ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд
Обилићев венац 5 • п.п. 312 • тел. 011/30 51 900
Текући рачуни: 160-14094-86Banka INTESA a.d. Beograd
205-1031-02 Комерцијална банка
КАТАЛОГ
НАРУЏБЕНИЦА
ЗА 2013/2014. ГОДИНУ
ОСНОВНА ШКОЛА
СПИСАК УЏБЕНИКА, НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА
И ДЕЧЈИХ ИЗДАЊА
Купац платилац: матични број (шифра)
Назив _______________________________________________________
2013/2014
Поштански број ______________ Место _________________________________
Адреса _______________________________________________________
Телефон/факс _______________________________________________________
Текући рачун
_______________________________________________________
ПИБ:
_____________________________
ПДВ:
_____________________________
(М.П.)Потпис
____________________________
У Београду, 2013. године
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
БЕОГРАД, ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ 5, п.п. 312
www.zavod.cо.rs
ТЕКУЋИ РАЧУНИ: 160-14094-86 Banka INTESA a.d. Београд
205-1031-02 Комерцијална банка
ДРАГОЉУБ КОЈЧИЋ, в. д. директора и главног уредника: 011/ 2638-463
ДИРЕКТОР РЕДАКЦИЈЕ: 011/ 2630-317
РЕДАКЦИЈА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ И ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ: 011/ 2026-711
РЕДАКЦИЈА ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ И ВАНУЏБЕНИЧКУ ЛИТЕРАТУРУ: 011/ 2630-317
РАЧУНОВОДСТВО: 011/ 2636-570, 2181-454
ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ: 011/ 2635-142
КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА
Референти:
011/30-51-900, 30-51-905, 30-51-906, 30-51-909
30-51-907, 30-51-908, 30-51-988, 30-51-910
30-51-987, 30-51-911, 30-51-985, 30-51-914
Телефакс: 011/ 23-90-072, 23-90-064, 30-51-996
Е-mail: [email protected]
[email protected]
МАГАЦИН
Жарково, Ул. Милорада Јовановића 11
Телефони: 011/ 25-06-168, 25-07-274, 25-06-046
Телефакс: 011/ 2506-252
КЊИЖАРЕ У БЕОГРАДУ
Обилићев венац 5
– за основну школу: тел./факс 011/ 2630-763
– за средњу школу: тел./факс 011/ 2638-405
Косовска 45, тел./факс 011/ 3224-708
Вукасовићева 50, тел./факс 011/ 3594-835
Јурија Гагарина 14к, тел./факс 630-22-27
КЊИЖАРА У НИШУ
Трг краља Александра 3, тел./факс: 018/ 511-428, 524-536
КЊИЖАРА У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
Владе Ћетковића 1, тел. 028/ 497-617
ОДЕЉЕЊЕ У НОВОМ САДУ, Сремска 7
Руководилац: 021/ 522-068
Продаја: 021/ 6616-310, 6623-454
Телефакс: 021/ 522-069
Е-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Књижаре: Сремска 7, тел. 021 /6624-433
Матице српске 1, тел. 021/417-625
Магацин: 021/ 419-341, 6413-180
2
УРЕДНИЦИ
др МИЛОРАД МАРЈАНОВИЋ
– директор Редакције
[email protected]
2630-317
СЛОБОДАНКА РУЖИЧИЋ
– одговорни уредник за
основну школу и [email protected]
предшколско образовање
2026-711
др НЕВЕНА ВИТОШЕВИЋ ЋЕКЛИЋ (предшколско образовање)
[email protected]
2186-308
мр СЛАЂАНА ИЛИЋ
(српски језик)
2186-308
НАТАША ПРОТИЋ
(почетно читање и писање,
свет око нас / природа и друштво,
грађанско васпитање,
физичко васпитање)
ЈЕЛИЦА НЕДИЋ
(српски као нематерњи језик)
др МИЛОЉУБ АЛБИЈАНИЋ
(математика)
СЛОБОДАН ПАВЛОВИЋ
(информатика)
СЛОБОДАНКА РУЖИЧИЋ
(енглески језик)
ВЛАДАНА АНТОНИЈЕВИЋ
(немачки и руски језик)
СОЊА МАКСИМОВИЋ
(француски, италијански и
шпански језик)
ТАТЈАНА БОБИЋ
(техничко и информатичко
образовање, физика, шах)
мр ЗОРАН ТОШИЋ
(географија)
мр НЕБОЈША ЈОВАНОВИЋ
(историја, свакодневни
живот у прошлости,
верска настава)
ТАМАРА БАЈЧЕТА
(биологија)
мр НИКОЛА СТОЈАНАЦ
(хемија)
мр ТАМАРА ПОПОВИЋ
НОВАКОВИЋ
(ликовна и музичка култура,
народна традиција)
РАДМИЛА РАДЕНКОВИЋ
(наставна средства)
ГОРДАНА ДУГОШИЈА
[email protected]
[email protected]
2186-998
[email protected] 021/523-844
[email protected]
2186-308
[email protected]
2026-775
[email protected]
2026-711
[email protected]
2638-877
[email protected]
2638-877
[email protected] 021/523-844
[email protected]
2638-877
[email protected]
2026-736
[email protected]
2026-775
[email protected] 021/523-844
[email protected]
2638-877
[email protected]
2636-971
(збирке материјала за техничко
и информатичко
образовање)
[email protected]
2186-308
3
Садржај
ПРИПРЕМНИ ПРОГРАМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ПРВИ РАЗРЕД
Уџбеници и приручници. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Лектира. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Наставна средства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ДРУГИ РАЗРЕД
Уџбеници и приручници. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Лектира. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Наставна средства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Уџбеници и приручници. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Лектира. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Наставна средства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Уџбеници и приручници. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Лектира. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Наставна средства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ПЕТИ РАЗРЕД
Уџбеници и приручници. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Лектира. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Наставна средства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ШЕСТИ РАЗРЕД
Уџбеници и приручници. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Лектира. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Наставна средства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
СЕДМИ РАЗРЕД
Уџбеници и приручници. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Лектира. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Наставна средства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ОСМИ РАЗРЕД
Уџбеници и приручници. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Лектира. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Наставна средства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ШКОЛСКИ ПРИБОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
1
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
УЏБЕНИЦИ ОБЕЛЕЖЕНИ ЗВЕЗДИЦОМ ИМАЈУ ОДОБРЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ.
ПРИПРЕМНИ ПРОГРАМ
10110* Драгана Богавац
Српски језик
395,00
8%
426,60
10111*
Српски језик – радна свеска
395,00
8%
426,60
Математика
395,00
8%
426,60
Математика – радна свеска
395,00
8%
426,60
395,00
8%
426,60
395,00
8%
426,60
315,00
8%
340,20
10210*
10211*
10310*
10311*
31404
Душанка Бојовић
Драгана Богавац
Душанка Бојовић
Оливера Ђокић
Драгана Богавац
Оливера Ђокић
Драгана Богавац
Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић
Љиљана Новковић
Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић
Љиљана Новковић
Драгана Богавац
Душанка Бојовић
Свет око нас
Свет око нас – радна свеска
Приручник за извођење припремне наставе
ПРВИ РАЗРЕД
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Оријентациони распореди и припреме за
извођење наставе у првом разреду
(српски језик, математика, свет око нас,
музичка култура, ликовна култура) у
електронском облику
на сајту
СРПСКИ ЈЕЗИК
ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ
11110* др Вук Милатовић
Буквар + CD (интерактивни компакт диск)
603,00
8%
651,24
11111*
Наставни листови уз Буквар
543,00
8%
586,44
603,00
8%
651,24
543,00
8%
586,44
621,00
8%
670,68
408,00
8%
440,64
180,00
8%
194,40
Анастасија Ивковић
др Вук Милатовић
Анастасија Ивковић
11001* др Драгана Богавац
Буквар + CD (интерактивни компакт диск)
11002*
Како расту слова
Радни листови уз Буквар
Весела дружина
Дидактички материјал уз Буквар
Мала језичка слагалица
Радни листови за српски језик
Настава почетног читања и писања
Приручник за учитеље уз Буквар
Оријентациони распоред наставног градива
српског језика у 1. разреду
– са припремама – у штампаном облику
Душанка Бојовић
Драгослав Андрић
др Драгана Богавац
Душанка Бојовић
11003 др Драгана Богавац
Душанка Бојовић
11004 др Драгана Богавац
Душанка Бојовић
31415 др Драгана Богавац
Душанка Бојовић
31405 Душанка Бојовић
др Драгана Богавац
11112* Јелена Миоч
Нада Миоч-Станојевић
31512 Јелена Миоч
Нада Миоч-Станојевић
11115* Радмила Жежељ-Ралић
31511 Радмила Жежељ-Ралић
11114 Живко Жарков
Читамо и пишемо
Почетница за први разред
Приручник за учитеље уз Читамо и пишемо
Почетница
за српски језик
Приручник за учитеље уз Почетницу
Градолин – бајка о словима
5
бесплатно
1018,00
8%
1099,44
236,00
8%
254,88
1090,00
8%
1177,20
144,00
427,00
8%
20%
155,52
512,40
Наручујем
7
ШИФРА
1
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
ЧИТАНКЕ И ПРИРУЧНИЦИ
11120* др Мирољуб Вучковић
Румена свитања – читанка + CD (аудио
компакт диск)
585,00
8%
631,80
11121* др Мирољуб Вучковић
Кажи ми да ти кажем – Приручник за српски
језик
422,00
8%
455,76
31410 др Мирољуб Вучковић
Приручник за учитеље уз читанку Румена
свитања и Кажи ми да ти кажем
335,00
8%
361,80
11122* др Славица Јовановић
Златна јабука – читанка + CD (аудио компакт
диск)
Вежбанка уз читанку Златна јабука
585,00
8%
631,80
543,00
8%
586,44
335,00
8%
361,80
631,00
8%
681,48
568,00
8%
613,44
11123* др Славица Јовановић
31418 др Славица Јовановић
Приручник за учитеље уз читанку Златна
јабука
МАТЕМАТИКА
11215*
мр Гроздана Шимић
Моја прва математика
11216* мр Гроздана Шимић
Радни листови из математике
31419 мр Гроздана Шимић
Приручник за учитеље
137,00
8%
147,96
11201* Оливера Тодоровић
Математика 1 + CD (интерактивни компакт
диск) – уџбеник
631,00
8%
681,48
11202* Оливера Тодоровић
Математика 1
– вежбанка
568,00
8%
613,44
11204 Оливера Тодоровић
Контролне вежбе из математике 1
188,00
8%
203,04
73101 Оливера Тодоровић
Математика 1 – радни листићи
Радина Пајић
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић
на сајту
СВЕТ ОКО НАС
11310* Љиљана Новковић
др Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић
Свет око нас – уџбеник
620,00
8%
669,60
527,00
8%
569,16
11311* Љиљана Новковић
Размишљанка – радна свеска уз уџбеник Свет
око нас
11313 Биљана Гачановић
Везе и путокази
Читанка за свет око нас за први и други
разред основне школе
620,00
8%
669,60
Проверанка 1
Контролна свеска уз уџбенички комплет Свет
око нас
462,00
8%
498,96
180,56
8%
195,00
180,00
8%
194,40
392,00
8%
423,36
530,00
8%
572,40
др Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић
11314 Љиљана Новковић
др Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић
11312 Љиљана Новковић
др Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић
Контролни задаци за Свет око нас
– за 1. разред основне школе
ново
31507 Љиљана Новковић
Активно кроз свет око нас 1
Приручник за учитеље
11321* др Гордана Стојановић
Музичка култура 1 + CD (аудио компакт диск)
др Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић
МУЗИЧКА КУЛТУРА
31416
др Зорислава Васиљевић
Татјана Дробни
Гордана Стојановић
Приручник за учитеље за музичку културу 1
6
Наручујем
7
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
31413 др Гордана Стојановић
Музичка радионица – водич за наставнике и
ученике за 1. и 2. разред
294,00
8%
317,52
31803
210,00
8%
226,80
31813 Зафир Хаџиманов
Хајде да певамо
Збирка композиција за музичку културу
1–4. разред за наставнике
Распеване песме + CD
31812
Радост музицирања + CD
ШИФРА
АУТОР
1
2
Зорислава Васиљевић
Татјана Дробни
Мирослава Петров
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
971,00
8%
1048,68
1155,00
8%
1247,40
34105 др Зорислава Васиљевић Музички буквар
350,00
20%
420,00
70151
1673,00
8%
1806,84
273,00
8%
294,84
657,00
8%
709,56
221,00
8%
238,68
Дечји атеље I – Цртање и сликање
Приручник за наставу ликовне културе
337,00
20%
404,40
Дечји атеље II – Штампање и вајање
Приручник за наставу ликовне културе
337,00
20%
404,40
Мирјана Мунђа
др Зорислава Васиљевић 4 компакт диска уз Музички буквар
31806 Нада Ивановић
Методика општег музичког образовања
за основну школу
11322*
Гледам и стварам
Ликовна култура
ЛИКОВНА КУЛТУРА
31820
31817
Коста Богдановић
Бранислав Николић
Милан Михаљчић
мр Рајка Бошковић
Коста Богдановић
мр Рајка Бошковић
Татјана Лалић
мр Невена Хаџи-Јованчић
31818 мр Невена Хаџи-Јованчић
Приручник за учитеље за ликовну културу
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
31829 др Габриела Крагујевић
Физичко и здравствено васпитање
Приручник за учитеље
198,00
8%
213,84
31827 др Драгана Перић
Обука пливања деце
179,00
8%
193,32
11324 Елеонора Гвозденовић
И ово сам ја – Приручник
484,00
8%
522,72
587,00
8%
633,96
508,00
8%
548,64
315,00
8%
340,20
Иљана Ракић
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Снежана Парезановић-Ристић
Весна Јањевић-Поповић
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
11510* Зорана Ненезић
11511* Зорана Ненезић
31718* Зорана Ненезић
Зорана Ненезић
31728 Душанка Хаџи-Јованчић
30620 Слободанка Ђолић
РУСКИ ЈЕЗИК
11520* др Људмила Поповић
Јелена Гинић
11521* др Људмила Поповић
Јелена Гинић
EASY 1 + CD (интерактивни компакт диск)
Уџбеник – прва година учења
EASY 1 + CD (аудио компакт диск)
Радна свеска
EASY 1
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у првом разреду – у електронском
облику
NICKY’S GARDEN OF PINK AND BLUE
Песме за децу предшколског и раног школског
узраста
MY BOOK ОF WORDS
Збирка пригодних песама за децу
РОДНИЧОК 1
Уџбеник – прва година учења
РОДНИЧОК 1
Радна свеска
7
на сајту
998,00
8%
1077,84
387,88
8%
418,91
537,00
8%
579,96
464,00
8%
501,12
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
69034 др Људмила Поповић
РОДНИЧОК 1 – аудио компакт диск
254,00
8%
274,32
31738
РОДНИЧОК 1
Приручник за наставнике
313,00
8%
338,04
603,00
8%
651,24
464,00
8%
501,12
357,00
20%
428,40
ШИФРА
АУТОР
1
2
Јелена Гинић
др Људмила Поповић
Јелена Гинић
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
11530* Илдико Врачарић
11531*
31758
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
DU UND ICH 1 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – прва година учења
DU UND ICH 1
Радна свеска
DU UND ICH 1
Приручник за наставнике
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
11540* Весна Фила
IMAGES
Уџбеник – прва година учења
499,00
8%
538,92
11541*
IMAGES
Радна свеска
464,00
8%
501,12
272,00
8%
293,76
IMAGES
Приручник за наставнике
273,00
8%
294,84
11550* Јулијана Вучо
INSIEME! 1
Уџбеник – прва година учења
603,00
8%
651,24
11551* Јулијана Вучо
INSIEME! 1
Радна свеска
464,00
8%
501,12
69420 Јулијана Вучо
INSIEME! 1 – аудио компакт диск
243,00
8%
262,44
31701
INSIEME! 1
Приручник за наставнике
263,00
8%
284,04
11560* Јелена Филиповић
¡HOLA AMIGOS! 1
Уџбеник – прва година учења
603,00
8%
651,24
11561*
¡HOLA AMIGOS! 1
Радна свеска
464,00
8%
501,12
272,00
8%
293,76
305,00
8%
329,40
178,00
8%
192,24
69234
31778
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
IMAGES – аудио компакт диск
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Саша Модерц
Саша Модерц
Саша Модерц
Јулијана Вучо
Саша Модерц
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
69520
31790
Јасна Стојановић
Зорана Милићевић
Јелена Филиповић
Јасна Стојановић
Зорана Милићевић
Јелена Филиповић
Јасна Стојановић
Зорана Милићевић
Јелена Филиповић
Јасна Стојановић
Зорана Милићевић
¡HOLA AMIGOS! 1 – аудио компакт диск
¡HOLA AMIGOS! 1
Приручник за наставнике
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ВЕРСКА НАСТАВА
31411 Игњатије Мидић
Православни катихизис – приручник за
наставнике основних и средњих школа
8
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
11411* Андрија Копиловић
Пустите к мени малене (латиница)
(Католичка веронаука)
431,00
8%
465,48
11416* Андрија Копиловић
Пустите к мени малене (ћирилица)
(Католичка веронаука)
431,00
8%
465,48
11412* Хазема Ништовић
Илмудин (ћирилица)
(Исламска веронаука)
431,00
8%
465,48
11413*
Ilmudini
(Исламска веронаука на албанском језику)
431,00
8%
465,48
Кханђирако графемари
(Православни катихизис на ромском језику)
431,00
8%
465,48
620,00
8%
669,60
191,00
8%
206,28
ШИФРА
АУТОР
1
2
11418*
Џевдета Ајановић
Едина Вејо
H. Nishtoviq
dr X. Ajanoviq
Edina Vejo
Игњатије Мидић
(превео: Златомир
Јовановић)
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
11420*
31408
Бранка Бубањ
Милеса Влајков
Сандра Мали
Татјана Пејовић-Себић
Бранка Бубањ
Милеса Влајков
Сандра Мали
Татјана Пејовић-Себић
Ја и други
Уџбеник за грађанско васпитање у 1. и 2.
разреду
Приручник за наставнике
уз уџбеник Ја и други
ШАХ
11350* Данко Бокан
Шаховске чаролије
уџбеник
763,00
8%
824,04
31407 Данко Бокан
Шаховске чаролије
приручник за наставнике шаха
498,00
8%
537,84
11340* Драган Маринчић
Од играчке до рачунара
406,00
8%
438,48
11341*
Од играчке до рачунара
Вежбанка за први и други разред основне
школе
454,00
8%
490,32
Јосип Декић
Јосип Декић
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
Драгољуб Васић
Драган Маринчић
Драгољуб Васић
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
11316* Вера Матановић
Чувари природе 1 + CD (интерактивни
компакт диск)
909,00
8%
981,72
31822
Чувари природе 1
Приручник за учитеље
168,00
8%
181,44
С колена на колено – народна традиција
576,00
8%
622,08
Приручник за наставнике за народну
традицију
270,00
8%
291,60
310,65
8%
335,50
432,00
8%
466,56
249,00
8%
268,92
349,00
8%
376,92
292,00
8%
315,36
Бранислав Станец
Вера Ђорђевић
Вера Матановић
Бранислав Станец
Вера Ђорђевић
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
11325*
31409
Силвија Перић
Вилма Нишкановић
Силвија Перић
Вилма Нишкановић
РУКЕ У ТЕСТУ
33306
Група аутора
Предавање природних наука у школама
Приручник за учитеље
ЛЕКТИРА
ОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА
11911 Игор Коларов
ОД ЗМАЈА ДО БЕСКРАЈА – избор из српске
поезије (за 1. и 2. разред)
11901 Јован Јовановић Змај
13907 Григор Витез
АЛА ЈЕ ЛЕП ОВАЈ СВЕТ – избор поезије за децу
ШЕВИНА ЈУТАРЊА ПЈЕСМА
– избор из поезије за децу
12911 Момчило Тешић
ОТКЉУЧАНА СКРИВНИЦА
– избор поезије за децу
Бранко Стевановић
9
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
11907
ДОПУНСКИ ИЗБОР
11905 Десанка Максимовић
32181 Никола Вујчић
4
5
Цена +
ПДВ
6
ЈЕЗИК РАЗИГРАНИ
– избор народних умотворина
239,00
20%
286,80
ТАКО ЈЕ ПРИЧАЛА МЕНИ МОЈА БАКА –
избор бајки
261,00
8%
281,88
СРПСКА НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ
730,00
8%
788,40
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
НАСТАВНА СРЕДСТВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
70511 мр Милован Рапајић
Звучна читанка 1 (на 4 аудио компакт диска)
2605,00
8%
2813,40
70398 др Вук Милатовић
Озвучени буквар на компакт диску
891,00
20%
1069,20
70107 мр Милован Рапајић
Звучна антологија народне књижевности,
епске народне песме на 6 аудио компакт
дискова
1920,00
8%
2073,60
70108 мр Милован Рапајић
Звучна антологија народне књижевности,
лирске песме на 6 аудио компакт дискова
1344,00
8%
1451,52
70510 др Милорад Дешић
Српски акценат с лакоћом 1–8
приручник са 3 аудио компакт диска
899,00
8%
970,92
70524 др Милорад Дешић
Мали акценатски речник српског језика
1–8, приручник са 8 аудио компакт дискова
4114,00
20%
4936,80
70509 Снежана Антоновић
Свет звукова, приручник и аудио компакт
дискови
548,00
20%
657,60
62003
64002
Словарица индивидуална – ћирилица
154,00
20%
184,80
Зидна плакатна словарица – ћирилица
170,00
8%
183,60
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
64048
Флеш карте за стране језике
425,00
8%
459,00
64049
Постери за стране језике
1107,00
20%
1328,40
64040 Слободанка Трифуновић Плакат словарица за енглески језик
151,00
20%
181,20
64041 Илдико Врачарић
Плакат словарица за немачки језик
151,00
20%
181,20
64042 Биљана Аксентијевић
Плакат словарица за француски језик
151,00
20%
181,20
64043 Светлана Мирковић
Плакат словарица за руски језик
151,00
20%
181,20
64098 Јулијана Вучо
Плакат словарица за италијански језик
232,00
8%
250,56
64099 Јасна Стојановић
Плакат словарица за шпански језик
232,00
8%
250,56
СВЕТ ОКО НАС
68103 Милица Ћук
Календар природе
за први разред
137,00
20%
164,40
64217
Пирамида исхране
1920,00
8%
2073,60
3373,00
8%
3642,84
546,00
20%
655,20
64200
Марија Митровић
Бранимир Инђић
Будислав Татић
Горан Костић
Љиљана Новковић
62072 Биљана Кордић-Николић
Домаће животиње
Зидне слике
Мали улични трикови
10
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
21,00
8%
22,68
932,00
8%
1006,56
63001 Даница Тишма
Универзална свеска
64205 Драгица Морић-
Годишња доба, зидне слике
64202 Будислав Татић
Занимљивости из природе – биљке
2880,00
8%
3110,40
64201
Занимљивости из природе – животиње
2880,00
8%
3110,40
64005 Марко Игњатовић
Вишеслојне зидне слике – Математика 1,
комплет транспарентних фолија
3460,00
20%
4152,00
64009 Драгица Морић-
Постери за математику
сабирање и одузимање множење и дељење
274,00
8%
295,92
63002 Даница Тишма
Свеска за математику
21,00
8%
22,68
60126 Нада Кораћ
Мастермат – господар бројева
713,00
8%
770,04
73111
Математички штапићи у боји
288,00
8%
311,04
-Радовановић
Горан Костић
Будислав Татић
Горан Костић
МАТЕМАТИКА
-Радовановић
МУЗИЧКА КУЛТУРА
70250 Гордана Стојановић
Музичка култура 1, на компакт диску уз
уџбеник
Музичка збирка 1, на компакт дисковима
378,00
8%
408,24
2194,00
8%
2369,52
70120 Мирјана Ивановић
Избор песама за певање 1, приручник,
комплет зидних слика и компакт диск
1920,00
8%
2073,60
63024 Мирјана Ивановић
Збирка хорских композиција
за млађи узраст
147,00
20%
176,40
63027 Мирјана Ивановић
Збирка духовних композиција домаћих
аутора, за дечије и омладинске хорове
225,00
20%
270,00
63026 Биљана Вилимон
Учимо да цртамо
315,00
20%
378,00
70109 Габријела Грбић
Музичке игре
Приручник и 3 компакт диска
1097,00
8%
1184,76
70230
Музика коју волим 1, на компакт диску
за ученике
Ливадско звонце
приручник и компакт диск
300,00
8%
324,00
1316,00
8%
1421,28
Родољубиве песме 1–8, на компакт диску
Нотатон 8Р
Нотатон 17Р
Нотатон 25S
315,00
720,00
800,00
1250,00
20%
8%
8%
8%
378,00
777,60
864,00
1350,00
130,00
8%
140,40
за ученике од 1. до 4. разреда
550,00
20%
660,00
11323 Оливера Викторовић
Драмске игре и покрет
351,00
8%
379,08
70432
Говорим и глумим
приручник и компакт диск
747,00
8%
806,76
Драмске игре и покрет
Приручник за учитеље
202,00
8%
218,16
70301 Мирјана Ивановић
Мирјана Ивановић
Ранко Стевановић
Мирјана Ивановић
70259 Биљана Радовић
Мирјана Ивановић
70115 Мирјана Ивановић
92577
92574
92575
ОСТАЛО
62050 Вера Бојовић
У свету електрицитета – библиотека
„Мали истраживач”
11315 Биљана Кордић-Николић Саобраћајна азбука, дидактичка игра
Оливера Викторовић
31821 Оливера Викторовић
11
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
19016 Милорад Марић
Фрула 1 (школа за почетнике)
Приручник за ученике и наставнике
386,00
8%
416,88
19017 Милан Дујмовић
Чаробни свет гитаре
Почетна школа за гитару
775,00
8%
837,00
ШИФРА
АУТОР
1
2
Растислав Менђан
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
ДРУГИ РАЗРЕД
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Оријентациони распоред и припреме
за извођење наставе у другом разреду
(српски језик, математика, свет око нас,
музичка култура, ликовна култура) – у
електронском облику
на сајту
СРПСКИ ЈЕЗИК
12110* др Славица Јовановић
Читанка + CD (аудио компакт диск)
12111* др Славица Јовановић
Вежбанка за српски језик
12112* др Славица Јовановић
653,00
8%
705,24
583,00
8%
629,64
Српски језик + CD (интерактивни компакт
диск)
621,00
8%
670,68
31428 др Славица Јовановић
Настава српског језика у другом разреду
основне школе – Приручник за наставнике
323,00
8%
348,84
31421 др Славица Јовановић
Оријентациони распоред наставног
градива српског језика у 2. разреду
– са припремама – у штампаном облику
12010* др Славица Јовановић
Око Сунца – читанка плус
653,00
8%
705,24
12011* Мирјана Ковачевић
Радна свеска за српски језик уз Читанку
плус
583,00
8%
629,64
12015* Ивана Цмиљановић
Читам и пишем латиницу
780,00
8%
842,40
12113*
Абецедар
Уџбеник за учење латинице
983,00
8%
1061,64
31427 Радмила Жежељ-Ралић
Приручник за учитеље уз уџбеник Абецедар
137,00
8%
147,96
12115* Десанка Стојић-
Учим латиницу
646,00
8%
697,68
31426
Приручник за учитеље уз уџбеник Учим
латиницу
137,00
20%
164,40
Права, крива, слово – латиница
364,21
8%
393,35
621,00
8%
670,68
555,00
8%
599,40
689,00
8%
744,12
188,00
8%
203,04
Косовац
Биљана Поповић
Радмила Жежељ-Ралић
Драган Ралић
-Јањушевић
Десанка Стојић-Јањушевић
62029 Зона Мркаљ
бесплатно
МАТЕМАТИКА
12201* Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
12202* Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
12213 др Бранислав Поповић
Мирјана Стојсављевић
Математика 2 + CD (интерактивни компакт
диск)
– уџбеник
Математика 2
– вежбанка
Збирка решених задатака из математике –
за оне који желе и могу више
12204 Оливера Тодоровић
Контролне вежбе из математике 2
73201 Оливера Тодоровић
Математика 2 – радни листићи
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић
12
на сајту
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
1
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
664,00
8%
717,12
650,00
8%
702,00
480,00
8%
518,40
180,56
8%
195,00
214,00
8%
231,12
481,00
8%
519,48
413,00
8%
446,04
Размишљам и стварам
Ликовна култура
710,00
8%
766,80
Размишљам и стварам – ликовна култура,
приручник за учитеље
289,00
8%
312,12
226,00
8%
244,08
619,00
8%
668,52
534,00
8%
576,72
302,00
8%
326,16
СВЕТ ОКО НАС
12310* др Биљана Требјешанин Свет око нас – уџбеник
12312*
Биљана Гачановић
Љиљана Новковић
др Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић
Љиљана Новковић
Истраживанка – радна свеска уз уџбеник
Свет око нас
12313 др Биљана Требјешанин Проверанка 2
Биљана Гачановић
Љиљана Новковић
12314 Биљана Гачановић
Љиљана Новковић
др Биљана Требјешанин
Контролна свеска уз уџбенички комплет Свет
око нас
Контролни задаци за Свет око нас
– за 2. разред основне школе
ново
31506 др Биљана Требјешанин Активно кроз свет око нас 2
Биљана Гачановић
Љиљана Новковић
Приручник за учитеље
МУЗИЧКА КУЛТУРА
12321* др Гордана Стојановић
Музичка култура 2 + CD (аудио компакт диск)
31423 др Гордана Стојановић
Музичка култура 2 – приручник за учитеље
др Зорислава Васиљевић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
12322* Коста Богдановић
31424
мр Рајка Бошковић
мр Бранислав Николић
Драгица Миловановић
Коста Богдановић
мр Рајка Бошковић
Татјана Лалић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
31828 др Габриела Крагујевић
Физичко васпитање
Приручник за учитеље
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
12510* Зорана Ненезић
12511* Зорана Ненезић
31719 Зорана Ненезић
Зорана Ненезић
EASY 2 + CD (интерактивни компакт диск)
Уџбеник – друга година учења
EASY 2 + CD (аудио компакт диск)
Радна свеска
EASY 2
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у другом разреду – у електронском
облику
на сајту
РУСКИ ЈЕЗИК
12520* др Људмила Поповић
Јелена Гинић
12521* др Људмила Поповић
Јелена Гинић
69035 др Људмила Поповић
31739
Јелена Гинић
др Људмила Поповић
Јелена Гинић
РОДНИЧОК 2
Уџбеник – друга година учења
РОДНИЧОК 2
Радна свеска
РОДНИЧОК 2 – аудио компакт диск
РОДНИЧОК 2
Приручник за наставнике
13
664,00
8%
717,12
534,00
8%
576,72
272,00
8%
293,76
617,00
8%
666,36
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
1
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
664,00
8%
717,12
534,00
8%
576,72
573,00
8%
618,84
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
12530* Илдико Врачарић
12531*
31759
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
DU UND ICH 2 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – друга година учења
DU UND ICH 2
Радна свеска
DU UND ICH 2
Приручник за наставнике
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
12540* Весна Фила
COULEURS + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – друга година учења
664,00
8%
717,12
12541*
COULEURS
Радна свеска
534,00
8%
576,72
COULEURS
Приручник за наставнике
529,00
8%
571,32
12550* Јулијана Вучо
INSIEME! 2
Уџбеник – друга година учења
664,00
8%
717,12
12551* Јулијана Вучо
INSIEME! 2
Радна свеска
534,00
8%
576,72
69401 Јулијана Вучо
INSIEME! 2 – аудио-касета
254,00
8%
274,32
69421
INSIEME! 2 – аудио компакт диск
272,00
8%
293,76
INSIEME! 2
Приручник за наставнике
452,00
8%
488,16
¡HOLA AMIGOS! 2
Уџбеник – друга година учења
664,00
8%
717,12
¡HOLA AMIGOS! 2
Радна свеска
534,00
8%
576,72
254,00
8%
274,32
272,00
8%
293,76
419,00
8%
452,52
517,00
8%
558,36
31779
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Саша Модерц
Саша Модерц
31702
Саша Модерц
Јулијана Вучо
Саша Модерц
Јулијана Вучо
Саша Модерц
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
12560* Јелена Филиповић
12561*
69501
69521
31791
Јасна Стојановић
Зорана Милићевић
Јелена Филиповић
Јасна Стојановић
Зорана Милићевић
Јелена Филиповић
Јасна Стојановић
Зорана Милићевић
Јелена Филиповић
Јасна Стојановић
Зорана Милићевић
Јелена Филиповић
Јасна Стојановић
Зорана Милићевић
¡HOLA AMIGOS! 2 – аудио-касета
¡HOLA AMIGOS! 2 – аудио компакт диск
¡HOLA AMIGOS! 2
Приручник за наставнике
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ВЕРСКА НАСТАВА
12411* Андрија Копиловић
Исусови пријатељи, католичка веронаука
14
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
1
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
12340* Драган Маринчић
Од играчке до рачунара
454,00
8%
490,32
11341*
Вежбанка – Од играчке до рачунара
за први и други разред
454,00
8%
490,32
642,00
8%
693,36
331,00
8%
357,48
Драгољуб Васић
Драган Маринчић
Драгољуб Васић
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
12325* Силвија Перић
Вилма Нишкановић
31429 Силвија Перић
Вилма Нишкановић
Свуда пођи, кући дођи
Народна традиција
Свуда пођи, кући дођи
Народна традиција – приручник за
наставнике
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
12316* Вера Матановић
Чувари природе 2 + CD (интерактивни
компакт диск)
979,00
8%
1057,32
31422
Чувари природе 2
Приручник за учитеље
164,00
8%
177,12
497,00
8%
536,76
394,00
8%
425,52
287,00
8%
309,96
331,00
8%
357,48
266,00
8%
287,28
509,00
8%
549,72
358,00
8%
386,64
394,00
8%
425,52
265,00
20%
318,00
2605,00
8%
2813,40
800,00
20%
960,00
Бранислав Станец
Вера Ђорђевић
Вера Матановић
Бранислав Станец
Вера Ђорђевић
ЛЕКТИРА
ОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА
12915 Бранко Ћопић
ДОЖИВЉАЈИ МАЧКА ТОШЕ
12917
СРПСКЕ НАРОДНЕ БАЈКЕ
12903 Х. К. Андерсен
12905 А. С. Пушкин
ПАЛЧИЦА – избор бајки
БАЈКЕ
Бајка о рибару и рибици
Бајка о цару Салтану
ДЕЦА МОГУ ДА ПОЛЕТЕ – избор поезије
за децу
ПЛАВА МЕСЕЧИНА – избор поезије
за децу
ЈА САМ ЧУДО ВИДЕО
– избор народних загонетки, шаљивих прича и
песама, бајки, басни и пословица
13911 Љубивоје Ршумовић
12907 Добрица Ерић
12909
ДОПУНСКИ ИЗБОР
12913 Игор Коларов
Бранко Стевановић
12901
Е, БАШ ТО! – избор из савремене поезије
за децу
АКО ЖЕЛИШ – избор из савремене
поезије за децу
НАСТАВНА СРЕДСТВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
70512 мр Милован Рапајић
Звучна читанка 2 (на 4 аудио компакт диска)
30703 Поповић З.
Мултимедијални буквар – латиница
Поповић Т.
Борковић Т.
МАТЕМАТИКА
60126 Нада Кораћ
Мастермат – господар бројева
713,00
8%
770,04
64006 Марко Игњатовић
Вишеслојне зидне слике – Математика 2,
комплет транспарентних фолија
3460,00
20%
4152,00
64010 Радмила Раденковић
Постери за математику, таблица множења
274,00
8%
295,92
15
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
1
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
137,00
20%
164,40
300,00
8%
324,00
СВЕТ ОКО НАС
68203 Милица Ћук
Марија Митровић
Бранимир Инђић
Календар природе 2
МУЗИЧКА КУЛТУРА
70231 Мирјана Ивановић
Музика коју волим 2 – аудио компакт диск
70302 Мирјана Ивановић
Музичка збирка 2, на аудио компакт диску
2194,00
8%
2369,52
70121 Мирјана Ивановић
Избор песама за певање 2
Приручник, комплет зидних слика и аудио
компакт диск
1920,00
8%
2073,60
70115 Мирјана Ивановић
Родољубиве песме 1 − 8. разреда,
аудио компакт диск
315,00
20%
378,00
70255 Гордана Стојановић
Музичка култура 2, уз уџбеник на аудио
компакт диску
378,00
8%
408,24
12324 Елеонора Гвозденовић
И ово сам ја 2
540,00
8%
583,20
У свету електрицитета – библиотека „Мали
истраживач”
130,00
8%
140,40
НЕРАСКИДИВЕ ВЕЗЕ
Читанка за природу и друштво
за 2. и 3. разред
684,00
8%
738,72
12323 Оливера Викторовић
Драмске игре и покрет
445,00
8%
480,60
31425 Оливера Викторовић
Драмске игре и покрет
Приручник за учитеље
171,00
8%
184,68
ОСТАЛО
62050
Снежана Парезановић-Ристић
Весна Јањевић-Поповић
Вера Бојовић
12311 Биљана Гачановић
Марија Капс
Петар Радичевић
ТРЕЋИ РАЗРЕД
OБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Оријентациони распоред и припреме
за извођење наставе у трећем разреду
(српски језик, математика, природа и
друштво, музичка култура, ликовна
култура) – у електронском облику
на сајту
СРПСКИ ЈЕЗИК
13110* др Вук Милатовић
Читанка + CD (аудио компакт диск)
13111* др Вук Милатовић
653,00
8%
705,24
Наставни листови за српски језик
583,00
8%
629,64
13112* др Вук Милатовић
Српски језик + CD (интерактивни компакт
диск)
621,00
8%
670,68
31430 др Вук Милатовић
Настава српског језика и књижевности у
трећем разреду
Приручник за наставнике
315,00
8%
340,20
31431 Душанка Бојовић
Оријентациони распоред наставног
градива српског језика у 3. разреду –
са припремама – у штампаном облику
др Славица Јовановић
16
бесплатно
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
621,00
8%
670,68
555,00
8%
599,40
560,00
8%
604,80
757,00
8%
817,56
188,00
8%
203,04
МАТЕМАТИКА
13201* Оливера Тодоровић
Математика 3 + CD (интерактивни компакт
диск)
– уџбеник
13202* Оливера Тодоровић
Математика 3
– вежбанка
Откривам чудесни свет математике –
збирка задатака
Збирка решених задатака из математике
– за оне који желе и могу више
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић
13203* Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
13213 др Бранислав Поповић
13204 Оливера Тодоровић
Контролне вежбе из математике 3
73301 Оливера Тодоровић
Математика 3 – радни листићи
13310*
Природа и друштво
Уџбеник
664,00
8%
717,12
Завичајница – радна свеска уз уџбеник
Природа и друштво
650,00
8%
702,00
494,00
8%
533,52
180,56
8%
195,00
513,00
8%
554,04
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић
на сајту
ПРИРОДА И ДРУШТВО
13312*
Љиљана Новковић
Биљана Гачановић
др Биљана Требјешанин
Љиљана Новковић
Биљана Гачановић
др Биљана Требјешанин
13311 Љиљана Новковић
Биљана Гачановић
др Биљана Требјешанин
Проверанка 3
Контролна свеска уз уџбенички комплет
Природа и друштво
13314 др Биљана Требјешанин Контролни задаци за Природу и друштво –
Биљана Гачановић
Љиљана Новаковић
за 3. разред основне школе
ново
13313 др Бошко Влаховић
Наш крај – Западно Поморавље
13317 др Илија Мисаиловић
Наш крај – Златиборски округ
536,00
8%
578,88
13319 Милан Бојанић
Наш крај – Банат
813,00
8%
878,04
13321 Сава Стекић
Наш крај – Београд и околина
513,00
8%
554,04
13322
Наш крај – Нишавски округ
513,00
8%
554,04
Наш крај – Косовскомитровачки округ
513,00
8%
554,04
13326
13327 Радислав Стојановић
13328 Владимир Кривошејев
13330 Живота Урошевић
Наш крај – Косовско Поморавље
Наш крај – Призренски округ
513,00
8%
554,04
529,00
8%
571,32
Наш крај – Колубарски округ
Наш крај – Борски и Зајечарски округ
601,00
8%
649,08
513,00
8%
554,04
13315 Јован Илић
Мој први атлас
540,00
8%
583,20
Томислав Савовић
13325
Стеван Симић
др Милутин Ђорђевић
и др.
Марко Мадуловић
Љубиша Пантовић
Ратко Стојиљковић
Милан Даниловић
Милан Савић
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
13610* Зорана Ненезић
EASY 3 + CD (интерактивни компакт диск)
Уџбеник – трећа година учења
664,00
8%
717,12
13611* Зорана Ненезић
EASY 3 + CD (аудио компакт диск)
Радна свеска
534,00
8%
576,72
69118 Зорана Ненезић
EASY 3 – аудио-касета
384,00
8%
414,72
Љубинка Симидријевић
Љубинка Симидријевић
Љубинка Симидријевић
17
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
31717 Зорана Ненезић
Љубинка Симидријевић
Зорана Ненезић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
EASY 3 – приручник за наставнике
на сајту
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у трећем разреду – у електронском
облику
на сајту
РУСКИ ЈЕЗИК
13620* Људмила Поповић
РОДНИЧОК 3
Уџбеник – трећа година учења
664,00
8%
717,12
13621* Људмила Поповић
РОДНИЧОК 3
Радна свеска
534,00
8%
576,72
69037 Људмила Поповић
РОДНИЧОК 3 – аудио компакт диск
480,00
8%
518,40
31737
РОДНИЧОК 3
Приручник за наставнике
595,00
8%
642,60
664,00
8%
717,12
534,00
8%
576,72
529,00
8%
571,32
Јелена Гинић
Јелена Гинић
Јелена Гинић
Људмила Поповић
Јелена Гинић
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
13630* Илдико Врачарић
13631*
31757
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
DU UND ICH 3 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – трећа година учења
DU UND ICH 3
Радна свеска
DU UND ICH 3
Приручник за наставнике
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
13640* Весна Фила
MOTS
Уџбеник – трећа година учења
664,00
8%
717,12
13641*
MOTS
Радна свеска
534,00
8%
576,72
243,00
8%
262,44
MOTS
Приручник за наставнике
529,00
8%
571,32
Француске песме 3 – компакт диск
274,00
20%
328,80
664,00
8%
717,12
534,00
8%
576,72
562,00
8%
606,96
485,00
8%
523,80
664,00
8%
717,12
69237
31777
69228
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Биљана Аксентијевић
MOTS – аудио компакт диск
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
13650* Јулијана Вучо
Саша Модерц
13651* Јулијана Вучо
Саша Модерц
69422 Јулијана Вучо
31703
Саша Модерц
Јулијана Вучо
Саша Модерц
INSIEME ! 3
Уџбеник – трећа година учења
INSIEME ! 3
Радна свеска
INSIEME ! 3 – аудио компакт диск
INSIEME ! 3
Приручник за наставнике
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
13660* Јелена Филиповић
Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Џени Грац
¡HOLA AMIGOS! 3
Уџбеник – трећа година учења
18
Наручујем
7
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
534,00
8%
576,72
658,00
8%
710,64
364,00
8%
393,12
Музичка култура 3 + CD (аудио компакт диск)
579,00
8%
625,32
31435 Гордана Стојановић
Музичка култура 3 – приручник за
наставнике
620,00
8%
669,60
63031 Габријела Грујић-Гарић
Музичко описмењавање
Радна свеска
129,00
8%
139,32
70115 Мирјана Ивановић
Родољубиве песме 1 − 8. разреда,
аудио компакт диск
315,00
20%
378,00
13810* Коста Богдановић
Учим и стварам –
ликовна култура
710,00
8%
766,80
Учим и стварам
Приручник за учитеље за ликовну културу
317,00
8%
342,36
354,00
8%
382,32
ШИФРА
АУТОР
1
2
13661* Јелена Филиповић
69522
31792
Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Џени Грац
Јелена Филиповић
Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Џени Грац
Јелена Филиповић
Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Џени Грац
¡HOLA AMIGOS! 3 – радна свеска
¡HOLA AMIGOS! 3 – аудио компакт диск
¡HOLA AMIGOS! 3
Приручник за наставнике
МУЗИЧКА КУЛТУРА
13710*
Гордана Стојановић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
31436
мр Рајка Бошковић
Бранислав Николић
Татјана Лалић
Коста Богдановић
мр Рајка Бошковић
Татјана Лалић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
31438 др Габриела Крагујевић
Физичко васпитање
Приручник за учитеље
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ВЕРСКА НАСТАВА
13410* др Игњатије Мидић
Православни катихизис
540,00
8%
583,20
13411* Андрија Копиловић
Пут живота
католичка веронаука на хрватском језику
540,00
8%
583,20
702,00
8%
758,16
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
13420* Бранка Бубањ
Милеса Влајков
Татјана Пејовић Себић
Грађанско васпитање – уџбеник
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
13339* Силвија Перић
Све, све, али занат
уџбеник
642,00
8%
693,36
31439 Силвија Перић
Приручник за наставнике за народну
традицију
364,00
8%
393,12
13340*
Од играчке до рачунара
516,00
8%
557,28
Вежбанка – Од играчке до рачунара
507,00
8%
547,56
979,00
8%
1057,32
Вилма Нишкановић
Вилма Нишкановић
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
13341*
Драган Маринчић
Драгољуб Васић
Драгољуб Васић
Драган Маринчић
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
13309* Вера Матановић
Бранислав Станец
Вера Ђорђевић
Чувари природе 3
19
Наручујем
7
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
130,00
8%
140,40
445,00
8%
480,60
191,00
8%
206,28
ПОЗИВ НА ПУТОВАЊЕ – избор поезије и
прозе за децу
313,00
8%
338,04
13909 Браћа Грим
ЦАРЕВ ТРЕЋИ СИН – избор бајки
304,00
8%
328,32
13903
ПРИЧЕ СА ИЗВОРА – избор народних бајки,
приповедака и басни за 3. и 4. разред
364,00
8%
393,12
292,00
8%
315,36
377,00
8%
407,16
2770,00
8%
2991,60
3460,00
20%
4152,00
713,00
8%
770,04
1931,00
8%
2085,48
1920,00
8%
2073,60
436,00
8%
470,88
300,00
8%
324,00
У свету музике – свеска за музичку културу
121,00
8%
130,68
Календар природе 3
137,00
20%
164,40
ШИФРА
АУТОР
1
2
ОСТАЛО
62050 Вера Бојовић
У свету електрицитета – библиотека „Мали
истраживач”
13815 Оливера Викторовић
31437 Оливера Викторовић
Драмске игре и покрет
Приручник за учитеље за драмске игре и
покрет
ЛЕКТИРА
ОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА
14903 Душан Радовић
ДОПУНСКИ ИЗБОР
13913 Драган Лукић
13915
СТОЛИЦЕ, ЗАШТО НЕ КОРАЧАШ – избор
поезије за децу
ПОЗИВ ЗА ИГРУ – избор драмских текстова
за децу
НАСТАВНА СРЕДСТВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
70513 мр Милован Рапајић
МАТЕМАТИКА
64007 Марко Игњатовић
60126 Нада Кораћ
МУЗИЧКА КУЛТУРА
70253 Мирјана Ивановић
70119 Габријела Грбић
70256
Мирјана Ивановић
Ранко Стевановић
Гордана Стојановић
Мирјана Мунђа
70232 Мирјана Ивановић
63023 Нада Павловић-Ленаси
Звучна читанка 3 (на 4 аудио компакт диска)
Вишеслојне зидне слике – Математика 3,
комплет транспарентних фолија
Мастермат – господар бројева
Музичка збирка 3 – на аудио компакт
дисковима
Музичке игре
Приручник и три компакт диска
Музичка култура 3 – аудио компакт диск уз
уџбеник
Музика коју волим 3 – аудио компакт диск
за ученике
ПРИРОДА И ДРУШТВО
68303 Милица Ћук
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Оријентациони распоред и припреме за
извођење наставе у четвртом разреду
(српски језик, математика, природа и
друштво, музичка култура, ликовна
култура) – у електронском облику
на сајту
СРПСКИ ЈЕЗИК
14010* мр Зорана Опачић-
Прича без краја – читанка + CD (аудио
компакт диск)
14012* др Рајна Драгићевић
Путокази – наставни листови за српски језик
-Николић
Даница Пантовић
мр Зорана Опачић-Николић
Даница Пантовић
20
686,00
8%
740,88
583,00
8%
629,64
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
14011* др Рајна Драгићевић
Српски језик и језичка култура
621,00
8%
670,68
14111* др Милија Николић
Српски језик и језичка култура
470,00
8%
507,60
14112*
Наставни листови за српски језик
480,00
8%
518,40
331,00
8%
357,48
ШИФРА
АУТОР
1
2
Мирјана Николић
Милија Николић
Мирјана Николић
31440 др Рајна Драгићевић
31441
мр Зорана Опачић-Николић
Даница Пантовић
Даница Пантовић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
Приручник за учитеље
за српски језик
Оријентациони распоред наставног
градива српског језика у 4. разреду –
са припремама – у штампаном облику
бесплатно
МАТЕМАТИКА
14210* др Милосав Марјановић Математика
14212*
14213
др Бранислав Поповић
мр Маријана Зељић
мр Александра Мандић
др Милосав Марјановић
др Бранислав Поповић
мр Маријана Зељић
мр Александра Мандић
др Милосав Марјановић
Мило Латковић
Збирка задатака из математике
(са решењима)
31445 др Бранислав Поповић
Оријентациони распоред наставног
градива математике у 4. разреду
14201* Оливера Тодоровић
Математика 4 + CD (интерактивни компакт
диск) – уџбеник
14202* Оливера Тодоровић
Математика 4
– вежбанка
Контролне вежбе из математике 4
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић
14204 Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
73401 Оливера Тодоровић
Математика 4
– радни листићи
14203* Оливера Тодоровић
Откривам чудесни свет математике –
збирка задатака
Срђан Огњановић
Срђан Огњановић
8%
670,68
462,00
8%
498,96
462,00
8%
498,96
137,00
8%
147,96
Радни листови за математику
31501 др Милосав Марјановић Приручник за учитеље
мр Маријана Зељић
621,00
бесплатно
621,00
8%
670,68
462,00
8%
498,96
188,00
8%
203,04
на сајту
560,00
8%
604,80
ПРИРОДА И ДРУШТВО
14330* Љиљана Новковић
Природа и друштво
Уџбеник
664,00
8%
717,12
14331*
Истраживанка
Радна свеска
650,00
8%
702,00
Проверанка
Контролна свеска за природу и друштво
494,00
8%
533,52
Контролни задаци за Природу и друштво –
за 4. разред основне школе
ново
180,56
8%
195,00
664,00
8%
717,12
14332
14333
Биљана Гачановић
др Биљана Требјешанин
Љиљана Новковић
Биљана Гачановић
др Биљана Требјешанин
Љиљана Новковић
Биљана Гачановић
др Биљана Требјешанин
Биљана Гачановић
др Биљана Требјешанин
Љиљана Новковић
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
14610* Зорана Ненезић
Љубинка Симидријевић
Ида Добријевић
EASY 4 + CD (интерактивни компакт диск)
Уџбеник – четврта година учења
21
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
534,00
8%
576,72
282,00
8%
304,56
14611* Зорана Ненезић
EASY 4 + CD (аудио компакт диск)
Радна свеска
31716
EASY 4 – приручник за наставнике
Љубинка Симидријевић
Ида Добријевић
Зорана Ненезић
Љубинка Симидријевић
Ида Добријевић
Зорана Ненезић
Припреме за извођење наставе
енглеског језика у четвртом разреду – у
електронском облику
на сајту
РУСКИ ЈЕЗИК
14620* Јелена Гинић
РОДНИЧОК 4
Уџбеник – четврта година учења
664,00
8%
717,12
14621* Јелена Гинић
РОДНИЧОК 4
Радна свеска
534,00
8%
576,72
69038 Јелена Гинић
РОДНИЧОК 4 – аудио компакт диск
677,00
8%
731,16
31736
РОДНИЧОК 4
Приручник за наставнике
662,00
8%
714,96
664,00
8%
717,12
534,00
8%
576,72
551,00
8%
595,08
Анита Тешић
Анита Тешић
Анита Тешић
Јелена Гинић
Анита Тешић
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
14630* Илдико Врачарић
14631*
31756
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
DU UND ICH 4 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – четврта година учења
DU UND ICH 4
Радна свеска
DU UND ICH 4 – приручник за наставнике
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
14640* Весна Фила
JOURS + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – четврта година учења
664,00
8%
717,12
14641*
JOURS
Радна свеска
534,00
8%
576,72
JOURS
Приручник за наставнике
529,00
8%
571,32
14650* Александра Блатешић
CIAO, RAGAZZI!
Уџбеник – четврта година учења
664,00
8%
717,12
14651* Александра Блатешић
CIAO, RAGAZZI!
Радна свеска
534,00
8%
576,72
69423 Александра Блатешић
CIAO, RAGAZZI! – аудио компакт диск
677,00
8%
731,16
31704 Александра Блатешић
CIAO, RAGAZZI!
Приручник за наставнике
551,00
8%
595,08
¡HOLA AMIGOS! 4
Уџбеник – четврта година учења
664,00
8%
717,12
31776
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
14660* Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Jenny T. Perdomo
Gonzáles
22
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
14661* Анђелка Пејовић
69523
31793
Маја Андријевић
Jenny T. Perdomo
Gonzáles
Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Jenny T. Perdomo
Gonzáles
Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
Jenny T. Perdomo
Gonzáles
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
534,00
8%
576,72
677,00
8%
731,16
441,00
8%
476,28
579,00
8%
625,32
710,00
8%
766,80
340,00
8%
367,20
474,00
8%
511,92
605,00
8%
653,40
605,00
8%
653,40
¡HOLA AMIGOS! 4
Радна свеска
¡HOLA AMIGOS! 4 – аудио компакт диск
¡HOLA AMIGOS! 4
Приручник за наставнике
МУЗИЧКА КУЛТУРА
14710* др Гордана Стојановић
Музичка култура 4 + CD (аудио компакт диск)
ЛИКОВНА КУЛТУРА
14810*
Коста Богдановић
мр Рајка Бошковић
Бранислав Николић
Татјана Лалић
31446 Коста Богдановић
мр Рајка Бошковић
Татјана Лалић
Маштам и стварам
Ликовна култура
Маштам и стварам
Приручник за наставнике
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
31448 Габриела Крагујевић
Физичко васпитање
Приручник за учитеље
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ВЕРСКА НАСТАВА
14410* Игњатије Мидић
Православни катихизис
14411* Андрија Копиловић
Пут цркве
католичка веронаука на хрватском језику
Инес Кезић
Иштван Добаи
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
14340* Драган Маринчић
Од играчке до рачунара
516,00
8%
557,28
14341*
Вежбанка – Од играчке до рачунара
507,00
8%
547,56
Драгољуб Васић
Драган Маринчић
Драгољуб Васић
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
14339* Силвија Перић
Друмом ходи, водом броди
уџбеник
642,00
8%
693,36
31449 Силвија Перић
Приручник за наставнике за народну
традицију
609,00
8%
657,72
1130,00
8%
1220,40
295,00
8%
318,60
130,00
8%
140,40
Вилма Нишковић
Вилма Нишковић
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
14314* Вера Матановић
Чувари природе 4 + CD (аудио компакт диск)
31442
Чувари природе 4
Приручник за учитеље
Бранислав Станец
Вера Ђорђевић
Вера Матановић
Бранислав Станец
Вера Ђорђевић
ОСТАЛО
62050 Вера Бојовић
У свету електрицитета – библиотека „Мали
истраживач”
23
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
14815 Оливера Викторовић
Драмске игре и покрет
445,00
8%
480,60
31447 Оливера Викторовић
Драмске игре и покрет
Приручник за наставнике
307,00
8%
331,56
349,00
376,92
286,00
8%
8%
8%
284,00
8%
306,72
620,00
8%
669,60
402,00
8%
434,16
333,00
8%
359,64
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
ЛЕКТИРА
ОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА
13901
14905
14907
14915
Луис Керол
Рене Гијо
Гроздана Олујић
Милован Данојлић
ДОПУНСКИ ИЗБОР
32213 Милутин Миланковић
14911 Анто Станичић
14901
АЛИСА У ЗЕМЉИ ЧУДА
БЕЛА ГРИВА
ПРИНЦ ОБЛАКА – избор бајки
СУНЦЕ ЈЕ ПОЧЕЛО ДА СЕ ЗЛАТИ – избор
поезије за децу
КРОЗ ВАСИОНУ И ВЕКОВЕ
(библ. „Књига и по“)
МАЛИ ПИРАТ
ГРАД ГРАДИЛА Б’ЈЕЛА ВИЛА – избор
митолошких, обредних и обичајних народних
лирских песама за 4. и 5. разред
308,88
14913
ИСПЕЦИ ПА РЕЦИ – избор народних
питалица, загонетки, пословица и анегдота
292,00
8%
315,36
14917 Игор Коларов
СЛОНОВСКА МУЗИКА – избор из светске
поезије и прозе за децу
394,00
8%
425,52
14910
ЈУТРО НА МЕСЕЦУ – избор из светске поезије
и прозе за децу (мек повез)
125,00
20%
150,00
НАСТАВНА СРЕДСТВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
70514 Милован Рапајић
МАТЕМАТИКА
64008 Марко Игњатовић
Звучна читанка 4 (на 4 аудио компакт диска)
2736,00
8%
2954,88
Вишеслојне зидне слике – Математика 4,
комплет транспарентних фолија
3460,00
20%
4152,00
74509 Даница Тишма
Мензуре – мере за запремину течности
137,00
20%
164,40
70304 Мирјана Ивановић
Музичка збирка 4
на аудио компакт дисковима
1783,00
8%
1925,64
70233 Мирјана Ивановић
Музика коју волим 4
на аудио компакт диску
274,00
8%
295,92
70261 Гордана Стојановић
Музичка култура 4, аудио компакт диск уз
уџбеник
Свеска за музичко описмењавање
458,00
8%
494,64
129,00
8%
139,32
У свету музике, свеска за музичку културу,
од 3. до 8. разреда
121,00
8%
130,68
Француске песме 4 на аудио компакт диску
274,00
20%
328,80
726,00
8%
784,08
564,00
8%
609,12
МУЗИЧКА КУЛТУРА
63031 Габријела Грујић-Гарић
63023
Нада Павловић-Ленаси
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
69229 Биљана Аксентијевић
ПЕТИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
15110* др Љиљана Бајић
Читанка + CD (аудио компакт диск)
15011* др Рајна Драгићевић
Српски језик и језичка култура
др Зона Мркаљ
24
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
564,00
8%
609,12
480,00
8%
518,40
480,00
8%
518,40
331,00
8%
357,48
15012* др Љиљана Бајић
Радна свеска за српски језик и
књижевност
15111* др Милија Николић
Српски језик и језичка култура
15112* др Милија Николић
Радна свеска за српски језик
31514 др Мирољуб Вучковић
Настава српског језика и књижевности у 5.
разреду
др Зона Мркаљ
др Рајна Драгићевић
Мирјана Николић
Мирјана Николић
Јагода Жунић
Оријентациони распоред наставног
градива српског језика за 5. разред – са
припремама – у електронском облику
на сајту
МАТЕМАТИКА
15210* др Владимир Мићић
15214*
15213
32250
Вера Јоцковић
др Ђорђе Дугошија
др Војислав Андрић
др Владимир Мићић
Вера Јоцковић
др Војислав Андрић
др Ђорђе Дугошија
др Војислав Андрић
др Ђорђе Дугошија
др Владимир Мићић
Вера Јоцковић
Драгољуб Милошевић
др Војислав Андрић
Математика
658,00
8%
710,64
480,00
8%
518,40
Збирка решених задатака
за оне који могу и желе више
689,00
8%
744,12
Математичка читанка
за 5. и. 6. разред основне школе
150,15
8%
162,16
Збирка задатака из математике
Припреме за часове математике у петом
разреду – у електронском облику
на сајту
ИСТОРИЈА
15314* Александра Смирнов-
Историја – радни уџбеник
15313*
Историјски атлас за пети разред
15317*
-Бркић
Снежана Ферјанчић
Данијела Стефановић
Зорица Недељковић
Група аутора
15312 Снежана Ферјанчић
Данијела Стефановић
Зорица Недељковић
Зорица Недељковић
Историјски атлас за ученике V–VIII разреда
Тестови из историје за пети разред
811,00
8%
875,88
513,00
8%
554,04
1015,00
8%
1096,20
178,00
8%
192,24
Наставни планови из историје за 5. разред
– у електронском облику
бесплатно
ГЕОГРАФИЈА
15325* др Јелена Ћалић
Географија – уџбеник
15328*
Радна свеска са немим картама за
географију
15320*
мр Милован
Миливојевић
мр Наташа Бировљев
мр Милован
Миливојевић
Рада Ситарица
др Милутин Тадић
15326* др Милутин Тадић
Рада Ситарица
Географија – уџбеник
Радна свеска за географију
25
741,00
8%
800,28
636,00
8%
686,88
758,00
8%
818,64
513,00
8%
554,04
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
716,00
8%
773,28
730,00
8%
788,40
15327* Рада Ситарица
Географска читанка
15321* Група аутора
Школски географски атлас
за ученике V–VIII разреда
Припреме часова географије
у електронском облику
др Милутин Тадић
мр Ивана Ж. Коцић-Мирјанић
Вукосава Станојевић
Наручујем
7
на сајту
БИОЛОГИЈА
15330* Биљана Јанчић
др Радиша Јанчић
Биологија + CD (интерактивни компакт диск)
15331* мр Лепосава Симоновић- Радна свеска за биологију
-Милошевић
31454 др Јелена
Станисављевић
Методички приручник и оријентациони
распоред за наставнике биологије
Јелена Станисављевић
Припреме за извођење наставе биологије
638,00
8%
689,04
534,00
8%
576,72
482,00
8%
520,56
у оквиру приручника на сајту
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
15375* Слободан Попов
Техничко и информатичко образовање
15376* Слободан Попов
Радна свеска за техничко и информатичко
образовање
Збирка материјала за техничко и
информатичко образовање
Марина Петровић
Никола Чудић
61500* Душан Стојановић
Иван Тасић
594,00
8%
641,52
527,00
8%
569,16
899,00
8%
970,92
Припреме за извођење наставе техничког и
информатичког образовања
на сајту
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
15610* Зорана Ненезић
Johnatan Pendlebury
15611* Зорана Ненезић
Johnatan Pendlebury
31651 Johnatan Pendlebury
Зорана Ненезић
Зорана Ненезић
Ида Добријевић
Зорана Ненезић
15612* Наталија Кантар
Ида Добријевић
15613* Наталија Кантар
Ида Добријевић
31715 Наталија Кантар
Ида Добријевић
Наталија Кантар
15512* др Борис Хлебец
ENJOYING ENGLISH 5 + CD (аудио компакт
диск)
Уџбеник – пета година учења
ENJOYING ENGLISH 5 + CD (интерактивни
компакт диск)
Радна свеска
ENJOYING ENGLISH 5
Приручник за наставнике
667,00
8%
720,36
512,00
8%
552,96
455,00
8%
491,40
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у петом разреду – у електронском
облику
Тестови уз уџбенички комплет Enjoying
English 5
TALK TALK 1 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – прва година учења
TALK TALK 1
Радна свеска
TALK TALK 1 − приручник за наставнике
на сајту
на сајту
667,00
8%
720,36
512,00
8%
552,96
413,00
8%
446,04
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у петом разреду (прва година учења)
– у електронском облику
Граматика енглеског језика
за основну школу
26
на сајту
513,00
8%
554,04
ШИФРА
АУТОР
1
2
15517* мр Здравко Игњатић
мр Јелена Ковачевић
32501 Карин Радовановић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
774,00
8%
835,92
224,95
8%
242,95
210,00
8%
226,80
210,00
8%
226,80
353,50
8%
381,78
Енглеско-српски и српско-енглески речник
за основну школу
FIRST STORIES
збирка прича на енглеском језику
32502 Карин Радовановић
NATURE – збирка прича на енглеском језику
32503
WORLD EXPLORERS – збирка прича на
енглеском језику
YOUR FIRST ЕNGLISH TESTS
збирка тестова за енглески језик са решењима
Наум Димитријевић
Карин Радовановић
Наум Димитријевић
32511 Наум Димитријевић
Карин Радовановић
32512 Наум Димитријевић
TEST YOUR ЕNGLISH – збирка тестова за
енглески језик са решењима
270,00
8%
291,60
32513 Наум Димитријевић
ENGLISH GRAMMAR TESTS
збирка тестова за енглески језик са решењима
298,00
8%
321,84
32514 Наум Димитријевић
TEST AND EXPAND YOUR VOCABULARY –
збирка тестова за енглески језик са решењима
420,00
8%
453,60
32515 Наум Димитријевић
TESTING IDIOMATIC ENGLISH – збирка тестова
за енглески језик са решењима
360,00
8%
388,80
31726
CLASSROOM ENGLISH
Енглески језик за школску комуникацију
за основну и средњу школу
Тестирање у настави страних језика
169,00
20%
202,80
169,00
20%
202,80
ОРБИТА 1 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – прва година учења
667,00
8%
720,36
ОРБИТА 1
Радна свеска
513,00
8%
554,04
Карин Радовановић
Карин Радовановић
Карин Радовановић
Карин Радовановић
Гордана Грба
мр Гордана Грба
31727 др Наум Димитријевић
РУСКИ ЈЕЗИК
15520* др Предраг Пипер
15521*
31745
Марина Петковић
Светлана Мирковић
др Предраг Пипер
Марина Петковић
Светлана Мирковић
др Предраг Пипер
Марина Петковић
Светлана Мирковић
Анита Мрђић
ОРБИТА 1
приручник за наставнике
на сајту
Припреме за извођење наставе руског
језика у петом разреду – у електронском
облику
на сајту
15620* др Људмила Поповић
РОДНИЧОК 5 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – пета година учења
15621* др Људмила Поповић
РОДНИЧОК 5
Радна свеска
РОДНИЧОК 5
Приручник за наставнике
мр Јелена Гинић
мр Јелена Гинић
31652 др Људмила Поповић
мр Јелена Гинић
15522* др Љубица Несторов
др Богољуб Станковић
15527* др Богољуб Станковић
31744 Валентина Девић
31556 Валентина
Девић-Романов
Граматика руског језика
за основну школу
Руско-српски и српско-руски речник
за основну школу
Руски језик у учионици
Приручник за наставнике
Руски језик – приручник за ваннаставни рад у
основним и средњим школама
667,00
8%
720,36
534,00
8%
576,72
827,00
8%
893,16
513,00
8%
554,04
833,00
8%
899,64
137,00
20%
164,40
767,00
8%
828,36
667,00
8%
720,36
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
15530* Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 1 + CD (аудио
компакт диск)
Уџбеник – прва година учења
27
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
15531* Илдико Врачарић
31763
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Цвијета Шмит
Илдико Врачарић
Цвијета Шмит
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
513,00
8%
554,04
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 1
Радна свеска
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 1
приручник за наставнике
на сајту
Припреме за извођење наставе немачког
језика у петом разреду – у електронском
облику
на сајту
15630* Гордана Летић-Глишић
KONTAKTE 5 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – пета година учења
667,00
8%
720,36
15631* Гордана Летић-Глишић
KONTAKTE 5
Радна свеска
512,00
8%
552,96
31653 Гордана Летић-Глишић
KONTAKTE 5
Приручник за наставнике
673,00
8%
726,84
15532* др Јован Ђукановић
Граматика немачког језика
за основну школу
Немачко-српски и српско-немачки речник
за основну школу
Deutsch im Unterricht
Немачки у настави
Приручник за ученике и наставнике за
основну и средњу школу
SPIEL МIТ! (Игре у настави) – приручник за
основне и средње школе
513,00
8%
554,04
774,00
8%
835,92
137,00
20%
164,40
532,00
8%
574,56
667,00
8%
720,36
512,00
8%
552,96
449,00
8%
484,92
Јасна Мајсторовић
Јасна Мајсторовић
Јасна Мајсторовић
15537* др Јован Ђукановић
31770 Нада Костић
31557 Зорана Козомарић
Наташа Вукајловић
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
15642* Душанка Точанац
Миливојев
15643* Душанка Точанац
Миливојев
31654 Душанка Точанац
Миливојев
Марија Блажић
15640* Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
LE FRANÇAIS POUR NOUS 1 + CD (аудио
компакт диск)
Уџбеник – прва година учења
LE FRANÇAIS POUR NOUS 1
Радна свеска
LE FRANÇAIS POUR NOUS 1
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе француског
језика у петом разреду – у електронском
облику
IMAGES DE FRANCE 5 + CD (аудио компакт
диск)
Уџбеник – пета година учења
на сајту
667,00
8%
720,36
15641* Весна Фила
IMAGES DE FRANCE 5
Радна свеска
512,00
8%
552,96
31775 Весна Фила
IMAGES DE FRANCE 5
Приручник за наставнике
690,00
8%
745,20
15542* др Владо Драшковић
Граматика француског језика
за основну школу
513,00
8%
554,04
15544* Тања Динић
Француско-српски српско-француски
речник
1113,00
8%
1202,04
Милица Голубовић-Тасевска
Милица Голубовић-Тасевска
28
ново
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
1
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
667,00
8%
720,36
537,00
8%
579,96
628,00
8%
678,24
667,00
8%
720,36
537,00
8%
579,96
573,00
8%
618,84
513,00
8%
554,04
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
15550* Александра Блатешић
15551* Александра Блатешић
31705 Александра Блатешић
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
15560* Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
15561* Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
31794 Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
AMICI 1 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – прва година учења
AMICI 1
Радна свеска
AMICI 1
Приручник за наставнике
¿HABLAMOS? 1 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – прва година учења
¿HABLAMOS? 1
Радна свеска
¿HABLAMOS? 1
Приручник за наставнике
МУЗИЧКА КУЛТУРА
15710*
др Гордана Стојановић
Милица Рајчевић
Музичка култура 5 + CD (аудио компакт диск)
Милица Рајчевић
31810 Мирјана Мунђа
Оријентациони распоред и припреме за
извођење наставе музичке културе у петом
разреду у електронском облику
Појмо и свирајмо
15810*
Ликовна култура
на сајту
371,00
8%
400,68
513,00
8%
554,04
368,00
8%
397,44
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Коста Богдановић
мр Рајка Бошковић
31457 Коста Богдановић
Приручник за наставнике ликовне културе
15812* Здравко Милинковић
Оријентациони распоред и припреме за
извођење наставе ликовне културе у петом
разреду у електронском облику
Ликовна култура
15814 Љиљана Перуновић
Практикум за ликовну културу
Рајка Бошковић
Драган Ђорђевић
Коста Богдановић
Рајка Бошковић
Драган Ђорђевић
Љиљана Теодоровић
Бранка Зорић
на сајту
513,00
8%
554,04
277,00
8%
299,16
400,00
8%
432,00
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
31831 др Драгољуб Вишњић
Настава физичког васпитања
од V до VIII разреда основне школе
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
31455 Мирослава Петров
Хор и оркестар
Приручник за наставнике
295,00
8%
318,60
15411* Андрија Копиловић
Пут закона
католичка веронаука на хрватском језику
464,00
8%
501,12
15337*
Чувари природе 5
1130,00
8%
1220,40
689,00
8%
744,12
538,00
8%
581,04
Ивана Петричић
Драгана Петров
15340*
Инес Кезић
Иштван Добаи
Вера Ђорђевић
др Вера Матановић
др Слободан Јовановић
Драган Маринчић
Драгољуб Васић
15341* Драган Маринчић
Драгољуб Васић
73514 Драган Маринчић
Драгољуб Васић
15316* Марко Шуица
Информатика и рачунарство
ново
Вежбанка за информатику и рачунарство
+ CD (интерактивни компакт диск)
Приручник за наставнике информатике са
припремама за час
Свакодневни живот у прошлости
за пети разред
29
на сајту
576,00
8%
622,08
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
1
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
ЈУТРА ПЛАВОГ СЉЕЗА – приче
ВЕЛИКО ДВОРИШТЕ, МАЛЕ БАЈКЕ –
избор прозе
КАПЕТАН ЏОН ПИПЛФОКС
РОБИНСОН КРУСО
ТОМ СОЈЕР
НИЈЕ БЛАГО НИ СРЕБРО НИ ЗЛАТО –
неисторијске народне песме и песме о
Немањићима и Мрњавчевићима
ЕРО С ОНОГА СВИЈЕТА
– шаљиве народне приповетке
ХАЈДУЦИ
492,00
8%
531,36
545,00
8%
588,60
492,00
554,00
411,00
8%
8%
8%
531,36
598,32
443,88
334,00
8%
360,72
334,00
8%
360,72
379,00
8%
409,32
ПЕСМЕ О МАЈЦИ
МЛАДОСТ И ПРВИ ИЗУМИ
(библ. „Књига и по“)
ШЕШИР ПРОФ. КОСТЕ ВУЈИЋА
ПРИЧЕ СА ХОРИЗОНТА – грчка
митологија (библ. „Херодотове заврзламе“)
337,00
8%
363,96
510,00
8%
550,80
358,00
8%
386,64
500,00
8%
540,00
5056,00
8%
5460,48
899,00
8%
970,92
ЛЕКТИРА
ОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА
15923 Бранко Ћопић
15917 Стеван Раичковић
15919 Душан Радовић
15901 Данијел Дефо
15903 Марк Твен
15909
15911
15913 Бранислав Нушић
ДОПУНСКИ ИЗБОР
15915 Бранко В. Радичевић
32212 Никола Тесла
18919 Милован Витезовић
34791 Александар Дудуковић
НАСТАВНА СРЕДСТВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
70515 Милован Рапајић
70510 др Милован Дешић
Звучна читанка 5 (на 4 аудио компакт диска)
Српски акценат са лакоћом
приручник и три аудио компакт диска
70524 Милорад Дешић
Мали акценатски речник српског језика
приручник и осам аудио компакт дискова
4114,00
20%
4936,80
76000 Ненад Лазаревић
Математика – од основца до дипломца –
формуле, обрасци, дефиниције
392,00
8%
423,36
33237 мр Станоје Петровић
Дидактичко-методички приручник за
наставу математике
од V до VIII разреда основне школе
130,00
20%
156,00
Сунчев планетарни систем
87,00
8%
93,96
Општа географија – планета Земља
V разред – CD ROM
891,00
20%
1069,20
Комплет слика из географије
V разред – за ученике
1851,00
20%
2221,20
64259
Родослов грчког Олимпа
308,00
8%
332,64
64262 Снежана Ферјанчић
Родослов Јулијеваца – Клаудијеваца
(постер)
294,00
8%
317,52
64263 Снежана Ферјанчић
Родослов Јулијеваца – Клаудијеваца (мапа)
57,00
8%
61,56
67560 мр Снежана Ферјанчић
Историја старог века
CD (интерактивни компакт диск)
891,00
20%
1069,20
БИОЛОГИЈА
64201 Б. Татић
Занимљивости из природе – животиње
2880,00
8%
3110,40
64202
Занимљивости из природе – биљке
2880,00
8%
3110,40
МАТЕМАТИКА
Бранислава Бајковић
Јован Мартић
Милан Петковић
ГЕОГРАФИЈА
64106
67504 др Милутин Тадић
64112 Тадић, Стевановић,
Митић
ИСТОРИЈА
др Раде Михаљчић
Г. Костић
Б. Татић
Г. Костић
30
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
64217 Б. Татић
Г. Костић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
1920,00
8%
2073,60
726,00
8%
784,08
480,00
8%
518,40
480,00
8%
518,40
546,00
8%
589,68
Пирамида исхране
ШЕСТИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
16110*
др Милка Андрић
Читанка + CD (аудио компакт диск)
16111* др Милија Николић
Српски језик и језичка култура
16112* др Милија Николић
Радна свеска за српски језик и књижевност
31515 др Милка Андрић
Настава српског језика и књижевности
у 6. разреду
Приручник за наставнике
Оријентациони распоред наставног
градива српског језика за 6. разред – са
припремама – у електронском облику
Мирјана Николић
Милка Андрић
Јагода Жунић
на сајту
МАТЕМАТИКА
16210* др Ђорђе Дугошија
16214*
16213
16212
32250
др Војислав Андрић
Вера Јоцковић
др Владимир Мићић
др Ђорђе Дугошија
др Војислав Андрић
Вера Јоцковић
др Владимир Мићић
Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
др Ђорђе Дугошија
др Војислав Андрић
Вера Јоцковић
др Владимир Мићић
Драгољуб Милошевић
Математика
689,00
8%
744,12
540,00
8%
583,20
Збирка задатака из математике
за оне који могу и желе више
480,00
8%
518,40
Математичка читанка
за 5. и 6. разред основне школе
150,15
8%
162,16
Збирка задатака из математике
Збирка задатака из математике
у припреми
Припрема за часове математике у шестом
разреду – у електронском облику
на сајту
ИСТОРИЈА
16310*
Раде Михаљчић
Историја
16311* Марко Шуица
Историјска читанка и радна свеска
16313* Раде Михаљчић
Историјски атлас за шести разред
31398
Приручник за наставнике за шести разред
Снежана Кнежевић
16312*
Марко Шуица
Снежана Кнежевић
Раде Михаљчић
Марко Шуица
Снежана Кнежевић
Марко Шуица
Тестови из историје
Биљана Крстић
Наставни планови из историје за 6. разред
– у електронском облику
Рада Ситарица
др Милутин Тадић
Географија – уџбеник
667,00
8%
720,36
517,00
8%
558,36
513,00
8%
554,04
452,00
8%
488,16
459,00
8%
495,72
бесплатно
ГЕОГРАФИЈА
16320*
16322* Рада Ситарица
др Милутин Тадић
мр Ивана Ж. Коцић-Мирјанић
Вукосава Станојевић
Радна свеска за географију
Припреме часова географије
у електронском облику
31
780,00
8%
842,40
513,00
8%
554,04
на сајту
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
177,00
8%
191,16
780,00
8%
842,40
513,00
8%
554,04
16323* мр Ивана Ж. Коцић-
Вежбанка за географију (неме карте)
16325* др Љиљана Гавриловић
Географија – уџбеник
16326* др Љиљана Гавриловић
Радна свеска за географију
-Мирјанић
Милена Перишић
Милена Перишић
Марија Бркић
Милена Перишић
Марија Бркић
ново
Припрема часова географије – у
електронском облику
Наручујем
7
на сајту
БИОЛОГИЈА
16330*
др Бригита Петров
Биологија + CD (интерактивни компакт диск)
689,00
8%
744,12
16334* др Бригита Петров
Радна свеска за биологију
513,00
8%
554,04
16333 Васа Павковић
Упознај наше дневне лептире
427,00
8%
461,16
15333 др Радосав Секулић
Упознајмо инсекте
404,00
20%
484,80
31465 др Јелена
Методички приручник и оријентациони
распоред за наставнике биологије
482,00
8%
520,56
Станисављевић
др Бригита Петров
др Јелена
Станисављевић
др Бригита Петров
Припреме за извођење наставе биологије
у оквиру приручника на сајту
ФИЗИКА
16350* Дарко Капор
Физика + CD (интерактивни компакт диск)
16354* Јован Шетрајчић
Збирка задатака из физике са
лабораторијским вежбама
16357 Јован Шетрајчић
16359* Милан Распоповић
16351 Татјана Бобић
16352 Душанка Обадовић
Јован Шетрајчић
Бранислав Цветковић
Милан Распоповић
Милица Павков
Маја Стојановић
Гордана Хајдуковић-Јандрић
561,00
8%
605,88
540,00
8%
583,20
Вежбанка из физике
Физика– са збирком задатака,
лабораторијским вежбама и тестовима
+ CD (интерактивни компакт диск)
538,00
8%
581,04
869,00
8%
938,52
Тестови знања из физике
Једноставни огледи
213,00
8%
230,04
561,00
8%
605,88
Оријентациони распоред наставног
градива и припреме часова физике
– у електронском облику
на сајту
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
16375* Слободан Попов
Техничко и информатичко образовање
16376* Слободан Попов
Радна свеска за техничко и информатичко
образовање
Збирка материјала за техничко и
информатичко образовање
Тијана Тешан
Никола Чудић
61600* Боја Стефановић
Иван Тасић
594,00
8%
641,52
527,00
8%
569,16
900,00
8%
972,00
Припреме за извођење наставе техничког и
информатичког образовања
на сајту
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
16610* Зорана Ненезић
Jonathan Pendlebury
Ида Добријевић
ENJOYING ENGLISH + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – шеста година учења
32
667,00
8%
720,36
4
5
Цена +
ПДВ
6
16611* Зорана Ненезић
ENJOYING ENGLISH 6
Радна свеска
512,00
8%
552,96
31661
ENJOYING ENGLISH 6
Приручник за наставнике
413,00
8%
446,04
ШИФРА
АУТОР
1
2
Jonathan Pendlebury
Ида Добријевић
Jonathan Pendlebury
Зорана Ненезић
Ида Добријевић
Зорана Ненезић
Љубинка Симидријевић
Зорана Ненезић
16612* Наталија Кантар
16613* Наталија Кантар
31714 Наталија Кантар
Наталија Кантар
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у шестом разреду – у електронском
облику
Тестови уз уџбенички комплет Enjoying
English 6
ТАLK TALK 2 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – друга година учења
TALK TALK 2
Радна свеска
TALK TALK 2
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у шестом разреду (друга година
учења) – у електронском облику
на сајту
на сајту
667,00
8%
720,36
512,00
8%
552,96
413,00
8%
446,04
на сајту
РУСКИ ЈЕЗИК
16520* др Предраг Пипер
ОРБИТА 2 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – друга година учења
667,00
8%
720,36
16521* др Предраг Пипер
ОРБИТА 2
Радна свеска
513,00
8%
554,04
31767 др Предраг Пипер
ОРБИТА 2
Приручник за наставнике
413,00
8%
446,04
Марина Петковић
Светлана Мирковић
Марина Петковић
Светлана Мирковић
Марина Петковић
Светлана Мирковић
Анита Мрђић
16620* Људмила Поповић
Јелена Гинић
16621* Људмила Поповић
Јелена Гинић
31662 Људмила Поповић
Јелена Гинић
Припреме за наставу руског језика у
шестом разреду – у електронском облику
РОДНИЧОК 6 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – шеста година учења
РОДНИЧОК 6
Радна свеска
РОДНИЧОК 6
Приручник за наставнике
на сајту
667,00
8%
720,36
512,00
8%
552,96
413,00
8%
446,04
667,00
8%
720,36
513,00
8%
554,04
413,00
8%
446,04
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
16530* Илдико Врачарић
16531*
31765
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Цвијета Шмит
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
16630* Гордана Летић-Глишић
Јасна Мајсторовић
Александра Обрадовић
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCHI! 2 + CD (аудио
компакт диск)
Уџбеник – друга година учења
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 2
Радна свеска
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 2
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе немачког
језика у шестом разреду – у електронском
облику
KONTAKTE 6 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – шеста година учења
33
на сајту
667,00
8%
720,36
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
16631* Гордана Летић-Глишић
KONTAKTE 6
Радна свеска
512,00
8%
552,96
31663 Гордана Летић-Глишић
KONTAKTE 6
Приручник за наставнике
413,00
8%
446,04
667,00
8%
720,36
512,00
8%
552,96
413,00
8%
446,04
ШИФРА
АУТОР
1
2
Јасна Мајсторовић
Александра Обрадовић
Јасна Мајсторовић
Александра Обрадовић
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
16642* Душанка Точанац
Миливојев
16643* Душанка Точанац
Миливојев
31668 Душанка Точанац
Миливојев
Марија Блажић
16640* Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
16641* Весна Фила
31664
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
LE FRANÇAIS POUR NOUS 2 + CD (аудио
компакт диск)
Уџбеник – друга година учења
LE FRANÇAIS POUR NOUS 2
Радна свеска
LE FRANÇAIS POUR NOUS 2
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе француског
језика у шестом разреду – у електронском
облику
IMAGES DE FRANCE 6 + CD (аудио компакт
диск)
Уџбеник – шеста година учења
IMAGES DE FRANCE 6
Радна свеска
IMAGES DE FRANCE 6
Приручник за наставнике
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
AMICI 2 + CD (аудио компакт диск)
16550* Александра Блатешић
Јасмина Стојковић
16551* Александра Блатешић
Јасмина Стојковић
31706 Александра Блатешић
Јасмина Стојковић
Уџбеник – друга година учења
AMICI 2
Радна свеска
AMICI 2
Приручник за наставнике
на сајту
809,00
8%
873,72
512,00
8%
552,96
469,00
8%
506,52
667,00
8%
720,36
512,00
8%
552,96
443,00
8%
478,44
667,00
8%
720,36
512,00
8%
552,96
413,00
8%
446,04
513,00
8%
554,04
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
16560* Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
16561* Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
31795 Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
¿HABLAMOS? 2 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – друга година учења
¿HABLAMOS? 2
Радна свеска
¿HABLAMOS? 2
Приручник за наставнике
МУЗИЧКА КУЛТУРА
16710* др Гордана Стојановић
Милица Рајчевић
Милица Рајчевић
16711* Оливера Ђурић
Музичка култура + CD (аудио компакт диск)
Оријентациони распоред и припреме
за извођење наставе музичке културе у
шестом разреду – у електронском облику
Музичка култура + CD (аудио компакт диск)
на сајту
513,00
8%
554,04
513,00
8%
554,04
513,00
8%
554,04
347,00
8%
374,76
ЛИКОВНА КУЛТУРА
16810* Здравко Милинковић
Ликовна култура
16811* Коста Богдановић
Ликовна култура
31468 Коста Богдановић
Приручник за наставнике ликовне културе
Љиљана Теодоровић
мр Рајка Бошковић
Рајка Бошковић
Драган Ђорђевић
34
Наручујем
7
ШИФРА
1
АУТОР
2
Коста Богдановић
Рајка Бошковић
Драган Ђорђевић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
16814 Љиљана Перуновић
Оријентациони распоред и припреме
за извођење наставе ликовне културе у
шестом разреду – у електронском облику
Практикум за ликовну културу
16337*
Чувари природе 6
Бранка Зорић
Цена +
ПДВ
6
на сајту
295,00
8%
318,60
1130,00
8%
1220,40
689,00
8%
744,12
538,00
8%
581,04
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
16340*
16341*
Вера Ђорђевић
др Вера Матановић
др Слободан Јовановић
Драгољуб Васић
Драган Маринчић
Миодраг Стојановић
Драгољуб Васић
Драган Маринчић
Миодраг Стојановић
73614
16411* Андрија Копиловић
Инес Кезић
Иштван Добаи
Рачунарство и информатика
Вежбанка за рачунарство и информатику
Приручник за наставнике информатике са
припремама за час
Исусов пут
католичка веронаука на хрватском језику
на сајту
464,00
8%
501,12
374,00
8%
403,92
470,00
8%
507,60
349,00
8%
376,92
265,00
8%
286,20
540,00
540,00
499,00
333,00
8%
8%
8%
8%
583,20
583,20
538,92
359,64
399,00
8%
430,92
157,00
8%
169,56
281,00
8%
303,48
699,00
8%
754,92
ЛЕКТИРА
ОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА
16901 Коста Трифковић
32201 Бранислав Нушић
16913
16915
ИЗБИРАЧИЦА
АУТОБИОГРАФИЈА
(библ. „Књига и по“)
СВИ ОСТАШЕ, ГОСПО, У КОСОВУ – избор
народних песама о Косовском боју и
покосовским временима
СПОМИЊЕ СЕ КРАЉЕВИЋУ МАРКО –
избор народних песама
ДОПУНСКИ ИЗБОР
16917
16903
16905
16907
32206
Владимир Андрић
Бранко Ћопић
Тоне Селишкар
Ференц Молнар
Хенрик Сјенкјевич
ПУСТОЛОВНЕ ПРИЧЕ
ОРЛОВИ РАНО ЛЕТЕ
ДРУЖИНА СИЊИ ГАЛЕБ
ДЕЧАЦИ ПАВЛОВЕ УЛИЦЕ
КРОЗ ПУСТИЊУ И ПРАШУМУ
(библ. „Књига и по“)
ОСТАЛО
31467 Оливера Викторовић
31966 Оливера Викторовић
34796 Група аутора
Драмска радионица 1
Драмска радионица 1
Приручник за наставнике
In nomine Dei, кратка историја крсташких
ратова
НАСТАВНА СРЕДСТВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
70516 мр Милован Рапајић
ИСТОРИЈА
Родослови
64236 Андрија Веселиновић
Звучна читанка 6 (на 4 аудио компакт диска)
2430,00
8%
2624,40
НЕМАЊИЋИ – постер
294,00
8%
317,52
64237 Андрија Веселиновић
НЕМАЊИЋИ – мапа
40,00
8%
43,20
64238 Андрија Веселиновић
ЛАЗАРЕВИЋИ – постер
220,00
8%
237,60
64239 Андрија Веселиновић
ЛАЗАРЕВИЋИ – мапа
40,00
8%
43,20
35
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
64240 Андрија Веселиновић
БРАНКОВИЋИ – постер
294,00
8%
317,52
64241
64242 Андрија Веселиновић
64243 Андрија Веселиновић
БРАНКОВИЋИ – мапа
КОТРОМАНИЋИ – постер
КОТРОМАНИЋИ – мапа
40,00
220,00
8%
8%
43,20
237,60
40,00
8%
43,20
64252 Радивој Радић
КОМНИНИ – постер
294,00
8%
317,52
64253 Радивој Радић
КОМНИНИ – мапа
57,00
8%
61,56
64254 Радивој Радић
ПАЛЕОЛОЗИ – постер
294,00
8%
317,52
64255 Радивој Радић
ПАЛЕОЛОЗИ – мапа
57,00
8%
61,56
64256 Катарина Тешић
ЕНГЛЕСКИ КРАЉЕВИ (1066–1485) – постер
294,00
8%
317,52
64257 Катарина Тешић
ЕНГЛЕСКИ КРАЉЕВИ (1066–1485) – мапа
57,00
8%
61,56
64266 Смиља Марјановић-
КАПЕТИ И ВАЛОА – постер
294,00
8%
317,52
64267
КАПЕТИ – мапа
57,00
8%
61,56
ВАЛОА – мапа
57,00
8%
61,56
Мрњавчевићи (постер)
220,00
8%
237,60
64265 Андрија Веселиновић
64223 Андрија Веселиновић
Мрњавчевићи (мапа)
57,00
8%
61,56
Црнојевићи (постер)
294,00
8%
317,52
64224 Андрија Веселиновић
Црнојевићи (мапа)
57,00
8%
61,56
Историјске карте
64401 Милош Благојевић
Српске земље 1282–1321.
1920,00
20%
2304,00
64402 Милош Благојевић
Србија у другој половини 12. века и првој
половини 13. века
1920,00
20%
2304,00
64406 С. Мишић
Европа половином 14. века
1920,00
20%
2304,00
64407 Милош Благојевић
Српске земље 1356–1371.
1920,00
20%
2304,00
64409 Милош Благојевић
Српске земље 1373–1395.
1920,00
20%
2304,00
64410 Милош Благојевић
Српска деспотовина и Краљевина Босна у
првој четвртини 15. века
1920,00
20%
2304,00
74203
Компас за ученике
137,00
20%
164,40
34100 Миливој Југин
Сви смо космонаути
278,51
8%
300,79
Музика коју волим 6
компакт диск за ученике
321,00
8%
346,68
726,00
8%
784,08
564,00
8%
609,12
ШИФРА
АУТОР
1
2
Андрија Веселиновић
64226
64264
-Душанић
Смиља Марјановић-Душанић
Смиља Марјановић-Душанић
Андрија Веселиновић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
ФИЗИКА
МУЗИЧКА КУЛТУРА
70235 др Гордана Стојановић
Нада Ћирић
СЕДМИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
17010* др Милка Андрић
Читанка + CD (аудио компакт диск)
17011* др Александар
Српски језик и језичка култура
Милановић
36
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
564,00
8%
609,12
509,00
8%
549,72
516,00
8%
557,28
516,00
8%
557,28
17012* др Милка Андрић
Радна свеска за српски језик и књижевност
31470 Милка Андрић
Настава српског језика у седмом разреду
17111* др Милија Николић
17112* др Милија Николић
Српски језик и језичка култура
Радна свеска за српски језик
др Александар
Милановић
Јагода Жунић
Оријентациони распоред наставног градива
српског језика за 7. разред – са припремама
– у електронском облику
на сајту
МАТЕМАТИКА
17210* др Војислав Андрић
17214*
17213
31970
др Ђорђе Дугошија
Вера Јоцковић
др Владимир Мићић
др Војислав Андрић
др Ђорђе Дугошија
Вера Јоцковић
др Владимир Мићић
др Војислав Андрић
др Ђорђе Дугошија
Вера Јоцковић
др Владимир Мићић
Владимир Мићић
Вера Јоцковић
Војислав Андрић
Ђорђе Дугошија
32253 Драгољуб Милошевић
Борисав Симић
Математика
689,00
8%
744,12
540,00
8%
583,20
710,00
8%
766,80
248,00
8%
267,84
190,00
8%
205,20
Збирка задатака из математике
Збирка задатака из математике
за оне који желе и могу више
Приручник за наставнике уз уџбеник
математике и оријентациони распоред
наставе математике
Математичка читанка
за 7. и. 8. разред основне школе
Припреме за часове математике у седмом
разреду – у електронском облику
у припреми
ИСТОРИЈА
17310* Душан Батаковић
Зорица Недељковић
Историја
Наставни планови из историје за 7. разред
– у електронском облику
742,00
8%
801,36
бесплатно
ГЕОГРАФИЈА
17320* Милутин Тадић
17321* Рада Ситарица
Географија – уџбеник
Географска читанка
758,00
8%
818,64
707,00
8%
763,56
17322*
Радна свеска за географију
Припреме часова географије
у електронском облику
Вежбанка за географију (неме карте)
513,00
8%
554,04
др Милутин Тадић
Милутин Тадић
Милена Перишић
Коста Николић
17323* мр Ивана Ж. Коцић-
на сајту
177,00
8%
191,16
266,00
8%
287,28
426,00
8%
460,08
Биологија
716,00
8%
773,28
17331* др Јелена Ђорђевић
Радна свеска за биологију
585,00
8%
631,80
17335* др Бригита Петров
Биологија + CD (интерактивни компакт диск)
716,00
8%
773,28
-Мирјанић
17324* мр Ана Милановић
17325*
Марко Милошевић
мр Милован
Миливојевић
мр Милован
Миливојевић и други
Збирка задатака са такмичења из
географије за седми и осми разред 1
Збирка задатака са такмичења из
географије за седми и осми разред 2
БИОЛОГИЈА
17330*
др Јелена Ђорђевић
др Смиљка Стевановић-Пиштељић
мр Катица Пауновић
37
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
585,00
8%
631,80
714,00
8%
771,12
17336* др Бригита Петров
Радна свеска за биологију
31475
Методички приручник и оријентациони
распоред за наставнике биологије
Припреме за извођење наставе биологије
мр Катица Пауновић
др Јелена
Станисављевић
др Јелена
Станисављевић
у оквиру приручника на сајту
ФИЗИКА
17355* Дарко Капор
Физика + CD (интерактивни компакт диск)
17356* Милан Распоповић
Збирка задатака из физике са
лабораторијским вежбама
17357 Јован Шетрајчић
17359* Милан Распоповић
Вежбанка из физике
Физика – са збирком задатака,
лабораторијским вежбама и тестовима
+ CD (интерактивни компакт диск)
Тестови знања из физике
Једноставни огледи
Јован Шетрајчић
Јован Шетрајчић
Бранислав Цветковић
17351 Татјана Бобић
17352 Душанка Обадовић
Милица Павков
Маја Стојановић
Гордана Хајдуковић-Јандрић
669,00
8%
722,52
605,00
8%
653,40
538,00
8%
581,04
867,00
8%
936,36
213,00
8%
230,04
561,00
8%
605,88
Оријентациони распоред наставног градива
и припреме часова физике – у електронском
облику
на сајту
ХЕМИЈА
17360*
17361*
17365*
др Љуба Мандић
др Јасминка Королија
Дејан Даниловић
др Љуба Мандић
др Јасминка Королија
Дејан Даниловић
Полка Симић
31971 др Љуба Мандић
др Јасминка Королија
Дејан Даниловић
Владимир Вучковић
Соња Туцаковић
76002 Невенка Крстајић
Невенка Каделбург
Дејан Даниловић
Хемија
Збирка задатака из хемије са
лабораторијским вежбама
Корак по корак у свет хемије – збирка
задатака из хемије
Хемија – приручник за наставнике за седми
разред основне школе
672,00
8%
725,76
553,00
8%
597,24
553,00
8%
597,24
606,00
8%
654,48
Оријентациони распоред наставног градива
и припреме часова хемије – у електронском
облику
Репетиторијум градива из физике и хемије
за основну школу
(дефиниције, формуле, обрасци, реакције)
на сајту
88,00
8%
95,04
585,00
8%
631,80
513,00
8%
554,04
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
17370* Иван Тасић
Техничко и информатичко образовање
17371* Иван Тасић
Радна свеска за техничко и информатичко
образовање
Припреме за извођење наставе техничког и
информатичког образовања
Драгана Глушац
Драгана Глушац
Иван Тасић
на сајту
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
17601* Катарина Ковачевић
Jonathan Pendlebury
17611* Катарина Ковачевић
Jonathan Pendlebury
31671 Jonathan Pendlebury
Катарина Ковачевић
ENЈОYING ENGLISH 7 + CD (аудио компакт
диск)
Уџбеник – седма година учења
ENЈОYING ENGLISH 7
Радна свеска
ENJOYING ENGLISH 7
Приручник за наставнике
38
Наручујем
7
687,00
8%
741,96
463,00
8%
500,04
559,00
8%
603,72
ШИФРА
1
АУТОР
2
Катарина Ковачевић
Вера Зечевић
Катарина Ковачевић
17612* Наталија Кантар
17613* Наталија Кантар
31713 Наталија Кантар
Наталија Кантар
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у седмом разреду – у електронском
облику
Тестови уз уџбенички комплет Enjoying
English 7
TALK TALK 3 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – трећа година учења
TALK TALK 3
Радна свеска
TALK TALK 3
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у седмом разреду (трећа година
учења) – у електронском облику
Цена +
ПДВ
6
на сајту
на сајту
797,00
8%
860,76
512,00
8%
552,96
746,00
8%
805,68
на сајту
РУСКИ ЈЕЗИК
17520* Предраг Пипер
ОРБИТА 3 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – трећа година учења
687,00
8%
741,96
17521*
ОРБИТА 3
Радна свеска
553,00
8%
597,24
ОРБИТА 3
Приручник за наставнике
353,00
8%
381,24
31748
Марина Петковић
Светлана Мирковић
Предраг Пипер
Марина Петковић
Светлана Мирковић
Предраг Пипер
Марина Петковић
Светлана Мирковић
Николета Илић
17620* Људмила Поповић
Јелена Гинић
17621* Људмила Поповић
Јелена Гинић
31672 Људмила Поповић
Јелена Гинић
31744 Валентина Девић
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
17630* Гордана Летић-Глишић
Светлана Пантелић
17631* Гордана Летић-Глишић
Светлана Пантелић
31673 Гордана Летић-Глишић
17530*
17531*
31677
Светлана Пантелић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Цвијета Шмит
Ана Бабић
Припрема за извођење наставе руског
језика у седмом разреду у електронском
облику
РОДНИЧОК 7 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – седма година учења
РОДНИЧОК 7
Радна свеска
РОДНИЧОК 7
Приручник за наставнике
Руски језик у настави
Приручник за наставнике за основну и средњу
школу
КОNТАКТЕ 7 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – седма година учења
КОNТАКТЕ 7
Радна свеска
KONTAKTE 7 – приручник за наставнике
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3 + CD (аудио
компакт диск)
Уџбеник – трећа година учења
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3
Радна свеска
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе немачког
језика у седмом разреду – у електронском
облику
39
на сајту
913,00
8%
986,04
553,00
8%
597,24
662,00
8%
714,96
137,00
20%
164,40
797,00
8%
860,76
553,00
8%
597,24
641,00
8%
692,28
687,00
8%
741,96
512,00
8%
552,96
507,00
8%
547,56
на сајту
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
667,00
8%
720,36
512,00
8%
552,96
408,00
8%
440,64
1
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
17642* Душанка Точанац-Миливојев
17643* Душанка Точанац-Миливојев
31678 Душанка
Точанац-Миливојев
Живана Баратовић
17640* Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
17641* Весна Фила
31674
31784
Милица Голубовић-Тасевска
Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Љубодраг Ивошевић
LE FRANÇAIS POUR NOUS 3 + CD (аудио
компакт диск)
Уџбеник – трећа година учења
LE FRANÇAIS POUR NOUS 3
Радна свеска
LE FRANÇAIS POUR NOUS 3
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе француског
језика у седмом разреду – у електронском
облику
IMAGES DE FRANCE 7 + CD (аудио компакт
диск)
Уџбеник – седма година учења
IMAGES DE FRANCE 7
Радна свеска
797,00
8%
860,76
512,00
8%
552,96
IMAGES DE FRANCE 7
Приручник за наставнике
639,00
8%
690,12
Француски језик у настави
Приручник за наставнике
137,00
8%
147,96
Уџбеник – трећа година учења
667,00
8%
720,36
AMICI 3
Радна свеска – трећа година учења
512,00
8%
552,96
551,00
8%
595,08
894,00
8%
965,52
512,00
8%
552,96
662,00
8%
714,96
553,00
8%
597,24
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
AMICI 3 + CD (аудио компакт диск)
17550* Александра Блатешић
17551*
Јасмина Стојковић
Катарина Завишин
Александра Блатешић
Јасмина Стојковић
Катарина Завишин
31707 Јасмина Стојковић
Катарина Завишин
на сајту
AMICI 3
Приручник за наставнике
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
17560* Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
17561* Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
31796 Анђелка Пејовић
Маја Андријевић
¿HABLAMOS? 3 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – трећа година учења
¿HABLAMOS? 3
Радна свеска – трећа година учења
¿HABLAMOS? 3
Приручник за наставнике
МУЗИЧКА КУЛТУРА
17710*
др Гордана Стојановић
Милица Рајчевић
Музичка култура + CD (аудио компакт диск)
Милица Рајчевић
Оријентациони распоред и припреме
за извођење наставе музичке културе у
седмом разреду – у електронском облику
Музичка култура + CD (аудио компакт диск)
17712* Соња Маринковић
Дубравка Лонцовић
Славица Стефановић
Тијана Маринковић
Соња Маринковић
Славица Стефановић
на сајту
553,00
Оријентациони распоред и припреме
за извођење наставе музичке културе у
седмом разреду – у електронском облику
8%
597,24
на сајту
ЛИКОВНА КУЛТУРА
17810*
др Здравко Милинковић Ликовна култура
Љиљана Теодоровић
за VII разред
17811* Коста Богдановић
Рајка Бошковић
Ликовна култура
40
553,00
8%
597,24
553,00
8%
597,24
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
31479 Коста Богдановић
Рајка Бошковић
Драган Ђорђевић
Коста Богдановић
Рајка Бошковић
Драган Ђорђевић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
347,00
8%
374,76
Приручник за наставнике ликовне културе
Оријентациони распоред и припреме
за извођење наставе ликовне културе у
седмом разреду – у електронском облику
на сајту
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
17340* Драгољуб Васић
Информатика и рачунарство
17341*
Вежбанка из информатике и рачунарства
Миодраг Стојановић
Драган Маринчић
Драган Маринчић
Драгољуб Васић
Миодраг Стојановић
73714
646,00
8%
697,68
538,00
8%
581,04
Приручник за наставнике информатике са
припремама за час
на сајту
ОСТАЛО
31477 Оливера Викторовић
Драмска радионица 2
31976 Оливера Викторовић
Драмска радионица 2
Приручник за наставнике
Између посела и балова
Свакодневни живот у Србији у 19. веку
157,00
8%
169,56
180,00
8%
194,40
830,00
8%
896,40
17923 Јанко Веселиновић
17903
624,00
8%
673,92
374,00
8%
403,92
17905
17909
17915
499,00
500,00
8%
8%
538,92
540,00
373,00
8%
402,84
540,00
8%
583,20
387,00
8%
417,96
540,00
8%
583,20
318,00
8%
343,44
620,00
8%
669,60
34793 Александра Вулетић
Јасна Мијаиловић
ЛЕКТИРА
ОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА
17917
17919
17921
17925
ХАЈДУК СТАНКО
ВЕНАЦ СЛАВЕ СВЕТОГ САВЕ
– избор из Савиних списа, народних предања
и поезије о Светом Сави
Стеван Сремац
ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА
Мирослав Антић
ПЛАВИ ЧУПЕРАК
ШТО ОДВРЖЕ ТЕБЕ У ХАЈДУКЕ – избор
народних песама о хајдуцима
И ЈУНАЧКИ ЖИВОТ ОДРЖАТИ – избор
народних песама о ускоцима
ЖЕТВУ ЖЕЛА ВИЛА И ДЕВОЈКА – избор
посленичких народних лирских песама
Антоан де Сент-Егзипери МАЛИ ПРИНЦ
Јован Стерија Поповић
ПОКОНДИРЕНА ТИКВА
ново
ДОПУНСКИ ИЗБОР
18901 Бранко Ћопић
ДОЖИВЉАЈИ НИКОЛЕТИНЕ БУРСАЋА
НАСТАВНА СРЕДСТВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
70517 мр Милован Рапајић
ИСТОРИЈА
Родослови
64230 Радош Љушић
Звучна читанка 7 (на 4 аудио компакт диска)
2310,00
8%
2494,80
КАРАЂОРЂЕВИЋИ – постер
294,00
8%
317,52
64231 Радош Љушић
КАРАЂОРЂЕВИЋИ – мапа
40,00
8%
43,20
64232 Радош Љушић
ОБРЕНОВИЋИ – постер
294,00
8%
317,52
64233 Радош Љушић
ОБРЕНОВИЋИ – мапа
40,00
8%
43,20
64234 Радош Љушић
ПЕТРОВИЋИ – постер
294,00
8%
317,52
64235 Радош Љушић
ПЕТРОВИЋИ – мапа
40,00
8%
43,20
41
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
64244 Катарина Тешић
БУРБОНИ – постер
294,00
8%
317,52
64245 Катарина Тешић
БУРБОНИ, француски – мапа
40,00
8%
43,20
64246 Катарина Тешић
ХАБЗБУРЗИ – постер
294,00
8%
317,52
64247 Катарина Тешић
ХАБЗБУРЗИ – мапа
40,00
8%
43,20
64248 Катарина Тешић
РОМАНОВИ – постер
294,00
8%
317,52
64249 Катарина Тешић
РОМАНОВИ – мапа
40,00
8%
43,20
64250 Катарина Тешић
БУРБОНИ, шпански – мапа
40,00
8%
43,20
64260 Ема Миљковић
ОСМАНЛИЈЕ – постер
294,00
8%
317,52
64261 Ема Миљковић
ОСМАНЛИЈЕ – мапа
57,00
8%
61,56
64258
Породично стабло (родословна шема) –
постер
ЗНАМЕНИТИ СРБИ, зидне слике
166,00
8%
179,28
1860,00
8%
2008,80
64415 С. Мишић
Европа половином 15. века
1920,00
20%
2304,00
64416 С. Мишић
Црна Гора у 18. и 19. веку
1920,00
20%
2304,00
64417 С. Мишић
Европска Турска крајем 16. века
1920,00
8%
2073,60
64418 С. Мишић
Војна крајина у Аустрији и Турској крајем
18. века
1920,00
8%
2073,60
64419 Р. Љушић
Хабзбуршка монархија од 16. до 18. века
1920,00
8%
2073,60
64420
Хабзбуршка монархија у 19. веку
1920,00
8%
2073,60
Србија 1804–1833.
1920,00
8%
2073,60
Србија 1878–1913.
1920,00
8%
2073,60
Црна Гора 1913.
1920,00
8%
2073,60
64424 Р. Љушић
Османско царство у 19. веку
1920,00
8%
2073,60
64425
Привреда Србије 1904–1914.
1920,00
8%
2073,60
Србија од 1804–1833. за с.ш.
(атласна карта)
103,00
8%
111,24
64317 Радош Љушић
Србија од 1804–1833. за о.ш.
(атласна карта)
103,00
8%
111,24
64321 Радош Љушић
Хабзбуршка монархија у 19. в.
(атласна карта)
103,00
8%
111,24
64322 Радош Љушић
Србија од 1878–1913. за о.ш.
(атласна карта)
103,00
8%
111,24
64323 Радош Љушић
Србија од 1878–1913. за с.ш.
(атласна карта)
103,00
8%
111,24
64324 Радош Љушић
Хабзбуршка монархија 16–18. в.
(атласна карта)
103,00
8%
111,24
ШИФРА
АУТОР
1
2
64227
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
Историјске карте
64421
64422
64423
64316
В. Дабић
Р. Љушић
П. Крестић
Р. Љушић
С. Рајић
Р. Љушић
С. Рајић
Р. Љушић
М. Јагодић
Р. Љушић
М. Јагодић
Радош Љушић
С. Рајић
С. Рајић
П. Крестић
С. Рајић
С. Рајић
В. Дабић
42
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
64325 Радош Љушић
Османско царство 16–18. в.
(атласна карта)
103,00
8%
111,24
64326 Радош Љушић
Турско царство 19 в. – поч. 20. в.
(атласна карта)
103,00
8%
111,24
Музика коју волим 7
аудио компакт диск
274,00
8%
295,92
Звучна читанка 7 – четири аудио компакт
диска
2310,00
8%
2494,80
Периодни систем елемената
зидна слика 100 × 70 cm у боји за VII и VIII
разред
177,00
8%
191,16
Периодни систем елемената 2
зидна слика 100 × 70 cm у боји за VII и VIII
разред
162,00
20%
194,40
64300
Периодни систем елемената за ученике
32 x 23 cm у боји за VII и VIII разред
64,00
8%
69,12
60013
Кристална решетка (модел)
– натријум-хлорид
1 523,00
8%
1 644,84
60014
Кристална решетка (модел)
– силицијум-диоксид
1 302,00
8%
1 406,16
60015
Кристална решетка (модел)
– дијамант и графит
1 533,00
8%
1 655,64
60016
Кристална решетка (модел)
– литијум
1 208,00
8%
1 304,64
60102
Магнетне апликације за хемију
8 639,00
20%
10366,80
Сунчев планетарни систем – за ученике
87,00
8%
93,96
Проверите своје знање – CD-ROM
Математика 7
473,00
8%
510,84
726,00
8%
784,08
564,00
8%
609,12
564,00
8%
609,12
389,00
8%
420,12
392,00
8%
423,36
ШИФРА
АУТОР
1
2
М. Јагодић
Е. Миљковић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
МУЗИЧКА КУЛТУРА
70236 др Гордана Стојановић
Нада Ћирић
СРПСКИ ЈЕЗИК
70517 мр Милован Рапајић
ХЕМИЈА
64211
64214
ФИЗИКА
64106
МАТЕМАТИКА
75587 Драган Ламбић
ОСМИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
18010* др Љиљана Бајић
Читанка + CD (аудио компакт диск)
18011* др Душка Кликовац
Српски језик и језичка култура
18012* др Душка Кликовац
Радна свеска за српски језик и
књижевност
31988 др Душка Кликовац
Настава српског језика у 8. разреду
основне школе
Приручник за наставнике
др Зона Мркаљ
др Љиљана Бајић
др Зона Мркаљ
др Љиљана Бајић
др Зона Мркаљ
18118 Вукосава Живковић
Преглед наставног градива за српски језик
и књижевност од 5. до 8. разреда
43
Наручујем
7
ШИФРА
1
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
2
3
4
5
Оријентациони распоред наставног
градива српског језика у 8. разреду – са
припремама – у електронском облику
Збирка задатака из српског језика – према
18114* др Зона Мркаљ
Снежана Костадиновић стандардима за полагање завршног испита
Јагода Жунић
Цена +
ПДВ
6
на сајту
332,00
8%
358,56
689,00
8%
744,12
540,00
8%
583,20
710,00
8%
766,80
551,00
8%
595,08
МАТЕМАТИКА
18210*
18211*
18213*
18214*
Војислав Андрић
Ђорђе Дугошија
Вера Јоцковић
Владимир Мићић
Војислав Андрић
Ђорђе Дугошија
Вера Јоцковић
Владимир Мићић
Војислав Андрић
Ђорђе Дугошија
Вера Јоцковић
Владимир Мићић
Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
Математика
Збирка задатака из математике
Збирка задатака из математике
– за оне који желе и могу више
Збирка задатака из математике
– према стандардима за полагање завршног
испита
32253 Драгољуб Милошевић
Математичка читанка
за 7. и 8. разред основне школе
190,00
8%
205,20
31980 Војислав Андрић
Приручник за наставнике уз уџбеник
математике
441,00
8%
476,28
Борисав Симић
Ђорђе Дугошија
Вера Јоцковић
Владимир Мићић
Савета Блажић
Припреме за часове математике у осмом
разреду – у електронском облику
на сајту
ИСТОРИЈА
18310* Ђорђе Ђурић
Момчило Павловић
Биљана Крстић
Историја
811,00
Наставни планови из историје за осми
разред – у електронском облику
8%
875,88
бесплатно
ГЕОГРАФИЈА
18320* др Србољуб
Географија + карта Србије 1 : 1 000 000
18328*
Радна свеска за географију
18323*
Стаменковић
мр Драгица Гатарић
Марија Бркић
др Србољуб
Стаменковић
мр Драгица Гатарић
мр Ивана Ж. Коцић-Мирјанић
18324* Стеван Станковић
Марија Бркић
17324* Ана Милановић
17325*
Марко Милошевић
Милован Миливојевић
мр Милован
Миливојевић и други
Вежбанка за географију (неме карте)
Географска читанка
ново
758,00
8%
818,64
636,00
8%
686,88
177,00
8%
191,16
707,00
8%
763,56
Припреме часова географије
у електронском облику
Збирка задатака са такмичења из
географије за седми и осми разред 1
266,00
8%
287,28
Збирка задатака са такмичења из
географије за седми и осми разред 2
426,00
8%
460,08
716,00
8%
773,28
585,00
8%
631,80
на сајту
БИОЛОГИЈА
18330*
др Дмитар Лакушић
др Слободан Јовановић
18334* др Дмитар Лакушић
др Слободан Јовановић
Биологија
Радна свеска за биологију
44
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
31485 др Јелена
Станисављевић
др Јелена
Станисављевић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
714,00
8%
771,12
Методички приручник и оријентациони
распоред за наставнике биологије
Припреме за извођење наставе биологије
у оквиру приручника на сајту
ФИЗИКА
18355*
Дарко Капор
Јован Шетрајчић
Физика + CD (интерактивни компакт диск)
18356* Јован Шетрајчић
Збирка задатака из физике са
лабораторијским вежбама
18359* Милан Распоповић
18357 Јован Шетрајчић
18351 Гордана Хајдуковић-
Физика са збирком задатака,
лабораторијским вежбама и тестовима
+ CD (интерактивни компакт диск)
Вежбанка из физике
Тестови знања из физике
18352 Душанка Обадовић
Једноставни огледи
31987
Приручник за наставнике физике
Милан Распоповић
Бранислав Цветковић
Богдан Пушара
-Јандрић
Милица Павков
Маја Стојановић
Дарко Капор
Гордана Хајдуковић-Јандрић
Оријентациони распоред наставног градива
и припреме часова физике – у електронском
облику
др Љуба Мандић
др Јасминка Королија
Дејан Даниловић
др Љуба Мандић
др Јасминка Королија
Дејан Даниловић
Хемија
Владимир Вучковић
Соња Туцаковић
Оријентациони распоред наставног градива
и припреме часова хемије – у електронском
облику
669,00
8%
722,52
603,00
8%
651,24
867,00
8%
936,36
538,00
8%
581,04
332,00
8%
358,56
561,00
8%
605,88
295,00
8%
318,60
на сајту
ХЕМИЈА
18360*
18362*
76002 Невенка Крстајић
Невенка Каделбург
Дејан Даниловић
Збирка задатака из хемије са
лабораторијским вежбама
Репетиторијум градива из физике и хемије
за основну школу
(дефиниције, формуле, обрасци, реакције)
672,00
8%
725,76
553,00
8%
597,24
на сајту
88,00
8%
95,04
585,00
8%
631,80
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
18370* Вјекослав Сајферт
Техничко и информатичко образовање
18371*
Радна свеска за техничко и информатичко
образовање
513,00
8%
554,04
Збирка материјала за техничко и
информатичко образовање
1313,00
8%
1418,04
Иван Тасић
Марина Петровић
Вјекослав Сајферт
Иван Тасић
Марина Петровић
61800* Вјекослав Сајферт
Иван Тасић
ново
Припреме за извођење наставе техничког и
информатичког образовања
на сајту
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
18610* Катарина Ковачевић
Jonathan Pendlebury
ENЈОYING ENGLISH 8 + CD (аудио компакт
диск)
Уџбеник – осма година учења
45
Наручујем
7
687,00
8%
741,96
ШИФРА
АУТОР
1
2
18611* Катарина Ковачевић
Jonathan Pendlebury
31681 Jonathan Pendlebury
Катарина Ковачевић
Катарина Ковачевић
Вера Зечевић
Катарина Ковачевић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
463,00
8%
500,04
536,00
8%
578,88
ENЈОYING ENGLISH 8
Радна свеска
ENЈОYING ENGLISH 8
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у осмом разреду – у електронском
облику
Тестови уз уџбенички комплет ENJOYING
ENGLISH 8
на сајту
на сајту
18612* Наталија Кантар
TALK TALK 4 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – четврта година учења
797,00
8%
860,76
18613* Наталија Кантар
TALK TALK 4
Радна свеска
512,00
8%
552,96
31712 Наталија Кантар
TALK TALK 4
Приручник за наставнике
1049,00
8%
1132,92
Наталија Кантар
Припреме за извођење наставе енглеског
језика у осмом разреду (четврта година
учења) – у електронском облику
на сајту
РУСКИ ЈЕЗИК
18520* др Предраг Пипер
Орбита 4 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – четврта година учења
689,00
8%
744,12
18521* др Предраг Пипер
Орбита 4
Радна свеска
594,00
8%
641,52
31742 др Предраг Пипер
Орбита 4
Приручник за наставнике
460,00
8%
496,80
Марина Петковић
Светлана Мирковић
Марина Петковић
Светлана Мирковић
Марина Петковић
Светлана Мирковић
Николета Илић
Припреме за извођење наставе руског
језика у осмом разреду у електронском
облику
на сајту
18620* Људмила Поповић
РОДНИЧОК 8 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – осма година учења
913,00
8%
986,04
18621* Људмила Поповић
РОДНИЧОК 8
Радна свеска
553,00
8%
597,24
31682 Људмила Поповић
РОДНИЧОК 8
Приручник за наставнике
714,00
8%
771,12
КОНТАКТЕ 8 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – осма година учења
797,00
8%
860,76
18631* Гордана Летић-Глишић
КОНТАКТЕ 8
Радна свеска
553,00
8%
597,24
31762 Гордана Летић-Глишић
КОНТАКТЕ 8
Приручник за наставнике
458,00
8%
494,64
18530* Илдико Врачарић
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH 4 + CD (аудио
компакт диск)
Уџбеник – четврта година учења
730,00
8%
788,40
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH 4
Радна свеска
512,00
8%
552,96
Јелена Гинић
Јелена Гинић
Јелена Гинић
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
18630* Гордана Летић-Глишић
18531*
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
46
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
31687 Илдико Врачарић
Ана Бабић
Цвијета Шмит
Иванка Фајфер-Чагоровић
Илдико Врачарић
Цвијета Шмит
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
18642* Душанка Точанац-Миливојев
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
504,00
8%
544,32
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH 4
Приручник за наставнике
Припреме за извођење наставе немачког
језика у осмом разреду – у електронском
облику
LE FRANÇAIS POUR NOUS 4 + CD (аудио
компакт диск)
Уџбеник – четврта година учења
на сајту
667,00
8%
720,36
18643* Душанка Точанац-
LE FRANÇAIS POUR NOUS 4
Радна свеска
512,00
8%
552,96
31688 Душанка Точанац-
LE FRANÇAIS POUR NOUS 4
Приручник за наставнике
431,00
8%
465,48
-Миливојев
-Миливојев
Живана Баратовић
18640* Весна Фила
Милица Голубовић-Тасевска
Припреме за извођење наставе француског
језика у осмом разреду – у електронском
облику
IMAGES DE FRANCE 8 + CD (аудио компакт
диск)
Уџбеник – осма година учења
18641* Весна Фила
IMAGES DE FRANCE 8
Радна свеска
31684 Весна Фила
IMAGES DE FRANCE 8
Приручник за наставнике – на CD-у
Милица Голубовић-Тасевска
Милица Голубовић-Тасевска
на сајту
797,00
8%
860,76
512,00
8%
552,96
бесплатно
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
18550* Катарина Завишин
AMICI 4 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – четврта година учења
667,00
8%
720,36
18551* Катарина Завишин
AMICI 4
Радна свеска
512,00
8%
552,96
31708 Катарина Завишин
AMICI 4
Приручник за наставнике
735,00
8%
793,80
18560* Анђелка Пејовић
¿HABLAMOS? 4 + CD (аудио компакт диск)
Уџбеник – четврта година учења
894,00
8%
965,52
18561* Анђелка Пејовић
¿HABLAMOS? 4
Радна свеска
512,00
8%
552,96
31797 Анђелка Пејовић
¿HABLAMOS? 4
Приручник за наставнике
Јасмина Стојковић
Јасмина Стојковић
Јасмина Стојковић
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
Маја Андријевић
Маја Андријевић
Маја Андријевић
на сајту
МУЗИЧКА КУЛТУРА
18710* др Гордана Стојановић
Милица Рајчевић
Милица Рајчевић
Музичка култура + CD (аудио компакт диск)
Оријентациони распоред и припреме за
извођење наставе музичке културе у осмом
разреду – у електронском облику
47
553,00
8%
597,24
на сајту
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
18712* Соња Маринковић
Славица Стефановић
Тијана Маринковић
Соња Маринковић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
553,00
8%
597,24
Музичка култура + CD (аудио компакт диск)
Оријентациони распоред и припреме за
извођење наставе музичке културе у осмом
разреду – у електронском облику
на сајту
ЛИКОВНА КУЛТУРА
18810* Здравко Милинковић
Ликовна култура
18811* Коста Богдановић
Ликовна култура
Љиљана Теодоровић
Рајка Бошковић
553,00
8%
597,24
553,00
8%
597,24
555,00
8%
599,40
474,00
8%
511,92
408,00
8%
440,64
374,00
8%
403,92
ЛЕКТИРА
18921 Вук Караџић
СРПСКИ РЈЕЧНИК – избор текстова
18923 П. П. Његош
НЕКА БУДЕ ШТО БИТИ НЕ МОЖЕ – избор из
спева „Горски вијенац“
18903
УСТА РАЈА КО ИЗ ЗЕМЉЕ ТРАВА –
избор епских народних песама о ослобођењу
Србије и Црне Горе
18905 Иво Андрић
У ЗАВАДИ СА СВЕТОМ – приповетке о деци
18909 Бранислав Нушић
СУМЊИВО ЛИЦЕ
374,00
8%
403,92
18911
ТО ЈЕ ПЕСМА ШТО ИСТИНА НИЈЕ –
избор шаљивих лирских народних песама
358,00
8%
386,64
18913
ДВА СУ ЦВИЈЕТА У БОСТАНУ РАСЛА –
избор из љубавних и породичних народних
лирских песама
329,00
20%
394,80
18917 Славко Стаменић
БЕСКРАЈНА МОЋ ГОВОРА – избор из
новије српске поезије
514,00
8%
555,12
18915 Миливој Ненин
ИЗМЕЂУ МАШТЕ И СТВАРНОСТИ –
избор из савремене приповетке
514,00
8%
555,12
646,00
8%
697,68
538,00
8%
581,04
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
18340* Драган Маринчић
Информатика и рачунарство
18341*
Информатика и рачунарство
– вежбанка
Драгољуб Васић
Миодраг Стојановић
Драган Маринчић
Драгољуб Васић
Миодраг Стојановић
73814
Приручник за наставнике информатике са
припремама за час
на сајту
ОСТАЛО
31487 Оливера Викторовић
Драмска радионица 3
34795 Љ. Сарамандић
34794
М. Максимовић
Д. Цветковић
34797 Б. Младеновић
295,00
8%
318,60
Тамо далеко
520,00
8%
561,60
Дедалови снови, кратка историја
ваздухопловства
518,52
8%
560,00
Србија у Великом рату
699,00
8%
754,92
48
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
1
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
НАСТАВНА СРЕДСТВА
СРПСКИ ЈЕЗИК
70518 мр Милован Рапајић
Звучна читанка 8 (на 4 аудио компакт диска)
1890,00
8%
2041,20
70426 мр Милован Рапајић
Звучна читанка – компакт диск за ученике
294,00
20%
352,80
70506 др Милорад Дешић
И камен би речима подигао – беседе 1
приручник и аудио компакт дискови (војничко,
судско, филозофско-предавачко и пригодно
беседништво)
1 358,00
20%
1 629,60
1 358,00
20%
1 629,60
70508 др Милорад Дешић
И камен би речима подигао –
беседе 3
приручник и аудио компакт дискови
(политичко и пригодно беседништво)
ХЕМИЈА
64211
Периодни систем елемената – зидна слика
100 × 70 cm у боји, 7. и 8. разред
177,00
8%
191,16
64214
Периодни систем елемената 2 – зидна слика
100 × 70 cm у боји
162,00
20%
194,40
64300
Периодни систем елемената – за ученике,
32 × 23 cm, у боји, 7. и 8. разред
64,00
8%
69,12
60013
Кристална решетка (модел)
– натријум-хлорид
1 523,00
8%
1 644,84
60014
Кристална решетка (модел)
– силицијум-диоксид
1 302,00
8%
1 406,16
60015
Кристална решетка (модел)
– дијамант и графит
1 533,00
8%
1 655,64
60016
Кристална решетка (модел)
– литијум
1 208,00
8%
1304,64
60102
Магнетне апликације за хемију
8 639,00
20%
10 366,80
ГЕОГРАФИЈА
64106
Сунчев систем планета, за ученике
87,00
8%
93,96
18329
Република Србија – физичкогеографска карта
1 : 1 500 000
187,00
8%
201,96
Комплет за лемљење
220,00
20%
264,00
Where have all the flowers gone
енглеске песме на CD-у
274,00
20%
328,80
Le dernier jour d’école
француске песме на CD-у
274,00
20%
328,80
63025 Мирјана Ивановић
Збирка хорских композиција за старији
узраст
246,00
8%
265,68
63027 Мирјана Ивановић
Збирка духовних композиција домаћих
аутора за дечије и омладинске хорове
225,00
20%
270,00
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
74300
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
69133 Анка Константиновић
69233 Биљана Аксентијевић
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Невенка Здјелар
Снежана Радовановић
49
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
1
2
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
383,00
8%
413,64
577,00
8%
623,16
531,00
8%
573,48
Солфеђо
за II разред шестогодишње основне
музичке школе
689,00
8%
744,12
19029* Весна Александровић
Солфеђо
за III четворогодишње и II разред
двогодишње основне музичке школе
689,00
8%
744,12
19030* Александра Јовић-
Солфеђо 3
за III разред шестогодишње основне
музичке школе
Солфеђо
за IV разред шестогодишње основне
музичке школе
666,00
8%
719,28
765,00
8%
826,20
717,00
8%
774,36
686,00
8%
740,88
888,00
8%
959,04
583,00
8%
629,64
598,00
8%
645,84
386,00
8%
416,88
775,00
8%
837,00
935,00
8%
1 009,80
1 171,50
8%
1 265,22
ОС НОВН А МУ З ИЧК А ШКОЛА
21838* Александар Пандуровић Солфеђо и теорија музике
Биљана Јелић
Весна Александровић
19010* Весна Цветковић
Јасмина Михаљица
19012 Зорислава Васиљевић
19020*
Ивана Дробни
Весна Цветковић
Јасмина Михаљица
Биљана Јелић
-Милетић
Зоран Николић
19040* Гордана Стојановић
19044*
Александра Јовић-Милетић
Зоран Николић
Весна Александровић
19050* Гордана Стојановић
19060*
Александра Јовић-Милетић
Зоран Милетић
Весна Цветковић
Јасмина Михаљица
19068 др Ивана Дробни
19069 мр Сања Ранковић
19016 Милорад Марић
Растислав Менђан
19017 Милан Дујмовић
за I и II разред четворогодишње и I разред
двогодишње основне музичке школе
Солфеђо
за I разред шестогодишње основне музичке
школе
Теорија музике
Солфеђо
за IV разред четворогодишње музичке школе
Солфеђо
за V разред основне музичке школе
Солфеђо
за VI разред основне музичке школе
Методичке основе вокално-инструменталне
наставе
Основни принципи учења народног
певања + CD
за основну и средњу музичку школу
Фрула 1 (школа за почетнике)
Приручник за ученике и наставнике
Чаробни свет гитаре
Почетна школа за гитару
30615 Мирослава Лили
Увођење у музику и свирање на клавиру с
професором + CD
30613 Љиљана Степановић
Виолинска почетница + CD
30612
Виолинска почетница
212,10
8%
229,07
Дечији прсти на диркама клавира
418,00
8%
451,44
638,00
8%
689,04
663,00
8%
716,04
679,00
8%
733,32
697,00
8%
752,76
707,00
8%
763,56
Петровић
30614
19011*
Светлана Вилић
Љиљана Степановић
Светлана Вилић
Мирослава Лили
Петровић
Зоран Ракић
19021* Зоран Ракић
19035* Зоран Ракић
19043* Зоран Ракић
19053* Зоран Ракић
Хармоника
за I разред основне музичке школе
Хармоника
за II разред основне музичке школе
Хармоника
за III разред основне музичке школе
Хармоника
за IV разред основне музичке школе
Хармоника
за V разред основне музичке школе
50
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
19061* Зоран Ракић
19013* Радивоје Лазић
19014* Радивоје Лазић
19022* Радивоје Лазић
19023* Радивоје Лазић
19033* Радивоје Лазић
19034* Радивоје Лазић
19041* Радивоје Лазић
19042* Радивоје Лазић
19031* Зоран Вукосављев
19032* Зоран Вукосављев
19051* Зоран Вукосављев
19052* Зоран Вукосављев
63024 Мирјана Ивановић
63025 Мирјана Ивановић
63027 Мирјана Ивановић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
818,00
8%
883,44
631,00
8%
681,48
631,00
8%
681,48
663,00
8%
716,04
663,00
8%
716,04
663,00
8%
716,04
663,00
8%
716,04
663,00
8%
716,04
538,00
8%
581,04
599,00
8%
646,92
546,00
8%
589,68
538,00
8%
581,04
563,00
8%
608,04
147,00
20%
176,40
246,00
8%
265,68
225,00
20%
270,00
730,00
8%
788,40
390,00
8%
421,20
360,00
8%
388,80
220,00
320,00
470,00
8%
8%
8%
237,60
345,60
507,60
600,00
8%
648,00
Хармоника
за VI разред основне музичке школе
Учим кларинет
за I разред основне музичке школе
Распевани кларинет
за I разред основне музичке школе
Учим кларинет
за II разред основне музичке школе
Распевани кларинет
за II разред основне музичке школе
Учим кларинет
за III разред основне музичке школе
Распевани кларинет
за III разред основне музичке школе
Учим кларинет
за IV разред основне музичке школе
Распевани кларинет
за IV разред основне музичке школе
Избор композиција за хармонику
за III и IV разред основне музичке школе
(свеска I)
Избор композиција за хармонику
за III и IV разред основне музичке школе
(свеска II)
Избор композиција за хармонику
за V и VI разред основне музичке школе
(свеска I)
Избор композиција за хармонику
за V и VI разред основне музичке школе
(свеска II)
Збирка хорских композиција
− млађи узраст
Збирка хорских композиција
− старији узраст
Збирка духовних композиција домаћих
аутора за дечје и омладинске хорове
КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ
ШКОЛСКА АНТОЛОГИЈА
32181 Никола Вујчић
СРПСКА НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ
32202 Г. А. Биргер
Карло Колоди
ЧУДНОВАТИ ДОЖИВЉАЈИ БАРОНА
МИНХАУЗЕНА
ПИНОКИО
Александар Вучо
САН И ЈАВА ХРАБРОГ КОЧЕ
Александар Поповић
СУДБИНА ЈЕДНОГ ЧАРЛИЈА
АУТОБИОГРАФИЈА
КРОЗ ПУСТИЊУ И ПРАШУМУ
БИБЛИОТЕКА КЊИГА И ПО
32204
32205
32203
32201
32206
Бранислав Нушић
Хенрик Сјенкјевич
32207 Брана Цветковић
ПРЕДСТАВА У ПРАЗНОЈ ШУПИ
400,00
8%
432,00
32208 Бранко Ћопић
МАГАРЕЋЕ ГОДИНЕ
470,00
8%
507,60
32209 Ален Фурније
32210 Селма Лагерлеф
ВЕЛИКИ МОН
530,00
8%
572,40
САГА О НИЛСУ ХОЛГЕРСОНУ
500,00
8%
540,00
32211 Валентин Распутин
ШТА ДА КАЖЕМ ВРАНИ
360,00
8%
388,80
51
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
32212 Никола Тесла
МЛАДОСТ И ПРВИ ИЗУМИ
510,00
8%
550,80
32213 Милутин Миланковић
32214 Бранислав Петровић
КРОЗ ВАСИОНУ И ВЕКОВЕ
ДА ВИДИШ ЧУДА
620,00
8%
669,60
390,00
8%
421,20
32215 Игор Коларов
АГИ И ЕМА
390,00
8%
421,20
32218
32219
32199
32200
32196
ДВАНАЕСТО МОРЕ
ЗООЛОШКА ПЕСМАРИЦА
где је лампино дете
СВЕ МОЈЕ ГЛУПОСТИ
ПРИНЦ РАСТКО
460,00
460,00
470,00
451,00
8%
8%
8%
8%
496,80
492,80
507,60
487,08
390,00
8%
421,20
490,00
8%
529,20
560,00
8%
604,80
560,00
8%
604,80
390,00
8%
421,20
ШИФРА
АУТОР
1
2
Игор Коларов
Бранко Стевановић
Мошо Одаловић
Градимир Стојковић
Милован Витезовић
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
32198 Драгомир Ђорђевић
НИЈЕ ЛАКО БИТИ ДЕТЕ
32195 Игор Коларов
НАЈКРАЋЕ СРПСКЕ ПРИЧЕ ЗА ДЕЦУ
32197 Љубивоје Ршумовић
ЧИНИ МИ СЕ ВЕКОВИМА
32194 Владимир Андрић
ЧИТАЈ ВЕТРУ ОМИЉЕНЕ КЊИГЕ
32222 Дејан Алексић
ПУСТОЛОВИНЕ ЈЕДНОГ ЗРНА КАФЕ
340,00
8%
367,20
32221 Бранко Стевановић
ПРИЧА О ПРИНЦУ ЈЕДИНЦУ
340,00
8%
367,20
32224 Бранислав Петровић
ЖАНКА
280,00
8%
302,40
32225 Игор Коларов
ПРИЧЕ О СКОРО СВЕМУ
350,00
8%
378,00
32226 Милован Данојлић
ВЕЛИКА ПИЈАЦА
380,00
8%
410,40
32227 Матија Бећковић
ЧОВЕК БЕЗ ГРАНИЦА
400,00
8%
432,00
32228 Дејан Алексић
НА ПРИМЕР
260,00
8%
280,80
32231 Игор Коларов
КУЋА ХИЉАДУ МАСКИ
400,00
8%
432,00
32223 Мирослав Цера
ДОВДЕ МИ ЈЕ ВИШЕ
570,00
8%
615,60
32232
32233
32234
32235
32230
32217
БОЖИЋНА ПРИЧА
МАЛИ МАРКО
МОЈИ РОЂЕНИ ОБЛАЦИ
БУРЕНЦЕ
ЛЕПО ТИ КАЖЕМ
ЧЕТИРИ ЕЛЕМЕНТА
420,00
550,00
390,00
490,00
440,00
8%
8%
8%
8%
8%
453,60
594,00
421,20
529,20
475,20
490,00
8%
529,20
430,00
8%
464,40
БИБЛИОТЕКА ЗЛАТОКРИЛА
Михаиловић
Дејан Алексић
Миленко Пајић
Весна Алексић
Игор Коларов
Бранко Стевановић
Лаура Барна
32220 Гордана Тимотијевић
СЕДМО КРАЉЕВСТВО
30083
СТРАНАЦ У КУЋИ
195,00
8%
210,60
30088 Јасмина Петровић
О ДУГМЕТУ И СРЕЋИ
190,00
8%
205,20
34058 Коста Тадић
ПИСМА ИЗ САРАЈЕВА
130,00
8%
140,40
30089 Љиљана Ћук
НАПУКЛА ЧАША
140,00
8%
151,20
МОЈА ПРИЧА
Немања Паштар
52
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
30082 Снежана Гњидић
КАКО САМ ПОНОВО ПОСТАО САША
230,00
8%
248,40
30078 Стеван Раичковић
30080 Весна Алексић
ТРИ ПРИЧЕ
МОЈА ЖУТА ГЕРДА
180,00
130,00
8%
8%
194,40
140,40
30084 Фани Жоли
НЕОБИЧНИ КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ
150,00
8%
162,00
30086 Жо Естланд
КУЋА МОГ ДЕДЕ
150,00
8%
162,00
30087 Жо Естланд
ОЛУЈА У КУЋИ
150,00
8%
162,00
30085 Жо Естланд
ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА У ШКОЛИ
150,00
8%
162,00
30530 Драгана Абрамовић
НОВАЦ
400,00
20%
480,00
30532 Драгана Абрамовић
КЊИГА
450,00
20%
540,00
30531 Драгана Абрамовић
ОЛОВКА
400,00
20%
480,00
30533 Драгана Абрамовић
САТ
270,00
8%
291,60
30178
СРЕДЊОВЕКОВНИ ЗАМАК
160,00
20%
192,00
30179
КАКО СМО ДОШЛИ НА СВЕТ?
160,00
20%
192,00
30180
ИНДИЈАНЦИ, ИНДИЈАНКЕ
160,00
20%
192,00
30181
ПУТОВАЊЕ У СВЕМИР
160,00
20%
192,00
30182
ВУЛКАНИ И ПЛАНИНЕ
160,00
20%
192,00
30183
ЧУДЕСНЕ ЖИВОТИЊЕ
160,00
20%
192,00
30184
КРОМАЊОНЦИ
160,00
20%
192,00
30185
ЏУНГЛА
160,00
20%
192,00
30186
ДОБА ФАРАОНА
160,00
20%
192,00
30187
ЖИВОТ НА ДАЛЕКОМ СЕВЕРУ
160,00
20%
192,00
30188
ВЕЛИКА ОТКРИЋА
160,00
20%
192,00
30189
ДИНОСАУРУСИ
160,00
20%
192,00
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
ВОЛИМ ДА ЧИТАМ
ТАЈНЕ ОБИЧНИХ СТВАРИ
КАЛЕИДОСКОП (7–9 година)
КАЛЕИДОСКОП (9–12 година)
30190
РЕЛИГИЈЕ СВЕТА
240,00
20%
288,00
30191
МОРЕ
240,00
20%
288,00
30192
УМЕТНОСТ И УМЕТНИЦИ
240,00
20%
288,00
30193
ПИРАТИ И ГУСАРИ
240,00
20%
288,00
30194
СИСАРИ
240,00
20%
288,00
30195
СУНЧЕВ СИСТЕМ
240,00
20%
288,00
53
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
30196
МАЈЕ, АСТЕЦИ И ИНКЕ
240,00
20%
288,00
30197
ПУСТИЊА
240,00
20%
288,00
30198
ПИСАТИ И КОМУНИЦИРАТИ
240,00
20%
288,00
30199
ГМИЗАВЦИ И ВОДОЗЕМЦИ
240,00
20%
288,00
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
ПОСЕБНА ИЗДАЊА
30109
НЕБЕСКО ОГЛЕДАЛО
310,00
8%
334,80
30218
ОКОЛИНКО
310,00
8%
334,80
33291
КЊИГА ЗНАЊА – са Интернет везама
900,00
8%
972,00
33290
ТАЈНЕ И ЧУДА ПРИРОДЕ – са Интернет везама
700,00
8%
756,00
575,00
8%
621,00
406,00
8%
438,48
УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
А. За децу лако ментално ометену у развоју
ПРВИ РАЗРЕД
48210* Драгослава Драгић
Буквар са читанком и поукама о језику
48211* др Велимир Сотировић
Математика
62004
Мала индивидуална рачунаљка
низ до десет
343,00
20%
411,60
62005 Вукица Јосић
Мала индивидуална рачунаљка
бројни низ до двадесет
343,00
20%
411,60
48212 Љубомир Савић
Природа и друштво
697,00
8%
752,76
616,00
8%
665,28
609,00
8%
657,72
586,00
8%
632,88
626,00
8%
676,08
647,00
8%
698,76
586,00
8%
632,88
560,00
8%
604,80
др Душан Липовац
Мило Латковић
Вукица Јосић
Добросав Димић
Милош Вучковић
ДРУГИ РАЗРЕД
48220* др Властимир
48221*
Миладиновић
Момир Секулић
Сава Стекић
Живорад Бајић
Методије Војдановић
др Велимир Сотировић
др Душан Липовац
Мило Латковић
Читанка
Математика
ТРЕЋИ РАЗРЕД
48231* др Властимир
48232*
Миладиновић
Срђанка Мајсторов
др Љубомир Савић
мр Добросав Димић
Милош Вучковић
Математика
Природа и друштво
48240*
Драгослава Драгић
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Читанка са поукама о језику
48241* др Властимир
Математика
48243*
Основи технике
Миладиновић
Срђанка Мајсторов
Вуле Милановић
54
Наручујем
7
ШИФРА
АУТОР
1
2
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
ШЕСТИ
РАЗРЕД
48260* Мирјана Даниловић
Читанка
685,00
8%
739,80
48261* Ненад Тошић
Математика
650,00
8%
702,00
48265*
Основи технике
560,00
8%
604,80
709,00
8%
765,72
453,00
8%
489,24
518,00
8%
559,44
518,00
8%
559,44
453,00
8%
489,24
453,00
8%
489,24
453,00
8%
489,24
391,00
8%
422,28
391,00
8%
422,28
453,00
8%
489,24
453,00
8%
489,24
453,00
8%
489,24
453,00
8%
489,24
453,00
8%
489,24
453,00
8%
489,24
453,00
8%
489,24
453,00
8%
489,24
Оливера Тошић
Вуле Милановић
48264* Радмила Ожеговић-
Природа и друштво
48262*
Домаћинство
-Шкрбић
мр Надежда Лукић
Гордана Дулић
др Александар Ћордић
Драгослава Драгић
СЕДМИ РАЗРЕД
48271* др Властимир
Читанка са поукама о језику
48272*
Математика
48274*
Миладиновић
Неда Рогановић
др Велимир Сотировић
др Душан Липовац
Мило Латковић
др Александар Ћордић
Вуле Милановић
Техничко образовање
ОСМИ РАЗРЕД
48280*
48281*
др Властимир
Миладиновић
Неда Рогановић
др Велимир Сотировић
др Душан Липовац
Мило Латковић
Читанка са поукама о језику
Математика
Б. За децу оштећеног слуха
ПРВИ РАЗРЕД
48310* Иванка Вујовић
Буквар са читанком и поукама о језику
48311*
Математика
Вера Андоновић
др Душан Липовац
др Велимир Сотировић
Мило Латковић
ДРУГИ РАЗРЕД
48320* др Надежда Димић
Читанка са поукама о језику
48321*
Математика
мр Добросав Димић
Милена Димић
др Душан Липовац
др Велимир Сотировић
Мило Латковић
ТРЕЋИ РАЗРЕД
48331*
48332*
др Душан Липовац
др Велимир Сотировић
Мило Латковић
др Љубомир Савић
мр Добросав Димић
Милош Вучковић
Математика
Природа и друштво
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
48340* мр Добросав Димић
Читанка са поукама о језику
48341* др Душан Липовац
Математика
48342*
Природа и друштво
др Надежда Димић
48343*
др Велимир Сотировић
Мило Латковић
др Љубомир Савић
мр Добросав Димић
Милош Вучковић
Звонимир Дурајлија
Драган Мишковић
Основи технике
за 4, 5. и 6. разред
55
Наручујем
7
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
4
5
Цена +
ПДВ
6
453,00
8%
489,24
453,00
8%
489,24
Познавање природе
453,00
8%
489,24
48353* Вера Мушкиња
Познавање друштва
453,00
8%
489,24
48354*
Домаћинство
за 5. и 6. разред
Основи технике
за 4, 5. и 6. разред
453,00
8%
489,24
453,00
8%
489,24
ШИФРА
АУТОР
1
2
ПЕТИ РАЗРЕД
48350* Вера Андоновић
Читанка са поукама о језику
48351*
Математика
48352*
Иванка Вујовић
др Душан Липовац
Мило Латковић
др Велимир Сотировић
Вера Мушкиња
Иванка Вујовић
Гордана Дулић
48343* Звонимир Дурајлија
Драган Мишковић
ШЕСТИ РАЗРЕД
48360* Иванка Вујовић
Читанка са поукама о језику
453,00
8%
489,24
48362* Вера Мушкиња
Познавање природе
453,00
8%
489,24
48364* др Венцеслав Глишић
Историја
642,00
8%
693,36
48365*
Географија
736,00
8%
794,88
453,00
8%
489,24
453,00
8%
489,24
Златомир Стефановић
др Стеван Станковић
48343* Звонимир Дурајлија
48361* др Велимир Сотировић
Основи технике
за 4, 5. и 6. разред
Математика
48363*
Физика
484,00
8%
522,72
48366* Вера Жугић
Биологија
650,00
8%
702,00
48354* Гордана Дулић
Домаћинство
за 5. и 6. разред
453,00
8%
489,24
48370*
Читанка са поукама о језику
453,00
8%
489,24
453,00
8%
489,24
Историја
526,00
8%
568,08
Биологија
453,00
8%
489,24
48373* Боривоје Пејновић
Физика
484,00
8%
522,72
48376* Иванка Вујовић
Хемија
484,00
8%
522,72
48377*
Домаћинство
453,00
8%
489,24
Техничко образовање
484,00
8%
522,72
453,00
8%
489,24
453,00
8%
489,24
453,00
8%
489,24
Драган Мишковић
Мило Латковић
др Душан Липовац
Боривоје Пејновић
СЕДМИ РАЗРЕД
48371*
48372*
48375*
48378*
Надежда Јовановић
Вера Андоновић
Мило Латковић
др Велимир Сотировић
др Душан Липовац
др Венцеслав Глишић
Златомир Стефановић
Вера Жугић
Вера Мушкиња
Љиљана Вуковић
Мирјана Јаковљевић
Десанка Ристић
Звонимир Дурајлија
Драган Мишковић
Математика
ОСМИ РАЗРЕД
48380*
48381*
48382*
Иванка Вујовић
Вера Мушкиња
Мило Латковић
Велимир Сотировић
др Душан Липовац
др Венцеслав Глишић
Читанка
Математика
Историја
56
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
48384* др Стеван Станковић
Географија
484,00
8%
522,72
48385* Вера Жугић
Биологија
484,00
8%
522,72
48383* Боривоје Пејновић
Физика
484,00
8%
522,72
48386* Иванка Вујовић
Хемија
650,00
8%
702,00
48387*
Домаћинство
453,00
8%
489,24
Техничко образовање
484,00
8%
522,72
411,00
20%
493,20
548,00
20%
657,60
658,00
20%
789,60
864,00
20%
1036,80
131,41
20%
157,69
21,00
20%
25,20
189,00
20%
226,80
242,17
20%
290,60
55,00
20%
66,00
64,32
20%
77,18
71,77
20%
86,12
ШИФРА
АУТОР
1
2
48388*
Вера Мушкиња
Љиљана Вуковић
Марија Јаковљевић
Десанка Ристић
Драган Мишковић
Звонимир Дурајлија
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
В. За слепе и слабовиде ученике
ПРВИ РАЗРЕД
70502 Снежана Антоновић
70509 Снежана Антоновић
70116 Снежана Антоновић
70117 Снежана Антоновић
Свет звукова
приручник и аудио-касете
Свет звукова
приручник и компакт дискови
Звучне приче
приручник, 59 слика и аудио-касете
Звучне приче
приручник, 59 слика и компакт дискови
Г. Приручници за наставнике
48390 др Војин Матић
Четири есеја о развоју говора
48391 Момир Секулић
48394 др Смиљка Васић
Српски језик
Приручник за наставнике
Мој први речник
48389
Слух и слушна оштећења
48402
48405
др Љубомир Савић
др Љиљана Брајовић
др Зорица Матејић
Весна Радоман
др Спасенија
Владисављевић
др Зоран Љујић
Говор и језик, језик и говор
48407 др Љубомир Савић
Основе методике рада у специјалним
школама
Живот и дело Валентина Аја
48408
Патолошки неразвијен говор деце
64,32
20%
77,18
Развој говора код деце са расцепом усне
71,77
20%
86,12
48396 Зора Ристић
Говор церебрално парализованог детета
83,49
20%
100,19
48418 Живота Урошевић
Математичка вежбанка
201,95
8%
218,11
48397 Ранко Вуковић
Шта они раде
681,00
20%
817,20
48421
Ја читам, ти пишеш, а он...
649,00
20%
778,80
Јесам, био сам и бићу
649,00
20%
778,80
585,10
20%
702,12
302,88
20%
363,46
88,81
20%
106,57
48398
Живојин Цветковић
мр Соња Павловић
др Спасенија
Владисављевић
др Нада Доброта
Весна Вуковић
Весна Вуковић
48422 Ранко Вуковић
48419
Весна Вуковић
Властимир Миладиновић Методика наставе српског језика за
Нада Рогановић
ЛМО
48420 Ранка Тодоровић
48412 мр Рада Којић
Радни листови вежбе за развој перцепције
у раном узрасту
Адаптивни потенцијал ментално
ретардираних
57
Наручујем
7
4
5
Цена +
ПДВ
6
48413 Јагода Јовановић-
Логопесмарица I
71,77
20%
86,12
48415
Аутизам данас
706,51
20%
847,81
180,40
20%
216,48
253,89
20%
304,67
350,00
20%
420,00
406,00
20%
487,20
384,00
20%
460,80
201,70
8%
217,84
542,50
8%
585,90
ШИФРА
АУТОР
1
2
48417
-Станковић
др Светомир Бојанин и
др.
Зоран Димитријевић
48410 Наталија Јанковић48416
-Лежаков
Светлана Матовић
48213 др Властимир
70118
Миладиновић
Габриела Галер
Габриела Галер
УЏБЕНИК И ПРИРУЧНИК
Цена
ПДВ
3
Вежбе и игре за физичко васпитање деце и
омладине ометене у развоју
Слушај, препознај, изговори
Фризуре
(Приручник за наставнике и ученике)
Музичка култура 1–4
(Приручник за наставнике)
48427 др Љубомир Савић
Музичка култура
I – IV разреда за децу ЛМО на 2 касете
Приче у сликама за подстицај говорног
развоја
Преглед историје опште логопедије
72398
Блок за ликовну културу бр. 3
27,00
20%
32,40
72399
Блок за ликовну културу бр. 4
32,00
20%
38,40
72400
Блок за ликовну културу бр. 5
32,66
20%
39,85
69,00
20%
82,80
48,00
20%
57,60
38,00
8%
41,04
38,00
8%
41,04
48424 Светлана Тодоровић
ШКОЛСКИ ПРИБОР
72300 Светислав Тодић
63013
Технички блок А3 хамер
са оквиром и таблицом
Технички блок А4 хамер
са оквиром и таблицом
Свеска А4, дикто
63015
Свеска А4, каро
Зоран Милић
72301 Светислав Тодић
Зоран Милић
58
Наручујем
7
Download

КАТАЛОГ НАРУЏБЕНИЦА