ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд
Обилићев венац 5 • п.п. 312 • тел. 011/30 51 900
Текући рачуни: 160-14094-86Banka INTESA a.d. Beograd
205-1031-02 Комерцијална банка
КАТАЛОГ
НАРУЏБЕНИЦА
ЗА 2015/2016. ГОДИНУ
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРЕТПЛАТА
СПИСАК УЏБЕНИКА, НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА
И ДЕЧЈИХ ИЗДАЊА
Купац платилац: матични број (шифра)
Назив _______________________________________________________
2015/2016
Поштански број ______________ Место _________________________________
Адреса _______________________________________________________
Телефон/факс _______________________________________________________
Текући рачун
_______________________________________________________
ПИБ:
_____________________________
ПДВ:
_____________________________
(М.П.)Потпис
____________________________
У Београду, 2015. године
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
БЕОГРАД, ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ 5, п.п. 312
www.zavod.cо.rs
ТЕКУЋИ РАЧУНИ: 160-14094-86 Banka INTESA a.d. Београд
205-1031-02 Комерцијална банка
ДРАГОЉУБ КОЈЧИЋ, в. д. директора и главног уредника: 011/ 2638-463
ДИРЕКТОР РЕДАКЦИЈЕ: 011/ 2630-317
РЕДАКЦИЈА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ И ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ: 011/ 2026-711
РЕДАКЦИЈА ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ И ВАНУЏБЕНИЧКУ ЛИТЕРАТУРУ: 011/ 2630-317
РАЧУНОВОДСТВО: 011/ 2636-570, 2181-454
ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ: 011/ 2635-142
КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА
Референти:
011/30-51-900, 30-51-905, 30-51-906, 30-51-909
30-51-907, 30-51-908, 30-51-988, 30-51-910
30-51-987, 30-51-911, 30-51-985, 30-51-914
Телефакс: 011/ 23-90-072, 23-90-064, 30-51-996
Е-mail: [email protected]
[email protected]
МАГАЦИН
Жарково, Ул. Милорада Јовановића 11
Телефони: 011/ 25-06-168, 25-07-274, 25-06-046
Телефакс: 011/ 2506-252
КЊИЖАРЕ У БЕОГРАДУ
Обилићев венац 5
– за основну школу: тел./факс 011/ 2630-763
– за средњу школу: тел./факс 011/ 2638-405
Косовска 45, тел./факс 011/ 3224-708
Вукасовићева 50, тел./факс 011/ 3594-835
КЊИЖАРА У НИШУ
Трг краља Александра 3, тел./факс: 018/ 511-428, 524-536
КЊИЖАРА У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
Владе Ћетковића 1, тел. 028/ 497-617
ОДЕЉЕЊЕ У НОВОМ САДУ, Сремска 7
Руководилац: 021/ 522-068
Продаја: 021/ 6616-310, 6623-454
Телефакс: 021/ 522-069
Е-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Књижаре: Сремска 7, тел. 021 /6624-433
Матице српске 1, тел. 021/417-625
Магацин: 021/ 419-341, 6413-180
2
УРЕДНИЦИ
др МИЛОРАД МАРЈАНОВИЋ
– директор Редакције
[email protected]
2630-317
СЛОБОДАНКА РУЖИЧИЋ
– одговорни уредник за
основну школу и [email protected]
предшколско образовање
2026-711
др НЕВЕНА ВИТОШЕВИЋ ЋЕКЛИЋ (предшколско образовање)
[email protected]
2186-308
мр СЛАЂАНА ИЛИЋ
(српски језик)
2186-308
НАТАША ПРОТИЋ
(почетно читање и писање,
свет око нас / природа и друштво,
грађанско васпитање,
физичко васпитање)
ЈЕЛИЦА НЕДИЋ
(српски као нематерњи језик)
др МИЛОЉУБ АЛБИЈАНИЋ
(математика)
НИКОЛА МИЛОСАВЉЕВИЋ
(информатика)
СЛОБОДАНКА РУЖИЧИЋ
(енглески језик)
ВЛАДАНА АНТОНИЈЕВИЋ
(немачки и руски језик)
СОЊА МАКСИМОВИЋ
(француски, италијански и
шпански језик)
ТАТЈАНА БОБИЋ
(техничко и информатичко
образовање, физика, шах)
мр ЗОРАН ТОШИЋ
(географија)
мр НЕБОЈША ЈОВАНОВИЋ
(историја, свакодневни
живот у прошлости,
верска настава)
ТАМАРА БАЈЧЕТА
(биологија)
мр НИКОЛА СТОЈАНАЦ
(хемија)
мр ТАМАРА ПОПОВИЋ
НОВАКОВИЋ
(ликовна и музичка култура,
народна традиција)
ГОРДАНА ИЛИЋ
(уџбеници за ученике са посебним потребама)
РАДМИЛА РАДЕНКОВИЋ
(наставна средства)
ГОРДАНА ДУГОШИЈА
[email protected]
[email protected]
2186-998
[email protected] 021/523-844
[email protected]
2186-308
[email protected]
2639-793
[email protected]
2026-711
[email protected]
2638-877
[email protected]
2638-877
[email protected] 021/523-844
[email protected]
2638-877
[email protected]
2026-736
[email protected]
2026-775
[email protected] 021/523-844
[email protected]
2638-877
[email protected]
2630-317
[email protected]
2636-971
(збирке материјала за техничко
и информатичко
образовање)
[email protected]
2186-308
3
Садржај
ПРИПРЕМНИ ПРОГРАМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ПРВИ РАЗРЕД
Уџбеници и приручници. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Лектира. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Наставна средства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ДРУГИ РАЗРЕД
Уџбеници и приручници. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Лектира. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Наставна средства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Уџбеници и приручници. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Лектира. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Наставна средства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Уџбеници и приручници. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Лектира. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Наставна средства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ПЕТИ РАЗРЕД
Уџбеници и приручници. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Лектира. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Наставна средства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ШЕСТИ РАЗРЕД
Уџбеници и приручници. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Лектира. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Наставна средства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
СЕДМИ РАЗРЕД
Уџбеници и приручници. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Лектира. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Наставна средства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
ОСМИ РАЗРЕД
Уџбеници и приручници. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Лектира. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Наставна средства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ШКОЛСКИ ПРИБОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
1
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
УЏБЕНИЦИ ОБЕЛЕЖЕНИ ЗВЕЗДИЦОМ ИМАЈУ ОДОБРЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ.
ПРИПРЕМНИ ПРОГРАМ
КОМПЛЕТ I
10100* Александра Пејчић
ХОЋУ СВЕ ДА ЗНАМ 1 – радни листови
10101* Александра Пејчић
ХОЋУ СВЕ ДА ЗНАМ 2 – радни листови
10112* Гизела Залишевскиј
Мирјана Ашковић
ново
ново
МОГУ ЛЕПО ДА ПИШЕМ – радни листови за
графомоторику + Приручник за родитеље и
васпитаче будућих првака, радни постер и
дидактичка игра
ново
545,45
10%
599,99
545,45
10%
599,99
700,00
10%
770,00
КОМПЛЕТ II
10110* Драгана Богавац
Српски језик
415,00
10%
456,50
10111*
Српски језик – радна свеска
415,00
10%
456,50
Математика
415,00
10%
456,50
Математика – радна свеска
415,00
10%
456,50
415,00
10%
456,50
415,00
10%
456,50
315,00
10%
346,50
10210*
10211*
10310*
10311*
31404
Душанка Бојовић
Драгана Богавац
Душанка Бојовић
Оливера Ђокић
Драгана Богавац
Оливера Ђокић
Драгана Богавац
Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић
Љиљана Новковић
Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић
Љиљана Новковић
Група аутора
Свет око нас
Свет око нас – радна свеска
Приручник за извођење припремног
програма
ПРВИ РАЗРЕД
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
11370 Дубравка Чича
Оријентациони распореди и припреме за
извођење наставе у првом разреду
(српски језик, математика, свет око нас,
музичка култура, ликовна култура) у
електронском облику
Мала школска вежбанка 1 – радни листови
за српски језик, математику и свет око нас за
први разред – за вежбу и за рад у продуженом
боравку
ново
на сајту
400,00
10%
440,00
ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ
Буквар + CD (интерактивни компакт диск)
11110* др Вук Милатовић
633,00
10%
696,30
11011*
500,00
10%
550,00
570,00
10%
627,00
633,00
10%
696,30
570,00
10%
627,00
652,00
10%
717,20
428,00
10%
470,80
СРПСКИ ЈЕЗИК
Анастасија Ивковић
Биљана Ивковић
Анастасија Ивковић
Радна свеска уз Буквар
ново
11111* др Вук Милатовић
Наставни листови уз Буквар
11001* др Драгана Богавац
Буквар + CD (интерактивни компакт диск)
11002*
Како расту слова
Радни листови уз Буквар
Весела дружина
Дидактички материјал уз Буквар
Мала језичка слагалица
Радни листови за српски језик
Анастасија Ивковић
Душанка Бојовић
Драгослав Андрић
др Драгана Богавац
Душанка Бојовић
11003 др Драгана Богавац
Душанка Бојовић
11004 др Драгана Богавац
Душанка Бојовић
5
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
180,00
10%
198,00
31415 др Драгана Богавац
Настава почетног читања и писања
Приручник за учитеље уз Буквар
31405 Душанка Бојовић
Оријентациони распоред наставног градива
српског језика у 1. разреду
– са припремама – у штампаном облику
11112* Јелена Миоч
Читамо и пишемо
Почетница за први разред
Приручник за учитеље уз Читамо и пишемо
Душанка Бојовић
др Драгана Богавац
Нада Миоч-Станојевић
31512 Јелена Миоч
11115*
Нада Миоч-Станојевић
Радмила Жежељ-Ралић
Почетница
за српски језик
Приручник за учитеље уз Почетницу
Градолин – бајка о словима
31511 Радмила Жежељ-Ралић
11114 Живко Жарков
ЧИТАНКЕ И ПРИРУЧНИЦИ
11120* др Мирољуб Вучковић Румена свитања – читанка + CD (аудио
компакт диск)
11121* др Мирољуб Вучковић
31410 др Мирољуб Вучковић
Кажи ми да ти кажем – Приручник за српски
језик
Приручник за учитеље уз читанку Румена
свитања и Кажи ми да ти кажем
бесплатно
1069,00
10%
1175,90
236,00
10%
259,60
1145,00
10%
1259,50
144,00
448,00
10%
20%
158,40
537,60
614,00
10%
675,40
443,00
10%
487,30
335,00
10%
368,50
11122* др Славица Јовановић
Златна јабука – читанка + CD (аудио компакт
диск)
614,00
10%
675,40
11123* др Славица Јовановић
Вежбанка уз читанку Златна јабука
570,00
10%
627,00
31418 др Славица Јовановић
Приручник за учитеље уз читанку Златна јабука
Контролне вежбе из српског језика
за 1. разред основне школе
335,00
10%
368,50
на сајту
МАТЕМАТИКА
11215*
11216* мр Гроздана Шимић
Моја прва математика
663,00
10%
729,30
Радни листови из математике
596,00
10%
655,60
31419
Приручник за учитеље
137,00
10%
150,70
11201* Оливера Тодоровић
Математика 1 + CD (интерактивни компакт
диск) – уџбеник
663,00
10%
729,30
11202* Оливера Тодоровић
Математика 1
– вежбанка
596,00
10%
655,60
11204 Оливера Тодоровић
Контролне вежбе из математике 1
197,00
10%
216,70
мр Гроздана Шимић
Радина Пајић
мр Гроздана Шимић
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић
Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
Математика 1 – радни листићи
на сајту
СВЕТ ОКО НАС
11310* Љиљана Новковић
Свет око нас – уџбеник
11311*
Размишљанка – радна свеска уз уџбеник Свет
око нас
11313
др Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић
Љиљана Новковић
др Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић
Биљана Гачановић
11314 Љиљана Новковић
др Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић
Везе и путокази
Читанка за свет око нас за први и други
разред основне школе
Проверанка 1
Контролна свеска уз уџбенички комплет Свет
око нас
6
651,00
10%
716,10
553,00
10%
608,30
651,00
10%
716,10
485,00
10%
533,50
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
11312 Љиљана Новковић
Контролни задаци за Свет око нас
– за 1. разред основне школе
190,00
10%
209,00
31507
Активно кроз свет око нас 1
Приручник за учитеље
180,00
10%
198,00
412,00
10%
453,20
530,00
10%
583,00
294,00
10%
323,40
210,00
10%
231,00
971,00
10%
1 068,10
1 155,00
300,00
350,00
1 673,00
10%
10%
20%
10%
1 270,50
330,00
420,00
1 840,30
273,00
10%
300,30
690,00
10%
759,00
221,00
10%
243,10
530,00
10%
583,00
337,00
20%
404,40
337,00
20%
404,40
198,00
10%
217,80
179,00
10%
196,90
508,00
10%
558,80
616,00
10%
677,60
533,00
10%
586,30
315,00
10%
346,50
ШИФРА
АУТОР
1
2
др Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић
Љиљана Новковић
др Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
МУЗИЧКА КУЛТУРА
11321* др Гордана Стојановић
31416
Музичка култура 1 + CD (аудио компакт диск)
др Зорислава Васиљевић
Татјана Дробни
Гордана Стојановић
Приручник за учитеље за музичку културу 1
31413 др Гордана Стојановић
Музичка радионица – водич за наставнике и
ученике за 1. и 2. разред
31803
Хајде да певамо
Збирка композиција за музичку културу
1–4. разред за наставнике
Распеване песме + CD
Зорислава Васиљевић
Татјана Дробни
Мирослава Петров
31813 Зафир Хаџиманов
31812
30611
34105
70151
31806
Радост музицирања + CD
Еколошка башта + CD
др Зорислава Васиљевић Музички буквар
др Зорислава Васиљевић 4 компакт диска уз Музички буквар
Нада Ивановић
Методика општег музичког образовања
за основну школу
Миња
Субота
Деца су украс света
30207
песмарица + CD
у припреми
Мирјана Мунђа
Леонтина Пат
ЛИКОВНА КУЛТУРА
11322* Коста Богдановић
31820
11330*
Гледам и стварам
Ликовна култура
Бранислав Николић
Милан Михаљчић
мр Рајка Бошковић
Коста Богдановић
Приручник за учитеље за ликовну културу
мр Рајка Бошковић
Татјана Лалић
др Здравко Милинковић Ликовна култура 1
мр Катарина Ђорђевић
31817 мр Невена Хаџи-Јованчић
31818 мр Невена Хаџи-Јованчић
Дечји атеље I – Цртање и сликање
Приручник за наставу ликовне културе
Дечји атеље II – Штампање и вајање
Приручник за наставу ликовне културе
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
31829 др Габриела Крагујевић
31827 др Драгана Перић
Физичко и здравствено васпитање
Приручник за учитеље
Обука пливања деце
11324 Елеонора Гвозденовић
И ово сам ја – Приручник
Иљана Ракић
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Снежана Парезановић-Ристић
Весна Јањевић-Поповић
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
11510* Зорана Ненезић
11511* Зорана Ненезић
31718* Зорана Ненезић
EASY 1 + CD (интерактивни компакт диск)
Уџбеник – прва година учења
EASY 1 + CD (аудио компакт диск)
Радна свеска
EASY 1
Приручник за наставнике
7
Наручујем
7
ШИФРА
1
АУТОР
2
Зорана Ненезић
31728 Душанка Хаџи-Јованчић
30620 Слободанка Ђолић
РУСКИ ЈЕЗИК
11520* др Људмила Поповић
Јелена Гинић
11521* др Људмила Поповић
Јелена Гинић
69034 др Људмила Поповић
31738
Јелена Гинић
др Људмила Поповић
Јелена Гинић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у првом разреду – у електронском
облику
NICKY’S GARDEN OF PINK AND BLUE
Песме за децу предшколског и раног школског
узраста
MY BOOK ОF WORDS
Збирка пригодних песама за децу
РОДНИЧОК 1
Уџбеник – прва година учења
РОДНИЧОК 1
Радна свеска
РОДНИЧОК 1 – аудио компакт диск
РОДНИЧОК 1
Приручник за наставнике
Цена +
ПДВ
6
на сајту
998,00
10%
1 097,80
387,88
10%
426,67
564,00
10%
620,40
487,00
10%
535,70
254,00
10%
279,40
313,00
10%
344,30
633,00
10%
696,30
487,00
10%
535,70
357,00
20%
428,40
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
11530* Илдико Врачарић
11531*
31758
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
DU UND ICH 1 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – прва година учења
DU UND ICH 1
Радна свеска
DU UND ICH 1
Приручник за наставнике
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
11540* Весна Фила
IMAGES
Уџбеник – прва година учења
524,00
10%
576,40
11541*
IMAGES
Радна свеска
487,00
10%
535,70
272,00
10%
299,20
IMAGES
Приручник за наставнике
273,00
10%
300,30
11550* Јулијана Вучо
INSIEME! 1
Уџбеник – прва година учења
633,00
10%
696,30
11551* Јулијана Вучо
INSIEME! 1
Радна свеска
487,00
10%
535,70
69420 Јулијана Вучо
INSIEME! 1 – аудио компакт диск
243,00
10%
267,30
31701
INSIEME! 1
Приручник за наставнике
263,00
10%
289,30
11560* Јелена Филиповић
¡HOLA AMIGOS! 1
Уџбеник – прва година учења
633,00
10%
696,30
11561*
¡HOLA AMIGOS! 1
Радна свеска
487,00
10%
535,70
69234
31778
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
IMAGES – аудио компакт диск
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Саша Модерц
Саша Модерц
Саша Модерц
Јулијана Вучо
Саша Модерц
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
Јасна Стојановић
Зорана Милићевић
Јелена Филиповић
Јасна Стојановић
Зорана Милићевић
8
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
272,00
10%
299,20
305,00
10%
335,50
178,00
10%
195,80
453,00
10%
498,30
453,00
10%
498,30
453,00
10%
498,30
Ilmudini
(Исламска веронаука на албанском језику)
453,00
10%
498,30
Кханђирако графемари
(Православни катихизис на ромском језику)
453,00
10%
498,30
651,00
10%
716,10
191,00
10%
210,10
801,00
10%
881,10
498,00
10%
547,80
69520 Јелена Филиповић
¡HOLA AMIGOS! 1 – аудио компакт диск
31790
¡HOLA AMIGOS! 1
Приручник за наставнике
Јасна Стојановић
Зорана Милићевић
Јелена Филиповић
Јасна Стојановић
Зорана Милићевић
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ВЕРСКА НАСТАВА
31411 Игњатије Мидић
11411* Андрија Копиловић
11416* Андрија Копиловић
11412* Хазема Ништовић
11413*
11418*
Џевдета Ајановић
Едина Вејо
H. Nishtoviq
dr X. Ajanoviq
Edina Vejo
Игњатије Мидић
(превео: Златомир
Јовановић)
Православни катихизис – приручник за
наставнике основних и средњих школа
Пустите к мени малене (латиница)
(Католичка веронаука)
Пустите к мени малене (ћирилица)
(Католичка веронаука)
Илмудин (ћирилица)
(Исламска веронаука)
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
11420* Бранка Бубањ
31408
Милеса Влајков
Сандра Мали
Татјана Пејовић-Себић
Бранка Бубањ
Милеса Влајков
Сандра Мали
Татјана Пејовић-Себић
Ја и други
Уџбеник за грађанско васпитање у 1. и 2.
разреду
Приручник за наставнике
уз уџбеник Ја и други
ШАХ
11350*
Данко Бокан
Јосип Декић
31407 Данко Бокан
Јосип Декић
Шаховске чаролије
уџбеник
Шаховске чаролије
приручник за наставнике шаха
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
11340* Драган Маринчић
Од играчке до рачунара
426,00
10%
468,60
11341*
Од играчке до рачунара
Вежбанка за први и други разред основне
школе
477,00
10%
524,70
Драгољуб Васић
Драган Маринчић
Драгољуб Васић
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
11316* Вера Матановић
Чувари природе 1 + CD (интерактивни
компакт диск)
954,00
10%
1049,40
31822
Чувари природе 1
Приручник за учитеље
168,00
10%
184,80
Бранислав Станец
Вера Ђорђевић
Вера Матановић
Бранислав Станец
Вера Ђорђевић
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
11325* Силвија Перић
С колена на колено – народна традиција
605,00
10%
665,50
31409
Приручник за наставнике за народну
традицију
270,00
10%
297,00
600,00
10%
660,00
Вилма Нишкановић
Силвија Перић
Вилма Нишкановић
РУКА У ТЕСТУ
11360* Стеван Јокић
Откриј свет око себе
Радна свеска за предмет Рука у тесту
откривање света у 1. разреду основне школе
ново
9
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
33306 Група аутора
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
310,65
10%
341,72
432,00
10%
475,20
249,00
10%
273,90
349,00
10%
383,90
Предавање природних наука у школама
Приручник за учитеље
ЛЕКТИРА
ОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА
11911 Игор Коларов
Бранко Стевановић
11901 Јован Јовановић Змај
13907 Григор Витез
ОД ЗМАЈА ДО БЕСКРАЈА – избор из српске
поезије (за 1. и 2. разред)
АЛА ЈЕ ЛЕП ОВАЈ СВЕТ – избор поезије за децу
ШЕВИНА ЈУТАРЊА ПЈЕСМА
– избор из поезије за децу
12911 Момчило Тешић
ОТКЉУЧАНА СКРИВНИЦА
– избор поезије за децу
292,00
10%
321,20
11907
ЈЕЗИК РАЗИГРАНИ
– избор народних умотворина
239,00
20%
286,80
261,00
10%
287,10
730,00
10%
803,00
2 605,00
10%
2 865,50
891,00
20%
1 069,20
1 920,00
10%
2 112,00
1 344,00
10%
1 478,40
899,00
10%
988,90
4114,00
20%
4936,80
ДОПУНСКИ ИЗБОР
11905 Десанка Максимовић
32181 Никола Вујчић
ТАКО ЈЕ ПРИЧАЛА МЕНИ МОЈА БАКА –
избор бајки
СРПСКА НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ
НАСТАВНА СРЕДСТВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
70511 мр Милован Рапајић
70398 др Вук Милатовић
70107 мр Милован Рапајић
70108 мр Милован Рапајић
70510 др Милорад Дешић
70524 др Милорад Дешић
62003
64002
64093 Јелена Mиоч
Нада Миоч-Станојевић
Звучна читанка 1 (на 4 аудио компакт диска)
Озвучени буквар на компакт диску
Звучна антологија народне књижевности,
епске народне песме на 6 аудио компакт
дискова
Звучна антологија народне књижевности,
лирске песме на 6 аудио компакт дискова
Српски акценат с лакоћом 1–8
приручник са 3 аудио компакт диска
Мали акценатски речник српског језика
1–8, приручник са 8 аудио компакт дискова
Словарица индивидуална – ћирилица
154,00
20%
184,80
Зидна плакатна словарица – ћирилица
195,00
10%
214,50
Разредна словарица Читамо и пишемо
3 008,00
3 308,80
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
64048
64049
64040 Слободанка Трифуновић
64041 Илдико Врачарић
64042 Биљана Аксентијевић
Флеш карте за стране језике
Постери за стране језике
Плакат словарица за енглески језик
425,00
1 107,00
10%
20%
467,50
1 328,40
151,00
20%
181,20
Плакат словарица за немачки језик
151,00
20%
181,20
Плакат словарица за француски језик
151,00
20%
181,20
64043 Светлана Мирковић
Плакат словарица за руски језик
151,00
20%
181,20
64098
64099 Јасна Стојановић
Плакат словарица за италијански језик
232,00
10%
255,20
Плакат словарица за шпански језик
232,00
10%
255,20
68103 Милица Ћук
Календар природе
за први разред
137,00
20%
164,40
64217 Будислав Татић
Пирамида исхране
1 920,00
10%
2 112,00
64200 Љиљана Новковић
Домаће животиње
Зидне слике
3 373,00
10%
3 710,30
Јулијана Вучо
СВЕТ ОКО НАС
Марија Митровић
Бранимир Инђић
Горан Костић
10
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
62072 Биљана Кордић-
Мали улични трикови
546,00
20%
655,20
63001
64205 Драгица Морић-
Универзална свеска
Годишња доба, зидне слике
21,00
10%
23,10
932,00
10%
1 025,20
64202
Занимљивости из природе – биљке
2 880,00
10%
3 168,00
Занимљивости из природе – животиње
2 880,00
10%
3 168,00
3 460,00
20%
4 152,00
274,00
10%
301,40
21,00
713,00
10%
10%
23,10
784,30
Математички штапићи у боји
288,00
10%
316,80
73110 Даница Тишма
Математичка коцка Кроз игру до знања
670,00
20%
804,00
60001
Руска рачунаљка
5 145,00
20%
6 174,00
Шведска рачунаљка
4 937,00
20%
5 924,40
378,00
10%
415,80
2 194,00
10%
2 413,40
1 920,00
10%
2 112,00
147,00
20%
176,40
225,00
20%
270,00
1097,00
10%
1206,70
300,00
10%
330,00
1316,00
10%
1447,60
315,00
720,00
800,00
1 250,00
20%
10%
10%
10%
378,00
792,00
880,00
1 375,00
400,00
10%
440,00
130,00
10%
143,00
578,00
20%
693,60
369,00
10%
405,90
747,00
10%
821,70
202,00
10%
222,20
ШИФРА
АУТОР
1
2
-Николић
Даница Тишма
64201
-Радовановић
Будислав Татић
Горан Костић
Будислав Татић
Горан Костић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
МАТЕМАТИКА
64005 Марко Игњатовић
64009 Драгица Морић-Радовановић
63002 Даница Тишма
60126 Нада Кораћ
73111
60002
Вишеслојне зидне слике – Математика 1,
комплет транспарентних фолија
Постери за математику
сабирање и одузимање множење и дељење
Свеска за математику
Мастермат – господар бројева
МУЗИЧКА КУЛТУРА
70250 Гордана Стојановић
70301 Мирјана Ивановић
70120 Мирјана Ивановић
63024 Мирјана Ивановић
63027 Мирјана Ивановић
70109 Габријела Грбић
70230
Мирјана Ивановић
Ранко Стевановић
Мирјана Ивановић
70259 Биљана Радовић
Мирјана Ивановић
70115 Мирјана Ивановић
92577
92574
92575
Музичка култура 1, на компакт диску уз
уџбеник
Музичка збирка 1, на компакт дисковима
Избор песама за певање 1, приручник,
комплет зидних слика и компакт диск
Збирка хорских композиција
за млађи узраст
Збирка духовних композиција домаћих
аутора, за дечије и омладинске хорове
Музичке игре
Приручник и 3 компакт диска
Музика коју волим 1, на компакт диску
за ученике
Ливадско звонце
приручник и компакт диск
Родољубиве песме 1–8, на компакт диску
Нотатон 8Р
Нотатон 17Р
Нотатон 25S
ОСТАЛО
31414 Дубравка Чича
Продужени боравак као посебан облик
васпитно-образовног рада с децом –
приручник за учитеље
ново
Вера
Бојовић
У
свету
електрицитета
–
библиотека
62050
„Мали истраживач”
Биљана
Кордић-Николић
Саобраћајна азбука, дидактичка игра
11315
за ученике од 1. до 4. разреда
Оливера
Викторовић
Драмске игре и покрет
11323
70432
Оливера Викторовић
31821 Оливера Викторовић
Говорим и глумим
приручник и компакт диск
Драмске игре и покрет
Приручник за учитеље
11
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
19016 Милорад Марић
Растислав Менђан
19017 Милан Дујмовић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
405,00
10%
445,50
814,00
10%
895,40
Фрула 1 (школа за почетнике)
Приручник за ученике и наставнике
Чаробни свет гитаре
Почетна школа за гитару
ДРУГИ РАЗРЕД
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
12370 Дубравка Чича
Оријентациони распоред и припреме
за извођење наставе у другом разреду
(српски језик, математика, свет око нас,
музичка култура, ликовна култура) – у
електронском облику
Мала школска вежбанка 2 – радни листови
за српски језик, математику и свет око
нас за други разред – за вежбу и за рад у
продуженом боравку
ново
на сајту
400,00
10%
440,00
СРПСКИ ЈЕЗИК
12110* др Славица Јовановић
Читанка + CD (аудио компакт диск)
686,00
10%
754,60
12111* др Славица Јовановић
12112* др Славица Јовановић
Вежбанка за српски језик
Српски језик + CD (интерактивни компакт
диск)
Настава српског језика у другом разреду
основне школе – Приручник за наставнике
Оријентациони распоред наставног
градива српског језика у 2. разреду
– са припремама – у штампаном облику
612,00
10%
673,20
652,00
10%
717,20
323,00
10%
355,30
12010* др Славица Јовановић
Око Сунца – читанка плус
686,00
10%
754,60
12011* Мирјана Ковачевић
Радна свеска за српски језик уз Читанку
плус
612,00
10%
673,20
12015* Ивана Цмиљановић
Читам и пишем латиницу
819,00
10%
900,90
12113*
Абецедар
Уџбеник за учење латинице
1032,00
10%
1135,20
31427 Радмила Жежељ-Ралић
Приручник за учитеље уз уџбеник Абецедар
137,00
10%
150,70
12115* Десанка Стојић-
Учим латиницу
678,00
10%
745,80
31426
Приручник за учитеље уз уџбеник Учим
латиницу
Права, крива, слово – латиница
137,00
20%
164,40
364,21
10%
400,63
31428 др Славица Јовановић
31421 др Славица Јовановић
Косовац
Биљана Поповић
Радмила Жежељ-Ралић
Драган Ралић
-Јањушевић
Десанка Стојић-Јањушевић
62029 Зона Мркаљ
бесплатно
Контролне вежбе из српског језика
за 2. разред основне школе
на сајту
МАТЕМАТИКА
12201* Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
12202* Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
12213 др Бранислав Поповић
Мирјана Стојсављевић
12204 Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
Математика 2 + CD (интерактивни компакт
диск)
– уџбеник
Математика 2
– вежбанка
Збирка решених задатака из математике –
за оне који желе и могу више
Контролне вежбе из математике 2
12
652,00
10%
717,20
583,00
10%
641,30
723,00
10%
795,30
197,00
10%
216,70
Наручујем
7
ШИФРА
1
АУТОР
2
Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Математика 2 – радни листићи
Цена +
ПДВ
6
на сајту
СВЕТ ОКО НАС
12310*
12312*
др Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић
Љиљана Новковић
др Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић
Љиљана Новковић
Свет око нас – уџбеник
697,00
10%
766,70
683,00
10%
751,30
504,00
10%
554,40
190,00
10%
209,00
214,00
10%
235,40
505,00
10%
555,50
413,00
10%
454,30
Размишљам и стварам
Ликовна култура
746,00
10%
820,60
Размишљам и стварам – ликовна култура,
приручник за учитеље
289,00
10%
317,90
530,00
10%
583,00
226,00
10%
248,60
650,00
10%
715,00
561,00
10%
617,10
302,00
10%
332,20
Истраживанка – радна свеска уз уџбеник
Свет око нас
12313 др Биљана Требјешанин Проверанка 2
Биљана Гачановић
Љиљана Новковић
12314 Биљана Гачановић
Љиљана Новковић
др Биљана Требјешанин
Контролна свеска уз уџбенички комплет
Свет око нас
Контролни задаци за Свет око нас
– за 2. разред основне школе
31506 др Биљана Требјешанин Активно кроз свет око нас 2
Биљана Гачановић
Љиљана Новковић
Приручник за учитеље
МУЗИЧКА КУЛТУРА
12321* др Гордана Стојановић
Музичка култура 2 + CD (аудио компакт диск)
31423 др Гордана Стојановић
Музичка култура 2 – приручник за учитеље
др Зорислава Васиљевић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
12322* Коста Богдановић
31424
12330*
мр Рајка Бошковић
мр Бранислав Николић
Драгица Миловановић
Коста Богдановић
мр Рајка Бошковић
Татјана Лалић
др Здравко Милинковић
мр Катарина Ђорђевић
Ликовна култура 2
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
31828
др Габриела Крагујевић
Физичко васпитање
Приручник за учитеље
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
12510* Зорана Ненезић
12511* Зорана Ненезић
31719 Зорана Ненезић
Зорана Ненезић
РУСКИ ЈЕЗИК
12520* др Људмила Поповић
Јелена Гинић
12521* др Људмила Поповић
Јелена Гинић
69035 др Људмила Поповић
31739
Јелена Гинић
др Људмила Поповић
Јелена Гинић
EASY 2 + CD (интерактивни компакт диск)
Уџбеник – друга година учења
EASY 2 + CD (аудио компакт диск)
Радна свеска
EASY 2
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у другом разреду – у електронском
облику
РОДНИЧОК 2
Уџбеник – друга година учења
РОДНИЧОК 2
Радна свеска
РОДНИЧОК 2 – аудио компакт диск
РОДНИЧОК 2
Приручник за наставнике
13
на сајту
697,00
10%
766,70
561,00
10%
617,10
272,00
10%
299,20
617,00
10%
678,70
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
1
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
697,00
10%
766,70
561,00
10%
617,10
573,00
10%
630,30
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
12530* Илдико Врачарић
12531*
31759
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
DU UND ICH 2 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – друга година учења
DU UND ICH 2
Радна свеска
DU UND ICH 2
Приручник за наставнике
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
12540* Весна Фила
COULEURS + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – друга година учења
697,00
10%
766,70
12541*
COULEURS
Радна свеска
561,00
10%
617,10
COULEURS
Приручник за наставнике
529,00
10%
581,90
12550* Јулијана Вучо
INSIEME! 2
Уџбеник – друга година учења
697,00
10%
766,70
12551* Јулијана Вучо
INSIEME! 2
Радна свеска
561,00
10%
617,10
69421 Јулијана Вучо
INSIEME! 2 – аудио компакт диск
272,00
10%
299,20
31702
INSIEME! 2
Приручник за наставнике
452,00
10%
497,20
¡HOLA AMIGOS! 2
Уџбеник – друга година учења
697,00
10%
766,70
¡HOLA AMIGOS! 2
Радна свеска
561,00
10%
617,10
272,00
10%
299,20
419,00
10%
460,90
543,00
10%
597,30
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
31779 Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Саша Модерц
Саша Модерц
Саша Модерц
Јулијана Вучо
Саша Модерц
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
12560* Јелена Филиповић
Јасна Стојановић
Зорана Милићевић
12561* Јелена Филиповић
Јасна Стојановић
Зорана Милићевић
69521 Јелена Филиповић
Јасна Стојановић
Зорана Милићевић
31791 Јелена Филиповић
Јасна Стојановић
Зорана Милићевић
¡HOLA AMIGOS! 2 – аудио компакт диск
¡HOLA AMIGOS! 2
Приручник за наставнике
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ВЕРСКА НАСТАВА
12411* Андрија Копиловић
Исусови пријатељи, католичка веронаука
14
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
1
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
12340* Драган Маринчић
Од играчке до рачунара
477,00
10%
524,70
11341*
Вежбанка – Од играчке до рачунара
за први и други разред
477,00
10%
524,70
674,00
10%
741,40
331,00
10%
364,10
1 028,00
10%
1 130,80
164,00
10%
180,40
497,00
394,00
287,00
10%
10%
10%
546,70
433,40
315,70
331,00
10%
364,10
266,00
10%
292,60
509,00
10%
559,90
358,00
10%
393,80
394,00
10%
433,40
265,00
20%
318,00
2 605,00
10%
2 865,50
800,00
20%
960,00
713,00
10%
784,30
3 460,00
20%
4 152,00
137,00
20%
164,40
137,00
20%
164,40
Драгољуб Васић
Драган Маринчић
Драгољуб Васић
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
12325* Силвија Перић
Вилма Нишкановић
31429 Силвија Перић
Вилма Нишкановић
Свуда пођи, кући дођи
Народна традиција
Свуда пођи, кући дођи
Народна традиција – приручник за
наставнике
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
12316* Вера Матановић
Чувари природе 2 + CD (интерактивни
компакт диск)
31422
Чувари природе 2
Приручник за учитеље
Бранислав Станец
Вера Ђорђевић
Вера Матановић
Бранислав Станец
Вера Ђорђевић
ЛЕКТИРА
ОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА
12915 Бранко Ћопић
12917
12903 Х. К. Андерсен
12905 А. С. Пушкин
13911 Љубивоје Ршумовић
12907 Добрица Ерић
12909
ДОЖИВЉАЈИ МАЧКА ТОШЕ
СРПСКЕ НАРОДНЕ БАЈКЕ
ПАЛЧИЦА – избор бајки
БАЈКЕ
Бајка о рибару и рибици
Бајка о цару Салтану
ДЕЦА МОГУ ДА ПОЛЕТЕ – избор поезије
за децу
ПЛАВА МЕСЕЧИНА – избор поезије
за децу
ЈА САМ ЧУДО ВИДЕО
– избор народних загонетки, шаљивих прича и
песама, бајки, басни и пословица
ДОПУНСКИ ИЗБОР
12913 Игор Коларов
Бранко Стевановић
12901
Е, БАШ ТО! – избор из савремене поезије
за децу
АКО ЖЕЛИШ – избор из савремене
поезије за децу
НАСТАВНА СРЕДСТВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
70512 мр Милован Рапајић
Звучна читанка 2 (на 4 аудио компакт диска)
30703
Мултимедијални буквар – латиница
Поповић З.
Поповић Т.
Борковић Т.
МАТЕМАТИКА
60126 Нада Кораћ
64006 Марко Игњатовић
Мастермат – господар бројева
Вишеслојне зидне слике – Математика 2,
комплет транспарентних фолија
74509 Даница Тишма
Мензуре – мере за запремину течности
СВЕТ ОКО НАС
68203 Милица Ћук
Марија Митровић
Бранимир Инђић
Календар природе 2
15
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
1
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
300,00
10%
330,00
МУЗИЧКА КУЛТУРА
70231 Мирјана Ивановић
Музика коју волим 2 – аудио компакт диск
70302 Мирјана Ивановић
Музичка збирка 2, на аудио компакт диску
2 194,00
10%
2 413,40
70121 Мирјана Ивановић
Избор песама за певање 2
Приручник, комплет зидних слика и аудио
компакт диск
1 920,00
10%
2 112,00
70115 Мирјана Ивановић
Родољубиве песме 1 − 8. разреда,
аудио компакт диск
315,00
20%
378,00
70255 Гордана Стојановић
Музичка култура 2, уз уџбеник на аудио
компакт диску
378,00
10%
415,80
12324 Елеонора Гвозденовић
И ово сам ја 2
567,00
10%
623,70
У свету електрицитета – библиотека „Мали
истраживач”
130,00
10%
143,00
НЕРАСКИДИВЕ ВЕЗЕ
Читанка за природу и друштво
за 2. и 3. разред
718,00
10%
789,80
12323 Оливера Викторовић
Драмске игре и покрет
467,00
10%
513,70
31425 Оливера Викторовић
Драмске игре и покрет
Приручник за учитеље
171,00
10%
188,10
ОСТАЛО
62050
Снежана Парезановић-Ристић
Весна Јањевић-Поповић
Вера Бојовић
12311 Биљана Гачановић
Марија Капс
Петар Радичевић
ТРЕЋИ РАЗРЕД
OБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Оријентациони распоред и припреме
за извођење наставе у трећем разреду
(српски језик, математика, природа и
друштво, музичка култура, ликовна
култура) – у електронском облику
на сајту
СРПСКИ ЈЕЗИК
13110* др Вук Милатовић
13111* др Вук Милатовић
Читанка + CD (аудио компакт диск)
Наставни листови за српски језик
13112* др Вук Милатовић
686,00
10%
754,60
612,00
10%
673,20
Српски језик + CD (интерактивни компакт
диск)
652,00
10%
717,20
31430 др Вук Милатовић
Настава српског језика и књижевности у
трећем разреду
Приручник за наставнике
315,00
10%
346,50
31431 Душанка Бојовић
Оријентациони распоред наставног
градива српског језика у 3. разреду –
са припремама – у штампаном облику
др Славица Јовановић
бесплатно
Контролне вежбе из српског језика
за 3. разред основне школе
на сајту
МАТЕМАТИКА
13201*
Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
Математика 3 + CD (интерактивни компакт
диск)
– уџбеник
16
652,00
10%
717,20
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
13202* Оливера Тодоровић
Математика 3
– вежбанка
583,00
10%
641,30
13203* Оливера Тодоровић
Откривам чудесни свет математике –
збирка задатака
588,00
10%
646,80
13213 др Бранислав Поповић
Збирка решених задатака из математике
– за оне који желе и могу више
795,00
10%
874,50
13204 Оливера Тодоровић
Контролне вежбе из математике 3
197,00
10%
216,70
ШИФРА
АУТОР
1
2
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић
Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
Математика 3 – радни листићи
на сајту
ПРИРОДА И ДРУШТВО
13310* Љиљана Новковић
Природа и друштво
Уџбеник
697,00
10%
766,70
13312*
Завичајница – радна свеска уз уџбеник
Природа и друштво
683,00
10%
751,30
519,00
10%
570,90
190,00
10%
209,00
550,00
10%
605,00
539,00
10%
592,90
Биљана Гачановић
др Биљана Требјешанин
Љиљана Новковић
Биљана Гачановић
др Биљана Требјешанин
13311 Љиљана Новковић
Биљана Гачановић
др Биљана Требјешанин
Проверанка 3
Контролна свеска уз уџбенички комплет
Природа и друштво
13314 др Биљана Требјешанин Контролни задаци за Природу и друштво –
Биљана Гачановић
Љиљана Новаковић
за 3. разред основне школе
31505 др Биљана Требјешанин Активно кроз природу и друштво 3
13313
Биљана Гачановић
Љиљана Новковић
др Бошко Влаховић
Томислав Савовић
Приручник за учитеље
Наш крај – Западно Поморавље
13317 др Илија Мисаиловић
Наш крај – Златиборски округ
563,00
10%
619,30
13319 Милан Бојанић
Наш крај – Банат
854,00
10%
939,40
13321 Сава Стекић
Наш крај – Београд и околина
539,00
10%
592,90
13322
Наш крај – Нишавски округ
539,00
10%
592,90
Наш крај – Косовскомитровачки округ
539,00
10%
592,90
Наш крај – Косовско Поморавље
539,00
10%
592,90
13327 Радислав Стојановић
Наш крај – Призренски округ
555,00
10%
610,50
13328 Владимир Кривошејев
Наш крај – Колубарски округ
631,00
10%
694,10
13330 Живота Урошевић
Наш крај – Борски и Зајечарски округ
539,00
10%
592,90
13315 Јован Илић
Мој први атлас
567,00
10%
623,70
EASY 3 + CD (интерактивни компакт диск)
Уџбеник – трећа година учења
697,00
10%
766,70
13611* Зорана Ненезић
EASY 3 + CD (аудио компакт диск)
Радна свеска
561,00
10%
617,10
69118 Зорана Ненезић
EASY 3 – аудио-касета
384,00
10%
422,40
13325
13326
Стеван Симић
др Милутин Ђорђевић
и др.
Марко Мадуловић
Љубиша Пантовић
Ратко Стојиљковић
Милан Даниловић
Милан Савић
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
13610* Зорана Ненезић
Љубинка Симидријевић
Љубинка Симидријевић
Љубинка Симидријевић
17
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
31717 Зорана Ненезић
Љубинка Симидријевић
Зорана Ненезић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
EASY 3 – приручник за наставнике
на сајту
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у трећем разреду – у електронском
облику
на сајту
Тестови уз уџбенички комплет EASY 3 – у
електронском облику
бесплатно
РУСКИ ЈЕЗИК
13620* Људмила Поповић
Јелена Гинић
13621* Људмила Поповић
Јелена Гинић
69037 Људмила Поповић
31737
Јелена Гинић
Људмила Поповић
Јелена Гинић
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
13630* Илдико Врачарић
13631*
31757
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
13640* Весна Фила
13641*
69237
31777
69228
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Биљана Аксентијевић
РОДНИЧОК 3
Уџбеник – трећа година учења
РОДНИЧОК 3
Радна свеска
РОДНИЧОК 3 – аудио компакт диск
697,00
10%
766,70
561,00
10%
617,10
480,00
10%
528,00
595,00
10%
654,50
697,00
10%
766,70
561,00
10%
617,10
529,00
10%
581,90
MOTS
Уџбеник – трећа година учења
697,00
10%
766,70
MOTS
Радна свеска
561,00
10%
617,10
243,00
10%
267,30
MOTS
Приручник за наставнике
529,00
10%
581,90
Француске песме 3 – компакт диск
274,00
20%
328,80
697,00
10%
766,70
561,00
10%
617,10
562,00
10%
618,20
485,00
10%
533.50
697,00
10%
766,70
РОДНИЧОК 3
Приручник за наставнике
DU UND ICH 3 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – трећа година учења
DU UND ICH 3
Радна свеска
DU UND ICH 3
Приручник за наставнике
MOTS – аудио компакт диск
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
13650* Јулијана Вучо
Саша Модерц
13651* Јулијана Вучо
Саша Модерц
69422 Јулијана Вучо
31703
Саша Модерц
Јулијана Вучо
Саша Модерц
INSIEME ! 3
Уџбеник – трећа година учења
INSIEME ! 3
Радна свеска
INSIEME ! 3 – аудио компакт диск
INSIEME ! 3
Приручник за наставнике
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
13660* Јелена Филиповић
Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Џени Грац
¡HOLA AMIGOS! 3
Уџбеник – трећа година учења
18
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
13661* Јелена Филиповић
69522
31792
Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Џени Грац
Јелена Филиповић
Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Џени Грац
Јелена Филиповић
Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Џени Грац
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
561,00
10%
617,10
658,00
10%
723,80
364,00
10%
400,40
¡HOLA AMIGOS! 3 – радна свеска
¡HOLA AMIGOS! 3 – аудио компакт диск
¡HOLA AMIGOS! 3
Приручник за наставнике
МУЗИЧКА КУЛТУРА
13710* Гордана Стојановић
Музичка култура 3 + CD (аудио компакт диск)
608,00
10%
668,80
31435 Гордана Стојановић
Музичка култура 3 – приручник за
наставнике
620,00
10%
682,00
63031 Габријела Грујић-Гарић
Музичко описмењавање
Радна свеска
129,00
10%
141,90
70115 Мирјана Ивановић
Родољубиве песме 1 − 8. разреда,
аудио компакт диск
315,00
20%
378,00
Учим и стварам –
ликовна култура
746,00
10%
820,60
Учим и стварам
Приручник за учитеље за ликовну културу
317,00
10%
348,70
354,00
10%
389,40
ЛИКОВНА КУЛТУРА
13810* Коста Богдановић
31436
13800
мр Рајка Бошковић
Бранислав Николић
Татјана Лалић
Коста Богдановић
мр Рајка Бошковић
Татјана Лалић
др Здравко Милинковић
Катарина Ђорђевић
Ликовна култура
за трећи разред основне школе
у припреми
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
31438 др Габриела Крагујевић
Физичко васпитање
Приручник за учитеље
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ВЕРСКА НАСТАВА
13410* др Игњатије Мидић
Православни катихизис
567,00
10%
623,70
13411* Андрија Копиловић
Пут живота
католичка веронаука на хрватском језику
567,00
10%
623,70
737,00
10%
810,70
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
13420* Бранка Бубањ
Грађанско васпитање – уџбеник
13339*
Све, све, али занат
уџбеник
674,00
10%
741,40
Приручник за наставнике за народну
традицију
364,00
10%
400,40
Милеса Влајков
Татјана Пејовић Себић
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
Силвија Перић
Вилма Нишкановић
31439 Силвија Перић
Вилма Нишкановић
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
13340* Драган Маринчић
Од играчке до рачунара
542,00
10%
596,20
13341*
Вежбанка – Од играчке до рачунара
532,00
10%
585,20
Драгољуб Васић
Драгољуб Васић
Драган Маринчић
19
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
1 028,00
10%
1 130,80
130,00
10%
143,00
467,00
10%
513,70
191,00
10%
210,10
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
13309* Вера Матановић
Чувари природе 3
62050 Вера Бојовић
У свету електрицитета – библиотека „Мали
истраживач”
Драмске игре и покрет
Приручник за учитеље за драмске игре и
покрет
Бранислав Станец
Вера Ђорђевић
ОСТАЛО
13815 Оливера Викторовић
31437 Оливера Викторовић
ЛЕКТИРА
ОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА
14903 Душан Радовић
ПОЗИВ НА ПУТОВАЊЕ – избор поезије и
прозе за децу
313,00
10%
344,30
13909 Браћа Грим
ЦАРЕВ ТРЕЋИ СИН – избор бајки
304,00
10%
334,40
13903
ПРИЧЕ СА ИЗВОРА – избор народних бајки,
приповедака и басни за 3. и 4. разред
364,00
10%
400,40
292,00
10%
321,20
377,00
10%
414,70
ДОПУНСКИ ИЗБОР
13913 Драган Лукић
13915
СТОЛИЦЕ, ЗАШТО НЕ КОРАЧАШ – избор
поезије за децу
ПОЗИВ ЗА ИГРУ – избор драмских текстова
за децу
НАСТАВНА СРЕДСТВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
70513 мр Милован Рапајић
МАТЕМАТИКА
64007 Марко Игњатовић
Звучна читанка 3 (на 4 аудио компакт диска)
2 770,00
10%
3 047,00
Вишеслојне зидне слике – Математика 3,
комплет транспарентних фолија
3 460,00
20%
4 152,00
60126 Нада Кораћ
Мастермат – господар бројева
713,00
10%
784,30
МУЗИЧКА КУЛТУРА
70253 Мирјана Ивановић
Музичка збирка 3 – на аудио компакт
дисковима
1 931,00
10%
2 124,10
70119 Габријела Грбић
Музичке игре
Приручник и три компакт диска
1 920,00
10%
2 112,00
70256
Музичка култура 3 – аудио компакт диск уз
уџбеник
Музика коју волим 3 – аудио компакт диск
за ученике
436,00
10%
479,60
300,00
10%
330,00
У свету музике – свеска за музичку културу
121,00
10%
133,10
Календар природе 3
137,00
20%
164,40
Мирјана Ивановић
Ранко Стевановић
Гордана Стојановић
Мирјана Мунђа
70232 Мирјана Ивановић
63023 Нада Павловић-Ленаси
ПРИРОДА И ДРУШТВО
68303 Милица Ћук
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Оријентациони распоред и припреме за
извођење наставе у четвртом разреду
(српски језик, математика, природа и
друштво, музичка култура, ликовна
култура) – у електронском облику
на сајту
СРПСКИ ЈЕЗИК
14010*
мр Зорана Опачић-Николић
Даница Пантовић
Прича без краја – читанка + CD (аудио
компакт диск)
20
720,00
10%
792,00
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
14012* др Рајна Драгићевић
мр Зорана Опачић-Николић
Даница Пантовић
др Рајна Драгићевић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
612,00
10%
673,20
652,00
10%
717,20
494,00
10%
543,40
504,00
10%
554,40
331,00
10%
364,10
Путокази – наставни листови за српски језик
14011*
14111* др Милија Николић
Српски језик и језичка култура
Српски језик и језичка култура
14112*
Наставни листови за српски језик
Мирјана Николић
Милија Николић
Мирјана Николић
31440 др Рајна Драгићевић
31441
мр Зорана Опачић-Николић
Даница Пантовић
Даница Пантовић
Приручник за учитеље
за српски језик
Оријентациони распоред наставног
градива српског језика у 4. разреду –
са припремама – у штампаном облику
Контролне вежбе из српског језика
за 4. разред основне школе
бесплатно
на сајту
МАТЕМАТИКА
14210* др Милосав Марјановић Математика
14212*
14213
др Бранислав Поповић
мр Маријана Зељић
мр Александра Мандић
др Милосав Марјановић
др Бранислав Поповић
мр Маријана Зељић
мр Александра Мандић
др Милосав Марјановић
Мило Латковић
Срђан Огњановић
14202* Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
14204 Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
14203* Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
10%
717,20
485,00
10%
533,50
485,00
10%
533,50
137,00
10%
150,70
Радни листови за математику
Збирка задатака из математике
(са решењима)
31501 др Милосав Марјановић Приручник за учитеље
31445 др Бранислав Поповић Оријентациони распоред наставног
мр Маријана Зељић
градива математике у 4. разреду
14201* Оливера Тодоровић
652,00
бесплатно
Математика 4 + CD (интерактивни компакт
диск) – уџбеник
Математика 4
– вежбанка
Контролне вежбе из математике 4
Математика 4
– радни листићи
Откривам чудесни свет математике –
збирка задатака
652,00
10%
717,20
485,00
10%
533,50
197,00
10%
216,70
на сајту
588,00
10%
646,80
697,00
10%
766,70
583,00
10%
641,30
ПРИРОДА И ДРУШТВО
14330* Љиљана Новковић
Биљана Гачановић
др Биљана Требјешанин
14331* Љиљана Новковић
Биљана Гачановић
др Биљана Требјешанин
Природа и друштво
Уџбеник
ново
Истраживанка
Радна свеска
ново
14332 Љиљана Новковић
Проверанка
Контролна свеска за природу и друштво
519,00
10%
570,90
14333
Контролни задаци за Природу и друштво –
за 4. разред основне школе
190,00
10%
209,00
697,00
10%
766,70
Биљана Гачановић
др Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић
др Биљана Требјешанин
Љиљана Новковић
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
14610* Зорана Ненезић
Љубинка Симидријевић
Ида Добријевић
EASY 4 + CD (интерактивни компакт диск)
Уџбеник – четврта година учења
21
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
561,00
10%
617,10
282,00
10%
310,20
14611* Зорана Ненезић
EASY 4 + CD (аудио компакт диск)
Радна свеска
31716
EASY 4 – приручник за наставнике
Љубинка Симидријевић
Ида Добријевић
Зорана Ненезић
Љубинка Симидријевић
Ида Добријевић
Зорана Ненезић
Припреме за извођење наставе
енглеског језика у четвртом разреду – у
електронском облику
Тестови уз уџбенички комплет EASY 4 – у
електронском облику
на сајту
бесплатно
РУСКИ ЈЕЗИК
14620* Јелена Гинић
РОДНИЧОК 4 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – четврта година учења
697,00
10%
766,70
14621* Јелена Гинић
РОДНИЧОК 4
Радна свеска
561,00
10%
617,10
69038 Јелена Гинић
РОДНИЧОК 4 – аудио компакт диск
677,00
10%
744,70
31736
РОДНИЧОК 4
Приручник за наставнике
662,00
10%
728,20
697,00
10%
766,70
561,00
10%
617,10
551,00
10%
606,10
JOURS + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – четврта година учења
697,00
10%
766,70
JOURS
Радна свеска
561,00
10%
617,10
JOURS
Приручник за наставнике
529,00
10%
581,90
14650* Александра Блатешић
CIAO, RAGAZZI!
Уџбеник – четврта година учења
697,00
10%
766,70
14651* Александра Блатешић
CIAO, RAGAZZI!
Радна свеска
561,00
10%
617,10
69423 Александра Блатешић
CIAO, RAGAZZI! – аудио компакт диск
677,00
10%
744,70
31704 Александра Блатешић
CIAO, RAGAZZI!
Приручник за наставнике
551,00
10%
606,10
¡HOLA AMIGOS! 4
Уџбеник – четврта година учења
697,00
10%
766,70
Анита Тешић
Анита Тешић
Анита Тешић
Јелена Гинић
Анита Тешић
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
14630* Илдико Врачарић
14631*
31756
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
14640* Весна Фила
14641*
31776
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
DU UND ICH 4 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – четврта година учења
DU UND ICH 4
Радна свеска
DU UND ICH 4 – приручник за наставнике
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
14660* Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Jenny T. Perdomo
Gonzáles
22
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
14661* Анђелка Пејовић
69523
31793
Маја Андријевић
Jenny T. Perdomo
Gonzáles
Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Jenny T. Perdomo
Gonzáles
Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Jenny T. Perdomo
Gonzáles
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
561,00
10%
617,10
677,00
10%
744,70
441,00
10%
485,10
608,00
10%
668,80
Маштам и стварам
Ликовна култура
746,00
10%
820,60
Маштам и стварам
Приручник за наставнике
340,00
10%
374,00
474,00
10%
521,40
¡HOLA AMIGOS! 4
Радна свеска
¡HOLA AMIGOS! 4 – аудио компакт диск
¡HOLA AMIGOS! 4
Приручник за наставнике
МУЗИЧКА КУЛТУРА
14710*
др Гордана Стојановић
Музичка култура 4 + CD (аудио компакт диск)
31345 др Гордана Стојановић
Приручник за наставнике за музичку
културу са припремама за час
у припреми
ЛИКОВНА КУЛТУРА
14810* Коста Богдановић
31446
14800
мр Рајка Бошковић
Бранислав Николић
Татјана Лалић
Коста Богдановић
мр Рајка Бошковић
Татјана Лалић
др Здравко Милинковић
Катарина Ђорђевић
Ликовна култура
за четврти разред основне школе
у припреми
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
31448
Габриела Крагујевић
Физичко васпитање
Приручник за учитеље
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ВЕРСКА НАСТАВА
14410* Игњатије Мидић
Православни катихизис
635,00
10%
698,50
14411* Андрија Копиловић
Пут цркве
католичка веронаука на хрватском језику
635,00
10%
698,50
Инес Кезић
Иштван Добаи
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
14340* Драган Маринчић
Од играчке до рачунара
542,00
10%
596,20
14341*
Вежбанка – Од играчке до рачунара
532,00
10%
585,20
674,00
10%
741,40
609,00
10%
669,90
1 187,00
10%
1 305,70
295,00
10%
324,50
130,00
10%
143,00
Драгољуб Васић
Драган Маринчић
Драгољуб Васић
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
14339* Силвија Перић
Вилма Нишковић
31449 Силвија Перић
Вилма Нишковић
Друмом ходи, водом броди
уџбеник
Приручник за наставнике за народну
традицију
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
14314* Вера Матановић
31442
Бранислав Станец
Вера Ђорђевић
Вера Матановић
Бранислав Станец
Вера Ђорђевић
Чувари природе 4 + CD (аудио компакт диск)
Чувари природе 4
Приручник за учитеље
62050
Вера Бојовић
ОСТАЛО
У свету електрицитета – библиотека „Мали
истраживач”
23
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
14815 Оливера Викторовић
31447 Оливера Викторовић
4
5
Цена +
ПДВ
6
Драмске игре и покрет
467,00
10%
513,70
Драмске игре и покрет
Приручник за наставнике
307,00
10%
337,70
349,00
286,00
286,00
10%
10%
10%
383,90
314,60
314,60
284,00
10%
312,40
620,00
10%
682,00
402,00
10%
442,20
333,00
10%
366,30
292,00
10%
321,20
394,00
10%
433,40
125,00
20%
150,00
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
3
Цена
ПДВ
ЛЕКТИРА
ОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА
13901
14905
14907
14915
Луис Керол
Рене Гијо
Гроздана Олујић
Милован Данојлић
АЛИСА У ЗЕМЉИ ЧУДА
БЕЛА ГРИВА
ново
ПРИНЦ ОБЛАКА – избор бајки
СУНЦЕ ЈЕ ПОЧЕЛО ДА СЕ ЗЛАТИ – избор
поезије за децу
ДОПУНСКИ ИЗБОР
32213 Милутин Миланковић
14911 Анто Станичић
14901
14913
14917 Игор Коларов
14910
КРОЗ ВАСИОНУ И ВЕКОВЕ
(библ. „Књига и по“)
МАЛИ ПИРАТ
ГРАД ГРАДИЛА Б’ЈЕЛА ВИЛА – избор
митолошких, обредних и обичајних народних
лирских песама за 4. и 5. разред
ИСПЕЦИ ПА РЕЦИ – избор народних
питалица, загонетки, пословица и анегдота
СЛОНОВСКА МУЗИКА – избор из светске
поезије и прозе за децу
ЈУТРО НА МЕСЕЦУ – избор из светске поезије
и прозе за децу (мек повез)
НАСТАВНА СРЕДСТВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
70514 Милован Рапајић
МАТЕМАТИКА
64008 Марко Игњатовић
Звучна читанка 4 (на 4 аудио компакт диска)
2 736,00
10%
3 009,60
Вишеслојне зидне слике – Математика 4,
комплет транспарентних фолија
3 460,00
20%
4 152,00
74509 Даница Тишма
Мензуре – мере за запремину течности
137,00
20%
164,40
1 783,00
10%
1 961,30
МУЗИЧКА КУЛТУРА
70304 Мирјана Ивановић
Музичка збирка 4
на аудио компакт дисковима
70233 Мирјана Ивановић
Музика коју волим 4
на аудио компакт диску
274,00
10%
301,40
70261 Гордана Стојановић
Музичка култура 4, аудио компакт диск уз
уџбеник
458,00
10%
503,80
63031 Габријела Грујић-Гарић
Свеска за музичко описмењавање
129,00
10%
141,90
63023 Нада Павловић-Ленаси
У свету музике, свеска за музичку културу,
од 3. до 8. разреда
121,00
10%
133,10
Француске песме 4 на аудио компакт диску
274,00
20%
328,80
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
69229 Биљана Аксентијевић
ПЕТИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
15000 Маријана Милошевић
Читанка + CD
15001
Српски језик и језичка култура
Наташа Вуловић
у припреми
24
у припреми
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
15002 Маријана Милошевић
Наташа Вуловић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
762,00
10%
838,20
Радна свеска за српски језик
15110* др Љиљана Бајић
у припреми
Читанка + CD (аудио компакт диск)
15011* др Рајна Драгићевић
Српски језик и језичка култура
592,00
10%
651,20
15012*
Радна свеска за српски језик и
књижевност
592,00
10%
651,20
15111* др Милија Николић
Српски језик и језичка култура
504,00
10%
554,40
15112*
Радна свеска за српски језик
504,00
10%
554,40
др Зона Мркаљ
др Љиљана Бајић
др Зона Мркаљ
др Рајна Драгићевић
Мирјана Николић
др Милија Николић
Мирјана Николић
Јадранка Милошевић
31514 др Мирољуб Вучковић
Јагода Жунић
Контролне вежбе за српски језик
у припреми
Настава српског језика и књижевности у 5.
разреду
на сајту
331,00
Оријентациони распоред наставног
градива српског језика за 5. разред – са
припремама – у електронском облику
10%
364,10
на сајту
МАТЕМАТИКА
15210*
15214*
15213
32250
др Владимир Мићић
Вера Јоцковић
др Ђорђе Дугошија
др Војислав Андрић
др Владимир Мићић
Вера Јоцковић
др Војислав Андрић
др Ђорђе Дугошија
др Војислав Андрић
др Ђорђе Дугошија
др Владимир Мићић
Вера Јоцковић
Драгољуб Милошевић
Математика
др Војислав Андрић
Припреме за часове математике у петом
разреду – у електронском облику
691,00
10%
760,10
504,00
10%
554,40
Збирка решених задатака
за оне који могу и желе више
723,00
10%
795,30
Математичка читанка
за 5. и. 6. разред основне школе
150,15
10%
165,17
Збирка задатака из математике
на сајту
ИСТОРИЈА
15314* Александра Смирнов-
Историја – радни уџбеник
15313*
Историјски атлас за пети разред
15317*
-Бркић
Снежана Ферјанчић
Данијела Стефановић
Зорица Недељковић
Група аутора
Зорица Недељковић
Историјски атлас за ученике V–VIII разреда
852,00
10%
937,20
539,00
10%
592,90
1 066,00
10%
1 172,60
Наставни планови из историје за 5. разред
– у електронском облику
бесплатно
ГЕОГРАФИЈА
15325* др Јелена Ћалић
Географија – уџбеник
15328*
Радна свеска са немим картама за
географију
15320*
мр Милован
Миливојевић
мр Наташа Бировљев
мр Милован
Миливојевић
Рада Ситарица
др Милутин Тадић
Географија – уџбеник
25
778,00
10%
855,80
539,00
10%
592,90
796,00
10%
875,60
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
539,00
10%
592,90
752,00
10%
827,20
800,00
10%
880,00
15326* др Милутин Тадић
Радна свеска за географију
15327* Рада Ситарица
Географска читанка
15321* Група аутора
Школски географски атлас
за ученике V–VIII разреда
Рада Ситарица
др Милутин Тадић
мр Ивана Ж. Коцић-Мирјанић
Вукосава Станојевић
Припреме часова географије
са разрађеним стандардима, у електронском
облику
Наручујем
7
на сајту
БИОЛОГИЈА
15330* Биљана Јанчић
15331*
Биологија + CD (интерактивни компакт диск)
др Радиша Јанчић
мр Лепосава Симоновић- Радна свеска за биологију
-Милошевић
31454 др Јелена
Станисављевић
15339 Група аутора
Јелена Станисављевић
15332 Радиша Јанчић
Методички приручник и оријентациони
распоред за наставнике биологије
Биологија
радни уџбеник
у припреми
Припреме за извођење наставе биологије
ХЕРБАР
ново
670,00
10%
737,00
561,00
10%
617,10
482,00
10%
530,20
у оквиру приручника на сајту
715,00
10%
786,50
624,00
10%
686,40
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
15375*
Слободан Попов
Марина Петровић
Техничко и информатичко образовање
15376* Слободан Попов
Радна свеска за техничко и информатичко
образовање
553,00
10%
608,30
61500* Душан Стојановић
Збирка материјала за техничко и
информатичко образовање
1200,00
10%
1320,00
31559 Слободан Попов
Методика наставе техничког и
информатичког образовања
Никола Чудић
Иван Тасић
Драгана Глушац
Милош Соро
Иван Тасић
ново
Припреме за извођење наставе техничког
и информатичког образовања – у
електронском облику
на сајту
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
15610* Зорана Ненезић
Johnatan Pendlebury
15611* Зорана Ненезић
Johnatan Pendlebury
31651 Johnatan Pendlebury
Зорана Ненезић
Зорана Ненезић
Ида Добријевић
Александра Ђошић
15612* Наталија Кантар
Ида Добријевић
15613* Наталија Кантар
Ида Добријевић
ENJOYING ENGLISH 5 + CD (аудио компакт
диск)
Уџбеник – пета година учења
ENJOYING ENGLISH 5 + CD (интерактивни
компакт диск)
Радна свеска
ENJOYING ENGLISH 5
Приручник за наставнике
700,00
10%
770,00
538,00
10%
591,80
455,00
10%
500,50
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у петом разреду – у електронском
облику
Тестови уз уџбенички комплет Enjoying
English 5 – у електронском облику
TALK TALK 1 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – прва година учења
TALK TALK 1
Радна свеска
26
на сајту
бесплатно
700,00
10%
770,00
538,00
10%
591,80
ШИФРА
АУТОР
1
2
31715 Наталија Кантар
Ида Добријевић
Наталија Кантар
15512* др Борис Хлебец
15517* мр Здравко Игњатић
мр Јелена Ковачевић
32501 Карин Радовановић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
413,00
10%
454,30
TALK TALK 1 − приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у петом разреду (прва година учења)
– у електронском облику
Граматика енглеског језика
за основну школу
Енглеско-српски и српско-енглески речник
за основну школу
FIRST STORIES
збирка прича на енглеском језику
32502 Карин Радовановић
NATURE – збирка прича на енглеском језику
32503
WORLD EXPLORERS – збирка прича на
енглеском језику
YOUR FIRST ЕNGLISH TESTS
збирка тестова за енглески језик са решењима
Наум Димитријевић
Карин Радовановић
Наум Димитријевић
32511 Наум Димитријевић
Карин Радовановић
на сајту
539,00
10%
592,90
813,00
10%
894,30
224,95
10%
247,45
210,00
10%
231,00
210,00
10%
231,00
353,50
10%
388,85
32512 Наум Димитријевић
TEST YOUR ЕNGLISH – збирка тестова за
енглески језик са решењима
360,00
10%
396,00
32513 Наум Димитријевић
ENGLISH GRAMMAR TESTS
збирка тестова за енглески језик са решењима
360,00
10%
396,00
32514 Наум Димитријевић
TEST AND EXPAND YOUR VOCABULARY –
збирка тестова за енглески језик са решењима
420,00
10%
462,00
32515 Наум Димитријевић
TESTING IDIOMATIC ENGLISH – збирка тестова
за енглески језик са решењима
360,00
10%
396,00
31726
CLASSROOM ENGLISH
Енглески језик за школску комуникацију
за основну и средњу школу
Тестирање у настави страних језика
169,00
20%
202,80
169,00
20%
202,80
ОРБИТА 1 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – прва година учења
700,00
10%
770,00
ОРБИТА 1
Радна свеска
539,00
10%
592,90
Карин Радовановић
Карин Радовановић
Карин Радовановић
Карин Радовановић
Гордана Грба
мр Гордана Грба
31727 др Наум Димитријевић
РУСКИ ЈЕЗИК
15520* др Предраг Пипер
15521*
31745
Марина Петковић
Светлана Мирковић
др Предраг Пипер
Марина Петковић
Светлана Мирковић
др Предраг Пипер
Марина Петковић
Светлана Мирковић
Анита Мрђић
Данијела Павловић
15620* др Људмила Поповић
мр Јелена Гинић
15621* др Људмила Поповић
мр Јелена Гинић
31652 др Људмила Поповић
мр Јелена Гинић
15522* др Љубица Несторов
др Богољуб Станковић
15527* др Богољуб Станковић
ОРБИТА 1
приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе руског
језика у петом разреду – у електронском
облику
Тестови уз уџбенички комплет Орбита 1 – у
електронском облику
РОДНИЧОК 5 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – пета година учења
РОДНИЧОК 5
Радна свеска
РОДНИЧОК 5
Приручник за наставнике
Граматика руског језика
за основну школу
Руско-српски и српско-руски речник
за основну школу
27
на сајту
на сајту
бесплатно
919,00
10%
1 010,90
561,00
10%
617,10
827,00
10%
909,70
539,00
10%
592,90
875,00
10%
962,50
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
31556 Валентина
Девић-Романов
31744 Валентина Девић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
767,00
10%
843,70
137,00
20%
164,40
700,00
10%
770,00
539,00
10%
592,90
Руски језик – приручник за ваннаставни рад у
основним и средњим школама
Руски језик у учионици
Приручник за наставнике
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
15530* Илдико Врачарић
15531*
31763
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Цвијета Шмит
Илдико Врачарић
Цвијета Шмит
Илдико Врачарић
Ана Бабић
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 1 + CD (аудио
компакт диск)
Уџбеник – прва година учења
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 1
Радна свеска
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 1
приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе немачког
језика у петом разреду – у електронском
облику
Тестови уз уџбенички комплет HURRA, WIR
LERNEN DEUTSCH 1 – у електронском облику
15630* Гордана Летић-Глишић
KONTAKTE 5 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – пета година учења
15631* Гордана Летић-Глишић
KONTAKTE 5
Радна свеска
KONTAKTE 5
Приручник за наставнике
Јасна Мајсторовић
Јасна Мајсторовић
31653 Гордана Летић-Глишић
Јасна Мајсторовић
15532* др Јован Ђукановић
15537* др Јован Ђукановић
31770 Нада Костић
31557 Зорана Козомарић
Наташа Вукајловић
Граматика немачког језика
за основну школу
Немачко-српски и српско-немачки речник
за основну школу
Deutsch im Unterricht
Немачки у настави
Приручник за ученике и наставнике за
основну и средњу школу
SPIEL МIТ! (Игре у настави) – приручник за
основне и средње школе
на сајту
на сајту
бесплатно
700,00
10%
770,00
538,00
10%
591,80
673,00
10%
740,30
539,00
10%
592,90
813,00
10%
894,30
137,00
20%
164,40
532,00
10%
585,20
700,00
10%
770,00
538,00
10%
591,80
700,00
10%
770,00
538,00
10%
591,80
449,00
10%
493,90
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
15645* Данијела Милошевић
Милена Милановић
15646* Данијела Милошевић
Милена Милановић
15642* Душанка Точанац
Миливојев
15643* Душанка Точанац
Миливојев
31654 Душанка Точанац
Миливојев
Марија Блажић
Живана Баратовић
LE MONDE DE LEA ET LUCAS 1 + CD (аудио
компакт диск)
Уџбеник – прва година учења
ново
LE MONDE DE LEA ET LUCAS 1
Радна свеска – прва година учења
ново
LE FRANÇAIS POUR NOUS 1 + CD (аудио
компакт диск)
Уџбеник – прва година учења
LE FRANÇAIS POUR NOUS 1
Радна свеска
LE FRANÇAIS POUR NOUS 1
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе француског
језика у петом разреду – у електронском
облику
Тестови уз уџбенички комплет LE FRANÇAIS
POUR NOUS 1 – у електронском облику
28
на сајту
бесплатно
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
1
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
15640* Весна Фила
IMAGES DE FRANCE 5 + CD (аудио компакт
диск)
Уџбеник – пета година учења
700,00
10%
770,00
15641* Весна Фила
IMAGES DE FRANCE 5
Радна свеска
538,00
10%
591,80
31775
IMAGES DE FRANCE 5
Приручник за наставнике
690,00
10%
759,00
539,00
10%
592,90
1 169,00
10%
1 285,90
700,00
10%
770,00
564,00
10%
620,40
628,00
10%
690,80
Милица Голубовић-Тасевска
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
15542* др Владо Драшковић
15544* Тања Динић
Граматика француског језика
за основну школу
Француско-српски
српско-француски речник за основну школу
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
15550* Александра Блатешић
15551* Александра Блатешић
31705 Александра Блатешић
Ивана Глигорић
15552* Саша Модерц
AMICI 1 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – прва година учења
AMICI 1
Радна свеска
AMICI 1
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе
италијанског језика у петом разреду – у
електронском облику
Граматика италијанског језика
за основну школу
ново
на сајту
650,00
10%
715,00
700,00
10%
770,00
564,00
10%
620,40
573,00
10%
630,30
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
15560* Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
15561* Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
31794 Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Марија Сремчевић
¿HABLAMOS? 1 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – прва година учења
¿HABLAMOS? 1
Радна свеска
¿HABLAMOS? 1
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе шпанског
језика у петом разреду – у електронском
облику
на сајту
МУЗИЧКА КУЛТУРА
15710* др Гордана Стојановић
Милица Рајчевић
Милица Рајчевић
31810 Мирјана Мунђа
Музичка култура 5 + CD (аудио компакт диск)
Оријентациони распоред и припреме за
извођење наставе музичке културе у петом
разреду – у електронском облику
Појмо и свирајмо
539,00
10%
592,90
на сајту
371,00
10%
408,10
539,00
10%
592,90
368,00
10%
404,80
ЛИКОВНА КУЛТУРА
15810* Коста Богдановић
Ликовна култура
31457 Коста Богдановић
Приручник за наставнике ликовне културе
15812* Здравко Милинковић
Оријентациони распоред и припреме за
извођење наставе ликовне културе у петом
разреду – у електронском облику
Ликовна култура
15814 Љиљана Перуновић
Практикум за ликовну културу
мр Рајка Бошковић
Рајка Бошковић
Драган Ђорђевић
Коста Богдановић
Рајка Бошковић
Драган Ђорђевић
Љиљана Теодоровић
Бранка Зорић
29
на сајту
539,00
10%
592,90
291,00
10%
320,10
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
400,00
10%
440,00
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
31459 др Драгољуб Вишњић
31831
Настава физичког васпитања за 5. разред
Ивана Милановић
основне школе
Снежана Радисављевић- приручник за наставнике
-Јањић
др Драгољуб Вишњић
Настава физичког васпитања
у припреми
од V до VIII разреда основне школе
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
31455 Мирослава Петров
Хор и оркестар
Приручник за наставнике
295,00
10%
324,50
15411*
Пут закона
католичка веронаука на хрватском језику
487,00
10%
535,70
1187,00
10%
1305,70
723,00
10%
795,30
15337*
15340*
73514
Ивана Петричић
Драгана Петров
Андрија Копиловић
Инес Кезић
Иштван Добаи
Вера Ђорђевић
др Вера Матановић
др Слободан Јовановић
Драган Маринчић
Драгољуб Васић
Драган Маринчић
Драгољуб Васић
15316* Марко Шуица
Чувари природе 5
Информатика и рачунарство
Приручник за наставнике информатике са
припремама за час
Свакодневни живот у прошлости
за пети разред
на сајту
605,00
10%
665,60
ЈУТРА ПЛАВОГ СЉЕЗА – приче
ВЕЛИКО ДВОРИШТЕ, МАЛЕ БАЈКЕ –
избор прозе
КАПЕТАН ЏОН ПИПЛФОКС
РОБИНСОН КРУСО
ТОМ СОЈЕР
НИЈЕ БЛАГО НИ СРЕБРО НИ ЗЛАТО –
неисторијске народне песме и песме о
Немањићима и Мрњавчевићима
ЕРО С ОНОГА СВИЈЕТА
– шаљиве народне приповетке
ХАЈДУЦИ
492,00
10%
541,20
545,00
10%
599,50
492,00
554,00
411,00
10%
10%
10%
541,20
609,40
452,10
334,00
10%
367,40
334,00
10%
367,40
379,00
10%
416,90
ПЕСМЕ О МАЈЦИ
МЛАДОСТ И ПРВИ ИЗУМИ
(библ. „Књига и по“)
ШЕШИР ПРОФ. КОСТЕ ВУЈИЋА
ПРИЧЕ СА ХОРИЗОНТА – грчка
митологија (библ. „Херодотове заврзламе“)
337,00
10%
370,70
510,00
10%
561,00
358,00
10%
393,80
500,00
10%
550,00
5 056,00
10%
5 561,60
899,00
10%
988,90
4 114,00
20%
4 936,80
392,00
10%
431,20
130,00
20%
156,00
ЛЕКТИРА
ОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА
15923 Бранко Ћопић
15917 Стеван Раичковић
15919 Душан Радовић
15901 Данијел Дефо
15903 Марк Твен
15909
15911
15913 Бранислав Нушић
ДОПУНСКИ ИЗБОР
15915 Бранко В. Радичевић
32212 Никола Тесла
18919 Милован Витезовић
34791 Александар Дудуковић
НАСТАВНА СРЕДСТВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
70515 Милован Рапајић
70510 др Милован Дешић
70524 Милорад Дешић
МАТЕМАТИКА
76000 Ненад Лазаревић
Бранислава Бајковић
33237 мр Станоје Петровић
Јован Мартић
Милан Петковић
Звучна читанка 5 (на 4 аудио компакт диска)
Српски акценат са лакоћом
приручник и три аудио компакт диска
Мали акценатски речник српског језика
приручник и осам аудио компакт дискова
Математика – од основца до дипломца –
формуле, обрасци, дефиниције
Дидактичко-методички приручник за
наставу математике
од V до VIII разреда основне школе
30
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
87,00
10%
95,70
891,00
20%
1069,20
3 428,00
20%
4 133,60
1 851,00
20%
2 221,20
308,00
10%
338,80
294,00
10%
323,40
57,00
10%
62,70
891,00
20%
1069,20
1
ГЕОГРАФИЈА
64106
67504 др Милутин Тадић
64111 Тадић, Стевановић,
Митић
64112 Тадић, Стевановић,
Митић
Сунчев планетарни систем
Општа географија – планета Земља
V разред – CD ROM
Зидне слике – физичка географија
Комплет слика из географије
V разред – за ученике
ИСТОРИЈА
64259
64262 Снежана Ферјанчић
64263 Снежана Ферјанчић
67560 мр Снежана Ферјанчић
др Раде Михаљчић
Родослов грчког Олимпа
Родослов Јулијеваца – Клаудијеваца
(постер)
Родослов Јулијеваца – Клаудијеваца (мапа)
Историја старог века
CD (интерактивни компакт диск)
БИОЛОГИЈА
64201 Б. Татић
Занимљивости из природе – животиње
2 880,00
10%
3 168,00
64202
Занимљивости из природе – биљке
2 880,00
10%
3 168,00
Пирамида исхране
1 920,00
10%
2 112,000
762,00
10%
838,20
504,00
10%
554,40
504,00
10%
554,40
64217
Г. Костић
Б. Татић
Г. Костић
Б. Татић
Г. Костић
ШЕСТИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
16000 Маријана Милошевић
Читанка + CD
16001 Наташа Вуловић
Српски језик и језичка култура
16002 Маријана Милошевић
Радна свеска за српски језик
Сандра Рудњанин
Сандра Рудњанин
у припреми
у припреми
16110* др Милка Андрић
у припреми
Читанка + CD (аудио компакт диск)
16111*
Српски језик и језичка култура
др Милија Николић
Мирјана Николић
16112* др Милија Николић
Милка Андрић
Јадранка Милошевић
31515 др Милка Андрић
Јагода Жунић
Радна свеска за српски језик и књижевност
Контролне вежбе за српски језик
у припреми
Настава српског језика и књижевности
у 6. разреду
Приручник за наставнике
Оријентациони распоред наставног
градива српског језика за 6. разред – са
припремама – у електронском облику
на сајту
546,00
10%
600,60
на сајту
МАТЕМАТИКА
16210*
16214*
16213*
др Ђорђе Дугошија
др Војислав Андрић
Вера Јоцковић
др Владимир Мићић
др Ђорђе Дугошија
др Војислав Андрић
Вера Јоцковић
др Владимир Мићић
Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
16212 др Ђорђе Дугошија
32250
др Војислав Андрић
Вера Јоцковић
др Владимир Мићић
Драгољуб Милошевић
Математика
723,00
10%
795,30
567,00
10%
623,70
567,00
10%
623,70
504,00
10%
554,40
150,15
10%
165,17
Збирка задатака из математике
Збирка задатака из математике
Збирка задатака из математике
за оне који могу и желе више
Математичка читанка
за 5. и 6. разред основне школе
31
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Припрема за часове математике у шестом
разреду – у електронском облику
Цена +
ПДВ
6
Наручујем
7
на сајту
ИСТОРИЈА
16310*
Раде Михаљчић
Историја
16311* Марко Шуица
Историјска читанка и радна свеска
16313* Раде Михаљчић
Историјски атлас за шести разред
31398
Приручник за наставнике за шести разред
Снежана Кнежевић
16312*
Марко Шуица
Снежана Кнежевић
Раде Михаљчић
Марко Шуица
Снежана Кнежевић
Марко Шуица
Биљана Крстић
Тестови из историје
700,00
10%
770,00
543,00
10%
597,30
539,00
10%
592,90
452,00
10%
497,20
482,00
10%
530,20
Наставни планови из историје за 6. разред
– у електронском облику
бесплатно
ГЕОГРАФИЈА
16320* Рада Ситарица
Географија – уџбеник
16322* Рада Ситарица
Радна свеска за географију
др Милутин Тадић
др Милутин Тадић
мр Ивана Ж. Коцић-Мирјанић
Вукосава Станојевић
Европа – вежбанка за географију (неме
карте)
16325* др Љиљана Гавриловић
Географија – уџбеник
16326* др Љиљана Гавриловић
Радна свеска за географију
Милена Перишић
Милена Перишић
Марија Бркић
Милена Перишић
Марија Бркић
10%
900,90
539,00
10%
592,90
Припреме часова географије
са разрађеним стандардима, у електронском
облику
16323* мр Ивана Ж. Коцић-Мирјанић
819,00
на сајту
186,00
10%
204,60
819,00
10%
900,90
539,00
10%
592,90
Припреме часова географије
са разрађеним стандардима, у електронском
облику
на сајту
БИОЛОГИЈА
16330*
16334*
16333
15333
31465
др Бригита Петров
др Бригита Петров
Васа Павковић
др Радосав Секулић
др Јелена
Станисављевић
др Бригита Петров
др Јелена
Станисављевић
др Бригита Петров
Биологија + CD (интерактивни компакт диск)
Радна свеска за биологију
Упознај наше дневне лептире
Упознајмо инсекте
Методички приручник и оријентациони
распоред за наставнике биологије
Припреме за извођење наставе биологије
723,00
539,00
448,00
424,00
10%
10%
10%
20%
795,30
592,90
492,80
508,80
482,00
10%
530,20
у оквиру приручника на сајту
ФИЗИКА
16350* Дарко Капор
Физика + CD (интерактивни компакт диск)
16354* Јован Шетрајчић
Збирка задатака из физике са
лабораторијским вежбама
16357 Јован Шетрајчић
16359* Милан Распоповић
16351 Татјана Бобић
Јован Шетрајчић
Бранислав Цветковић
Милан Распоповић
589,00
10%
647,90
567,00
10%
623,70
Вежбанка из физике
Физика– са збирком задатака,
лабораторијским вежбама и тестовима
+ CD (интерактивни компакт диск)
565,00
10%
621,50
912,00
10%
1 003,20
Тестови знања из физике
224,00
10%
246,40
32
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
589,00
10%
647,90
16352 Душанка Обадовић
Једноставни огледи
31562 Милан Распоповић
Оријентациони распоред наставног
градива и припреме часова физике
– у електронском облику
Методика наставе физике
Милица Павков
Маја Стојановић
Гордана Хајдуковић-Јандрић
на сајту
630,00
10%
693,00
624,00
10%
686,40
553,00
10%
608,30
1200,00
10%
1320,00
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
16375* Слободан Попов
Техничко и информатичко образовање
16376* Слободан Попов
Радна свеска за техничко и информатичко
образовање
Збирка материјала за техничко и
информатичко образовање
Припреме за извођење наставе техничког
и информатичког образовања – у
електронском облику
Тијана Тешан
Никола Чудић
61600* Боја Стефановић
Иван Тасић
на сајту
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
16610* Зорана Ненезић
ENJOYING ENGLISH + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – шеста година учења
700,00
10%
770,00
16611*
ENJOYING ENGLISH 6
Радна свеска
538,00
10%
591,80
ENJOYING ENGLISH 6
Приручник за наставнике
413,00
10%
454,30
31661
Jonathan Pendlebury
Ида Добријевић
Зорана Ненезић
Jonathan Pendlebury
Ида Добријевић
Jonathan Pendlebury
Зорана Ненезић
Ида Добријевић
Зорана Ненезић
Љубинка Симидријевић
Зорана Ненезић
16612* Наталија Кантар
16613* Наталија Кантар
31714 Наталија Кантар
Наталија Кантар
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у шестом разреду – у електронском
облику
Тестови уз уџбенички комплет Enjoying
English 6 – у електронском облику
ТАLK TALK 2 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – друга година учења
TALK TALK 2
Радна свеска
TALK TALK 2
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у шестом разреду (друга година
учења) – у електронском облику
на сајту
на сајту
700,00
10%
770,00
538,00
10%
591,80
413,00
10%
454,30
на сајту
РУСКИ ЈЕЗИК
16520* др Предраг Пипер
ОРБИТА 2 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – друга година учења
700,00
10%
770,00
16521*
ОРБИТА 2
Радна свеска
539,00
10%
592,90
ОРБИТА 2
Приручник за наставнике
413,00
10%
454,30
31767
Марина Петковић
Светлана Мирковић
др Предраг Пипер
Марина Петковић
Светлана Мирковић
др Предраг Пипер
Марина Петковић
Светлана Мирковић
Анита Мрђић
Данијела Павловић
16620* Људмила Поповић
Јелена Гинић
16621* Људмила Поповић
Јелена Гинић
Припреме за наставу руског језика у
шестом разреду – у електронском облику
Тестови уз уџбенички комплет Орбита 2 – у
електронском облику
РОДНИЧОК 6 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – шеста година учења
РОДНИЧОК 6
Радна свеска
33
на сајту
бесплатно
700,00
10%
770,00
538,00
10%
591,80
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
31662 Људмила Поповић
Јелена Гинић
4
5
Цена +
ПДВ
6
РОДНИЧОК 6
Приручник за наставнике
413,00
10%
454,30
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCHI! 2 + CD (аудио
компакт диск)
Уџбеник – друга година учења
700,00
10%
770,00
539,00
10%
592,90
413,00
10%
454,30
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
16530* Илдико Врачарић
16531*
31765
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Цвијета Шмит
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 2
Радна свеска
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 2
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе немачког
језика у шестом разреду – у електронском
облику
Тестови уз уџбенички комплет HURRA, WIR
LERNEN DEUTSCH! 2 – у електронском облику
на сајту
бесплатно
16630* Гордана Летић-Глишић
KONTAKTE 6 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – шеста година учења
700,00
10%
770,00
16631*
KONTAKTE 6
Радна свеска
538,00
10%
591,80
KONTAKTE 6
Приручник за наставнике
413,00
10%
454,30
700,00
10%
770,00
538,00
10%
591,80
413,00
10%
454,30
31663
Јасна Мајсторовић
Александра Обрадовић
Гордана Летић-Глишић
Јасна Мајсторовић
Александра Обрадовић
Гордана Летић-Глишић
Јасна Мајсторовић
Александра Обрадовић
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
16642* Душанка Точанац
Миливојев
16643* Душанка Точанац
Миливојев
31668 Душанка Точанац
Миливојев
Марија Блажић
Живана Баратовић
16640* Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
16641* Весна Фила
31664
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
LE FRANÇAIS POUR NOUS 2 + CD (аудио
компакт диск)
Уџбеник – друга година учења
LE FRANÇAIS POUR NOUS 2
Радна свеска
LE FRANÇAIS POUR NOUS 2
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе француског
језика у шестом разреду – у електронском
облику
Тестови уз уџбенички комплет LE FRANÇAIS
POUR NOUS 2 – у електронском облику
IMAGES DE FRANCE 6 + CD (аудио компакт
диск)
Уџбеник – шеста година учења
IMAGES DE FRANCE 6
Радна свеска
IMAGES DE FRANCE 6
Приручник за наставнике
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
AMICI 2 + CD (аудио компакт диск)
16550* Александра Блатешић
Јасмина Стојковић
16551* Александра Блатешић
Јасмина Стојковић
31706 Александра Блатешић
Јасмина Стојковић
Уџбеник – друга година учења
AMICI 2
Радна свеска
AMICI 2
Приручник за наставнике
34
на сајту
бесплатно
849,00
10%
933,90
538,00
10%
591,80
469,00
10%
515,90
700,00
10%
770,00
538,00
10%
591,80
443,00
10%
487,30
Наручујем
7
ШИФРА
1
АУТОР
2
Ивана Глигорић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Припрема за извођење наставе
италијанског језика у шестом разреду – у
електронском облику
Цена +
ПДВ
6
на сајту
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
16560* Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
16561* Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
31795 Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Марија Сремчевић
¿HABLAMOS? 2 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – друга година учења
¿HABLAMOS? 2
Радна свеска
¿HABLAMOS? 2
Приручник за наставнике
Припрема за извођење наставе шпанског
језика у шестом разреду – у електронском
облику
700,00
10%
770,00
538,00
10%
591,80
413,00
10%
454,30
на сајту
МУЗИЧКА КУЛТУРА
16710*
др Гордана Стојановић
Милица Рајчевић
Милица Рајчевић
16711* Оливера Ђурић
Музичка култура + CD (аудио компакт диск)
539,00
Оријентациони распоред и припреме
за извођење наставе музичке културе у
шестом разреду – у електронском облику
Музичка култура + CD (аудио компакт диск)
10%
592,90
на сајту
539,00
10%
592,90
539,00
10%
592,90
539,00
10%
592,90
347,00
10%
381,70
ЛИКОВНА КУЛТУРА
16810* Здравко Милинковић
Ликовна култура
16811* Коста Богдановић
Ликовна култура
31468 Коста Богдановић
Приручник за наставнике ликовне културе
16814 Љиљана Перуновић
Оријентациони распоред и припреме
за извођење наставе ликовне културе у
шестом разреду – у електронском облику
Практикум за ликовну културу
Љиљана Теодоровић
мр Рајка Бошковић
Рајка Бошковић
Драган Ђорђевић
Коста Богдановић
Рајка Бошковић
Драган Ђорђевић
Бранка Зорић
на сајту
310,00
10%
341,00
1187,00
10%
1305,70
723,00
10%
795,30
565,00
10%
621,50
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
31469 др Драгољуб Вишњић
Настава физичког васпитања, за 6. разред
Ивана Милановић
основне школе, приручник за наставнике
Снежана Радисављевићу припреми
-Јањић
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
16337* Вера Ђорђевић
Чувари природе 6
16340*
Рачунарство и информатика
16341*
др Вера Матановић
др Слободан Јовановић
Драгољуб Васић
Драган Маринчић
Миодраг Стојановић
Драгољуб Васић
Драган Маринчић
Миодраг Стојановић
16411* Андрија Копиловић
Инес Кезић
Иштван Добаи
Вежбанка за рачунарство и информатику
Приручник за наставнике информатике са
припремама за час
Исусов пут
католичка веронаука на хрватском језику
на сајту
487,00
10%
535,70
374,00
10%
411,40
470,00
10%
517,00
ЛЕКТИРА
ОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА
16901 Коста Трифковић
32201 Бранислав Нушић
ИЗБИРАЧИЦА
АУТОБИОГРАФИЈА
(библ. „Књига и по“)
35
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
16913
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
349,00
10%
383,90
265,00
10%
291,50
540,00
499,00
333,00
10%
10%
10%
10%
594,00
548,90
366,30
600,00
10%
660,00
157,00
10%
172,70
281,00
10%
309,10
699,00
10%
768,90
2 430,00
10%
2 673,00
294,00
40,00
220,00
40,00
294,00
40,00
220,00
40,00
294,00
57,00
294,00
57,00
294,00
57,00
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
323,40
44,00
242,00
44,00
323,40
44,00
242,00
44,00
323,40
62,70
323,40
62,70
323,40
62,70
294,00
10%
323,40
СВИ ОСТАШЕ, ГОСПО, У КОСОВУ – избор
народних песама о Косовском боју и
покосовским временима
СПОМИЊЕ СЕ КРАЉЕВИЋУ МАРКО –
избор народних песама
16915
ДОПУНСКИ ИЗБОР
16917
16903
16905
16907
32206
Владимир Андрић
Бранко Ћопић
Тоне Селишкар
Ференц Молнар
Хенрик Сјенкјевич
ПУСТОЛОВНЕ ПРИЧЕ
ОРЛОВИ РАНО ЛЕТЕ
ДРУЖИНА СИЊИ ГАЛЕБ
ДЕЧАЦИ ПАВЛОВЕ УЛИЦЕ
КРОЗ ПУСТИЊУ И ПРАШУМУ
(библ. „Књига и по“)
ново
ОСТАЛО
31467 Оливера Викторовић
31966 Оливера Викторовић
34796 Група аутора
Драмска радионица 1
Драмска радионица 1
Приручник за наставнике
In nomine Dei, кратка историја крсташких
ратова
НАСТАВНА СРЕДСТВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
70516 мр Милован Рапајић
ИСТОРИЈА
Родослови
64236 Андрија Веселиновић
64237 Андрија Веселиновић
64238 Андрија Веселиновић
64239 Андрија Веселиновић
64240 Андрија Веселиновић
64241 Андрија Веселиновић
64242 Андрија Веселиновић
64243 Андрија Веселиновић
64252 Радивој Радић
64253 Радивој Радић
64254 Радивој Радић
64255 Радивој Радић
64256 Катарина Тешић
64257 Катарина Тешић
64266 Смиља Марјановић-
Звучна читанка 6 (на 4 аудио компакт диска)
64267
КАПЕТИ – мапа
57,00
10%
62,70
ВАЛОА – мапа
57,00
10%
62,70
МРЊАВЧЕВИЋИ (постер)
220,00
10%
242,00
64265
64223 Андрија Веселиновић
МРЊАВЧЕВИЋИ (мапа)
57,00
10%
62,70
ЦРНОЈЕВИЋИ (постер)
294,00
10%
323,40
64224 Андрија Веселиновић
ЦРНОЈЕВИЋИ (мапа)
57,00
10%
62,70
Историјске карте
64401 Милош Благојевић
Српске земље 1282–1321.
1 920,00
20%
2 304,00
1 920,00
20%
2 304,00
1 920,00
20%
2 304,00
64226
64264
-Душанић
Смиља Марјановић-Душанић
Смиља Марјановић-Душанић
Андрија Веселиновић
Андрија Веселиновић
64402 Милош Благојевић
64406 С. Мишић
НЕМАЊИЋИ – постер
НЕМАЊИЋИ – мапа
ЛАЗАРЕВИЋИ – постер
ЛАЗАРЕВИЋИ – мапа
БРАНКОВИЋИ – постер
БРАНКОВИЋИ – мапа
КОТРОМАНИЋИ – постер
КОТРОМАНИЋИ – мапа
КОМНИНИ – постер
КОМНИНИ – мапа
ПАЛЕОЛОЗИ – постер
ПАЛЕОЛОЗИ – мапа
ЕНГЛЕСКИ КРАЉЕВИ (1066–1485) – постер
ЕНГЛЕСКИ КРАЉЕВИ (1066–1485) – мапа
КАПЕТИ И ВАЛОА – постер
Србија у другој половини 12. века и првој
половини 13. века
Европа половином 14. века
36
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
64407 Милош Благојевић
Српске земље 1356–1371.
1 920,00
20%
2 304,00
64409 Милош Благојевић
64410 Милош Благојевић
Српске земље 1373–1395.
1 920,00
20%
2 304,00
Српска деспотовина и Краљевина Босна у
првој четвртини 15. века
1 920,00
20%
2 304,00
Компас за ученике
Сви смо космонаути
137,00
278,51
20%
10%
164,40
306,36
Музика коју волим 6
компакт диск за ученике
321,00
10%
353,10
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
ФИЗИКА
74203
34100 Миливој Југин
МУЗИЧКА КУЛТУРА
70235 др Гордана Стојановић
Нада Ћирић
СЕДМИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
17010* др Милка Андрић
Читанка + CD (аудио компакт диск)
762,00
10%
838,20
17011*
Српски језик и језичка култура
592,00
10%
651,20
592,00
10%
651,20
509,00
542,00
10%
10%
559,90
596,20
542,00
10%
596,20
17012*
др Александар
Милановић
др Милка Андрић
др Александар
Милановић
Милка Андрић
31470
17111* др Милија Николић
17112* др Милија Николић
Јагода Жунић
Радна свеска за српски језик и књижевност
Настава српског језика у седмом разреду
Српски језик и језичка култура
Радна свеска за српски језик
Оријентациони распоред наставног градива
српског језика за 7. разред – са припремама
– у електронском облику
на сајту
МАТЕМАТИКА
17210*
17214*
17213
31970
др Војислав Андрић
др Ђорђе Дугошија
Вера Јоцковић
др Владимир Мићић
др Војислав Андрић
др Ђорђе Дугошија
Вера Јоцковић
др Владимир Мићић
др Војислав Андрић
др Ђорђе Дугошија
Вера Јоцковић
др Владимир Мићић
Владимир Мићић
Вера Јоцковић
Војислав Андрић
Ђорђе Дугошија
32253 Драгољуб Милошевић
Борисав Симић
Математика
723,00
10%
795,30
567,00
10%
623,70
746,00
10%
820,60
248,00
10%
272,80
190,00
10%
209,00
Збирка задатака из математике
Збирка задатака из математике
за оне који желе и могу више
Приручник за наставнике уз уџбеник
математике и оријентациони распоред
наставе математике
Математичка читанка
за 7. и. 8. разред основне школе
Припреме за часове математике у седмом
разреду – у електронском облику
у припреми
ИСТОРИЈА
17300*
Драгомир Бонџић
Коста Николић
17310* Душан Батаковић
Зорица Недељковић
Историја
ново
Историја
Наставни планови из историје за 7. разред
– у електронском облику
680,00
10%
748,00
779,00
10%
856,90
бесплатно
ГЕОГРАФИЈА
17320*
17321* Рада Ситарица
Географија – уџбеник
Географска читанка
796,00
10%
875,60
742,00
10%
816,20
17322*
Радна свеска за географију
539,00
10%
592,90
Милутин Тадић
др Милутин Тадић
Милутин Тадић
37
Наручујем
7
ШИФРА
1
АУТОР
2
Милена Перишић
Коста Николић
17323* мр Ивана Ж. Коцић-Мирјанић
17324* мр Ана Милановић
17325*
Марко Милошевић
мр Милован
Миливојевић
мр Милован
Миливојевић и други
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Припреме часова географије
са разрађеним стандардима, у електронском
облику
Ваневропски континенти – вежбанка за
географију (неме карте)
Збирка задатака са такмичења из
географије за седми и осми разред 1
Збирка задатака са такмичења из
географије за седми и осми разред 2
Цена +
ПДВ
6
Наручујем
7
на сајту
186,00
10%
204,60
279,00
10%
306,90
447,00
10%
491,70
БИОЛОГИЈА
17330* др Јелена Ђорђевић
Биологија
752,00
10%
827,20
17331* др Јелена Ђорђевић
Радна свеска за биологију
614,00
10%
675,40
17335* др Бригита Петров
Биологија + CD (интерактивни компакт диск)
752,00
10%
827,20
614,00
10%
675,40
714,00
10%
785,40
17336*
31475
др Смиљка Стевановић-Пиштељић
мр Катица Пауновић
др Бригита Петров
мр Катица Пауновић
др Јелена
Станисављевић
др Јелена
Станисављевић
Радна свеска за биологију
Методички приручник и оријентациони
распоред за наставнике биологије
Припреме за извођење наставе биологије
у оквиру приручника на сајту
ФИЗИКА
17355* Дарко Капор
Физика + CD (интерактивни компакт диск)
17356* Милан Распоповић
Збирка задатака из физике са
лабораторијским вежбама
17357 Јован Шетрајчић
17359* Милан Распоповић
Вежбанка из физике
Физика – са збирком задатака,
лабораторијским вежбама и тестовима
+ CD (интерактивни компакт диск)
Тестови знања из физике
Једноставни огледи
Јован Шетрајчић
Јован Шетрајчић
Бранислав Цветковић
17351 Татјана Бобић
17352 Душанка Обадовић
Милица Павков
Маја Стојановић
Гордана Хајдуковић-Јандрић
702,00
10%
772,20
635,00
10%
698,50
565,00
10%
621,50
910,00
10%
1 001,00
224,00
10%
246,60
589,00
10%
647,90
Оријентациони распоред наставног градива
и припреме часова физике – у електронском
облику
на сајту
ХЕМИЈА
17360* др Љуба Мандић
Хемија
17361*
Збирка задатака из хемије са
лабораторијским вежбама
17365*
др Јасминка Королија
Дејан Даниловић
др Љуба Мандић
др Јасминка Королија
Дејан Даниловић
Полка Симић
31971 др Љуба Мандић
др Јасминка Королија
Дејан Даниловић
Владимир Вучковић
Соња Туцаковић
76002 Невенка Крстајић
Невенка Каделбург
Дејан Даниловић
Корак по корак у свет хемије – збирка
задатака из хемије
Хемија – приручник за наставнике за седми
разред основне школе
Оријентациони распоред наставног градива
и припреме часова хемије – у електронском
облику
Репетиторијум градива из физике и хемије
за основну школу
(дефиниције, формуле, обрасци, реакције)
38
706,00
10%
776,60
581,00
10%
639,10
581,00
10%
639,10
606,00
10%
666,60
на сајту
88,00
10%
96,80
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
1
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
614,00
10%
675,40
539,00
10%
592,90
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
17370* Иван Тасић
Техничко и информатичко образовање
17371* Иван Тасић
Радна свеска за техничко и информатичко
образовање
Припреме за извођење наставе техничког
и информатичког образовања – у
електронском облику
Драгана Глушац
Драгана Глушац
Иван Тасић
на сајту
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
17601* Катарина Ковачевић
Jonathan Pendlebury
17611* Катарина Ковачевић
Jonathan Pendlebury
31671 Jonathan Pendlebury
Катарина Ковачевић
Катарина Ковачевић
Вера Зечевић
Катарина Ковачевић
17612* Наталија Кантар
17613* Наталија Кантар
31713 Наталија Кантар
Наталија Кантар
РУСКИ ЈЕЗИК
17520* Предраг Пипер
17521*
31748
Марина Петковић
Светлана Мирковић
Предраг Пипер
Марина Петковић
Светлана Мирковић
Предраг Пипер
Марина Петковић
Светлана Мирковић
Николета Илић
Николета Илић
17620* Људмила Поповић
Јелена Гинић
17621* Људмила Поповић
Јелена Гинић
31672 Људмила Поповић
Јелена Гинић
31744 Валентина Девић
ENЈОYING ENGLISH 7 + CD (аудио компакт
диск)
Уџбеник – седма година учења
ENЈОYING ENGLISH 7
Радна свеска
ENJOYING ENGLISH 7
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у седмом разреду – у електронском
облику
Тестови уз уџбенички комплет Enjoying
English 7 – у електронском облику
TALK TALK 3 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – трећа година учења
TALK TALK 3
Радна свеска
TALK TALK 3
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у седмом разреду (трећа година
учења) – у електронском облику
721,00
10%
793,10
486,00
10%
534,60
559,00
10%
614,90
на сајту
бесплатно
837,00
10%
920,70
538,00
10%
591,80
746,00
10%
820,60
на сајту
ОРБИТА 3 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – трећа година учења
721,00
10%
793,10
ОРБИТА 3
Радна свеска
581,00
10%
639,10
ОРБИТА 3
Приручник за наставнике
353,00
10%
388,30
Припрема за извођење наставе руског
језика у седмом разреду – у електронском
облику
Тестови уз уџбенички комплет Орбита 3 – у
електронском облику
РОДНИЧОК 7 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – седма година учења
РОДНИЧОК 7
Радна свеска
РОДНИЧОК 7
Приручник за наставнике
Руски језик у настави
Приручник за наставнике за основну и средњу
школу
на сајту
бесплатно
959,00
10%
1054,90
581,00
10%
639,10
662,00
10%
728,20
137,00
20%
164,40
837,00
10%
920,70
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
17630* Гордана Летић-Глишић
Светлана Пантелић
КОNТАКТЕ 7 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – седма година учења
39
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
17631* Гордана Летић-Глишић
Светлана Пантелић
31673 Гордана Летић-Глишић
17530*
17531*
31677
Светлана Пантелић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Цвијета Шмит
Ана Бабић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
581,00
10%
639,10
641,00
10%
705,10
721,00
10%
793,10
538,00
10%
591,80
507,00
10%
557,70
КОNТАКТЕ 7
Радна свеска
KONTAKTE 7 – приручник за наставнике
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3 + CD (аудио
компакт диск)
Уџбеник – трећа година учења
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3
Радна свеска
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе немачког
језика у седмом разреду – у електронском
облику
Тестови уз уџбенички комплет HURRA, WIR
LERNEN DEUTSCH! 3 – у електронском облику
на сајту
бесплатно
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
17642* Душанка Точанац-Миливојев
17643* Душанка Точанац-Миливојев
31678 Душанка
Точанац-Миливојев
Живана Баратовић
Живана Баратовић
17640* Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
17641* Весна Фила
31674
31784
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Љубодраг Ивошевић
LE FRANÇAIS POUR NOUS 3 + CD (аудио
компакт диск)
Уџбеник – трећа година учења
LE FRANÇAIS POUR NOUS 3
Радна свеска
LE FRANÇAIS POUR NOUS 3
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе француског
језика у седмом разреду – у електронском
облику
Тестови уз уџбенички комплет LE FRANÇAIS
POUR NOUS 3 – у електронском облику
IMAGES DE FRANCE 7 + CD (аудио компакт
диск)
Уџбеник – седма година учења
IMAGES DE FRANCE 7
Радна свеска
17551*
31707
Ивана Глигорић
10%
770,00
538,00
10%
591,80
408,00
10%
448,80
на сајту
бесплатно
837,00
10%
920,70
538,00
10%
591,80
IMAGES DE FRANCE 7
Приручник за наставнике
639,00
10%
702,90
Француски језик у настави
Приручник за наставнике
137,00
10%
150,70
Уџбеник – трећа година учења
700,00
10%
770,00
AMICI 3
Радна свеска – трећа година учења
538,00
10%
591,80
551,00
10%
606,10
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
AMICI 3 + CD (аудио компакт диск)
17550* Александра Блатешић
Јасмина Стојковић
Катарина Завишин
Александра Блатешић
Јасмина Стојковић
Катарина Завишин
Јасмина Стојковић
Катарина Завишин
700,00
AMICI 3
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе
италијанског језика у седмом разреду – у
електронском облику
на сајту
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
17560* Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
¿HABLAMOS? 3 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – трећа година учења
40
939,00
10%
1032,90
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
17561* Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
31796 Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Наташа Петронијевић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
538,00
10%
591,80
662,00
10%
728,20
¿HABLAMOS? 3
Радна свеска – трећа година учења
¿HABLAMOS? 3
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе шпанског
језика у седмом разреду – у електронском
облику
на сајту
МУЗИЧКА КУЛТУРА
17710*
др Гордана Стојановић
Милица Рајчевић
Музичка култура + CD (аудио компакт диск)
Милица Рајчевић
Оријентациони распоред и припреме
за извођење наставе музичке културе у
седмом разреду – у електронском облику
Музичка култура + CD (аудио компакт диск)
17712* Соња Маринковић
Дубравка Лонцовић
Славица Стефановић
Тијана Маринковић
Соња Маринковић
Славица Стефановић
581,00
10%
639,10
на сајту
581,00
Оријентациони распоред и припреме
за извођење наставе музичке културе у
седмом разреду – у електронском облику
10%
639,10
на сајту
ЛИКОВНА КУЛТУРА
17810*
др Здравко Милинковић Ликовна култура
Љиљана Теодоровић
за VII разред
17811* Коста Богдановић
Ликовна култура
31479 Коста Богдановић
Приручник за наставнике ликовне културе
Рајка Бошковић
Рајка Бошковић
Драган Ђорђевић
Коста Богдановић
Рајка Бошковић
Драган Ђорђевић
581,00
10%
639,10
581,00
10%
639,10
347,00
10%
381,70
Оријентациони распоред и припреме
за извођење наставе ликовне културе у
седмом разреду – у електронском облику
на сајту
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
17340*
17341*
Драгољуб Васић
Миодраг Стојановић
Драган Маринчић
Драган Маринчић
Драгољуб Васић
Миодраг Стојановић
Информатика и рачунарство
Вежбанка из информатике и рачунарства
678,00
10%
745,80
565,00
10%
621,50
Приручник за наставнике информатике са
припремама за час
на сајту
ОСТАЛО
31477 Оливера Викторовић
31976 Оливера Викторовић
34793 Александра Вулетић
Јасна Мијаиловић
Драмска радионица 2
Драмска радионица 2
Приручник за наставнике
Између посела и балова
Свакодневни живот у Србији у 19. веку
157,00
10%
172,70
180,00
10%
198,00
830,00
10%
913,00
624,00
10%
686,40
374,00
10%
411,40
499,00
500,00
10%
10%
548,90
550,00
373,00
10%
410,30
540,00
10%
594,00
ЛЕКТИРА
ОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА
17923 Јанко Веселиновић
17903
17905 Стеван Сремац
17909 Мирослав Антић
17915
17917
ХАЈДУК СТАНКО
ВЕНАЦ СЛАВЕ СВЕТОГ САВЕ
– избор из Савиних списа, народних предања
и поезије о Светом Сави
ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА
ПЛАВИ ЧУПЕРАК
ШТО ОДВРЖЕ ТЕБЕ У ХАЈДУКЕ – избор
народних песама о хајдуцима
И ЈУНАЧКИ ЖИВОТ ОДРЖАТИ – избор
народних песама о ускоцима
41
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
1
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
387,00
10%
425,70
540,00
318,00
10%
10%
594,00
349,80
620,00
10%
682,00
2 310,00
10%
2 541,00
КАРАЂОРЂЕВИЋИ – постер
294,00
10%
323,40
64231 Радош Љушић
КАРАЂОРЂЕВИЋИ – мапа
40,00
10%
44,00
64232
64233
64234
64235
64244
ОБРЕНОВИЋИ – постер
ОБРЕНОВИЋИ – мапа
ПЕТРОВИЋИ – постер
ПЕТРОВИЋИ – мапа
БУРБОНИ – постер
294,00
40,00
294,00
40,00
10%
10%
10%
10%
323,40
44,00
323,40
44,00
294,00
10%
323,40
64245 Катарина Тешић
БУРБОНИ, француски – мапа
40,00
10%
44,00
64246 Катарина Тешић
ХАБЗБУРЗИ – постер
294,00
10%
323,40
64247 Катарина Тешић
ХАБЗБУРЗИ – мапа
40,00
10%
44,00
64248 Катарина Тешић
РОМАНОВИ – постер
294,00
10%
323,40
64249 Катарина Тешић
РОМАНОВИ – мапа
40,00
10%
44,00
64250 Катарина Тешић
БУРБОНИ, шпански – мапа
40,00
10%
44,00
64260 Ема Миљковић
ОСМАНЛИЈЕ – постер
294,00
10%
323,40
64261 Ема Миљковић
ОСМАНЛИЈЕ – мапа
57,00
10%
62,70
64258
Породично стабло (родословна шема) –
постер
ЗНАМЕНИТИ СРБИ, зидне слике
166,00
10%
182,60
1 860,00
10%
2 046,00
64415 С. Мишић
Европа половином 15. века
1 920,00
20%
2 304,00
64416 С. Мишић
Црна Гора у 18. и 19. веку
1 920,00
20%
2 304,00
64417 С. Мишић
Европска Турска крајем 16. века
1 920,00
10%
2 112,00
64418 С. Мишић
Војна крајина у Аустрији и Турској крајем
18. века
1 920,00
10%
2 112,00
64419 Р. Љушић
Хабзбуршка монархија од 16. до 18. века
1 920,00
10%
2 112,00
64420
Хабзбуршка монархија у 19. веку
1 920,00
10%
2 112,00
Србија 1804–1833.
1 920,00
10%
2 112,00
Србија 1878–1913.
1 920,00
10%
2 112,00
17919
ЖЕТВУ ЖЕЛА ВИЛА И ДЕВОЈКА – избор
посленичких народних лирских песама
17921 Антоан де Сент-Егзипери МАЛИ ПРИНЦ
17925 Јован Стерија Поповић ПОКОНДИРЕНА ТИКВА
ДОПУНСКИ ИЗБОР
18901 Бранко Ћопић
ДОЖИВЉАЈИ НИКОЛЕТИНЕ БУРСАЋА
НАСТАВНА СРЕДСТВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
70517 мр Милован Рапајић
ИСТОРИЈА
Родослови
64230 Радош Љушић
Радош Љушић
Радош Љушић
Радош Љушић
Радош Љушић
Катарина Тешић
64227
Звучна читанка 7 (на 4 аудио компакт диска)
Историјске карте
64421
64422
В. Дабић
Р. Љушић
П. Крестић
Р. Љушић
С. Рајић
Р. Љушић
С. Рајић
42
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
64423 Р. Љушић
64424 Р. Љушић
Црна Гора 1913.
Османско царство у 19. веку
1 920,00
10%
2 112,00
1 920,00
10%
2 112,00
64425
Привреда Србије 1904–1914.
1 920,00
10%
2 112,00
103,00
10%
113,30
103,00
10%
113,30
103,00
10%
113,30
103,00
10%
113,30
103,00
10%
113,30
103,00
10%
113,30
103,00
10%
113,30
103,00
10%
113,30
274,00
10%
301,40
Звучна читанка 7 – четири аудио компакт
диска
2 310,00
10%
2 541,00
Периодни систем елемената
зидна слика 100 × 70 cm у боји за VII и VIII
разред
177,00
10%
194,70
Периодни систем елемената 2
зидна слика 100 × 70 cm у боји за VII и VIII
разред
162,00
20%
194,40
64300
Периодни систем елемената за ученике
32 x 23 cm у боји за VII и VIII разред
64,00
10%
70,40
60012
60013
Модели атома и молекула
3 430,00
10%
3 773,00
Кристална решетка (модел)
– натријум-хлорид
1 523,00
10%
1 675,30
60014
Кристална решетка (модел)
– силицијум-диоксид
1 302,00
10%
1 432,20
60015
Кристална решетка (модел)
– дијамант и графит
1 533,00
10%
1 686,30
60016
Кристална решетка (модел)
– литијум
1 208,00
10%
1 328,80
60102
Магнетне апликације за хемију
8 639,00
20%
10 366,80
Сунчев планетарни систем – за ученике
87,00
10%
95,70
Проверите своје знање – CD-ROM
Математика 7
473,00
10%
520,30
ШИФРА
АУТОР
1
2
64316
М. Јагодић
Р. Љушић
М. Јагодић
Радош Љушић
С. Рајић
64317 Радош Љушић
С. Рајић
64321 Радош Љушић
П. Крестић
64322 Радош Љушић
С. Рајић
64323 Радош Љушић
С. Рајић
64324 Радош Љушић
В. Дабић
64325 Радош Љушић
М. Јагодић
64326 Радош Љушић
Е. Миљковић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
3
Србија од 1804–1833. за с.ш.
(атласна карта)
Србија од 1804–1833. за о.ш.
(атласна карта)
Хабзбуршка монархија у 19. в.
(атласна карта)
Србија од 1878–1913. за о.ш.
(атласна карта)
Србија од 1878–1913. за с.ш.
(атласна карта)
Хабзбуршка монархија 16–18. в.
(атласна карта)
Османско царство 16–18. в.
(атласна карта)
Турско царство 19 в. – поч. 20. в.
(атласна карта)
Цена
ПДВ
МУЗИЧКА КУЛТУРА
70236 др Гордана Стојановић
Нада Ћирић
Музика коју волим 7
аудио компакт диск
СРПСКИ ЈЕЗИК
70517 мр Милован Рапајић
ХЕМИЈА
64211
64214
ФИЗИКА
64106
МАТЕМАТИКА
75587 Драган Ламбић
43
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
762,00
10%
838,20
592,00
10%
651,20
592,00
10%
651,20
389,00
10%
427,90
412,00
10%
453,20
ОСМИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
18010* др Љиљана Бајић
Читанка + CD (аудио компакт диск)
18011* др Душка Кликовац
Српски језик и језичка култура
18012* др Душка Кликовац
Радна свеска за српски језик и
књижевност
31988 др Душка Кликовац
Настава српског језика у 8. разреду
основне школе
Приручник за наставнике
др Зона Мркаљ
др Љиљана Бајић
др Зона Мркаљ
др Љиљана Бајић
др Зона Мркаљ
18118 Вукосава Живковић
Преглед наставног градива за српски језик
и књижевност од 5. до 8. разреда
Оријентациони распоред наставног
градива српског језика у 8. разреду – са
припремама – у електронском облику
Збирка задатака из српског језика – према
18114* др Зона Мркаљ
Снежана Костадиновић стандардима за полагање завршног испита
Јагода Жунић
на сајту
349,00
10%
383,90
723,00
10%
795,30
567,00
10%
623,70
746,00
10%
820,60
579,00
10%
636,90
190,00
10%
209,00
441,00
10%
485,10
МАТЕМАТИКА
18210* Војислав Андрић
18211*
18213*
18214*
Ђорђе Дугошија
Вера Јоцковић
Владимир Мићић
Војислав Андрић
Ђорђе Дугошија
Вера Јоцковић
Владимир Мићић
Војислав Андрић
Ђорђе Дугошија
Вера Јоцковић
Владимир Мићић
Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
32253 Драгољуб Милошевић
Борисав Симић
31980 Војислав Андрић
Ђорђе Дугошија
Вера Јоцковић
Владимир Мићић
Савета Блажић
Математика
Збирка задатака из математике
Збирка задатака из математике
– за оне који желе и могу више
Збирка задатака из математике
– према стандардима за полагање завршног
испита
Математичка читанка
за 7. и 8. разред основне школе
Приручник за наставнике уз уџбеник
математике
Припреме за часове математике у осмом
разреду – у електронском облику
на сајту
ИСТОРИЈА
18315
Драгомир Бонџић
Коста Николић
Историја
18310*
Ђорђе Ђурић
Момчило Павловић
Историја
Биљана Крстић
Наставни планови из историје за осми
разред – у електронском облику
у припреми
852,00
10%
937,20
бесплатно
ГЕОГРАФИЈА
18320* др Србољуб
Географија + карта Србије 1 : 1 000 000
18328*
Радна свеска за географију
Стаменковић
мр Драгица Гатарић
Марија Бркић
др Србољуб
Стаменковић
мр Драгица Гатарић
44
796,00
10%
875,60
668,00
10%
734,80
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
18323* мр Ивана Ж. Коцић-Мирјанић
18324* Стеван Станковић
Марија Бркић
17324* Ана Милановић
17325*
Марко Милошевић
Милован Миливојевић
мр Милован
Миливојевић и други
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
186,00
10%
204,60
742,00
10%
816,20
Моја Србија – вежбанка за географију
(неме карте)
Географска читанка
Припреме часова географије
са разрађеним стандардима, у електронском
облику
Збирка задатака са такмичења из
географије за седми и осми разред 1
279,00
10%
306,90
Збирка задатака са такмичења из
географије за седми и осми разред 2
447,00
10%
491,70
752,00
10%
827,20
614,00
10%
675,40
Наручујем
7
на сајту
БИОЛОГИЈА
18330* др Дмитар Лакушић
Биологија
18334* др Дмитар Лакушић
Радна свеска за биологију
18337 др Јелена
Тестови из биологије за основну школу
од 5. до 8. разреда
др Слободан Јовановић
др Слободан Јовановић
Станисављевић
31485 др Јелена
Станисављевић
др Јелена
Станисављевић
ново
Методички приручник и оријентациони
распоред за наставнике биологије
Припреме за извођење наставе биологије
10%
714,00
10%
785,40
у оквиру приручника на сајту
ФИЗИКА
18355* Дарко Капор
Физика + CD (интерактивни компакт диск)
18356* Јован Шетрајчић
Збирка задатака из физике са
лабораторијским вежбама
18359* Милан Распоповић
18357 Јован Шетрајчић
18351 Гордана Хајдуковић-
Физика са збирком задатака,
лабораторијским вежбама и тестовима
+ CD (интерактивни компакт диск)
Вежбанка из физике
Тестови знања из физике
18352
Једноставни огледи
Јован Шетрајчић
Милан Распоповић
Бранислав Цветковић
Богдан Пушара
31987
-Јандрић
Душанка Обадовић
Милица Павков
Маја Стојановић
Дарко Капор
Гордана Хајдуковић-Јандрић
Приручник за наставнике физике
Оријентациони распоред наставног градива
и припреме часова физике – у електронском
облику
702,00
10%
772,20
633,00
10%
696,30
910,00
10%
1 001,00
565,00
10%
621,50
349,00
10%
383,90
589,00
10%
647,90
295,00
10%
324,50
на сајту
ХЕМИЈА
18360* др Љуба Мандић
Хемија
18362*
Збирка задатака из хемије са
лабораторијским вежбама
31981
др Јасминка Королија
Дејан Даниловић
др Љуба Мандић
др Јасминка Королија
Дејан Даниловић
др Љуба Мандић
др Јасминка Королија
Владимир Вучковић
Соња Туцаковић
76002 Невенка Крстајић
Невенка Каделбург
Дејан Даниловић
Приручник за наставнике хемије
Оријентациони распоред наставног градива
и припреме часова хемије – у електронском
облику
Репетиторијум градива из физике и хемије
за основну школу
(дефиниције, формуле, обрасци, реакције)
45
706,00
10%
776,60
581,00
10%
639,10
1 500,00
10%
1 650,00
на сајту
88,00
10%
96,80
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
1
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
614,00
10%
675,40
539,00
10%
592,90
1200,00
10%
1320,00
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
18370* Вјекослав Сајферт
Техничко и информатичко образовање
18371*
Радна свеска за техничко и информатичко
образовање
Иван Тасић
Марина Петровић
Вјекослав Сајферт
Иван Тасић
Марина Петровић
61800* Вјекослав Сајферт
Иван Тасић
Збирка материјала за техничко и
информатичко образовање
ново
Припреме за извођење наставе техничког
и информатичког образовања – у
електронском облику
на сајту
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
18610* Катарина Ковачевић
Jonathan Pendlebury
18611* Катарина Ковачевић
Jonathan Pendlebury
31681 Jonathan Pendlebury
Катарина Ковачевић
Катарина Ковачевић
Вера Зечевић
Катарина Ковачевић
18612* Наталија Кантар
18613* Наталија Кантар
31712 Наталија Кантар
Наталија Кантар
РУСКИ ЈЕЗИК
18520* др Предраг Пипер
ENЈОYING ENGLISH 8 + CD (аудио компакт
диск)
Уџбеник – осма година учења
ENЈОYING ENGLISH 8
Радна свеска
ENЈОYING ENGLISH 8
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у осмом разреду – у електронском
облику
721,00
10%
793,10
486,00
10%
534,60
536,00
10%
589,60
на сајту
Тестови уз уџбенички комплет ENJOYING
ENGLISH 8 – у електронском облику
TALK TALK 4 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – четврта година учења
TALK TALK 4
Радна свеска
TALK TALK 4
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у осмом разреду (четврта година
учења) – у електронском облику
бесплатно
837,00
10%
920,70
538,00
10%
591,80
1 049,00
10%
1 153,90
на сајту
ОРБИТА 4 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – четврта година учења
723,00
10%
795,30
18521* др Предраг Пипер
ОРБИТА 4
Радна свеска
624,00
10%
686,40
31742 др Предраг Пипер
ОРБИТА 4
Приручник за наставнике
460,00
10%
506,00
Марина Петковић
Светлана Мирковић
Марина Петковић
Светлана Мирковић
Марина Петковић
Светлана Мирковић
Николета Илић
Николета Илић
Припреме за извођење наставе руског
језика у осмом разреду – у електронском
облику
на сајту
Тестови уз уџбенички комплет Орбита 4 – у
електронском облику
бесплатно
18620* Људмила Поповић
РОДНИЧОК 8 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – осма година учења
959,00
10%
1 054,90
18621* Људмила Поповић
РОДНИЧОК 8
Радна свеска
581,00
10%
639,10
Јелена Гинић
Јелена Гинић
46
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
РОДНИЧОК 8
Приручник за наставнике
714,00
10%
785,40
18630* Гордана Летић-Глишић
КОНТАКТЕ 8 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – осма година учења
837,00
10%
920,70
18631* Гордана Летић-Глишић
КОНТАКТЕ 8
Радна свеска
КОНТАКТЕ 8
Приручник за наставнике
581,00
10%
639,10
458,00
10%
503,80
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH 4 + CD (аудио
компакт диск)
Уџбеник – четврта година учења
767,00
10%
843,70
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH 4
Радна свеска
538,00
10%
591,80
504,00
10%
554,40
ШИФРА
АУТОР
1
2
31682 Људмила Поповић
Јелена Гинић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
31762 Гордана Летић-Глишић
18530* Илдико Врачарић
18531*
31687
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Цвијета Шмит
Илдико Врачарић
Ана Бабић
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH 4
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе немачког
језика у осмом разреду – у електронском
облику
Тестови уз уџбенички комплет HURRA, WIR
LERNEN DEUTSCH 4 – у електронском облику
на сајту
бесплатно
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
18642* Душанка Точанац-Миливојев
18643* Душанка Точанац-Миливојев
31688 Душанка Точанац-Миливојев
Живана Баратовић
Живана Баратовић
18640* Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
18641* Весна Фила
31684
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
LE FRANÇAIS POUR NOUS 4 + CD (аудио
компакт диск)
Уџбеник – четврта година учења
LE FRANÇAIS POUR NOUS 4
Радна свеска
LE FRANÇAIS POUR NOUS 4
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе француског
језика у осмом разреду – у електронском
облику
Тестови уз уџбенички комплет LE FRANÇAIS
POUR NOUS 4 – у електронском облику
IMAGES DE FRANCE 8 + CD (аудио компакт
диск)
Уџбеник – осма година учења
IMAGES DE FRANCE 8
Радна свеска
700,00
10%
770,00
538,00
10%
591,80
431,00
10%
474,10
на сајту
бесплатно
837,00
10%
920,70
538,00
10%
591,80
IMAGES DE FRANCE 8
Приручник за наставнике – на CD-у
бесплатно
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
18550* Катарина Завишин
Јасмина Стојковић
18551* Катарина Завишин
Јасмина Стојковић
31708 Катарина Завишин
Јасмина Стојковић
AMICI 4 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – четврта година учења
AMICI 4
Радна свеска
AMICI 4
Приручник за наставнике
47
700,00
10%
770,00
538,00
10%
591,80
735,00
10%
808,50
Наручујем
7
ШИФРА
1
АУТОР
2
Ивана Глигорић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Припреме за извођење наставе
италијанског језика у осмом разреду – у
електронском облику
Цена +
ПДВ
6
на сајту
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
18560* Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
18561* Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
31797 Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Наташа Петронијевић
¿HABLAMOS? 4 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – четврта година учења
¿HABLAMOS? 4
Радна свеска
¿HABLAMOS? 4
Приручник за наставнике
939,00
10%
1 032,90
538,00
10%
591,80
на сајту
Припреме за извођење наставе шпанског
језика у осмом разреду – у електронском
облику
на сајту
МУЗИЧКА КУЛТУРА
18710* др Гордана Стојановић
Милица Рајчевић
Милица Рајчевић
18712* Соња Маринковић
Славица Стефановић
Тијана Маринковић
Соња Маринковић
Музичка култура + CD (аудио компакт диск)
Оријентациони распоред и припреме за
извођење наставе музичке културе у осмом
разреду – у електронском облику
Музичка култура + CD (аудио компакт диск)
581,00
10%
639,10
на сајту
581,00
Оријентациони распоред и припреме за
извођење наставе музичке културе у осмом
разреду – у електронском облику
10%
639,10
на сајту
ЛИКОВНА КУЛТУРА
18810*
Здравко Милинковић
Љиљана Теодоровић
Ликовна култура
18811* Коста Богдановић
Ликовна култура
31480 Коста Богдановић
Приручник за наставнике за ликовну
културу
Рајка Бошковић
мр Рајка Бошковић
Драган Ђорђевић
581,00
10%
639,10
581,00
10%
639,10
10%
ново
ЛЕКТИРА
18921 Вук Караџић
18923 П. П. Његош
18903
18905 Иво Андрић
18909
18911
Бранислав Нушић
СРПСКИ РЈЕЧНИК – избор текстова
НЕКА БУДЕ ШТО БИТИ НЕ МОЖЕ – избор из
спева „Горски вијенац“
УСТА РАЈА КО ИЗ ЗЕМЉЕ ТРАВА –
избор епских народних песама о ослобођењу
Србије и Црне Горе
У ЗАВАДИ СА СВЕТОМ – приповетке о деци
555,00
10%
610,50
474,00
10%
521,40
408,00
10%
448,80
374,00
10%
411,40
СУМЊИВО ЛИЦЕ
374,00
10%
411,80
ТО ЈЕ ПЕСМА ШТО ИСТИНА НИЈЕ –
избор шаљивих лирских народних песама
358,00
10%
393,80
18913
ДВА СУ ЦВИЈЕТА У БОСТАНУ РАСЛА –
избор из љубавних и породичних народних
лирских песама
329,00
20%
394,80
18917 Славко Стаменић
БЕСКРАЈНА МОЋ ГОВОРА – избор из
новије српске поезије
514,00
10%
565,40
18915 Миливој Ненин
ИЗМЕЂУ МАШТЕ И СТВАРНОСТИ –
избор из савремене приповетке
514,00
10%
565,40
678,00
10%
745,80
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
18340* Драган Маринчић
Драгољуб Васић
Миодраг Стојановић
Информатика и рачунарство
48
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
18341* Драган Маринчић
Драгољуб Васић
Миодраг Стојановић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
565,00
10%
621,50
Информатика и рачунарство
– вежбанка
Приручник за наставнике информатике са
припремама за час
на сајту
ОСТАЛО
31561 др Душица Марјановић
31487 Оливера Викторовић
Дрога, алкохол, коцка – непријатељи
живота, приручник за превенцију болести
зависности у основним школама
ново
Драмска радионица 3
34795 Љ. Сарамандић
Тамо далеко
520,00
10%
572,00
34794
Дедалови снови, кратка историја
ваздухопловства
518,52
10%
570,37
Србија у Великом рату
699,00
10%
768,90
1 890,00
10%
2 079,00
294,00
20%
352,80
1 358,00
20%
1 629,60
1 358,00
20%
1 629,60
177,00
10%
194,70
162,00
20%
194,40
64,00
10%
70,40
3 430,00
10%
3 773,00
1 523,00
10%
1 675,30
1 302,00
10%
1 432,20
1 533,00
10%
1 686,30
1 208,00
10%
1328,80
8 639,00
20%
10 366,80
87,00
10%
95,70
др Жељко Милићевић
М. Максимовић
Д. Цветковић
34797 Б. Младеновић
490,00
10%
539,00
295,00
10%
324,50
НАСТАВНА СРЕДСТВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
70518 мр Милован Рапајић
Звучна читанка 8 (на 4 аудио компакт диска)
70426 мр Милован Рапајић
Звучна читанка – компакт диск за ученике
70506 др Милорад Дешић
И камен би речима подигао – беседе 1
приручник и аудио компакт дискови (војничко,
судско, филозофско-предавачко и пригодно
беседништво)
70508 др Милорад Дешић
И камен би речима подигао –
беседе 3
приручник и аудио компакт дискови
(политичко и пригодно беседништво)
ХЕМИЈА
64211
Периодни систем елемената – зидна слика
100 × 70 cm у боји, 7. и 8. разред
64214
Периодни систем елемената 2 – зидна слика
100 × 70 cm у боји
Периодни систем елемената – за ученике,
32 × 23 cm, у боји, 7. и 8. разред
64300
60012
Модели атома и молекула
60013
Кристална решетка (модел)
– натријум-хлорид
Кристална решетка (модел)
– силицијум-диоксид
60014
60015
Кристална решетка (модел)
– дијамант и графит
Кристална решетка (модел)
– литијум
60016
60102
Магнетне апликације за хемију
ГЕОГРАФИЈА
64106
Сунчев систем планета, за ученике
49
Наручујем
7
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
Република Србија – физичкогеографска карта
1 : 1 500 000
196,00
10%
215,60
220,00
20%
264,00
274,00
20%
328,80
274,00
20%
328,80
Збирка хорских композиција за старији
узраст
246,00
10%
270,60
Збирка духовних композиција домаћих
аутора за дечије и омладинске хорове
225,00
20%
270,00
383,00
10%
421,30
606,00
10%
666,60
558,00
10%
613,80
Солфеђо
за II разред шестогодишње основне
музичке школе
723,00
10%
795,30
19029* Весна Александровић
Солфеђо
за III четворогодишње и II разред
двогодишње основне музичке школе
723,00
10%
795,30
19030* Александра Јовић-
Солфеђо 3
за III разред шестогодишње основне
музичке школе
Солфеђо
за IV разред шестогодишње основне
музичке школе
699,00
10%
768,90
803,00
10%
883,30
753,00
10%
828,30
720,00
10%
792,00
932,00
10%
1 025,20
612,00
10%
673,20
628,00
10%
690,80
405,00
10%
445,50
814,00
10%
895,40
935,00
10%
1 028,50
ШИФРА
АУТОР
1
2
18329
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
74300
Комплет за лемљење
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
69133 Анка Константиновић
69233 Биљана Аксентијевић
МУЗИЧКА КУЛТУРА
63025 Мирјана Ивановић
63027
Невенка Здјелар
Снежана Радовановић
Мирјана Ивановић
Where have all the flowers gone
енглеске песме на CD-у
Le dernier jour d’école
француске песме на CD-у
ОС НОВН А МУ З ИЧК А ШКОЛА
21838* Александар Пандуровић Солфеђо и теорија музике
Биљана Јелић
Весна Александровић
19010* Весна Цветковић
Јасмина Михаљица
19012 Зорислава Васиљевић
19020*
Ивана Дробни
Весна Цветковић
Јасмина Михаљица
Биљана Јелић
-Милетић
Зоран Николић
19040* Гордана Стојановић
19044*
Александра Јовић-Милетић
Зоран Николић
Весна Александровић
19050* Гордана Стојановић
19060*
Александра Јовић-Милетић
Зоран Милетић
Весна Цветковић
Јасмина Михаљица
19068 др Ивана Дробни
19069 мр Сања Ранковић
19016 Милорад Марић
Растислав Менђан
19017 Милан Дујмовић
30615 Мирослава Лили
Петровић
за I и II разред четворогодишње и I разред
двогодишње основне музичке школе
Солфеђо
за I разред шестогодишње основне музичке
школе
Теорија музике
Солфеђо
за IV разред четворогодишње музичке школе
Солфеђо
за V разред основне музичке школе
Солфеђо
за VI разред основне музичке школе
Методичке основе вокално-инструменталне
наставе
Основни принципи учења народног
певања + CD
за основну и средњу музичку школу
Фрула 1 (школа за почетнике)
Приручник за ученике и наставнике
Чаробни свет гитаре
Почетна школа за гитару
Увођење у музику и свирање на клавиру с
професором + CD
50
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
1 171,50
10%
1 288,65
30613 Љиљана Степановић
Виолинска почетница + CD
30612
Виолинска почетница
212,10
10%
233,31
Дечији прсти на диркама клавира
418,00
10%
459,80
670,00
10%
737,00
696,00
10%
765,60
713,00
10%
784,30
732,00
10%
805,20
742,00
10%
816,20
859,00
10%
944,90
663,00
10%
729,30
663,00
10%
729,30
696,00
10%
765,60
696,00
10%
765,60
696,00
10%
765,60
696,00
10%
765,60
696,00
10%
765,60
565,00
10%
621,50
629,00
10%
691,90
573,00
10%
630,30
565,00
10%
621,50
591,00
10%
650,10
147,00
20%
176,40
246,00
10%
270,60
225,00
20%
270,00
730,00
10%
803,00
390,00
10%
429,00
30614
19011*
Светлана Вилић
Љиљана Степановић
Светлана Вилић
Мирослава Лили
Петровић
Зоран Ракић
19021* Зоран Ракић
19035* Зоран Ракић
19043* Зоран Ракић
19053* Зоран Ракић
19061* Зоран Ракић
19013* Радивоје Лазић
19014* Радивоје Лазић
19022* Радивоје Лазић
19023* Радивоје Лазић
19033* Радивоје Лазић
19034* Радивоје Лазић
19041* Радивоје Лазић
19042* Радивоје Лазић
19031* Зоран Вукосављев
19032* Зоран Вукосављев
19051* Зоран Вукосављев
19052* Зоран Вукосављев
63024 Мирјана Ивановић
63025 Мирјана Ивановић
63027 Мирјана Ивановић
Хармоника
за I разред основне музичке школе
Хармоника
за II разред основне музичке школе
Хармоника
за III разред основне музичке школе
Хармоника
за IV разред основне музичке школе
Хармоника
за V разред основне музичке школе
Хармоника
за VI разред основне музичке школе
Учим кларинет
за I разред основне музичке школе
Распевани кларинет
за I разред основне музичке школе
Учим кларинет
за II разред основне музичке школе
Распевани кларинет
за II разред основне музичке школе
Учим кларинет
за III разред основне музичке школе
Распевани кларинет
за III разред основне музичке школе
Учим кларинет
за IV разред основне музичке школе
Распевани кларинет
за IV разред основне музичке школе
Избор композиција за хармонику
за III и IV разред основне музичке школе
(свеска I)
Избор композиција за хармонику
за III и IV разред основне музичке школе
(свеска II)
Избор композиција за хармонику
за V и VI разред основне музичке школе
(свеска I)
Избор композиција за хармонику
за V и VI разред основне музичке школе
(свеска II)
Збирка хорских композиција
− млађи узраст
Збирка хорских композиција
− старији узраст
Збирка духовних композиција домаћих
аутора за дечје и омладинске хорове
КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ
ШКОЛСКА АНТОЛОГИЈА
32181 Никола Вујчић
СРПСКА НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ
32202 Г. А. Биргер
ЧУДНОВАТИ ДОЖИВЉАЈИ БАРОНА
МИНХАУЗЕНА
БИБЛИОТЕКА КЊИГА И ПО
51
Наручујем
7
ШИФРА
1
32204
32205
32203
32201
32206
2
Карло Колоди
4
5
Цена +
ПДВ
6
ПИНОКИО
360,00
10%
396,00
Александар Вучо
САН И ЈАВА ХРАБРОГ КОЧЕ
Александар Поповић
СУДБИНА ЈЕДНОГ ЧАРЛИЈА
АУТОБИОГРАФИЈА
КРОЗ ПУСТИЊУ И ПРАШУМУ
220,00
320,00
470,00
10%
10%
10%
242,00
352,00
517,00
600,00
10%
660,00
АУТОР
Бранислав Нушић
Хенрик Сјенкјевич
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
3
Цена
ПДВ
32207 Брана Цветковић
ПРЕДСТАВА У ПРАЗНОЈ ШУПИ
400,00
10%
440,00
32208 Бранко Ћопић
МАГАРЕЋЕ ГОДИНЕ
470,00
10%
517,00
32209 Ален Фурније
32210 Селма Лагерлеф
ВЕЛИКИ МОН
530,00
10%
583,00
САГА О НИЛСУ ХОЛГЕРСОНУ
500,00
10%
550,00
32211 Валентин Распутин
ШТА ДА КАЖЕМ ВРАНИ
360,00
10%
396,00
32212 Никола Тесла
МЛАДОСТ И ПРВИ ИЗУМИ
510,00
10%
561,00
32213 Милутин Миланковић
32214 Бранислав Петровић
КРОЗ ВАСИОНУ И ВЕКОВЕ
ДА ВИДИШ ЧУДА
620,00
10%
682,00
390,00
10%
429,00
32215 Игор Коларов
АГИ И ЕМА
390,00
10%
429,00
32218
32219
32199
32200
32196
ДВАНАЕСТО МОРЕ
ЗООЛОШКА ПЕСМАРИЦА
ГДЕ ЈЕ ЛАМПИНО ДЕТЕ
СВЕ МОЈЕ ГЛУПОСТИ
ПРИНЦ РАСТКО
460,00
460,00
470,00
451,00
10%
10%
10%
10%
506,00
506,00
517,00
496,10
390,00
10%
429,00
490,00
10%
539,00
560,00
10%
616,00
560,00
10%
616,00
390,00
10%
429,00
Игор Коларов
Бранко Стевановић
Мошо Одаловић
Градимир Стојковић
Милован Витезовић
32198 Драгомир Ђорђевић
НИЈЕ ЛАКО БИТИ ДЕТЕ
32195 Игор Коларов
НАЈКРАЋЕ СРПСКЕ ПРИЧЕ ЗА ДЕЦУ
32197 Љубивоје Ршумовић
ЧИНИ МИ СЕ ВЕКОВИМА
32194 Владимир Андрић
ЧИТАЈ ВЕТРУ ОМИЉЕНЕ КЊИГЕ
БИБЛИОТЕКА ЗЛАТОКРИЛА
32222 Дејан Алексић
ПУСТОЛОВИНЕ ЈЕДНОГ ЗРНА КАФЕ
340,00
10%
374,00
32221 Бранко Стевановић
ПРИЧА О ПРИНЦУ ЈЕДИНЦУ
340,00
10%
374,00
32224 Бранислав Петровић
ЖАНКА
280,00
10%
308,00
32225 Игор Коларов
ПРИЧЕ О СКОРО СВЕМУ
350,00
10%
385,00
32226 Милован Данојлић
ВЕЛИКА ПИЈАЦА
380,00
10%
418,00
32227 Матија Бећковић
ЧОВЕК БЕЗ ГРАНИЦА
400,00
10%
440,00
32228 Дејан Алексић
НА ПРИМЕР
260,00
10%
286,00
32231 Игор Коларов
КУЋА ХИЉАДУ МАСКИ
400,00
10%
440,00
32223 Мирослав Цера
ДОВДЕ МИ ЈЕ ВИШЕ
570,00
10%
627,00
32232
32233 Миленко Пајић
32234 Весна Алексић
БОЖИЋНА ПРИЧА
МАЛИ МАРКО
МОЈИ РОЂЕНИ ОБЛАЦИ
420,00
550,00
390,00
10%
10%
10%
462,00
605,00
429,00
Михаиловић
Дејан Алексић
52
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
490,00
440,00
10%
10%
539,00
484,00
490,00
10%
539,00
430,00
10%
473,00
СТРАНАЦ У КУЋИ
195,00
10%
214,50
30088 Јасмина Петровић
О ДУГМЕТУ И СРЕЋИ
190,00
10%
209,00
34058 Коста Тадић
ПИСМА ИЗ САРАЈЕВА
130,00
10%
143,00
30089 Љиљана Ћук
НАПУКЛА ЧАША
140,00
10%
154,00
30082 Снежана Гњидић
КАКО САМ ПОНОВО ПОСТАО САША
230,00
10%
253,00
30078 Стеван Раичковић
30080 Весна Алексић
ТРИ ПРИЧЕ
МОЈА ЖУТА ГЕРДА
180,00
130,00
10%
10%
198,00
143,00
30084 Фани Жоли
НЕОБИЧНИ КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ
150,00
10%
165,00
30086 Жо Естланд
КУЋА МОГ ДЕДЕ
150,00
10%
165,00
30087 Жо Естланд
ОЛУЈА У КУЋИ
150,00
10%
165,00
30085 Жо Естланд
ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА У ШКОЛИ
150,00
10%
165,00
30530 Драгана Абрамовић
НОВАЦ
400,00
20%
480,00
30532 Драгана Абрамовић
КЊИГА
450,00
20%
540,00
30531 Драгана Абрамовић
ОЛОВКА
400,00
20%
480,00
30533 Драгана Абрамовић
САТ
270,00
10%
297,00
30178
СРЕДЊОВЕКОВНИ ЗАМАК
160,00
20%
192,00
30179
КАКО СМО ДОШЛИ НА СВЕТ?
160,00
20%
192,00
30180
ИНДИЈАНЦИ, ИНДИЈАНКЕ
160,00
20%
192,00
30181
ПУТОВАЊЕ У СВЕМИР
160,00
20%
192,00
30182
ВУЛКАНИ И ПЛАНИНЕ
160,00
20%
192,00
30183
ЧУДЕСНЕ ЖИВОТИЊЕ
160,00
20%
192,00
30184
КРОМАЊОНЦИ
160,00
20%
192,00
30185
ЏУНГЛА
160,00
20%
192,00
30186
ДОБА ФАРАОНА
160,00
20%
192,00
30187
ЖИВОТ НА ДАЛЕКОМ СЕВЕРУ
160,00
20%
192,00
30188
ВЕЛИКА ОТКРИЋА
160,00
20%
192,00
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
3
32235 Игор Коларов
32230 Бранко Стевановић
32217 Лаура Барна
БУРЕНЦЕ
ЛЕПО ТИ КАЖЕМ
ЧЕТИРИ ЕЛЕМЕНТА
32220 Гордана Тимотијевић
СЕДМО КРАЉЕВСТВО
Цена
ПДВ
МОЈА ПРИЧА
30083
Немања Паштар
ВОЛИМ ДА ЧИТАМ
ТАЈНЕ ОБИЧНИХ СТВАРИ
КАЛЕИДОСКОП (7–9 година)
53
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
160,00
20%
192,00
30189
ДИНОСАУРУСИ
30190
РЕЛИГИЈЕ СВЕТА
240,00
20%
288,00
30191
МОРЕ
240,00
20%
288,00
30192
УМЕТНОСТ И УМЕТНИЦИ
240,00
20%
288,00
30193
ПИРАТИ И ГУСАРИ
240,00
20%
288,00
30194
СИСАРИ
240,00
20%
288,00
30195
СУНЧЕВ СИСТЕМ
240,00
20%
288,00
30196
МАЈЕ, АСТЕЦИ И ИНКЕ
240,00
20%
288,00
30197
ПУСТИЊА
240,00
20%
288,00
30198
ПИСАТИ И КОМУНИЦИРАТИ
240,00
20%
288,00
30199
ГМИЗАВЦИ И ВОДОЗЕМЦИ
240,00
20%
288,00
КАЛЕИДОСКОП (9–12 година)
ПОСЕБНА ИЗДАЊА
30109
НЕБЕСКО ОГЛЕДАЛО
310,00
10%
341,00
30218
ОКОЛИНКО
310,00
10%
341,00
33291
КЊИГА ЗНАЊА – са Интернет везама
900,00
10%
990,00
33290
ТАЈНЕ И ЧУДА ПРИРОДЕ – са Интернет везама
700,00
10%
770,00
641,00
10%
705,10
452,00
10%
497,20
343,00
20%
411,60
776,00
10%
853,60
686,00
10%
754,60
678,00
10%
745,80
686,00
10%
754,60
УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
А. За децу лако ментално ометену у развоју
ПРВИ РАЗРЕД
48210* Драгослава Драгић
Буквар са читанком и поукама о језику
48211* др Велимир Сотировић
Математика
62004
Мала индивидуална рачунаљка
низ до десет
др Душан Липовац
Мило Латковић
Вукица Јосић
48212 Љубомир Савић
Природа и друштво
48220* др Властимир
Читанка
Добросав Димић
Милош Вучковић
ДРУГИ РАЗРЕД
48221*
Миладиновић
Момир Секулић
Сава Стекић
Живорад Бајић
Методије Војдановић
др Велимир Сотировић
др Душан Липовац
Мило Латковић
Математика
ТРЕЋИ РАЗРЕД
48230
Сава Стекић
Читанка са поукама о језику
Љиљана Булатовић
Властимир Миладиновић
54
Наручујем
7
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
652,00
10%
717,20
697,00
10%
766,70
720,00
10%
792,00
652,00
10%
717,20
624,00
10%
686,40
Читанка
762,00
10%
838,20
48261* Ненад Тошић
Математика
723,00
10%
795,30
48264*
Природа и друштво
790,00
10%
869,00
504,00
10%
554,40
576,00
10%
633,60
576,00
10%
633,60
504,00
10%
554,40
504,00
10%
554,40
504,00
10%
554,40
435,00
10%
478,50
435,00
10%
478,50
504,00
10%
554,40
504,00
10%
554,40
504,00
10%
554,40
504,00
10%
554,40
ШИФРА
АУТОР
1
2
48231* др Властимир
Математика
48232*
Природа и друштво
Миладиновић
Срђанка Мајсторов
др Љубомир Савић
мр Добросав Димић
Милош Вучковић
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
48240* Драгослава Драгић
Читанка са поукама о језику
48241* др Властимир
Математика
48243*
Миладиновић
Срђанка Мајсторов
Вуле Милановић
Основи технике
48260*
Мирјана Даниловић
ШЕСТИ
48262*
Оливера Тошић
Радмила Ожеговић-Шкрбић
мр Надежда Лукић
Гордана Дулић
др Александар Ћордић
Драгослава Драгић
РАЗРЕД
Домаћинство
СЕДМИ РАЗРЕД
48271*
48272*
48274*
др Властимир
Миладиновић
Неда Рогановић
др Велимир Сотировић
др Душан Липовац
Мило Латковић
др Александар Ћордић
Вуле Милановић
Читанка са поукама о језику
Математика
Техничко образовање
ОСМИ РАЗРЕД
48280* др Властимир
Читанка са поукама о језику
48281*
Математика
Миладиновић
Неда Рогановић
др Велимир Сотировић
др Душан Липовац
Мило Латковић
Б. За децу оштећеног слуха
ПРВИ РАЗРЕД
48310* Иванка Вујовић
Буквар са читанком и поукама о језику
48311*
Математика
Вера Андоновић
др Душан Липовац
др Велимир Сотировић
Мило Латковић
ДРУГИ РАЗРЕД
48320* др Надежда Димић
Читанка са поукама о језику
48321*
Математика
мр Добросав Димић
Милена Димић
др Душан Липовац
др Велимир Сотировић
Мило Латковић
ТРЕЋИ РАЗРЕД
48331* др Душан Липовац
Математика
48332*
Природа и друштво
др Велимир Сотировић
Мило Латковић
др Љубомир Савић
мр Добросав Димић
Милош Вучковић
55
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
1
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
504,00
10%
554,40
504,00
10%
554,40
504,00
10%
554,40
504,00
10%
554,40
504,00
10%
554,40
504,00
10%
554,40
Познавање природе
504,00
10%
554,40
48353* Вера Мушкиња
Познавање друштва
504,00
10%
554,40
48354*
Домаћинство
за 5. и 6. разред
Основи технике
за 4, 5. и 6. разред
504,00
10%
554,40
504,00
10%
554,40
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
48340* мр Добросав Димић
Читанка са поукама о језику
48341* др Душан Липовац
Математика
48342*
Природа и друштво
др Надежда Димић
48343*
др Велимир Сотировић
Мило Латковић
др Љубомир Савић
мр Добросав Димић
Милош Вучковић
Звонимир Дурајлија
Драган Мишковић
Основи технике
за 4, 5. и 6. разред
ПЕТИ РАЗРЕД
48350* Вера Андоновић
Читанка са поукама о језику
48351*
Математика
48352*
Иванка Вујовић
др Душан Липовац
Мило Латковић
др Велимир Сотировић
Вера Мушкиња
Иванка Вујовић
Гордана Дулић
48343* Звонимир Дурајлија
Драган Мишковић
ШЕСТИ РАЗРЕД
48360* Иванка Вујовић
Читанка са поукама о језику
504,00
10%
554,40
48362* Вера Мушкиња
Познавање природе
504,00
10%
554,40
48364* др Венцеслав Глишић
Историја
715,00
10%
786,50
48365*
Географија
819,00
10%
900,90
504,00
10%
554,40
504,00
10%
554,40
Златомир Стефановић
др Стеван Станковић
48343* Звонимир Дурајлија
48361* др Велимир Сотировић
Основи технике
за 4, 5. и 6. разред
Математика
48363*
Физика
539,00
10%
592,90
48366* Вера Жугић
Биологија
723,00
10%
795,30
48354* Гордана Дулић
Домаћинство
за 5. и 6. разред
504,00
10%
554,40
504,00
10%
554,40
504,00
10%
554,40
Историја
586,00
10%
644,60
Биологија
504,00
10%
554,40
48373* Боривоје Пејновић
Физика
539,00
10%
592,90
48376* Иванка Вујовић
Хемија
539,00
10%
592,90
Драган Мишковић
Мило Латковић
др Душан Липовац
Боривоје Пејновић
СЕДМИ РАЗРЕД
48370*
48371*
48372*
48375*
Надежда Јовановић
Вера Андоновић
Мило Латковић
др Велимир Сотировић
др Душан Липовац
др Венцеслав Глишић
Златомир Стефановић
Вера Жугић
Вера Мушкиња
Љиљана Вуковић
Читанка са поукама о језику
Математика
56
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
48377* Мирјана Јаковљевић
Домаћинство
504,00
10%
554,40
48378*
Техничко образовање
539,00
10%
592,90
504,00
10%
554,40
504,00
10%
554,40
Историја
504,00
10%
554,40
48384* др Стеван Станковић
Географија
539,00
10%
592,90
48385* Вера Жугић
Биологија
539,00
10%
592,90
48383* Боривоје Пејновић
Физика
539,00
10%
592,90
48386* Иванка Вујовић
Хемија
723,00
10%
795,30
48387*
Домаћинство
504,00
10%
554,40
Техничко образовање
539,00
10%
592,90
411,00
20%
493,20
ШИФРА
АУТОР
1
2
Десанка Ристић
Звонимир Дурајлија
Драган Мишковић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
ОСМИ РАЗРЕД
48380* Иванка Вујовић
Читанка
48381*
Математика
48382*
48388*
Вера Мушкиња
Мило Латковић
Велимир Сотировић
др Душан Липовац
др Венцеслав Глишић
Вера Мушкиња
Љиљана Вуковић
Марија Јаковљевић
Десанка Ристић
Драган Мишковић
Звонимир Дурајлија
В. За слепе и слабовиде ученике
ПРВИ РАЗРЕД
70502 Снежана Антоновић
Свет звукова
приручник и аудио-касете
Г. Приручници за наставнике
48390 др Војин Матић
Четири есеја о развоју говора
131,41
20%
157,69
48391 Момир Секулић
Српски језик
Приручник за наставнике
21,00
20%
25,20
48394 др Смиљка Васић
Мој први речник
189,00
20%
226,80
48389
Слух и слушна оштећења
242,17
20%
290,60
Говор и језик, језик и говор
55,00
20%
66,00
Основе методике рада у специјалним
школама
64,32
20%
77,18
71,77
20%
86,12
48402
48405
др Љубомир Савић
др Љиљана Брајовић
др Зорица Матејић
Весна Радоман
др Спасенија
Владисављевић
др Зоран Љујић
48407 др Љубомир Савић
Живот и дело Валентина Аја
48408
Патолошки неразвијен говор деце
64,32
20%
77,18
Развој говора код деце са расцепом усне
71,77
20%
86,12
48396 Зора Ристић
Говор церебрално парализованог детета
83,49
20%
100,19
48418 Живота Урошевић
Математичка вежбанка
201,95
10%
222,14
48421 Весна Вуковић
Ја читам, ти пишеш, а он...
649,00
20%
778,80
48422 Ранко Вуковић
Јесам, био сам и бићу
649,00
20%
778,80
48398
Живојин Цветковић
мр Соња Павловић
др Спасенија
Владисављевић
др Нада Доброта
Весна Вуковић
57
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
1
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
ЛМО
585,10
20%
702,12
48420 Ранка Тодоровић
Радни листови вежбе за развој перцепције
у раном узрасту
302,88
20%
363,46
48412 мр Рада Којић
Адаптивни потенцијал ментално
ретардираних
88,81
20%
106,57
48415 др Светомир Бојанин и
Аутизам данас
706,51
20%
847,81
48417
Вежбе и игре за физичко васпитање деце и
омладине ометене у развоју
Слушај, препознај, изговори
180,40
20%
216,48
253,89
20%
304,67
350,00
20%
420,00
406,00
20%
487,20
201,70
10%
221,87
542,50
10%
596,75
1 380,00
10%
1 518,00
450,00
10%
495,00
72398
Блок за ликовну културу бр. 3
27,00
20%
32,40
72399
Блок за ликовну културу бр. 4
32,00
20%
38,40
72400
Блок за ликовну културу бр. 5
32,66
20%
39,85
69,00
20%
82,80
48,00
20%
57,60
38,00
10%
41,80
38,00
10%
41,80
48419 Властимир Миладиновић Методика наставе српског језика за
Нада Рогановић
др.
Зоран Димитријевић
48410 Наталија Јанковић48416
-Лежаков
Светлана Матовић
48213 др Властимир
48424
Миладиновић
Габриела Галер
Светлана Тодоровић
Фризуре
(Приручник за наставнике и ученике)
Музичка култура 1–4
(Приручник за наставнике)
48427 др Љубомир Савић
Приче у сликама за подстицај говорног
развоја
Преглед историје опште логопедије
48430 Зоран Андрејић
Развој говора и усавршавање читања
48431
Играм се и учим
радна свеска
Зора Ристић
Светлана Тодоровић
ШКОЛСКИ ПРИБОР
72300 Светислав Тодић
63013
Технички блок А3 хамер
са оквиром и таблицом
Технички блок А4 хамер
са оквиром и таблицом
Свеска А4, дикто
63015
Свеска А4, каро
Зоран Милић
72301 Светислав Тодић
Зоран Милић
58
Наручујем
7
Download

Преузми