zajištění pozemku či geodetické
služby.
Díky dlouhodobé kvalitě a nabízeným jistotám jsme se za více než osmdesát realizovaných staveb dostali v „naší“ lokalitě do podvědomí investorů,
o čemž nejlépe svědčí, že podstatná většina našich nových zakázek vzniká
na základě předchozí zkušenosti či doporučení od spokojených investorů.
• firma je vedena v programu
Porotherm Dům
• firma byla zařazena mezi
G-Servis partnery.
• firma je zapsána v Seznamu
odborných dodavatelů (SOD)
Státního fondu životního prostředí
pro program „Zelená úsporám“
zaměřený na dotace pro zateplování
budov a ekologické zdroje energií.
Rodinný dům, Jirny
Gostas s. r. o.
Maková 1051
250 92 Šestajovice
tel.: 606 655 563
e-mail: [email protected]
www.gostas.cz
Rodinný dům, Květnice
69
Praha a Středočeský kraj
HARMONY SZ, a. s.
Rodinný dům, Tehov
Stavební společnost Harmony SZ, a. s. působí na českém trhu od 22. 8. 2001,
jako právní nástupce Harmony SZ, spol. s r.o., založené v listopadu 1997.
Od svého vzniku si společnost vybudovala pevné místo na stavebním trhu
i mezi konkurencí a v roce 2004 byl ve firmě zaveden systém jakosti odpovídající požadavkům, ČSN EN ISO 9001.
Stavební činnost firmy Harmony SZ je rozdělena do čtyř okruhů – výstavba RD,
zámková dlažba, oplocení a občanská vybavenost.
Zajišťujeme provádění staveb, jejich změny a odstraňování, dále veškeré HSV
práce (zemní, zednické, dlaždické), část PSV prací (izolatérské, truhlářské),
část specializovaných PSV prací (elektroinstalace, ÚT, ZTI), obchodní činnost
a ubytovací služby, to vše ve spolupráci s prověřenými subdodavateli.
Díky mnohaletým zkušenostem plníme veškeré své závazky v prvotřídní kvalitě
a dohodnutých termínech.
Disponujeme vlastní autodopravou,
stroji pro zemní práce, malou hutnící
technikou a ostatní mechanizací potřebnou pro zajištění stavebních prací. Od roku 2002 vlastníme i provozní
areál s ubytovacím zařízením.
V letošním roce jsme začali s realizací
vlastních developerských projektů.
Rodinný dům, Mukařov
70
Rodinný dům, Popovice
HARMONY SZ, a. s.
Černokostelecká 458
251 01 Říčany - Radošovice
tel./fax: 323 603 823
e-mail: [email protected]
www.harmonysz.cz
Praha a Středočeský kraj
MONTIS PLUS, spol. s r. o.
Rodinný dům, Slaný
Společnost MONTIS PLUS, spol. s r. o. byla založena začátkem roku 1998
jako sloučení soukromých menších firem zabývajících se stavební a projekční činností ve stavebnictví.
Hlavním předmětem společnosti je výstavba a rekonstrukce bytových,
administrativních a skladových objektů. Pro podporu vlastních staveb,
ale i ostatních zákazníků je součástí společnosti projekční skupina.
V naší společnosti jsou v dnešní době zaměstnáni tři THP pracovníci,
14 instalatérů-topenářů a 16 pracovníků stavební profese. Společnost
v letošním roce předpokládá obrat ve výši cca 55 – 60 mil. Kč.
Společnost je pojištěna na odpovědnost za škody. Společnost vytvořila
a udržuje od srpna 2005 systém řízení jakosti, který splňuje všechny požadavky dle ČSN EN ISO 9001:2001.
více informací na stranách 22 - 25
MONTIS PLUS, spol. s r. o.
sídlo společnosti: Hůrka 1055
provozovna: Přemyslova 153
278 01 Kralupy nad Vltavou
tel./fax: 315 722 727
mobil: 602 363 319, 602 303 077
e-mail: [email protected]
www.montisplus.cz
Bungalov, Slaný
Rodinný dům, Hrnčíře
71
Praha a Středočeský kraj
NOVAKO CZ, s. r. o.
Rodinný dům, Roztoky
Činnost firmy se zaměřuje na výstavbu rodinných domků, či rekonstrukcí bytových, občanských i průmyslových staveb. Realizaci staveb, kromě speciálních
řemesel provádíme výhradně svými zaměstnanci, a to v souladu s požadavky
investora kvalitně a rychle.
Pro realizaci staveb má firma vlastní zázemí, a to včetně technického vybavení
(nákladní doprava, kompresory, hliníkové lešení, drobná mechanizace atd)
Naše firma nabízí výstavbu rodinných domků na klíč dle přání zákazníka.
Při výstavbě jsou používány klasické materiály s důrazem na tepelnou izolaci
a v neposlední době se výstavba provádí z broušených cihel WIENERBERGER
Cihlářských průmysl a.s.
Firma je registrovaná v seznamu odborných dodavatelů v programu Ministerstva
životního prostředí Zelená úspora.
Domky dle přání zákazníka nabízíme ve standardním vybavení, až po luxusní.
Osvědčení
POROTHERM
CM,
č. 04012-wrk/s nás opravňuje při
výstavbě realizovat práce přesného
zdění s kompletním cihlovým systémem – broušené cihly atd. Dále má
firma osvědčení na montáž oken Velux
a plastová okna, střešní krytinu Bramac, izolace proti vodě, omítky Baumit.
Naším krédem je kvalita a spokojený zákazník.
Rodinný dům, Zdiby
72
Rodinný dům, Brandýs nad Labem
NOVAKO CZ, s. r. o.
Stavební a zámečnická firma
Kralovická 544
250 01 Brandýs nad Labem
tel./fax: 326 904 452
mobil: 604 279 045
e-mail: [email protected]
www.novako-cz.cz
Praha a Středočeský kraj
PMJ stavební sdružení
Rodinný dům, Radim
PMJ stavební sdružení je soukromá stavební společnost trvale zaměstnávající 35 stálých zaměstnanců HSV a PSV disponující potřebnou mechanizací
a dopravou.
Realizuje dodávky pozemních staveb, rekonstrukcí všeho druhu v nymburském, kolínském regionu, ale i v nedaleké Praze. Sdružení bylo založeno
v roce 1991 a ve stejném složení pracuje dosud. Důraz klademe na tradiční
technologie a kvalitu. Zajistíme projektovou a předvýrobní přípravu. Máme
bohaté zkušenosti s výstavbou rodinných domů, ale i jsme schopni vlastními silami realizovat i větší celky jako např. domy s pečovatelskou službou
či výrobní objekty.
Nízká režie firmy a tím přijatelná cena spolu s prodlouženou zárukou na dílo
jsou důvodem mnoha desítek spokojených zákazníků.
• zajištění bezplatné kontroly
provedení stavebních prací
nezávislým institutem
• zajištění bezplatného dozoru
partnerskými výrobci
• zprostředkování vystavení garanční
listiny na částku 250 000 Kč
• bezplatné poskytnutí typových
projektů PROTOHERM DŮM
Wienerberger k dodávce díla
• projednání individuálního řešení
rodinného domu
Rodinný dům, Velké Zboží
PMJ stavební sdružení
Hořátev 72
289 13 Zvěřínek
tel./fax: 325 515 566
mobil: 602 115 306
e-mail: [email protected]
www.pmj.cz
Rodinný dům, Čáslav
73
Praha a Středočeský kraj
REBAU s. r. o.
Rodinný dům, Třebotov
Společnost Rebau vznikla spojením techniků a dělníků, kteří se dlouhodobě
věnují stavební činnosti a to především výstavbě rodinných a bytových domů,
realizacím půdních vestaveb v centru měst a v neposlední řadě i rekonstrukcím
staveb. Sídlo firmy je na Praze západ, ale působnost firmy je převážně v Praze
a jejím okolí.
Firma si dala za cíl provádět práce komlexně převážně formou na klíč.
K tomu jí slouží spolupráce s projekčními a architektonickými firmami. V oblasti
rodinných domků je to především firma G servis, ASP projekt s. r. o. a dalšími,
v oblasti rekonstrukcí pak firma Architekton.
Pro vlastní realizaci staveb firma disponuje cca 10 stálými pracovníky (zedníci,
obkladači, tesaři) kterými je firma schopna pokrýt dodávku staveb malého až
středního rozsahu. Hlavní oblastí činnosti je však výstavba rodinných domů, kde
můžeme nabídnout kompletní servis pro realizaci stavby domu na klíč.
Vlastní stavbu domu provádíme
z klasických a nízkoenergetických pálených materiálů včetně využití moderních technologií zkracujících výstavbu.
Stavby prováděné našimi pracovníky
prošly i náročnými kritérii zkušebních
ústavů TZÚS a CSI.
REBAU s. r. o.
Račanská 292, Statenice
Praha- západ
tel.: 724 707 123
e-mail: [email protected]
www.rebau.cz
Rodinný dům Safír (G Servis), Úvaly
74
Rodinný dům, Úvaly
Praha a Středočeský kraj
SALK, spol. s r. o.
Rodinný dům, Olešná u Rakovníka
Společnost SALK, spol. s r.o., byla založena v roce 1991 a je zapsána v obchodním
rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5866.
Nosným programem společnosti je výstavba rodinných a bytových domů, a to formou komplexní dodávky stavebních prací „na klíč“. V průběhu cca 20 let předal
SALK svým zákazníkům v těchto domech do užívání již více než 280 bytů.
Společnost má velmi dobrý pracovní kolektiv, který představuje 42 stálých pracovníků (stav k 1. 1. 2011). SALK má vlastní sídlo v Rakovníku, v nedalekých Senomatech
poté stavební dvůr (skladové zázemí).
Na velmi dobré úrovni je i technické vybavení společnosti (vlastní nákladní doprava,
věžový jeřáb LIEBHERR, vysokozdvižný terénní vozík DESTA, vibrační technika, hliníkové lešení, systémové bednění, apod.). Vlastními silami zajišťuje společnost všechny práce HSV a část prací PSV. Zbylé práce přidružené stavební výroby sjednává
společnost s renomovanými specializovanými firmami.
Společnost zavedla a používá systém
managementu kvality v oboru dle ČSN
EN ISO 9001:2009 a systém environmentálního managementu v oboru dle
ČSN EN ISO 14001:2005.
Jako doprovodné služby vlastní realizace nabízíme služby inženýrské činnosti spojené zejména se stavebním
a kolaudačním řízením.
Rodinný dům, Rakovník
SALK, spol. s r. o.
Lubenská 703/II
269 01 Rakovník
tel.: 313 251 151, 313 517 394
fax: 313 251 157
e-mail: [email protected]
www.salk.cz
Rodinný dům, Hlášná Třebáň
75
Praha a Středočeský kraj
SPS engineering, s.r.o.
Bytové domy Hradečnka, Špindlerův Mlýn
SPS engineering, s.r.o., založená v roce 1992, je stavební společností střední velikosti, se zaměřením na realizaci staveb občanských, bytových, průmyslových,
včetně rekonstrukcí objektů a to i památkově chráněných, formou komplexních
přímých dodávek „na klíč“.
Společnost nabízí komplexní škálu služeb souvisejících s výstavbou, správou
a údržbou nemovitostí. V praxi to znamená, že případný klient s plánem zrealizovat
například komerční činžovní dům, vstoupí do jednání s naší společností o svém investičním záměru a my mu zajistíme finanční rozvahu příjmů a nákladů, pomůžeme
vytipovat a koupit vhodný pozemek. Zajistíme projektovou dokumentaci ve všech
stupních včetně inženýrské činnosti, projednání a zajištění územního rozhodnutí,
stavebního povolení, následnou realizaci díla, průběžný technický dozor, kolaudaci
díla a úplně dokončené dílo předáme investorovi.
Následně nabízíme i záruční a pozáruční servis, správu nemovitostí a realitní služby.
SPS engineering, s.r.o.
je držitelem certifikátů:
• systému managementu jakosti
(QMS) dle ČSN EN ISO 9001 : 2001
• systému environmentálního
managementu (EMS) dle ČSN EN
ISO 14001 : 2005
• systému BOZP dle ČSN OHSAS
18001 : 2008
• Společnost je pojištěna v objemu
50 mil. Kč
• Roční obrat společnosti se
za posledních 5 let pohybuje
v rozmezí 225–331 mil Kč.
Bytový dům D, Praha 9
76
Bytové domy Šeberov, Praha 4
SPS engineering, s.r.o.
Jana Masaryka 165/22,
120 00 Praha 2
tel.: 245 001 310
e-mail: [email protected]
www.sps-sro.cz
Praha a Středočeský kraj
STAVBY – REKONSTRUKCE PEJŠA, s. r. o.
Rodinný dům, Velké Přítočno
Stavební firma jejímž vlastníky jsou otec a syn Pejšovi byla založena v roce 1998
jako fyzická osoba s několika pracovníky, ale již v roce 2001 se transformovala spolu s nárůstem pracovníků a zejména zakázek do dnešní podoby firmy
STAVBY-REKONSTRUKCE PEJŠA s. r. o. s 22 pracovníky stavebních profesí
a 3 stavbyvedoucími.
Náplň činnosti jsou veškeré pozemní stavby – novostavby nebo rekonstrukce. Provádíme i opravy a rekonstrukce památkově chráněných staveb. Příkladem může
být celková rekonstrukce kostela sv. Havla v Tuchlovicích v letech 2000 - 2002.
Zejména se však soustřeďujeme na výstavbu rodinných domů, kterých jsme
postavili více jak 60 a rodinný dům HIT v našem provedení získal v roce 2008
3. místo v soutěži o rodinný dům roku čtenářů časopisu Můj dům.
Pro dobrou kvalitu, vstřícné jednání a plnění termínů výstavby jsme byli v roce
2005 pozváni do sdružení firem programu POROTHERM DŮM.
Pro zkvalitnění práce a zajištění její kvality jsme v roce 2006 získali certifikát
ověřující skutečnost, že naše společnost zavedla a trvale udržuje managment jakosti ČSN EN ISO 9001:2009.
Udržujeme také progresivní trendy
v oblasti vlastní stavební výroby tím, že
zavádíme nové technologie. Pro zdivo používáme cihly broušené, podlahy
provádíme z litých anhydritových materiálů, k omítání využíváme strojní omítky
apod.
Rodinný dům, Tuchoměřice
STAVBY – REKONSTRUKCE
PEJŠA, s. r. o.
Polní 1178
272 01 Kladno
tel./fax: 312 687 079
e-mail: [email protected]
www.stavby-pejsa.cz
Rodinný dům, Brandýsek
77
Praha a Středočeský kraj
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Rodinný dům, Praha
Firma byla založena v roce 1993. Za toto období bylo realizováno množství
novostaveb rodinných domů a rekonstrukcí bytových staveb. Regionální
působnost naší fi rmy je středočeský kraj, především okolí měst, Mělník,
Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Labem
a Praha. Naší hlavní činností je výstavba rodinných domů na klíč. Na základě
požadavků jednotlivých zákazníků provádíme také rekonstrukce bytových
staveb.
V současné době má firma vlastní sídlo v Mělníku, široké technické a materiální vybavení, skladové zázemí a veškerou mechanizaci potřebnou k realizaci zakázek. Firma dbá na prvotřídní kvalitu provedených prací, splnění
stanovených termínů a tím i na spokojenost zákazníků.
O kvalitě prací svědčí nárůst obratu fi rmy v posledních letech, návrat klientů
k nové spolupráci a kladné reference na realizované stavby.
Firma má zavedený systém jakosti
a je držitelem certifikátu ČSN EN ISO
9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005.
Fima získala DIPLOM za kvalitu roku
2005. Důkazem kvality naší práce je
získání DIPLOMU kvality roku i za roky
2006 a 2007.
Rodinný dům, Mělník
78
Ocenění práce stavební firmy „Kvalita roku“.
STAVEBNÍ FIRMA
NEUMANN s.r.o.
Jugoslávská 2090
276 01 Mělník
tel.: 315 671 164
mobil: 602 254 130
e-mail: [email protected]
www.neumannstav.cz
Jihočeský kraj
Eremiáš stavební s. r. o.
Rodinný dům, Tábor
Rodinný dům, Květnice
Eremiáš stavební s. r. o. zajišťuje kompletní dodávky staveb na klíč. Předmětem činnosti jsou občanské, bytové a průmyslové stavby, rekonstrukce
a opravy památkových objektů a fasád. Od roku 1996 se specializujeme
na stavbu rodinných domů včetně realizací těchto staveb na klíč. Dnes tato
činnost představuje 70 % objemu ročně provedených staveb.
Při realizacích staveb spolupracujeme s osvědčenými dodavateli ověřenými
dlouhodobou spoluprácí. Oblast působnosti naší společnosti je zejména
v jižních a středních Čechách. V případě zájmu zákazníka budeme rádi realizovat stavby i v jiných regionech.
Považujeme za výhodu, že jsme malou rodinou stavební společností. Také
proto jsme schopni individuálního přístupu k našim zákazníkům a inovativnímu přístupu v provádění staveb.
Motto naší společnosti „kvalita
v detailu“ vyjadřuje, že stavby realizujeme s cílem dosažení vysokého standardu kvality provedených prací.
Důkazem vysoké kvality naší práce
je i získané ocenění „KVALITA ROKU
2009“, které naše společnost získala
za rok 2009 v rámci programu POROTHERM DŮM Wienergberger.
Naše společnost má zavedený
systém managementu a je držitelem
certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009.
Ocenění KVALITA ROKU 2009,
Eremiáš stavební s. r. o.
Ústrašice 68, 390 02 Tábor 2
tel.: 381 292 466
mobil: 603 517 526
e-mail: [email protected]
www.eremias-stavebni.cz
Rodinný dům, Chocerady
POROTHERM DŮM Wienerberger
79
Jihočeský kraj
JOSTRA cz spol. s r. o.
Novostavba RD, Michalov
Firma JOSTRAcz spol. s r.o. byla založena 7. února roku 1996, po zapsání do
obchodního rejstříku u krajského soudu v Č. Budějovicích. Počínaje rokem 2003
začala firma JOSTRAcz realizovat typové stavby domů dle vlastních projektů
a od roku 2005 se stává členem programu POROTHEM DŮM Wienerberger.
V současnosti tvoří firmu tři provozní střediska – stavební výroba, doprava a mechanizace, prodej stavebních materiálů.
Hlavní aktivita střediska stavební výroby a vlastně i celé firmy je zaměřena na
výstavbu rodinných domů, bytových domů, rekreačních objektů, penzionů, hotelů, průmyslových a zemědělských staveb, vodovodních a kanalizačních řadů,
rekonstrukci stávajících objektů a výstavbu zpevněných ploch.
Všechny realizace jsou dodávány ve vysoké kvalitě, která vychází z odbornosti
provádění jednotlivých činností. Důkazem tohoto je stálý ekonomický růst firmy
ve stavebním sektoru. Na prováděné práce je poskytováno až 60 měsíců záruky.
Snahu firmy o zajišťování nejvyšší
kvality prováděných služeb a péči
o udržení trvalé spokojenosti zákazníků dokládá v roce 2002 získaný certifikát kvality ČSN EN ISO 9001:2001.
V roce 2009 se společnost JOSTRAcz spol s r.o. stala absolutním vítězem
ankety Dům roku 2009 a dále pak
vítězem v kategorii typových staveb
roku.
Novostavba RD, Masákova Lhota
80
Novostavba RD, Zdíkov
JOSTRA cz spol. s r. o.
384 73 Stachy 412
tel./fax: 388 428 163
e-mail: [email protected]
www.jostra.cz
Jihočeský kraj
Stavební firma SIXL, spol. s r. o.
Rodinný dům, Křesín
Firma vznikla v roce 1992 a od roku 1993 pracuje pod obchodním jménem Stavební firma SIXL, spol. s r. o.. Je orientována na provádění kompletních stavebních prací, nákladní autodopravy, zemních prací a obchod se stavebními materiály. Stavební firma SIXL spol s. r. o. vlastní stavební areál a skladové plochy
potřebné pro svou činnost a stavební mechanizaci pro provádění kompletních
stavebních a zemních prací.
Veškerou svoji činnost vykonává firma vlastními zaměstnanci. Představitelem
společnosti je p. Jan Sixl, který má dlouhodobé zkušenosti s řízením staveb historického, bytového, průmyslového a inženýrského charakteru. Dbáme na profesní a řemeslnou tradici, máme stálý tým vlastních pracovníků a spolupracujících
řemeslných firem. Na stavby poskytujeme záruku 5 let. Firma plní podmínky systému managementu jakosti ISO 9001:2009 a environmentálního managementu
ISO14001:2005 a je držitelem příslušných certifikátů.
Profesní struktura: zedníci 24, stavební
dělníci 8, řidiči, strojníci 9, stavbyvedoucí 3, účetní 3, příprava výroby 2.
Strojní a technické vybavení: 2x Scania
114 HR+vlek, TATRA 815 S3 sklápěcí, AVIA kontejnerová, jeřáb AD 080
PV3S, jeřáb AD 20 T815, autodomíchávač, rypadlo kolové Catterpilar,
smykem řízený nakladač Catterpilar,
pásové minirypadlo Catterpilar, mikrobusy, výtahy VS5 a GEDA.
Rodinný dům, Hluboká nad Vltavou
Stavební firma SIXL, spol. s r. o.
Vyšný 8
381 01 Český Krumlov
tel./fax: 380 711 314
mobil: 602 270 811
e-mail: [email protected]
www.sixl.cz
Rodinný dům, Borek
81
Jihomoravský kraj
PAREA, s. r. o.
Rodinný dům, Drnovice u Vyškova
Naše fi rma byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 2001 a je ryze českou
soukromou stavební společností předurčenou uspokojovat požadavky zákazníků.
Velký důraz klade na kvalitu prováděných prací a flexibilitu práce přizpůsobené
dle požadavku zákazníka. Firma se zabývá realizací stavebních zakázek v oblasti
občanské, bytové a průmyslové výstavby v regionu Jihomoravského kraje, především v okresech Vyškov, Blansko, Brno a Prostějov.
Realizaci zakázek provádíme tzv. formou „na klíč“, která zahrnuje i přípravu
stavebního povolení, projektu a v závěru stavby také kolaudaci. Pro zákazníky,
kteří chtějí své stavbě věnovat více času v dokončovací fázi, nabízíme možnost
realizace jen hrubé stavby a nabízíme případnou spolupráci při řešení otázek
spojených s dokončením díla.
Rodinné domy realizujeme na základě našich projektů, projektů systému POROTHERM DŮM, projekční kanceláře G SERVIS i individuálních projektů investora.
Garantem naší práce je výrobní ředitel, který je autorizovaným inženýrem
v oboru pozemních staveb a taktéž již
několik let zavedený systém EN ISO
9001:2000 od společnosti TUV-CERT.
• inženýrská činnost – stavební
povolení, dozorování, kolaudace
• projekční činnost – příprava a úprava
projektů, oceňování staveb
• kompletní stavební a zemní práce
• záruka termínů
• fixní cena dle položkových rozpočtů
Rodinný dům, Brno
82
Rodinný dům, Vyškov
PAREA, s. r. o.
Brněnská 445
682 01 Vyškov
tel.: 517 342 070
fax: 517 334 005
e-mail: [email protected]
www.pareagroup.cz
Jihomoravský kraj
SENEST spol. s r.o.
Rodinný dům, Rajhradice
SENEST spol. s r.o. je stavební společnost, která se převážně zabývá stavbou a rekonstrukcí obytných domů a bytů.
Od svého založení v roce 2006 jsme realizovali zhruba přes 70 zakázek
především v regionu jižní Moravy.
Naše společnost klade důraz na individuální přístup při jednotlivých zakázkách, jak v komunikaci s klienty, tak i v oblasti technických řešení.
Vždy se snažíme vyhovět přáním zákazníka a to často i nad rámec běžných
standardů při zachování optimalizovaných cenových podmínek.
Společnost je pojištěna na odpovědnost za škody.
SENEST spol. s r.o.
Východní 6, 620 00 Brno
tel.: 777 608 060
e-mail: [email protected]
www.senest.cz
Rodinný dům, Popůvky
Rodinný dům, Popůvky
Rodinný dům, Rajhradice
83
Karlovarský kraj
INMONT CHEB s. r. o.
Rodinný dům ALFA, Cheb
Stavební firma INMONT CHEB s.r.o. působí v Karlovarském kraji od roku 1993.
Z důvodu rozvoje společnosti proběhla v roce 2004 transformace firmy z fyzické osoby na osobu právnickou. Naše činnost zahrnuje realizaci staveb od
projektu až po kolaudaci a to včetně zemních prací a úpravy ploch dle přání
investora. Smlouvu lze uzavřít i pouze na hrubou stavbu.
V letošním roce jsme úspěšně zprovoznili půjčovnu, prodejnu a servis nářadí
a strojů pro profi a hobby v Chebu.
Jsme zařazeni v seznamu odborných dodavatelů v programu Zelená úsporám.
Nabízíme: - zpracování projektové dokumentace
- zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
- rekonstrukce a opravy
- sádrokartonové konstrukce a podhledy
• půdní vestavby a nadstavby
• vodoinstalace, kanalizace, vytápění
• zemní práce vlastní technikou
• podřezávání vlhkého zdiva
• tepelná čerpadla NIBE
• dodávka a montáž zařízení
• výpočet tepelných ztrát objektu
• návrh a zpracování projektu
vytápění, vodovodu, kanalizace...
• pronájem nářadí a stavební
mechanizace
Rodinný dům Klassik 141, Hranice u Aše
84
Rodinný dům PARTHENON, Krásno u H.Slavkova
INMONT CHEB s. r. o.
Písečná 2520/2A
350 02 Cheb
tel./fax: 354 435 043
e-mail: [email protected]
www.inmontcheb.cz
Jihomoravský kraj
AD Trade spol. s r. o.
Rodinné domy, Lipno nad Vltavou
AD Trade je silná, dynamická rodinná společnost s tradicí od roku 1998. Její
stavební divize má hlavní sídlo v Třebíči. Od svého vzniku se zabývá zejména
výstavbou rodinných domů či vlastních developerských projektů. V uplynulých letech také realizovala výstavby obchodních, občanských a průmyslových staveb. Dále provozuje půjčovnu strojů a stavební mechanizace společnosti RAMIRENT.
AD Trade exkluzivně spolupracuje s architektonickou a projekční společností
Atelier DAVINCI, spol. s r. o. a společně jsou generálními dodavateli staveb.
AD Trade se sítí zkušených zaměstnanců a spolupracujících firem realizuje
projekty systematicky, komplexně a v celorepublikové působnosti. Vlastní
technické vybavení společnosti spolehlivě zaručí bezproblémovou realizaci
vašeho rodinného domu.
Pro naše klienty zajišťujeme komplexní
stavební činnost v oblasti
pozemního stavitelství:
•
•
•
•
•
Projekční činnost
Inženýring
Poradenská činnost
Realizace staveb
Stavební dozor
AD Trade má zavedený systém
managementu a je držitelem certifikátu
ČSN EN ISO 9001:2009.
OSC IGY CENTRUM, České Budějovice
AD Trade spol. s r. o.
Sedlákova 1, 674 01 Třebíč
tel.: 568 846 740
e-mail: [email protected]
www.adtrade.cz
Rodinný dům, Praha 8
85
kraj Vysočina
Stylstav s. r. o.
Rodinný dům, Hamry nad Sázavou
Společnost Stylstav s. r. o. vznikla v únoru 2004 jako pokračovatel stavební firmy
Jindřich Vodička.
Stěžejní náplní podnikání firmy Stylstav s. r. o. je realizace staveb, případně rekonstrukce stávajících staveb jak v oblasti bytových či občanských staveb, tak
i realizace veřejnoprávních či průmyslových staveb. Tuto činnost firma realizuje
prostřednictvím svých cca 30 zaměstnanců, v menší míře za pomoci subdodavatelských firem.
Firma Stylstav s. r. o. má k dispozici vlastní technické vybavení jako jsou nákladní
automobily, bagry, míchačka betonu, dodávky, vál, vysokozdvižný vozík, atd.
I přes krátkou dobu svého působení se firmě podařilo otevřít prodejnu stavebnin.
V roce 2005 firma Stylstav s. r. o. splnila požadavky na systém managementu
jakosti dle ISO 9001:2000 pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě. V roce 2009 tento certifikát jakosti obhájila.
Stylstav s. r. o.
Benešovo náměstí 195
594 51 Křižanov
tel./fax: 566 542 054
mobil: 777 232 070
e-mail: [email protected]
www.stylstav.com
Rodinný dům, Hamry nad Sázavou
86
Rodinný dům, Velké Meziříčí
Královéhradecký kraj
STATING s. r. o.
Rodinný dům, Kostelec nad Orlicí
Společnost STATING s.r.o. byla založena primárně jako stavební firma s orientací na vysokou kvalitu odváděné práce.
Právě s touto strategií a s cílem vyjít zákazníkovi vstříc se daří velmi dobře
naplňovat představy individuálních stavebníků. Firma působí ve východních
Čechách, ale v poslední době realizujeme po celé České republice.
Při provádění stavby jsme svému klientovi partnery v těchto činnostech: výběr
pozemku, stanovení předběžných nákladů stavby, pomoc při získání úvěru,
projekční činnost (typové domy, upravené typové domy, domy šité na míru klientovi), zajištění územního rozhodnutí (vč. zastavovací situace větších území),
zajištění stavebního povolení, vlastní realizace stavby, spolupůsobení při výběru
materiálů, zvolení standardu rodinného domku, příprava kolaudace, zajištění
kolaudačního rozhodnutí, záruční servis, poradenství o údržbě jednotlivých
konstrukcí, pozáruční servis, havarijní služba.
Jako nejkvalitnější a časem nejvíce prověřenou technologii provádění zdiva
považujeme pálené cihly. Pro provádění rodinných domků jsme zařazeni
pod ochrannou známku POROTHERM
DŮM dodavatele materiálu firmy Wienerberger Cihlářský průmysl a.s.
Dostavba administrativní budovy
STATING s. r. o.
Na Spravedlnosti 1306
517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 494 321 231,
mobil: 776 673 819, 777 673 819
e-mail: [email protected],
www.stating.cz
Rodinný dům, Hnátnice
87
Liberecký kraj
FECIT - Plus s. r. o.
Řadové domy, Liberec – Dolní Hanychov
FECIT-Plus s. r. o. vznikla jako nástupnce firmy FECIT-AD s.r.o. a převzala
všechna práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o spolupráci „Partnerství pro
výstavbu rodinných domů POROTHERM DŮM Wienerberger“.
Naše firma věnuje maximální úsilí zvyšování řemeslné kvality, využívání nejnovějších technologií a vstřícnosti potřebám zákazníků.
Jako důkaz naší stále se zvyšující kvality výstavby se můžeme pochlubit oceněním v celostátní soutěži pro stavební firmy „O nejlépe provedenou stavbu
z cihlového systému POROTHERM“ pro rok 2000, čestným uznáním odborné
komise ankety „Dům roku 2001 Libereckého kraje“, oceněním „O nejlépe provedenou stavbu z cihlového systému POROTHERM“ pro rok 2001, 2. místem
ve veřejné části ankety „Dům roku 2002 Libereckého kraje“, uděleným titulem
pro vítěze odborné části ankety „Dům roku 2002 Libereckého kraje“, 3. místem
v odborné části ankety „Dům roku 2003 Libereckého kraje“ a dalšími.
Jádrem kvality je náš neustále se rozšiřující tým spolupracovníků a několikaletá spolehlivá spolupráce se smluvními partnery.
Nosným programem firmy je provádění staveb na klíč. Je samozřejmě
možno domluvit i etapové stavění
s jednotlivými funkčními celky. Naše
realizované akce jsou nejen rodinné
domy, ale i firemní sídla a výrobní haly.
Přesvědčte se sami o kvalitním a spokojeném bydlení spoluprací s námi.
Bytový dům SONATA, Liberec- Dolní Hanychov
88
Rodinný dům TITAN, Liberec- Ruprechtice
FECIT - Plus s. r. o.
nám. Sokolovské 312/1,
460 01 Liberec II
tel./fax: 485 108 259
e-mail: [email protected]
www.fecit-plus.cz
Moravskoslezský kraj
O.K.D.C. mont s.r.o.
Rodinný dům, Velká Polom
Jsme společnost, která působí na trhu, jako generální dodavatel v oblasti pozemního stavitelství. Naše portfolio je velmi široké, patří sem: výstavba průmyslových
objektů, staveb občanské vybavenosti, výroba a montáž ocelových konstrukcí,
stavba bytových a rodinných domů. Nabídka rodinných domů RD OKDC začíná
již od 1.450.000,- Kč bez DPH. Dále naše nabídka pokračuje s dalšími rodinnými
domy většinou v cenách do 2,5 mil. Investor má možnost také objednat výstavbu domu jen do fáze hrubé stavby, kde jsou ceny již od 670.000,-Kč bez DPH.
Naše logo Vám také může být povědomé z řady dobročinných akcí, na které
přispíváme a z dobročinných organizací, jimž pomáháme.
Naše reference (rok realizace 2010): Výstavba bytů Frýdek Místek – výstavba 4
bytových domů, byty Letná, Řadová zástavba Stará Bělá, Bytový dům Petřvald,
Stavba desítek rodinných domů v okolí Ostravy. Nejvýznamnější starší reference:
Aquapark Ostrava Zábřeh, Výrobní hala Ferram Olomouc, Autosalon Suzuki Ostrava, Zoo Ostrava, Slezské Muzeum Opava.
• Certifikace ISO 14001
• Certifikace ISO 9001
• V současnosti zavádíme certifikaci
dle ČSN UHSAS 18001
• Jediná společnost v okrese Ostrava,
která je součásti projektu
POROTHERM DŮM
• Projekt zelená úsporám – kompletní
poradenství a pomoc
Rodinný dům, Stará Bělá
O.K.D.C. mont s.r.o.
Pavlovova 40,
700 30 Ostrava jih
tel.: 737 100 730
fax: 596 744 646
e-mail: [email protected]
www.okdc.cz
Řadová zástavba, Stará Bělá
89
Moravskoslezský kraj
PROIN – projekce a realizace staveb, s. r. o.
Rodinný dům, Dolní Žukov
Firma se zabývá projektováním a výstavbou rodinných domů od svého
vzniku v roce 1994. V roce 1999 se firma transformovala na společnost
s ručením omezeným.
Naše služby začínají zpracováním architektonické studie, která je průběžně konzultována s klientem, zpracováním projektové dokumentace, vyřízením stavebního povolení a následným provedením stavebního díla na klíč včetně zajištění
kolaudace. Po dohodě se zákazníkem je možno realizovat pouze hrubou stavbu.
Naše firma klade důraz na individuální požadavky zákazníka jak při návrhu, tak
i při realizaci stavebního díla a tím se snaží vyhovět jeho odpovídajícím potřebám
a finančním možnostem.
Jednou z výhod námi poskytovaných je proplácení pouze již hotových částí staveb, záruka pevné ceny a termínu dokončení.
Našim krédem je kvalita a spokojený zákazník.
• zpracování projektové dokumentace
(od studie po prováděcí projektovou
dokumentaci)
• inženýrská činnost – zajištění
stavebního povolení, kolaudačního
rozhodnutí
• realizace bytových, občanských
a průmyslových staveb¨včetně
rekonstrukcí
• realizace rodinných domů
• poradenská činnost
• stavební dozor
Rodinný dům, Hnojník
90
Rodinný dům, Petrovice u Karviné
PROIN - projekce a realizace
staveb s. r. o.
Sídlo: Beskydská 23,
737 01 Český Těšín
Provozovna: Rybářská 365,
737 01 Český Těšín
tel./fax.: 558 734 134
mobil: 602 566 323
email: [email protected]
www.fa-proin.cz
Olomoucký kraj
E. PROXIMA, s. r. o.
Rodinný dům, Domamyslice
Stavební firma E. PROXIMA zahájila svoji činnost v roce 1991. K zásadní transformaci do dnešní podoby došlo v roce 1998. Cílem bylo vytvořit firmu střední
velikosti s podnikovou kulturou založenou na myšlence, že zákazník je na prvním,
druhém i třetím místě. Z našich zákazníků se snažíme učinit spokojené klienty.
Firma se zabývá především realizací staveb s důrazem kladeným na jejich kvalitu.
Proto většinu služeb poskytujeme pomocí vlastních, osvědčených pracovníků.
Firma je držitelem certifikátu ISO 9001 od renomované firmy Det Norske Veritas.
V roce 2002 jsme se stali autorizovaným partnerem programu POROTHERM
DŮM Wienergerger, největšího evropského výrobce cihelného systému Porotherm, kde realizujeme výstavbu certifikovaných staveb.
Dále jsme autorizovaným partnerem firmy LINDAB – ASTRON, největšího evropského výrobce systémových ocelových budov, kde zajišťujeme jejich dodávku a montáž.
• zajištění bezplatné kontroly
provedení stavebních prací
nezávislým institutem
• zajištění bezplatného dozoru
partnerskými výrobci
• zprostředkování vystavení garanční
listiny na částku 250 000 Kč
• bezplatné poskytnutí typových
projektů PROTOHERM DŮM
Wienerberger k dodávce díla
• projednání individuálního řešení
rodinného domu
Rodinný dům, Nezamyslice
E. PROXIMA, s. r. o.
Holická 31, 772 00 Olomouc
tel.: 585 208 071
fax: 585 220 121
e-mail: [email protected]
www.eproxima.cz
Sídlo firmy E.PROXIMA, s.r.o.
91
Pardubický kraj
ENERGY DOMY, KERION s.r.o.
Rodinný dům Patricie
Firma Kerion – Energy Domy se zabývá projektováním a výstavbou rodinných
domů po celé České republice.
Projektové dokumentace dodáváme jako součást ucelené stavební realizace.
Ta se ve většině případů omezuje na dodávku hrubé stavby na klíč.
Typové projekty jsou vypracovány standardně pro účely stavebního povolení. Je
možné si dispozici typového domu upravit buď sám nebo za pomoci našeho
architekta a doobjednat si prováděcí dokumentaci do fáze prováděcího projektu.
Po získání stavebního povolení, se kterým můžeme stavebníkovi pomoci následuje stavební realizace. Standardně zhotovujeme základy s ležatou kanalizací,
vodotěsnou izolaci s izolací proti střednímu radonu, obvodové a vnitřní nosné
zdivo, nenosné příčky, stropní konstrukci a kompletní střechu – krov, krytinu,
oplechování, komín,hromosvod, eventuelně střešní okna.
Používány jsou zásasně osvědčené stavební materiály s tou nejlepší jakostí.
V KERION se vám vždy bude věnovat
tým zkušených stavařů a projektantů. Vždyť zkušenosti a kvalita jsou ve
stavebnictví pro investory tím nejdůležitějším. Vedení společnosti a technické oddělení naší firmy má zkušenosti
s výstavbou stovek realizovaných
domů po celé republice.
Rodinný dům Adéla
92
Rodinný dům Diana
KERION s.r.o.
Jana Palacha 1552
530 02 Pardubice
Tel.: 466 310 591, 604 218 183
e-mail: [email protected]
www.energy-domy.cz
www.kerion.cz
Plzeňský kraj
BIS, a. s.
Rodinné domy, Bolevec
Stavební společnost BIS a.s. byla založena v roce 1991 a je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B vložka 139.
Předmětem podnikání je realizace novostaveb a rekonstrukce bytových,
občanských i průmyslových staveb, inženýrských sítí včetně technické vybavenosti. Dále se společnost BIS, a.s. zabývá poradenskou činností v oblasti stavebnictví a zavádění, řízení, udržování a zlepšování systémů jakosti.
V roce 2006 společnost úspěšně absolvovala certifikační audit systému
managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001: 2001 a certifikační audit
systému environmentálního managementu podle požadavků ČSN EN ISO
14001:2005. Zavedením těchto systémů do praxe byla zvýšena kontrola
kvality prováděných prací a tím i celková kvalita staveb. Společnost má stabilizovaný počet cca 100 zaměstnanců, 16 pracovníků THP se podílí na
kontrole hospodárnosti a kvality prováděných prací.
Pro realizaci staveb má společnost
vlastní zázemí včetně technického
vybavení (nákladní dopravní prostředky LIAZ, AVIA, dodávky Ford Tranzit,
rypadlo JCB, autojeřáb AD 20, vysokozdvižný vozík DESTA, kolové nakladače, kompresory, hliníkové lešení,
systémuvé bednění, drobnou mechanizaci HILTI apod.). Realizace staveb
je prováděna převážně „na klíč“ a podle přání zákazníka včetně inženýrské
činnosti a projektových prací.
Rodinný dům HIT, Chlumčany
BIS, a. s.
Havířská 5
301 00 Plzeň
tel.: 377 423 546, 377 421 569
fax: 377 378 353
e-mail: [email protected]
www.bis-as.cz
Rodinný dům, Starý Plzenec
93
Plzeňský kraj
Brick spol. s r.o.
Rodinný dům - Terca Appelgloesen
Společnost BRICK spol. s r.o., má za sebou stovky realizovaných staveb
z lícových cihel i obkladových pásků. Bohaté zkušenosti z montáží po celé
České i Slovenské republice jsou garancí kvalitně odvedené práce, která je
zde naprosto nezbytná. Nezapomeňte, že zdivo je skutečně „lícové“
a všechny nerovnosti ve spárách, dořezávky, výškové rozdíly, vzniklé
praskliny ve zdivu či chyby při samotném založení zdiva už nikdy a ničím
nevyrovnáte a nespravíte. Společnost BRICK disponuje montážními skupinami, které obezdívku stavby obloží tak, aby po funkčních i estetických
stránkách plně odpovídala vašim představám a nárokům. Na svoji práci
pochopitelně poskytuje plné záruky v délce 36 měsíců. Určitě oceníte
naprostou samostatnost jejich pracovníků, kteří sami navrhnou optimální
řešení a pracovní postup.
Brick spol. s r.o.
Nepomucká 208,
326 00 Plzeň-Černice
tel.: 377 457 254-5
fax: 377 457 256
Stavební technik:
tel.: 777 738 898
e-mail: [email protected]
www.licovecihly.cz
Rodinný dům - Terca Bijou
94
Rodinný dům - Terca Exclusive
Rodinný dům - Terca Exclusive
Ústecký kraj
EUROBLOK, spol. s r.o.
Rodinný dům, Brná - Ústí nad Labem
Společnost EUROBLOK spol. s r.o. byla založena v roce 1995 jako zcela
nový podnikatelský subjekt bez zahraničních majetkových vstupů.
Společnost má velké pole působnosti, jak na trhu v České republice,
tak v Německu.
Společnost EUROBLOK disponuje veškerým
potřebným technickým i profesním vybavením
pro práce HSV i PSV.
EUROBLOK je držitelem certifikace ISO
9001:2001 a osvědčení pro zdění z broušených
cihel.
Společnost vlastní truhlářskou zakázkovou výrobu, stavebniny a silniční motorovou dopravu.
• zpracování projektové
dokumentace
• inženýrskou činnost
• rekonstrukce objektů
• výstavby rodinných domků
• stavby bytové a občanské
• stavby průmyslové a inženýrské
• zemní práce
• technické zařízení budov
Rodinný dům, Mostecko
EUROBLOK, spol. s r.o.
Rooseveltova 183,
417 05 Osek
tel.: 417 838 312, 417 838 314
fax: 417 837 196
e-mail: [email protected]
www.euroblok.cz
Rodinný dům, Teplicko
95
Zlínský kraj
1.VASTO spol. s r.o.
Rodinný dům, Vsetínsko
Stavební společnost 1.VASTO spol. s r.o. působí ve valašském regionu od
roku 1991. Zabývá se realizací staveb pozemního stavitelství nejen ve Vsetíně a jeho okolí, ale i po celém území České republiky.
Dá se bez přehánění konstatovat, že především v centru Vsetína není mnoho staveb, které by pracovníci naší společnosti nestavěli, či nezrekonstruovali.
Stavební společnost kromě střediska Hlavní stavební výroby ve Vsetíně má
vybudováno středisko KOVO Ratiboř, kde má soustředěna všechna svá řemesla a středisko ve Valašském Meziříčí, které postupně přejímá starost
o realizaci staveb v tomto regionu.
Snahou naší stavební společnosti vždy bylo a do budoucna bude sloužit
kvalitní a rychlou prací každému a to i drobnému investorovi – …proč nebýt
nejlepší...?!..
• Zajištění bezplatné kontroly
provedení stavebních prací
nezávislým institutem
• Zajištění bezplatného dozoru
partnerskými výrobci
• Zprostředkování vystavení garanční
listiny na částku 250 000 Kč
• Bezplatné poskytnutí typových
projektů POROTHERM DŮM
Wienerberger k dodávce díla
• Projednání individuálního řešení
rodinného domu
Hrubá stavba rodinného domu, Sychrov
96
Informační centrum Soláň, Beskydy
1.VASTO spol. s r.o.
Na Dolansku 295/9,
755 01 Vsetín
Tel.: 571 411 937
Fax: 571 412 218
e-mail: [email protected]
www.1vasto.cz
Zlínský kraj
STABOS stavební spol. s r.o.
Rodinný dům, Březnice
Společnost STABOS stavební spol. s r.o. se sídlem v Bohuslavicích u Zlína
vznikla v roce 1991.
Hlavním předmětem činnosti je výstavba rodinných domů na klíč s kompletními dodávkami veškerých řemeslných prací prováděných převážně vlastními
pracovníky.
Roční obrat společnosti se pohybuje v rozmezí 50-60 milionů Kč. Společnost
dále může nabídnout prodej a skladování stavebního materiálu ve vlastním
vybudovaném areálu a zabezpečit veškerou dopravu prostřednictvím vozového parku včetně zemních strojů.
STABOS stavební spol. s r.o. je držitelem certifikátů BS EN ISO 9001:2008
a BS EN ISO 14001:2004.
STABOS stavební spol. s r.o.
Bohuslavice u Zlína 203
763 51 Bohuslavice u Zlína
tel.: 577 991 009
fax: 577 158 470
e-mail: [email protected]
www.stabos.cz
Rodinný dům, Napajedla
Rodinný dům, Zlín
Rodinný dům, Zlín
97
Kompetentní stavební firmy programu POROTHERM DŮM Wienerberger
Praha a Středočeský kraj
Královéhradecký kraj
AVstav, spol. s r.o., Hořovice .......................................................strana 68
STATING s. r. o., Kostelec nad Orlicí .......................................... strana 87
Gostas s.r.o., Šestajovice .............................................................strana 69
HARMONY SZ, a. s., Říčany......................................................... strana 70
Liberecký kraj
MONTIS PLUS, spol. s r. o., Kralupy nad Vltavou...................... strana 71
FECIT Plus s. r. o., Liberec ...........................................................strana 88
NOVAKO CZ, s. r. o., Brandýs nad Labem ................................. strana 72
Moravskoslezský kraj
PMJ stavební sdružení, Zvěřínek ................................................ strana 73
REBAU s. r. o., Praha .................................................................... strana 74
SALK, spol. s r. o., Rakovník ........................................................ strana 75
SPS engineering s.r.o., Praha ..................................................... strana 76
STAVBY – REKONSTRUKCE PEJŠA, s. r. o., Kladno ................. strana 77
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, Mělník......................................... strana 78
O.K.D.C. mont s. r. o., Ostrava.....................................................strana 89
PROIN – projekce a realizace staveb, s. r. o., Český Těšín .....strana 90
Olomoucký kraj
E. PROXIMA, s. r. o., Olomouc..................................................... strana 91
Jihočeský kraj
Pardubický kraj
Eremiáš stavební s. r. o., Tábor................................................... strana 79
KERION s. r. o., Pardubice ........................................................... strana 92
JOSTRA cz spol. s r. o., Stachy ...................................................strana 80
Plzeňský kraj
Stavební fi rma SIXL, spol. s r. o., Český Krumlov ..................... strana 81
Jihomoravský kraj
PAREA, s. r. o., Vyškov .................................................................strana 82
Senest spol. s r.o., Brno ...............................................................strana 83
Karlovarský kraj
BIS, a. s., Plzeň .............................................................................strana 93
Brick spol. s r.o., Plzeň.................................................................strana 94
Ústecký kraj
EUROBLOK, spol. s r. o., Osek....................................................strana 95
INMONT CHEB s. r. o., Cheb .......................................................strana 84
Zlínský kraj
kraj Vysočina
1. VASTO spol. s r. o., Vsetín ........................................................strana 96
AD Trade s.r.o., Třebíč..................................................................strana 85
Stylstav s. r. o., Křižanov ..............................................................strana 86
98
STABOS stavební, spol. s r.o., Bohuslavice u Zlína .................. strana 97
POROTHERM DŮM
. . . ho t o v á v ě c
Partneři
programu pro výstavbu
rodinných domů
POROTHERM DŮM
Wienerberger
Při stavbě vašeho domu se můžete se spolehnout na kvalitu výrobků a služeb
poskytovaných partnery programu, kteří jsou skutečnými odborníky ve svém oboru.
P ř e h l e d p a r t n e r ů p r o g r a m u POROTHERM DŮM Wienerberger
partneři
99
Life
Nová kolekce
fasádních barev
Všechny barvy
vašeho života
Váš dům. Vaše barvy. Váš život.
100
Baumit – kompletní řešení pro váš dům
Potřebujete prvotřídní fasádu, podlahové nebo omítkové systémy?
Vyžadujete dokonalé provedení? Chcete dopřát sobě i své rodině pěkný
dům, ve kterém se budete cítit dobře? Nabízíme vám řešení!
Baumit open Premium s unikátní samočisticí fasádou Nanopor představuje
v současnosti nejlepší komplexní systém fasádního zateplení.
Pro interiér vám doporučujeme sádrové omítkové systémy s dokonale
hladkým povrchem. Jejich vlastnosti příznivě regulují interiérovou vlhkost
a tím pozitivně ovlivňují mikroklima ve vašem domě. A při realizaci podlah
oceníte lité potěry Baumit Alpha, pro vyrovnání podlahovou stěrku Baumit
Nivello Quattro.
omítkové systémy
balkónový systém
Baumit
open Premium
prvotřídní zateplení
BAUMIT, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
250 01 Brandýs nad Labem
800 100 540, www.baumit.cz
lité podlahy
Baumacol – program pro obklady a dlažby
101
102
103
OKNA A DVEŘE JSOU OČI VAŠEHO DOMU
Profily
SOFTLINE 82
a SOFTLINE 82
Plus
Nejmodernější plastová okna a dveře z nového profilového systému
Softline 82 optimalizují energetickou bilanci jakékoliv budovy
a zároveň nabízejí nejvyšší komfort bydlení. Softline 82 a Softline 82
Plus splňuje všechny požadavky na bezpečnost, funkčnost a tepelnou izolaci.
Okna Softline 82 Plus jsou navržena pro efektivnější odvod vody.
Podle EN 12608 nabízejí profily Softline 82 mimořádnou stabilitu
– i u vysokých velkoplošných elementů s náročnými požadavky.
104
NOVINKA
OKNOTHERM spol. s.r.o.
Rodinný dům, Praha
Firma Oknotherm spol. s r.o. se zabývá od roku 1992 výrobou plastových, hliníkových a v poslední době i dřevěných oken
a dveří a stěn. Oknotherm vyrábí plastová okna a dveře z okenních profilů renomované německé firmy VEKA, který je mezinárodně uznávaným partnerem v oboru. Profilové plastové systémy jsou vhodné do obytných objektů, rodinných domů
i do průmyslových staveb.
Pro výrobu hliníkových oken, dveří a stěn jsme se spojili s dodavatelem hliníkového stavebního systému heroal- JohannHenkenjohann GmbH & Co. Hliníkové výrobky dodáváme nejenom v RAL barevné paletě, ale i v RENOLIT dřevodekorové
paletě, takže především dveře a stěny jsme schopni doladit s našimi plastovými okny.
V souvislosti se zvyšující se poptávkou a nastávajícím trendem na českém i zahraničním trhu v oblasti nízkoenergetických
a pasivních staveb jsme počátkem roku 2011 zahájili vlastní výrobu dřevěných a dřevohliníkových oken.
U všech našich výrobků osazujeme celoobvodové kování Titan AF s antikorozní úpravou, od firmy Siegenia Aubi, která má
dlouholetou vedoucí pozici na trhu. Toto kování exkluzivně umožňuje použití mikroventilace, letního i zimního větrání současně na jednom okenním křídle.
Oknotherm spol. s r. o.
Linecká 377
382 41 Kaplice
tel.: 800 100 325
fax: 380 311 111
[email protected]
www.oknotherm.cz
Rodinný dům, Kolín
Rodinný dům, Jihlava
Rodinný dům, Strakonice
105
Žijme komfortn̻ a chra̽me p̿írodu...
Nejširší nabídka
tepelných,
zvukových
a protipožárních
izolací
od Isoveru
VOLNĚ LOŽENÁ IZOLACE PŮDY
Isover: DOMO (COMFORT),
ORSTROP, ORSET
ŠIKMÉ STŘECHY
Isover: UNIROL PROFI, DOMO (COMFORT),
UNI, ORSIK, ORSET, MULTIMAX 30
KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ
Isover: TF PROFI, NF 333
Isover EPS: GreyWall, 70F,
100F, GreyWall Plus
PLOCHÉ STŘECHY UŽITNÉ (TERASY...)
STYRODUR: 3035 CS, 4000CS
SYNTHOS: 30L, 50L
PLOCHÉ STŘECHY BEZ VYUŽITÍ
Isover: S, T, R, P
Isover EPS: 100S, 150S, 200S
AKUSTICKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY
Isover: N, T-N, T-P, TANGO, TDPT
Isover EPS: RigiFloor 4000, RigiFloor 5000
KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ - SOKL
Isover EPS: Sokl
STYRODUR: 2800C
SYNTHOS:30IR
KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ - STROP
Isover: NF 333 V
PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY
Isover: UNI, FASSIL (NT),
HARDSIL, MAXIL
Skelná vlna
Ǖediȏová vlna
LEHKÉ PŘÍČKY
Isover: PIANO, ROLLINO,
MERINO, ORSET, AKU, UNI
EPS
XPS
106
TECHNICKÉ IZOLACE
Isover: ORSTECH
(viz katalog „Technické izolace“)
IZOLACE ZDIVA A PODLAHY
PŘILEHLÉ K ZEMINĚ
Isover EPS: Perimetr, DD Universal
STYRODUR: 3035 CS
SYNTHOS: 30L
TEPELNĚ-IZOLAČNÍ PODLAHY
Isover: N, T-N, T-P, TANGO, TDPT
Isover EPS: Grey 100, Grey 150,
100S, 150S, 200S, 100Z
Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Nadkrokevní izolace Isover
Potřebujete izolační materiály? Řešíte izolaci podlah, příček, fasád, soklů,
stropů, střech či potrubí? Nevíte jak vybrat účinnou parozábranu? Chcete
možnost volby vhodné izolace? Isover nabízí nejširší sortiment izolací ze
skelné i čedičové vlny, extrudovaného polystyrenu XPS a expandovaného polystyrenu EPS. Vyzkoušejte Isover Unirol Profi pro šikmé střechy.
Zateplujte s novými šedými deskami EPS s grafitem. Vynikající tepelně
izolační vlastnosti. Profesionální zateplení stěn s Isover EPS GreyWall
a podlah s Isover EPS Grey.
Divize Isover, Saint-Gobain
Construction Products CZ a.s.
Počernická 272/96
108 03 Praha 10
zákaznická linka:
800 ISOVER (476 837)
[email protected]
www.isover.cz
Zateplení šikmé střechy s aplikací parobrzdy Isover Vario KM Duplex
Aplikace Isover EPS GreyWall
107
SADA UNI*** PLUS KOMPLET 7 M
Prémiový komín
Schiedel
UNI *** PLUS
je nyní dostupný
pro každého
Díky novému balení Uni Plus Komplet na nevratné paletě můžete
nyní získat prověřený originální komín Schiedel za mimořádnou
cenu - již od 22.400,- Kč bez DPH. V sadě můžete získat komíny
o průměrech 16, 18 a 20 cm. Nyní již nemusíte složitě přepočítávat,
který díl schází nebo jaký komínový systém se nejvíce vyplatí. Využijte
této nabídky a neriskujte u tak důležité části domu, jakou je komín!
Nyní včetně dárku – napojovacího dílu zdarma.
108
ŠTĚSTÍ
NOSÍ
KOMINÍK
A
K Kč
RE
DÁ
0,0
4
1
Ě
N OT
V HOD
★★★
UNI
KOMÍN
LET 7 m
KOMP
*
400 Kč
ZA 22
PLUS
Schiedel, s.r.o.
Prvky systému UNI*** PLUS – komínová tvárnice,
izolační rohož, keramická vložka
Vše potřebné na jedné paletě
V sadě Komplet naleznete všechny díly pro stavbu 7 m komína UNI***
PLUS včetně elegantního ukončení nad střechou prvky UNI FINAL
v imitaci cihly a nerezovou krycí deskou. Komín Uni***Plus je odolný vůči
vlhkosti i vyhoření a je vhodný pro všechny typy spotřebičů kromě kondenzačních. Součástí balení je i veškeré příslušenství a nově naleznete
poukaz na odběr napojovacího dílu pro bezpečné a elegantní napojení
Vašeho spotřebiče do komínu.
• doplňky pro individuální
požadavky zákazníků
• prémiový komín za jedinečnou
cenu již za 22.400,- Kč bez DPH
• k zakoupení skladem ve všech
kvalitních stavebninách
• poukaz pro odběr
napojovacího dílu zdarma
Schiedel, s.r.o.
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
tel./fax: 326 999 011
[email protected]
www.schiedel.cz
Ukončení nadstřešní části prvky UNI FINAL
109
TONDACH – PÁLENÉ TAŠKY
Stodo 12 Engoba měděná
Pálená taška je za nejpříhodnější materiál pro střešní krytiny
považována již od dob antiky. Postupem času se tašky vyvíjely
a zdokonalovaly a dnes tak představují materiál nejen tradiční,
ale i moderní. Podle povrchových úprav lze pálené tašky dělit
do tří skupin, a to na tašky režné, povrchově upravené matné až
pololesklé engoby či vysoce lesklé glazury. Společnost TONDACH
běžně nabízí na šestnáct typů tašek s různými povrchovými
úpravami.
Střecha nejsou jenom tašky
Společnost TONDACH nabízí komplexní systém střešních krytin a to v pravém
slova smyslu. Střecha totiž nejsou jen tašky, ale také jejich speciální příchytky
a držáky, těsnicí a větrací pásy, mřížky a okapové plechy nebo univerzální vikýře.
K prosvětlení půdních prostor se používají speciální tašky z plastu, které dovnitř
propouští sluneční paprsky, a na zakrytí střešních hran jsou zapotřebí takzvané
hřebenáče, dostupné v nejrůznějších variantách podle druhu vámi vybrané
tašky.
Stodo 12 Glazura břidlicově černá
110
TONDACH Česká republika s.r.o.
Samba 11 Engoba Duo
Režné tašky
Režné tašky jsou taškami bez povrchových úprav. Jejich typická červená
barva vzniká výpalem minerálních látek obsažených v použité zemině
a taška je stejná v celém řezu. Střechy s tradiční krytinou v cihlové barvě
jsou typickou součástí malebného českého venkova, stejně jako historického centra Prahy chráněného Fondem světového dědictví UNESCO.
Ovšem výborně se hodí také na moderní novostavby.
Tašky s povrchovou úpravou
Povrchově upravené tašky jsou mezi zákazníky oblíbeny především díky
vyšší odolnosti vůči povětrnostním podmínkám a záruce stálobarevnosti.
Při výrobě engobovaných tašek se směs oxidů železa a jílu nanáší na
povrch vysušené tašky, takto upravený výrobek se poté vypaluje při teplotách převyšujících 1000°C. Výroba glazovaných tašek probíhá stejně
TONDACH
Česká republika s.r.o.
Bělotínská 722
753 18 Hranice
tel.: 581 673 111
fax: 581 673 343
[email protected]
www.tondach.cz
jako v případě engoby, ale rozplavené jíly obsahují vyšší podíl sklovitých
příměsí, tašky díky tomu získávají vysoký lesk a tím i nižší pórovitost.
Glazura tak výrobek nejenom zušlechťuje na nejvyšší možnou míru, navíc
ho zpevňuje a chrání.
Škála odstínů drážkové tašky Samba 11
111
FINANCOVÁNÍ STAVEB
Finanční služby
Sníte sen o lepším bydlení? Jsou pro vaši výstavbu či rekonstrukci nemovitosti
poslední překážkou finance? Poradíme vám, kde si levně půjčit, pomůžeme
s kompletací podkladů pro banku a vyjednáme individuální podmínky úvěrové
smlouvy dle vašeho záměru. A pokud již náhodou úvěr splácíte, poradíme vám,
jak jej nahradit úvěrem pro vás výhodnějším.
Úvěr na bydlení je velkým a dlouholetým závazkem, proto si raději ověřte, že vás
v budoucnu nic nezaskočí.
VYDĚLEJTE NA VAŠÍ HYPOTÉCE A NECHTE SI ZA NI ZAPLATIT.
Chcete vědět více? www.hypotekasodmenou.cz vám to spočítá.
Pět dobrých důvodů, proč řešit hypotéku s námi:
1. Za zrealizování vaší hypotéky vám zaplatíme
2. Vyjednáme vám nižší úrok a lepší (nadstandardní) podmínky
3. Poradíme vám, jak nastavit splátkový kalendář dle vašich finančních možností
4. Vyřídíme kompletní administrativu, vy ušetříte čas i peníze
5. Sledujeme za vás akce a slevy všech hypotečních bank
112
Profesionálové, a.s.
Projekční činnost
Energetické poradenství
Společnost vznikla spojením odborníků z oboru stavebnictví a financí. Jejím
cílem je, aby i běžný stavitel získal zkušenosti profesionálů a zhodnotil je při
realizaci svého stavebního záměru. Přidaná hodnota naší služby spočívá
v zastoupení a využití společnosti Profesionálové, a.s. jako koordinátora, a to
od nápadu až po realizaci. Společně vybereme vhodné financování, prostřednictvím studie vdechneme vašemu záměru podobu a tvar, pomůžeme vám
s administrativou a úřady, vytvoříme projektovou dokumentaci, zorganizujeme výběrové řízení na dodavatele a celou realizaci ohlídáme formou technického dozoru investora. Díky tomu ušetříte čas, mnoho starostí a zbytečné
výdaje při samotné realizaci.
PROFESIONÁLOVÉ STOJÍ VŽDY NA VAŠÍ STRANĚ.
Profesionálové, a.s.
Masarykovo náměstí 391
500 11 Hradec Králové
tel.: 800 88 66 88
[email protected]
www.profesionalove.cz
www.profesionalove.cz
Výběrová řízení
Technický dozor
113
1000 PROJEKTŮ
RODINNÝCH DOMŮ
?
T
Ě
V
A
T
S
E
T
E
C
MEK A
ZE
MÁTE PO
!
E
T
V
A
T
S
TAK
CH
Katalog Rodinné domy 3D 2012
zdarma získejte při sjednání bezplatné
konzultace na www.vybersidum.cz, zákaznické lince 568 845 000 nebo si ho nechte
doručit za 199 Kč spolu s 3D brýlemi
zdarma až k Vám domů.
Ů
ÝCH DOM
V
O
P
Y
T
OU
S NABÍDK
,
E
Š
U
D
JEDNO
ARMA
Katalog ZD
atné konzultace
při sjednání bezpl
PROJEKT ŽUMPY
PROJEKT DOMU
ÚPRAVA PROJEKTU
GARÁŽE A STÁNÍ
VIZUALIZACE
Rodinný dům Lyra, vizualizace
ace
114
ZAHRADNÍ NÁVRH
PLOTY A OPLOCENÍ
ALTÁNY PRO ZAHRADU
BAZÉNY, JEZÍRKA
G SERVIS CZ, s.r.o.
Rodinný dům Uno 2, vizualizace
Je nejvýznamnějším dodavatelem typových projektů rodinných domů
v České republice. Od roku 1995 individuálním stavebníkům a stavebním
společnostem vyprojektovala více než 23 000 rodinných domů různých
velikostí a kategorií a vytvořila tak domov pro více než 74 000 zákazníků
nejen v České republice.
Soukromým stavebníkům, realitním, stavebním i developerským firmám
na území České republiky společnost G SERVIS nabízí nejen projekty
rodinných domů, ale i komplexní služby pro zahájení stavebního řízení, např. úpravy typových projektů rodinných domů, individuální projekty rodinných domů, projekty situace stavby (osazení domu, průkaz
ENB atd.) a mnoho dalších.
Naší specialitou jsou
úpravy projektů
podle Vašich představ
Vyberte si dům a všechny Vaše individuální
přání a požadavky zapracujeme do
projektové dokumentace za cenu již od
900 Kč. Úpravy Vám dodáme současně
s projektem až do domu do 10 dnů.
Díky odběru kompletní dokumentace
od jediného dodavatele získáte jistotu,
že při stavbě nenarazíte na žádná
nepříjemná překvapení.
Rodinný dům Premier 151 Plus, vizualizace
G SERVIS CZ, s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10 - Malešice
zákaznická linka: 568 845 000
Fax: 568 840 182
Email: [email protected]
www.vybersidum.cz
Rodinný dům Absolut, vizualizace
115
KOMPLETNÍ CIHLOVÝ SYSTÉM POROTHERM
Revoluční cihla
plněná vatou
POROTHERM
T Profi
Nové, revoluční cihelné zdivo z POROTHERM T Profi přináší spojení
přírodních materiálů – pálené hlíny s minerální vatou. Díky velmi nízké
tepelné vodivosti 0,08 W/(m·K) není nutné jej dodatečně zateplovat, neboť
vyhovuje nárokům na výstavbu pasivních domů již při tloušťkách zdiva
36,5 cm! Investorům výrazně sníží náklady nejen na stavbu, ale i následné
vytápění a údržbu domu.
Chcete zdít jednoduše a rychle? Mít dům z materiálu s vynikajícími
tepelněizolačními vlastnostmi a dlouhou životností?
S POROTHERMEM můžete dostat ještě víc.
116
Globální
zateplování
POROTHERM DŮM
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
. . . ho t o v á v ě c
Cihelný systém POROTHERM T Profi
Lícové zdivo TERCA - cihla KASTANJEBRUIN
Cihly POROTHERM
a lícové cihly a dlažby TERCA Klinker
Zvolte cihlový dům POROTHERM s odvětrávanou fasádou z lícových
cihel TERCA Klinker a získáte dům s fasádou, která je barevně stálá, má
prakticky neomezenou životnost a nepotřebuje žádnou údržbu. Fasáda
z lícových cihel vytváří příjemný estetický vzhled s puncem originality.
Pro zpevněné plochy v okolí domu a Vaši zahradu můžete zvolit keramickou dlažbu TERCA Klinker, která vyniká dlouhodobou barevnou
stálostí a nejvyšší odolností proti mechanické (doprava) i chemické
zátěži (zimní solení). Díky vynikajícím protiskluzovým vlastnostem získáte
ideální dlažbu kolem bazénů a pro chodníky.
• Největší výrobce cihel v ČR,
společnost Wienerberger,
získala již podruhé cenu
„Nejlepší výrobce stavebnin“
v kategorii firem nad 150
zaměstnanců
• Porotherm 42,5 T Profi
s oceněním GRAND PRIX
FOR ARCH 2011
Fasáda z lícových cihel ELS
Wienerberger
cihlářský průmysl, a. s.
Plachého 388/28
370 46 České Budějovice
zákaznická linka: 844 111 123
[email protected]
www.porotherm.cz
Keramická dlažba TERCA Klinker
117
POROTHERM DŮM. Pomáháme Vám bydlet.
Projekty rodinných domů
na místě dle vlastního výběru
Program POROTHERM DŮM Vás neomezuje ve výběru místa pro Vaše bydlení
či projektu, podle nějž chcete stavět. Obojí si můžete zvolit podle svého. Stavět
můžete jak podle individuálního projektu, tak podle libovolného typového projektu.
Jestliže se rozhodnete pro jeden z typových projektů, které jsou nabízeny přímo
v rámci programu POROTHERM DŮM, získáte projektovou dokumentaci zdarma
jako součást díla. Dokumentace přitom zahrnuje kompletní prováděcí výkresy
a také celkové odladění a nacenění provedené spolu s dalšími partnery programu.
Pokud si vyberete ze široké nabídky 1000 typových projektů společnosti
G SERVIS, jež patří mezi partnery programu POROTHERM DŮM, a zakoupíte si
projekt přímo u společnosti Wienerberger (www.porotherm.cz/projekty), můžete
od stavební firmy získat 100% z uhrazené částky za typový projekt zpět po dokončení díla.
118
POROTHERM DŮM
POMÁHÁME VÁM BYDLET
Uvažujete-li o výstavbě rodinného domu,
můžete nyní učinit první krok:
Kontaktujte nás a rádi Vám sdělíme další informace, případně odpovíme na Vaše otázky.
Kontaktovat nás můžete dvěma způsoby:
1. Pro registraci zájemců o stavbu domu a pro získání dalších informací můžete využít zákaznickou linku 844 111 123.
2. Kompletní informace o programu POROTHERM DŮM Wienerberger získáte rovněž na internetov ých stránkách:
www.porothermDUM.cz. Pokud na těchto stránkách vyplníte jednoduchý formulář, bude Vás kontaktovat kompetentní
stavební firma. Kompetentní stavební firmy jsou připraveny na celém území ČR s Vámi osobně projednat Vaše individuální
požadavky a přání, abyste bydleli v domě podle svých představ.
Ať již Vás bude inspirovat jakýkoli typový projekt programu POROTHERM DŮM, jiný typový projekt a nebo se rozhodnete
pro projekt individuální, rádi Vám pomůžeme s jeho realizací, a to s důrazem na kvalitu provedení právě Vašeho domu.
Kontaktujte naši
zákaznickou linku:
844 111 123
nebo přímo stavební firmu
(partnera pro výstavbu).
Rádi Vám pomůžeme.
… progra
m
POROTH
ERM DŮ
M
již 1000
v yužilo
spokojený
ch zákaz
níků?
119
© Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 04/2012
POROTHERM DŮM.
Pomáháme Vám bydlet.
Zákaznická linka: 844 111 123,
www.porothermDUM.cz
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Plachého 388/28
370 46 České Budějovice
Tel.: 383 826 111
GSM: 727 326 111
Fax: 383 826 115
www.wienerberger.cz
[email protected]
www.porothermDUM.cz
Download

Postavíme vám - POROTHERM DŮM Wienerberger