Oсновна школа „Нада Матић“, Ужице
Списак изабраних уџбеника за школску 2013/2014. годину
V разред
ПРЕДМЕТ
Српски језик
АУТОР И НАЗИВ УЏБЕНИКА
Н. Станковић Шошо: Чаролија речи (читанка)
В. Ломпар: Српски језик (граматика)
Н. Станковић Шошо и В. Ломпар: Радна свеска за српски језик
ИЗДАВАЧКА КУЋА
Klett
Eнглески језик
D. Goodey i N. Goodey: Messages 1 (class book)
D. Goodey i N. Goodey: Messages 1 (аctivity book)
Klett
Ликовна култура
З. Милинковић, Љ. Теодоровић и К. Ђорђевић: Ликовна култура
Завод за уџбенике
Музичка култура
А. Паладин и Д. Михајловић Бокан: Музичка култура
Нови Логос
Историја
Б. Бечановић: Историја
Klett
Географија
М. Јоксимовић, Н. Бировљев и С. Поповић: Географија (уџбеник)
М. Јоксимовић и Н. Бировљев: Радна свеска уз уџбеник географије
Нови Логос
Математика
С. Милојевић и Н. Вуловић: Математика 5 (радни уџбеник)
С. Милојевић и Н. Вуловић: Математика 5 (збирка задатака)
Klett
Биологија
Г. Субаков Симић и М. Вељић: Биологија
Логос
Техничко и
информатичко
образовање
Италијански језик
С. Попов и М. Петровић: Техничко и информатичко образовање
Завод за уџбенике
А. Блатешић: Amici 1 (уџбеник)
А. Блатешић: Amici 1 (радна свеска)
Завод за уџбенике
Основна школа „Нада Матић“, Ужице
Списак изабраних уџбеника за школску 2013/2014. годину
VI разред
ПРЕДМЕТ
Српски језик
АУТОР И НАЗИВ УЏБЕНИКА
Н. Станковић Шошо: Читанка
Н. Станковић Шошо: Радна свеска уз читанку
В. Ломпар: Граматика
В. Ломпар: Радна свеска уз граматику
ИЗДАВАЧКА КУЋА
Klett
Eнглески језик
D. Goodey, N.Goodey: Messages 2 (class book)
D. Goodey, N.Goodey: Messages 2 (аctivity book)
Klett
Ликовна култура
З. Милинковић, Љ. Теодоровић и К. Ђорђевић: Ликовна култура
Завод за уџбенике
Музичка култура
А. Паладин и Д. Михајловић Бокан: Музичка култура
Нови Логос
Историја
Р. Михаљчић: Историја
Завод за уџбенике
Географија
В. Ковачевић и Р. Влајев: Географија 6
В. Ковачевић и Р. Влајев: Радна свеска уз уџбеник
Klett
Физика
К. Стевановић и М. Крнета: Физика 6 (уџбеник)
К. Стевановић, М. Крнета и Р. Тошовић: Физика 6 (збирка задатака)
БИГЗ
Математика
С. Милојевић и Н. Вуловић: Математика 6 (радни уџбеник)
С. Милојевић и Н. Вуловић: Математика 6 (збирка задатака)
Klett
Биологија
Д. Миличић и И. Кризманић: Биологија
Логос
Техничко и
информатичко
образовање
Италијански језик
С. Попов и Т. Тешан: Техничко и информатичко образовање
Завод за уџбенике
А. Блатешић и Ј. Стојковић: Amici 2 (уџбеник)
А. Блатешић и Ј. Стојковић: Amici 2 (радна свеска)
Завод за уџбенике
Основна школа „Нада Матић“, Ужице
Списак изабраних уџбеника за школску 2013/2014. годину
VII разред
ПРЕДМЕТ
Српски језик
АУТОР И НАЗИВ УЏБЕНИКА
Н. Станковић Шошо: Ризница речи (читанка)
В. Ломпар: Граматика
В. Ломпар и Н. Станковић Шошо: Радна свеска
ИЗДАВАЧКА КУЋА
Klett
Eнглески језик
D. Goodey i N. Goodey: Messages 3 (class book)
D. Goodey i N. Goodey: Messages 3 (аctivity book)
Klett
Италијански језик
А. Блатешић и Ј. Стојковић: Amici 3 (уџбеник)
А. Блатешић и Ј. Стојковић: Amici 3 (радна свеска)
Завод за уџбенике
Ликовна култура
З. Милинковић, Љ. Теодоровић и К. Ђорђевић: Ликовна култура
Завод за уџбенике
Музичка култура
А. Паладин и Д. Михајловић Бокан: Музичка култура
Нови Логос
Историја
А. Петровић, В. Лучић и П. Петровић: Историја 7 (уџбеник)
БИГЗ
Географија
В. Ковачевић и Р. Влајев: Географија
В. Ковачевић и Р. Влајев: Радна свеска
Klett
Физика
М. Крнета и К.Стевановић: Физика 7 (уџбеник)
М. Крнета, К. Стевановић и Р. Тошовић: Физика 7 (збирка задатака)
БИГЗ
Математика
С. Милојевић и Н. Вуловић: Математика 7 (радни уџбеник)
С. Милојевић и Н. Вуловић: Математика 7 (збирка задатака)
Klett
Биологија
И. Кризмaнић, З. Лазић и А. Холод: Биологија
И. Кризмaнић, З. Лазић и А. Холод: Радна свеска
Логос
Хемија
Д. Анђелковић и Т. Недељковић: Хемија (уџбеник)
Д. Анђелковић и Т. Недељковић: Радна свеска са демонстрационим
огледима, лабораторијским вежбама и задацима
И. Тасић и Д. Глушац: Техничко и информатичко образовање
Логос
Техничко и
информатичко
образовање
Завод за уџбенике
Основна школа „Нада Матић“, Ужице
Списак изабраних уџбеника за школску 2013/2014. годину
VIII разред
ПРЕДМЕТ
Српски језик
АУТОР И НАЗИВ УЏБЕНИКА
З. Несторовић и З. Грушановић: Речи мудрости (читанка)
В. Ломпар: Граматика
В. Ломпар, З. Несторовић и З. Грушановић: Радна свеска за српски језик
ИЗДАВАЧКА КУЋА
Klett
Eнглески језик
D. Goodey i N. Goodey: Messages 4 (class book)
D. Goodey i N. Goodey: Messages 4 (аctivity book)
Klett
Ликовна култура
З. Милинковић, Љ. Теодоровић и К. Ђорђевић: Ликовна култура
Завод за уџбенике
Музичка култура
А. Паладин и Д. Михајловић Бокан: Музичка култура
Нови Логос
Историја
Ђ. Ђурић и М. Павловић: Историја
Завод за уџбенике
Географија
В. Ковачевић и Р. Влајев: Географија 8 (уџбеник)
В. Ковачевић и Р. Влајев: Географија 8 (радна свеска)
Д. Капор и Ј. Шетрајчић: Физика (уџбеник)
Ј. Шетрајчић, М. Распоповић и Б. Цветковић: Збирка задатака из физике
лабораторијским вежбама
С. Милојевић, Н. Вуловић и Б. Поповић: Математика 8 (радни уџбеник)
С. Милојевић, Н. Вуловић и Б. Поповић: Математика 8 (збирка задатака)
Кlett
Физика
Математика
Завод за уџбенике
са
Klett
Биологија
Г. Субаков Симић: Биологија
Логос
Хемија
Т. Недељковић и Д. Анђелковић: Хемија (уџбеник)
Нови Логос
Т. Недељковић и Д. Анђелковић: Радна свеска са демонстрационим
огледима, лабораторијским вежбама и задацима
Техничко и
информатичко
образовање
Италијански језик
В. Сајферт, И. Тасић и М. Петровић: Техничко и информатичко
образовање
Завод за уџбенике
Ј. Стојковић и К. Завишин: Amici 4 (уџбеник)
Ј. Стојковић и К. Завишин: Amici 4 (радна свеска)
Завод за уџбенике
Download

старији разреди