КОМИСИЈА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА ЗА
ИЗБОР ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА И ЗАМЕНИКА
ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА
Оглас објављен у „Службеном гласнику РС, бр. 9 и
10/2012
ПРЕДСЕДНИК: Мајда Ракић
ЧЛАНОВИ:, Данијела Синђелић, Драгољуб Барјамовић
08.03.2012./ЧЕТВРТАК
Разговор са кандидатима обавиће се у Улици Ресавској 42
Ред.
бр.
ВРЕМЕ
1
08,00
2.
08,10
3.
08,20
4.
08,30
5.
08,40
6.
08,50
7.
09,00
8.
09,10
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Поповић Драгана, заменик јавног
тужиоца
Николић Гаљак Марија,
тужилачки помоћник - секретар
Милојевић Оливера, заменик
јавног тужиоца
Шогоровић Милена, тужилачки
помоћник
Петковић Предраг, заменик јавног
тужиоца
Николов Зоран, заменик јавног
тужиоца
Несторовић Зоран, заменик јавног
тужиоца
Ћурчић Јелена, заменик јавног
тужиоца
9.
09,20
Бранковић Љубиша, заменик
јавног тужиоца
10.
09,30
Алексић Миљана, ннјф
11.
09,40
Арсић Верица, ннсф
12.
09,50
13.
10,00
14.
10,10
ИНСТИТУЦИЈА
Конкурисао за:
ОЈТ СМЕДЕРЕВО
ВЈТ Смедерево
ВЈТ СМЕДЕРЕВО
ВЈТ Смедерево
ОЈТ СМЕДЕРЕВО
ВЈТ у Смедереву, ТОК,
АПЈТ у Крагујевцу,
АПЈТ у Београду
АПЈТ НОВИ САД
ОЈТ у Новом Саду
ОЈТ ЛОЗНИЦА
За ЈТ у ОЈТ у Лозници
ОЈТ КРАГУЈЕВАЦ
Прво и Друго ОЈТ и
ВЈТ у Београду
ОЈТ ШАБАЦ
ОЈТ у Лозници
ОЈТ ЧАЧАК
ВЈТ у Чачку
ОЈТ ПАРАЋИН
Миленковић Дејан, заменик јавног
ОЈТ КРУШЕВАЦ
тужиоца
Павловић Бранислав, заменик
ОЈТ КРУШЕВАЦ
јавног тужиоца
Шормаз Милица, тужилачки
ВЈТ КРУШЕВАЦ
помоћник
ЈТ у ВЈТ и ОЈТ у
Врању, ОЈТ у Лозници,
зам. у ТОК, АПЈТ и
ВЈТ у Београду, АПЈТ и
ВЈТ у Крагујевцу, ВЈТ у
Смедереву и ВЈТ у
Крушевцу
ЈТ у ОЈТ у Лозници,
заменик у Прво и
Друго ОЈТ, ВЈТ и АПЈТ
у Београду
ВЈТ у Крушевцу, Прво
и Друго ОЈТ, ВЈТ и
АПЈТ у Београду
ВЈТ у Крушевцу
ВЈТ у Крушевцу
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
15.
10,20
16.
10,30
17.
10,40
18.
11,20
19.
11,30
20.
11,40
21.
11,50
22.
12,00
23.
12,10
Исаиловић Тања, заменик јавног
тужиоца
ОЈТ КРУШЕВАЦ
Станичић Славица, ннјф
ТРСТЕНИК
Ристић Јелена, судијски сарадник
ВС КРУШЕВАЦ
Ужаревић Драгана, заменик јавног
ОЈТ КРУШЕВАЦ
тужиоца
Јовановић Драган, заменик јавног
ОЈТ КРУШЕВАЦ
тужица
ВЈТ у Крушевцу, ВЈТ у
Краљеву и АПЈТ у
Крагујевцу
ВЈТ у Крушевцу, ВЈТ у
Краљеву и АПЈТ у
Крагујевцу
ВЈТ у Крушевцу
ВЈТ у Крушевцу
ВЈТ у Крушевцу
Перовић Наташа, адвокат
ЧАЧАК
ВЈТ у Крушевцу
Мијатовић Младен, судија
ОС КРУШЕВАЦ
ВЈТ у Крушевцу, АПЈТ
у Крагујевцу и АПЈТ у
Београду
Трајковић Слободан, заменик
јавног тужиоца
ВЈТ ВРАЊЕ
ЈТ у ВЈТ у Врању
Стефановић Драган, ннсф
ВРАЊЕ
ВЈТ у Врању
ОК ИСТОЧНО
САРАЈЕВО
ТОК, АПЈТ у Београду и
Новим Саду, ВЈТ у
Београду и Новим Саду,
Прво и Друго ОЈТ у
Београду, ОЈТ у Новом
Саду
24.
12,20
25.
12,30
26.
12,40
27.
12,50
28.
13,00
29.
13,10
30.
13,20
Китановић Зоран, заменик јавног
ОЈТ ВРАЊЕ
ЈТ у ОЈТ у Врању
тужиоца
ОЈТ у Пироту
Пешић Марија, судијски сарадник ОС ПИРОТ
Арифовић Едис, заменик јавног
ВЈТ НОВИ ПАЗАР ТОК
тужиоца
Прво и Друго ОЈТ у
Београду, ВЈТ у
Краљеву, Чачку и
КРУШЕВАЦ
Раичевић Зоран, ннјф
Смедереву, Крушевац,
АПЈТ у Крагујевцу, ОЈТ
у Пироту
ВЈТ у Краљеву и
ОС ТРСТЕНИК
Крушевцу, Прво и Друго
Егерић Радмила, ннсф
ОЈТ у Београду
КРАГУЈЕВАЦ
ТОК
Јањић Миодраг, адвокат
31.
13,30
Тошић Сузана, ннјф
32.
13,40
Ранчић Јовица, ннсф
ОС ПИРОТ
ОЈТ у Пироту
33.
13,50
Ранђеловић Миљана, ннјф
ОЈТ ПИРОТ
34.
14,00
Росић Драгица, ннјф
РАШКА
35.
14,10
Вукмировић Виолета, заменик
јавног тужиоца
ОЈТ КРУШЕВАЦ
36.
14,20
Трајковић Данијела, заменик
јавног тужиоца
ВЈТ ВРАЊЕ
ОЈТ у Пироту
ВЈТ у Краљеву, Прво и
Друго ОЈТ у Београду
ТОК, АПЈТ у
Крагујевцу и ВЈТ у
Крушевцу
ЈТ у ВЈТ у Врању,
заменик у АПЈТ у
Београд
Ратковић Милош, јавни тужилац
ОЈТ у Сомбору
37.
14,30
Секулић Вукојица, судијски
сарадник
ОС ЗАЈЕЧАР
Прво и Друго ОЈТ у
Београду, ОЈТ у Пироту,
Новом Саду и Панчеву
38.
14,40
Протић Сања, заменик јавног
тужиоца
ОЈТ КРАЉЕВО
ВЈТ у Краљеву
39.
14,50
Митић Зоран, ннјф
БУЈАНОВАЦ
40.
15,00
ОЈТ СОМБОР
41.
15,10
42.
15,20
43.
15,30
44.
15,40
45.
15,50
Јовичић Лепосава, помоћник
Пуцаревић Петко, заменик јавног
тужиоца
Исламовић Александар, помоћник
Пешић Драгана, заменик јавног
тужиоца
Митић Миодраг, заменик јавног
тужиоца
Петковић Милица, јавни тужилац
46.
16,00
Ђорђевић Јован, нац.служба за
запошљавање
47.
16,10
Поповић Гордана, судија
48.
16,20
Срећковић Стојан, ннјф
49.
16,30
Обрадовић Никола, ннјф
50
16,40
Недељковић Зорица, заменик
јавног тужиоца
ЈТ у ВЈТ и ОЈТ у Врању;
заменик у ВЈТ у
Краљеву, Смедереву,
Крушевцу и Прво и
Друго ОЈТ у Београду,
ОЈТ у Сомбору
ОЈТ ПРИЈЕПОЉЕ ОЈТ у Новом Саду
ОЈТ ЛЕСКОВАЦ
ОЈТ НИШ
ВЈТ у Врању
Прво и Друго ОЈТ и ВЈТ
у Београду
ОЈТ ВРАЊЕ
ЈТ у ОЈТ у Врању
ОЈТ ПИРОТ
ЈТ у ОЈТ у Врању
Прво и Друго ОЈТ у
Београду, ОЈТ Пирот и
Нови Сад
ПРЕКРШАЈНИ
СУД ПИРОТ
ОС РАШКА
ОЈТ у Пироту
Прво и Друго ОЈТ у
Београду, ВЈТ у
Београду и Краљеву,
АПЈТ у Београду и
Крагујевцу
ЈТ у ОЈТ у Лозници,
заменик у ТОК, АПЈТ у
Београду и Новом Саду
и ВЈТ у Београду
ОЈТ КРАГУЈЕВАЦ АПЈТ у Крагујевцу
Download

ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА РОЧИШТА