CILJEVI KONGRESA:
NAUČNI ODBOR:
Prvi srpski kongres o putevima će obezbediti
jedinstven forum u cilju razmene najnovijih
naučnih i stručnih saznanja, novih metoda i
tehnologija, koje predstavljaju rešenja iz najbolje
prakse iz celog sveta.
-
Osnovni cilj skupa je da učesnici kongresa
razmenom navedenih znanja i iskustava iz putnog
i saobraćajnog inženjerstva, stvore mogućnost da
ista primene u svojim sredinama-zemljama i tako
unaprede putnu mrežu i putnu privredu za
dobrobit ekonomije i društva u celini.
prof. dr Milan Vujanić, predsednik odbora
doc. dr Dejan Gavran
dr Milan Duškov
prof. dr Ljubiša Kuzović
prof. dr Miloš Lazović
prof. dr Krsto Lipovac
Đorđe Mitrović
doc. dr Goran Mladenović
Prof.dr Cesar Queiroz
prof. dr Vladan Tubić
prof.dr Đorđe Uzelac
prof. dr Aleksandar Cvetanović
5. i 6. jun 2014.
Beograd, Srbija
ORGANIZACIONI ODBOR:
POČASNI ODBOR:
U počasni odbor pozvani su:
- Predsednik Srpske Akademije Nauka i
Umetnosti
- Ministar saobraćaja Republike Srbije
- Ministar građevinarstva i urbanizma Republike
Srbije
- Ministar regionalnog razvoja i lokalne
samouprave Republike Srbije
- Ministar energetike, razvoja i zaštite životne
sredine Republike Srbije
- Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske
- Predsednik Srpskog društva za puteve "ViaVita"
- Direktor JP "Putevi Srbije"
- Direktor JP "Autoputevi Republike Srpske"
- Direktor JP "Putevi Republike Srpske"
- Dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu
- Dekan Saobraćajnog fakulteta u Beogradu
- Dekan Građevinskog fakulteta u Podgorici
-
Biljana Vuksanović, predsednik odbora
Ivan Andrić
doc. dr Draženko Glavić
mr Nebojša Knežević
mr Josip Logarušić
Valbona Samardžija
dr Demir Hadžić
Aleksandar Cvijanović
Tragovima budućeg
razvoja
Organizatori:
Srpsko društvo za puteve “Via-Vita”
Javno preduzeće “Putevi Srbije”
KONTAKT:
Srpsko društvo za puteve "Via-Vita"
Kumodraška 257
11000 Beograd, Srbija
Tel /faks: +381 11 2493 134
Email: [email protected]
www.kongresoputevima.rs
Kongresna agencija: Omnibus
Koordinator: Dejan Vlaškalić
Tel: +381 63 250 669
Email: [email protected]
Suorganizatori:
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
TEME KONGRESA:
- Studije i projektovanje
- Strategija razvoje putnog transportnog
sistema
- Finansiranje gradnje i održavanje putne
infrastrukture
- Održivi razvoj i zaštita životne sredine
- Upravljanje putevima
- Izgradnja i održavanje puteva i objekata
- Bezbednost saobraćaja na putevima
PRIJAVLJIVANJE:
Prijavljivanje se vrši popunjavanjem formulara na
internet prezentaciji kongresa:
www.kongresoputevima.rs
ROKOVI:
- rok za slanje radova ... 31. 3. 2014.
- rok za prijavljivanje za učestvovanje na
kongresu ... 15. 5. 2014.
PROGRAM KONGRESA:
MESTO ODRŽAVANJA KONGRESA:
4. jun 2014.
18,00 - 21,00
20,00 - 21,00
sreda
registracija učesnika
koktel dobrodošlice
Beograd, glavni grad Srbije, treći najveći grad
jugoistočne Evrope. U njemu živi nešto više od
1.700.000 stanovnika. Grad leži na jedinstvenom
ušću Save u Dunav.
5. jun 2014.
08,30 - 10,00
10,00 - 11,00
11,00 - 11,30
11,30 - 14,00
14,00 - 15,30
15,30 - 18,00
20,30 - ...
četvrtak
registracija učesnika
otvaranje kongresa
pauza
I deo / sala Pacifik
ručak
II deo / sala Pacifik
svečana večera
Hotel Kraun Plaza
Beograd (Crowne Plaza
Belgrade) raspolaže sa
416 soba, 12 sala za
sastanke, dva restorana, lobijem, barovima,
poslastičarnicom, a gostima su na raspolaganju i
fitnes i spa centar.
6. jun 2014.
10,30 - 12,30
12,30 - 13,30
13,30 - 16,00
16,30 - 17,00
petak
III deo / u dve sale
pauza
IV deo / u dve sale
zatvaranje kongresa
FAKULTATIVNI IZLETI:
KOTIZACIJA:
- Za uplate do 31.03.2014...
kotizacija iznosi: 210 Eura*
- Za uplate posle 1.04.2014...
kotizacija iznosi: 230 Eura *
- Osoba u pratnji.. 50% popusta
U kotizaciju je uključeno: prisustvo svim kongresnim
aktivnostima, sav prateći materijal, DVD sa svim radovima,
koktel, ručak i svečana večera.
*
*
plativo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu
Narodne banke Srbije
za uplate iz inostranstva Instrukcije za plaćanje se nalaze na
internet prezentaciji kongresa www.kongresoputevima.rs
- Kalemegdan / pešačka tura
- Toponimi Beograda / autobuska tura
- Kulturna tura / nova zgrada Kinoteke: obilazak
i projekcija
- Kulturna tura / Narodno pozorište: obilazak
zgrade iznutra
- Plovidba beogradskim rekama / brodom
- Viminacijum / autobusom ili minibusom
- Oplenac i vinski podrumi / autobusom ili
minibusom
- za osobe u pratnji poseban program
*
obilasci i izleti nisu deo kotizacije i plaćaju se posebno; organizuju
se ako ima dovoljno zainteresovanih - do popune mesta
Cena smeštaja za učesnike Kongresa je:
- Jednokrevetna soba...
EUR 120 po sobi, po danu
- Dvokrevetna soba...
EUR 130 po sobi, po danu
Cena sobe uključuje doručak (bife doručak)
korišćenje wellness centra (zatvoreni bazen, sauna,
parno kupatilo, teretana, sobe za masaže),
besplatan internet u sobama, i PDV.
Boravišna taksa nije uključena u cenu i iznosi 135 RSD
po osobi dnevno.
Učesnici na sajtu Kongresa mogu da preuzmu
poseban registracioni formular za hotel kako bi
ostvarili pravo na navedene cene u koje je već
uračunat popust.
- Mogućnost transfera sa/do aerodroma
adresa: Vladimira Popovića 10 , 11070 Novi
Beograd, Srbija, Tel: +381 11 2204-004
*
hotelski smeštaj nije deo kotizacije i plaća se posebno
Download

Kongres o putevima Drugo Saopstenje