ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКA
Булевар Војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука
Tелефон: 051/322-780, 322-790, 323-080, 323-530
Fax: 051/325-811 e-mail: [email protected]
ИЗВРШНИ ОРГАНИЗАТОРИ:
Филозофски факултет, Бања Лука,
Република Српска, БиХ
Институт за педагошка истраживања,
Београд, Србија
Центар за развој и примену науке,
технологије и информатике,
Нови Сад, Србија
СУОРГАНИЗАТОРИ:
Факултет техничких наука – Нови Сад, Србија
Технички факултет – Чачак, Србија
Технички факултет – Зрењанин, Србија
Учитељски факултет – Београд, Србија
Природно-математички факултет – Нови Сад, Србија
Природно-математички факултет – Бања Лука, Република Српска, БиХ
Архитектонско-грађевински факултет – Бања Лука, Република Српска, БиХ
Филозофски факултет – Ист. Сарајево, Република Српска, БиХ
Филозофски факултет – Скопље, Македонија
Филозофски факултет – Никшић, Црна Гора
Филозофски факултет – Зеница, Босна и Херцеговина
Европски институт за информатику и образовну
технологију (ЕDUCOMP), Београд, Србија
Подршку организацији и реализацији симпозијума пружили су:
Српска Академија наука и уметности – САНУ, Београд
Академија наука и умјетности Републике Српске – АНУРС, Бања Лука
Српска Академија Образовања – САО, Београд
Црногорска Академија наука и умјетности – ЦАНУ, Подгорица
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Београд
Министарство науке и технологије Републике Српске, Бања Лука
Министарство просвјете и културе Републике Српске, Бања Лука
Министарство просвјете и науке Републике Црне Горе, Подгорица
Министарство за образовање и науку Републике Македоније, Скопље
UNESCO – Национални комитет за ИКТ, Београд
Асоцијација технике, информатике и образовања југоисточне европе, Нови Сад
Форум педагога, Београд
Сојуз на просветните работници Републике Македоније, Скопље
Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд
ОРГАНИЗУЈУ
СЕДМИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ
ТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАЊЕ
- СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ, ЦИЉЕВИ И МОГУЋНОСТИ,
ПРОМЕНЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ
ПОШТОВАНЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ,
У нади да сте првим обавјештењем упознати са концепцијом Симпозијума, његовим циљевима и улогом у стручном
усавршавању наставника и васпитно-образовног процеса, шаљемо Вам друго обавјештење са потребним
информацијама у вези његове реализације и Вашег учешћа.
Симпозијум ће се одржати 20. и 21. септембра 2013. године на Филозофском факултету у Бања Луци, Булевар
Војводе Петра Бојовића 1 А.
Све потребне информације о Симпозијуму могу се добити на следећој web адреси и телефонима:
http://ff.unibl.org
Проф. др Драго Бранковић,
+387 51 322780
e-mail: [email protected]
Проф. др Мирчета Даниловић, +381 11 2131127 e-mail: [email protected]
Проф. др Слободан Попов,
+381 21 442352
е-mail: [email protected]
Секретаријат симпозијума:
Филозофски факултет, Бања Лука
1. Доц. Др Душанка Бундало
2. Марко Аћић
3. Доц. Др Срђан Душанић
4. Александра Симановић
+387 65 168104
+387 65 617403
+387 65 644189
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
1. Јован Сандић +381 21 442352
e-mail: [email protected]
Институт за педагошка истраживања, Београд
1. Владета Милин +381 11 3617648
2. Светлана Лисинац +381 11 2641621
e-mail: [email protected]
Програмско-организациони одбор:
Академик Проф. др Драго Бранковић, декан, Филозофски факултет Бања Лука - Председник
Академик Проф. др Мирчета Даниловић - Председник – координатор
Проф. др Слободан Попов - Подпредседник – координатор
Академик Проф. др Илија Ћосић, Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија
Академик Проф. др Драгослав Херцег, Природно-математички факултет, Нови Сад, Србија
Проф. др Миле Савић, декан, Учитељски факултет, Београд, Србија
Проф. др Неда Мимица Дукић, декан, Природно-математички факултет, Нови Сад, Србија
Проф. др Раде Дорословачки, декан, Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија
Проф. др Милан Павловић, декан, Технички факултет, Зрењанин, Србија
Проф. др Јерослав Живанић, декан, Факултет техничких наука, Чачак, Србија
Проф. др Миланка Бабић, декан, Филозофски факултет, Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
Проф. др Горан Ајдински, декан, Филозофски факултет, Скопље, Македонија
Проф. др Благоје Церовић, декан, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
Проф. др Дамир Кукић, декан, Филозофски факултет, Зеница, Босна и Херцеговина
Проф. др Драган Солеша, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, Србија
Проф. др Зоран Аврамовић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија
Проф. др Божидар Раденковић, Национални комитет за ИКТ, Београд, Србија
Проф. др Јелица Николоска, Сојуз на просветните работници Републике Македоније, Скопље
Проф. др Шћепан Ушчумлић, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, Србија
Проф. др Сашко Плачков, Друштво педагога техничке културе, Бугарска
Проф. др Виорел-Аурел Сербан, Политехнички универзитет, Темишвар, Румунија
Проф. др Сулејман Мета, декан, Факултет примењених наука, Тетово, Македонија
Проф. др Мирослав Пранић, Природно-математички факултет, Бањалука, Република Српска, БиХ
Проф. др Татјана Дуроњић, Факултет политичких наука, Бањалука, Република Српска, БиХ
Проф. др Милан Матијевић, Учитељски факултет, Загреб, Хрватска
Доц. др Жељко Станковић, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, Србија
Дипл. инг. Предраг Даниловић, Радио Телевизија Србије, Београд
Доц. Др Тамара Прибишев-Белеслин, Филозофски факултет, Бањалука, Република Српска, БиХ
Доц. Др Драженко Јоргић, Филозофски факултет, Бањалука, Република Српска, БиХ
Доц. Др Љубиша Прерадовић, Архитектонско-грађевински факултет, Бањалука, Република Српска, БиХ
Мр Синиша Лакић, Филозофски факултет, Бањалука, Република Српска, БиХ
Радови се увршћују у прелиминарни програм Симпозијума на основу пријаве и резимеа до 20.08.2013. године, који
треба да садржи:
Наслов рада
Податке о аутору (ауторима): име, презиме и институција у којој ради
Контакт телефон и E-мaил адресу
Очекујемо да пријаву и резиме рада пошаљете на следећу адресу (са назнаком за ТИO7):
[email protected]
и завршни рад дo 1.09.2013. године
- Рад Симпозијума ће се одвијати пленарно према пословнику од 10h до 20h са одговарајућим паузама.
- Неће бити могућности симултаног превођења излагања радова.
- Време излагања радова аутора: - уводни реферати до 15 минута.; - остали радови до 10 минута (у зависности од броја
аутора).
- Потврде за присуствовање на Симпозијуму биће могуће добити од организатора тј. председника програмскоорганизационог одбора.
- За учешће на Симпозијуму и штампање радова потребно је уплатити 80 КМ (конвертибилних марака) или 40 Еура.
Уплата се може извршити према инструкцији коју можете преузети са адресе сајта
http://ff.unibl.org
или приликом доласка.
- Прилком доласка активни учесници и аутори добиће одговарајуће материјале, програм и књигу резимеа.
- Рецензирани радови биће штампани у одговарајућем Зборнику радова и на CD-у.
- Презентације радова се могу припремити на PC рачунару у софтверу Power Point.
- Прихватиће се по један самостално писан рад аутора или два под условом да је коаутор.
- Упутство за писање радова за Симпозијум дато је уз ово друго обавештење.
- Уколико постоји потреба за Зборницима радова са ранијих симпозијума могуће је обратити се за помоћ
председницима програмско-организационих одбора и организаторима.
- Ради Вашег лакшег боравка и сналажења у Бања Луци можете консултовати следеће сајтове и хотеле:
http://www.banjaluka-tourism.com
Туристичка организација града Бањалуке
Краља Петра I Карађорђевића 87, Бања Лука, Република Српска,
78000 , Босна и Херцеговина
[email protected]
+387(0)51 490 308
+387(0)51 490 309
Препоручени смјештај:
Хотел Босна, Тел: +387 51 215 775, www.hotelbosna.com , E-mail: [email protected] , (са попустом, уговорена
цијена од 83КМ тј. 42 Евра са доручком, за једнокреветну собу, хотел се налази у центру Бањалуке, собе А-категорије)
Hotel Palace, Тел: +387 51 218 723, www.hotelpalasbl.com, Email: [email protected] , (цијена 78КМ тј. 39 Евра са
доручком, хотел се налази у центру Бањалуке, собе са 3 звјездице)
Hotel Cezar, Тел: +387 51 051 326 400, www.hotel-cezar.com, E-mail: [email protected] , (са попустом, цијена од
85КМ тј. 43 Евра са доручком, хотел се налази на периферији у непосредној близини зграде Факултета)
Тренутни однос валута:
1 EUR=1.95583 BAM (Конвертибилна марка)
1 BAM=56.7547 RSD
1 BAM=3.85903 HRK
1 BAM=31.5 MKD
Добро дошли у Бања Луку и на наш Симпозијум. Са поштовањем,
Проф. др Драго Бранковић, Академик АНУРС и САО
Проф. др Мирчета Даниловић, Академик САО
Download

овде