Koordinatori:
Dr Dejan Filipović, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
Dr Velimir Šećerov, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
Mr Zoran Radosavljević, predsednik APPS, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Počasni odbor:
Dr Snežana Bogosavljević Bošković, Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine
Dr Zorana Z. Mihajlović, Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Dr Srđan Verbić, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Dr Dejan Filipović, dekan, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
Harald Müller, AMBERO Consulting Gesellschaft mbH
Jenő Maglai, gradonačelnik Subotice
Timea Tripolszki, direktor Zavoda za urbanizam Grada Subotice
Naučni odbor:
Dr Milovan Pecelj, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet – predsednik
Dr Vladan Ducić, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
Dr Dejan Đorđević, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
Dr Bogdan Lukić, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
Dr Jugoslav Nikolić, Republički hidrometeorološki zavod
Dr Jasna Petrić, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
Dr Ratko Ristić, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet
Dr Aleksandra Đukić, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Dr Goran Trbić, Univerzitet u Banja Luci – Prirodno-matematički fakultet
Dr Slavoljub Dragićević, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
Dr Snežana Đurđić, Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
Dr Dragutin Tošić, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
Organizacioni odbor:
Miroslav Marić, Institut za puteve a.d. Beograd – predsednik
Dragoslav Pavlović, Urbanistički zavod Beograd
Dušan Momčilović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Irene Wöbke, AMBERO Consulting Gesellschaft mbH
Mr Dejan S. Đorđević, JP Palanka razvoj Smederevska Palanka
Mr Zoran Stipić, Zavod za urbanizam Grada Subotice
Msr Ivana Stefanović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Msr Milan Radović, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
Msr Branko Protić, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
Msr Aleksandra Gajić, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
Žarko Duškov, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
Asocijacija prostornih planera Srbije
Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet
JP Zavod za urbanizam grada Subotice
u saradnji sa
AMBERO Consulting Gesellschaft mbH
Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
organizuju
osmi naučno-stručni skup
sa međunarodnim učešćem
PLANSKA I NORMATIVNA
ZAŠTITA PROSTORA
I ŽIVOTNE SREDINE
subotica-palić, 16-18. april 2015.
II obaveštenje
PROGRAMSKI ODBORI SKUPA
PROGRAM RADA SKUPA
TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA - sekcije
četvrtak, 16.04.2015. – Gradska kuća Subotica
13:00-14:00 - registracija učesnika
14:00-15:00 - otvaranje skupa i pozdravne reči
15:00-15:30 - koktel Gradonačelnika
15:30-16:30 - uvodni referati
16:30-16:45 - pauza
16:45-17:45 - uvodni referati
17:45-18:30 - diskusija
20:30 - večera* (Palić)
I Pravni i institucionalni okvir zaštite prostora i životne sredine
II Klimatske promene i njihov uticaj na planiranje,
uređenje i zaštitu prostora
III Iskustva u izradi prostornih i urbanističkih planova
i studija zaštite životne sredine
IV Radovi mladih istraživača
petak, 17.04.2015. – EKO Centar i Mala gostiona, sala “Vermeš“ - Palić
9:30-10:45 – sekcija II, EKO Centar,
moderatori prof. dr Ratko Ristić, prof. dr Bogdan Lukić
9:30-10:45 - sekcija III, sala “Vermeš“,
moderatori dr Saša Milijić, dr Jasna Petrić
10:45-11:00 - pauza
11:00-12:00 - nastavak sekcija II i III
12:00-12:30 - promocija Ambero priručnika
12:30-16:00 - ručak i izlet
16:00-17:00 - nastavak sekcije II
moderatori doc. dr Snežana Đurđić, mr Marko Milošević
16:00-17:00 - nastavak sekcije III
moderatori dr Nikola Krunić, mr Dejan S. Đorđević
17:00-17:15 - pauza
17:15-18:30 - nastavak sekcija II i III
18:30-19:30 - Skupština Asocijacije prostornih planera Srbije**
20:00 - večera*
22:00 - druženje uz muziku i vino
subota, 18.04.2015. - EKO Centar i Mala gostiona, sala “Vermeš“ - Palić
9:30-10:45 – sekcija I, EKO Centar,
moderatori mr Dragana Dunčić, Miroljub Stanković
9:30-10:45 - sekcija IV, sala “Vermeš“,
moderatori doc. dr Jelena Luković, dr Aleksandar Đorđević
10:45-11:00 - pauza
11:00-12:30 - nastavak sekcije I i IV
12:30-13:00 - zaključci skupa
*učesnici koji koriste usluge Hotela “Park” i “Jezero” imaju večeru u sklopu pansiona,
dok je cena za ostale zainteresovane 800,00 dinara
**materijali za skupštinu biće dostupni od 6.04.2015. na sajtu asocijacije www.apps.org.rs
Spisak radova selektovanih po sesijama biće blagovremeno objavljen na sajtu APPS
SMEŠTAJ UČESNIKA
Smeštaj učesnika je predviđen u hotelima “Park” i “Jezero”
Rezervacija smeštaja vrši se na telefone 024/753-245 i 024/753-112 ili
putem E-mail-a: [email protected]
Cena punog pansiona po osobi iznosi:
5.300,00 din/dan u 1/1 sobi
4.600,00 din/dan u 1/2 sobi
Zbog ograničenog broja soba rezervaciju izvršiti blagovremeno
KOTIZACIJA
Kotizacija za učešće na skupu iznosi:
9.500,00 din. (za tri i više učesnika 8.000,00 din.)
5.000,00 din. za studente sa štampanim radom (po radu)
i obezbeđuje: prisustvo radnom delu skupa, Zbornik radova “Planska i
normativna zaštita prostora i životne sredine”, sertifikat, prateći i
promotivni materijal, izlet itd.
Rok za uplatu kotizacije je 12.04.2015.
Za učesnike sa radom rok za plaćanje kotizacije je 27.03.2015.
Kotizaciju uplatiti na žiro račun Asocijacije prostornih planera Srbije
broj 205-23486-52. Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji priložiti prilikom
registacije na skupu. Uplata kotizacije za učesnike bez rada se može
izvršiti na samom skupu uz prethodnu najavu organizatorima.
PRIJAVA I INFORMACIJE
Molimo vas da prijavu za učešće na skupu pošaljete blagovremeno
na E-mail adresu [email protected]
Kontakt osoba za dodatne informacije o skupu:
Miroslav Marić 063/598-929 E-mail: [email protected]
Više informacija o skupu možete pronaći na sajtu asocijacije www.apps.org.rs
Download

II informacija