VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
BEOGRADSKA POLITEHNIKA
BEOGRAD, Brankova 17
uz podršku
MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I
TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE,
KONFERENCIJE AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA
SRBIJE, UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA
RADU I INŽENJERSKE AKADEMIJE SRBIJE
organizuje
TEMATSKE OBLASTI I CILJ SKUPA
SEKCIJE I TEMATSKE OBLASTI
Opredeljujući se za organizaciju ovog skupa, Beogradska
politehnika je imala u vidu potrebe za harmonizacijom
različitih privrednih i društvenih delatnosti u Srbiji na
osnovama integrisanog sistema menadžmenta – menadžmenta kvalitetom (ISO 9001), zaštite životne sredine (ISO
14001) i bezbednosti i zdravlja na radu (OHSAS 18001). Pri
tome se imao u vidu obrazovni portfolio Beogradske politehnike koji sadrži studijske programe iz navedenih oblasti, uvažavajući obavezu visokih škola strukovnih studija
za unapređenje naučno-istraživačke i stručne delatnosti i
njihovog povezivanja sa obrazovnim procesom.
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cilj naučno-stručnog skupa je povezivanje stručnjaka i
istraživača iz privrede, istraživačkih ustanova, obrazovno-naučnih ustanova i nadležnih državnih institucija, radi
razmene rezultata i iskustava iz teorijskih i praktičnih
istraživanja. Skup treba da bude mesto za razmatranje
aktuelnih potreba, mogućnosti i problema u uspostavljanju, funkcionisanju i daljem razvoju integrisanog sistema
menadžmenta. Pored toga, prezentovanjem naučnih,
stručnih i praktičnih dostignuća očekuje se unapređenje
osnova za povezivanje visokog obrazovanja i profesionalnog okruženja.
Skup čine tri ključne SEKCIJE:
• Kvalitetom u integracije,
• Bezbednost i zdravlje na radu i
• Zaštita životne sredine.
VREME I MESTO ODRŽAVANЈA SKUPA
06. decembar 2013. godine, Beograd, Srbija
INŽENJERSTVO I INTEGRACIJE
U OBLASTI KVALITETA,
BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Beograd 06. decembar 2013. godine
Molimo vas da informaciju o naučno-stručnom skupu
prosledite i drugim zainteresovanim licima.
KVALITETOM U INTEGRACIJE
Kultura kvaliteta
Menadžment totalnim kvalitetom
Poslovna izvrsnost
Metode i tehnike u menadžmentu kvalitetom
Ocenjivanje usaglašenosti
Obuka zaposlenih u vezi sa kvalitetom
Kvalitet usluga
Kvalitet u obrazovanju
Integrisani sistemi menadžmenta kvalitetom
2. BEZBEDNOST I ZDRAVLЈE NA RADU
• Pravno-organizacioni oblici bezbednosti i zdravlja
na radu
• Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu
• Profesionalni rizici
• Tehničko-tehnološka zaštita
• Medicinski, sociološki i psihološki aspekti bezbednosti i zdravlja na radu
• Obrazovanje za bezbednost i zdravlje na radu
• Praksa u bezbednosti i zdravlju na radu
3. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
• Implementacija direktiva Evropske unije u oblasti
zaštite životne sredine
• Kvalitet životne sredine u Srbiji
• Energetska efikasnost i zaštita životne sredine
• Reciklažna industrija u Srbiji – stanje i perspektive
• Zbrinjavanje opasnog otpada u Srbiji
• Javna preduzeća u zaštiti životne sredine
STUDENTSKI PORTAL U OKVIRU SEKCIJA – OD
OBRAZOVANJA DO STRUKE
• Prezentacija uspešnih završnih i specijalističkih
radova studenata
PROGRAMSKI ODBOR
prof. dr Žarko Janković, Fakultet zaštite na radu Niš,
predsednik
prof. dr Radivoje Mitrović, državni sekretar Ministarstva
za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj
Vera Božić-Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i
zdravlje na radu
prof. dr Ljubiša Kuzović, predsednik Inženjerske akademije Srbije
prof. dr Borivoje Rodić, Beogradska politehnika, Konferencija akademija strukovnih studija Srbije
doc. dr Miroslav Drljača, Zračna luka Zagreb, predsednik
Hrvatskog društva menadžera kvalitete, Hrvatska
prof. dr Petar Kolev, rektor VTU „Todor Kableškov“, Sofija, Bugarska
prof. dr Kristi Bombol, Univerzitet „Sveti Kliment Ohridski“, Bitolj, Makedonija
prof. dr Miodrag Bulatović, Mašinski fakultet, Univerzitet
Crne Gore
prof. dr Ratko Nikolić, Komisija za akreditaciju i proveru
kvaliteta (KAPK)
prof. dr Dragan Vasiljević, Fakultet organizacionih nauka
Beograd
prof. dr Miodrag Hadžistević, Fakultet tehničkih nauka
Novi Sad
prof. dr Dragan Marković, Fakultet za primenjenu ekologiju, Futura, Beograd
prof. dr Predrag Popović, Institut za nuklearne nauke
Vinča
prof. dr Živko Stjelja, Beogradska politehnika
prof. dr Dragoslav Ugarak, Beogradska politehnika
prof. dr Šimon Đarmati, Beogradska politehnika
prof. dr Dragutin Jovanović, Beogradska politehnika
prof. dr Marina Stamenović, Beogradska politehnika
ORGANIZACIONI ODBOR
prof. dr Dragoslav Ugarak, predsednik
prof. dr Olivera Jovanović, zamenik
prof. dr Živko Stjelja
prof. dr Dragutin Jovanović
prof. dr Šimon Đarmati
prof. mr Duško Trifunović
Svetlana Dobrilović-Košanin, Srđan Trajković
Nebojša Ćurčić, Nataša Tanjga, Ivana Matić
VAŽNI DATUMI
15.06.2013. − dostavljanje apstrakta,
30.06.2013. − obaveštenje o prihvatanju apstrakta,
01.10.2013. − dostavljanje radova,
30.10.2013. − obaveštenje o prihvatanju radova,
15.11.2013. − prijava učešća i uplata kotizacije.
Uputstvo autorima za pripremu radova
Radovi treba da sadrže sledeće delove: naslov, imena i
prezimena autora i adrese institucija, apstrakt i ključne
reči, uvod, poglavlja, zaključak i literaturu. Apstrakt treba
da sadrži do 200 reči i ključne reči (do 5), na srpskom i
engleskom jeziku. Rad se dostavlja u obimu do 6 strana, uključujući slike i tabele. Radovi mogu biti pisani na
srpskom ili engleskom jeziku.
Detaljno uputstvo za izradu rada biće istaknuto na adresi:
www.politehnika.edu.rs/politehnika2013
Prijem radova
Apstrakte radova i radove treba dostaviti putem
elektronske pošte na adresu:
[email protected]
Recenzija svih radova biće izvršena.
Kotizacija
Kotizacija za učešće na skupu iznosi 5.000,00 dinara za
uplate do 15.11.2013. godine. U iznos kotizacije, pored
prisustvovanja skupu, uključen je radni materijal, zbornik
radova (knjiga i CD), osveženje tokom skupa, koktel i
svečana večera. Za uplate posle navedenog datuma iznos
kotizacije je 7.500,00 dinara. Za učesnike iz inostranstva
kotizacija iznosi 50 evra, odnosno 75 evra za uplate posle
15.11.2013. godine.
Uplata kotizacije
Kotizacija se uplaćuje na račun broj 840-1854666-50, po
modelu 97, sa pozivom na broj 93-74212115, s naznakom
„kotizacija za skup, ime i prezime učesnika“. Detaljnije
instrukcije za prijavu učešća i uplate dostupne su na
adresi:
www.politehnika.edu.rs/politehnika2013
Poziv na sponzorstvo
Skup može da ima više glavnih sponzora.
Pogodnosti za glavne sponzore
• naziv i logo organizacije štampan:
• na sertifikatu koji se dodeljuje učesnicima
skupa;
• na upadljivom mestu u konačnom programu
skupa;
• na unutrašnjim koricama zbornika radova i
prikazan na internet stranici skupa;
• učešće dva predstavnika organizacije na skupu bez
kotizacije;
• izlaganje proizvoda i/ili panoa u prostorijama
održavanja skupa;
• reklamno predstavljanje organizacije video
prezentacijom na početku i u pauzama skupa.
Cena aranžmana za glavnog sponzora iznosi 30.000
dinarа. Za glavnog sponzora iz inostranstva cena aranžmana je 300 evra.
Pogodnosti za sponzora
• naziv i logo organizacije štampan:
• na upadljivom mestu u konačnom programu
skupa;
• na unutrašnjim koricama zbornika radova i
• prikazan internet stranici skupa;
• učešće jednog predstavnika organizacije na skupu
bez kotizacije;
• reklamno predstavljanje organizacije video prezentacijom na početku i u pauzama skupa.
Cena aranžmana za sponzora iznosi 15.000 dinara. Za
sponzora iz inostranstva cena aranžmana je 150 evra.
KONTAKT
Beogradska politehnika
Katarine Ambrozić 3, 11000 Beograd
tel: 011/24 10 990
faks: 011/38 09 731
е-mail: [email protected]
Download

ovde - Beogradska Politehnika