ǠǪǰǪǁǮƼÐǭǒǀƼǪÐ14.
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
Обилићев венац 5
11 000 Београд
011/328-18-22
www.zavod.co.rs
Текући рачуни:
Banca INTESA 160-14094-86
Комерцијална банка 205-1031-02
в. д. директора и главног уредника
Драгољуб Којчић
011/26-38-463
Одговорни уредник
проф. др Урош Шуваковић
011/26-30-317
СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈУ
Милорада Јовановића 11, Београд
Централа: 011/30-51-900; 30-51-912
Факс: 011/30-51-996
Директор сектора за маркетинг и продају
Горан Павловић
011/30-51-900
e-mail: [email protected]
Велепродаја
Дејан Јачинац
011/30-51-903; 064/802-10-16
e-mail: [email protected]
Референти продаје
Весна Кунштек
011/30-51-915; 064/802-10-46
e-mail: [email protected]
Малопродаја
Милан Васић
011/30-51-989; 064/807-23-62
e-mail: [email protected]
Виолета Чанић
011/30-51-988; 064/802-10-50
Интернет продаја: [email protected]
Жаклина Недић
011/30-51-950
КАТАЛОГ
2014. КЊИГА
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ • БЕОГРАД
Садржај
ИЗДАЊА ЗА ДЕЦУ
Едиција „Годишња доба” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Едиција „Ала је леп овај свет”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Библиотека „Кућица за песме” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Библиотека „Кућица за приче”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Библиотека „Скочимиш”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Библиотека „Вртиреп”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Библиотека „Шарени снег”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Библиотека „Сликовнице света”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Библиотека „Моја прича”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Библиотека „Волим да читам”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Дидактички материјали – радни листови. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Дидактички комплет „Путолино”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Дидактичке игре. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Едиција „Тајне обичних ствари”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Мултимедијална издања – комплет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ликовна радионица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Библиотека „Мала школа спорта”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Посебна издања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ПРИРУЧНИЦИ И СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА
Библиотека „Савремена психолошка сазнања о детету”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Библиотека „Предшколска педагогија”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Библиотека „Васпитање детета”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Приручници за ученике основне школе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Едиција „Your First English Readers”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Тестови за енглески језик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Дидактичко-методичка литература за наставнике. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Приручници о превођењу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Остала издања. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3
ИЗДАЊА ПО БИБЛИОТЕКАМА
Лектира за основну школу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Библиотека „Златокрила”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Библиотека „Књига и по”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Библиотека „Школска антологија”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Библиотека „Корени знања”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Библиотека „Избор”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Библиотека „Један том” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Библиотека „Десет најбољих – Добитници НИН-ове награде 1954–2004”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Библиотека „OFF НИН 1954–2004”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Библиотека „Новa делa”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Едиција „Млади гласови”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Библиотека „АЗ”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Библиотека „Портрет књижевног дела”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Библиотека „Тумачење књижевности”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Едиција „Serbica” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Српски источници . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Студије о Србима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Библиотека „Психолошке паралеле”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ψ – Едиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Библиотека „Сазнања”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Библиотека „Психологија за радознале” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Библиотека „Савремени уџбеник”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Едиција „Историје европских нација”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Библиотека „Херодотове заврзламе”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Библиотека „Јазон”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Библиотека „Два столећа”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Библиотека „Биографије”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Библиотека „Династије”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Историја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Библиотека „Историјско сећање” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Библиотека „Европска раскршћа”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Библиотека „Економија”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Библиотека „Менаџмент”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Библиотека „Културни образац”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Едиција „Неимари света”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Едиција „Будућност света”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Библиотека „Studia artium liberalium serbica”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Библиотека „Societas” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Библиотека „Тематске свеске”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Библиотека „Pro et contra”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Библиотека „Bios politikos” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Библиотека „Arete”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Библиотека „Екологика”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Библиотека „Виртуелно” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Андрагошка библиотека. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Библиотека „Свет масмедија” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Библиотека „Креативност” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Едиција „Уметност”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Библиотека „Зрнца наука”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Библиотека „Калеидоскоп”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Популарна географија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Популарна астрономија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Едиција „Популарна медицина”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Библиотека „Забавник”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4
Математичка библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Едиција „Питагора”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Едиција „Карамата”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Едиција „Мика Алас”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Информатичка библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Библиотека „Машинство” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Библиотека „Кулинарство”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Библиотека „Боеми”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Сто година електрона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Лексикони, речници, енциклопедије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Посебна издања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
САБРАНА И ИЗАБРАНА ДЕЛА
Сабрана дела Јована Цвијића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Изабрана дела Борислава П. Стевановића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Сабрана дела Стевана Стојановића Мокрањца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Сабрана дела Лава Виготског. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Изабрана дела Танасија Младеновића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Изабрана дела Живојина Павловића . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Сабрана дела Бошка Петровића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Сабрана дела Ивана В. Лалића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Изабрана дела Николе Тесле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Изабрана дела Михајла Пупина Идворског. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Сабрана дела Михаила Петровића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Сабрана дела Јована Карамате . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Целокупна дела Светозара Марковића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Сабрана дела Петра Џаџића . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Изабрана дела Милоша Н. Ђурића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Изабрана дела Милутина Миланковића . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Изабрана дела Светозара Милетића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Изабрана дела Бранислава Петронијевића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Сабрана дела Јосифа Панчића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Сабрана дела Стевана Раичковића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Изабрана дела Александра Белића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Сабрана дела Рада Драинца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Изабрана дела Павла Поповића . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Сабрана дела Богдана Поповића . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Изабрана дела Стојана Новаковића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Изабрана дела Јована Скерлића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Критичко издање дела Владислава Петковића Диса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Изабрана дела Бранка Лазаревића . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Изабрана дела Милана Кашанина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Изабрана дела Светозара Стојановића . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Изабрана дела Љубомира Тадића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Сабрана дела Сима Матавуља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Изабрана дела Николе Рота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Изабрана дела Милована Витезовића . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Сабрана дела Станислава Винавера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Сабрана дела Десанке Максимовић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Изабрана дела Душана Ковачевића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Сабрана дела Григорија Божовића. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5
УНИВЕРЗИТЕТСКА ИЗДАЊА
Грађевински и архитектонски факултет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Електротехнички факултет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Природно-математички факултет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Географски факултет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Висока школа економско-туристичко-угоститељског смера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Ветеринарски факултет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Економски факултет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Правни факултет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Факултет организационих наука. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Факултет политичких наука. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Висока здравствена школа струковних студија. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Медицински факултет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Фармацеутски факултет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Стоматолошки факултет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Дефектолошки факултет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Филозофски факултет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Филолошки факултет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Технолошки факултет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Пољопривредни факултет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Хемијски факултет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Рударско-геолошки факултет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Универзитет уметности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Факултет за физичку културу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Полицијска академија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Учитељски факултет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
6
Издања за децу
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
ЕДИЦИЈА „ГОДИШЊА ДОБА”
62006
Тамара Бугарчић
ПРОЛЕЋЕ
143,00
62007
Тамара Бугарчић
ЛЕТО
143,00
62008
Тамара Бугарчић
ЈЕСЕН
143,00
62002
Тамара Бугарчић
ЗИМА
143,00
ЕДИЦИЈА „АЛА ЈЕ ЛЕП ОВАЈ СВЕТ”
62031
Јован Јовановић Змај
ПАЧИЈА ШКОЛА
143,00
62032
Јован Јовановић Змај
ТАШИ, ТАШИ
143,00
62033
Ђурђица Крстић-Цаха
ЗНАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА
143,00
62034
Јован Јовановић Змај
РАЗГОВОР СА МАЧЕТОМ
143,00
62035
Јован Јовановић Змај
КРОЈАЧ ИЗ СРЕДЕ
143,00
62036
Јован Јовановић Змај
ЖАБА ЧИТА НОВИНЕ
143,00
62037
Јован Јовановић Змај
МАЛИ КОЊАНИК
143,00
62038
Јован Јовановић Змај
ЈОЈА И ГУСКА
143,00
62009
Јован Јовановић Змај
ЗИМСКА ПЕСМА
143,00
БИБЛИОТЕКА „КУЋИЦА ЗА ПЕСМЕ”
30241
Јован Јовановић Змај
КОД МАЧКЕ НА ЧАСТИ
143,00
7
Каталошки
број
30243
Аутор
Наслов
Душан Радовић
Здравица
Цена
143,00
БИБЛИОТЕКА „КУЋИЦА ЗА ПРИЧЕ”
30232
Игор Коларов
ФИОНА И ДРУГЕ МИСТЕРИЈЕ
209,00
30202
Валериј Роњшин
ДОЖИВЉАЈИ СЕР ЏЕФРИЈА
547,80
БИБЛИОТЕКА „СКОЧИМИШ”
30101
Асја Васиљев
ЗБУЊЕНИ ПУЖ
157,30
30102
К. Феђин
КО СЕ ПРВИ УМИО?
157,30
ГДЕ ЈЕ МОЈ БРАТ?
143,00
30126
30103
Немања Паштар
НИСАМ ЈА!
169,40
30117
Душко Радовић
ЗУБ И ЗУБИЋ
143,00
30131
Симо Вилен
Љиљана Ћук
ДУДА СЕ ШАЛИ
30096
Наташа Филиповић
БОЈЕ
175,45
30097
Наташа Филиповић
БРОЈЕВИ
143,00
30095
Симо Вилен
Немања Паштар
СУПРОТНОСТИ
30133
Милан Михаљчић
КИША ОД СЛАТКИША
30132
Снежана Гњидић
Симо Вилен
НАЈВЕЋА КУЋА НА СВЕТУ
30118
Горан Боричић
Симо Вилен
ЛАЗО, ПОМАГАЈ!
30134
Љиљана Ћук
РЕПОВИ
143,00
30135
Ивана Анђелић
ПУСТИ ПУЖУ РОГОВЕ!
193,60
30130
Ђурђевка Дебељачки
БУБАМАРА У НЕВОЉИ
143,00
30094
Бранко Стевановић
КАД СЕ ЛАВУ ЗАМРСИ ГРИВА
143,00
157,30
157,30
143,00
143,00
143,00
БИБЛИОТЕКА ,,ВРТИРЕП”
8
30091
Снежана Гњидић
КИШНА КРАЉИЦА
143,00
30107
Соња Крстановић
ПРИЧА О КОЛУТУ СИРА
181,50
30113
Љиљана Ћук
ЛЕКА СТРАШНИ
163,35
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
30114
Александра Будимир
МАМА, ТАТА, МЕДА И МИЛАН
205,70
30115
Хана Гадомски
МРАЧАЦ
143,00
30128
Ивана Анђелић
МИЊА И БЕЛИ МЕДА
143,00
30123
Александра Будимир
ИЗВИНИ!
169,40
30121
Горан Боричић
Симо Вилен
ПРИЧА О РУЖНИМ РЕЧИМА
30125
Горан Боричић
Симо Вилен
ХРАБРИ СИМА
30112
Горан Боричић
НА КУКОВО ЛЕТО
143,00
30127
Љиљана Ћук
ГДЕ НЕСТАЈЕ ПЕСАК?
157,30
30100
Дејан Алексић
ПЕСМА О ОСМЕХУ БЕСКУЋНИКУ
143,00
30124
Горан Боричић
ЗМАЈ ИЗ ПЛЕТЕНЕ КОРПЕ
143,00
30122
Снежана Гњидић
НЕВОЉЕ С МИЛИ
159,50
30140
Ранка Стајчић
ДРУГАРИ ИЗ ПАРКИЋА
143,00
30092
Бранко Стевановић
ФОКА ИЗ ПОТОКА
143,00
242,00
220,00
БИБЛИОТЕКА ,,ШАРЕНИ СНЕГ”
30106
Асја Васиљев
РАПАТОЧКИ
205,70
30104
Александар Шево
ДЕЧАК С БАМБУСОВИМ ШТАПОМ
242,00
30129
Милован Данојлић
ПЕПО КРСТА
181,50
30119
Милан Михаљчић
ШТРОКАВИ ЂУРА
272,25
30120
Милан Михаљчић
БОБА, ЛОЛИН СТАРИЈИ БРАТ
290,40
30111
Соња Крстановић
МАЧКА КОЈА ЈЕ МИСЛИЛА СВОЈОМ ГЛАВОМ
192,50
30142
Душан Радовић
ПРИЧА САМО ЗА РЂАВУ ДЕЦУ
143,00
30137
Брана Цветковић
ЦЕРЕКАЛО
187,00
30143
Дејан Алексић
ДЕВОЈЧИЦА И ПЛАВО
165,00
30138
Брана Цветковић
СВРАКА ПОМОДАРКА
143,00
9
Каталошки
број
30141
Аутор
Милан Михаљчић
Наслов
МИШ ИЗ ОКЛАХОМЕ
Цена
163,90
БИБЛИОТЕКА ,,СЛИКОВНИЦЕ СВЕТА”
30211
Дејвид Меки
ЕЛМЕР
199,65
30213
Дејвид Меки
ЕЛМЕР И ВЕТАР
223,85
30212
Дејвид Меки
ЕЛМЕР НА ШТУЛАМА
193,60
30214
Дејвид Меки
ЕЛМЕР СЕ ИГРА ЖМУРКЕ
181,50
30216
Вернер Холцварт
ПРИЧА О МАЛОЈ КРТИЦИ
181,50
30218
Доктор Сјус
ОКОЛИНКО
341,00
30217
Јури Шулевиц
СНЕГ
173,80
БИБЛИОТЕКА ,,МОЈА ПРИЧА”
30083
Немања Паштар
СТРАНАЦ У КУЋИ
214,50
30088
Јасминка Петровић
О ДУГМЕТУ И СРЕЋИ
209,00
34058
Коста Тадић
ПИСМА ИЗ САРАЈЕВА
143,00
30089
Љиљана Ћук
НАПУКЛА ЧАША
154,00
30078
Стеван Раичковић
ТРИ ПРИЧЕ
198,00
30080
Весна Алексић
МОЈА ЖУТА ГЕРДА
143,00
30090
Лидија Клеменчич
ХОЋУ ДА БУДЕМ ДЕТЕ!
143,00
30082
Снежана Гњидић
КАКО САМ ПОНОВО ПОСТАО САША
253,00
30079
Мирјана Булатовић
РОМАНЧИЋ О ПОШТЕЊУ
247,50
БИБЛИОТЕКА ,,ВОЛИМ ДА ЧИТАМ”
30084
Фани Жоли
НЕОБИЧНИ КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ
165,00
30085
Жо Естланд
ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА У ШКОЛИ
165,00
30086
Жо Естланд
КУЋА МОГ ДЕДЕ
165,00
30087
Жо Естланд
ОЛУЈА У КУЋИ
165,00
10
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ – РАДНИ ЛИСТОВИ
62029
Зона Мркаљ
КРИВА, ПРАВА, СЛОВО латиница
62056
Оливера Тодоровић,
Жељка Мартиновски
ГЛАВОЛОМКЕ 1
62057
Оливера Тодоровић,
Жељка Мартиновски
ГЛАВОЛОМКЕ 2
62058
Оливера Тодоровић,
Жељка Мартиновски
ГЛАВОЛОМКЕ 3
62059
Оливера Тодоровић,
Жељка Мартиновски
ГЛАВОЛОМКЕ 4
62011
Споменка Косановић,
Мирјана Скенџић
ИГРА ОБЛИКА И БОЈА 1
62013
Споменка Косановић,
Мирјана Скенџић
ИГРА ОБЛИКА И БОЈА 2
34099
Владета Божић
ВЕЖБЕ, ИГРЕ И СПОРТ
217,80
62015
Гордана Радивојевић
SCRAPBOOK
594,00
30640
Милосав Марјановић
ИГРЕ ЈЕДНАЧЕЊА
156,00
400,63
154,00
154,00
154,00
154,00
165,00
165,00
ДИДАКТИЧКИ КОМПЛЕТ ,,ПУТОЛИНО”
30602
Марко Стевановић
ПУТОЛИНО – БОЈАНКА – атлас
143,00
64332
Марко Стевановић
ПУТОЛИНО – слагалица – Европа
236,50
64330
Марко Стевановић
ПУТОЛИНО – Путујемо око света (комплет
географских карата)
381,70
ДИДАКТИЧКЕ ИГРЕ
62072
Биљана Караџић-Николић
МАЛИ УЛИЧНИ ТРИКОВИ
655,20
ЕДИЦИЈА „ТАЈНЕ ОБИЧНИХ СТВАРИ”
30530
Драгана Абрамовић
НОВАЦ
480,00
30531
Драгана Абрамовић
ОЛОВКА
480,00
30532
Драгана Абрамовић
КЊИГА
540,00
30533
Драгана Абрамовић
САТ
291,60
11
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
МУЛТИМЕДИЈАЛНА ИЗДАЊА – КОМПЛЕТ
30613
Љиљана Степановић
Светлана Вилић
ВИОЛИНСКА ПОЧЕТНИЦА ЗА НАЈМЛАЂЕГ
ВИОЛИНИСТУ + CD
1288,65
30615
Мирослава Лили
Петровић
УВОЂЕЊЕ У МУЗИКУ + CD
за децу раног узраста и наставнике музике
1028,50
ЛИКОВНА РАДИОНИЦА
30047
Катица Павелка-Вукајловић
Срђан Вукајловић
КЕРАМИКА ЗА ПОЧЕТНИКЕ
30051
Варвара Межински
ПРАВИМ МОЗАИК
217,80
1100,00
БИБЛИОТЕКА „МАЛА ШКОЛА СПОРТА“
30236
Матеја Кежман
Немања Паштар
МАЛА ШКОЛА ФУДБАЛА МАТЕЈЕ КЕЖМАНА
30237
Александар Ђорђевић
Немања Паштар
МАЛА ШКОЛА КОШАРКЕ САШЕ ЂОРЂЕВИЋА
423,50
423,50
ПОСЕБНА ИЗДАЊА
30201
Клод Буржеј
ЗАМРШЕНИ КОНЦИ
254,10
30110
Александар Шево
РУПИЦЕ У НОСУ
163,35
30109
Приредио
Александар Шево
НЕБЕСКО ОГЛЕДАЛО
30620
Слободанка Ђолић
MY BOOK OF WORDS
34872
Радмила Накарада
ОДРАСТАЊЕ У ЛОНЦУ
(дечији кувар)
34874
Радјард Киплинг
КЊИГА О ЏУНГЛИ
31813
Зафир Хаџиманов
РАСПЕВАНЕ ПЕСМЕ – збирка песама за децу –
са CD-ом
30204
Игор Коларов
ДА, ТО СУ БИЗОНИ
858,00
32441
Гинтер Циглер
СМЕМ ЛИ ДА БРОЈИМ
1430,00
30203
Александар Чотрић
РАЗДЕЉАК – антологија српског афоризма за децу
1439,02
30611
Леонтина Пат
ЕКОЛОШКА БАШТА
(CD и песмарица)
32265
Димитрије Бјелица
МАГИЧНА ШАХОВСКА ЧИТАНКА
12
341,00
426,66
1017,50
1017,50
1068,10
330,00
1980,00
Приручници и стручна
литература
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
БИБЛИОТЕКA „САВРЕМЕНА ПСИХОЛОШКА САЗНАЊА О ДЕТЕТУ”
30320
Н. Н. Подђаков
ПРАКТИЧНО МИШЉЕЊЕ КОД ДЕЦЕ
156,00
30323
Ан-Нели Пере-Клермон
СОЦИЈАЛНА ИНТЕРАКЦИЈА И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РАЗВОЈ
471,90
30325
Јури Бронфенбренер
ЕКОЛОГИЈА ЉУДСКОГ РАЗВОЈА
156,00
30328
Нада Кораћ
ВИЗУЕЛНИ МЕДИЈИ И САЗНАЈНИ РАЗВОЈ ДЕТЕТА
156,00
30515
Жан Речицки,
Жан Лук Гуртнер
ДЕТЕ И КОМПЈУТЕР
363,00
БИБЛИОТЕКА ,,ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА”
31827
Драгана Перић
ОБУКА ПЛИВАЊА ДЕЦЕ
196,90
28426
Емил Каменов
ВАСПИТАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
544,50
28427
Емил Каменов
ОБРАЗОВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
544,50
28425
Емил Каменов
ДЕЧЈА ИГРА
495,00
БИБЛИОТЕКА ,,ВАСПИТАЊЕ ДЕТЕТА”
30510
Иван Ивић
ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА
852,50
30516
Мира Воглар
КАКО МУЗИКУ ПРИБЛИЖИТИ ДЕЦИ
156,00
30518
Група аутора
ГОВОР У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
156,00
ПРИРУЧНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
31467
Оливера Викторовић
ДРАМСКА РАДИОНИЦА 1
172,70
31477
Оливера Викторовић
ДРАМСКА РАДИОНИЦА 2
172,70
13
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
70432
Оливера Викторовић
ГОВОРИМ И ГЛУМИМ + CD
31817
Невена Хаџи Јованчић
ДЕЧИЈИ АТЕЉЕ I цртање – сликање
Приручник за наставу ликовне културе
404,40
31818
Невена Хаџи Јованчић
ДЕЧИЈИ АТЕЉЕ II вајање – штампање
Приручник за наставу ликовне културе
404,40
39002
Златомир Јовановић
ДА ЖИВИМО ЗАЈЕДНО
(Тројезично: српски, ромски и енглески) – латиница
678,70
39100
Трифун Димић
БУКВАР (ромски)
696,30
39101
Златомир Јовановић
РАДНА СВЕСКА ЗА РОМСКИ ЈЕЗИК
627,00
БАСНЕ – ЕЗОП
351,60
39150
821,70
34103
Викторија Цуцић
Јелка Ћулум Раце
БУКВАР ЗДРАВЉА
34105
Зорислава Васиљевић
МУЗИЧКИ БУКВАР
12311
Биљана Гачановић
Марија Капс
Петар Радичевић
НЕРАСКИДИВЕ ВЕЗЕ
68103
Милица Ћук
КАЛЕНДАР ПРИРОДЕ за 1. разред основне школе
164,40
68203
Милица Ћук
КАЛЕНДАР ПРИРОДЕ за 2. разред основне школе
164,40
68303
Милица Ћук
КАЛЕНДАР ПРИРОДЕ за 3. разред основне школе
164,40
19016
Милорад Марић
Растислав Менђан
ФРУЛА 1 – Приручник за свирање на фрули, за
почетни школски узраст
156,00
420,00
789,80
445,50
ЕДИЦИЈА „YOUR FIRST ENGLISH READERS“
32501
Карин Радовановић
FIRST STORIES
Збирка прича на енглеском језику
247,44
32502
Карин Радовановић
Наум Димитријевић
NATURE
Збирка прича на енглеском језику
231,00
32503
Карин Радовановић
Наум Димитријевић
WORLD EXPLORERS
Збирка прича на енглеском језику
231,00
ТЕСТОВИ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
32511
Наум Димитријевић
Карин Радовановић
YOUR FIRST ENGLISH TEST
Збирка тестова за енглески језик
388,85
32512
Наум Димитријевић
Карин Радовановић
TEST YOUR ENGLISH
Збирка тестова за енглески језик
396,00
32513
Наум Димитријевић
Карин Радовановић
ENGLISH GRAMMAR TEST
Збирка тестова за енглески језик
396,00
14
Каталошки
број
Аутор
Наслов
32514
Наум Димитријевић
Карин Радовановић
TEST AND EXPAND YOUR VOCABULARY
Збирка тестова за енглески језик
32515
Наум Димитријевић
Карин Радовановић
Гордана Грба
TESTING IDIOMATIC ENGLISH
Збирка тестова за енглески језик
32516
Борис Хлебец
ЕНГЛЕСКИ ЗА ПЕРФЕКЦИОНИСТЕ
Цена
462,00
396,00
646,80
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКА ЛИТЕРАТУРА ЗА НАСТАВНИКЕ
31499
Милана Егерић
ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ
31500
Јанош Пинтер
Крекић Валерија
Ћетковић Андрија
МЕТОДИЧКИ ПРИРУЧНИК ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА
РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
31532
Љиљана Бајић
ПРОУЧАВАЊЕ ХУМОРИСТИЧКЕ ПРОЗЕ У НАСТАВИ
31534
Миодраг Павловић
ПРИПРЕМАЊЕ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА ЗА
ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА
31522
Милка Андрић
НАСТАВНО ПРОУЧАВАЊЕ НАРОДНОГ ПЕСНИШТВА
31526
Милка Андрић
МЕТОДИЧКИ ПРИЛАЗИ КЊИЖЕВНОУМЕТНИЧКОМ
ДЕЛУ 2
508,20
31527
Ратомир Цвијетић
РЕЧНИЦИ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ
393,80
31726
Гордана Грба
CLASSROOM ENGLISH
Енглески језик за школску комуникацију
202,80
31727
Наум Димитријевић
ТЕСТИРАЊЕ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
202,80
31728
Душанка Хаџи-Јованчић
NICKY’S GARDEN OF PINK AND BLUE
1097,80
31744
Валентина Девић
РУСКИ ЈЕЗИК У УЧИОНИЦИ
Приручник за наставнике
164,40
31556
Валентина Девић
Романов
РУСКИ ЈЕЗИК – Приручник за ваннаставни рад у
основним и средњим школама
843,70
31749
Вера Николић
Марија Межински
МЕТОДИКА НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА СА
ПРАКТИКУМОМ
164,40
31771
Јован Ђукановић
НОВИ ПРАВОПИС НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА
31557
Зорана Козомарић
Наташа Вукајловић
SPIEL MIT! – Игре у настави
Приручник за основне и средње школе
585,20
31784
Љубодраг Ивошевић
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У УЧИОНИЦИ
Приручник за наставнике
150,70
31810
Мирјана Мунђа
ПОЈМО И СВИРАЈМО + CD – Збирка композиција за
соло и хорско певање и инструментално свирање
Приручник за наставнике и ученике основне школе
408,10
927,30
343,20
277,20
312,47
843,70
207,60
15
Каталошки
број
Аутор
31802
Наслов
ДВОГЛАС ХОРСКЕ КОМПОЗИЦИЈЕ
Цена
164,40
31966
Оливера Викторовић
ДРАМСКА РАДИОНИЦА 1
Приручник за наставнике
309,10
33246
Б. Татић, Г. Костић
ЕВОЛУЦИЈА ЧОВЕКА И ДОМЕСТИФИКАЦИЈА
Приручник за наставнике основних и средњих школа
193,60
34115
Милорад Васовић,
Миодраг Рајичић
ГЕОГРАФСКО ПРОУЧАВАЊЕ ЛОКАЛНЕ СРЕДИНЕ
36662
Милија Николић
МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ
1980,00
62076
Јадранка Ишин Томић
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ – Облици рада са децом раног
узраста на очувању животне средине
150,70
62080
Љубинка Сикимић
ДЕЧИЈЕ ИГРЕ ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА
787,20
31816
Светлана Величковић
ДЕТЕ У СВЕТУ ДРАМЕ И ПОЗОРИШТА
533,50
62090
Мара Шајин
СОПСТВЕНИМ ИСКУСТВОМ ДО ЗНАЊА
254,10
70259
Мирјана Ивановић
ЛИВАДСКО ЗВОНЦЕ + CD
1447,60
34107
Љубинко Милановић
ЗБИРКА 300 ИГАРА ЗА НАЈМЛАЂЕ
217,80
31551
Група аутора
РАЗУМЕВАЊЕ ДРУШТВЕНИХ ИСХОДА УЧЕЊА
289,30
31552
Група аутора
НАСТАВНИЦИ СУ БИТНИ
381,70
31553
Група аутора
НЕМА ВИШЕ НЕУСПЕШНИХ
317,90
31554
Група аутора
ЉУДСКИ КАПИТАЛ
289,30
31555
Група аутора
РАЗУМЕТИ МОЗАК
381,70
156,00
ПРИРУЧНИЦИ О ПРЕВОЂЕЊУ
23902
Младен Јовановић
ТЕХНИКА ПРЕВОЂЕЊА – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
23903
Предраг Пипер
Марина Петковић
ТЕХНИКА ПРЕВОЂЕЊА – РУСКИ ЈЕЗИК
23905
Б. Петронијевић
М. Добренов
Г. Кривокапић
ТЕХНИКА ПРЕВОЂЕЊА – НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
23906
Пера Половина
ТЕХНИКА ПРЕВОЂЕЊА – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
16
429,00
111,10
111,10
429,00
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
ОСТАЛА ИЗДАЊА
34134
А. В. Никифорова
ОСНОВЕ КЛАСИЧНОГ БАЛЕТА – Приручник за
наставнике и ученике са саветима Алисе Никифорове
302,50
30612
Светлана Вилић
Љиљана Степановић
ВИОЛИНСКА ПОЧЕТНИЦА
музичка сликовница за клавир
233,31
30614
Мирослава Лили
Петровић
ДЕЧЈИ ПРСТИ НА ДИРКАМА – за најмлађег пијанисту
30616
Миленко Мисаиловић
ДЕТЕ И ПОЗОРИШНА УМЕТНОСТ
156,00
30622
Бранислав Крављанац
АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ ДРАМЕ ЗА ДЕЦУ
459,80
30624
Бранка Бубањ
МУЛТИКУЛТУРАЛНА ШКОЛА
242,00
30634
Соли Бенсаба
ЖИВЕО СТРЕС
484,00
30635
Борис Сирилник
СРЕЋА У НЕСРЕЋИ
528,00
КУРДСКЕ НАРОДНЕ ПРИПОВЕТКЕ
629,20
30636
459,80
31142
Андреа Жерајић
Немања Влајковић
ABENTEUER MULTIKULTI – приручник за ученике
средње школе (са CD-ом)
1287,00
31495
Михаило Бошковић
МАТЕМАТИКУ ВОЛИМ
Приручник за ученике
1444,30
31497
Драгољуб Милошевић
Борислав Симић
ЛЕПОТА МАТЕМАТИКЕ
Приручник за ученике
1213,30
17
Издања по библиотекама
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
ЛЕКТИРА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ
ПРВИ РАЗРЕД
11911
Игор Коларов
Бранко Стевановић
ОД ЗМАЈА ДО БЕСКРАЈА
Избор из српске поезије
475,20
11901
Јован Јовановић Змај
АЛА ЈЕ ЛЕП ОВАЈ СВЕТ
Избор из поезије за децу
273,90
11905
Десанка Максимовић
ТАКО ЈЕ ПРИЧАЛА МЕНИ МОЈА БАКА
11907
Избор бајки
ЈЕЗИК РАЗИГРАНИ
Избор народних умотворина
286,80
11909
Душан Радовић
МАЛИ ЖИВОТ
Песме и проза
353,10
13907
Григор Витез
ШЕВИНА ЈУТАРЊА ПЕСМА
12911
Момчило Тешић
ОТКЉУЧАНА СКРИВНИЦА
Избор песама за децу
287,10
383,90
321,20
ДРУГИ РАЗРЕД
12913
Игор Коларов
Бранко Стевановић
Е, БАШ ТО!
Избор из савремене поезије за децу
12915
Бранко Ћопић
ДОЖИВЉАЈИ МАЧКА ТОШЕ
546,70
СРПСКЕ НАРОДНЕ БАЈКЕ
433,40
12917
433,40
12903
Х. К. Андерсен
ПАЛЧИЦА
Избор из Андерсенових бајки
315,70
12905
А. С. Пушкин
БАЈКЕ
Бајка о рибару и рибици, Бајка о цару Салтану
364,10
12907
Добрица Ерић
ПЛАВА МЕСЕЧИНА
Избор поезије за децу
559,90
ЈА САМ ЧУДО ВИДЕО
Избор народних загонетки, шаљивих прича и песама,
бајки, басни и пословица
393,80
12909
18
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
ТРЕЋИ РАЗРЕД
13903
ПРИЧЕ СА ИЗВОРА
Избор народних бајки, приповедака и басни
400,40
13909
Браћа Грим
ЦАРЕВ ТРЕЋИ СИН
Избор из бајки
334,40
13911
Љубивоје Ршумовић
ДЕЦА МОГУ ДА ПОЛЕТЕ
Избор песама за децу
292,60
13913
Драган Лукић
СТОЛИЦЕ, ЗАШТО НЕ КОРАЧАШ
Избор из поезије за децу
321,20
ПОЗИВ ЗА ИГРУ
Избор позоришних комада
414,70
ПОЗИВ НА ПУТОВАЊЕ
Избор из поезије и прозе за децу
344,30
13915
14903
Душан Радовић
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
13901
Луис Керол
14901
АЛИСА У ЗЕМЉИ ЧУДА
ГРАД ГРАДИЛА БИЈЕЛА ВИЛА
Избор митолошких, обредних и обичајних народних
лирских песама
383,90
366,30
14905
Рене Гијо
БЕЛА ГРИВА
14917
Игор Коларов
СЛОНОВСКА МУЗИКА
Избор из светске поезије и прозе за децу
433,40
14907
Гроздана Олујић
ПРИНЦ ОБЛАКА
Избор бајки
314,60
14911
Анто Станчић
МАЛИ ПИРАТ
Роман за децу
442,20
ИСПЕЦИ ПА РЕЦИ
Избор народних питалица, загонетки, пословица и
анегдота
321,20
СУНЦЕ ЈЕ ПОЧЕЛО ДА СЕ ЗЛАТИ
Избор из поезије за децу
312,40
14913
14915
Милован Данојлић
314,60
ПЕТИ РАЗРЕД
15901
Данијел Дефо
РОБИНСОН КРУСО
609,40
15903
Марк Твен
ТОМ СОЈЕР
452,10
15917
Стеван Раичковић
ВЕЛИКО ДВОРИШТЕ, МАЛЕ БАЈКЕ
Избор прозе
15919
Душан Радовић
КАПЕТАН ЏОН ПИПЛФОКС
15909
НИЈЕ БЛАГО НИ СРЕБРО НИ ЗЛАТО
Неисторијске народне песме и песме о Немањићима
и Мрњавчевићима
599,50
541,20
367,40
19
Каталошки
број
Аутор
15911
Наслов
ЕРО С ОНОГА СВИЈЕТА
50 шаљивих народних приповедака
Цена
367,40
15913
Бранислав Нушић
ХАЈДУЦИ
416,90
15915
Бранко В. Радичевић
ПЕСМЕ О МАЈЦИ
370,70
15923
Бранко Ћопић
ЈУТРА ПЛАВОГ СЉЕЗА
541,20
18919
Милован Витезовић
ШЕШИР ПРОФЕСОРА КОСТЕ ВУЈИЋА
Роман
393,80
ШЕСТИ РАЗРЕД
16903
Бранко Ћопић
ОРЛОВИ РАНО ЛЕТЕ
548,90
16905
Тони Селишкар
ДРУЖИНА СИЊИ ГАЛЕБ
366,90
16907
Ференц Молнар
ДЕЧАЦИ ПАВЛОВЕ УЛИЦЕ
438,90
16913
СВИ ОСТАШЕ, ГОСПО У КОСОВУ
Избор народних песама о Косовском боју и
покосовским временима
383,90
16915
СПОМИЊЕ СЕ КРАЉЕВИЋУ МАРКО
291,50
16901
Коста Трифковић
ИЗБИРАЧИЦА
411,40
16917
Владимир Андрић
ПУСТОЛОВНЕ ПРИЧЕ
594,00
СЕДМИ РАЗРЕД
17903
ВЕНАЦ СЛАВЕ СВЕТОГ САВЕ
Избор из Савиних списа, народних предања и
уметничке поезије о Светом Сави
411,40
17905
Стеван Сремац
ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА
548,90
17909
Мирослав Антић
ПЛАВИ ЧУПЕРАК
550,00
17915
ШТО ОДВРЖЕ ТЕБЕ У ХАЈДУКЕ
Избор народних песама о хајдуцима
410,30
17917
И ЈУНАЧКИ ЖИВОТ ОДРЖАТИ
Избор народних песама о ускоцима и крајишницима
594,00
17919
ЖЕТВУ ЖЕЛА ВИЛА И ДЕВОЈКА
Избор посленичких народних лирских песама
425,70
18901
Бранко Ћопић
17921
Антоaн де Сент-Егзипери МАЛИ ПРИНЦ
594,00
17923
Јанко Веселиновић
ХАЈДУК СТАНКО
686,40
17925
Јован Стерија Поповић
ПОКОНДИРЕНА ТИКВА
349,80
20
ДОЖИВЉАЈИ НИКОЛЕТИНЕ БУРСАЋА
682,00
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
УСТА РАЈА КО ИЗ ЗЕМЉЕ ТРАВА
Избор епских народних песама о ослобођењу Србије
и Црне Горе
448,80
ОСМИ РАЗРЕД
18903
18905
Иво Андрић
У ЗАВАДИ СА СВЕТОМ
Приповетке о деци
411,40
18909
Бранислав Нушић
СУМЊИВО ЛИЦЕ
Комедија у два чина
411,40
18911
ТО ЈЕ ПЕСМА ШТО ИСТИНА НИЈЕ
Избор шаљивих лирских народних песама
393,80
18913
ДВА СУ ЦВИЈЕТА У БОСТАНУ РАСЛА
Избор из љубавних и породичних народних лирских
песама
394,80
18921
Вук Караџић
ИЗ СРПСКОГ РЈЕЧНИКА
Избор текстова
610,50
18923
П. П. Његош
ИЗ ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА
Избор текстова
521,40
18917
Славко Стаменић
БЕСКРАЈНА МОЋ ГОВОРА
Избор из новије српске поезије
565,40
18915
Миливој Ненин
ИЗМЕЂУ МАШТЕ И СТВАРНОСТИ
Антологија савремене домаће приповетке
565,40
БИБЛИОТЕКА ,,ЗЛАТОКРИЛА”
32221
Бранко Стевановић
ПРИЧА О ПРИНЦУ ЈЕДИНЦУ
374,00
32222
Дејан Алексић
ПУСТОЛОВИНЕ ЈЕДНОГ ЗРНА КАФЕ
374,00
32224
Бранислав Петровић
ЖАНКА
308,00
32225
Игор Коларов
ПРИЧЕ О СКОРО СВЕМУ
385,00
32226
Милован Данојлић
ВЕЛИКА ПИЈАЦА
418,00
32227
Матија Бећковић
ЧОВЕК БЕЗ ГРАНИЦА
440,00
32228
Дејан Алексић
НА ПРИМЕР
286,00
32223
Мирослав Цера
Михаиловић
ДОВДЕ МИ ЈЕ ВИШЕ
32235
Игор Коларов
БУРЕНЦЕ
539,00
32231
Игор Коларов
КУЋА ХИЉАДУ МАСКИ
440,00
32234
Весна Алексић
МОЈИ РОЂЕНИ ОБЛАЦИ
429,00
32233
Миланко Пајић
МАЛИ МАРКО
605,00
627,00
21
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
32232
Дејан Алексић
БОЖИЋНА ПРИЧА
462,00
32220
Гордана Тимотијевић
СЕДМО КРАЉЕВСТВО
473,00
32230
Бранко Стевановић
ЛЕПО ТИ КАЖЕМ
484,00
32217
Лаура Барна
ЧЕТИРИ ЕЛЕМЕНТА
539,00
БИБЛИОТЕКА ,,КЊИГА И ПО”
32200
Градимир Стојковић
СВЕ МОЈЕ ГЛУПОСТИ
496,10
32194
Владимир Андрић
ЧИТАЈ ВЕТРУ ОМИЉЕНЕ КЊИГЕ
429,00
32199
Мошо Одаловић
ГДЕ ЈЕ ЛАМПИНО ДЕТЕ
517,00
32201
Бранислав Нушић
АУТОБИОГРАФИЈА
517,00
32202
Г. А. Биргер
ЧУДНОВАТИ ДОЖИВЉАЈИ БАРОНА МИНХАУЗЕНА
429,00
32204
Карло Колоди
ПИНОКИО
396,00
32195
Игор Коларов
НАЈКРАЋЕ СРПСКЕ ПРИЧЕ ЗА ДЕЦУ
616,00
32198
Драгомир Ђорђевић
НИЈЕ ЛАКО БИТИ ДЕТЕ
539,00
32205
Александар Вучо
САН И ЈАВА ХРАБРОГ КОЧЕ
242,00
32206
Хенрик Сјенкјевич
КРОЗ ПУСТИЊУ И ПРАШУМУ
660,00
32207
Брана Цветковић
ПРЕДСТАВА У ПРАЗНОЈ ШУПИ
Изабране песме и приче
32208
Бранко Ћопић
МАГАРЕЋЕ ГОДИНЕ
517,00
32209
Анри Ален-Фурније
ВЕЛИКИ МОН
583,00
32210
Селма Лагерлеф
САГА О НИЛСУ ХОЛГЕРСОНУ
550,00
32211
Валериј Распутин
ШТА ДА КАЖЕМ ВРАНИ
396,00
32212
Никола Тесла
МЛАДОСТ И ПРВИ ИЗУМИ
561,00
32213
Милутин Миланковић
КРОЗ ВАСИОНУ И ВЕКОВЕ
682,00
32214
Бранислав Петровић
ДА ВИДИШ ЧУДА
429,00
32215
Игор Коларов
АГИ И ЕМА
429,00
32218
Игор Коларов
ДВАНАЕСТО МОРЕ
506,00
22
440,00
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
32219
Бранко Стевановић
ЗООЛОШКА ПЕСМАРИЦА
506,00
32196
Милован Витезовић
ПРИНЦ РАСТКО
429,00
БИБЛИОТЕКА ,,ШКОЛСКА АНТОЛОГИЈА”
32181
Никола Вујчић
СРПСКА НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ
803,00
БИБЛИОТЕКА ,,КОРЕНИ ЗНАЊА”
33871
СТУДЕНИЧКИ ТИПИК
Цароставник манастира Студенице (упор. превод)
363,00
БИБЛИОТЕКА ,,ИЗБОР”
32001
ЕП О ГИЛГАМЕШУ
242,00
32002
Хомер
ИЛИЈАДА
605,00
32003
Софокле
АНТИГОНА
363,00
32004
СТАРА СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ
Апокрифи, похвале, поезија
32005
ИЗБОР ИЗ СТАРЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ (ЖИТИЈА)
302,50
302,50
32006
Данте Алигијери
ПАКАО
473,00
32007
Ђовани Бокачо
ДЕКАМЕРОН
506,00
32008
Марин Држић
ДУНДО МАРОЈЕ
363,00
32009
Франческо Петрарка
КАНЦОНИЈЕР
302,50
32012
Молијер
ТВРДИЦА
363,00
32013
32014
ОД КАКО СЕ ЗЕМЉА ОХЛАДИЛА
Народна проза
Виљем Шекспир
32015
302,50
МАГБЕТ
242,00
БИБЛИЈА
363,00
32016
Избор текстова
СРПСКА НАРОДНА ЛИРИКА
302,50
32017
Бранко Радичевић
ПЕСМЕ
302,50
32018
Ђура Јакшић
ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ
302,50
32019
Јован Јовановић Змај
ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ
302,50
23
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
32020
Лаза Костић
ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ
302,50
32021
Доситеј Обрадовић
ЖИВОТ И ПРИКЉУЧЕНИЈА
302,50
32022
Александар Пушкин
ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН
440,00
32023
Џ. Г. Бајрон
ЧАЈЛД ХАРОЛД
217,80
32024
Вук Ст. Караџић
ИЗБОР ИЗ ДЕЛА
302,50
32026
Новица Тадић
ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ
627,00
32027
Јаков Игњатовић
ВЕЧИТИ МЛАДОЖЕЊА
302,50
32028
Радоје Домановић
САТИРЕ И ПРИПОВЕТКЕ
302,50
32029
Симо Матавуљ
БАКОЊА ФРА БРНЕ
302,50
32030
Војислав Илић
ПЕСМЕ
242,00
32031
Оноре де Балзак
ЧИЧА ГОРИО
440,00
32032
Н. В. Гогољ
РЕВИЗОР
363,00
32033
Ги де Мопасан
ДВА ПРИЈАТЕЉА И ДРУГЕ ПРИЧЕ
302,50
32034
Милован Глишић
ИЗАБРАНЕ ПРИЧЕ
302,50
32035
Лаза К. Лазаревић
ПРИПОВЕТКЕ
302,50
32036
Стеван Сремац
ВУКАДИН И ДРУГЕ ПРИПОВЕТКЕ
302,50
32037
Бранислав Нушић
НАРОДНИ ПОСЛАНИК
363,00
32038
Лав Толстој
АНА КАРЕЊИНА (I и II)
660,00
32039
Шарл Бодлер
ЦВЕЋЕ ЗЛА, ПАРИСКИ СПЛИН
363,00
32041
Алекса Шантић
ПЕСМЕ
363,00
32042
Владислав Петковић Дис
УТОПЉЕНЕ ДУШЕ И ПОСЛЕДЊЕ ПЕСМЕ
302,50
32043
Сима Пандуровић
У НЕМИРНИМ СЕНКАМА
302,50
32044
Милан Ракић
ПЕСМЕ
302,50
32045
Антон П. Чехов
УЈКА ВАЊА
363,00
24
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
32046
Богдан Поповић
АНТОЛОГИЈА НОВИЈЕ СРПСКЕ ЛИРИКЕ
363,00
32047
Јован Скерлић
СТУДИЈЕ И КРИТИКЕ
302,50
32048
Стеван Сремац
ЗОНА ЗАМФИРОВА
423,50
32049
Борисав Станковић
НЕЧИСТА КРВ
363,00
32050
Петар Кочић
КРОЗ МЕЋАВУ – ПРИПОВЕТКЕ
302,50
32052
Борислав Радовић
ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ
217,80
32053
Иван Горан Ковачић
ЈАМА
242,00
32054
Михаил Шолохов
ТИХИ ДОН 1–4
1072,50
32055
Ернест Хемингвеј
СТАРАЦ И МОРЕ
302,50
32056
Иво Андрић
НА ДРИНИ ЋУПРИЈА
665,50
32057
Франц Кафка
ПРОЦЕС
363,00
32058
Мирослав Крлежа
ГОСПОДА ГЛЕМБАЈЕВИ
302,50
32059
Милош Црњански
СЕОБЕ
423,50
32060
Јован Дучић
ПЕСМЕ
302,50
СРПСКЕ НАРОДНЕ ЕПСКЕ ПЕСМЕ И БАЛАДЕ
363,00
32061
32062
Свети Сава
САБРАНА ДЕЛА
363,00
32063
Иван Мажуранић
СМРТ СМАИЛ-АГЕ ЧЕНГИЋА
302,50
32065
Десанка Максимовић
ТРАЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ
ЛОВАЦ СРЦА СВОГА
32066
Бранко Миљковић
ПЕСМЕ
363,00
32067
Васко Попа
ПЕСМЕ
302,50
32068
Бранко Ћопић
БАШТА СЉЕЗОВЕ БОЈЕ
363,00
32069
Владан Десница
ПРОЉЕЋА ИВАНА ГАЛЕБА
302,50
32070
Вилијам Фокнер
БУКА И БЕС
363,00
32071
Семјуел Бекет
ЧЕКАЈУЋИ ГОДОА
363,00
32072
Албер Ками
СТРАНАЦ
363,00
363,00
25
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
32073
Луис Хорхе Борхес
ИШЧЕКИВАЊЕ И ДРУГЕ ПРИЧЕ
363,00
32074
Стеван Раичковић
КАМЕНА УСПАВАНКА И ДРУГЕ ПЕСМЕ
302,50
32075
Миодраг Павловић
ПЕСМЕ
302,50
32076
Иво Андрић
ПРОКЛЕТА АВЛИЈА
363,00
32077
Меша Селимовић
ДЕРВИШ И СМРТ
423,50
32078
Михаило Лалић
ЛЕЛЕЈСКА ГОРА
302,50
32079
Добрица Ћосић
КОРЕНИ
671,00
32080
Александар Тишма
УПОТРЕБА ЧОВЕКА
302,50
32081
Антоније Исаковић
ПОДНЕ
Изабране приповетке
32082
Ј. В. Гете
ФАУСТ
473,00
32083
Душан Ковачевић
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
616,00
32084
Виљем Шекспир
ХАМЛЕТ
698,50
32086
Ф. М. Достојевски
ЗЛОЧИН И КАЗНА
550,00
ЗНАМЕНИТИ СВЕТСКИ ЛИРИЧАРИ XIX и XX века
302,50
32088
302,50
32087
Н. В. Гогољ
ОДАБРАНА ПРОЗА
880,00
32089
Михајло Пантић
АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ ПРИПОВЕТКЕ (1945–1995)
363,00
32091
Јован Стерија Поповић
ТВРДИЦА
363,00
32093
Миодраг Булатовић
ЂАВОЛИ ДОЛАЗЕ
Изабране приповетке
32094
Франсоа Рабле
ГАРГАНТУА И ПАНТАГРУЕЛ (I, II)
484,00
32096
Иво Андрић
ИЗАБРАНЕ ПРИПОВЕТКЕ
753,50
32097
Иван Гундулић
ОСМАН, СУЗЕ СИНА РАЗМЕТНОГА, ДУБРАВКА
363,00
32098
Момчило Настасијевић
ПОЕЗИЈА И ПРОЗА
302,50
32301
Оскар Давичо
ХАНА И ДРУГЕ ПЕСМЕ
242,00
32303
Александар Поповић
РАЗВОЈНИ ПУТ БОРЕ ШНАЈДЕРА И ДРУГЕ ДРАМЕ
302,50
26
302,50
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
32304
Борислав Пекић
ХОДОЧАШЋЕ АРСЕНИЈА ЊЕГОВАНА
423,50
32306
Милош Црњански
ЛИРИКА ИТАКЕ И ДРУГЕ ПЕСМЕ
181,50
32307
Хомер
ОДИСЕЈА
363,00
ХЕЛЕНСКА ЛИРИКА
363,00
32309
32344
Ђура Јакшић
ЈЕЛИСАВЕТА КНЕГИЊА ЦРНОГОРСКА
302,50
32350
Иван В. Лалић
ПЕСМЕ
165,00
32352
Матија Бећковић
БЕЗ НИЂЕ НИКОГА
396,00
32353
Душко Радовић
СВАКО ИМА НЕКОГ
363,00
32356
Александар Пушкин
ЦИГАНИ, БРОНЗАНИ КОЊАНИК
Избор из поезије
32358
Милош Црњански
ДРУГА КЊИГА СЕОБА I–II
544,50
32325
Џорџ Орвел
1984
605,00
32025
Петар Петровић Његош
ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ
363,00
32010
Виљем Шекспир
РОМЕО И ЂУЛИЈЕТА
588,50
32327
Михаил Булгаков
МАЈСТОР И МАРГАРИТА
825,00
32064
Растко Петровић
ЉУДИ ГОВОРЕ
330,00
32040
Борисав Станковић
КОШТАНА
363,00
32302
Антон Павлович Чехов
ИЗАБРАНЕ ПРИПОВЕТКЕ
506,00
32011
Мигел Сервантес
ДОН КИХОТ
946,00
181,50
БИБЛИОТЕКА ,,ЈЕДАН ТОМ”
33530
САБРАНЕ КОМЕДИЈЕ БРАНИСЛАВА НУШИЋА
1270,50
33532
БАШ СВАШТА – САБРАНИ СПИСИ ДУШАНА РАДОВИЋА
4114,00
33533
Вук Караџић
СРПСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ
1210,00
33531
Иво Андрић
САБРАНЕ ПРИПОВЕТКЕ
1527,78
БИБЛИОТЕКА ,,ДЕСЕТ НАЈБОЉИХ – ДОБИТНИЦИ НИНОВЕ НАГРАДЕ 1954–2004”
32385
Борислав Пекић
ХОДОЧАШЋЕ АРСЕНИЈА ЊЕГОВАНА
726,00
32387
Александар Тишма
УПОТРЕБА ЧОВЕКА
726,00
27
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
32388
Радослав Петковић
СУДБИНА И КОМЕНТАРИ
726,00
32390
Слободан Новак
МИРИСИ, ЗЛАТО И ТАМЈАН
726,00
БИБЛИОТЕКА ,,OFF НИН 1954–2004”
32374
Милош Црњански
ДРУГА КЊИГА СЕОБА
968,00
32375
Бошко Петровић
ПЕВАЧ
649,00
БИБЛИОТЕКА ,,НОВА ДЕЛА”
32270
Александар Гаталица
ДНЕВНИК ПОРАЖЕНИХ НЕИМАРА
605,00
32288
Борислав Пекић
ЖИВОТ НА ЛЕДУ
649,00
32292
Данило Николић
КОРЕКТОР
616,00
32289
Миленко Пајић
ИМАМ ПРИЧУ ЗА ТЕБЕ
759,00
32362
Марија Иванић
ВИЛЕ БЕОГРАДСКЕ
715,00
32298
Братислав Р. Милановић
ПИСМА ИЗ ПРАСТАРЕ БУДУЋНОСТИ
742,50
32271
Сања Домазет
МОЋ МАСКЕ
759,00
32272
Славко Стаменић
СМЕШЕНИЈА
594,00
32273
Борислав Радовић
ЈОШ О ПЕСНИЦИМА И О ПОЕЗИЈИ
660,00
32274
Младен Марков
ТЕСКОБА
653,40
32275
Новица Тадић
НЕЗНАН
649,00
32276
Милован Марчетић
ТАШКЕНТ
539,00
32277
Саша Радојчић
НИШТА И ПРАХ
649,00
32278
Сања Домазет
АЗИЛ
759,00
32280
Миодраг Павловић
РАЈСКЕ ИЗРЕКЕ
594,00
32282
Милован Данојлић
ПЕСНИЦИ, есеји
759,00
32283
Новица Петковић
СЛОВЕНСКЕ ПЧЕЛЕ У ГРАЧАНИЦИ
753,50
32287
Драган Хамовић
МАТИЧНА КЊИГА, песме
484,00
28
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
32284
Војислав Карановић
НАШЕ НЕБО
484,00
32285
Лабуд Драгић
КРВ И ВОДА
539,00
32286
Милорад Павић
ПОЗОРИШТЕ ОД ХАРТИЈЕ
539,00
32279
Мирослав Тохољ
ВЕНЧАЊЕ У ВОЗУ
759,00
32290
Александар Гаталица
НЕВИДЉИВИ
726,00
32281
Миро Вуксановић
ОТВСЈУДУ
610,50
32293
Рајко Петров Ного
НЕ ТИКАЈ У МЕ
484,00
32360
Мирослав Јосић Вишњић СТАБЛО МАРИЈИНО
748,00
32361
Лаура Барна
МОЈА ПОСЛЕДЊА ГЛАВОБОЉА
814,00
32364
Гојко Ђого
ПОЕЗИЈА КАО АПОКРИФ
539,00
32294
Злата Коцић
МЕЛОД НА ВОДИ
484,00
32295
Владимир Јагличић
ЈУТРА
484,00
32365
Слободан Зубановић
СОНЕТИ СА СЕЛА
676,50
32300
Гојко Божовић
МЕСТА КОЈА ВОЛИМО
649,00
32291
Новица Петковић
НА ИЗВОРУ ЖИВЕ ВОДЕ
649,00
32367
Драгослав Михаиловић
ПРЕЖИВЉАВАЊЕ
649,00
32299
Јован Делић
О ПОЕЗИЈИ И ПОЕТИЦИ СРПСКЕ МОДЕРНЕ
759,00
32363
Драган Јовановић
Данилов
МЕМОАРИ ПЕСКА
32369
Сања Домазет
ACQUA ALTA
539,00
32370
Милосав Тешић
МЛИНСКО КОЛО
539,00
32359
Миро Вуксановић
КЛЕСАН КАМЕН
1188,00
32357
Новица Тадић
ЈА И МОЈА ПРАТЊА
1196,80
32297
Марко Недић
ИЗМЕЂУ РЕАЛИЗМА И ПОСТМОДЕРНЕ
1507,00
32296
Ала Татаренко
ИЗ ЧИСТА НЕМИРА
1144,00
484,00
ЕДИЦИЈА ,,МЛАДИ ГЛАСОВИ”
33631
Александра Радичевић
ЧУДО ГОСПОДИНА ЈУНАСА
715,00
33632
Младен Марковић
РАЗБИЈАЊЕ КАРИКАТУРЕ
330,00
33633
Бранко Вранеш
ПОСЛЕДЊИ ВИТЕЗОВИ
726,00
29
Каталошки
број
33634
Аутор
Група аутора
Наслов
ЕРОС НА ФИЛОЛОШКОМ
Цена
517,00
БИБЛИОТЕКА ,,АЗ”
34365
Александар Милановић
КРАТКА ИСТОРИЈА СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА
748,00
34366
Ирена Грицкат
СТУДИЈЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА
459,80
34367
Даринка Гортан-Премк
ПОЛИСЕМИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ЛЕКСИЧКОГ
СИСТЕМА У СРПСКОМЕ ЈЕЗИКУ
34364
Славко Вукомановић
СРПСКИ ЈЕЗИК И ЊЕГОВ РАЗВОЈ
786,50
34368
Живојин Станојчић
ИЗ ЈЕЗИКА ПРОЗЕ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
323,40
34358
Тијана Ашић
НАУКА О ЈЕЗИКУ
1584,00
266,20
БИБЛИОТЕКА ,,ПОРТРЕТ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА”
1. коло
32118
Христо Георгијевски
,,ДВЕ МАРИЈЕ” Славка Јаневског
156,00
32119
Мирослав Егерић
,,ДЕРВИШ И СМРТ” Меше Селимовића
156,00
4. коло
32156
Тихомир Вучковић
,,ЗА КИМ ЗВОНО ЗВОНИ” Е. Хемингвеја
32159
Славко Гордић
,,ПЕВАЧ” Бошка Петровића
32164
Слободан Ж. Марковић
ПОЕЗИЈА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ
32165
Бранко Поповић
,,ЛЕЛЕЈСКА ГОРА” Михаила Лалића
32170
Злата Бојовић
,,ОСМАН” Ивана Гундулића
32171
Јован Деретић
,,ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ” П. П. Његоша
143,00
143,00
143,00
143,00
156,00
156,00
БИБЛИОТЕКА ,,ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ”
32172
Драган Стојановић
ПАРАДОКСАЛНИ КЛАСИК ТОМАС МАН
33712
Михајло Пантић
МОДЕРНИСТИЧКО ПРИПОВЕДАЊЕ
33713
Јан Мукаржовски
ОГЛЕДИ ИЗ ЕСТЕТИКЕ И ПОЕТИКЕ
33718
Адријана Марчетић
ИСТОРИЈА И ПРИЧА
495,00
32368
Иван Негришорац
ЛИРСКА АУРА ЈОВАНА ДУЧИЋА
786,50
30
156,00
302,50
242,00
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
33717
Александар Милановић
ЈЕЗИК СРПСКИХ ПЕСНИКА
968,00
33720
Никша Стипчевић
УЧИТАВАЊА
156,00
34232
Никша Стипчевић
ПОРЕЂЕЊА
266,20
33722
Тихомир Брајовић
ТЕОРИЈА ПЕСНИЧКЕ СЛИКЕ
556,60
33723
Јован Попов
КЛАСИЦИСТИЧКА ПОЕТИКА РОМАНА
556,60
33725
Новица Милић
МОДЕРНО СХВАТАЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ
544,50
33727
Срдан Богосављевић
(АНТИ)КЛИМАКС
302,50
33278
Драган Стојановић
ИРОНИЈА И ЗНАЧЕЊЕ
387,20
33732
Драган Хамовић
ЛЕТО И ЦИТАТИ
460,90
33729
Корнелије Квас
ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ У ПОЕЗИЈИ
447,70
ЕДИЦИЈА ,,SERBICA”
33705
Иван Клајн
ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА НА ИТАЛИЈАНСКОМ
1166,00
СРПСКИ ИСТОЧНИЦИ
33862
Ненад Грујичић
БРАНКО
33863
Драган Трифуновић
БАРД СРПСКЕ МАТЕМАТИКЕ
МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС
33864
Радован Поповић
БАЛКАНСКИ ХОМЕР ИЛИ ЖИВОТ ИВЕ АНДРИЋА
143,00
33866
Радмило Смиљанић
КАРАЂОРЂЕ
143,00
33868
Александар Маринчић
НИКОЛА ТЕСЛА
508,20
33869
Драгомир Брајковић
ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ ИЛИ СЛОВО О ЉУБАВИ
143,00
143,00
143,00
СТУДИЈЕ О СРБИМА
34495
Максимилијан Браун
СРПСКОХРВАТСКА ЈУНАЧКА ПЕСМА
968,00
34496
Станислав Хафнер
СРПСКИ СРЕДЊИ ВЕК
726,00
34500
Питер Херити
ЈЕЗИЧКА РАЗМАТРАЊА
151,75
34502
Никита Толстој
СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ ИЗ ИСТОРИЈЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ
34503
Владислав Лубаш
СТУДИЈЕ ИЗ СРПСКЕ ЛИНГВИСТИКЕ
762,30
871,20
31
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
34505
Асмус Серенсен
ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ РАЗВОЈА СРПСКОГ ЈУНАЧКОГ
ПЕСНИШТВА
34507
Герхард Геземан
СТУДИЈЕ О ЈУЖНОСЛОВЕНСКОЈ НАРОДНОЈ ЕПИЦИ
713,90
34498
Герхард Невелковски
СРПСКЕ И ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ ТЕМЕ
1375,00
34499
Илија Конев
СУСРЕТИ КЊИЖЕВНОСТИ ДВАЈУ БЛИСКИХ НАРОДА
1375,00
34506
Александар Албијанић
ПРИЛОЗИ О ПРЕДВУКОВСКОМ КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ
1001,00
34508
Алојз Шмаус
СТУДИЈЕ О ЈУЖНОСЛОВЕНСКОЈ НАРОДНОЈ ЕПИЦИ
1903,00
151,75
БИБЛИОТЕКА ,,ПСИХОЛОШКЕ ПАРАЛЕЛЕ”
30649
Јан Валсинер
33385
Зорица Матејић-Ђуричић СЕНЗОМОТОРНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И СОЦИЈАЛНО
ПОСРЕДОВАЊЕ
33388
Сулејман Хрњица
ЗРЕЛОСТ ЛИЧНОСТИ
859,45
33390
Ненад Хавелка
СОЦИЈАЛНА ПЕРЦЕПЦИЈА
770,00
33393
Владислав Панић
ПСИХОЛОГИЈА И УМЕТНОСТ
924,00
33394
Предраг Огњеновић
ПСИХОЛОГИЈА ОПАЖАЊА
1039,50
36646
Александар Буквић
НАЧЕЛА ИЗРАДЕ ПСИХОЛОШКИХ ТЕСТОВА
770,00
36630
Станиша Милошевић
ПЕРЦЕПЦИЈА, ПАЖЊА И МОТОРНА АКТИВНОСТ
(Саобраћајна психологија)
33396
Ксенија Радош
ПСИХОЛОГИЈА МУЗИКЕ
ЧОВЕКОВ РАЗВОЈ И КУЛТУРА
156,00
156,00
363,00
946,00
Ψ–ЕДИЦИЈА
33806
Доналд Мелцер
Мег Херис Вилијамс
ПОИМАЊЕ ЛЕПОТЕ
Утицај естетичког конфликта у развоју,
уметности и насиљу
33808
Хајнц Кохут
ПСИХОАНАЛИЗА ИЗМЕЂУ КРИВИЦЕ И ТРАГИЗМА
423,50
33810
Ендрју Самуелс
ЈУНГ И ЊЕГОВИ СЛЕДБЕНИЦИ
992,20
33815
Пол Федерн
ЈА ПСИХОЛОГИЈА И ПСИХОЗЕ
726,00
36636
Александар
Димитријевић
САВРЕМЕНА СХВАТАЊА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА И
ПОРЕМЕЋАЈА
919,60
33391
Јосип Бергер
ПСИХОДИЈАГНОСТИКА
32
484,00
1056,00
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
БИБЛИОТЕКА ,,САЗНАЊА”
33461
Петар Опалић
БИТИ ИЛИ ЛЕЧИТИ СЕ
156,00
33465
Нила Капор Стануловић
НА ПУТУ КА ОДРАСЛОСТИ
704,00
33466
Петар Бехлин
ФИЛМ КАО РОБА
229,90
33467
Радојица Бојановић
АУТЕНТИЧНА И НЕАУТЕНТИЧНА ЛИЧНОСТ
275,00
33469
Владислав Панић
АКСИОЛОГИКА
264,00
33470
Хајнц Кохут
БУДУЋНОСТ ПСИХОАНАЛИЗЕ
568,70
33472
А. Р. Лурија
ЈЕЗИК И СВЕСТ
330,00
33473
Нада Ивановић
МУЗИКА И ЗНАКОВИ
399,30
33474
Ива Љ. Драшковић
Вићановић
ЕСТЕТСКО ЧУЛО
(Студије о естетском у британској филозофији
XVII и XVIII века)
33475
Радослав Ђокић
ЗНАК И СИМБОЛ
387,20
544,50
БИБЛИОТЕКА ,,ПСИХОЛОГИЈА ЗА РАДОЗНАЛЕ”
33366
Едвард Едингер
ХРИШЋАНСКИ АРХЕТИП
33380
Група француских
аналитичара
ПСИХОЛОГИЈА ЖЕНСКЕ СЕКСУАЛНОСТИ
33371
Мартин Селигман
НАУЧЕНИ ОПТИМИЗАМ
807,40
33377
Роберт Џонсон
ПСИХОЛОГИЈА РОМАНТИЧНЕ ЉУБАВИ
508,24
33368
Ерик Ериксон
ИДЕНТИТЕТ И ЖИВОТНИ ЦИКЛУС
508,24
33363
Ј. Болби
СИГУРНА БАЗА
1049,40
33365
Лилијан Глас
ЗНАМ ШТА МИСЛИШ
1017,50
33370
Маја Шторх
ЧЕЖЊА ЈАКЕ ЖЕНЕ ЗА ЈАКИМ МУШКАРЦЕМ
704,00
33361
Пол Екман
РАЗОТКРИВЕНЕ ЕМОЦИЈЕ
1210,00
33109
Клер Голомб
СТВАРАЊЕ ИМАГИНАРНИХ СВЕТОВА
990,00
33362
Мартин Селиџман
ИСТИНСКА СРЕЋА
1815,00
33373
Дејвид Гивенс
ЉУБАВНИ СИГНАЛИ
1050,50
290,40
344,85
33
Каталошки
број
33374
Аутор
Наслов
Дејвид Бас
Цена
ЕВОЛУЦИЈА ЖЕЉЕ
БИБЛИОТЕКА ,,САВРЕМЕНИ УЏБЕНИК”
33511
Ана Ж. Пешикан
НАСТАВА И РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ПОЈМОВА КОД ДЕЦЕ
33516
Група аутора
САВРЕМЕНИ ОСНОВНОШКОЛСКИ УЏБЕНИК –
ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ (приредиле:
Биљана Требјешанин и Душанка Лазаревић)
33519
Дијана Плут
УЏБЕНИК КАО КУЛТУРНО-ПОТПОРНИ СИСТЕМ
1210,00
33520
Снежана Маринковић
ДЕЧЈА ПРАВА И УЏБЕНИК
544,50
508,20
302,50
ЕДИЦИЈА ,,ИСТОРИЈЕ ЕВРОПСКИХ НАЦИЈА”
33603
Роџер Прајс
КРАТКА ИСТОРИЈА ФРАНЦУСКЕ
1331,00
33601
Кристофер Даган
КРАТКА ИСТОРИЈА ИТАЛИЈЕ
1050,50
33602
Мери Фулбрук
КРАТКА ИСТОРИЈА НЕМАЧКЕ
1287,00
33604
В. А. Спек
КРАТКА ИСТОРИЈА БРИТАНИЈЕ
836,00
БИБЛИОТЕКА ,,ХЕРОДОТОВЕ ЗАВРЗЛАМЕ”
34791
Александар Дудуковић
ПРИЧЕ СА ХОРИЗОНТА – грчка митологија
34793
Александар Вулетић
Јасна Мијановић
ИЗМЕЂУ ПОСЕЛА И БАЛОВА
34795
Љубомир Сарамандић
Небојша Максимовић
ТАМО ДАЛЕКО
34794
Дејан Цветковић
ДЕДАЛОВИ СНОВИ – кратка историја ваздухопловства
570,37
34796
Група аутора
IN DEI NOMINE – кратка историја крсташких ратова
768,90
34797
Божица Младеновић
СРБИЈА У ВЕЛИКОМ РАТУ
768,90
34799
Александар Савић
Никола Керавица
Немања Качавенда
СТРАТЕГИКА – КРАТКА ИСТОРИЈА ПОХОДА
АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГ
34801
Александра Смирнов
Бркић
IN HOC SIGNO VINCES – Милански едикт и победа
хришћанства
34792
Радивој Радић
РОМЕЈСКИ СВЕТ
1155,00
34800
Љиљана Чубрић
СПОМЕНАР: ЗНАМЕНИТЕ ЖЕНЕ СРПСКЕ
913,00
34803
Милић Милићевић
БАЛКАНСКИ РАТОВИ
682,00
34
550,00
913,00
572,00
880,00
968,00
Каталошки
број
34802
Аутор
Игор Коларов
Наслов
Цена
УРНЕБЕСНА СТРАНА ИСТОРИЈЕ
БИБЛИОТЕКА ,,ЈАЗОН”
34403
Драгољуб Р. Живојиновић КРАЉ ПЕТАР I КАРАЂОРЂЕВИЋ
Књига 1, 2 и 3
34405
Радивој Радић
ИЗ ЦАРИГРАДА У СРПСКЕ ЗЕМЉЕ
1023,00
34406
Радош Љушић
ВОЖД КАРАЂОРЂЕ
1210,00
34408
Радош Љушић
КНЕЖЕВИНА СРБИЈА 1830–1839
1137,40
34409
Чедомир Антић
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА, СРБИЈА И КРИМСКИ РАТ
508,20
34552
Коста Николић
САВЕЗНИЦИ И ПОКРЕТИ ОТПОРА У ЈУГОСЛАВИЈИ
(1941–1945)
34396
Душко М. Ковачевић
СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ
605,00
34416
Драгољуб Живојиновић
УСПОН ЕВРОПЕ
1683,00
34411
Момчило Спремић
ПРЕКИНУТ УСПОН
1076,90
34413
Дарко Ивановић
СРПСКИ УЧИТЕЉИ ИЗ ХАБЗБУРШКЕ МОНАРХИЈЕ У
СРБИЈИ (1804–1858)
34415
Тибор Живковић
ПОРТРЕТИ СРПСКИХ ВЛАДАРА (IX–XII ВЕК)
847,00
34400
Иван Ђорђевић
СТУДИЈЕ СРПСКЕ СРЕДЊОВЕКОВНЕ УМЕТНОСТИ
1560,90
34417
Душица Бојић
СРПСКЕ ИЗБЕГЛИЦЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
1375,00
34556
Александра Вулетић
БРАК У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ
855,25
34551
Предраг Пејчић
СРПСКА ВОЈСКА У БИЗЕРТИ
770,00
34555
Драгољуб Живојиновић
НЕВОЉНИ РАТНИЦИ (САВЕЗНИЦИ И
СОЛУНСКИ ФРОНТ)
1331,00
34557
Милош Јагодић
СРПСКО-АЛБАНСКИ ОДНОСИ У
КОСОВСКОМ ВИЛАЈЕТУ (1878–1912)
1320,00
34402
Бранислав Глигоријевић
КРАЉ АЛЕКСАНДАР I КАРАЂОРЂЕВИЋ
34554
Бранислав Глигоријевић
КРАЉ ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕВИЋ – биографија
34553
Коста Николић
СРБИЈА У ТИТОВОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ (1941–1980)
34558
Ненад Габрић
ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ПИЖОН И ЕВРОПСКА
ДИПЛОМАТИЈА СРБИЈЕ 1913–1918
2541,00
1353,00
713,90
6578,00
1221,00
1705,00
1666,50
35
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
34560
Тибор Живковић
ЦРКВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА
(РАНИ СРЕДЊИ ВЕК)
1089,00
34465
Драгољуб Живојиновић
LA DALMAZIA O MORTE
Италијанска окупација југословенских земаља
1918–1923
1980,00
34466
Радивој Радић
ЦРНО СТОЛЕЋЕ – ВРЕМЕ ЈОВАНА V ПАЛЕОЛОГА
(1332–1391)
1386,00
34467
Коста Николић
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ПОЛИТИКА (1945–1991)
34469
Тибор Живковић
DE CONVERSIONE CROATORUM ET SERBORUM –
Изгубљени извори
34470
Никола Поповић
СРБИЈА И РУСКА РЕВОЛУЦИЈА 1917–1918
33157
Љубомир Максимовић и
др.
КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ У ВИЗАНТИЈСКОЈ И
СРПСКОЈ ТРАДИЦИЈИ
2200,00
1177,00
946,00
БИБЛИОТЕКА ,,ДВА СТОЛЕЋА”
34747
Милан Пироћанац
БЕЛЕШКЕ
34748
Лазар Арсенијевић
Баталака
КАРАЂОРЂЕВ ЖИВОТ У ЕМИГРАЦИЈИ – Мемоарски
рукопис
34749
Добрица Ћосић
ПИСЦИ МОГА ВЕКА
580,80
34746
Драгиша Васић
ДЕВЕТСТОТРЕЋА
520,30
34740
Дејан Медаковић
ДАНИ СЕЋАЊА I (мек повез)
399,30
34750
Дејан Медаковић
ДАНИ СЕЋАЊА II (тврд повез)
641,30
34741
Дејан Медаковић
ДАНИ СЕЋАЊА II (мек повез)
447,70
34751
Дејан Медаковић
ДАНИ СЕЋАЊА II (тврд повез)
847,00
34742
Дејан Медаковић
ДАНИ СЕЋАЊА III (мек повез)
968,00
34752
Дејан Медаковић
ДАНИ СЕЋАЊА III (тврд повез)
1089,00
34743
Дејан Медаковић
ДАНИ СЕЋАЊА IV (мек повез)
943,80
34753
Дејан Медаковић
ДАНИ СЕЋАЊА IV (тврд повез)
1403,60
34068
Драгослав Михаиловић
КРАТКА ИСТОРИЈА САТИРАЊА
435,60
34769
Никола Крстић
Адолф Фишер
НА СРПСКОМ ФРОНТУ 1912.
34765
Марко Мурат
АУТОБИОГРАФИЈА
36
1425,00
653,40
742,50
539,00
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
34768
Трајко Липковски
ЧЕТИРИ ТИРАНСКЕ ГОДИНЕ
715,00
34762
Ђина Висконти
КОРИДОР
726,00
34759
Никола Крстић
ПРИВАТНИ И ЈАВНИ ЖИВОТ I
533,50
34760
Никола Крстић
ПРИВАТНИ И ЈАВНИ ЖИВОТ II
594,00
34757
Никола Крстић
ПРИВАТНИ ЖИВОТ I
847,00
34764
Никола Крстић
ПРИВАТНИ ЖИВОТ II
1017,50
34758
Никола Крстић
ЈАВНИ ЖИВОТ I
629,20
34756
Никола Крстић
ЈАВНИ ЖИВОТ II
1040,60
34763
Никола Крстић
ЈАВНИ ЖИВОТ III
759,00
34766
Никола Крстић
ЈАВНИ ЖИВОТ IV
825,00
34738
Јиржи Динстбир
МОЈ ИЗВЕШТАЈ 1998–2001
1023,00
34767
Миодраг Јаћимовић
ПРЕДАЈТЕ СЕ, СРБИ
610,93
34736
Приредио:
Драгољуб М. Кочић
ЗАПИСИ ИЗ ЛОГОРСКОГ ПАКЛА
34755
Слободан Гавриловић
ЖИВОЈИН ПАВЛОВИЋ, БИЛАНС
СОВЈЕТСКОГ ТЕРМИДОРА
34737
Војислав Шикопарија
СЕЋАЊА СРПСКОГ ОФИЦИРА 1900–1918
555,50
889,90
БИБЛИОТЕКА ,,БИОГРАФИЈЕ”
34770
Божидар Ферјанчић
Сима Ћирковић
СТЕФАН ДУШАН – КРАЉ И ЦАР
34780
Божидар Ферјанчић
Сима Ћирковић
СТЕФАН ДУШАН – КРАЉ И ЦАР (тврд повез)
34772
Коста Николић
ДРАГОЉУБ МИХАИЛОВИЋ
955,90
34782
Коста Николић
ДРАГОЉУБ МИХАИЛОВИЋ (тврд повез)
1064,80
34775
Момчило Спремић
ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ
701,80
34776
Душко Ковачевић
ЈАКОВ ИГЊАТОВИЋ
544,50
34778
Јасмина Милановић
АЋИМ ЧУМИЋ
638,00
34777
Сузана Рајић
ВЛАДАН ЂОРЂЕВИЋ
693,00
629,20
1100,00
37
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
34779
Радивој Радић
ЈОВАН V ПАЛЕОЛОГ
952,60
34407
Гордана Петковић
ПАТРИЈАРХ ЈОСИФ РАЈАЧИЋ (1785–1861)
737,00
34790
Влада Станковић
МАНОЈЛО КОМНИН
34787
Јелка Ређеп
КАНТАКУЗИНА КАТАРИНА БРАНКОВИЋ
981,20
649,00
БИБЛИОТЕКА ,,ДИНАСТИЈЕ”
34864
Ана Столић
ДРАГА ОБРЕНОВИЋ
924,00
ИСТОРИЈА
34033
Амелија Курт
СТАРИ ИСТОК I, II
2475,00
34034
Богдан Лекић
ПРИРУЧНИК ЗА АРХИВИСТИКУ
907,50
34043
Приредио:
Милић Ј. Милићевић
МОЈЕ УСПОМЕНЕ ИЗ I СВЕТСКОГ РАТА
34040
Небојша Јовановић
Драган Хамовић
Душан Илијин
УСТАНИЧКА ЧИТАНКА
34032
Славица Мереник
БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О СРПСКОЈ РЕВОЛУЦИЈИ
34042
Тома Миленковић
ШКОЛОВАЊЕ ДЕЦЕ РУСКИХ ЕМИГРАНАТА У
КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ 1918–1941
34208
Тома Миленковић
ДР ЖИВКО ЈОВАНОВИЋ – ЛИЧНОСТ У СЕНЦИ КПЈ
34811
Ј. Б. Бјури
Р. Меигс
ИСТОРИЈА ГРЧКЕ – ДО СМРТИ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГ
34739
Анђело Тамбора
КАВУР И БАЛКАН
935,00
34882
Андреј Л. Шемјакин
ИДЕОЛОГИЈА НИКОЛЕ ПАШИЋА (1868–1891)
882,20
605,00
1173,70
484,00
1936,00
143,00
2418,90
БИБЛИОТЕКА ,,ИСТОРИЈСКО СЕЋАЊЕ”
34896
Ефраим Зуроф
ЛОВАЦ НА НАЦИСТЕ
34293
Јисраел Гутман
Хаим Шацкер
ХОЛОКАУСТ И ЊЕГОВО ЗНАЧЕЊЕ
34295
Петер Балакијан
РЕКА ТИГАР У ПЛАМЕНУ – историја геноцида над
Јерменима и реакција Америке
34296
Адам Џонс
ГЕНОЦИД, РАТНИ ЗЛОЧИНИ И ЗАПАД
2378,24
34899
Ефраим Зуроф
ОПЕРАЦИЈА: ПОСЛЕДЊА ПРИЛИКА
1265,00
34294
Сол Фридлендер
ГОДИНЕ ИСТРЕБЉЕЊА: НАЦИСТИЧКА НЕМАЧКА И
ЈЕВРЕЈИ, 1939–1945
4070,00
38
605,00
1045,00
2352,78
Каталошки
број
34900
Аутор
Наслов
Роберт Вистрих
АНТИСЕМИТИЗАМ, НАЈДУЖА МРЖЊА
Цена
2037,20
БИБЛИОТЕКА ,,ЕВРОПСКА РАСКРШЋА”
33912
Бојан Ковачевић
МЕСТО И УЛОГА РЕГИОНА У ПОЛИТИЧКОМ И
ЕКОНОМСКОМ СИСТЕМУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
33913
Флоронс Шалтиел
ПРОЦЕС ОДЛУЧИВАЊА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
33915
Горан Николић
ПОКАЗАТЕЉИ СПОЉНОТРГОВИНСКЕ РАЗМЕНЕ СРБИЈЕ
СА ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ И СВЕТОМ
33914
Ђуро Кутлача
Душица Семенченко
Виктор Ненадовић
Јелена Колић
НАУКА СРБИЈЕ У СВЕТЛУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА
Лукас Цукалис
КАКВА ЕВРОПА?
33910
814,00
968,00
1375,00
1320,00
2035,00
БИБЛИОТЕКА ,,ЕКОНОМИЈА”
33922
Мирослав Прокопијевић СЛОБОДА ИЗБОРА (мек повез)
671,00
33923
Мирослав Прокопијевић СЛОБОДА ИЗБОРА (тврд повез)
825,00
БИБЛИОТЕКА ,,МЕНАЏМЕНТ”
33695
Миленко Н. Хелета
TQM – МОДЕЛ ИЗВРСНОСТИ И ИНТЕГРИСАНИ
МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ
1320,00
БИБЛИОТЕКА ,,КУЛТУРНИ ОБРАЗАЦ”
33961
Бојан Јовановић
ПРКОС И ИНАТ
811,80
33962
Слободан Антонић
КУЛТУРНИ РАТ У СРБИЈИ
905,30
ЕДИЦИЈА ,,НЕИМАРИ СВЕТА”
33652
Мајкл Вајт
ИСАК ЊУТН. ПОСЛЕДЊИ ЧАРОБЊАК
1375,00
33651
Виљем Шекспир
САБРАНА ДЕЛА У ЈЕДНОМ ТОМУ
9020,00
ЕДИЦИЈА ,,БУДУЋНОСТ СВЕТА”
33644
Кен Бирч
Влад Михненко
УСПОН И ПАД НЕОЛИБЕРАЛИЗМА
1826,00
БИБЛИОТЕКА ,,STUDIA ARTIUM LIBERALIUM SERBICA”
33944
Слободан Душанић
SELLECTED ESSAYS IN ROMAN HISTORY AND EPIGRAPHY
(1–2)
33946
Слободан Душанић
PLATO’S DIALLOGUES AND ATHENIAN POLITICS
34492
Десанка Ковачевић Којић LES SERBIE ET LES PAYS SERBES L’ECONOMIE URBAINE
XIVe–XVe SIECLES
2530,00
1408,00
913,00
39
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
БИБЛИОТЕКА ,,SOCIETAS”
33739
Аљоша Мимица
33771
ЕМИЛ ДИРКЕМ И РАДИКАЛНА СОЦИОЛОГИЈА
895,40
УРБАНА СОЦИОЛОГИЈА
Приредио Сретен Вујовић
1331,00
143,00
33773
Светозар Стојановић
САВРЕМЕНА МЕТАЕТИКА
33774
Приредио
Сретен Петровић
СОЦИОЛОГИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
33779
Мишел Лалмон
ИСТОРИЈА СОЦИОЛОШКИХ ИДЕЈА I
Од почетка до Вебера
580,80
33795
Мишел Лалмон
ИСТОРИЈА СОЦИОЛОШКИХ ИДЕЈА II
Oд Парсонса до савремених социолога
580,80
СОЦИОЛОГИЈА ДЕТИЊСТВА
Приредила Смиљка Томановић
1089,00
33782
156,00
33783
Карел Турза
ЛУИС МАМФОРД
Једна критика модерности
143,00
33788
Денис Смит
УСПОН ИСТОРИЈСКЕ СОЦИОЛОГИЈЕ
471,90
33789
Франсоа Дибе
СРЕДЊОШКОЛЦИ
484,00
33793
Ивана Спасић
СОЦИОЛОГИЈЕ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА
943,80
33796
Стефан Бо
Флоранс Вебер
ВОДИЧ КРОЗ ТЕРЕНСКУ АНКЕТУ
556,60
33797
ПРОШЛОСТ НА ИСТОКУ – БУДУЋНОСТ НА ЗАПАДУ
Приредили Мари Калдор и Иван Вејвода
605,00
33798
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА – МИТ ИЛИ СТВАРНОСТ
Приредио Владимир Вулетић
605,00
33799
33745
Драгана Јеремић-Молнар МИТ, ИДЕОЛОГИЈА И МИСТЕРИЈА У ТЕТРАЛОГИЈИ
Александар Молнар
РИХАРДА ВАГНЕРА
Прстен Нибелунга и Парсифал
Маја Кораћ
У ПОТРАЗИ ЗА ДОМОМ
786,50
1128,60
БИБЛИОТЕКА ,,ТЕМАТСКЕ СВЕСКЕ”
34035
Милан Вукомановић
РЕЛИГИЈА
242,00
34036
Владимир Вулетић
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА
748,00
БИБЛИОТЕКА ,,PRO ET CONTRA”
33744
Стефанос Песмасоглу
КОСОВО – ДВОСТРУКА ХИБРИС
907,50
БИБЛИОТЕКА ,,BIOS POLITIKOS”
33737
40
Вукашин Павловић
ПОЛИТИЧКА МОЋ
1540,00
Каталошки
број
33742
Аутор
Дарон Ацемоглу
Џејмс А. Робинсон
Наслов
ЕКОНОМСКО ПОРЕКЛО ДИКТАТУРЕ И ДЕМОКРАТИЈЕ
Цена
2222,00
БИБЛИОТЕКА ,,АРЕТЕ”
33760
Р. М. Хер
МОРАЛНО МИШЉЕЊЕ
677,60
33762
Томас Пејн
ДОБА РАЗУМА
411,40
33763
Бенжамен Констан
ПРИНЦИПИ ПОЛИТИКЕ И ДРУГИ СПИСИ
266,20
33765
Џон Барнет
РАНА ГРЧКА ФИЛОЗОФИЈА
713,90
33766
Миле Савић
ПОЛИТИКА ФИЛОЗОФСКОГ ДИСКУРСА
568,70
33767
Група аутора
МОДЕРНО ЧИТАЊЕ КАНТА
968,00
33769
Милан Суботић
ТУМАЧИ РУСКЕ ИДЕЈЕ
(Студије о руским мислиоцима)
629,20
БИБЛИОТЕКА ,,ЕКОЛОГИКА”
33690
Приредио: Вукашин
Павловић
ЕКОЛОГИЈА, РЕЛИГИЈА, ЕТИКА
1072,50
БИБЛИОТЕКА ,,ВИРТУЕЛНО”
33330
Владислава Гордић
Петковић
ВИРТУЕЛНА КЊИЖЕВНОСТ
459,80
АНДРАГОШКА БИБЛИОТЕКА
33421
Душан Савићевић
ФИЛОЗОФСКИ ОСНОВИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
33422
Душан Савићевић
ПРИРОДА И КАРАКТЕРИСТИКЕ ИНТЕРЕСА У
АНДРАГОГИЈИ
33424
Душан Савићевић
ОСОБЕНОСТИ УЧЕЊА ОДРАСЛИХ
605,00
143,00
1210,00
БИБЛИОТЕКА ,,СВЕТ МАСМЕДИЈА”
33756
Душан Ђурић
НОВИНАРСКА РАДИОНИЦА
143,00
33757
Златко Исаковић
УВОД У ПРОПАГАНДУ
143,00
33758
Света Тадић
СНАГА И НЕМОЋ ЈАВНЕ РЕЧИ
156,00
БИБЛИОТЕКА ,,КРЕАТИВНОСТ”
33448
Петар Стојаковић
ПСИХОЛОШКИ УСЛОВИ ТРАНСФЕРА УЧЕЊА
143,00
33451
Јован Ђорђевић
ИНТЕЛЕКТУАЛНО ВАСПИТАЊЕ И САВРЕМЕНА ШКОЛА
143,00
ЕДИЦИЈА ,,УМЕТНОСТ”
33310
Коста Богдановић
УВОД У ВИЗУЕЛНУ КУЛТУРУ
689,70
41
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
33311
Коста Богдановић
ПОЕТИКА ВИЗУЕЛНОГ
1802,90
33317
Коста Богдановић
ПОЕТИКА ВИЗИБИЛНОГ
1650,00
33312
Татјана Ристић
Ивана Дробни
МОДУСИ – Књига 1
Увод у интерфункционалну науку о музици
617,10
33313
Татјана Ристић
Ивана Дробни
МОДУСИ – Књига 2
Увод у интерфункционалну науку о музици
677,60
33315
Светислав Д. Божић
МЕЛАНХОЛИЧНЕ СЕНКЕ ДРУМОВА ЈУЖНИХ
огледи из хармоније
508,20
33314
Светислав Д. Божић
24 ПРЕЛИДА ЗА КЛАВИР
1210,00
33316
Коста Богдановић
ЛИЦЕ И ЛИК У ВИЗУЕЛНОЈ СПОЗНАЈИ
2475,00
33319
Бранислав Петровић
ТЕХНИКА СВИРАЊА НА ВИОЛОНЧЕЛУ
715,00
33318
Светислав Д. Божић
ЗВУК И МУЗИКА У МЕДИЈИМА – АУТОПОЕТИЧНА
ПОДСЕЋАЊА И ОГЛЕДИ
495,00
БИБЛИОТЕКА „ЗРНЦА НАУКА”
33301
Група аутора
ЗРНЦА НАУКА 2
Приручник за наставнике
399,30
33302
Група аутора
ЗРНЦА НАУКА 3
Приручник за наставнике
423,50
33303
Група аутора
ЗРНЦА НАУКА 4
Приручник за наставнике
423,50
33304
Група аутора
ЗРНЦА НАУКА 5
Приручник за наставнике
510,40
33305
Група аутора
ЗРНЦА НАУКА 6
Приручник за наставнике
599,50
33309
Група аутора
ЗРНЦА НАУКА 7
Приручник за наставнике
961,40
33299
Група аутора
ЗРНЦА НАУКА 8
Приручник за наставнике
1017,50
33308
Група аутора
ЗРНЦА НАУКА 9
Приручник за наставнике
731,50
33306
Група аутора
ПРЕДАВАЊЕ НАУКА У ШКОЛИ
Приручник за наставнике
341,72
33307
Група аутора
ЕВРОПА ОТКРИЋА
440,00
33300
Група аутора
КЛИМА. МОЈА ПЛАНЕТА... И ЈА
627,00
БИБЛИОТЕКА ,,КАЛЕИДОСКОП”
За узраст од 7 до 9 година:
30178
Мишел Лонгур
СРЕДЊОВЕКОВНИ ЗАМАК
192,00
30179
Валери Гиду
КАКО СМО ДОШЛИ НА СВЕТ?
192,00
42
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
30180
Мишел Пикмал
ИНДИЈАНЦИ, ИНДИЈАНКЕ
192,00
30181
Кристијан Гренијер
ПУТОВАЊЕ У СВЕМИР
192,00
30182
Мишел Зелвелдер
ВУЛКАНИ И ПЛАНИНЕ
192,00
30183
Валери Видо
ЧУДЕСНЕ ЖИВОТИЊЕ
192,00
30184
Жилијен Ирсенже
КРОМАЊОНЦИ
192,00
30185
Лусил Марен
ЏУНГЛА
192,00
30186
Корин Ле Дур Зана
ДОБА ФАРАОНА
192,00
30187
Мишел Лонгур
ЖИВОТ НА ДАЛЕКОМ СЕВЕРУ
192,00
30188
Силви Бозје
ВЕЛИКА ОТКРИЋА
192,00
30189
Лионел Реми
ДИНОСАУРУСИ
192,00
За узраст од 9 до 12 година:
30190
Стефан Годен
РЕЛИГИЈЕ СВЕТА
288,00
30191
Франсоа Олас
МОРЕ
288,00
30192
Мари Селије
УМЕТНОСТ И УМЕТНИЦИ
288,00
30193
Сандрина Мирза
ПИРАТИ И ГУСАРИ
288,00
30194
Жан Ерве
СИСАРИ
288,00
30195
Гијом Кана
СУНЧЕВ СИСТЕМ
288,00
30196
Сандрина Мирза
МАЈЕ, АСТЕЦИ И ИНКЕ
288,00
30197
Мишел Лонгур
ПУСТИЊА
288,00
30198
Франсоа Фонтен
ПИСАТИ И КОМУНИЦИРАТИ
288,00
30199
Жан Ерве
ГМИЗАВЦИ И ВОДОЗЕМЦИ
288,00
ПОПУЛАРНА ГЕОГРАФИЈА
34006
Перо Златар
ОТКЉУЧАНИ ГЛОБУС
968,00
34026
Милутин Тадић
ПТОЛЕМЕЈЕВА ГЕОГРАФИЈА
738,10
34001
Милутин Тадић
ГЕОГРАФСКИ ЛАВИРИНТИ – ЕВРОПА
278,30
43
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
34002
Милутин Тадић
СУНЧАНИ ЧАСОВНИЦИ
786,50
34019
Стеван М. Станковић
ПУТОПИС – туристичка географија за знатижељне
2035,00
34021
Стеван М. Станковић
БАЊЕ СРБИЈЕ
1358,50
34003
Душан Дукић
Љиљана Гавриловић
РЕКЕ СРБИЈЕ
34005
Владан Дуцић
Милан Радовановић
КЛИМА СРБИЈЕ
33998
Стеван М. Станковић
ЈЕЗЕРА СРБИЈЕ
1415,70
33999
Стеван М. Станковић
ЈЕЗЕРА СВЕТА
1980,00
34020
Милорад Васовић
ПУТОВАЊА И СЕЋАЊА ЈЕДНОГ ГЕОГРАФА
314,60
1358,50
1452,00
ПОПУЛАРНА АСТРОНОМИЈА
15324
Милутин Тадић
АСТРОНОМИЈА – ПОГЛЕД КА ЗВЕЗДАНОМ НЕБУ
34007
Наташа Станић
Милутин Тадић
АСТРОЛАГИЈА
34008
Наташа Станић
ЗВЕЗДАНИ ГРАДОВИ – ГАЛАКСИЈЕ, ПУТОВАЊЕ КРОЗ
ВРЕМЕ
1432,20
701,80
568,70
ЕДИЦИЈА ,,ПОПУЛАРНА МЕДИЦИНА”
33621
Жарко Мартиновић
ГЛАВОБОЉЕ
33628
Мирослав Самарџић
Лукас Расулић
БОЛ У ЛЕЂИМА
150 питања и одговора
418,00
33623
Радомир Матуновић
Зоран Ћосић
АРТЕРИЈСКА ХИПЕРТЕНЗИЈА – БОЛЕСТ САВРЕМЕНОГ
ЧОВЕКА
440,00
33626
Периша Симоновић
ДЕПРЕСИЈЕ
528,00
33627
Божидар Јаковљевић
ВРТОГЛАВИЦА
418,00
33622
Жарко Мартиновић
НЕСАНИЦА
418,00
33624
Драгана Јовановић и
сарадници
НЕЗАРАЗНЕ РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ
418,00
БИБЛИОТЕКА ,,ЗАБАВНИК”
33683
Геделе Ликенс
КЊИГА О ВАГИНИ
2541,00
33684
Геделе Ликенс
КЊИГА О ПЕНИСУ
2607,00
33681
Геделе Ликенс
КЊИГА О СЕКСУ
3520,00
33686
Јасна Влајић Поповић
РЕЧИТЕ РЕЧИ
1204,50
44
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
МАТЕМАТИЧКА БИБЛИОТЕКА
32236
Душан Живановић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ЗА ,,PECOM”
156,00
32238
Божић Милан
ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ И ФИЛОЗОФИЈЕ МАТЕМАТИКЕ
929,50
32240
Светозар Вукадиновић
ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА
(за ученике средње школе)
143,00
32246
Марија Станић
Небојша Икодиновић
ТЕОРИЈА БРОЈЕВА
збирка задатака
143,00
32247
Вене Богославов
Глиша Нешковић
ЛОГАРИТАМСКЕ ТАБЛИЦЕ
32248
Борисав Симић
И ТО ЈЕ МАТЕМАТИКА
143,00
34890
Борисав Симић
МАТЕМАТИЧКА ЛЕКТИРА
748,00
32256
Миодраг Рашковић
ПРИЧЕ О МАЛИМ И ВЕЛИКИМ БРОЈЕВИМА
1320,00
32254
Милош Чанак
МАТЕМАТИКА И МУЗИКА
968,00
32255
Павле Миличић
ДЕСЕТ ТЕМА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
990,00
36584
Ђура Паунић
ФУНКЦИОНАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ ЗНАЧАЈНИХ
МАТЕМАТИЧКИХ ФУНКЦИЈА
1527,90
32440
Иван Аранђеловић
Зоран Митровић
Владица Стојановић
ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА
396,62
1485,00
ЕДИЦИЈА ,,ПИТАГОРА”
32266
Милан Божић
Слободан Вујић
МАТЕМАТИЧКА ЛОГИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА ОПШТЕ
ЛОГИКЕ
990,00
32262
Гојко В. Калајџић
ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЈА
990,00
36606
Гојко В. Калајџић
ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА – примери и задаци
2112,00
36597
Драгомир Лопандић
ГЕОМЕТРИЈА – жута књига
1375,00
32269
Добрило Тошић
ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА
ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ НА ФАКУЛТЕТИМА
1521,30
32268
Добрило Тошић
ЗБИРКА РЕШЕНИХ ТЕСТОВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА
ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ НА ФАКУЛТЕТИМА
1521,30
32267
Мирко Јовановић
Добрило Тошић
ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА И ПРОБЛЕМА ИЗ
МАТЕМАТИКЕ – за ученике средњих школа
1551,00
32263
Милосав Марјановић
МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА – Приручник за ученике,
студенте и наставнике
990,00
ЕДИЦИЈА ,,КАРАМАТА”
36593
Бошко Јовановић
ПАРЦИЈАЛНЕ И ИНТЕГРАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ
1485,00
36591
Ариф Золић
НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА 1
1485,00
45
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
36590
Милорад Бертолино
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ
990,00
36594
Ђорђе Дугошија
ЛИНЕАРНО ПРОГРАМИРАЊЕ
990,00
36595
Ненад Теофановић
ПРЕДАВАЊА ИЗ ПРИМЕЊЕНЕ АНАЛИЗЕ – ФУРИЈЕОВА
АНАЛИЗА
36583
Слободан Аљанчић
УВОД У РЕАЛНУ И ФУНКЦИОНАЛНУ АНАЛИЗУ
1485,00
36600
Драгош Цветковић
КОМБИНАТОРНА ТЕОРИЈА МАТРИЦА
990,00
32261
Градимир Миловановић
ЕКСТРЕМАЛНИ ПРОБЛЕМИ И НЕЈЕДНАКОСТИ ЗА
ПОЛИНОМЕ
36585
Миодраг Матељевић
КОМПЛЕКСНА АНАЛИЗА 1
1485,00
36586
Миодраг Матељевић
КОМПЛЕКСНА АНАЛИЗА 2
1485,00
36587
Миодраг Матељевић
TOPICS IN CONFORMAL, QUASICONFORMAL AND
HARMONIC MAPS
3536,28
36596
Стеван Пилиповић
Дора Селеши
МЕРА И ИНТЕГРАЛ. ФУНДАМЕНТИ ТЕОРИЈЕ
ВЕРОВАТНОЋЕ
1721,30
36602
Добривоје Михаиловић
Добрило Тошић
ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧКЕ АНАЛИЗЕ II
36603
Ариф Золић
НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА II
36604
Милош Арсеновић
Милутин Достанић
Данко Јоцић
ТЕОРИЈА МЕРЕ. ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА. ТЕОРИЈА
ОПЕРАТОРА
36605
Владимир Драговић
Милена Радновић
ПОНСЕЛЕОВИ ПОРИЗМИ, КВАДРИКЕ И БИЛИЈАРИ
32261
Миловановић Градимир
ЕКСТРЕМАЛНИ ПРОБЛЕМИ И НЕЈЕДНАКОСТИ ЗА
ПОЛИНОМЕ
990,00
1925,00
1705,00
1485,00
1925,00
2673,00
1925,00
ЕДИЦИЈА ,,МИКА АЛАС”
32257
Ђорђе Дугошија
МАТЕМАТИКА У ДЕВЕТ ЛЕКЦИЈА
32258
Велимир Симоновић
Дубравка Мијуца
МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ
36598
Гојко В. Калајџић
ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА
990,00
32259
Гојко Калајџић
АЛГЕБРА
990,00
32260
Милосав Марјановић
Синиша Врећица
ТОПОЛОГИЈА
32431
Жарко Мијајловић
Зоран Петровић
МАТЕМАТИЧКА ЛОГИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРИЈЕ СКУПОВА
32432
Јулка Кнежевић
Љубомир Протић
Радоје Шћепановић
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ
46
990,00
990,00
990,00
990,00
1666,50
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
32433
Ариф Золић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИЧКЕ СТАТИСТИКЕ
2244,00
32434
Добрило Тошић
ЕЛЕМЕНТИ НУМЕРИЧКЕ АНАЛИЗЕ
1551,00
ИНФОРМАТИЧКА БИБЛИОТЕКА
36277
Младен Вратоњић
ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ РЕЧНИК САВРЕМЕНИХ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА И ИНТЕРНЕТА
36278
Турбан Џозеф
ИНФОРМАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА МЕНАЏМЕНТ
660,00
3872,00
БИБЛИОТЕКА ,,МАШИНСТВО”
35300
Мирослав Радосављевић МЕРНЕ ЈЕДИНИЦЕ И СИСТЕМИ МЕРА
181,50
35301
Ристо Асентић
НЕМЕТАЛИ У МАШИНСТВУ 1
520,30
35341
Ристо Асентић
НЕМЕТАЛИ У МАШИНСТВУ 2
592,90
35302
Душан Ђорђевић
Владимир Ђорђевић
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
35303
Радивоје Митровић
Милета Ристивојевић
ТОЛЕРАНЦИЈЕ
35304
Милета Ристивојевић
НАВОЈНИ СПОЈЕВИ
508,20
35305
Зоран Милојевић
ОБРАДА СТРУГАЊЕМ
484,00
35306
Таип Дураковић
ОБРАДА ГЛОДАЊЕМ
617,10
35307
Срећко Николић
УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
605,00
35308
Милорад Марјановић
Душан Стојановић
ЦЕНТРИФУГАЛНЕ ПУМПЕ
35310
Мартин Богнер
Александар Петровић
ПОСУДЕ ПОД ПРИТИСКОМ
35311
Мартин Богнер
Зоран Стајић
ТЕХНИКА ХЛАЂЕЊА
35313
Бобан Милошевић
ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
35314
Момир Милошевић
Славиша Милошевић
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
35315
Спасоје Драпић
ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА
450,12
35316
Душан Стојановић
МАЗИВА
399,30
35317
Мирослав Ламбић
СОЛАРНО ГРЕЈАЊЕ
568,706
35318
Димитрије Јанковић
МОТОРНА ВОЗИЛА
508,20
350,90
520,30
484,00
344,85
302,50
508,20
580,80
47
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
35319
Мартин Богнер
Миодраг Исаиловић
СТАНДАРДИЗАЦИЈА
35320
Радивоје Митровић
НЕРАЗДВОЈИВИ СПОЈЕВИ
641,30
35321
Радивоје Митровић
КОТРЉАЈНИ ЛЕЖАЈИ
592,90
35322
Радивоје Митровић
СПОЈНИЦЕ
629,20
35323
Радивоје Митровић
КЛИЗНИ ЛЕЖАЈИ
356,95
35324
Радивоје Митровић
ОСОВИНЕ, ВРАТИЛА И ЖЛЕБНИ СПОЈЕВИ
786,50
35325
Милета Ристивојевић
ЗУПЧАНИЦИ 2
883,30
35326
Милета Ристивојевић
ЗУПЧАНИЦИ 1
810,70
35327
Милета Ристивојевић
ОПРУГЕ И СТЕЗНИ СПОЈЕВИ
653,40
35328
Љутвија Дураковић
МОТОРИ СУС
556,60
35329
Мирослав Радосављевић ТРАНСПОРТ КОНТЕЈНЕРИМА
532,40
35330
Ристо Асентић
ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ У МАШИНСТВУ
375,10
35331
Владислав Ђукић
ТЕРМИЧКА ОБРАДА МЕТАЛА
411,40
35332
Таип Дураковић
ОБРАДА БУШЕЊЕМ
568,70
35333
Душан Стојановић
ОБРАДА БРУШЕЊЕМ
544,50
35334
Душан Стојановић
ОБРАДА РЕНДИСАЊЕМ
459,80
35335
Звонко Сајферт
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ
459,80
35336
Зоран Милојевић
АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ
653,40
35337
Глигорије Мирков
„CNC” – ТЕХНИКА 1
344,85
35312
Глигорије Мирков
„CNC” – ТЕХНИКА 2
471,90
35338
Срећко Николић
ТЕХНИКА МЕРЕЊА 1
605,00
35339
Гордана Митровић
ТЕХНИКА МЕРЕЊА 2
508,20
35340
Мирослав Ламбић
Милорад Марјановић
ТЕРМОТЕХНИКА 1
35309
Мирослав Ламбић
Милорад Марјановић
ТЕРМОТЕХНИКА 2
48
456,17
750,20
847,00
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
35342
Мирослав Ламбић
Милорад Марјановић
ТЕРМОДИНАМИКА
35343
Радивоје Топић
Мартин Богнер
ТЕХНИКЕ СУШЕЊА
35344
Момир Милошевић
Бобан Милошевић
Славиша Милошевић
ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ И МАШИНЕ
35345
Ристо Асентић
ТЕХНИЧКО ГВОЖЂЕ У МАШИНСТВУ
387,20
35346
Спасоје Драпић
МЕХАНИКА
411,40
35347
Мирослав Радосаљевић
ДИЗАЛИЦЕ И ТРАНСПОРТЕРИ
629,20
35348
Звонко Сајферт
мр Живорад Васић
МЕНАЏМЕНТ
35349
Милорад Марјановић
Душан Стојановић
ХИДРАУЛИКА
762,30
423,50
689,70
617,10
822,80
БИБЛИОТЕКА ,,КУЛИНАРСТВО”
35100
Милијанко Портић
КУВАР ЗА САМЦЕ
1064,80
35101
Милијанко Портић
КУВАР ЗА ЗДРАВО СРЦЕ
1089,00
35102
Бранка Трбовић
Милијанко Портић
КУВАР ЗА ПРАВИЛНУ ИСХРАНУ
35103
Бранка Трбовић
Милијанко Портић
КУВАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ
35104
Милорад Вукић
Биљана Ђуришић
ПОВРЋЕ – ХРАНА ЗА ДУГ ЖИВОТ
35105
Милорад Вукић
САЛАТЕ
35113
Недељко Јокић
КАЛОРИЈЕ У СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ – 5000
НАМИРНИЦА
35111
Милорад Вукић
СОСОВИ
1076,90
1028,50
1540,00
1331,00
2497,00
1089,00
БИБЛИОТЕКА ,,БОЕМИ”
34391
Слободан Марковић
МОЈИ БУЛЕВАРИ
484,00
34392
Вања Поповић
КАНДИДАТ ЗА ЈУНАКА
143,00
34393
Александар Секулић
ИНЦИДЕНТ НА ПАРАДИ
143,00
34394
Србољуб Митић
ЛИЧНА КАРТА
143,00
49
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
СТО ГОДИНА ЕЛЕКТРОНА
34510
Група аутора
1. том: ЕЛЕКТРОН И СВЕТ ОКО НАС
143,00
ЛЕКСИКОНИ, РЕЧНИЦИ, ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ
34920
Група аутора
СРПСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА – I том, прва књига
4456,10
34921
Група аутора
СРПСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА – I том, друга књига
4456,10
34922
Група аутора
СРПСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА – II том
6365,70
34901
Група аутора
ШКОЛСКО СВЕЗНАЊЕ
4895,00
34902
Група аутора
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА СРПСКОГ НАРОДА
7628,71
СРПСКИ WHO IS WHO
3993,00
34919
34973
Недељко Трнавац
ЛЕКСИКОН НАЦИОНАЛНЕ
ИСТОРИЈЕ ПЕДАГОГИЈЕ
34974
Жарко Требјешанин
ЛЕКСИКОН ПСИХОАНАЛИЗЕ
1527,90
34976
Милован Здравковић
РЕЧНИК ПОЗОРИШНИХ ПОЈМОВА
1419,00
34906
Милутин Бојић
СРПСКЕ СЛАВЕ И ПРАЗНИЦИ
946,00
34907
Дејан Михаиловић
ВИЗАНТИЈСКИ КРУГ
924,00
34887
Редактор:
Синиша Мишић
ЛЕКСИКОН ГРАДОВА И ТРГОВА СРЕДЊОВЕКОВНИХ
СРПСКИХ ЗЕМАЉА
21157
Радмила Чулајевић
ШКОЛСКИ СРПСКО-ФРАНЦУСКИ РЕЧНИК
851,11
34163
Владислав Панић
РЕЧНИК ПСИХОЛОГИЈЕ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА
594,00
34571
Борис Хлебец
ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИ СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ РЕЧНИК
3520,00
34572
Борис Хлебец и др.
СРЕДЊИ ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ РЕЧНИК
1650,00
34573
Борис Хлебец
СРЕДЊИ СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ РЕЧНИК
1491,60
34577
Бошко Милосављевић
ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ ФРАЗЕОЛОШКИ РЕЧНИК
996,12
34579
Бошко Милосављевић
Маргот Вилијамс-Милосављевић
СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ РЕЧНИК ИДИОМА
34575
Бошко Милосављевић
СРПСКО-ФРАНЦУСКИ РЕЧНИК ИДИОМА И ИЗРЕКА
34576
Борис Хлебец
ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ
СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ РЕЧНИК
50
5665,00
5500,00
892,20
676,50
1750,00
Каталошки
број
34578
Аутор
Наслов
Цена
Јован Ђукановић
Зоран Великић
Јелена Костић
Снежана Гвозденац
ОСНОВНИ НЕМАЧКО-СРПСКИ
СРПСКО-НЕМАЧКИ РЕЧНИК
34581
Никола Поткоњак
ПЕДАГОШКИ ТЕЗАУРУС
143,00
34583
Настас Петровић
ФРАНЦУСКО-СРПСКИ РЕЧНИК
Репринт издање из 1898. године
1815,00
34586
Група аутора
ДЕФЕКТОЛОШКИ ЛЕКСИКОН
792,00
34589
Јован Ђорђевић
ЛАТИНСКО-СРПСКИ РЕЧНИК
Репринт из 1886. године
3520,00
34594
Александар Балаћ
Миодраг Стојановић
ГРЧКО-СРПСКИ РЕЧНИК
45002
Мариана Алексић
Ценка Иванова
СРПСКO-БУГАРСКИ ХОМОНИМНИ РЕЧНИК
45003
Мариана Алексић
БУГАРСКО-СРПСКИ ХОМОНИМНИ РЕЧНИК
484,00
34910
Вучина Раичевић
РЕЧНИК ЛИНГВОДИДАКТИЧКЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ
1650,00
36277
Младен Вратоњић
ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ РЕЧНИК САВРЕМЕНИХ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
660,00
34960
Софија Мићић
ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ И СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ
МЕДИЦИНСКИ РЕЧНИК
1650,00
34909
Петар Стевановић
ОНОМАСТИКОН. РЕЧНИК ИМЕНА
3410,00
34977
Група аутора
РЕЧНИК ПОЈМОВА ИЗ ОБЛАСТИ ЛИКОВНИХ
УМЕТНОСТИ – I том – A–Ђ
34598
Хироши Јамасаки
Вукелић
ЈАПАНСКО-СРПСКИ СРПСКО-ЈАПАНСКИ РЕЧНИК
34596
Иван Клајн
ИТАЛИЈАНСКО-СРПСКИ СТАНДАРДНИ РЕЧНИК
34959
Дејан Вукићевић
БИБЛИОГРАФИЈА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА, ЛЕКСИКОНА И
РЕЧНИКА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
1430,00
1694,00
1034,00
ПОСЕБНА ИЗДАЊА
33994
Група аутора
ФРУШКА ГОРА – монографија
4840,00
33993
Група аутора
МОРАВА – монографија
6050,00
33990
Група аутора
ДРИНА – монографија
3993,00
33992
Група аутора
ВЛАДЕ СРБИЈЕ 1805–2000
4235,00
33989
Драгомир М. Ацовић
ХЕРАЛДИКА И СРБИ
3564,81
34519
Приредио:
Михаило Блечић
ПРВИ СРПСКИ БУКВАР ИНОКА САВЕ
33998
Стеван М. Станковић
ЈЕЗЕРА СРБИЈЕ
1415,70
34253
Нил Грант
ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА
935,00
1485,00
51
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
34073
Стеван Раичковић
УЗДАРЈА, слова и беседе
605,00
34072
Лидија Бошковић
ЖИВОТ ЕПСКЕ ПЕСМЕ
726,00
33345
Жан Марк Бес
Ан Боасијер
ФИЛОЗОФСКИ ПРИРУЧНИК
34877
Вукашин Павловић
ДРУШТВЕНИ ПОКРЕТИ И ПРОМЕНЕ
880,00
34878
Вукашин Павловић
ЦИВИЛНО ДРУШТВО И ДЕМОКРАТИЈА
770,00
34045
Милан Леко
УЛИЦЕ БЕОГРАДА
Београдске улице и тргови 1872–2006
34050
Здравко Шорак
ЕКОНОМИКА ЗДРАВСТВА
556,60
34051
Светлана Ненадовић
ДОБРИ ПАСТИР
968,00
34052
Миодраг А. Васиљевић
НАУКА О ХАРМОНИЈИ
810,70
34053
Мирјана Веселиновић
Хофман
ИСТОРИЈА СРПСКЕ МУЗИКЕ
34031
Љиљана Чолић
ОСМАНСКА ДИПЛОМАТИКА СА ПАЛЕОГРАФИЈОМ
34060
Милован Данојлић
НАИВНА ПЕСМА
Огледи и записи о дечјој књижевности
34063
Предраг Палавестра
ДОГМА И УТОПИЈА ДИМИТРИЈА МИТРИНОВИЋА
1210,00
34369
Рајна Драгићевић
ЛЕКСИКОЛОГИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
1540,00
33731
Душан Иванић
Драгана Вукићевић
КА ПОЕТИЦИ СРПСКОГ
РЕАЛИЗМА
34385
Александар Петров
КАО ЗЛАТО У ВАТРИ (Трилогија петоверја)
863,50
34386
Александар Петров
ТУРСКИ БЕЧ (Трилогија петоверја)
572,00
34387
Александар Петров
ЛАВЉА ПЕЋИНА (Трилогија петоверја)
728,20
34078
Слободан Зубановић
АТЛАС О ЦРЊАНСКОМ
759,00
34070
Милосав Тешић
ЕСЕЈИ И СЛИЧНЕ РАДЊЕ
411,40
34328
Рајко Петров Ного
У ВИЛОВОМЕ ДОЛУ – изабране и нове песме
629,20
33710
Светлана Стипчевић
ДУБРОВАЧКЕ СТУДИЈЕ
508,20
КОРЕЈСКЕ НАРОДНЕ ПРИПОВЕТКЕ
143,00
СВЕТОСАВСКА ЧИТАНКА
532,40
34077
34079
52
Миодраг Матицки
1023,00
3025,00
2090,00
1185,80
423,50
770,00
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
34081
Светислав Д. Божић
ФРАГМЕНТИ О МУЗИЦИ
423,50
34085
Александар М. Ђурић
СИМУЛТАНО ОКО
459,80
34088
Голуб Добрашиновић
ПРОФЕСОР МИОДРАГ ПОПОВИЋ
143,00
34089
ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКА МИСАО ЈОВАНА СКЕРЛИЋА
(зборник)
738,10
34883
ДРУШТВЕНА И ПОЛИТИЧКА МИСАО ВУКА КАРАЏИЋА –
Зборник радова САНУ
1387,67
34091
Милош Јефтић
ПАРАЛЕЛЕ МИХАЈЛА МАРКОВИЋА
34096
Миле Игњатовић
ХИРУРЗИ ДОБИТНИЦИ НОБЕЛОВЕ НАГРАДЕ
(1901–2000)
34097
Душан Каназир
ЗАВЕШТАЊА
792,00
34098
Ђорђе Пиљевић
БЛАГОЈЕ ПАРОВИЋ, ЧОВЕК ИДЕЈЕ И АКЦИЈЕ
151,76
34119
Тибор Гартинг
ОД БАРОКА ДО БАРТОКА
157,30
34121
Дејан Деспић
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
1540,00
34127
Н. Базарова
В. Меи
АЗБУКА КЛАСИЧНОГ БАЛЕТА
34128
Никола Гавриловић
СРБИ И РУМУНИ
181,50
34129
Група аутора
ХУЧИ ДЊЕПАР ШИРОКИ
181,50
34130
Милован Крунић
ВАТРА, РУКЕ И СМРТ, поезија
143,00
34898
Милован Витезовић
СИНЂЕЛИЋ СЕ СА СУНЦЕМ СМИРИО
693,00
34875
Ненад Тасић
НЕОЛИТСКА КВАДРАТУРА КРУГА
1017,50
34854
Радослав Петковић
ДОГАЂАЈ ГОДИНЕ
1045,00
34132
Никша Стипчевић
УСМЕНО
156,00
34133
Драгутин Петровић
Јован Б. Петровић
МОРФОЛОГИЈА И ХИДРОГРАФИЈА КРАСА
34134
Алиса Никифорова
ОСНОВИ КЛАСИЧНОГ БАЛЕТА
302,50
34142
Дејан Деспић
ХАРМОНИЈА СА ХАРМОНСКОМ АНАЛИЗОМ
1086,80
34559
Милоје Милојевић
НАРОДНЕ ПЕСМЕ И ИГРЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
Приредио Драгослав Девић
34145
Светозар Ћоровић
У ЧАСОВИМА ОДМОРА
143,00
330,00
302,50
330,00
1650,00
156,00
53
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
34147
Надежда Павлова
Базарова
КЛАСИЧНИ БАЛЕТ
34150
Сергије Димитријевић
СРПСКИ СРЕДЊОВЕКОВНИ НОВАЦ
1210,00
34841
Мирјана Девеџић
О ПРИРОДНОМ КРЕТАЊУ СТАНОВНИШТВА
750,20
34154
Милош Мацура
СТАНОВНИШТВО
156,00
34155
Милош Мацура
СТАНОВНИШТВО И РАЗВОЈ
156,00
34156
Милош Мацура
РАДНА СНАГА И СТАНОВНИШТВО
156,00
34157
Марин Младенов
Татјана Дункова
БУГАРСКА ПОЕЗИЈА ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА
34161
Марко Радуловић
ЕКОНОМСКА УНИЈА ПРАВОСЛАВНИХ БАЛКАНСКИХ
ЗЕМАЉА
34163
Владислав Панић
РЕЧНИК ПСИХОЛОГИЈЕ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА
594,00
34164
Јелена Пешић
НОВИ ПРИСТУП СТРУКТУРИ УЏБЕНИКА
156,00
34166
Гајо Петровић
ЛОГИКА
363,00
34170
Српска академија наука и ПОГОДЕ И НЕПОГОДЕ
уметности
143,00
34171
Огњен Бакић
Чедомир Љубојевић
Маја Бакић
МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА
580,80
34180
Милић Матовић
Будислав Татић
ЕНДЕМИЧНЕ БИЉКЕ
34183
Група аутора
ХЕМИЈСКА ЧИТАНКА
34186
Владислав Јанковић
ХЕМИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ
Глобални параметри
34189
Миливој Ненин
СУОЧАВАЊА
143,00
34190
Слободан Петровић
ПОПУЛАРНА ПСИХОЛОГИЈА
363,00
34179
Група аутора
ПРВА ПОМОЋ
814,00
34191
Игор Ристић
ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАФИЧКИХ
ПРЕДУЗЕЋА
34195
Душанка Лазаревић
ОД СПОНТАНИХ КА НАУЧНИМ ПОЈМОВИМА
181,50
34197
Власта Перичић
ХОРОВИ ЈОСИФА МАРИНКОВИЋА
786,50
34216
Група аутора
ЈЕДИНСТВО У РАЗЛИЧИТОСТИ –
ВЕРСКА НАСТАВА У СРБИЈИ
429,00
34220
Томислав Ристановић
ПОЗНАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
(контрола техничке исправности возила)
156,00
54
143,00
363,00
156,00
4356,00
605,00
1210,00
422,40
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
34222
Владета Кошутић
СВЕТСКИ ЛИРИЧАРИ О ЉУБАВИ И СМРТИ
242,00
34225
Милутин Тасић
ПРИЧА О СТЕФАНУ НЕМАЊИ
435,60
34227
Милош Лабан
ТРИ ОПШТА ПРИНЦИПА У МАТЕМАТИЧКОМ
МОДЕЛИРАЊУ
34229
Милутин Тасић
ПРИЧА О СВЕТОМ САВИ
302,50
34233
Владета Кошутић
СВЕТСКА ДУХОВНА ЛИРИКА
169,40
34235
Ивана Дробни
Татјана Ристић
БАХОВИ КОРАЛИ – УВОД У ИНТЕРФУНКЦИОНАЛНУ
НАУКУ О МУЗИЦИ
34236
Ненад Хавелка
УЧЕНИК И НАСТАВНИК У ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ
605,00
34239
Славко Гордић
ОГЛЕДИ О ВЕЉКУ ПЕТРОВИЋУ
229,90
34241
Милорад Савић
СЛИКАРСТВО У СРПСКИМ ЦРКВАМА У СЕВЕРНОЈ
ДАЛМАЦИЈИ
34242
Сергије Димитријевић
КАТАЛОГ ЗБИРКЕ СРПСКОГ СРЕДЊОВЕКОВНОГ НОВЦА
2057,00
34245
Селена Ракочевић
ВОКАЛНА ТРАДИЦИЈА СРБА У ДОЊЕМ БАНАТУ
955,90
34248
Динко Давидов
ГОРЊА ЗЕМЉА
2819,01
34080
Чедомир Васић
Душан Бабац
ГАРДА У СРБИЈИ
34380
Душан Бабац
СРПСКИ ХУСАР
2002,00
34206
Василије Крестић
ИСТОРИЈА СРБА У ХРВАТСКОЈ И СЛАВОНИЈИ
2035,00
34867
Зоран Живковић
РОМАНИ
1930,50
34868
Зоран Живковић
NOVELS
1930,50
34371
Зоран Живковић
НЕМОГУЋЕ ПРИЧЕ
2904,00
34372
Зоран Живковић
IMPOSSIBLЕ STORIES
2904,00
34865
Зоран Живковић
ПОСЛЕДЊА КЊИГА
693,00
34247
Горан Бабић
ОВДЕ ЉУДСКА КОСТ МИРИШЕ
(Избор из поезије)
580,80
34249
Радослав Војводић
ЈЕСАМ
(Изабране песме)
156,00
34251
Недељко Шиповац
ХРИСТОС У ХЕРЦЕГОВИНИ
1320,00
34256
Група аутора
ПОЛА ВЕКА ИНСТИТУТА ВИНЧА
435,60
242,00
532,40
1254,00
1265,00
55
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
34268
Љубомир Ив. Јовић
ЈЕЗИК ЗАКОНА
34269
Група аутора
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКО НАСЛЕЂЕ У СРБИЈИ –
ДИМИТРИЈЕ ЦЕНИЋ
34271
Лејла Манџука
СЦЕНСКА ШМИНКА
34272
Мирослав Фрухт
Милан Ракић
Ивица Ракић
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
Креација за тржиште
34276
Егерић Мирослав
ДЕЛА И ДАНИ V
660,00
34277
Миодраг Сибиновић
РУСКИ ПЕСНИЦИ ОД БАРОКА ДО АВАНГАРДЕ
156,00
35385
Јожеф Декањ
СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОНСКОГ УБРИЗГАВАЊА КОД ОТО
МОТОРА
35384
Душица Хаџипешић
ОСНОВЕ АУТОМАТИКЕ
36485
Мијат Дамјановић
МЕНАЏЕРСКА РЕВОЛУЦИЈА
Стање и перспективе теорије организације и теорије
управљања
36510
Снежана Поповић Аврић МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
Маријана Видас Бубања
1375,00
63024
М. Ивановић
Н. Здјелар
С. Радовановић
ЗБИРКА ХОРСКИХ КОМПОЗИЦИЈА
(За децу млађег узраста)
176,40
63025
М. Ивановић
Н. Здјелар
С. Радовановић
ЗБИРКА ХОРСКИХ КОМПОЗИЦИЈА
(За децу старијег узраста)
270,60
63027
Група аутора
ЗБИРКА ДУХОВНИХ КОМПОЗИЦИЈА
76100
В. Шуловић
Б. Фатовић-Милићевић
М. Бујко
ШТА ЈЕ ТО СИДА
76101
М. Бујко
Б. Фатовић Милићевић
В. Шуловић
СИДА
33243
Биљана Благојевић
ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СА ЗАВРШНИМ
РАДОВИМА
330,00
33244
Биљана Благојевић
ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СА ОСНОВАМА
ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА И РАДОВА У НИСКОГРАДЊИ
330,00
34197
Властимир Перичић
ХОРОВИ
786,50
33290
Елизабет Далби
ТАЈНЕ И ЧУДА ПРИРОДЕ
770,00
33291
Група аутора
КЊИГА ЗНАЊА
34397
Славица Максић
ДАРОВИТО ДЕТЕ У ШКОЛИ
56
143,00
143,00
264,00
1089,00
554,40
422,40
151,56
270,00
25,20
75,60
990,00
605,00
Каталошки
број
34047
Аутор
Приредили:
Милан Лукић
Иван Златковић
34048
Наслов
АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ ПЕСАМА О МАРКУ
КРАЉЕВИЋУ
СВЕТ БИБЛИЈЕ – СТАРИ И НОВИ ЗАВЕТ
Цена
1400,10
1966,80
34057
Светозар Кољевић
ВЈЕЧНА ЗУБЉА
34061
Динко Давидов
СРПСКА ГРАФИКА XVIII ВЕКА
34173
Жарко Требјешанин
НИКОЛА ТЕСЛА – ЛИЧНОСТ, НЕУРОЗА И ПОСЛАЊЕ
34081
Светислав Д. Божић
ФРАГМЕНТИ О МУЗИЦИ
36221
Зорислава М. Васиљевић МЕТОДИКА МУЗИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ
34082
Светислав Д. Божић
ЖАМОР ЛЕТА 2006. + CD
34086
Васо Милинчевић
ОСВЕТЉАВАЊА И СУОЧАВАЊА
34151
Миодраг Joвановић
СРПСКО ЦРКВЕНО ГРАДИТЕЉСТВО И СЛИКАРСТВО У
НОВИЈЕ ДОБА
34399
Ђорђе Лопичић
КОНЗУЛАРНИ ОДНОСИ СРБИЈЕ 1804–1918.
34030
Ђорђе Лопичић
БИБЛИОГРАФИЈА СРПСКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ 1834–2005.
34032
Славица Мереник
БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О СРПСКОЈ РЕВОЛУЦИЈИ
33761
Часлав Копривица
БИЋЕ И СУДБИНА. ХАЈДЕГЕРОВА МИСАО...
1573,00
34886
Срђан Дамњановић
РЕЧНИК ГРЕШАКА
649,00
34892
Николаос Пападакис
ЕЛЕФТЕРИОС ВЕНИЗЕЛОС
1430,00
34895
Ненад Новак Стефановић ДОКТОР СЛУША СВИНГ
34873
Филис Гроскурт
ТАЈНИ ПРСТЕН: ФРОЈДОВ УЖИ КРУГ САРАДНИКА И
ПОЛИТИКА ПСИХОАНАЛИЗЕ
34518
Иван Ивић
Ана Пешикан
Слободанка Антић
ВОДИЧ ЗА ДОБАР УЏБЕНИК
34894
Милован Миловић
СТОЈАН НОВАКОВИЋ О НАРОДНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ
2035,00
34389
Зоја Карановић
АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ ЛИРСКИХ ПЕСАМА
1479,50
34390
Зоја Карановић
АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ ЕПСКО-ЛИРСКИХ ПЕСАМА
1529,00
701,80
2904,00
556,60
423,50
847,00
572,00
1595,00
2200,00
759,00
907,50
484,00
550,00
1320,00
880,00
57
Каталошки
број
Аутор
34152
Наслов
Цена
ДУШАНОВ ЗАКОНИК
957,00
1320,00
34893
Кристофер Кокер
БУДУЋНОСТ РАТА
34395
Приредио:
Жељко Симић
МОНОГРАФИЈА О ДРИНКИ РАДОВАНОВИЋ
34381
Радован Самарџић
МЕХМЕД СОКОЛОВИЋ
1210,00
34382
Радован Самарџић
СУЛЕЈМАН И РОКСЕЛАНА
1815,00
34383
Радован Самарџић
ОСМАН
880,00
34384
Радован Самарџић
ВЕЛИКИ ВЕК ДУБРОВНИКА
1793,00
34880
Богдан Љ. Поповић
ДИПЛОМАТСКА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ
3652,00
34888
Михаило Милинковић
ГРАДИНА НА ЈЕЛИЦИ
1980,00
34517
Андреј Митровић
ПРОДОР НА БАЛКАН: СРБИЈА У ПЛАНОВИМА АУСТРО-УГАРСКЕ И НЕМАЧКЕ (1908–1918)
34388
Александар Петров
АНТОЛОГИЈА РУСКЕ ПОЕЗИЈЕ ОД 17. ДО 20. ВЕКА
3564,00
34374
Бојан Алексов
НАЗАРЕНИ МЕЂУ СРБИМА
1518,00
34376
Јованка Калић
СРБИ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
2442,00
34028
Љубомир М. Протић
Влад. Д. Стојановић
СРПСКА ЧИТАНКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
ОСНОВНИХ ШКОЛА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ
561,00
34029
Љубомир М. Протић
Влад. Д. Стојановић
СРПСКА ЧИТАНКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ОСНОВНИХ ШКОЛА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ
583,00
34038
Мац Бердал
Спирос Економидес
ИНТЕРВЕНЦИОНИЗАМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
1991–2004.
2037,04
34062
Бошко Сувајџић
ПЕВАЧ И ТРАДИЦИЈА. ПОЕТИКА УСМЕНОГ СПЕВАВАЊА
1078,00
34869
Драгиња Симић Лазар
МАНАСТИР КАЛЕНИЋ
2915,00
34069
Милослав Шутић
AN ANTOLOGY OF MODERN SERBIAN LYRICAL POETRY
(1920–1995)
34158
Јелена Филиповић
МАЛИ КУПЦИ, ВЕЛИКО ТРЖИШТЕ
1045,00
34838
Јасмина Михајловић
ПАРИСКИ ПОЉУБАЦ
990,00
34846
Иван Златковић
ЕПСКА БИОГРАФИЈА МАРКА КРАЉЕВИЋА
1210,00
34849
Вито Матковић
ВАТРА ПОД СНЕГОМ
968,00
34847
Драгољуб Мићуновић
ИСТОРИЈА ДРУШТВЕНИХ ТЕОРИЈА – том 1
1527,90
58
1963,50
2409,00
1892,00
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
34848
Драгољуб Мићуновић
ИСТОРИЈА ДРУШТВЕНИХ ТЕОРИЈА – том 2
1078,00
34850
Чедомир Попов
ГРАЂАНСКА ЕВРОПА – том 1
1540,00
34851
Чедомир Попов
ГРАЂАНСКА ЕВРОПА – том 2
1595,00
34852
Чедомир Попов
ГРАЂАНСКА ЕВРОПА – том 3
1276,00
33106
ЊЕГОВА СВЕТОСТ ПАТРИЈАРХ СРПСКИ ИРИНЕЈ –
ГОДИНА ПРВА
1320,00
34845
Рајко Даниловић
УПОТРЕБА НЕПРИЈАТЕЉА
1430,00
34856
Лаура Барна
ЦРНО ТЕЛО
539,00
34870
Приредила:
Јасмина Нешковић
АНТОЛОГИЈА ПОРТУГАЛСКЕ КРАТКЕ ПРИЧЕ
34842
Зона Мркаљ
НА ЧАСОВИМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
34843
Мајда Пшундер
Антонија Миливојевић
Крајнчич
ПОНАШАЊЕ АДОЛЕСЦЕНТА И ДОЖИВЉАВАЊЕ
ОДНОСА СА РОДИТЕЉИМА И ШКОЛИ
34855
Коста Николић
Бојан Димитријевић
ГЕНЕРАЛ ДРАГОЉУБ МИХАИЛОВИЋ – биографија
33103
Зорица Станимировић
Душан Тошић
Владимир Филиповић
Јозеф Кратица
ЕВОЛУТИВНИ ПРИСТУП ЗА РЕШАВАЊЕ ХАБ
ЛОКАЦИЈСКИХ ПРОБЛЕМА
34885
Зоран Живковић
ПЕТ ДУНАВСКИХ ЧУДА – џепно издање
632,00
34826
Зоран Живковић
ПЕТ ДУНАВСКИХ ЧУДА – на српском језику
1793,00
34827
Зоран Живковић
ПЕТ ДУНАВСКИХ ЧУДА – на енглеском језику
1793,00
34828
Зоран Живковић
ПЕТ ДУНАВСКИХ ЧУДА – на немачком језику
1793,00
34829
Зоран Живковић
ПЕТ ДУНАВСКИХ ЧУДА – на мађарском језику
1793,00
34830
Зоран Живковић
ПЕТ ДУНАВСКИХ ЧУДА – на словачком језику
1793,00
ОТАЏБИНА ВРЛИНЕ
18304,00
ИЛИРСКИ ГРБОВНИЦИ и други хералдички радови
1375,00
34862
34378
Александар Палавестра
34860
ДРУГИ И ЈА – Православни одговори на савремена
питања
34087
Живорад Чековић
МОЛЕКУЛИ У ТАЈНАМА ЖИВОТА И СВЕТУ ОКО НАС
33102
Миле Врањеш
ФИНАНСИЈСКО ПРАВО – ФИСКАЛНИ СИСТЕМ У
СРБИЈИ
2530,00
808,50
1287,00
2310,00
3080,00
1001,00
924,00
1851,30
59
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
33107
Симха Кабиљо Шутић
УКРШТАЈИ: Српско-енглеске књижевне везе
1265,00
33108
Иван Јордовић
СТАРИ ГРЦИ – Портрет једног народа
1320,00
33130
Миро Радојчић
ВИМБЛДОНСКИ ДНЕВНИК
880,00
33132
Драго Ђурић
ПОСТОЈАЊЕ БОГА – Филозофски проблеми класичног
монотеизма
1551,00
33133
Група аутора
ПРИМЕЊЕНА НОСТАЛГИЈА
605,00
33134
Дејан Милић
СРПСКИ ПОЛИТИЧКИ ГОВОР МОДЕРНОГ ДОБА
1980,00
ЉУДИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ ВРЛИНЕ – 170 година САНУ
4147,00
33136
33902
Милан Ст. Протић
ПЕПЕО НАД МОРЕМ
715,00
33903
Лаура Барна
ЂОРЂОНЕОВА КЛЕТВА
836,00
34011
Андреј Митровић
АНГАЖОВАНО И ЛЕПО
1798,50
34092
Луј Димон
HOMO AEQUALIS
1969,00
34188
Ј. К. Уисманс
НА ПУТУ
1452,00
34202
Радован Ковачевић
МОНАХ ЗЛАТНОГ ВЕКА: ЕВРОПСКИ ПУТ ДОСИТЕЈА
ОБРАДОВИЋА
1562,00
34266
СИМОНИДА. НА ЛИПАРУ (Књига о Станојлу Рајичићу
са два CD-а)
Едиција „Пробуђени архив“
1804,00
34264
ЖЕНИДБА МИЛОШЕВА.
КЊИГА О ПЕТРУ КОЊОВИЋУ (са два CD-а)
Едиција „Пробуђени архив“
1100,00
ТЕМЕЉИ МОДЕРНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ: ИЗБОР
ДЕКЛАРАЦИЈА И ПОВЕЉА О ЉУДСКИМ ПРАВИМА
(1215–1990)
2112,00
ОД ЗЛАТА ГУДАЛО: Монографија о Царевцу (са CD-ом)
3850,00
34377
Приредио:
Душан Мрђеновић
34844
34857
Џејмс Кер-Линдзи
КОСОВО: ПУТ КА ОСПОРЕНОЈ ДРЖАВНОСТИ НА
БАЛКАНУ
1008,70
34863
Јелена Милојковић
Ђурић
СРБИ НА ПУТЕВИМА БАЛКАНА, ЕВРОПЕ И
СРЕДОЗЕМЉА
1498,20
34866
Мирјана Вукмировић
АНТОЛОГИЈА ФРАНЦУСКЕ ПОЕЗИЈЕ 20. ВЕКА
4983,00
34975
Жарко Требјешанин
РЕЧНИК ЈУНГОВИХ ПОЈМОВА И СИМБОЛА
4070,00
32440
Иван Аранђеловић
Зоран Митровић
Владица Стојановић
ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА
33100
Предраг Палавестра
НЕКРОПОЉЕ (тврд повез)
1661,00
33112
Предраг Палавестра
НЕКРОПОЉЕ
1485,00
33099
Предраг Палавестра
НЕКРОПОЉЕ 2
1441,00
33104
Милица Увалић
ТРАНЗИЦИЈА У СРБИЈИ
1809,94
33110
Љубодраг Димић
Драган Богетић
БЕОГРАДСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НЕСВРСТАНИХ ЗЕМАЉА
1961 – прилог историји трећег света
3476,00
60
1485,00
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
33115
Александра Савић
МУЗЕЈИ У ЈАВНОСТИ
ЈАВНОСТ У МУЗЕЈИМА
616,00
33116
Душан Липовац
СТАНКО ПРВАНОВИЋ – математичар и методичар
1496,00
33120
Бора Ивков
ОПЧИЊЕНИ ШАХОМ
1018,60
33137
Небојша Ранђеловић
СРБИЈА И ТУРСКА ОД БЕРЛИНСКОГ ДО ПАРИСКОГ
КОНГРЕСА
1342,00
33142
Рене Декарт
МЕТАФИЗИЧКЕ МЕДИТАЦИЈЕ
1628,00
33143
Лаура Барна
МОЈА ПОСЛЕДЊА ГЛАВОБОЉА
814,00
33144
Балша Кашћелан
Душко Крсмановић
ЕКОНОМСКО И ПОЛИТИЧКО ЛОБИРАЊЕ
33146
Живорад Чековић
УПОТРЕБА МОЛЕКУЛА: хемијски есеји о молекулима и
њиховим применама
2200,00
33147
Иван Бауер
ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ
2255,00
33149
Ђорђе Кадијевић
ЕМПИРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА: методолошке и
статистичке основе
1309,00
33150
Бисерка Комненић
ВРЕДНОСТ VS ПРОФИТ, ФИЛОЗОФИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ КАПИТАЛА
1705,00
33153
Коста Николић
НЕМАЧКИ РАТНИ ПЛАКАТ У СРБИЈИ (1941–1945)
3190,00
33671
Плиније Старији
О УМЕТНОСТИ
1760,00
36000
Витрувије
О АРХИТЕКТУРИ
1512,50
33166
Филострат Лемнијус
О СЛИКАРСТВУ
2046,00
34010
Андреј Митровић
ВРЕМЕ НЕТРПЕЉИВИХ
2893,00
34012
Чедомир Антић
НЕИЗАБРАНА САВЕЗНИЦА
Велика Британија и Србија (1914–1918)
3494,98
34024
Изабела Камера
Дафилито
САВРЕМЕНА АРАПСКА КЊИЖЕВНОСТ
34025
Мирослав Перишић
ОД СТАЉИНА КА САРТРУ:
формирање југословенске интелигенције на
европским универзитетима 1945–1958
1705,00
34123
Приредио:
Милован Витезовић
СВЕТИ САВА – у историји света писаној за Ивана
Грозног
4400,00
34853
Жан-Кристоф Буисон
РОМАН О БЕОГРАДУ
1430,00
34858
Милан Ђ. Милићевић
ДНЕВНИК 1 (1869–1872)
6160,00
34861
Кристофер Кокер
ФИЛОЗОФИ ВАРВАРИ: ОД ХЕРАКЛИТА ДО
ХАЈДЕЛБЕРГА
990,00
36493
Драган Р. Симић
РАСПРАВА О ПОРЕТКУ
1980,00
34891
Слободан Јовановић
ГЛЕДСТОН
913,00
33121
Милорад Павић
ХАЗАРСКИ РЕЧНИК – џепно издање
611,60
33122
Милорад Павић
ХАЗАРСКИ РЕЧНИК
1210,00
34373
Милорад Павић
DICTIONARY OF THE KHAZARS
1210,00
33124
Милорад Павић
ДРУГО ТЕЛО
1595,00
1094,50
2310,00
61
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
34840
Милорад Павић
SECOND BODY
1595,00
33904
Зоран Живковић
НАЂИ МЕ
1210,00
33905
Владимир Кецмановић
ЗИДОВИ КОЈИ СЕ РУШЕ
792,00
33906
Јован И. Павић
САГА О СТРИЦУ И ОЦУ
882,20
33155
Петар Цветковић
КАПИЈА – Изабране и нове песме
902,00
ДВОРСКИ КОМПЛЕКС НА ДЕДИЊУ
4125,00
33113
33158
Бошко Јакшић
OВДЕ И ТАМО: Године колективне мигрене
2310,00
33159
Милоје Ракочевић
ВИЗИОНАРСТВОМ КА ВРХУ: Стваралачки пут Милана
О. Распоповића
2640,00
34468
Динко Давидов
ТОТАЛНИ ГЕНОЦИД,
Независна држава Хрватска 1941–1945
1353,00
34297
Јаша Алмули
СТРАДАЊЕ И СПАСАВАЊЕ СРПСКИХ ЈЕВРЕЈА У
ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
2244,00
34259
Јаша Алмули
КАКО СУ ОСТАЛИ ЖИВИ
1578,50
33591
Чарлс М. Одал
КОНСТАНТИН И ХРИШЋАНСКО ЦАРСТВО
2508,00
33174
Миша Ђурковић
МИЛАН СТОЈАДИНОВИЋ: ПОЛИТИКА У ВРЕМЕ
ГЛОБАЛНИХ ЛОМОВА
1001,00
33172
Радош Љушић
КНЕГИЊА ЉУБИЦА
1705,00
33145
Алекс Драгнић
ТИТОВА ОБЕЋАНА ЗЕМЉА ЈУГОСЛАВИЈА
660,00
33151
Ненад Ристовић
ПРИРУЧНИК ИЗ РЕТОРИКЕ ЈОВАНА РАЈИЋА
2662,00
34260
Милош Јефтић
СА ДОМАЋИМ СЛАВИСТИМА 2
1629,10
32442
Милош Чанак
ПУТ У ПЕТУ ДИМЕНЗИЈУ
968,00
36508
Велимир Симоновић
Данијела Тадић
Драган Милановић
КВАНТИТАТИВНЕ МЕТОДЕ
33907
Лаура Барна
ПАД КЛАВИРА
743,60
33173
Зоран Аврамовић
ОБРАЗОВАЊЕ У ТОКОВИМА ДРУШТВА ЗНАЊА
1324,07
33176
Данијел Геган
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ЕВРОПСКОГ ЛОБИРАЊА
440,00
34876
Љубица Росић
ИСТОРИЈА ПОЉСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ ДО 1914. ГОДИНЕ
2090,00
33156
Ћетил Бјернстад
ПРИЧА О ЕДВАРДУ МУНКУ
1661,00
33642
Николас Штерн
ПЛАН ЗА БЕЗБЕДНИЈУ ПЛАНЕТУ
1089,00
33162
Јован Шурбатовић
МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ
1100,00
33170
Радиша Јанчић
СВЕТИ ХРАСТ
1094,50
33184
Радош Љушић
АНГАЖОВАНА ИСТОРИОГРАФИЈА 2
2552,00
62
1540,00
Каталошки
број
Аутор
33193
Наслов
Цена
ЗБОРНИК: СТО ГОДИНА ОД ПОЧЕТКА ПРВОГ СВЕТСКОГ
РАТА
4400,00
34238
Томаш Гариг Масарик
О БОЉШЕВИЗМУ 1920–1921
770,00
36498
Зоран Стојиљковић
ПОЛИТИЧКА СОЦИОЛОГИЈА САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА
1573,00
33195
Ирина Деретић
ПЛАТОНОВА ФИЛОЗОФСКА МИТОЛОГИЈА
33185
Бранислав Божовић
СПЕЦИЈАЛНА ПОЛИЦИЈА У БЕОГРАДУ 1941–1944
33168
Часлав Копривица
ФИЛОСОФИЈА АНГАЖОВАЊА
33191
Сава Живанов
ЕВРОПА ПРЕД ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
33177
Весна да Винча
ПОСЛЕДЊА ПОРУКА НЕЛСОНА МАНДЕЛЕ
33164
Коста Николић
ИСТОРИЈА РАВНОГОРСКОГ ПОКРЕТА 1941–1945 I
1749,00
33165
Коста Николић
ИСТОРИЈА РАВНОГОРСКОГ ПОКРЕТА 1941–1945 II
1661,00
36479
Вера Радовић
RHETORICE DOCENS – Стандарди за примену
монолошке методе у настави
33178
Група аутора
ДРУШТВЕНА СТРАТИФИКАЦИЈА У ЗЕМЉАМА БРИК-а
33105
Димитрије Ђорђевић
ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ СРБИЈЕ 1800–1918
33131
Драгана Милошевић
Бревинац
ЦВЕЋАРСТВО – Производња и примена цветних
култура
33167
Николас Ферн
ЗЕНОН И КОРЊАЧА
33186
Слободан Жуњић
ИСТОРИЈА СРПСКЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
33190
Александар Растовић
ЕНГЛЕЗИ И БАЛКАН
33202
Богдана Кољевић
БИОПОЛИТИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ
36543
Живорад Чековић
АУТОБИОГРАФСКА ХРОНИКА 1954–2004
33192
Зоран Видојевић
ПОРАЗИ И АЛТЕРНАТИВЕ: претња пустоши и етика
отпора
33749
З. Т. Голенкова, Н. П.
Нарбут
ИСТОРИЈА СОЦИОЛОШКЕ МИСЛИ У ЗЕМЉАМА
ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ
33204
Небојша Берец
ТАНЈУГ И МЕЂУНАРОДНО ИНФОРМИСАЊЕ
33199
Зоран Јанаћковић
БАЛКАНСКИ ТРОУГАО
33197
Бошко Бојовић
ОД ТРЖИШНЕ ПРИВРЕДЕ ДО ДРЖАВНОГ МОНОПОЛА
(Племенити метали Србије и Босне између Венеције и
Османлијског царства у XV и XVI веку)
33198
Денг Ронг
ДЕНГ СЈАОПИНГ И КУЛТУРНА РЕВОЛУЦИЈА
33743
Филип Мерије
ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ ВАСПИТАЊЕ – ЕТИКА И ПЕДАГОГИЈА
2574,00
63
Сабрана и изабрана дела
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
САБРАНА ДЕЛА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА
1. коло
34428
КАРСТ И ГЛАЦИЈАЦИЈА. БАЛКАНСКО ПОЛУОСТРВО.
ГОВОРИ И ЧЛАНЦИ 1. АНТРОПОГЕОГРАФСКИ И
ЕТНОГРАФСКИ СПИСИ 1.
2783,00
2. коло
34429
ГОВОРИ И ЧЛАНЦИ 2. ГЕОГРАФИЈА КРАСА.
ГЕОМОРФОЛОГИЈА 1
2783,00
3. коло
34432
34431
ОСНОВЕ ЗА ГЕОГРАФИЈУ И ГЕОЛОГИЈУ МАКЕДОНИЈЕ
И СТАРЕ СРБИЈЕ 1
АНТРОПОГЕОГРАФСКИ И ЕТНОГРАФСКИ СПИСИ 2
34430
ГЛАЦИЈАЦИЈА НА БАЛКАНСКИМ ПЛАНИНАМА
399,30
399,30
399,30
4. коло
34433
ГЕОМОРФОЛОГИЈА 2
34434
ОСНОВЕ ЗА ГЕОГРАФИЈУ И ГЕОЛОГИЈУ МАКЕДОНИЈЕ
И СТАРЕ СРБИЈЕ 2
МОРФОЛОГИЈА И ХИДРОГРАФИЈА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
34435
34436
ВЕЛИКА ЈЕЗЕРА БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА И
ГЕОЛОШКИ АТЛАС МАКЕДОНИЈЕ, СТАРЕ СРБИЈЕ И
ЕПИРА
435,60
399,30
350,90
399,30
ИЗАБРАНА ДЕЛА БОРИСЛАВА П. СТЕВАНОВИЋА
34523
2. том: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПСИХОЛОГИЈА
34521
3. том: ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ЊЕН РАЗВОЈ
64
544,50
459,80
Каталошки
број
Аутор
Наслов
34522
4. том: ПСИХОЛОГИЈА У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ
34524
5. том: ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА
34525
6. том: ЗНАЧАЈНЕ ПСИХОЛОШКЕ ТЕМЕ
Цена
568,70
520,30
520,30
САБРАНА ДЕЛА СТЕВАНА СТОЈАНОВИЋА МОКРАЊЦА
34530
1. том: СВЕТОВНА МУЗИКА 1 (РУКОВЕТИ)
34531
2. том: СВЕТОВНА МУЗИКА 2 (ХОРОВИ)
34532
3. том: СВЕТОВНА МУЗИКА 3
34533
4. том: ДУХОВНА МУЗИКА 1 (ЛИТУРГИЈА)
34534
5. том: ДУХОВНА МУЗИКА 2 (ОПЕЛО)
34535
6. том: ДУХОВНА МУЗИКА 3
34536
7. том: ДУХОВНА МУЗИКА 4 (ОСМОГЛАСНИК)
34537
8. том: ДУХОВНА МУЗИКА 5 (СТРАНО ПЈЕНИЈЕ)
34538
9. том: ЕТНОМУЗИКОЛОШКИ ЗАПИСИ
34539
10. том: ЖИВОТ И ДЕЛО СТЕВАНА СТОЈАНОВИЋА
МОКРАЊЦА
605,00
605,00
605,00
777,70
605,00
605,00
1782,00
3003,00
605,00
605,00
САБРАНА ДЕЛА ЛАВА ВИГОТСКОГ
34600
1. том: ПИТАЊА ТЕОРИЈЕ И ИСТОРИЈЕ ПСИХОЛОГИЈЕ
34601
2. том: ПРОБЛЕМИ ОПШТЕ ПСИХОЛОГИЈЕ
34602
3. том: ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА ПСИХЕ
34605
6. том: НАУЧНО НАСЛЕЂЕ
34606
КОМПЛЕТ САБРАНИХ ДЕЛА ЛАВА ВИГОТСКОГ 1–6
532,40
532,40
532,40
532,40
3194,40
ИЗАБРАНА ДЕЛА ТАНАСИЈА МЛАДЕНОВИЋА
34635
1. КАМЕНИ АКОРДИ
1452,00
2. ПОД ПЕПЕЛОМ ЗВЕЗДА
3. ВЕТАР ВРЕМЕНА (псалми по сину)
65
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
4. МРТВО МОРЕ
5. 58 СОНЕТА
6. ПОМЕШАНЕ КАРТЕ (Рт Добре наде)
7. УСПУТНЕ СКИЦЕ ЗА ПОРТРЕТЕ
ИЗАБРАНА ДЕЛА ЖИВОЈИНА ПАВЛОВИЋА
34278
1. књига: ЛАПОТ – ОНИ ВИШЕ НЕ ПОСТОЈЕ
1584,00
2. књига: РАСЛО МИ ЈЕ БАДЕМ ДРВО И ДРУГЕ ПРИЧЕ
3. књига: ЛУТКЕ НА БУЊИШТУ
4. књига: СЕЈМЕНСКИ ДО
5. књига: ЗАДАХ ТЕЛА
6. књига: ВЕТАР У СУВОЈ ТРАВИ – ТРАГ ДИВЉАЧИ
7. књига: ВАШАР НА СВЕТОГ АРАНЂЕЛА
8. књига: ЗИД СМРТИ
9. књига: ЛОВ НА ТИГРОВЕ
10. књига: КРУГОВИ
САБРАНА ДЕЛА БОШКА ПЕТРОВИЋА
34660
1. књига: ПЕСМЕ
34661
2. књига: ПРИПОВЕТКЕ 1
34662
3. књига: ПРИПОВЕТКЕ 2
34663
4. књига: ДОЛАЗАК НА КРАЈ ЛЕТА
34664
5. књига: ПЕВАЧ 1
34665
6. књига: ПЕВАЧ 2
34666
7. књига: ДНЕВНИК НЕМАЧКОГ ВОЈНИКА
34667
8. књига: У СВЕТУ РЕЧИ
66
266,20
266,20
266,20
266,20
266,20
266,20
266,20
266,20
Каталошки
број
Аутор
Наслов
34668
9. књига: ДАН МЕЂУ СЛИКАМА
34669
10. књига: ПАДАЛИШТА
Цена
266,20
266,20
САБРАНА ДЕЛА ИВАНА В. ЛАЛИЋА
34320
1. том: ВРЕМЕ, ВАТРЕ, ВРТОВИ
34321
2. том: О ДЕЛИМА ЉУБАВИ ИЛИ ВИЗАНТИЈА
34322
3. том: СТРАСНА МЕРА
34323
4. том: О ПОЕЗИЈИ
363,00
363,00
363,00
363,00
ИЗАБРАНА ДЕЛА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
34630
1. том: ПРЕДАВАЊА
34631
2. том: ЧЛАНЦИ
34632
34633
3. том: ДНЕВНИК ИСТРАЖИВАЊА ИЗ КОЛОРАДО
СПРИНГСА 1899–1900. ГОДИНЕ
4. том: ПАТЕНТИ 1
34634
5. том: ПАТЕНТИ 2
34636
6. том: ПАТЕНТИ 3
34637
7. том: ПАТЕНТИ 4
34715
COLORADO SPRINGS NOTES
34716
LECTURES
34717
ARTICLES
1064,80
1064,80
1173,70
968,00
968,00
968,00
968,00
1210,00
1089,00
968,00
ИЗАБРАНА ДЕЛА МИХАЈЛА ПУПИНА ИДВОРСКОГ
34650
1. том: ОД ПАШЊАКА ДО НАУЧЕЊАКА
34651
2. том: МОНОГРАФИЈЕ
34652
3. том: ПАТЕНТИ 1
34653
4. том: ПАТЕНТИ 2
34654
5. том: ПРЕДАВАЊА
1320,00
605,00
660,00
605,00
605,00
67
Каталошки
број
Аутор
Наслов
34655
6. том: ЧЛАНЦИ
34656
7. том: НАЦИОНАЛНО-ПОЛИТИЧКИ РАД 1908–1935.
ГОДИНЕ
8. том: FROM IMMIGRANT TO INVENTOR
34657
Цена
605,00
605,00
1320,00
САБРАНА ДЕЛА МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА
34670
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ 1
34671
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ 2
34672
МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА
34673
АЛГЕБРА
34674
МАТЕМАТИЧКИ СПЕКТРИ
34675
МАТЕМАТИЧКА ФЕНОМЕНОЛОГИЈА
34676
ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧКЕ ФЕНОМЕНОЛОГИЈЕ
34677
34679
ИНТЕРВАЛНА МАТЕМАТИКА – ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ
АЛГОРИТАМ
ЕЛИПТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ – ИНТЕГРАЦИЈЕ ПОМОЋУ
РЕДОВА
ЧЛАНЦИ – СТУДИЈЕ
34680
ПУТОПИСИ 1
34681
ПУТОПИСИ 2
34682
МЕТАФОРЕ И АЛЕГОРИЈЕ
34683
РИБАРСТВО
34684
МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ – БИБЛИОГРАФИЈА И ЛЕТОПИС
34678
605,00
544,50
544,50
544,50
544,50
544,50
544,50
544,50
544,50
544,50
544,50
544,50
544,50
544,50
798,60
САБРАНА ДЕЛА ЈОВАНА КАРАМАТЕ
34720
34721
34722
34723
68
1. том: РЕГУЛАРНО ПРОМЕНЉИВЕ СА ПРИМЕНОМ
ТАУБЕРОВЕ ТЕОРЕМЕ – 1 ДЕО
2. том: РЕГУЛАРНО ПРОМЕНЉИВЕ СА ПРИМЕНОМ
ТАУБЕРОВЕ ТЕОРЕМЕ – 2 ДЕО
3. том: РАЗНИ ПРОБЛЕМИ ИЗ АНАЛИЗЕ
4. том: КОМПЛЕКСНИ БРОЈЕВИ И СТИЛТЈЕСОВ
ИНТЕГРАЛ
2200,00
2310,00
2420,00
1936,00
Каталошки
број
34724
Аутор
Наслов
5. том: SELECTED PAPERS OF JOVAN KARAMATA
Цена
3054,70
ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА
34280
Књига 8 (СРБИЈА НА ИСТОКУ)
34281
Књига 4
34282
Књига 5
34283
Књига 6
34285
Књига 7
34286
Књига 11
34287
Књига 12
34288
Књига 13
34289
Књига 14
34290
Књига 15
34284
Књига 16
34291
Књига 17 (БИБЛИОГРАФИЈА)
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
375,10
САБРАНА ДЕЛА ПЕТРА ЏАЏИЋА
34611
1. том: ИВО АНДРИЋ, есеји
34612
2. том: О ПРОКЛЕТОЈ АВЛИЈИ
34613
3. том: МИТСКО У АНДРИЋЕВОМ ДЕЛУ
34615
34618
4. том: ПОВЛАШЋЕНИ ПРОСТОРИ МИЛОША
ЦРЊАНСКОГ
5. том: ИЗ ДАНА У ДАН 1
34619
6. том: ИЗ ДАНА У ДАН 2
34620
7. том: ИЗ ДАНА У ДАН 3
34616
8. том: HOMO BALCANICUS
HOMO HEROICUS 1
9. том: HOMO BALCANICUS
HOMO HEROICUS 2
10. том: БРАНКО МИЉКОВИЋ ИЛИ НЕУКРОТИВА РЕЧ
34617
34614
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
363,00
69
Каталошки
број
34621
Аутор
Наслов
КОМПЛЕТ САБРАНИХ ДЕЛА ПЕТРА ЏАЏИЋА 1–10
Цена
3630,00
ИЗАБРАНА ДЕЛА МИЛОША Н. ЂУРИЋА
34624
ХЕЛЕНСКА КЊИЖЕВНОСТ И КОМПАРАТИСТИКА
34625
КУЛТУРНА ИСТОРИЈА И РАНИ ФИЛОСОФСКИ СПИСИ
34626
ФИЛОСОФСКИ СПИСИ
34628
ИСТОРИЈА ХЕЛЕНСКЕ ЕТИКЕ
34629
ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИ, ИСТОРИЈА И ФИЛОСОФИЈА
1089,00
1089,00
1089,00
1815,00
1089,00
ИЗАБРАНА ДЕЛА МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА
34642
34647
КАНОН ОСУНЧАВАЊА ЗЕМЉЕ
(на енглеском језику)
1. том: КАНОН ОСУНЧАВАЊА ЗЕМЉЕ И ЊЕГОВА
ПРИМЕНА НА ПРОБЛЕМ ЛЕДЕНИХ ДОБА 1
2. том: КАНОН ОСУНЧАВАЊА ЗЕМЉЕ И ЊЕГОВА
ПРИМЕНА НА ПРОБЛЕМ ЛЕДЕНИХ ДОБА 2
3. том: НЕБЕСКА МЕХАНИКА
ИСТОРИЈА АСТРОНОМСКЕ НАУКЕ
4. том: КРОЗ ВАСИОНУ И ВЕКОВЕ
КРОЗ ЦАРСТВО НАУКА
5. том: СПИСИ ИЗ ИСТОРИЈЕ НАУКЕ
34648
6. том: ЧЛАНЦИ, ГОВОРИ, ПРЕПИСКА
34649
7. том: УСПОМЕНЕ, ДОЖИВЉАЈИ, САЗНАЊА
34641
8. том: АСТРОНОМСКА ТЕОРИЈА КЛИМАТСКИХ
ПРОМЕНА
9. том: МАТЕМАТИЧКА ТЕОРИЈА ТОПЛОТНИХ
ПРОМЕНА ПРОУЗРОКОВАНИХ СУНЧЕВИМ ЗРАЦИМА
34643
34644
34645
34646
34639
726,00
907,00
665,50
1265,00
1364,00
665,50
665,50
1595,00
1309,00
2376,00
ИЗАБРАНА ДЕЛА СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА
34310
1. том: САБРАНИ СПИСИ
34311
2. том/1
34312
2. том/2
34313
2. том/3
34314
3. том
70
484,00
484,00
871,20
968,00
1064,80
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
ИЗАБРАНА ДЕЛА БРАНИСЛАВА ПЕТРОНИЈЕВИЋА
34300
1. том: МЕТАФИЗИЧКЕ РАСПРАВЕ
34301
2. том: ПРИНЦИПИ МЕТАФИЗИКЕ
34302
3. том: ПРИНЦИПИ МЕТАФИЗИКЕ
34303
4. том: ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ САЗНАЊА
34298
34305
5. том: ОД ЗЕНОНА ДО БЕРГСОНА
Студије и чланци из историје филозофије
6. том: ИСТОРИЈА НОВИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
34306
7. том: СПИСИ ИЗ ПРАКТИЧНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
34307
8. том: ПСИХОЛОГИЈА
34308
9. том: ПРИРОДЊАЧКИ СПИСИ
34309
34304
10. том: НАУЧНИ СПИСИ
(математика, механика и физика)
11. том: РЕЗИМЕ ФИЛОЗОФСКИХ И НАУЧНИХ РАДОВА
34299
12. том: АУТОБИОГРАФИЈА, ПЕСМА, ПРЕПИСКА
594,00
594,00
594,00
594,00
462,00
594,00
594,00
594,00
594,00
594,00
594,00
594,00
САБРАНА ДЕЛА ЈОСИФА ПАНЧИЋА
34540
1. том: ФЛОРА КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ
34541
2. том: БОТАНИЧКИ РАДОВИ 1
34542
3. том: БОТАНИЧКИ РАДОВИ 2
34543
4. том: БОТАНИЧКИ РАДОВИ 3
34544
5. том: О НАШИМ ШУМАМА
34545
6. том: ЗООЛОШКИ РАДОВИ
34546
7. том: СТУДИЈЕ И ПРЕПИСКА
34547
8. том: ЈЕСТАСТВЕНИЦА – ЗООЛОГИЈА
34548
9. том: ЈЕСТАСТВЕНИЦА – МИНЕРАЛОГИЈА И
ГЕОЛОГИЈА
10. том: ЈЕСТАСТВЕНИЦА – БОТАНИКА
34549
605,00
605,00
605,00
605,00
605,00
605,00
605,00
605,00
605,00
605,00
71
Каталошки
број
34550
Аутор
Наслов
11. том: ЖИВОТ И ДЕЛО ЈОСИФА ПАНЧИЋА
Цена
605,00
САБРАНА ДЕЛА СТЕВАНА РАИЧКОВИЋА
34561
1. том: ПЕСМА ТИШИНЕ
34562
2. том: БАЛАДА О ПРЕДВЕЧЕРЈУ
34563
3. том: КАМЕНА УСПАВАНКА
34564
4. том: МОТИВИ
34565
5. том: ЗЛАТНА ГРЕДА
34566
6. том: ПОРТРЕТИ ПЕСНИКА
34567
7. том: ДНЕВНИК О ПОЕЗИЈИ
34568
8. том: ВЕЛИКО ДВОРИШТЕ
34569
9. том: ПРЕПЕВИ
34570
10. том: СТИХОВИ ИЗ ДНЕВНИКА
423,50
423,50
423,50
423,50
423,50
423,50
423,50
423,50
423,50
423,50
ИЗАБРАНА ДЕЛА АЛЕКСАНДРА БЕЛИЋА
34450
34453
1. том: ОПШТА ЛИНГВИСТИКА (О језичкој природи и
језичком развитку, књига I и књига II)
2. том: УПОРЕДЕНА СЛОВЕНСКА ЛИНГВИСТИКА/1
34452
3. том: УПОРЕДНА СЛОВЕНСКА ЛИНГВИСТИКА/2
34454
34462
4. том: ИСТОРИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА (Фонетика. Речи
са деклинацијом. Речи са конјугацијом)
5. том: ИЗ ИСТОРИЈЕ УСТАНОВА (Српска академија
наука и уметности. Коларчев народни
универзитет. Руска академија)
6. том: О ВЕЛИКИМ СТВАРАОЦИМА (Вук Караџић.
Ђуро Даничић. Петар II Петровић Његош.
Бранко Радичевић. Стојан Новаковић.
Љубомир Стојановић)
7. том: ИСТОРИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА (Студије.
Расправе. Критике)
8. том: ОКО НАШЕГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА (Чланци.
Огледи. Популарна предавања)
9. том: ДИЈАЛЕКТИ ИСТОЧНЕ И ЈУЖНЕ СРБИЈЕ
34463
10. том: О ДИЈАЛЕКТИМА
34455
34456
34457
34458
72
544,50
726,00
605,00
968,00
484,00
544,50
605,00
484,00
544,50
1004,30
Каталошки
број
Аутор
Наслов
34460
11. том: ПРАВОПИСИ (свеска 1)
34464
11. том: ПРАВОПИСИ (свеска 2)
34461
12. том: ГРАМАТИКЕ. О ГРАМАТИКАМА
34451
13. том: О РАЗЛИЧИТИМ ПИТАЊИМА САВРЕМЕНОГ
ЈЕЗИКА
14. том: УНИВЕРЗИТЕТСКА ПРЕДАВАЊА ИЗ
СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА. БИБЛИОГРАФИЈА
34459
Цена
484,00
459,80
544,50
810,70
484,00
САБРАНА ДЕЛА РАДА ДРАИНЦА
34685
1. том: ЛИРИКА
34686
2. том: БУНТОВНИК И АПОСТОЛ
34687
3. том: СРЦЕ НА ПАЗАРУ
34688
34690
4. том: СИЛАЗАК СА ОЛИМПА
Есеји, критике, чланци
5. том: БЕЗ МАСКЕ
Полемике и памфлети
6. том: ПУТУЈЕМ, ПУТУЈЕМ Путопис
34691
7. том: ЛЕПОТЕ И ЧАРИ ПАРИЗА
34692
34693
8. том: ИЗДАЈСТВО ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА
Публицистика
9. том: ЦИРКУС ДРАИНАЦ
34694
10. том: КРИТИЧАРИ О ДРАИНЦУ
34689
484,00
484,00
484,00
605,00
484,00
484,00
484,00
484,00
580,80
713,90
ИЗАБРАНА ДЕЛА ПАВЛА ПОПОВИЋА
34700
1. том: ПРЕГЛЕД СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
34701
2. том: СТАРА СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ
34702
3. том: НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ
34703
4. том: ДУБРОВАЧКЕ СТУДИЈЕ
34704
5. том: НОВА СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ I
34705
6. том: НОВА СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ II
34706
7. том: МИЛОВАН ВИДАКОВИЋ
484,00
484,00
484,00
726,00
726,00
544,50
726,00
73
Каталошки
број
Аутор
Наслов
34707
8. том: О ЊЕГОШУ
34708
9. том: ЈУГОСЛОВЕНСКА КЊИЖЕВНОСТ
34709
10. том: КЊИЖЕВНА КРИТИКА И КЊИЖЕВНА
ИСТОРИОГРАФИЈА
11. том: ДНЕВНИК
34710
Цена
544,50
544,50
840,95
907,50
САБРАНА ДЕЛА БОГДАНА ПОПОВИЋА
34330
1. том: ОГЛЕДИ О СРПСКОЈ ЊИЖЕВНОСТИ
34331
2. том: ОГЛЕДИ О СТРАНИМ ПИСЦИМА
34332
3. том: О УМЕТНОСТИ И СТИЛУ
34333
4. том: КЊИЖЕВНА ТЕОРИЈА И ЕСТЕТИКА
34335
5.том: АНТОЛОГИЈА НОВИЈЕ СРПСКЕ ЛИРИКЕ
34334
6. том: ЛИСТИЋИ И ДРУГИ ЧЛАНЦИ
726,00
726,00
726,00
726,00
726,00
726,00
ИЗАБРАНА ДЕЛА СТОЈАНА НОВАКОВИЋА
34340
1. том: НАРОД И ЗЕМЉА У СТАРОЈ СРПСКОЈ ДРЖАВИ
34341
2. том: СПИСИ ИЗ ИСТОРИЈСКЕ ГЕОГРАФИЈЕ
34342
3. том: СРБИ И ТУРЦИ
34343
4. том: ТУРСКО ЦАРСТВО ПРЕД СРПСКИ УСТАНАК
34344
5. том: ВАСКРС ДРЖАВЕ СРПСКЕ
34345
6. том: БАЛКАНСКА ПИТАЊА
34346
7. том: СПИСИ МЕМОАРСКОГ КАРАКТЕРА
34350
11. том: ПРВИ ОСНОВИ СЛОВЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
34353
34355
14. том: ПРИМЕРИ КЊИЖЕВНОСТИ И ЈЕЗИКА –
СТАРОГ СРПСКО-СЛОВЕНСКОГ
16. том: СРПСКА БИБЛИОГРАФИЈА
34356
17. том: ПРАВНИ СПИСИ
74
726,00
726,00
726,00
605,00
665,50
726,00
858,00
605,00
847,00
847,00
1064,80
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
ИЗАБРАНА ДЕЛА ЈОВАНА СКЕРЛИЋА
34148
ИСТОРИЈА НОВЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
34360
ПИСЦИ И КЊИГЕ I
34361
ПИСЦИ И КЊИГЕ II
34362
ПИСЦИ И КЊИГЕ III
34363
СРПСКЕ ТЕМЕ IV
784,27
726,00
484,00
605,00
484,00
КРИТИЧКО ИЗДАЊЕ ДЕЛА ВЛАДИСЛАВА ПЕТКОВИЋА ДИСА
34325
Том I
605,00
34326
Том II
580,80
ИЗАБРАНА ДЕЛА БРАНКА ЛАЗАРЕВИЋА
34481
ИМПРЕСИЈЕ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ И ПОЗОРИШТА
605,00
34482
ОГЛЕДИ. НАШЕ НАЈВИШЕ ВРЕДНОСТИ
774,40
34483
ФИЛОЗОФИЈА КРИТИКЕ И ДРУГИ ЕСЕЈИ
592,90
34486
СЕНКЕ ОСНОВА. VARIA – SYLVA SYLVARIUM
641,30
34484
УМЕТНОСТ И ЕСТЕТИКА. IDEARIUM
641,30
34485
ПИТАЊА И ЧУЂЕЊА
34487
ПОЛИТИЧКЕ РАСПРАВЕ. ОСТАВШТИНА
34488
ДНЕВНИК ЈЕДНОГА НИКОГА 1943–1947.
532,40
990,00
1628,00
ИЗАБРАНА ДЕЛА МИЛАНА КАШАНИНА
34441
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
34442
ТРОКОШУЉНИК И ПИЈАНА ЗЕМЉА
34443
ПРИВИЂЕЊА
34444
ЗАЉУБЉЕНИЦИ. У СЕНЦИ СЛАВЕ
34445
СУДБИНЕ И ЉУДИ
34447
УМЕТНОСТ И УМЕТНИЦИ
34448
KАМЕНА ОТКРИЋА, СЛУЧАЈНА ОТКРИЋА, СА
МИЛАНОМ КАШАНИНОМ
726,00
762,30
798,60
955,90
992,20
847,00
907,50
75
Каталошки
број
34446
Аутор
Наслов
СУСРЕТИ И ПИСМА, ПРОНАЂЕНЕ СТВАРИ, МИСЛИ
Цена
1064,80
ИЗАБРАНА ДЕЛА СВЕТОЗАРА СТОЈАНОВИЋА
34821
САВРЕМЕНА МЕТАЕТИКА – Том I
34822
ИЗМЕЂУ ИДЕАЛА И СТВАРНОСТИ. ИСТОРИЈА И
ПАРТИЈСКА СВЕСТ. ОД МАРКСИЗМА ДО ЕТАТИЗМА СА
ЉУДСКИМ ЛИЦЕМ – Том II
ПРОПАСТ КОМУНИЗМА И РАЗАРАЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ –
Том III
НА СРПСКОМ ДЕЛУ ТИТОНИКА. ДЕМОКРАТСКА
(Р)ЕВОЛУЦИЈА У СРБИЈИ (2000–2005) – Том IV
34823
34824
1318,90
1161,60
907,50
1040,60
ИЗАБРАНА ДЕЛА ЉУБОМИРА ТАДИЋА
34831
I том: ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА
1680,69
34832
II том: ПОРЕДАК, АУТОРИТЕТ И СЛОБОДА
1650,00
34833
III том: ТРАДИЦИЈА, ЛЕГИТИМНОСТ И РЕВОЛУЦИЈА
1100,00
34834
IV том: НАУКА О ПОЛИТИЦИ
1629,63
34835
V том: ЈАВНОСТ И РЕТОРИКА
1222,22
34836
VI том: ФИЛОЗОФИЈА У ВРЕМЕНУ И ЗАГОНЕТКА
СМРТИ
VII том: КРИЗА И ВЕЛИКОСРПСКИ ХЕГЕМОНИЗАМ
34837
1222,22
2310,00
САБРАНА ДЕЛА СИМА МАТАВУЉА
34420
I том – РОМАНИ
992,20
34421
II том – ПРИПОВЕТКЕ I
713,90
34422
III том – ПРИПОВЕТКЕ II
880,00
34423
IV том – ПРИПОВЕТКЕ III
847,00
34424
V том – МЕМОАРСКИ И ПУТОПИСНИ СПИСИ
926,20
34425
VI том – РАЗНИ СПИСИ
865,70
34426
VII том – ПРЕПИСКА
1089,00
34427
VIII том – ГРАЂА
781,00
34419
IX том – КЊИГА О МАТАВУЉУ
1089,00
ИЗАБРАНА ДЕЛА НИКОЛЕ РОТА
33401
ПСИХОЛОГИЈА ЛИЧНОСТИ – 1. том
1170,40
33402
ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА – 2. том
1232,00
33403
ОСНОВИ СОЦИЈАЛНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ – 3. том
76
1474,00
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
33404
ПСИХОЛОГИЈА ГРУПА – 4. том
1342,00
33405
ЗНАКОВИ И ЗНАЧЕЊА – 5. том
1111,00
ИЗАБРАНА ДЕЛА МИЛОВАНА ВИТЕЗОВИЋА
34315
СРЦЕ МЕ ЈЕ ОТКУЦАЛО
1001,00
34316
ЧАРАПЕ КРАЉА ПЕТРА
990,00
34317
СЛОБОДНИЈЕ ОД СЛОБОДЕ
1056,00
34318
МАЈСТОРЕ, ДОБРО ЈУТРО
1056,00
34336
БУЛЕРЛЕСКА У ПАРИЗУ
1149,00
34337
ГОСПОЂИЦА ДЕСАНКА
1098,90
34338
ПЕВАЊЕ СРПСКО
1083,50
34339
КНЕЗ МИЛОШ И ЕВРОПА
1204,50
34437
СИМФОНИЈА ВИНАВЕР
1100,00
34438
ХАЈДУК ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ
1320,00
34439
СИНЂЕЛИЋ СЕ СА СУНЦЕМ СМИРИО
990,00
34440
МИЛЕНА ИЗ КНЕЗ МИХАЈЛОВЕ
990,00
33500
СВЕТА ЉУБАВ
880,00
33501
ШЕШИР ПРОФЕСОРА КОСТЕ ВУЈИЋА
1098,90
33502
ЛАЈАЊЕ НА ЗВЕЗДЕ
990,00
33503
МИСЛИ СРПСКИ
1155,00
33477
КАД ЈЕ НЕВЕН БИО СУНЦЕ
33478
ПЛАТОНОВА ЛАЖ
33479
ВИТЕШКИ КОДЕКС
33480
ИЗАБРАНЕ ДРАМЕ
САБРАНА ДЕЛА СТАНИСЛАВА ВИНАВЕРА
33481
РАНИ РАДОВИ
2200,00
33482
ПАРОДИЈЕ (ПАНТОЛОГИЈЕ / АЛАЈБЕГОВА СЛАМА)
2200,00
33483
ЧАРДАК НИ НА НЕБУ НИ НА ЗЕМЉИ
1980,00
33484
НАШИ ВИТЕЗОВИ (ОДБРАНА ПЕСНИШТВА)
1870,00
33485
ЗАНОСИ И ПРКОСИ ЛАЗЕ КОСТИЋА
2420,00
77
Каталошки
број
33486
33487
Аутор
Наслов
33489
ВИДЕЛО СВЕТА
ДУША, ЗВЕР, СВЕСТ (НЕМАЧКИ РОМАНТИЧАРИ И
ДРУГИ ЕСЕЈИ О СВЕТСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ)
ЈЕЗИК НАШ НАСУШНИ / ГРАМАТИКА И
НАДГРАМАТИКА
БЕОГРАДСКО ОГЛЕДАЛО
33490
ЕВРОПСКА НОЋ
33491
БОГ И ЧОВЕК НА ПОЗОРНИЦИ
33492
МУЗИЧКИ КРАСНОПИС
33493
ГРОМОБРАН СВЕМИРА / ГОЧ ГОРИ
33494
ЗЕМЉЕ КОЈЕ СУ ИЗГУБИЛЕ РАВНОТЕЖУ
33495
УКРОТИТЕЉИ ХАОСА
33496
КОБНИ ВИДИЦИ
33497
... И ДРУГЕ ТЕМЕ
33498
ЗАНОСИ И ПРКОСИ СТАНИСЛАВА ВИНАВЕРА
33488
Цена
1980,00
2090,00
1870,00
2090,00
САБРАНА ДЕЛА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ
ПОЕЗИЈА 1
ПОЕЗИЈА 2
ПОЕЗИЈА 3
РОМАНИ, ПРИПОВЕТКЕ
ОСТАЛИ ПРОЗНИ СПИСИ
33851
ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦУ
22 407,41
ПРОЗА ЗА ДЕЦУ
ПРЕВОДИ 1
ПРЕВОДИ 2
БИОГРАФИЈА, БИБЛИОГРАФИЈА, ЛИТЕРАТУРА И
ЗАОСТАВШТИНА
ИЗАБРАНА ДЕЛА ДУШАНА КОВАЧЕВИЋА
33505
ДРАМЕ #1
1098,90
33506
ДРАМЕ #2
1188,00
33507
ДРАМЕ #3
1098,90
33508
ДРАМЕ #4
1098,90
33509
ДРАМЕ #5
1149,50
САБРАНА ДЕЛА ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА
34490
I том
34491
II том
78
Универзитетска издања
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
ГРАЂЕВИНСКИ И АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
36002
Александра Здравковић ПЕРСПЕКТИВНЕ СЛИКЕ – МЕЂУСОБНЕ РЕЛАЦИЈЕ И
Јовановић
КОНСТРУКЦИЈЕ
156,00
36004
Димитрије Рајић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ОТПОРНОСТИ МАТЕРИЈАЛА
156,00
36008
Анђелија Илић
ОСНОВИ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА
1749,00
36069
Марица Шупут
Војислав Кораћ
АРХИТЕКТУРА ВИЗАНТИЈСКОГ СВЕТА
2090,00
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
35001
Биљана Гргуровић
Славица Штрбац
ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
1045,00
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
36275
Иван Шкокљев
ТЕОРИЈА ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛА
36276
Ђорђе Калић
Радован Радосављевић
ТРАНСФОРМАТОРИ
36270
Момчило Пејовић
ОСНОВИ ФИЗИКЕ
– за техничке факултете
156,00
726,00
1903,00
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
36051
Јагош М. Пурић
Иван П. Дојчиновић
ФИЗИКА АТОМА
32251
Јован Карамата
КОМПЛЕКСАН БРОЈ
36548
Радиша Јанчић
Данило Стојановић
ЕКОНОМСКА БОТАНИКА
36549
Предраг Симоновић
ПРИНЦИПИ ЗООЛОШКЕ СИСТЕМАТИКЕ
520,30
36550
Вукосава Давидовић
УПОРЕДНА ФИЗИОЛОГИЈА
883,30
36553
Милан Курепа
ОСНОВИ СТРУКТУРЕ АТОМА
156,00
36555
Војислав Петровић
Ратко Радојчић
УПОРЕДНА ФИЗИОЛОГИЈА II
36558
Божидар Ћурчић
РАЗВИЋЕ ЖИВОТИЊА
1980,00
605,00
2240,74
528,00
1331,00
79
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
36560
Данко Обрадовић
СВЕТЛОСНИ МИКРОСКОП
1056,00
36561
Милоје Брајковић
ЗООЛОГИЈА ИНВЕРТЕБРАТА II
1056,00
36564
Иванка Холцлајтнер-Антуновић
ОПШТИ КУРС ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ
36565
Милан Тасковић
НЕЛИНЕАРНА ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА 2
3036,00
36566
Владислав Милошевић
ТЕОРИЈА ВЕРОВАТНОЋЕ – ВЕРОВАТНОЋА СЛУЧАЈНОГ
ДОГАЂАЈА
363,00
36567
Владислав Милошевић
ТЕОРИЈА ВЕРОВАТНОЋЕ – СЛУЧАЈНЕ ПРОМЕНЉИВЕ И
ЊИХОВЕ РАСПОДЕЛЕ 2
786,50
36581
Јован Вукмировић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ АНАЛИЗЕ 1–2
1008,34
36571
Александар Липковски
ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА
858,00
36569
Ђорђе Петровић
ОСНОВИ ЕНЗИМОЛОГИЈЕ
396,00
36570
Ј. Јањић
Ж. Поповић
Б. Радивојевић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ
36572
Јелена Гроздановић
Радовановић
ЦИТОЛОГИЈА
36573
Александар Деспић
ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХЕМИЈЕ 2000
786,50
36575
Милош Калезић
ОСНОВИ МОРФОЛОГИЈЕ КИЧМЕЊАКА
1324,07
36577
Будислав Татић
Горан Костић
ХУМАНИ ГЕНОМ
36578
Мирјана Вукићевић
Карабин
Олга Атанацковић
Вукомановић
ОПШТА АСТРОФИЗИКА
36580
Ратко Радојичић
ОПШТА ЕКОФИЗИОЛОГИЈА
2388,00
36547
Градимир Војводић
Борис Шобот
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИЧКЕ ЛОГИКЕ И
АЛГЕБРЕ
1436,60
36546
Павле Младеновић
Јован Вукмировић
ТЕОРИЈА ВЕРОВАТНОЋЕ
36608
Добрило Тошић
ЕЛЕМЕНТИ ВИШЕ МАТЕМАТИКЕ II
1515,80
36610
Велимир Симоновић,
Слободан Радојевић
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ТЕОРИЈЕ ВЕРОВАТНОЋЕ И
МАТЕМАТИЧКЕ СТАТИСТИКЕ
1210,00
36599
Градимир Миловановић НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА И ТЕОРИЈА АПРОКСИМАЦИЈА
36544
Диана Долићанин,
Ђорђе Дугошија
2409,00
363,00
792,00
726,00
1870,00
1980,00
ФУНДАМЕНТИ МАТЕМАТИКЕ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
36032
80
Душан Дукић
Љиљана Гавриловић
ХИДРОЛОГИЈА
2200,00
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
36033
Милутин Тадић
МАТЕМАТИЧКА ГЕОГРАФИЈА
36035
Велимир Јовановић
Даница Срећковић
Батоћанин
ОСНОВИ ГЕОЛОГИЈЕ
36512
Стојан Чутурило
Васкрсије Јањић
ХЕРБОЛОШКИ ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИ РЕЧНИК
36036
Стеван М. Станковић
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА
1673,10
34009
Стеван Станковић
ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ – Путовањем до знања
4583,70
1210,00
1040,60
156,00
ВИСОКА ШКОЛА ЕКОНОМСКО-ТУРИСТИЧКО-УГОСТИТЕЉСКОГ СМЕРА
35200
Јелена Михајловић
ТУРИСТИЧКА ЛЕСТВИЦА – РУСКИ ЈЕЗИК
Почетни курс
1114,30
35201
Јелена Михајловић
РУСКИ ЈЕЗИК 2 – продужни течај
1226,50
ВЕТЕРИНАРСКИ ФАКУЛТЕТ
36155
Никола Поповић
Миодраг Лазаревић
БОЛЕСТИ КОЖЕ МАЛИХ ЖИВОТИЊА
36156
Василије Миљковић
ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊИВАЊЕ ЖИВОТИЊА
1399,20
528,00
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
36514
Слободан Цветковић
ТЕОРИЈА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
198,00
36509
Зоран Ћировић
АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА
1650,00
36515
М. Секуловић
Д. Китановић
С. Цветановић
МАКРОЕКОНОМИЈА
36685
Смиљка Стојковић
РУСКИ ЈЕЗИК ЗА БИЗНИСМЕНЕ
са речником
264,00
825,00
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
36520
Љубица Кандић
ИСТОРИЈА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 1905–1941. I, II
2420,00
36525
Живојин Алексић
ДНЕВНИК ТАСЕ МИЛЕНКОВИЋА (1 и 2)
(1850–1918)
792,00
36526
М. Печујлић
В. Милић
З. Видаковић
КРИТИЧКА ТЕОРИЈА САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА
36527
Стеван Лилић
ПРАВНА ИНФОРМАТИКА
544,50
36529
Владимир Водинелић
КРИМИНАЛИСТИКА
528,00
36532
Зоран Лончар
УПРАВНО ПРАВО
689,70
36533
Гордана Станковић
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
156,00
36535
Будимир Кошутић
УВОД У ЕВРОПСКО ПРАВО
689,70
36538
Обрад Станојевић
ГАЈ – ИНСТИТУЦИЈЕ
880,00
156,00
81
Каталошки
број
36539
36518
Аутор
Наслов
Небојша Ранђеловић
Миљана Тодоровић
Крстић
ОДАБРАНИ ИЗВОРИ ИЗ ДРЖАВНО-ПРАВНЕ ИСТОРИЈЕ
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИХ НАРОДА
Обрад Станојевић
GAIUS NOSTER – прилог историји римске правне
традиције
Цена
1485,00
814,00
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
36537
Бранислав Костић
МЕНАЏМЕНТ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
156,00
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
36480
Љубисав Марковић
Сретен Сокић
ЕКОНОМИЈА
36484
Данило Ж. Марковић
СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА
810,70
36485
Мијат Дамјановић
МЕНАЏЕРСКА РЕВОЛУЦИЈА, стање и перспективе
теорије организације и теорије управљања
151,76
36488
Жарко Гудац
Мирослав Ђорђевић
САВРЕМЕНА ПОЛИТИЧКА ИСТОРИЈА
36489
Михаило Марковић
СЛОБОДА И ПРАКСА
276,00
36490
Миодраг Илић
МЕДИЈСКА ИМПЕРИЈА
156,00
36497
Миодраг Митић
ДИПЛОМАТИЈА КАО СРЕДСТВО ЗА ПРОМОЦИЈУ,
ОСТВАРЕЊЕ И ЗАШТИТУ ПОСЛОВНИХ ИНТЕРЕСА
350,90
36496
Бранислава Кнежевић
ОБРАЗОВАЊА У ПРОЦЕСУ РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
520,30
36492
Бошко Телебаковић
ФИЛОЗОФИЈА ПОЛИТИКЕ – човек и слобода
3982,00
36499
Марко Мојашевић
ДЕЛАТНОСТ ОЕБС-а У ОКВИРУ ВОЈНО-ПОЛИТИЧКЕ
ДИМЕНЗИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
156,00
156,00
ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
35107
Бранка Трбовић
ОСНОВИ ТЕХНОЛОГИЈЕ НАМИРНИЦА
568,70
35108
Бранка Трбовић
ОСНОВИ ТЕХНОЛОГИЈЕ НАМИРНИЦА – практикум
350,90
35109
Бранка Трбовић
ОБРАДА НАМИРНИЦА – уџбеник
1860,00
35112
Бранка Трбовић
ОБРАДА НАМИРНИЦА И ПРИПРЕМАЊЕ ДИЈЕТА –
практикум
36143
Жарко Д. Барјактаревић ПЕДИЈАТРИЈА
Башо Н. Церовић
1320,00
2970,00
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
36101
Бела Балинт
Група аутора
ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА
36103
Бранислав Пешић
АТЛАС НЕУРОЛОШКЕ ПАТОФИЗИОЛОГИЈЕ
5203,00
36104
Група аутора
ТРАНСПЛАНТАЦИЈА БУБРЕГА
1331,00
82
1633,50
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
36106
Иванко Бојић
ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ У БИОЛОШКОМ РАТУ И
БИОТЕРОРИЗМУ
423,50
36107
Казимјеж Имјелињски
МЕДИЦИНА И СЕКС
(Превод са пољског)
726,00
36108
Никола Хајдуковић
ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ У САОБРАЋАЈНИМ
НЕЗГОДАМА
633,60
36109
Миленко Угљешић
ИНФЛАМАТОРНЕ БОЛЕСТИ ЦРЕВА
дијагностичко-терапијски практикум
1078,00
36149
Зоран Кривокапић
КАРЦИНОМ РЕКТУМА
2750,00
36110
Новица Стојковић
МЕДИЦИНСКА ДЕЗИНСЕКЦИЈА
1119,25
36344
Звонимир Левић
ОСНОВИ САВРЕМЕНЕ НЕУРОЛОГИЈЕ
1331,00
36112
Предраг Каличанин
БИХЕЈВИОРАЛНА ТЕРАПИЈА
520,30
36118
Боривоје Марјановић
Љубомир Стојанов
УРГЕНТНА НЕУРОЛОШКА И НЕУРОМЕТАБОЛИЧКА
СТАЊА КОД ДЕЦЕ
1996,50
36119
Радослав Нинковић
ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКИ ЛЕКСИКОН
665,50
36122
Група аутора
ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА
практикум
907,50
36116
Новица Стaјковић
КОЖНЕ ЕКТОПАРАЗИТОЗЕ ЉУДИ
440,00
36117
Шпиро Радуловић
ПОПУЛАРНИ МЕДИЦИНСКИ ЛЕКСИКОН
651,86
36280
Радмило Рончевић
ХИРУРГИЈА ОЧНЕ ДУПЉЕ
1185,80
36282
Милан О. Мирић
Слађан С. Шобајић
ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ НАМИРНИЦА
36283
Светлана Стошић
Дивљак
НОВИЈА СХВАТАЊА ТУМОРА НАЗОФАРИНГСА
36290
Љубомир Стојановић
Боривоје Марјановић
НАСЛЕДНЕ НЕУРОМЕТАБОЛИЧКЕ БОЛЕСТИ КОД ДЕЦЕ
36126
Здравко Мијаиловић
и сарадници
СРЦЕ И СПОРТ
36291
Бела Балинт
ОД ХЕМОТЕРАПИЈE ДО ХЕМОМОДУЛАЦИЈЕ
36292
Елеонора Гвозденовић и ВИРУСНЕ ОСИПНЕ БОЛЕСТИ
сарадници
1293,60
36293
Драган Делић и
сарадници
ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ – ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА
858,00
36294
Ана Бегић Јанева
ПАТОЛОГИЈА ХЕПАТОБИЛИЈАРНОГ ТРАКТА
528,00
36297
Божидар Антонијевић
ЗООНОЗЕ
660,00
36298
Радован Јанковић
ХИРУРГИЈА ТИРОИДНЕ И ПАРАТИРОИДНИХ ЖЛЕЗДА
924,00
36300
Никола Смиљанић
ИСПИТИВАЊЕ ВИДНИХ ФУНКЦИЈА
528,00
36302
Љубица Ђукановић и
сарадници
ЕНДЕМСКА НЕФРОПАТИЈА
1089,00
1089,00
1113,20
1222,22
968,00
594,00
83
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
ПРОЦЕНА БИОЛОШКЕ ВРЕДНОСТИ
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ МИКРОВАСКУЛАРНИХ РЕЖЊЕВА
778,80
36305
Јефто Козарски
36309
Драгољуб Манојловић и ПРОПЕДЕВТИКА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ
сарадници
968,40
36288
Група аутора
ХИГИЈЕНА
1210,00
36129
Љубиша Николић и
сарадници
ХИРУРГИЈА КАТАРАКТЕ
36310
Зоран Грезић и
сарадници
КОМПЛИКАЦИЈЕ У ДИГЕСТИВНОЈ ХИРУРГИЈИ
36312
Ана З. Бегић
Иван Борчић
ТУМОРИ ЈЕТРЕ
36313
Милош Глишић
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА И ХЕПАТОЛОГИЈА
36146
Елдар Гаџијев
Александар
Карамарковић и
сарадници
РЕСЕКЦИОНА ХИРУРГИЈА ЈЕТРЕ
36151
Драган Делић
ХРОНИЧНИ ВИРУСНИ ХЕПАТИТИС
36314
Мирјана Богић и
сарадници
АТОПИЈСКЕ БОЛЕСТИ
36315
Василије Р. Мисита
ДИЈАБЕТИЧКА РЕТИНОПАТИЈА
36316
Надежда Штернић
Владимир С. Костић
Мирослава Живковић
ИСХЕМИЈСКА БОЛЕСТ МОЗГА
36317
Група аутора
ИНФЕКЦИЈА НЕРВНОГ СИСТЕМА
1122,00
36318
Божо Трбојевић
КЛИНИЧКА ПАТОФИЗИОЛОГИЈА
792,00
36319
Мирослав Самарџић и
сарадници
НЕУРОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ У ОРТОПЕДИЈИ И
ТРАУМАТОЛОГИЈИ
660,00
36321
Жељко Живановић
УРГЕНТНА ОПСТЕТРИЦИЈА
895,40
36326
Милица Д. Чоловић
Градимир М. Јанковић
МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ КРВИ
36147
Драгомир
Марисављевић и
сарадници
КЛИНИЧКА ХЕМАТОЛОГИЈА
36327
Драган Делић
АКУТНА ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈА ЈЕТРЕ
528,00
36330
Мирослав Самарџић и
сарадници
РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ПОВРЕДА
БРОНХИЈАЛНОГ ПЛЕКСУСА
396,00
36332
Љубиша Николић
ДИЈАБЕТИЧКА РЕТИНОПАТИЈА
528,00
36340
Мирослав Самарџић и
сарадници
ОСНОВИ НЕУРОХИРУРГИЈЕ
36341
Миленко Угљешић
КЛИНИЧКИ АСПЕКТИ ПОРЕМЕЋАЈА
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНОГ МОТИЛИТЕТА
594,00
36342
Божо Трбојевић
ТИРОИДНА ЖЛЕЗДА
792,00
84
1870,00
1980,00
660,00
528,00
3217,50
2365,00
1056,00
792,00
726,00
1320,00
9350,00
594,00
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
36343
Олга Литричин и
сарадници
ТУМОРИ ОКА
36345
Радоје Чоловић
ХИРУРГИЈА ПАНКРЕАСА
36347
Драган Делић и
сарадници
ВИРУСНИ ХЕПАТИТИС
36351
Б. Стевановић
Д. Пиштељић
С. Крстић
КЛИНИЧКА НЕУРООФТАЛМОЛОГИЈА
36352
Стеван Нешић
Мирјана Оклобџија
АТЛАС ПАТОЛОГИЈЕ ПЛУЋА
36354
Жарко Николић
ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
ПОВРЕДА ЛОКОМОТОРНОГ СИСТЕМА
1210,00
36356
Мирјана Дујић
Ђорђе Јефтовић
ОФТАЛМОЛОШКЕ КОМПЛИКАЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ХИВ
ИНФЕКЦИЈОМ
484,00
36357
Сава Перовић
Душан Станојевић
АТЛАС АНОМАЛИЈА ГЕНИТАЛНИХ ОРГАНА
36350
Гордана Оцић
КЛИНИЧКА НЕУРОПСИХОЛОГИЈА
36361
Група аутора
(уредник Драгољуб
Манојловић)
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
36363
Томислав Седмак
Љубица Стојковић
АЛКОХОЛИЗАМ (терапијски концепти и пракса)
36366
Дринка Шећеровић-Зечевић
КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ
36368
Живан Максимовић
ТРОМБОЗА ДУБОКИХ ВЕНА ПРОФИЛАКСА И ЛЕЧЕЊЕ
36358
Боривоје Марјановић и
сарадници
ПРОБЛЕМИ У ПЕДИЈАТРИЈИ 1996.
36375
Милица Д. Чоловић
Радоје Б. Чоловић
СЛЕЗИНА
36377
Н. Мартиновић
С. Константиновић
ПРАКТИКУМ ИЗ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈЕ
36379
Паскал Николић
КЛИНИЧКА ПУЛМОЛОГИЈА У ПЕДИЈАТРИЈИ
264,00
36382
Драган Радовановић
АКУТНА КРВАРЕЊА ГАСТРОДУОДЕНУМА
198,00
36383
Невенка Мартиновић
О ДЛАЦИ
198,00
36384
Марија Ђурић-Срејић
УВОД У ФИЗИЧКУ АНТРОПОЛОГИЈУ ДРЕВНИХ
ПОПУЛАЦИЈА
36385
Зоран Милутиновић
КЛИНИЧКИ АТЛАС ПОРЕМЕЋАЈА ГЛАСА
36388
Предраг Довијанић и
сарадници
СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СА ХИГИЈЕНОМ И
ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ
36394
Васа Антуновић и
сарадници
ПОВРЕДЕ И ОБОЉЕЊА ПЕРИФЕРНИХ НЕРАВА
792,00
594,00
792,00
528,00
462,00
528,00
2310,00
5445,00
556,60
156,00
156,00
156,00
528,00
528,00
330,00
528,00
396,00
594,00
85
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
36131
М. Остојић и сарадници
36130
Слободанка Манојловић ЗДРАВСТВЕНА НЕГА У ИНТЕРНОЈ МЕДИЦИНИ
Ђурица Матић
1837,00
36334
Рада Трајковић
ЛАРИНГОЛОГИЈА
1144,00
36142
Ружа Станић
Ружди Рамадани
Слободан Костић
НЕГА, ДИЈАГНОСТИКА, ИСХРАНА И ТЕРАПИЈА У
НЕОНАТОЛОГИЈИ
990,00
36395
Душан Димитријевић
Мирјана Јоцић
Мирјана Јањанин
ОСНОВИ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАТИСТИКЕ
36398
Радоје Б. Чоловић
ХИРУРГИЈА БИЛИЈАРНОГ ТРАКТА
36399
Слободан Малобабић
Радмила Гудовић
КЛИНИЧКА НЕУРОАНАТОМИЈА
36406
Милосав Ристић
КЛИНИЧКА ПРОПЕДЕВТИКА
594,00
36132
Група аутора
ПРОБЛЕМИ У ПЕДИЈАТРИЈИ 2009
1581,80
36407
Стефанија Врцељ
Михајло Матић
ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЈА ПОРЕМЕЋАЈА РИТМА СРЦА
36408
Вукман Глигоровић
Бела Балинт
КЛИНИЧКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА
36415
Радоје Чоловић
Милица Чоловић
ВЕНСКИ ТРОМБОЕМБОЛИЗАМ У ХИРУРГИЈИ
36419
Оливера Чинић
Мирела Будећ
Гордана Лепосавић
НЕУРОЕНДОКРИНОИМУНОЛОГИЈА
36425
Спасоје Петковић
Мирослав Опрић
ГИНЕКОЛОШКА ОНКОЛОГИЈА
36426
Драгомир Младеновић
ГИНЕКОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ
36435
Витомир Константиновић КЛИНИЧКИ И ФОРЕНЗИЧКИ АСПЕКТ ПОВРЕДА
Драгана Пузовић
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНЕ РЕГИЈЕ
36138
Слободанка Манојловић ХИТНА СТАЊА У ИНТЕРНОЈ МЕДИЦИНИ
2343,00
36134
Радан Џодић
РАК ДОЈКЕ
3300,00
36150
Љиљана Меденица,
Милан Бјекић
АТЛАС ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОШКИХ ОБОЉЕЊА
МУШКЕ ГЕНИТАЛНЕ РЕГИЈЕ
36135
Никола Војводић
ЕПИЛЕПСИЈА ТЕМПОРАЛНОГ РЕЖЊА
36133
Војко Ђукић и сарадници ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ
36140
Драган Вучовић и
сарадници
АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА 1
36139
Саша Боровић и
сарадници
ЛЕЧЕЊЕ ХРОНИЧНИХ РАНА
86
КАРДИОЛОГИЈА
10890,00
484,00
528,00
396,00
302,50
528,00
544,50
660,00
528,00
484,00
874,50
1100,00
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
36349
Весна Кесић
КОЛПОСКОПИЈА
36154
Весна Кесић
КАНЦЕР, ФЕРТИЛИТЕТ И ТРУДНОЋА
36144
Група аутора
ПРОБЛЕМИ У ПЕДИЈАТРИЈИ 2010
2222,00
36148
Група аутора
ПРОБЛЕМИ У ПЕДИЈАТРИЈИ 2011
3245,00
36152
Група аутора
ПРОБЛЕМИ У ПЕДИЈАТРИЈИ 2012
1881,00
36137
Група аутора
ПРОБЛЕМИ У ПЕДИЈАТРИЈИ 2013
1881,00
36113
Дара Дамњановић
РУСКИ У МЕДИЦИНСКОЈ СТРУЦИ
484,00
36115
Софија Мићић
ENGLISH FOR MEDICAL ACADEMIC PURPOSES
786,50
34960
Софија Мићић
ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ И СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ
МЕДИЦИНСКИ РЕЧНИК
1452,00
1650,00
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
36099
Сенка Мазић
КОЗМЕТОЛОГИЈА
2519,00
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
36433
Драган Стаменковић и
сарадници
СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ
36442
Љиљана Јанковић
ОРАЛНА МЕДИЦИНА
36443
Љиљана Јанковић
и сарадници
ОРАЛНА МЕДИЦИНА – ПРАКТИКУМ
36444
Душан Павлица
Саша Чакић
ОРАЛНА МИКРОБИОЛОГИЈА
36445
Елена Кршљак
ОРАЛНА ФИЗИОЛОГИЈА
36446
Татјана Тодоровић
Иван Дежић
ПЉУВАЧКА И ОРАЛНО ЗДРАВЉЕ
36447
Гордана Хајдуковић
Кубуровић
ОРАЛНА ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
36448
Гордана Хајдуковић
Кубуровић
ОПШТА ХИСТОЛОГИЈА
36441
Група аутора
КЛИНИЧКА ПАРАДОНТОЛОГИЈА
1815,00
3960,00
499,08
341,00
825,00
1551,00
990,00
4015,00
3872,00
ДЕФЕКТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
34586
Група аутора
ДЕФЕКТОЛОШКИ ЛЕКСИКОН
792,00
36459
Душанка Андрејевић
ПРОФЕСИОНАЛНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ГЛУВИХ И
НАГЛУВИХ ОСОБА
143,00
36460
Момчило Живковић
ПСИХОЛОГИЈА ГЛУВЕ И НАГЛУВЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
156,00
87
Каталошки
број
Аутор
Наслов
36461
Лазар Стошљевић
ПРОФЕСИОНАЛНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ТЕЛЕСНО
ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА
36466
Бранко Стефановић
Иван Стефановић
ОСНОВИ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ЛИЦА ОШТЕЋЕНОГ ВИДА
36467
Светислав Бојанин
Александар Ћордић
ОСНОВИ ДЕФЕКТОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ
48427
Љубомир Савић
ПРЕГЛЕД ОПШТЕ ИСТОРИЈЕ ЛОГОПЕДИЈЕ
Цена
156,00
156,00
676,50
596,75
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21159
Бојана Маневић Шијачки ГРАМАТИКА ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА
36637
Ратко Нешковић
СРЕДЊОВЕКОВНА ФИЛОЗОФИЈА
COGITO I CREDO
36641
Александар Костић
КОГНИТИВНА ПСИХОЛОГИЈА
1887,60
36639
Петар Опалић
ПСИХИЈАТРИЈСКА СОЦИОЛОГИЈА
1840,30
36633
Дејан Лаловић
ЈЕЗИК И ИНДИВИДУАЛНЕ РАЗЛИКЕ
594,00
36646
Александар Буквић
НАЧЕЛА ИЗРАДЕ ПСИХОЛОШКИХ ТЕСТОВА
770,00
36650
Драгана Кандић Дулић
УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ
264,00
36654
Драгољуб Живковић
ОД ПОЕТИКЕ ДО ОНТОЛОГИЈЕ УМЕТНОСТИ
156,00
36626
Зоран Аврамовић
КУЛТУРА
724,79
36657
Бојана Маневић Шијачки МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА
156,00
36628
Владимир Ж.
Милисављевић
ИДЕНТИТЕТ И РЕФЛЕКСИЈА
1210,00
36651
Милан Брдар
ПОУКЕ СКРОМНОСТИ: КАРЛ ПОПЕР,
ОТВОРЕНО ДРУШТВО, НАУКА И ФИЛОЗОФИЈА
770,00
36624
Шарл де Монтескје
О ДУХУ ЗАКОНА
2200,00
36622
Дара Дамљановић
РУСКИ ЈЕЗИК И РУСКА КУЛТУРА
973,50
36625
Светислав Николић
УВОД У ЛОГИКУ
880,00
36623
Патрик Харли
ЛОГИКА
5658,40
36629
Јелена Срна
ПСИХОТЕРАПИЈА И САВЕТОВАЊЕ
1188,00
36638
Предраг Огњеновић
Бојана Шкорц
НАШЕ НАМЕРЕ И ОСЕЋАЊА
36621
Србобран Бранковић
МЕТОДОЛОГИЈА ДРУШТВЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА
36653
Војин Милић
СОЦИОЛОШКИ МЕТОД
1452,00
36648
Љубинко Пушић
ГРАД, ДРУШТВО, ПРОСТОР
302,50
88
764,00
1210,00
1298,00
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
36662
Милија Николић
МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ
1980,00
36665
Зоран Живковић
О ЖАНРУ И ПИСАЊУ
511,50
36679
Душанка Точанац
SYNTAXE DE LA PHRASE FRANCAISE
462,00
36687
Снежана Гудурић
ОСНОВИ ФОНЕТИКЕ СА ФОНОЛОГИЈОМ
ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА
517,00
36688
Михаило Поповић
ЛЕКСИЧКА СТРУКТУРА ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА
456,50
36680
Татјана Шотра
КАКО ПРОГОВОРИТИ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
1040,60
36667
М. Кривокапић
Б. Живојиновић
АНТОЛОГИЈА НЕМАЧКЕ ЛИРИКЕ
36666
Јован Ђукановић
КОМУНИКАТИВНА ГРАМАТИКА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА
484,00
36668
Смиља Срдић
DAS HILDEBRANDSLIED
314,60
31700
Весна Николовски
EINE KLEINE ÜBUNGSGRAММATIK
627,00
36663
Душанка Точанац
МЕТОДЕ У НАСТАВИ И УЧЕЊУ СТРАНОГ ЈЕЗИКА
264,00
36671
Пера Половина
ФРАНЦУСКИ ПРАВОПИС
462,00
36674
Предраг Пипер
УВОД У СЛАВИСТИКУ 1
880,00
36675
Валентина Девић
Романова
РУСКИ ЈЕЗИК 1
приручник за разговор
156,00
36678
Александрос
Караниколас и др.
СИНТАКСА НОВОГРЧКОГ ЈЕЗИКА
Превод са грчког језика Јелена Новаковић
396,00
36681
Михаило Поповић
РЕЧИ ФРАНЦУСКОГ ПОРЕКЛА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
726,00
36702
Далибор Солдатић
СВЕТ ХИСПАНИСТИКЕ – увод у студије
1001,00
36682
Роберт М. Хамонд
Јелена Филиповић
FONETICA Y FONOLOGIA ESPANOLAS PARA
SERBOHABLANTES
1149,50
36659
Јелена Рајић
Hugo Marcos Blanco
GRAMATICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA PARA
SERBIOHABLANTES CON EЈERCICIOS
583,00
36683
Снежана Гудурић
О ПРИРОДИ ГЛАСОВА
423,50
36689
Група аутора
КРАТКА ЈАПАНСКА ИСТОРИЈА
769,45
36684
Дарко Танасковић
Анђелка Митровић
ГРАМАТИКА АРАПСКОГ ЈЕЗИКА
36703
Славољуб Ђинђић
УЏБЕНИК ТУРСКОГ ЈЕЗИКА
36685
Смиљка Стојковић
РУСКИ ЈЕЗИК ЗА БИЗНИСМЕНЕ
825,00
36676
Љубо Милинковић
ПРАКТИКУМ ИЗ ГРАМАТИКЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА
526,35
156,00
1452,00
1386,00
89
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
36686
Вучина Раичевић
ОПШТА МЕТОДИКА НАСТАВЕ СЛОВЕНСКИХ
ЈЕЗИКА У ИНОСЛОВЕНСКОЈ СРЕДИНИ
658,90
36658
Јелена Филиповић
Ивана Вучина Симовић
ЕТНИЧКИ ИДЕНТИТЕТ И ЗАМЕНА ЈЕЗИКА У
СЕФАРДСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ У БЕОГРАДУ
1210,00
36701
Оливера Дурбаба
ТЕОРИЈА И ПРАКСА УЧЕЊА И НАСТАВЕ СТРАНИХ
ЈЕЗИКА
1018,60
36645
Јелена Гинић
Вучина Раичевић
ПРАКТИКУМ ИЗ МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА
36655
Кајоко Јамасаки
ГРАМАТИКА САВРЕМЕНОГ ЈАПАНСКОГ ЈЕЗИКА
1182,50
36677
Славко Петаковић
ЛИКОВИ ТРАДИЦИЈЕ
1727,00
1078,00
ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
36320
Љ. Ђаковић
КОЛОИДНА ХЕМИЈА
36301
Љубомир Ђаковић
Петар Докић
ПРАКТИКУМ КОЛОИДНЕ ХЕМИЈЕ
36322
Предраг Раденовић
Живко Сурчуглија
СОЦИОЛОШКА ХРЕСТОМАТИЈА СА КОМЕНТАРИМА
1210,00
396,00
330,00
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
36693
Владо Личина
АГРОХЕМИЈА
36694
Радмило В. Пешић
ЕКОНОМИКА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ
РЕСУРСА
638,00
1089,00
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
36541
Живорад Чековић
ОРГАНСКЕ СИНТЕЗЕ
36579
Љиљана Дошен
Мићовић
ОСНОВИ ФИЗИЧКЕ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ И
СТЕРЕОХЕМИЈЕ
36320
Љубомир Ђаковић
КОЛОИДНА ХЕМИЈА
1210,00
36542
Петар Пфендт
ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1323,30
1512,50
1018,52
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
36030
Мирослав Марковић
Радмила Павловић
Томас Чупковић
ГЕОМОРФОЛОГИЈА
36034
Радмила Павловић
Томас Чупковић
Мирослав Марковић
ДАЉИНСКА ДЕТЕКЦИЈА
1452,00
834,90
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
33393
90
Владислав Панић
ПСИХОЛОГИЈА И УМЕТНОСТ
924,00
Каталошки
број
Аутор
Наслов
Цена
34142
Дејан Деспић
ХАРМОНИЈА СА ХАРМОНСКОМ АНАЛИЗОМ
1086,80
36220
Небојша Пајкић
ХОЛИВУДСКИ РУКОПИС: ФИЛМОЛОШКИ РУКОПИС
2860,00
36205
Група аутора
ЛИКОВНЕ СВЕСКЕ 5–6
198,00
36207
Група аутора
ЛИКОВНЕ СВЕСКЕ 7
198,00
36209
Група аутора
ЛИКОВНЕ СВЕСКЕ 9
198,00
36210
Милијана Гркајац
JAZZ UP YOUR ENGLISH 1
990,00
36222
Милијана Гркајац
WALTZ THROUGH YOUR ENGLISH
690,80
36225
Татјана Ристић
ПРОЛЕГОМЕНА ТЕОРИЈИ МУЗИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ
792,00
36217
Милијана Гркајац
JAZZ UP YOUR ENGLISH 2
661,02
36211
Миланка Пере
ФРАНЦУСКИ КРОЗ УМЕТНОСТ
423,50
36223
Мирјана Веселиновић
Хофман
ПРЕД МУЗИЧКИМ ДЕЛОМ
36212
Властимир Перичић
ВИШЕЈЕЗИЧКИ РЕЧНИК МУЗИЧКИХ ТЕРМИНА
1025,20
36215
Владислав Панић
РАЗВОЈ, УЧЕЊЕ И МЕРА ПСИХИЧКОГ
396,00
36216
Слободанка Ђолић
ARTIST AND THE WORLD OF ART
1754,50
36218
Слободанка Ђолић
DESIGN YOUR ENGLISH
508,20
36224
Мирослав Јокић
ДИЗАЈН ЗВУКА У ДРАМСКИМ УМЕТНОСТИМА
407,00
36069
Марица Шупут
Војислав Кораћ
АРХИТЕКТУРА ВИЗАНТИЈСКОГ СВЕТА
711,95
2090,00
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
36230
Бојан Мандић
ЏУДО
156,00
36231
Милан Томић
ОСНОВИ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
1113,20
ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
36241
Остоја Крстић
РЕЧНИК КРИМИНАЛИСТИЧКИХ ПОЛИГРАФИЈА
156,00
36243
Остоја Крстић
ЗАНИМЉИВА КРИМИНАЛИСТИКА
968,00
36244
Жељко Никач
ТРАНСНАЦИОНАЛНА САРАДЊА У БОРБИ ПРОТИВ
КРИМИНАЛИТЕТА
822,80
91
Каталошки
број
36245
Аутор
Ранко Соколовић
Наслов
ПОЛИЦИЈА И КРИВИЧНИ ПОСТУПАК
Цена
1210,00
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
27331
Мирољуб Вучковић
МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У МЛАЂИМ
РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
27430
Ирена Којов Буквић
МЕТОДИКА НАСТАВЕ МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
27445
Габриела Крагујевић
ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ЗА
СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА
290,40
27444
Љубинко Милановић
ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА (за
васпитаче)
330,00
27448
Драгутин Огњановић
ЗВЕЗДАНО ЈАТО
читанка
902,00
28426
Емил Каменов
ВАСПИТАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
544,50
28427
Емил Каменов
ОБРАЗОВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
544,50
28425
Емил Каменов
ДЕЧЈА ИГРА
495,00
34049
36672
92
Ана Вујовић
462,00
396,00
ОБРАЗОВАЊЕ СРБА КРОЗ ВЕКОВЕ
Зборник радова
907,50
УЏБЕНИК ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА
за учитељски факултет
451,00
ОДЕЉЕЊЕ У НОВОМ САДУ
Сремска 7
21 000 Нови Сад
Руководилац Oдељења
Романца Јовановић
021/522-068 064/802-10-71
e-mail: [email protected]
Централа: 021/523-844
Факс: 021/66-12-896
Продаја
Вишња Богичевић 064/807-23-44
e-mail: [email protected]
Самостални стручни сарадник
Референти продаје: 021/66-16-310; 66-23-454 факс 522-069
Ерика Сујић
e-mail: [email protected]
Гордана Гак
e-mail: [email protected]
Зорица Јањић
e-mail: [email protected]
Комисион продаја
Санда Послон 021/66-16-310; 66-23-454
e-mail: [email protected]
КЊИЖАРЕ ЗАВОДА ЗА УЏБЕНИКЕ
Београд
Обилићев венац 5, 011/26-38-405
Палмотићева 1a, 011/32-24-706
Вукасовићева 50, 011/35-94-835
Нови Сад
Сремска 7, 021/66-24-433
Матице српске 1, 021/417-625
Ниш
Трг краља Александра 3, 018/511-428; 524-536
Косовска Митровица
Владе Ћетковића 1, 028/497-617
www.zavod.co.rs
Download

Преузми