КОМИСИЈА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА ЗА
ИЗБОР ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА И ЗАМЕНИКА
ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА
Оглас објављен у „Службеном гласнику РС, бр. 9 и
10/2012
ПРЕДСЕДНИК: Мајда Ракић
ЧЛАНОВИ:, Данијела Синђелић, Драгољуб Барјамовић
09.03.2012./ ПЕТАК
Разговор са кандидатима обавиће се у Улици Ресавској 42
Ред.
бр.
ВРЕМЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
1
08,00
Милићевић Мирјана, тужилачки
помоћник
2.
08,10
Крковић Валентина, адвокат
3.
08,20
Марковић Предраг, судија
4.
08,30
Тодоровић Радован, ннјф
5.
08,40
6.
08,50
7.
09,00
8.
09,10
9.
09,20
10.
09,30
11.
09,40
12.
09,50
13.
10,00
14.
10,10
15.
16.
17.
10,20
10,30
10,40
Крагуљац Јелена, заменик јавног
тужиоца
Јевремовић Оливера, заменик
јавног тужиоца
Димитријевић Јелена, директор
службе правних послова
Јовић Горан, заменик јавног
тужиоца
Зарић Иван, заменик јавног
тужиоца
Павловић Сања, судија
Јовановић Ненад, заменик јавног
тужиоца
Вујовић Дејан, заменик јавног
тужиоца
Милосављевић Душан, заменик
јавног тужиоца
Ђурђевић Јованка, заменик јавног
тужиоца
Секулић Милинковић Гордана,
тужилачки помоћник
ИНСТИТУЦИЈА
ВЈТ ПАНЧЕВО
ОС КРАГУЈЕВАЦ
ОЈТ НИШ
АПЈТ у Крагујевцу
ТОК, АПЈТ у Крагујевцу
и ВЈТ у Краљеву
Прво и Друго ОЈТ, ВЈТ у
Београду, ОЈТ у Панчеву
ВЈТ ЈАГОДИНА
АПЈТ у Крагујевцу
БЕОГРАД
Прво и Друго ОЈТ у
Београду, ОЈТ у Пироту
и Панчеву
ОЈТ НОВИ САД
ВЈТ у Новом Саду
ОЈТ ЧАЧАК
ВЈТ у Чачку
АС КРАГУЈЕВАЦ
АПЈТ уКрагујевцу
ВЈТ КРАГУЈЕВАЦ АПЈТ уКрагујевцу
ОЈТ ЧАЧАК
ВЈТ у Чачку
ВЈТ КРАГУЈЕВАЦ АПЈТ уКрагујевцу
ВЈТ ЈАГОДИНА
АПЈТ уКрагујевцу
ОЈТ ЗАЈЕЧАР
ОЈТ у Новом Саду и
Панчеву
ТОК, АПЈТ у Београду,
Новом Саду и
Крагујевцу, ВЈТ у
Смедереву, Новом Саду
и Београду
Кнежевић Славко, ннјф
Вујичић Данило, заменик јавног
тужиоца
Конкурисао за:
ОЈТ у Панчеву, Прво и
Друго ОЈТ у Београду
Прво и Друго ОЈТ и
Више ЈТ у Београду
ОЈТ ЧАЧАК
ВЈТ у Чачку
18.
19.
20.
11,20
ТОК, АПЈТ у Београду,
ВЈТ у Београду,
Крушевцу, Краљеву,
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
Митровић Драги, ннјф
11,30
Васић Алексадра, судијски
сарадник
OС ПАНЧЕВО
ОЈТ у Панчеву
11,40
Перић Биљана, судијски
сарадник
VС СОМБОР
ОЈТ у Сомбору
ОС СОМБОР
ОЈТ у Сомбору
ОС СОМБОР
ОЈТ у Сомбору
ОС СОМБОР
ОЈТ у Сомбору
ОС ПОЖАРЕВАЦ
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
ОС СОМБОР
ОЈТ у Сомбору
ОС СОМБОР
ОЈТ у Сомбору
21.
11,50
22.
12,00
23.
12,10
Ковачевић Јелена, судијски
сарадник
Ђуканов Милана, судијски
сарадник
Карановић Лидија, судијски
сарадник
24.
12,20
Стојадиновић Зорица, ннсф
25.
12,30
26.
12,40
Мартиновић Весна, судијски
сарадник
Косановић Светлана, судијски
сарадник
Download

ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА РОЧИШТА