КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА СТУДИЈА ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА НА
УНИВЕРЗИТЕТИМА ЗЕМАЉА ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЕВРОПСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА СЛОБОДНУ
ТРГОВИНУ (EFTA) И НА ВОДЕЋИМ СВЕТСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА, ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
- ЛИСТА ДОБИТНИКА СТИПЕНДИЈЕ -
УНИВЕРЗИТЕТ
ДРЖАВА
Марко
Александар
Марина
Срђан
ИМЕ
РОДИТЕЉА
Лазар
Сава
Зоран
Маринко
Université de Grenoble
Hochschule für Musik Freiburg
Politecnico di Milano
Technische Universität Wien
Алорић
Александра
Ратко
King's College London
6
Андрић
Аница
Славољуб
7
Андрић
Јелена
Момчило
8
9
10
11
12
Анђелковић
Антонијевић
Арадски
Арађански
Ардељан
Горан
Тамара
Иља
Маријана
Милан
Витомир
Иван
Зоран
Илија
Петар
Politecnico di Milano
哈尔滨工业大学
Harbin Institute of Technology
Univerza v Ljubljani
Justus Liebig-Universität Gießen
Katholieke Universiteit Leuven
Universität zu Köln
University of New Hampshire
Француска
Немачка
Италија
Аустрија
Велика
Британија
Италија
РБ
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
1
2
3
4
Адамовић
Александровић
Алексић
Алексић
5
Кина
Словенија
Немачка
Белгија
Немачка
САД
1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Арсенић
Арсић
Арсић
Асурџић
Бабић
Бајић
Бајић-Бизумић
Баљозовић
Банковић
Бањац
Барош
Баћинац
Беде
Белић
Белић
Белић
Берић
Бероња
Биволаревић
Бобић
Јелена
Биљана
Јелена
Никола
Маша
Владимир
Биљана
Милош
Јелена
Марта
Марко
Немања
Александар
Јелена
Јована
Лазар
Мирјана
Данило
Станислава
Тамара
Продан
Будимир
Будинка
Милош
Горан
Зоран
Жарко
Весна
Зоран
Живко
Никола
Тодор
Петар
Пуниша
Јовица
Душан
Живко
Бојан
Срђан
Павле
Université Montpellier 2
Universitat de València
Universidad Complutense de Madrid
Politecnico di Milano
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
Uppsala universitet
École polytechnique fédérale de Lausanne
Universität Basel
Universität der Künste Berlin
Univerza v Ljubljani
École polytechnique fédérale de Lausanne
Fachhochschule Wiener Neustadt
Università Iuav di Venezia
Medizinische Universität Graz
Kungliga Tekniska högskolan
Politecnico di Milano
Université de Nantes
Politecnico di Milano
Politecnico di Milano
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
33
Богдановић
Мирослав
Родољуб
University of Oxford
34
35
Богдановић
Божанић
Стефан
Небојша
Мирослав
Бранка
Technische Universiteit Delft
Università degli Studi di Firenze
36
Божић
Милица
Миленко
University of Westminster
37
38
Бојић
Бојовић
Балша
Јаков
Бранислав
Бајо
Technische Universität München
Central European University
Француска
Шпанија
Шпанија
Италија
Аустрија
Шведска
Швајцарска
Швајцарска
Немачка
Словенија
Швајцарска
Аустрија
Италија
Аустрија
Шведска
Италија
Француска
Италија
Италија
Немачка
Велика
Британија
Холандија
Италија
Велика
Британија
Немачка
Мађарска
2
39
40
41
42
43
Боришић
Борјан
Бошковић
Брајовић
Бранковић
Данило
Бојана
Бошко
Невена
Тамара
Веселин
Рајко
Томислав
Радојко
Небојша
Universität zu Köln
Medizinische Universität Innsbruck
Fachhochschule Wiener Neustadt
Universidade de Aveiro
Karl-Franzens-Universität Graz
Hudebni A Tanečni Fakulta Akademie Muzickych Umeni V
Praze
44
Братељевић
Ана
Гордана
45
Брковић
Филип
Иво
University of Warwick
46
47
48
49
50
51
Бродић
Бувач
Бујишић
Васић
Васлић
Весковић
Бојан
Ана
Бојан
Милош
Јелена
Јелена
Миленко
Жељко
Драгомир
Драгомир
Перо
Душко
Uppsala Universitet
Georg-August-Universität Göttingen
Université de Lausanne
École polytechnique fédérale de Lausanne
Hochschule Rhein-Waal
Hanzehogeschool Groningen
52
Видаковић
Миодраг
Предраг
City University of London
53
54
55
56
57
Виријевић
Виторовић
Влашкалић
Војводић
Воргић
Милена
Александар
Дамир
Јелена
Радослава
Слободан
Раде
Милорад
Светлана
Душан
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
École polytechnique fédérale de Lausanne
Hanzehogeschool Prins Claus Conservatorium
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
58
Вркатић
Соња
Лазар
University of the Arts London
59
60
61
Вујасиновић
Вујић
Вујић
Ружица
Младен
Немања
Мирјана
Драгољуб
Ђуро
Technische Universität Braunschweig
Universiteit van Amsterdam
Medizinische Universität Graz
Немачка
Аустрија
Аустрија
Португалија
Аустрија
Чешка
Велика
Британија
Белгија
Шведска
Немачка
Швајцарска
Швајцарска
Немачка
Холандија
Велика
Британија
Аустрија
Швајцарска
Холандија
Аустрија
Немачка
Велика
Британија
Немачка
Холандија
Аустрија
3
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Вујновић
Вујовић
Вукадиновић
Вукашиновић
Вукашиновић
Вуковић
Вукотић
Вулетић
Вулић
Вуловић
Вучетић
Вучић
Вучковић
Гаврановић
Гавранчић
Гавриловић
Гајић
Гак
Гартнер
Михаела
Вук
Ненад
Милан
Немања
Огњен
Вук
Снежана
Јелена
Марина
Михајло
Владимир
Стефан
Стефан
Марина
Иван
Доротеја-Теа
Игор
Лука
Душан
Веселин
Зоран
Зоран
Миодраг
Милка
Владимир
Душан
Љубиша
Стеван
Добрила
Милутин
Јован
Драган
Драгослав
Бранко
Момир
Александар
Зорана
École nationale supérieure d'art de Nancy
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
University of Toronto
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Univerzita Karlova v Praze
Kungliga Tekniska högskolan
Lietuvių kalbos institutas
Justus Liebig-Universität Gießen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement
Technische Universiteit Delft
Vrije Universiteit
Technische Universität München
Aarhus Universitet
École polytechnique fédérale de Lausanne
Université Sorbonne Nouvelle Paris III
Technische Universität Dresden
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
81
Гатарић
Милана
Рајко
University of Cambridge
82
83
84
85
86
87
88
Гвозденовић
Георгиевска
Глигић
Глигоријевић
Глишовић
Глоговац
Гојнић
Никола
Татјана
Милена
Ђорђе
Лазар
Татјана
Александра
Мирко
Љиљана
Славко
Слободан
Душан
Слободан
Давор
Technische Universität Wien
Humboldt-Universität zu Berlin
University of Maryland
Temple University
Universität zu Köln
Latvijas Universitāte
Politecnico di Milano
Француска
Швајцарска
Канада
Француска
Чешка
Шведска
Литванија
Немачка
Немачка
Немачка
Француска
Холандија
Холандија
Немачка
Данска
Швајцарска
Француска
Немачка
Немачка
Велика
Британија
Аустрија
Немачка
САД
САД
Немачка
Летонија
Италија
4
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Гочанин
Грбин
Грубић
Губић
Давидовић
Дамјановић
Дебелногић
Драгичевић
Драшковић
Думанчић
Ђак
Филип
Милоје
Јован
Милош
Немања
Марко
Милица
Томислава
Стефан
Ивана
Нуша
Драган
Радован
Горан
Горан
Душан
Саша
Бране
Цвијетин
Мијомир
Иван
Живко
Politecnico di Milano
Bauhaus-Universität Weimar
Central European University
Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne
Technische Universität Berlin
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
University of Michigan
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Univerza v Ljubljani
Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
100
Ђермановић
Александар
Миленко
Royal College of Music
101
102
Ђокић
Ђокић
Марија
Татјана
Раде
Стево
103
Ђорђевић
Немања
Радисав
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Ђорђевић
Ђукић
Ђукић
Ђурђевац
Ђурић
Ђурић
Ђурица
Ђуровић
Ђуровић
Емеђи
Ерић
Никола
Александра
Јелена
Ана
Ања
Милена
Александра
Драшко
Јована
Златко
Ирена
Драгиша
Радојица
Петар
Бранислав
Драган
Живојин
Ранко
Слободан
Драган
Иван
Милан
Ludwig-Maximilians-Universität München
Texas A&M University
南洋理工大学
Nanyang Technological University
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Universitetet i Oslo
University of Nebraska-Lincoln
Freie Universität Berlin
Stockholms universitet
Akademie der bildenden Künste Wien
École polytechnique fédérale de Lausanne
Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne
Central European University
École polytechnique fédérale de Lausanne
Politecnico di Milano
Италија
Немачка
Мађарска
Француска
Немачка
Немачка
Аустрија
САД
Швајцарска
Словенија
Чешка
Велика
Британија
Немачка
САД
Сингапур
Швајцарска
Норвешка
САД
Немачка
Шведска
Аустрија
Швајцарска
Француска
Мађарска
Швајцарска
Италија
5
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Ерић
Живановић
Живановић
Живановић
Живановић
Живковић
Живуљ
Жикић
Жупунски
Звездановић
Марина
Горан
Дарко
Нада
Невена
Бојана
Ивона
Никола
Андреа
Јелена
Слободан
Зоран
Драгољуб
Ненад
Милун
Радомир
Миленко
Љубиша
Ђура
Ранђел
125
Зега
Ксенија
Александар
126
127
128
129
130
Зеновић
Зечевић
Зечевић
Зорић
Зубац
Предраг
Милован
Мирослав
Маријана
Здравко
Милорад
Миро
Миро
Дарко
Бранко
131
Ивовић
Ненад
Мерима
132
Илић
Гордана
Љубиша
133
134
135
136
137
138
Илић
Илић
Инић
Исаковић
Јавор
Јаковљевић
Младен
Сава
Невена
Наталија
Игор
Стефан
Радомир
Ненад
Мирјана
Зоран
Драгомир
Драган
Politecnico di Milano
Massachusetts Institute of Technology
Universitat Politècnica de Catalunya
IUFM de l'Académie de Montpellier
Universität Zürich
University College London
Universitat Politècnica de Catalunya
Technische Universität Wien
Medizinische Universität Graz
Univerza v Mariboru
‫גוריון בנגב‬-‫אוניברסיטת בן‬
vetUn Btiri sne eB tae sreninU
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
University of New Hampshire
University of New Hampshire
Politecnico di Milano
Universiteit Gent
‫אוניברסיטת תל־אביב‬
vetUn Btiri inr vUtU
南洋理工大学
Nanyang Technological University
Technische Universität Wien
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Vilniaus universitetas
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
Uniwersytet Warszawski
Technische Universiteit Delft
Италија
САД
Шпанија
Француска
Швајцарска
Катар
Шпанија
Аустрија
Аустрија
Словенија
Израел
Швајцарска
САД
САД
Италија
Белгија
Израел
Сингапур
Аустрија
Швајцарска
Литванија
Аустрија
Пољска
Холандија
6
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
Јандрић
Јањушевић
Јевтовић
Јелић
Јеринић
Јовановић
Јовановић
Јовановић
Јовановић
Јовановић
Јовановић
Јовановић
Јовановић
Јованчевић
Јовичић
Јовичић
Јововић
Јокић
Јоцевски
Јоцић
Марија
Тихомир
Мирко
Андреа
Зорана
Богдан
Војин
Марин
Марина
Марко
Небојша
Никола
Стефан
Јована
Весна
Соња
Павле
Михаило
Милан
Душан
Душан
Милорад
Милован
Недељко
Зоран
Војислав
Зоран
Милан
Иван
Предраг
Срђан
Бранислав
Драган
Никола
Небојша
Небојша
Живорад
Мирослав
Љубиша
Драган
159
Јукић
Марин
Марио
160
161
162
Каитовић
Каличанин
Каналаш
Јелена
Ана
Видор
Слободан
Милан
Золтан
163
Карановић
Обрад
Милан
Karl-Franzens-Universität Graz
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Univerza v Ljubljani
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Université de Nice Sophia-Antipolis
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
École polytechnique fédérale de Lausanne
Kungliga Tekniska högskolan
Universidade de Aveiro
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Universiteit van Tilburg
École Normale Supérieure de Lyon
Masarykova univerzita
Université libre de Bruxelles
Bergische Universität Wuppertal
Bergische Universität Wuppertal
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
École polytechnique fédérale de Lausanne
Kungliga Tekniska högskolan
Institut des hautes études économiques et commerciales
‫גוריון בנגב‬-‫אוניברסיטת בן‬
vetUn Btiri sne eB tae sreninU
Technische Universität Wien
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
École polytechnique fédérale de Lausanne
Institut d'études supérieures en théologie orthodoxe
Centre Orthodoxe du Patriarcat Oecuménique
Аустрија
Швајцарска
Словенија
Италија
Француска
Немачка
Швајцарска
Шведска
Шпанија
Немачка
Холандија
Француска
Чешка
Белгија
Немачка
Немачка
Француска
Швајцарска
Шведска
Француска
Израел
Аустрија
Аустрија
Швајцарска
Швајцарска
7
164
165
166
167
168
169
170
171
172
Каришик
Катанић
Катанчевић
Катић
Каћански
Кекић
Килибарда
Киш
Клиновски
Милан
Мирко
Михајло
Јанко
Милош
Марија
Павле
Мирослав
Милица
Будимир
Драган
Бранислав
Драган
Стеван
Миодраг
Бранко
Миленко
Бранко
Politecnico di Milano
École polytechnique fédérale de Lausanne
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Kungliga Tekniska högskolan
Ollscoil Átha Cliath
Universitat de València
Université de Genève
Politecnico di Milano
Universität Trier
173
Кнежевић
Милош
Милан
University of Cambridge
174
Ковачевић
Горан
Драган
175
Ковачевић
Ивана
Зоран
東京大学 Tōkyō daigaku
University of Tokyo
Oulun yliopisto
176
Ковачевић
Софиа
Душица
University of Cambridge
177
Ковачевић
Софија
Зоран
178
179
180
181
182
183
184
Којанић
Кокир
Коковић
Колаковић
Колаковић
Колунџија
Комар
Огњен
Јована
Кристина
Ивана
Срђана
Ива
Немања
Љубиша
Рајко
Предраг
Златомир
Срђан
Станислав
Бранко
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
Mannheim
Central European University
Ruhr-Universität Bochum
Politecnico di Milano
Carleton University
Università degli Studi di Firenze
Bauhaus-Universität Weimar
University of Hawai'i
185
Костић
Александар
Душан
University of Sussex
186
Костић
Немања
Милојко
Université de Fribourg
Италија
Швајцарска
Швајцарска
Шведска
Ирска
Шпанија
Швајцарска
Италија
Немачка
Велика
Британија
Јапан
Финска
Велика
Британија
Немачка
Мађарска
Немачка
Италија
Канада
Италија
Немачка
САД
Велика
Британија
Швајцарска
8
187
188
Котличић
Кочовић
Оља
Љиљана
Живан
Бојан
École supérieure d'agriculture
Hochschule der Künste Bern
189
Креачић
Елеонора
Мирослав
University of Oxford
190
Крстивојевић
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
Француска
Швајцарска
Велика
Британија
Влада
École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris Malaquais
Француска
Крстин
Крстић
Крунић
Кузмановић
Кузмановић
Куртић
Кустудић
Лазаревић
Лазаревић
Лакетић
Лакић
АлександраАна
Соња
Исидора
Данијела
Александра
Јована
Војимир
Ивона
Јелена
Маша
Станко
Јована
Станко
Вук
Ранко
Владица
Мишо
Миодраг
Жељко
Здравко
Драган
Весељко
Бранко
Немачка
Аустрија
Италија
Швајцарска
Холандија
САД
САД
Немачка
Шведска
Швајцарска
Шведска
202
Личина
Душан
Жарко
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universität für angewandte Kunst Wien
Politecnico di Milano
Université de Genève
Université de Genève
Columbia University
New York Film Academy
Hochschule Wismar
Lunds universitet
Université de Fribourg
Stockholms universitet
新加坡国立大学
National University of Singapore
203
Лончар
Јелена
Милан
The University of York
204
205
Лукић
Луковић
Братислав
Младена
Боривоје
Никола
206
Лучић
Јелена
Богдан
207
208
209
Максимовић
Малићевић
Маљурић
Милица
Јасмина
Невена
Зоран
Нермин
Младен
Université Joseph Fourier
Technische Universiteit Delft
厦门大学
Xiamen University
Helsingin yliopisto
École polytechnique fédérale de Lausanne
Erasmus Universiteit Rotterdam
Сингапур
Велика
Британија
Француска
Холандија
Кина
Финска
Швајцарска
Холандија
9
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
Мандић
Манић
Манић
Маријански
Маринков
Маринковић
Маринковић
Марић
Марић
Марић
Марић
Марјановић
Марјановић
Марјановић
Маркешевић
Марковић
Марковић
Марковић
Марковић
Марковић
Мартић
Мартић
Матић
Матић
Матовић
Меденица
Мерџан
Марија
Ана
Сања
Миња
Сава
Игор
Марија
Дарија
Јована
Катарина
Марија
Александра
Маша
Оливера
Немања
Александра
Ана
Бојана
Јелена
Урош
Ана
Немања
Станка
Урош
Јелена
Ранка
Марко
Горан
Бранислав
Бранислав
Мирко
Димитрије
Петар
Зоран
Зоран
Драгош
Зоран
Љубомир
Војислав
Горан
Милан
Ацо
Владе
Јагош
Милан
Драгослав
Мирољуб
Горан
Сава
Радивоје
Душан
Александар
Драган
Милорад
Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
Colorado State University
Colorado State University
Università degli Studi di Firenze
Technische Universiteit Eindhoven
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Malmö högskola
Universität Wien
Medizinische Universität Graz
Conservatorio della svizzera italiana
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Fachhochschule Köln
Universität zu Köln
Universiteit van Tilburg
Universiteit Leiden
Universität Mannheim
Politecnico di Milano
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Hochschule für bildende Künste Hamburg
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Universität zu Köln
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Norges musikkhøgskole
Uniwersytet Warszawski
Technische Universiteit Eindhoven
Чешка
САД
САД
Италија
Холандија
Немачка
Шведска
Аустрија
Аустрија
Швајцарска
Швајцарска
Немачка
Немачка
Холандија
Холандија
Немачка
Италија
Немачка
Немачка
Швајцарска
Немачка
Немачка
Немачка
Немачка
Норвешка
Пољска
Холандија
10
237
238
239
240
Мијаиловић
Мијаиловић
Мијатов
Мијић
Јелена
Никола
Маја
Катарина
Слободан
Драган
Бошко
Ђорђе
Politecnico di Milano
Christian-Albrecht-Universität zu Kiel
Univerza na Primorskem
École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville
241
Мијовић
Вуксан
Десимир
University of St Andrews
242
243
Миладиновић
Миланко
Ђорђе
Дамир
Саша
Драган
244
Милић
Јелена
Миодраг
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
Милић
Милић
Милић
Милићевић
Милићевић
Миловановић
Миловановић
Милосављевић
Милошевић
Милутиновић
Митић
Митић
Митрић
Митровић
Митровић
Митровић
Мићић
Мићовић
Јована
Милица
Угљеша
Марија
Немања
Лука
Слободан
Предраг
Јелена
Милица
Вања
Ненад
Рајко
Ивана
Мартина
Слободан
Тијана
Андреј
Владан
Зоран
Синиша
Недељко
Никола
Драган
Ђорђе
Радивоје
Драган
Радован
Михајло
Чедомир
Рајин
Драгана
Срђан
Саша
Миодраг
Миодраг
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Universiteit Leiden
同济大学
Tongji University
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
University of Minnesota
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat de les Illes Balears
Vrije Universiteit
Politecnico di Milano
Uppsala universitet
École polytechnique fédérale de Lausanne
Università della Svizzera italiana
Katholieke Universiteit Leuven
Università Cattolica del Sacro Cuore
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
Politecnico di Milano
Masarykova univerzita
Politecnico di Milano
École polytechnique fédérale de Lausanne
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Freie Universität Berlin
Италија
Немачка
Словенија
Француска
Велика
Британија
Швајцарска
Холандија
Кина
Швајцарска
САД
Шпанија
Шпанија
Холандија
Италија
Шведска
Швајцарска
Швајцарска
Белгија
Италија
Аустрија
Италија
Чешка
Италија
Швајцарска
Немачка
Немачка
11
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
Миучин
Михајловић
Мишић
Младенов
Могоровић
Мркајић
Мутавџин
Недељковић
Ненадић
Ненадов
Нешић
Светозар
Алекса
Андреј
Маријана
Марко
Борис
Ивана
Ивана
Марија
Рајко
Никола
Славко
Драгољуб
Миодраг
Мирослав
Милош
Рајко
Сава
Светомир
Милан
Бошко
Драган
274
Никач
Сандра
Милош
275
276
277
Николић
Николић
Николић
Александар
Бојана
Викторија
Вујица
Драган
Миодраг
Simon Fraser University
Humboldt-Universität zu Berlin
Politecnico di Milano
Folkwang Universität der Künste
École polytechnique fédérale de Lausanne
Politecnico di Milano
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Katholieke Universiteit Leuven
Universitatea din Bucureșt
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Karlsruher Institut für Technologie
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
(Royal Welsh College of Music & Drama)
Technische Universität München
Kungliga Tekniska högskolan
Politecnico di Milano
278
Николић
Драгана
Тодор
University of Cambridge
279
Николић
Милица
Срба
Sapienza – Università di Roma
280
Николић
Томислав
Новак
Liverpool Hope University
281
282
283
284
285
286
287
Нинковић
Новаес Ћирјанић
Новаковић
Новаковић
Новаковић
Одавић
Олуић
Милан
Јулиа
Дејан
Марко
Невена
Јован
Марина
Милан
Гордана
Немања
Петар
Наташа
Миро
Предраг
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
Universitat Autónoma de Barcelona
École polytechnique fédérale de Lausanne
Univerza v Ljubljani
Universidad de Deusto
Université de Cergy-Pontoise
Kungliga Tekniska högskolan
Канада
Немачка
Италија
Немачка
Швајцарска
Италија
Немачка
Белгија
Румунија
Швајцарска
Немачка
Велика
Британија
Немачка
Шведска
Италија
Велика
Британија
Италија
Велика
Британија
Аустрија
Шпанија
Швајцарска
Словенија
Шпанија
Француска
Шведска
12
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
Опачић
Остојић
Остојић
Павићевић
Павловић
Павловић
Пајић
Палибрк
Пандуревић
Пантић
Пантовић
Пантовић
Пањков
Пауновић
Пејић
Пејић
Пејовић
Перковић
Перовић
Перовић
Перовић
Петковић
Петровић
Дијана
Звездана
Лазар
Стево
Александра
Милица
Ивана
Ивана
Немања
Радослав
Јелена
Љиљана
Здравко
Бојана
Јана
Петар
Јована
Емилија
Борис
Ксенија
Софија
Ђорђе
Сандра
Славко
Александар
Ранко
Бранко
Миодраг
Лаза
Зоран
Славко
Ранко
Драган
Ацо
Бранко
Натаљка
Драган
Бранислав
Александар
Владимир
Драго
Бранка
Драгомир
Мирјана
Весна
Градимир
311
Пешић
Милена
Миодраг
312
Плазинић
Милена
Драган
Univerza v Ljubljani
Université de Nice Sophia-Antipolis
Hanzehogeschool Prins Claus Conservatorium
Universität Zürich
Turun yliopisto
Politecnico di Milano
Agrocampus Ouest
Universidad Complutense de Madrid
Masarykova univerzita
École polytechnique fédérale de Lausanne
Technische Universität Berlin
University of Pittsburgh
Johannes Kepler Universität Linz
Université de Lausanne
Technische Universität München
Technische Universiteit Delft
Basque Center on Cognition, Brain and Language
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
École polytechnique fédérale de Lausanne
Politecnico di Milano
Université de Vincennes à Saint-Denis
Central European University
Universität Zürich
‫גוריון בנגב‬-‫אוניברסיטת בן‬
vetUn Btiri sne eB tae sreninU
Université Paris-Sud
313
Плећаш
Милана
Милан
University of Strathclyde Glasgow
Словенија
Француска
Холандија
Швајцарска
Финска
Италија
Француска
Шпанија
Чешка
Швајцарска
Немачка
САД
Аустрија
Швајцарска
Немачка
Холандија
Шпанија
Швајцарска
Швајцарска
Италија
Француска
Мађарска
Швајцарска
Израел
Француска
Велика
Британија
13
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
Попов
Поповић
Поповић
Поповић
Поповић
Поповић
Поповић
Поробић
Предин
Прњић
Продановић
Срђан
Минка
Нада
Наталија
Невена
Петар
Тамара
Даница
Соња
Милан
Виолета
Милош
Саво
Милан
Јован
Миленко
Митар
Милутин
Милан
Саша
Анђелко
Лазар
Università degli Studi di Trento
Universität Mozarteum Salzburg
Università Cattolica del Sacro Cuore
Technische Universität Dresden
Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Bauhaus-Universität Weimar
École polytechnique fédérale de Lausanne
Universität Regensburg
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Technische Universiteit Delft
325
Продановић
Никола
Ненад
University of Leeds
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
Прокоповић
Прпа
Пухар
Радивојевић
Радивојевић
Радивојша
Радисављевић
Радмиловић
Радовановић
Радовановић
Радовић
Радосавчевић
Владимир
Мирјана
Јелена
Михајло
Тијана
Маја
Тијана
Сташа
Марија
Сандра
Реља
Алекса
Зоран
Гојко
Душан
Душан
Радојко
Милорад
Миле
Милан
Бојан
Бранислав
Владимир
Света
Universität Potsdam
Simon Fraser University
Università degli Studi di Udine
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Universidad del País Vasco
Univerza v Ljubljani
Universidad Politécnica de Madrid
Politecnico di Milano
Georg-August-Universität Göttingen
Universität Wien
Universiteit Leiden
Univerzita Karlova v Praze
338
Радуловић
Ана
Бранимир
Aston University
339
Радуловић
Маја
Драган
Karl-Franzens-Universität Graz
Италија
Аустрија
Италија
Немачка
Чешка
Немачка
Немачка
Швајцарска
Немачка
Немачка
Холандија
Велика
Британија
Немачка
Канада
Италија
Мађарска
Шпанија
Словенија
Шпанија
Италија
Немачка
Аустрија
Холандија
Чешка
Велика
Британија
Аустрија
14
340
341
342
343
344
345
346
347
Рајовић
Ракић
Ралић
Ранковић
Ристановић
Ристић
Родић
Савић
Никола
Јелена
Сара
Сандра
Зоран
Бојана
Небојша
Марија
Милоје
Милан
Милош
Животије
Милоје
Јовица
Мирослав
Никола
Universitat Politècnica de Catalunya
Universität Zürich
Université Paris Sorbonne
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Universiteit Utrecht
Basque Center on Cognition, Brain and Language
Helsingin yliopisto
Universidad Autonoma de Madrid
348
Савић
Предраг
Гордан
University of Warwick
349
350
351
Савић
Савић
Савић
Сања
Тања
Тијана
Љубомир
Љубомир
Саша
Politecnico di Milano
Universität Leipzig
Hochschule Anhalt
352
Савић
Уна
Драгутин
London School of Economics and Political Science
353
354
355
356
357
358
359
360
Саичић
Салим
Салма
Самарџић
Сарановац
Сегић
Seccareccia
Селаковић
Александра
Александар
Александар
Јован
Тамара
Дејан
Ivana
Марија
Александар
Набил
Јене
Слободан
Лазар
Славко
Anton
Ђоко
Università degli Studi di Milano
École polytechnique fédérale de Lausanne
Universität Trier
Universität Zürich
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Universität Wien
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Vrije Universiteit
361
Сеферовић
Вања
Небојша
Kingston University
362
Сикимић
Урош
Мирјана
Politecnico di Milano
363
Симић
Иван
Никола
London's Global University
Шпанија
Немачка
Француска
Швајцарска
Холандија
Шпанија
Финска
Шпанија
Велика
Британија
Италија
Немачка
Немачка
Велика
Британија
Италија
Швајцарска
Немачка
Швајцарска
Швајцарска
Аустрија
Немачка
Холандија
Велика
Британија
Италија
Велика
Британија
15
364
365
366
367
Симић
Симић
Симић
Симовић
Ивана
Милица
Оливера
Јелена
Миодраг
Живослав
Предраг
Небојша
Karl-Franzens-Universität Graz
Politecnico di Milano
Université de Strasbourg
Università degli Studi Roma Tre
368
Симовић
Милорад
Радован
University of Southampton
369
Скулић
Јелена
Милорад
Imperial College London
370
Славковић
Филип
Синиша
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
Слијепчевић
Смиљанић
Спасић
Спасојевић
Сретеновић
Станисављевић
Станић
Станић
Станковић
Станковић
Станојевић
Стеванетић
Стевановић
Стевановић
Стевановић
Стевић
Стевић
Стевшић
Младен
Тихана
Марија
Борис
Вишња
Соња
Александар
Милан
Бојан
Софија
Милош
Срђан
Матија
Наталија
Уна
Ивана
Марија
Стефан
Жарко
Тихомир
Милан
Бранислав
Весна
Ненад
Мирјана
Живорад
Мирољуб
Димитрије
Никола
Милорад
Љубомир
Миша
Златко
Стеван
Слободан
Мирослав
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
t BBarrruti'BU ti s-vetUn Btir ar-ar
Universitat Politècnica de Catalunya
Universität Potsdam
Hochschule für Musik "Hanns Eisler"
Universität Bern
Universität Hamburg
Karl-Franzens-Universität Graz
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Universitat Politècnica de Catalunya
Technische Universität Wien
Gerrit Rietveld Academie
Universität Mozarteum Salzburg
Universität Wien
Aalborg Universitet
Escuela de Alta Dirección y Administración
Indiana University Bloomington
Universidade de Aveiro
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Немачка
Италија
Француска
Италија
Велика
Британија
Велика
Британија
Израел
Шпанија
Немачка
Немачка
Немачка
Немачка
Аустрија
Швајцарска
Шпанија
Аустрија
Холандија
Аустрија
Аустрија
Данска
Шпанија
САД
Португалија
Немачка
Швајцарска
16
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
Стегић
Степанов
Стиплашек
Стоиљковић
Стоиљковић
Стојанов
Стојановић
Стојановић
Стојановић
Стојановић
Стојановић
Стојиљковић
Стојиљковић
Стојковић
Стојковић
Стојковић
Столић
Соња
Милан
Антон
Владимир
Горјана
Марица
Зорана
Јелена
Марко
Милош
Миљана
Александра
Марија
Биљана
Милан
Теодора
Немања
Радивоје
Јован
Златко
Јовица
Милан
Иван
Зоран
Зоран
Магдалена
Љубиша
Зоран
Ивана
Бранко
Урош
Зоран
Владан
Светомир
Università degli Studi Roma Tre
École polytechnique fédérale de Lausanne
Aarhus Universitet
Politecnico di Milano
Univerza v Ljubljani
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Erasmus Universiteit Rotterdam
Temple University
École polytechnique fédérale de Lausanne
École polytechnique fédérale de Lausanne
Université de Fribourg
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
Katholieke Universiteit Leuven
Univerza v Ljubljani
Erasmus Universiteit Rotterdam
Gerrit Rietveld Academie
Politecnico di Milano
406
Стрезоски
Лука
Владимир
City University of London
407
Студић
Милена
Биљана
Imperial College London
408
409
Субашић
Суботић
Милош
Ана
Зоран
Вељко
Politecnico di Milano
Katholieke Universiteit Leuven
410
Суботић
Иван
Драган
Liverpool John Moores University
411
412
413
Тадић
Танасковић
Танасковић
Нада
Дуња
Марко
Радослав
Јован
Владан
Columbia University
Universität Stuttgart
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Италија
Швајцарска
Данска
Италија
Словенија
Швајцарска
Холандија
САД
Швајцарска
Швајцарска
Швајцарска
Аустрија
Белгија
Словенија
Холандија
Холандија
Италија
Велика
Британија
Велика
Британија
Италија
Белгија
Велика
Британија
САД
Немачка
Швајцарска
17
414
415
416
417
418
419
Тасић
Тасковић
Ташић
Тепавац
Тодоровић
Тодоровић
Теодора
Тамара
Ивана
Тара
Катарина
Милан
Александар
Предраг
Милорад
Милан
Томислав
Миодраг
420
Тодоровић
Томислав
Бранислав
421
Томашевић
Милица
Зоран
Politecnico di Milano
Università degli Studi di Firenze
University of Utah
Karl-Franzens-Universität Graz
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universität Hamburg
Erasmus Universiteit Rotterdam
Università degli Studi dell'Aquila
422
Томић
Ивана
Предраг
City University of London
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
Томић
Томић
Томић
Томовић
Тонев
Торбица
Тохољевић
Tripolszki
Трифуновић
Тушуп
Ћелић
Ћендић
Ћирић
Ћојбашић
Јована
Марија
Соња
Јована
Соња
Вељко
Александра
Kornélia
Лука
Марина
Невена
Кристина
Мања
Радисав
Миодраг
Мирослав
Јадранко
Слободан
Слободан
Душан
Бошко
Šandor
Бранка
Панто
Марко
Јармила
Растко
Радојко
Katholieke Universiteit Leuven
École Centrale de Nantes
Kungliga Tekniska högskolan
Fachhochschulen Österreich
Det Kongelige Danske Kunstakademi
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Universiteit Gent
Szegedi Tudományegyetem
Universität Basel
Universität Zürich
Univerza v Ljubljani
Universitat Ramon Llull
Haute école d'art et de design - Genève
École polytechnique fédérale de Lausanne
437
Ћулибрк
Јелена
Богдан
London's Global University
438
Ћурчић
Маја
Гојко
Universiteit van Amsterdam
Италија
Италија
САД
Аустрија
Италија
Холандија
Немачка
Холандија
Италија
Велика
Британија
Белгија
Француска
Шведска
Аустрија
Данска
Словачка
Белгија
Мађарска
Швајцарска
Швајцарска
Словенија
Шпанија
Швајцарска
Швајцарска
Велика
Британија
Холандија
18
439
440
441
442
443
444
Ћурчић
Угреновић
Угрица
Урошевић
Фешиш
Филимоновић
Сања
Невена
Сања
Маја
Атила
Драган
Гојко
Синиша
Срећко
Михаило
Јожеф
Љубиша
445
Хамидовић
Тарик
Кајим
446
447
448
449
450
451
452
Хаџић
Цветиновић
Цветковић
Цветковић
Цвитковић
Цицмил
Цупаћ
Ђурђија
Александра
Душан
Милан
Даница
Димитрије
Јелена
Мирољуб
Драган
Јован
Љубиша
Миланка
Данило
Жељко
Medizinische Universität Graz
Technische Universität Wien
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Politecnico di Milano
Universiteit Gent
Universität Basel
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Universitat Pompeu Fabra
Univerza v Ljubljani
Université de Nantes
Universität Zürich
Politecnico di Milano
Universiteit Utrecht
Istituto universitario europeo
453
Чабаркапа
Милан
Милутин
University of Westminster
454
455
Чавдаревић
Човић
Иван
Јована
Зоран
Вукман
Universitat de Barcelona
Politecnico di Milano
456
Чолић
Валентина
Сњежана
University of Cambridge
457
458
459
460
461
462
463
Чолић
Чолић
Чорак
Чорлија
Чудић
Шавија
Шапић
Милана
Милош
Тијана
Милош
Милица
Бранко
Јелена
Милан
Саша
Никола
Владимир
Жељко
Перо
Рајко
École normale supérieure de Cachan
Politecnico di Milano
Università degli Studi di Milano
Artesis Hogeschool Antwerpen
Politecnico di Milano
Technische Universiteit Delft
Central European University
Аустрија
Аустрија
Немачка
Италија
Белгија
Швајцарска
Италија
Шпанија
Словенија
Француска
Швајцарска
Италија
Холандија
Италија
Велика
Британија
Шпанија
Италија
Велика
Британија
Француска
Италија
Италија
Белгија
Италија
Холандија
Мађарска
19
464
465
466
Шапић
Шапоњић
Шарчевић
Милица
Невена
Ана
Небојша
Милољуб
Зоран
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
École polytechnique fédérale de Lausanne
Ludwig-Maximilians-Universität München
467
Шишарица
Ања
Здравко
City University of London
468
469
470
471
472
473
474
475
Шкорић
Шобат
Шобот
Шопић
Шошкић
Шпирић
Штаткић
Шулаја
Немања
Марија
Дуња
Дионисије
Марко
Весна
Милена
Владимир
Јован
Велимир
Славко
Јованка
Зоран
Ненад
Векослав
Чедо
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Université de Genève
Université Paris-Sud
École polytechnique fédérale de Lausanne
Chalmers tekniska högskola
Universität Wien
Univerza v Ljubljani
Barcelona Graduate School of Economics
Италија
Швајцарска
Немачка
Велика
Британија
Швајцарска
Швајцарска
Француска
Швајцарска
Шведска
Аустрија
Словенија
Шпанија
Честитамо свим добитницима стипендије ДОСИТЕЈА!
Фонд за младе таленте Републике Србије
20
Download

Конкурс за стипендирање најбољих студената студија другог и