Број: 615/3-1
Београд, 4.08.2014. год.
Управни одбор Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, на четрнаестој редовној
седници, одржаној 13.07.2014. године, те електронској седници, одржаној 4.08.2014. године, донео је
одлуку у смислу члана 50. став 2 тачке 14. и 15. Правилника о удруживању у Заједницу судија и контролора
Рукометног савеза Србије, а у вези са тачкама 16, 17, 18, 19. и 20. општих одредби Критеријума за
формирање листа судија и контролора за рукометна такмичења, да организује
РЕДОВНИ ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР
СТРУЧНО ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА:
УЧЕСНИЦИ СЕМИНАРА:
КРАГУЈЕВАЦ, Хотел ''Шумарице'', Десанкин венац бб
ПЕТАК, 5. септембар 2014. год
СУБОТА, 6. септембар 2014. год
НЕДЕЉА, 7. септембар 2014. год.
СУДИЈЕ / КОНТРОЛОРИ
основна листа првог степена такмичења (А и Б листа Супер лиге)
ПРОГРАМ И САТНИЦА
СУДИЈЕ
ПОЧЕТАК
АКТИВНОСТИ
КОНТРОЛОРИ
ОПИС АКТИВНОСТИ
ЗАДУЖЕЊЕ
ПЕТАК, 5.09.2014.
13.00
Долазак на семинар и пријава
Комисија
14.00
РУЧАК
15.45
Отварање семинара и
упознавање са програмом рада и сатницом
Комисија
16.00
Седмерци
Живан Стакић
17.15
Прогресивно кажњавање
Живан Стакић
19.00
ТЕОРЕТСКИ ТЕСТ
Комисија (Живан
Стакић)
20.00
ВЕЧЕРА
20.30
Разговор са судијама и контролорима (индивидуално)
Слободан Вишекруна
СУБОТА, 6.09.2014.
8.00
ДОРУЧАК
9.00
Мерење, провера физичке
припремљености
9.15
Упутство о вршењу
контрола
Критеријум контролисања
у наступајућој сезони
Извештај помоћника директора за судијска питања Супер лиге за
претходну сезону (са видео клиповима)
10.00
11.30
14.00
Слободан Вишекруна
Комисија
(Живан Стакић)
Слободан Вишекруна,
сви контролори
Слободан Вишекруна
РУЧАК
Извештај помоћника директора за судијска питања Супер лиге за
претходну сезону (са видео клиповима)
Анализа суђења у претходној сезони (едукативна радионица) - рад по
групама (4 групе)
16.00
18.00
20.00
ВЕЧЕРА
20.30
Разговор са судијама и контролорима (индивидуално)
Слободан Вишекруна
Стакић, Вишекруна,
Петровић, Тијанић
Слободан Вишекруна
НЕДЕЉА, 7.09.2014.
8.00
ДОРУЧАК
9.00
Резултати тестирања
Комисија
9.15
Фотографисање за чланске карте РСС
Комисија
10.30
Критеријум суђења у сезони 2013/2014
Вишекруна, Стакић,
Пендић
Радни састанак са
директором Супер лиге
12.00
13.00
Завршетак семинара
Владислав Јовановић
Комисија
ИСПИТНА КОМИСИЈА СЕМИНАРА
председник
члан
члан
члан
Живан Стакић
Миомир Петровић
Слободан Вишекруна
Зоран Тијанић
(председник Комисије за праћење суђења ЗСиК РСС)
(члан Комисије за праћење суђења ЗСиК РСС)
(члан Комисије за праћење суђења ЗСиК РСС)
(члан Комисије за праћење суђења ЗСиК РСС)
ЧЛАНАРИНА ЗА СЕМИНАР

Уплаћује се на текући рачун Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије број

Готовинске уплате на самом семинару се неће примати

Судије и контролори са основне листе првог степена такмичења (А и Б листа Супер лиге) врше уплату
ЧЛАНАРИНЕ ЗА СЕМИНАР у износу од 13.000,00 динара; Трошкове смештаја и исхране у хотелу ''Шумарице''
уплатиће Заједница судија и контролора РСС за све судије и контролоре обједињено;

Уплата у износу од 13.000,00 динара врши се на горе наведени текући рачун Заjеднице судија и контролора
РСС најкасније до понедељка, 2.09.2014. године;
355-1127477-87
УСЛОВИ СМЕШТАЈА УЧЕСНИКА СЕМИНАРА

Пансион садржи ноћење, доручак (''шведски сто''), ручак и вечеру (по менију).

Смештај учесника семинара је у једнокреветним и двокреветним собама, које су климатизоване, опремљене
модерним купатилима са стално доступном топлом водом, кабловском телевизијом, бежичним интернетом.

Распоред коришћења соба одређен је унапред и биће доступан приликом пријаве доласка на рецепцији
хотела; Сви контролори ће користити једнокреветне собе, док ће судије (судијски парови) користити
двокреветне собе.

Почетак коришћења пансионских услуга је у петак, 5.09.2014.год, са ручком, а завршетак у недељу,
7.09.2014.год, са доручком.
 Долазак учесника на семинар предвиђен је за петак, 5.09.2014.год, до 13.00 часова (ручак од
14.00 часова).
 Одлазак учесника са семинара предвиђен је за недељу, 7.09.2014.год, оквирно од 13.00
часова.
ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА СЕМИНАРА

Све судије су обавезне да приликом доласка на семинар приложе ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ на прописаном
обрасцу ЗСиК РСС (без лекарског уверења неће бити дозвољено полагање теста физичке припремљености)

Тест физичке припремљености (полаже се тзв. ''Shuttle run'' тест):
o судије мушког пола до 40 година старости, норма минимално ниво 8,5
o судије женског пола и судије мушког пола преко 40 година старости, норма минимално ниво 7,5
o судије имају право да ''истрче'' и више од предвиђених минималних норми, што се посебно
додатно (стимулативно) ''бодује'' у складу са Одлуком о начину утврђивања ранг листа судија и
контролора), али највише до испуњености услова за ниво 10 (10.1)

Сви учесници семинара су дужни да на семинар понесу:
o Сопствени дневник рада (бележницу)
o Прибор за писање (ради израде теоретског теста)
o Уредну спортску опрему (судије) (ради полагања теста физичке припремљености)
o Упутство о вршењу контрола за сезону 2014/2015, образац контроле за сезону 2014/2015
(контролори)

Књигу Правила рукометне игре, коју је ЗСиК РСС као друго допуњено издање припремила, све судије и
контролори добиће приликом доласка на семинар (књига се не плаћа посебно за све чланове који су уредно
измирили годишњу чланарину за 2014. годину, јер је иста припремљена као публикација коју објављује ЗСиК
РСС у оквиру редовних активности)

Сви контролори су обавезни да најкасније до петка, 22.08.2014. год. на службену адресу за електронску
пошту ЗСиК РСС ([email protected]) доставе сажети извештај за претходну сезону који ће садржати кратак
осврт на суђење и укупну оцену суђења, мишљење о учинку сваког судијског пара понаособ, те сопствену
мини ранг листу судијских парова Супер лиге за претходну сезону са наведеним критеријумом којим су се
руководили; Ови извештаји ће послужити ради модерирања теме ''КРИТЕРИЈУМ КОНТРОЛИСАЊА У
НАСТУПАЈУЋОЈ СЕЗОНИ), (према програму рада предвиђена за суботу од 10.00 часова, где ће сваки
контролор имати могућност да укратко резимира претходну сезону по сопственом виђењу).

Ради успешног спровођења ''едукативне радионице'' сви судијски парови и контролори су дужни да
припреме одговарајући број видео клипова са сопствених утакмица из претходне сезоне, које ће приказати
и образложити на самој ''едукативној радионици''; видео клипови треба да имају искључиво едукативни
карактер и да се односе на погрешне, пропуштене или дискутабилне одлуке; ''едукативна радионица'' ће
бити спроведена у четири групе (модератори група су чланови Комисије за праћење суђења ЗСиК РСС);
У случају евентуалне потребе за додатним разјашњењима заинтересоване судије и контролори могу се обратити
секретару Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, Мирославу Јанковићу (064/8827298).
Председник Управног одбора
Заједнице судија и контролора РСС
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р.
Download

КРАГУЈЕВАЦ