Средња туристичка школа
Нови Београд, Отона Жупанчича бр.4
СПИСАК УЏБЕНИКА
ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012.ГОДИНУ
ЗА ОГЛЕДНА ОДЕЉЕЊА првог (1/4,1/6,1/8), другог, трећег и
четвртог разреда:
Сви уџбеници искључиво у договору са предметним
наставницима
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА РЕДОВНА ОДЕЉЕЊА
Образовни профил : туристички техничар
ПРВИ РАЗРЕД
ЧИТАНКА са књижевно теоријским појмовима
За гимназије и стручне школе
Љиљана Николић, Босиљка Милић
ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
За гимназије и стручне школе
Јован Митровић, Марија Митровић, Злата Бојовић
ГРАМАТИКА СРПСКОГА ЈЕЗИКА
За гимназије и стручне школе I-IV разреда
Живојин Станојчић,Љубомир Поповић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (НАРУЧУЈЕ СЕ ПРЕКО ШКОЛЕ)
New Headway-pre intermediate
Liz and John Soars, Oxford (I1,I2,I3)
ИСТОРИЈА
За четворогодишње стручне школе
Драгољуб Кочић
ГЕОГРАФИЈА
За први или други разред стручне школе
Др Мирко Грчић
БИОЛОГИЈА
За четворогодишње стручне школе,
Др Драгослав Маринковић, мр Вељко Терзија и мр Катица Пауновић
1
МАТЕМАТИКА
За стручне школе са 3 часа недељно
Др Радивоје Деспотовић, др Ратко Тошић, др Бранимир Шешеља
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
За гимназије и стручне школе, прерађено
Др Никола Клем
ФИЗИКА
За четворогодишње стручне школе
Татјана Бобић,др Милан Распоповић
ФИЗИКА-ЗБИРКА
За четворогодишње стручне школе
Татјана Бобић,др Милан Распоповић
ОПШТА ХЕМИЈА
За гимназију друштвено-језичког смера и четворогодишње стручне школе
Славољуб Ђукић, Радивој Николајевић и Милена Шурјановић
СТРАНИ ЈЕЗИК 2 – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
У договору са предметним наставником
СТРАНИ ЈЕЗИК 2 – РУСКИ ЈЕЗИК
У договору са предметним наставником
СТРАНИ ЈЕЗИК 2 – НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (набавља се преко школе са попустом)
Direkt, уџбеник и радна свеска за први разред
Klett
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
За стручне школе
Др Соња Маринковић
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
Православни катихизис
Игњатије Мидић
ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА
Др Огњен Бакић и др Миодраг Николић
АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ
Др Огњен Бакић, др Миодраг Николић и др Бојан Зечевић
ПРАКТИКУМ за агенцијско и хотелијерско пословање
За први и други разред
Др Миодраг Николић и др.
2
ДРУГИ РАЗРЕД
ЧИТАНКА са књижевно теоријским појмовима
За гимназије и стручне школе
Љиљана Николић и Босиљка Милић
ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
За гимназије и стручне школе
Јован Деретић и Марија Митровић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (НАРУЧУЈЕ СЕ ПРЕКО ШКОЛЕ)
New Headway-intermediate
Liz and John Soars, Oxford
ИСТОРИЈА
За четворогодишње стручне и уметничке школе
Иван Бецић
ГЕОГРАФИЈА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА -НОВО
Милутин Љешевић,Драгана Миљановић
МАТЕМАТИКА
За четворогодишње школе са 3 часа недељно
Др Бранимир Шешеља и др.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (издаје: КРУГ)
За други разред гимназије
М.Чабаркапа, В. Нешић
ФИЗИКА
За четворогодишње стручне школе
Татјана Бобић,др Милан Распоповић
ФИЗИКА-ЗБИРКА
За четворогодишње стручне школе
Татјана Бобић,др Милан Распоповић
БИОЛОГИЈА
За угоститељско-туристичку школу
Мр Катица Пауновић
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
За стручне школе
Др Иво Савић, мр Вељко Терзија
НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА
За четворогодишње школе
Момчило Јоветић
3
ОРГАНСКА ХЕМИЈА
За гимназије друштвено-језичког смера и четворогодишње школе
Др Владимир Павловић и др Раде Марковић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
За гимназије и стручне школе
Видосава Галовић и Бранка Гостовић
СТРАНИ ЈЕЗИК 2 – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
У договору са предметним наставником
СТРАНИ ЈЕЗИК 2 – РУСКИ ЈЕЗИК
Руски језик за други разред средње школе, ЗУНС
Александар Терзић, Марија Межински
СТРАНИ ЈЕЗИК 2 – НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
У договору са предметним наставником
ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
За угоститељско туристичку школу
Др Љиљана Косар
АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ
Др Јован Попеску, др Миодраг Николић и др Бојан Зечевић
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ЧИТАНКА са књижевно теоријским појмовима
За гимназије и стручне школе
Љиљана Николић и Босиљка Милић
ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
За гимназије и стручне школе
Јован Деретић и Марија Митровић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (НАРУЧУЈЕ СЕ ПРЕКО ШКОЛЕ)
New Headway-upper intermediate
Liz and Jоhn Soars, Oxford
СОЦИОЛОГИЈА
За трећи разред стручних школа
Др Милован Митровић и др Сретен Петровић
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
За четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа
Стеван Лилић, прерађено
4
МАТЕМАТИКА
Градимир Војводић,др Ђура Паунић и др Ратко Тошић
СТРАНИ ЈЕЗИК 2– ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
У договору са предметним наставником
СТРАНИ ЈЕЗИК 2 – РУСКИ ЈЕЗИК
Руски језик за III разред економске и угоститељ.-туристичке школе
Богданка Алексић,Милан Богдановић, Богољуб Станковић
СТРАНИ ЈЕЗИК 2 – НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
У договору са предметним наставником
САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
за туристичког техничара
Елизабета Шарковић, Милена Стегеншек, Мирослава Грујић
ПСИХОЛОГИЈА
За трећи разред угоститељско туристичке школе
Др Бора Кузмановић и др Иван Штајнбергер
ОСНОВИ ФИНАНСИЈА
За други разред економске школе
Предраг Јовановић Гавриловић и др.
ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
За други разред економске школе
Драгана Богдановић,Петар Бојовић
СТАТИСТИКА
За трећи и четврти разред за економску и угоститељско туристичку школу
Др Милева Жижић, Марија Видић
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА, прерађено
Мр Божидар Станишић. Мр Момчило Бујошевић
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
За трећи и четврти разред за туристичког техничара
Видосава Галовић
АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ
Др Јован Попеску , др Милорад Нешић и др Миодраг Николић
ПРАКТИКУМ за агенцијско и хотелијерско пословање
За трећи и четврти разред
Др Миодраг Николић, мр Маја Ћосић и Биљана Стефановић
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ-ВЕРСКА НАСТАВА
Православни катихизис
За трећи и четврти разред средњих школа,Игњатије Мидић
5
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ЧИТАНКА са књижевно теоријским појмовима
За гимназије и стручне школе
Љиљана Николић и Босиљка Милић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (НАРУЧУЈЕ СЕ ПРЕКО ШКОЛЕ)
New Headway-advanced
Liz and John Soars,Oxford
МАТЕМАТИКА са збирком задатака
За стручне школе са 2 часа недељно
Др Ендре Пап и др Загорка Лозанов-Црвенковић
СТРАНИ ЈЕЗИК 2 – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
У договору са предметним наставником
СТРАНИ ЈЕЗИК 2 – РУСКИ ЈЕЗИК
Руски језик за IV разред економске и угоститељско-туристичке школе
Богданка Алексић, Милан Богдановић, Богољуб Станковић
РУСКИ ЈЕЗИК - стручни текстови за 4. разред угост.туристичке школе
Гордана Наумовић
СТРАНИ ЈЕЗИК 2 – НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
У договору са предметним наставником
ФИЛОЗОФИЈА
За гимназије и стручне школе
Др Миле Савић, др Владимир Н. Цветковић и др Ненад Цекић
ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА
Др Крунослав Чачић
СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ
За четврти разред економске и угоститељско-туристичке школе
Др. Милорад Унковић
МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
Др Огњен Бакић
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА
Др Стеван Станковић
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
За трећи и четврти разред туристичког техничара
Видосава Галовић
АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ
Др Крунослав Чачић,др Јован Попеску, др Миодраг Николић
6
СПИСАК УЏБЕНИКА
ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ
Образовни профил : угоститељски техничар
ПРВИ РАЗРЕД
ЧИТАНКА са књижевно теоријским појмовима
За гимназије и стручне школе
Љиљана Николић, Босиљка Милић
ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
За гимназије и стручне школе
Јован Митровић, Марија Митровић, Злата Бојовић
ГРАМАТИКА СРПСКОГА ЈЕЗИКА
За гимназије и стручне школе I-IV разреда
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (НАРУЧУЈЕ СЕ ПРЕКО ШКОЛЕ)
Highly recomanded
Trish Skott, Rod Revel, Oxford
ИСТОРИЈА
За четворогодишње стручне и уметничке школе
Драгољуб Кочић
ГЕОГРАФИЈА
За први или други разред стручне школе
Др Мирко Грчић
БИОЛОГИЈА
За четворогодишње стручне школе
Др Драгослав Маринковић, мр Вељко Терзија и мр Катица Пауновић
МАТЕМАТИКА
За стручне школе са 3 часа недељно
Др Радивоје Деспотовић, др Ратко Тошић, др Бранимир Шешеља
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (издаје:Круг)
За гимназије и стручне школе, прерађено
др.Никола Клем
ФИЗИКА
За четворогодишње стручне школе
Татјана Бобић,др Милан Распоповић
ФИЗИКА-ЗБИРКА
За четворогодишње стручне школе
Татјана Бобић,др Милан Распоповић
ОПШТА ХЕМИЈА
За гимназију друштвено-језичког смера и четворогодишње стручне школе
Славољуб Ђукић, Радивој Николајевић и Милена Шурјановић
7
СТРАНИ ЈЕЗИК 2 - ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
У договору са предметним наставником
СТРАНИ ЈЕЗИК 2 - РУСКИ ЈЕЗИК
У договору са предметним наставником
СТРАНИ ЈЕЗИК 2 - НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
У договору са предметним наставником
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
За стручне школе
Др Соња Маринковић
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
Православни катихизис
Игњатије Мидић
ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА
Др Огњен Бакић и др Миодраг Николић
УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ
За први и други разред
Светозар Нићетин и Саид Дивановић
ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ
За кувара, конобара и посластичара
Др Михаило Николић и др.
ДРУГИ РАЗРЕД
ЧИТАНКА са књижевно теоријским појмовима
За гимназије и стручне школе
Љиљана Николић и Босиљка Милић
ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
За гимназије и стручне школе
Јован Деретић и Марија Митровић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (НАРУЧУЈЕ СЕ ПРЕКО ШКОЛЕ)
New Headway-intermediate
Liz and John Soars, Oxford
ИСТОРИЈА
За четворогодишње стручне и уметничке школе
Иван Бецић
ГЕОГРАФИЈА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА -НОВО
Милутин Љешевић,Драгана Миљановић
МАТЕМАТИКА
За четворогодишње школе са 3 часа недељно
Др Бранимир Шешеља и др.
8
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
За други разред гимназије
М.Чабаркапа, В. Нешић
ФИЗИКА
За четворогодишње стручне школе
Татјана Бобић,др Милан Распоповић
ФИЗИКА-ЗБИРКА
За четворогодишње стручне школе
Татјана Бобић,др Милан Распоповић
БИОЛОГИЈА
За угоститељско-туристичку школу
Мр Катица Пауновић
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
За стручне школе
Др Иво Савић,мр Вељко Терзија
НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА
За четворогодишње школе
Момчило Јоветић
ОРГАНСКА ХЕМИЈА
За гимназије друштвено-језичког смера и четворогодишње школе
Др Владимир Павловић и др Раде Марковић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
За гимназије и стручне школе
Видосава Галовић и Бранка Гостовић
СТРАНИ ЈЕЗИК 2 - ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
У договору са предметним наставником
СТРАНИ ЈЕЗИК 2- РУСКИ ЈЕЗИК
У договору са предметним наставником
СТРАНИ ЈЕЗИК 2- НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
У договору са предметним наставником
ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
За угоститељско- туристичку школу,
Др Љиљана Косар
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ЧИТАНКА са књижевно теоријским појмовима
За гимназије и стручне школе
Љиљана Николић и Босиљка Милић
ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
За гимназије и стручне школе
Јован Деретић и Марија Митровић
9
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (НАРУЧУЈЕ СЕ ПРЕКО ШКОЛЕ)
New Headway- upper intermediate
Liz and John Soars, Oxford
СОЦИОЛОГИЈА
За трећи разред стручних школа
Др Милован Митровић и др Сретен Петровић
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
За четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа
Стеван Лилић, прерађено
МАТЕМАТИКА
Градимир Војводић,др Ђура Паунић и др Ратко Тошић
СТРАНИ ЈЕЗИК 2 -ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
У договору са предметним наставником
СТРАНИ ЈЕЗИК 2-РУСКИ ЈЕЗИК
Руски језик за III разред економске и угоститељско-туристичке школе
Богданка Алексић, Милан Богдановић, Богољуб Станковић
СТРАНИ ЈЕЗИК 2-НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
У договору са предметним наставником
ПСИХОЛОГИЈА
За трећи разред угоститељско туристичке школе
Др Бора Кузмановић и др Иван Штајнбергер
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА
Мр Божидар Станишић и мр Момчило Бујошевић, прерађено
ОСНОВЕ КУВАРСТВА
др Милорад Вукић и др Милијанко Портић
ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
За конобара и угоститељског техничара
мр Бранка Трбовић и др Јосип Барас
УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ
За трећи и четврти разред
Миленко Красавчић и Светозар Нићетин
ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
За трећи и четврти разред средњих школа
Игњатије Мидић
10
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ЧИТАНКА са књижевно теоријским појмовима
За гимназије и стручне школе
Љиљана Николић и Босиљка Милић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (НАРУЧУЈЕ СЕ ПРЕКО ШКОЛЕ)
New Headway-advanced
Liz and John Soars, Oxford
МАТЕМАТИКА са збирком задатака
За стручне школе са 2 часа недељно
Др Ендре Пап и др Загорка Лозанов-Црвенковић
СТРАНИ ЈЕЗИК 2 - ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
У договору са предметним наставником
СТРАНИ ЈЕЗИК 2 - РУСКИ ЈЕЗИК
Руски језик за IV разред економске и угоститељско-туристичке школе
Богдана Алексић, Милан Богдановић, Богољуб Станковић
СТРАНИ ЈЕЗИК 2 - НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
У договору са предметним наставником
ФИЛОЗОФИЈА
За гимназије и стручне школе
Др Миле Савић, др Владимир Н. Цветковић и др Ненад Цекић
МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
Др Огњен Бакић
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА
Др Стеван Станковић
ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
За угоститељско туристичку школу
Др Јосип Барас, мр Бранка Трбовић
ХОТЕЛИЈЕРСТВО
Др Крунослав Чачић, др Миодраг Николић
НАУКА О ИСХРАНИ
Угоститељски и кулинарски техничар
Мира Николић, Слободанка Банковић- Пауновић
11
СПИСАК УЏБЕНИКА
ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ
Образовни профил: кулинарски техничар
ПРВИ РАЗРЕД
ЧИТАНКА са књижевно теоријским појмовима
За гимназије и стручне школе
Љиљана Николић, Босиљка Милић
ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
За гимназије и стручне школе
Јован Митровић, Марија Митровић, Злата Бојовић
ГРАМАТИКА СРПСКОГА ЈЕЗИКА
За гимназије и стручне школе I-IV разреда
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (НАРУЧУЈЕ СЕ ПРЕКО ШКОЛЕ)
New Headway-pre intermediate
Liz and John Soars, Oxford
ИСТОРИЈА
За четворогодишње стручне и уметничке школе
Драгољуб Кочић
ГЕОГРАФИЈА
За први или други разред стручне школе
Др Мирко Грчић
БИОЛОГИЈА
За четворогодишње стручне школе
Др Драгослав Маринковић, мр Вељко Терзија и мр Катица Пауновић
МАТЕМАТИКА
За стручне школе са 3 часа недељно
Др Радивоје Деспотовић, др Ратко Тошић, др Бранимир Шешеља
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
За гимназије и стручне школе, прерађено
Др Никола Клем
ФИЗИКА
За четворогодишње стручне школе
12
Татјана Бобић,др Милан Распоповић
ФИЗИКА-ЗБИРКА
За четворогодишње стручне школе
Татјана Бобић,др Милан Распоповић
ОПШТА ХЕМИЈА
За гимназију друштвено-језичког смера и четворогодишње стручне школе
Славољуб Ђукић, Радивој Николајевић иМилена Шурјановић
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
За стручне школе
Др Соња Маринковић
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
Православни катихизис
Игњатије Мидић
ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА
Др Огњен Бакић и др Миодраг Николић
ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ
За кувара, конобара и посластичара
Др Михаило Николић и др.
КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ
Др Милорад Вукић, др Милијанко Портић
ДРУГИ РАЗРЕД
ЧИТАНКА са књижевно теоријским појмовима
За гимназије и стручне школе
Љиљана Николић и Босиљка Милић
ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
За гимназије и стручне школе
Јован Деретић и Марија Митровић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (НАРУЧУЈЕ СЕ ПРЕКО ШКОЛЕ)
New Headway-intermediate
Liz and John Soars, Oxford
ИСТОРИЈА
За четворогодишње стручне и уметничке школе
Иван Бецић
ГЕОГРАФИЈА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА -НОВО
Милутин Љешевић,Драгана Миљановић
13
МАТЕМАТИКА
За четворогодишње школе са 3 часа недељно
Др Бранимир Шешеља и др.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА( издаје: Круг)
За други разред гимназије
М.Чабаркапа, В. Нешић
ФИЗИКА
За четворогодишње стручне школе
Татјана Бобић,др Милан Распоповић
ФИЗИКА-ЗБИРКА
За четворогодишње стручне школе
Татјана Бобић,др Милан Распоповић
БИОЛОГИЈА
За угоститељско-туристичку школу
Мр Катица Пауновић
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
За стручне школе
Др Иво Савић,мр Вељко Терзија
НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА
За четворогодишње школе
Момчило Јоветић
ОРГАНСКА ХЕМИЈА
За гимназије друштвено-језичког смера и четворогодишње школе
Др Владимир Павловић и др Раде Марковић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
За гимназије и стручне школе
Видосава Галовић и Бранка Тостовић
ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
За угоститељско туристичку школу
Др Љиљана Косар
КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ
Др Милорад Вукић, др Милијанко Портић
1.модул: супе и чорбе
2. модул: јела од поврћа, јела од јаја, јела од теста,прерађено
3.модул:шкољке,ракови,мекушци и рибе
КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
Родољуб Стојановић, Правда Петковић
14
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ЧИТАНКА са књижевно теоријским појмовима
За гимназије и стручне школе
Љиљана Николић и Босиљка Милић
ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
За гимназије и стручне школе
Јован Деретић и Марија Митровић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (НАРУЧУЈЕ СЕ ПРЕКО ШКОЛЕ)
New Headway- upper intermediate
Liz and John Soars, Oxford
СОЦИОЛОГИЈА
За трећи разред стручних школа
Др Милован Митровић и др Сретен Петровић
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
За четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа
Стеван Лилић, прерађено
МАТЕМАТИКА
Градимир Војводић,др Ђура Паунић и др Ратко Тошић
ПСИХОЛОГИЈА
За трећи разред угоститељско туристичке школе
Др Бора Кузмановић и др Иван Штајнбергер
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА
Мр Божидар Станишић и мр Момчило Бујошевић
ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
За трећи разред кулинарског техничара
Стојанка Калинић и Милорад Јовановић
КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ
Др Милорад Вукић, др Милијанко Портић
1. модул: хладна предјела
2. модул: готова јела
3. 3.модул:јела по поруџбини
КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
Родољуб Стојановић, Правда Петковић
15
ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
За трећи и четврти разред средњих школа
Игњатије Мидић
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ЧИТАНКА са књижевно теоријским појмовима
За гимназије и стручне школе
Љиљана Николић и Босиљка Милић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (НАРУЧУЈЕ СЕ ПРЕКО ШКОЛЕ)
New Headway-advanced
Liz and John Soars, Oxford
МАТЕМАТИКА са збирком задатака
За стручне школе са 2 часа недељно
Др Ендре Пап и др Загорка Лозанов-Црвенковић
ФИЛОЗОФИЈА
За гимназије и стручне школе
Др Миле Савић, др Владимир Н. Цветковић и др Ненад Цекић
МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
Др Огњен Бакић
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА
Др Стеван Станковић
ХОТЕЛИЈЕРСТВО
Др Крунослав Чачић, др Миодраг Николић
ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
Милорад Јованови и Стојанка Калинић
НАУКА О ИСХРАНИ
За угоститељско-туристичку школу
Мира Николић и Слободанка Банковић-Пауновић
КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Родољуб Стојановић
Београд, 30.08.2011.
Директор Школе:
Драгутин Миличић
16
17
Download

Средња туристичка школа