- СУДИЈСКА КОМИСИЈА КСРС БРОЈ: 576-09/14
ДАТУМ: 11.09.2014.
ГЕНЕРАЛНОМ СЕКРЕТАРУ КСРС
КОМЕСАРУ ТАКМИЧЕЊА
ПОДРУЧНИМ КОШАРКАШКИМ ОДБОРИМА
СУДИЈАМА А и Б ЛИСТЕ
ДЕЛЕГАТИМА - КОНТРОЛОРИМА
ПРЕДМЕТ: Позив за учешће на судијском семинару за сезону 2014/2015
Обавјештавамо Вас да ће се редовни судијски семинар КСРС за сезону 2014/2015 одржати у периоду од 03.10.
до 05.10.2014. године у Требињу.
Смјештај учесника семинара је у Мотелу „Аћимовић“, Растоци бб, Требиње.
Присуство семинару и успјешно полагање квалификационих норми, познавања Правила игре и Механике
суђења, фитнес тест (за судије), БМИ (за судије), представљају услов за добијање судијске - контролорске
лиценце за сезону 2014/2015. Сваки судија је обавезан да по доласку на семинар достави љекарско увјерење
од овлаштене здравствене установе које није старије од 15 дана.
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
03.10.2014. (петак)
17.00 – 19.00
Окупљање учесника семинара - Мотел „Аћимовић“ Требиње (предавање љекарских увјерења
и извршење финансијских обавеза - у динамици пристизања учесника)
18.00
Састанак Судијске комисије КСРС
19.30 – 20.00
Заједнички састанак свих учесника - информације о семинару
20.00 – 21.30
Скупштина Удружења кошаркашких судија Републике Српске
21.30 – 22.30
Вечера
04.10.2014. (субота)
07.00 – 08.00
Провјера судија по питању БМИ (мјерења висина/тежина)
Подјела нове судијске опреме
08.00 – 08.30
Доручак
09.00 – 09.45
ФИБА механика тројице судија – Миодраг Личина, ФИБА судија
09.55 – 10.40
ФИБА механика тројице судије – Миодраг Личина, ФИБА судија
10.50 – 11.35
Критеријум-игра на центарским позицијама – Миодраг Личина, ФИБА судија
11.45 – 12.30
Измјена правила игре и нови судијски знаци – Бранко Лозанов, ФИБА комесар
12.40 – 13.25
Интерпретације правила игре – Бранко Лозанов, ФИБА комесар
14.00 – 15.00
Ручак
17.00 – 17.45
Критеријум – екрани и „PICK and ROLL“ – Миодраг Личина, ФИБА судија – Велики амфитеатар
Контрола суђења утакмица – Драгана Медан, ФИБА инструктор
- Мали амфитеатар (за контролоре)
17.55 – 18.45
Контрола утакмице – контрола времена – Миодраг Личина, ФИБА судија – Велики амфитеатар
Контрола суђења утакмица – Надир Кореџија, ФИБА национални инструктор
- Мали амфитетар (за контролоре)
18.50 – 19.35
Радионица – групни рад – усаглашавање критеријума
20.00 – 21.00
Вечера
05.10.2014. (недеља)
08.00 – 09.30
Фитнес тест, према званичној ФИБА норми
Писани тест за делегате - контролоре
09.30 – 10.00
Доручак
10.30 – 11.15
Писани тест за судије
13.00 – 13.45
Завршни састанак
 Упутства судијама за сезону 201-2015
 Закључци са састанка Судијске комисије КСРС
 Објављивање резултата тестирања
14.00 – 15.00
Ручак
Завршетак семинара је планиран за 15 часова.
Финансијске обавезе:



Судије са листе Прве лиге БиХ и Прве лиге РС (А листа) плаћају котизацију у износу од 150 КМ.
Судије са Б листе и делегати-контролори плаћају котизацију у износу од 100 КМ.
Нове судије предложене од стране матичних Зборова судија за партиципирања на Б листе, такође
плаћају котизацију у износу од 100 КМ.
Финансијске обавезе ће се регулисати приликом доласка на семинар.
Присуство семинару је обавезно. У противном судија или делегат-контролор неће моћи да конкурише за
мјесто на листи судија или делегата-контролора за сезону 2014/2015.
У зависности од евентуалних потреба организације семинара, могуће су мање корекције у сатници семинара.
Реализацију свих активности на семинару обављаће чланови Судијске комисије КСРС.
Сви учесници семинара, најкасније до 22.09.2014. године обавезни су да путем e-mail пријаве учешће на
семинару. Пријаве слати на e-mail [email protected]
Спортски поздрав!
Предсједник Судијске комисије КСРС
Драган Краљ с.р.
Download

Позив и програм судијског семинара за сезону 2014/2015