Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji velika mi je čast i zadovoljstvo
da Vas u ime Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije (SOTA) pozovem na
Četvrti Kongres SOTA-e koji se održava od 2. do 4. oktobra 2014. godine u Beogradu.
IV KONGRES
SRPSKE
ORTOPEDSKO
TRAUMATOLOŠKE
ASOCIJACIJE
PRVO OBAVEŠTENJE
Od osnivanja našeg udruženja juna 2007. godine, bili smo domaćini tri izuzetno uspešna
kongresa. Organizacija četvrtog Kongresa SOTA-e u ovim teškim vremenima još jednom
ističe potrebu za postojanjem udruženja ortopedskih hirurga i traumatologa Srbije.
Ovaj kongres je rezultat dugotrajnog napornog rada i naše želje da nas okupi i usmeri ka
zajedničkom cilju – uspešnijem lečenju naših pacijenata.
Nadamo se da će ovaj kongres sa međunarodnim učešćem pružiti priliku za nesebičnu
razmenu i širenje novih iskustava i znanja, kreativnu diskusiju i uspostavljanje novih
prijateljstava.
Kao Predsednik Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije imam prijatnu dužnost
da Vam srdačno poželim dobrodošlicu na IV Kongres SOTA-e, uspešan rad, puno novih
poznanstava i lepog druženja u predivnom Beogradu.
Srdačno,
Predsednik IV kongresa SOTA 2014
prof dr Marko Bumbaširević
BEOGRAD
2 – 4. oktobar 2014.
SOTA | Koste Todorovica 26 | Beograd | +381 (0)11 3663525
email: [email protected] | web: www.sota.org.rs
TEME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kuk
Koleno
Kičma
Šaka
Stopalo
Gornji ekstremitet
Donji ekstremitet
Trauma ekstremiteta
Sportski traumatizam
IV KONGRES SRPSKE ORTOPEDSKO TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE
•
•
•
•
•
•
Arthroscopyae
Mikrohirurgija i rekonstruktivna hirurgija
Dečija ortopedska hirurgija i traumatologija
Infekcija i sepsa u ortopedskoj hirurgiji i traumatologiji
Anestezija u ortopedskoj hirurgiji i traumatologiji
Fizikalna terapija i rehabilitacija u ortopedskoj hirurgiji
i traumatologiji
• Rendgenologija i prateće dijagnostičke procedure u
ortopedskoj hirurgiji i traumatologiji
• Razno
KOTIZACIJA
Specijalista:
• do 30. juna 100 EUR*
• do 10. septembra 150 EUR*
• od 10. septembra do početka Kongresa 200 EUR*
Specijalizant, medicinski tehničar, rendgen tehničar, fizioterapeut:
• do 30. juna 50 EUR*
• do 10. septembra 75 EUR*
• od 10. septembra do početka Kongresa 100 EUR*
*bez PDV-a, u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja
Kotizacija uključuje: bedž, kongresni materijal, Sertifikat o učešću, koktel ručak
dobrodošlice, kafe pauze, gala večeru
Kotizacije za osobe u pratnji ženskog pola se ne naplaćuju
NAPOMENA: REDOVNI ČLANOVI UDRUŽENJA PLAĆAJU 50% KOTIZACIJE
PRIJAVE
www.miross.rs/sr/dogadjaji/sota-2014
LOKACIJA
Crown Plaza Beograd, Vladimira Popovića 10
KONTAKT
MIROSS TURISTIČKA AGENCIJA
SVETOGORSKA 4, 11 000 BEOGRAD
PIB: 100048877
Žiro račun: 205-1158-09 kod Komercijalne Banke Beograd
Kontakt osoba i telefon: Miloš Dimitrijević i Ana Ivanišević +381 11 3033225/3033226
UPUTSTVO
IV KONGRES SRPSKE ORTOPEDSKO TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE
Abstrakt treba da sadrži:
naslov krupnim slovima, u drugom redu treba staviti imena autora pri čemu ime autora
koji prikazuje rad treba da bude podvučeno, u trećem redu institucija(e) i mesto a
potom jedan red razmaka pa onda tekst abstrakta. Ispod teksta abstrakta bez razmaka
treba navesti do 5 ključnih reči.
Pri pisanju abstrakta treba koristiti:
Font Times New Roman a veličinu slova 12.
Tekst apstrakta (znači bez naslova, imena autora i institucije) NE SME IMATI VIŠE OD
250 REČI.
Poželjno je da tekst abstrakta sadrži sledeće delove:
Uvod, Materijal i Metod, Rezultati, Diskusija i Zaključak (na taj način, mladi autori
vežbaju pisanje rezimea za strane kongrese i časopise). Ukoliko su autori iz različitih
institucija onda iza svakog autora staviti broj koji će biti ispred odgovarajuće institucije
u redu za institucije.
NASLOV (krupnim slovima)
Autori, koautori, (ime autora koji izlaže rad treba da je podvučeno)
Institucija, Mesto
Rok za dostavu abstrakta: 15. avgust 2014.
Trajanje predavanja po pozivu: 15 minuta
Usmene prezentacije ostalih radova: 5 minuta a diskusija posle toga 2 min.
Usmene prezentacije:
U sali su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske
prezentacije pripremiti u MS Power Point i doneti na CD-u ili USB memoriji. Uz
prezentaciju priložiti i fontove koji su korišćseni (ukoliko to nije font Times New
Roman). Predavači su obavezni da tehničaru predaju prezentacije (CD ili USB) dva ili
više sati ranije a najkasnije u pauzi pre početka sesije na kojoj izlažu. Na osnovu ocena
predsedavajućih sa svih sesija biće izabrana najbolja oralna prezentacija.
Poster prezentacija:
Format panoa je: 100cm visina i 80cm širina.
Posteri se postavljaju počev od 2. oktobra 2014. godine u periodu od 13,00 do 19,00
časova. Panoi za postere biće obeleženi brojevima. Molimo autore da se pridržavaju
navedene numeracije iz Programa. Posteri se sklanjaju 4.10.2014.g. pre podne a
najkasnije po završetku Kongresa. Sekretarijat Kongresa ne snosi odgovornost za
postere koji nisu sklonjeni.
JEDAN AUTOR može poslati najviše DVA ABSTRAKTA u svojstvu autora, dok broj
pojavljivanja u svojstvu koautora nije ograničen.
www.sota.org.rs
Download

Poziv za učešće, kotizaciju i smeštaj