Поштовани родитељи,
у жељи да вам олакшамо набавку уџбеника за нову школску годину обавјештавамо
Вас о сљедећем:
• за енглески језик (III,IV и V разред) ће бити штампани нови уџбеници, као и за
музичку културу (II и III разред). Уколико се то не деси до почетка нове
школске године моћи ће се користити стари уџбеници,
• могу се користити половни уџбеници,
• Борачка организација Општине Лакташи плаћа 50% од цијене уџбеника за дјецу
чији су родитељи инвалиди рата од I do IV категорије (обратити се у
канцеларију за борачка питања у згради општинске управе Лакташи)
• у наставку слиједи списак обавезних уџбеника.
1.. разред - обавезни уџбеници
Шифра
75100
Количина
Прва књига
Цијена
Укупно
13,00
разред - необавезни уџбеници
Шифра
Назив
Количина
Цијена
Моје дјетињство 1-6 (комплет):
22,50
19410
1) За један дан порастем
3,75
19411
2) Хајде да се играмо
3,75
19412
3) Идемо у вртић
3,75
19413
4) Кућа у селу
3,75
19414
5) Кућа у граду
3,75
19415
6) Школа нас чека
3,75
19807
Ливадско звонце
12,00
75250
Словарица – стикер
6,50
Укупно
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
ника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
1.
Назив
1
2.
разред - обавезни уџбеници
Каталог уџбеника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
Шифра
2
Назив
Количина
Цијена
75200
Буквар
7,50
75209
Учим да пишем - Свеска уз Буквар
5,50
75201
Наставни лист уз Буквар
5,50
75202
Почетница
7,50
75203
Радна свеска 1 за почетно читање
5,50
75204
Радна свеска 2 за почетно писање
5,50
75205
Словарица
5,50
75206
Читанка
7,50
75210
Математика
7,50
75211
Радни листови из математике
5,50
75215
Природа и друштво
7,50
75216
Радна свеска за природу и друштво
5,50
75245
Музичка култура за II и III разред
9,00
75260
Ликовна култура
5,50
51027
Православна вјеронаука
5,00
Укупно
Вјеронаукe oсталих конфесија
Напомена уз списак уџбеника другог разреда: уџбеници Буквар и Почетница, те уџбеници
вјеронауке купују се према програму по којем школа ради.
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
разред - необавезни уџбеници
Шифра
Назив
Количина
Цијена
75207
Радна биљежница за лектиру
5,50
75212
Збирка задатака из математике - Атос
7,50
75217
Контролни задаци за природу и друштво
1,50
2.
Укупно
разред - лектира /комплет/
Шифра
19420
Назив
Количина
Бранко Ћопић - Јежева кућа и друге пјесме
Станко Ракита - Радознали дјечак
Ј.Ј. Змај - Песме за децу и о деци
Цијена
комплетa
Укупно
22,50
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
Каталог уџбеника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
2.
3
3.
разред - обавезни уџбеници
Каталог уџбеника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
Шифра
4
Назив
Количина
Цијена
75300
Читанка
7,50
75301
Наставни листови из српског језика
5,50
75302
Од ријечи до реченице
7,50
75303
Учим латиницу
7,50
75310
Математика
7,50
75311
Радни листови из математике
5,50
75315
Природа и друштво
7,50
75316
Радна свеска за природу и друштво
5,50
75245
Музичка култура за II и III разред
9,00
75360
Ликовна култура
5,50
75365
Енглески језик + CD - ЗУНС* Источно Сарајево
11,00
75255
Happy House 1 CB New Edition - Oxford
17,00
75256
Happy House 1 AB New Edition - Oxford
12,00
75355
THE ENGLISH LADDER 1 PB - Cambridge
13,00
75356
THE ENGLISH LADDER 1 AB + CD - Cambridge
10,00
51216
Православна вјеронаука
5,00
Укупно
Вјеронаукe oсталих конфесија
Напомена уз списак уџбеника од трећег до деветог разреда: уџбеници вјеронауке и страног
језика купују се према програму по којем школа ради.
Напомена: Музичку културу не морају куповати, ако имају у комплету од прошле године.
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
разред - необавезни уџбеници
Шифра
Назив
Количина
Цијена
75304
Радна биљежница за лектиру
5,50
75312
Збирка задатака из математике - Aтос
7,50
75317
Контролни задаци за природу и друштво
1,50
3.
разред - приручници
Шифра
19618
3.
Укупно
Назив
Количина
З. Ненезић; Љ. Симидријевић
Приручник за наставнике енглеског језика за 3. разред ЗУНС Источно Сарајево
Цијена
Укупно
15,00
разред - лектира /комплет/
Шифра
Назив
Количина
19430
Доситеј Обрадовић - Басне (избор)
Х.К. Андерсен - Бајке (избор)
Душан Радовић - Разбојник Кађа и принцеза Нађа
Цијена
компетa
Укупно
22,50
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
Каталог уџбеника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
3.
5
4.
разред - обавезни уџбеници
Каталог уџбеника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
Шифра
6
Назив
Количина
Цијена
75400
Читанка
7,50
75401
Наставни листови из српског језика
5,50
75402
Говорим и пишем
7,50
75410
Математика
7,50
75411
Радни листови из математике
5,50
75415
Природа и друштво
7,50
75416
Радна свеска за природу и друштво
5,50
75418
Атлас нијемих карата (за IV и V разред)
6,00
75445
Музичка култура за IV и V разред
9,00
75460
Ликовна култура
5,50
75465
EASY ENGLISH – Енглески језик + CD - ЗУНС
Источно Сарајево
75452
Радна свеска уз уџбеник енглеског језика - ЗУНС
Источно Сарајево
11,00
5,50
75455
Happy House 2 CB New Edition - Oxford
17,00
75456
Happy House 2 AB New Edition - Oxford
12,00
51442
THE ENGLISH LADDER 2 PB - Cambridge
13,00
51443
THE ENGLISH LADDER 2 AB + CD - Cambridge
10,00
51337
Православна вјеронаука
5,00
Вјеронаукe oсталих конфесија
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
Укупно
разред - необавезни уџбеници
Шифра
Назив
Количина
Цијена
75403
Радна биљежница за лектиру
5,50
75412
Збирка задатака из математике - Атос
7,50
75417
Контролни задаци за природу и друштво
1,50
4.
разред - приручници
Шифра
Назив
19619
З. Ненезић; Љ. Симидријевић
Приручник за наставнике енглеског језика за 4. разред
- ЗУНС Источно Сарајево
15,00
51890
Духовне композиције за рад са хоровима
основношколског типа - ЗУНС Источно Сарајево
9,35
4.
Укупно
Количина
Цијена
Укупно
разред - лектира /комплет/
Шифра
Назив
Количина
19440
Бранко Ћопић - Доживљаји мачка Тоше
Луис Керол - Алиса у земљи чуда
Љубивоје Ршумовић - Избор из поезије за децу
Десанка Максимовић - Избор из поезије и прозе
за децу
Цијена
комплетa
Укупно
30,00
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
Каталог уџбеника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
4.
7
5.
разред - обавезни уџбеници
Каталог уџбеника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
Шифра
8
Назив
Количина
Цијена
75500
Читанка
7,50
75501
Наставни листови из српског језика
5,50
75502
Српски језик и култура изражавања
7,50
75510
Математика
7,50
75511
Радни листови из математике
5,50
75520
Познавање природе
7,50
75522
Радна свеска за познавање природе
5,50
75515
Познавање друштва
7,50
75516
Радна свеска за познавање друштва
5,50
75418
Атлас нијемих карата (за IV и V разред)
6,00
75445
Музичка култура за IV и V разред
9,00
75560
Ликовна култура
5,50
75565
ЕASY ENGLISH – Енглески језик +CD - ЗУНС
Источно Сарајево
11,00
75562
Радна свеска уз уџбеник енглеског језика - ЗУНС
Источно Сарајево
75598
Happy Street 1 CB New Edition - Oxford
17,00
75599
Happy Street 1 AB New Edition - Oxford
12,00
51444
THE ENGLISH LADDER 3 PB - Cambridge
13,00
51445
THE ENGLISH LADDER 3 AB + CD - Cambridge
10,00
51439
Православна вјеронаука
5,00
Укупно
5,50
Вјеронаукe oсталих конфесиј
Напомена: Музичку културу не морају куповати, ако имају у комплету од прошле
године.
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
разред - необавезни уџбеници
Шифра
Назив
Количина
Цијена
75503
Радна биљежница за лектиру
5,50
75512
Збирка задатака из математике - Атос
7,50
51437
Математископ 1
11,70
75521
Контролни задаци за познавање природе
1,50
5.
разред - приручници
Шифра
Назив
19624
З. Ненезић; Љ. Симидријевић
Приручник за наставнике енглеског језика за V разред
- ЗУНС Источно Сарајево
15,00
51890
Духовне композиције за рад са хоровима
основношколског типа - ЗУНС Источно Сарајево
9,35
5.
Укупно
Количина
Цијена
Укупно
разред - лектира/комплет/
Шифра
19450
Назив
Количина
Рајко Петров Ного - Родила ме тетка коза
Драган Колунџија - Пјесме (избор)
Рене Гијо - Бијела грива
Гроздана Олујић - Бајке (избор)
Народне приповијетке (избор)
Душан Радовић - Избор из поезије и прозе за
дјецу
Цијена
комплетa
Укупно
45,00
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
Каталог уџбеника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
5.
9
6.
разред - обавезни уџбеници
Каталог уџбеника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
Шифра
10
Назив
Количина
Цијена
75600
Читанка
7,50
75601
Српски језик и култура изражавања
7,50
75603
Биљежница уз уџбеник Српски језик и кул. изража.
5,50
75610
Математика
7,50
75611
Збирка задатака из математике
7,50
75615
Историја
7,50
75620
Географија
7,50
75621
Радна свеска из географије
5,50
75623
Школски географски атлас (за VI, VII, VIII и IX разред)
75625
Биологија
7,50
75635
Основи информатике за VI разред
7,50
75640
Техничко образовање
7,50
75641
Радна свеска за техничко образовање
5,50
75645
Музичка култура за VI и VII разред
9,00
75665
Ликовна култура
7,50
75657
Happy Earth 1 CB - Oxford
17,00
75658
Happy Earth 1 AB - Oxford
12,00
51580
MORE! 1, SB - Cambridge
16,00
51581
MORE! 1, WB - Cambridge
9,00
15610
ENJOYING ENGLISH - Енглески језик ЗУНС Београд + CD
12,95
15611
Радна свеска за енглески језик - ЗУНС
Београд
9,95
75669
DEUTSCHTOUR - Њемачки језик - прва
година учења + CD - ЗУНС Источно
Сарајево
13,35
75663
Радна свеска за њемачки језик - ЗУНС
Источно Сарајево
5,50
75655
PING PONG NEU 1 KB - Њемачки језик Hueber
18,50
75656
PING PONG NEU 1 AB - Радна свеска за
њемачки језик - Hueber
15,50
Planet 1 (лекције 1-8) - уџбеник
18,00
Planet 1 (лекције 1-8) - радна свеска
15,00
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
12,50
Укупно
15520
OРБИТА 1+CD - Руски језик - прва годинa учења ЗУНС Београд
12,95
15521
Радна свеска за руски језик - ЗУНС Београд
10,00
15642
LE FRANÇAIS POUR NOUS 1 + CD - Француски
језик - прва година учења - ЗУНС Београд
12,95
15643
Радна свеска за француски језик - ЗУНС Београд
9,00
JUNIOR PLUS 1
JUNIOR PLUS 1 - РАДНА СВЕСКА
75769
PROGETTO ITALIANO JUNIOR 1
51572
Православна вјеронаука
5,00
Вјеронаукe oсталих конфесија
разред - необавезни уџбеници
Шифра
Назив
Количина
Цијена
75602
Радна свеска за српски језик
5,50
75604
Радна биљежница за лектиру
5,50
75660
Тестови знања из српског језика
1,50
75605
Правопис српског језика
10,50
51437
Математископ 1
11,70
51510
Историјски атлас (од VI до IX разреда) 15315 ЗУНС Београд
19,00
75627
Хербаријум
10,50
75636
Радна свеска - Основи информатике за VI и VII р.
5,50
75659
UND JETZT IHR! - Граматика њемачког
језика за VI, VII, VIII и IX разред - Hueber
18,50
75670
UND JETZT IHR! - Рјешења за граматику њемачког
језика за VI, VII, VIII и IX разред - Hueber
5,00
51591
Граматика енглеског језика (књига + CD) - Essential
Grammar in Use
29,00
51590
Рјечник енглеског језика - Essential English
Dictionary
23,00
15512
Граматика енглеског језика за основну школу ЗУНС Београд
10,00
15517
Речник енглеског језика - ЗУНС Београд
14,70
15522
Граматика руског језика за основну школу - ЗУНС
Београд
10,00
Укупно
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
Каталог уџбеника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
6.
11
15527
Речник руског језика за основну школу - ЗУНС
Београд
17,00
15532
Граматика немачког језика за основну школу ЗУНС Београд
10,00
15537
Речник немачког језика за основну школу - ЗУНС
Београд
15,80
15542
Граматика француског језика за основну школу ЗУНС Београд
10,00
15543
Речник француског језика за основну школу - ЗУНС
Београд
12,10
48070
Рачунарски приручник (од VI до IX разреда)
15,00
6.
разред - приручници
Каталог уџбеника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
Шифра
12
Назив
Количина
Цијена
19610
Катја Хунинг - Приручник за наставнике
њемачког језика за VI разред - ЗУНС
Источно Сарајево
15,00
51890
Духовне композиције за рад са хоровима
основношколског типа - ЗУНС Источно Сарајево
9,35
51891
Теорија музике - Сликом до схватања, вежбом до
знања - ЗУНС Источно Сарајево
9,35
51892
Композиције за рад са хором старијег школског
узраста - ЗУНС Источно Сарајево
9,35
6.
Укупно
разред - лектира /комплет/
Шифра
19460
Назив
Бранко Ћопић - Орлови рано лете
Бранко В. Радичевић - Песме о мајци
Данијел Дефо - Робинзон Крусо
Марк Твен - Том Сојер
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
Количина
Цијена
комплетa
30,00
Укупно
разред - обавезни уџбеници
Шифра
Назив
Количина
Цијена
75700
Читанка
7,50
75701
Српски језик и култура изражавања
7,50
75703
Биљежница уз уџбеник Српски језик и култура
изражавања
5,50
75710
Математика
7,50
75711
Збирка задатака из математике
7,50
75715
Историја
7,50
75720
Географија
7,50
75721
Радна свеска из географије
5,50
75623
Школски географски атлас (за VI, VII, VIII и IX разред)
12,50
75725
Биологија
7,50
75730
Физика
7,50
75731
Збирка задатака из физике
7,50
75635
Основи информатике за VII разред
7,50
75740
Техничко образовање
7,50
75741
Радна свеска за техничко образовање
5,50
75645
Музичка култура за VI и VII разред
9,00
75765
Ликовна култура
7,50
75757
TWIST 1 SB - Oxford
20,00
75758
TWIST 1 WB - Oxford
11,00
51674
MORE! 2, SB - Cambridge
16,00
51675
MORE! 2, WB - Cambridge
9,00
16610
ENJOYING ENGLISH + CD - Енглески језик - ЗУНС
Београд
12,95
16611
ENJOYING ENGLISH - Радна свеска за енглески
језик - ЗУНС Београд
10,00
75764
Њемачки језик + CD - ЗУНС Источно Сарајево
13,35
Укупно
Напомена: Нагласити родитељима да не купују атлас, ако су га купили прошле године.
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
Каталог уџбеника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
7.
13
75763
Радна свеска за њемачки језик - ЗУНС Источно
Сарајево
5,50
75655
PING PONG NEU 1 KB - Њемачки језик - Hueber
18,50
75656
PING PONG NEU 1 АB - Радна свеска за њемачки
језик - Hueber
15,50
Planet 1 (лекције 9-16) - уџбеник
18,00
Planet 1 (лекције 9-16) - радна свеска
15,00
16520
ОРБИТА 2 + CD - Руски језик - друга година учења
- ЗУНС Београд
12,95
16521
Радна свеска за руски језик
10,00
16642
LE FRANÇAIS POUR NOUS 2 + CD - уџбеник
француског језика - друга година учења - ЗУНС
Београд
12,95
16643
Радна свеска за француски језик - друга година
учења - ЗУНС Београд
10,00
PROGETTO ITALIANO JUNIOR 1 - Edilingua
PROGETTO ITALIANO JUNIOR 2 - Edilingua
51654
Православна вјеронаука
Каталог уџбеника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
Вјеронаукe oсталих конфесија
14
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
5,00
разред - необавезни уџбеници
Шифра
Назив
Количина
Цијена
75702
Радна свеска за српски језик
5,50
75704
Радна биљежница за лектиру
5,50
75760
Тестови знања из српског језика
1,50
75605
Правопис српског језика
10,50
51437
Математископ 1
11,70
75722
Вјежбанка из географије - Европа
2,50
51510
Историјски атлас (од VI до IX разреда) 15315 ЗУНС Београд
19,00
75726
Радна свеска из биологије
5,50
75636
Радна свеска - Основи информатике за VI и VII р.
5,50
48070
Рачунарски приручник (od VI do IX разреда)
15,00
7.
разред - приручници
Шифра
Назив
Количина
Цијена
51890
Духовне композиције за рад са хоровима
основношколског типа - ЗУНС Источно Сарајево
9,35
51892
Композиције за рад са хором старијег школског
узраста - ЗУНС Источно Сарајево
9,35
7.
Укупно
Укупно
разред - лектира /комплет/
Шифра
19470
Назив
Џонатан Свифт - Гуливерова путовања
Петар Кочић - Вуков гај
А.С. Егзипери - Мали принц
Кнежева вечера
Народне лирске пјесме (избор)
Количина
Цијена
комплета
Укупно
37,50
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
Каталог уџбеника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
7.
15
8.
разред - обавезни уџбеници
Каталог уџбеника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
Шифра
16
Назив
Количина
Цијена
75800
Читанка
7,50
75801
Српски језик и култура изражавања
7,50
75803
Биљежница уз уџбеник Српски језик и култура
изражавања
5,50
75810
Математика
7,50
75811
Збирка задатака из математике
7,50
75815
Историја
8,50
75820
Географија
7,50
75822
Радна свеска из географије
5,50
75623
Школски географски атлас (за VI, VII, VIII и IX разред)
12,50
75825
Биологија
7,50
75830
Физика
7,50
75831
Збирка задатака из физике
7,50
75832
Хемија
7,50
75833
Збирка задатака из хемије
7,50
75840
Техничко образовање
7,50
75841
Радна свеска за техничко образовање
5,50
75835
Основи информатике за VIII р.
7,50
75845
Музичка култура за VIII и IX разред
11,00
75865
Ликовна култура за VIII разред
7,50
75857
TWIST 2 SB - Oxford
20,00
75858
TWIST 2 WB - Oxford
11,00
51771
MORE! 3, SB - Cambridge
16,00
51772
MORE! 3, WB - Cambridge
9,00
17601
ENJOYING ENGLISH 7 + CD - уџбеник енглеског
језика - ЗУНС Београд
12,95
17611
Радна свеска уз уџбеник енглеског језика - ЗУНС
Београд
10,00
75854
DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE + CD - Њемачки
језик са CD-ом - ЗУНС Источно Сарајево
13,35
75852
Радна свеска за њемачки језик - ЗУНС Источно
Сарајево
5,50
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
Укупно
75755
PING PONG NEU 2 KB - Њемачки језик - Hueber
18,50
75756
PING PONG NEU 2 AB - Радна свеска за њемачки
језик - Hueber
15,50
Planet 2 (лекције 17-25) - уџбеник
18,00
Planet 2 (лекције 17-25) - радна свеска
15,00
17520
ОРБИТА 3 - Руски језик - ЗУНС Београд
13,35
17521
Радна свеска за руски језик - ЗУНС Београд
10,70
17642
LE FRANÇAIS POUR NOUS 3 + CD - уџбеник
француског језика трећа година учења - ЗУНС
Београд
12,95
17643
Радна свеска за француски језик - трећа година
учења - ЗУНС Београд
10,00
PROGETTO ITALIANO JUNIOR 2 - Edilingua
PROGETTO ITALIANO JUNIOR 3 - Edilingua
51755
Православна вјеронаука
5,00
8.
разред - необавезни уџбеници
Шифра
Назив
Количина
Цијена
75802
Радна свеска за српски језик
5,50
75804
Радна биљежница за лектиру
5,50
75860
Тестови знања из српског језика
1,50
75605
Правопис српског језика
10,50
51751
Математископ 2
11,70
75823
Вјежбанка из географије - Ваневропски континенти
2,50
75836
Основи информатике за VIII и IX разред радна
свеска
5,50
51510
Историјски атлас (oд VI до IX разреда) 15315 ЗУНС Београд
19,00
48070
Рачунарски приручник (oд VI до IX разреда)
15,00
75627
Хербаријум
10,50
Укупно
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
Каталог уџбеника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
Вјеронаукe oсталих конфесија
17
8.
разред - приручници
Шифра
Назив
19623
Приручник за наставнике њемачког језика за 8. разред
- ЗУНС Источно Сарајево
51890
Духовне композиције за рад са хоровима
основношколског типа - ЗУНС Источно Сарајево
9,35
51892
Композиције за рад са хором старијег школског
узраста - ЗУНС Источно Сарајево
9,35
8.
19480
Каталог уџбеника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
Цијена
Укупно
15,00
разред - лектира /комплет/
Шифра
18
Количина
Назив
Перл Бак - Велики талас
Светозар Ћоровић - Стојан Мутикаша
Мирослав Антић - Плави чуперак
Стеван Сремац - Поп Ћира и поп Спира
Свети Сава у књижевности (избор)
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
Количина
Цијена
комплета
37,50
Укупно
разред - обавезни уџбеници
Шифра
Назив
Количина
Цијена
75900
Читанка
7,50
75901
Српски језик и култура изражавања
7,50
75903
Биљежница уз уџбеник Српски језик и култура
изражавања
5,50
75910
Математика
7,50
75911
Збирка задатака из математике
7,50
75915
Историја
7,50
75920
Географија
8,50
75922
Радна свеска из географије
5,50
75623
Школски географски атлас (за VI, VII, VIII и IX разред)
75925
Биологија
7,50
75930
Физика
7,50
75931
Збирка задатака из физике
7,50
75932
Хемија
7,50
75933
Збирка задатака из хемије
7,50
75940
Техничко образовање
7,50
75941
Радна свеска за техничко образовање
5,50
75835
Основи информатике за IX разред
7,50
75845
Музичка култура за VIII и IX разред
11,00
75965
Ликовна култура за IX разред
75957
TWIST 3 SB - Oxford
20,00
75958
TWIST 3 WB - Oxford
11,00
51866
MORE! 4, SB - Cambridge
16,00
51867
MORE! 4, WB - Cambridge
9,00
18610
ENJOYING ENGLISH 8 + CD - уџбеник енглеског
језика - ЗУНС Београд
12,95
18611
Радна свеска уз уџбеник енглеског језика - ЗУНС
Београд
10,00
Укупно
12,50
7,50
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
Каталог уџбеника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
9.
19
75755
PING PONG NEU 2 KB - Њемачки језик - Huеber
18,50
75756
PING PONG NEU 2 AB - Радна свеска за њемачки
језик - Huеber
15,50
Planet 2 (лекције 26-32) - уџбеник
18,00
Planet 2 (лекције 26-32) - радна свеска
15,00
18530
Hurra Wir Lernen Deutsch 4 + CD - ЗУНС Београд
14,20
18531
Радна свеска уз уџбеник њемачког језика - ЗУНС
Београд
10,30
18520
ОРБИТА 4 - Руски језик - ЗУНС Београд
13,30
18521
Радна свеска за руски језик - ЗУНС Београд
11,50
18642
LE FRANÇAIS POUR NOUS 4 + CD - уџбеник
француског језика - ЗУНС Београд
12,95
18643
Радна свеска за француски језик - ЗУНС Београд
10,00
75996
PROGETTO ITALIANO JUNIOR 3 - Edilingua
51852
Православна вјеронаука
5,00
Каталог уџбеника и наставних средстава/основна школа/школска 2013/2014. година
Вјеронаукe oсталих конфесија
20
9.
разред - необавезни уџбеници
Шифра
Назив
Количина
Цијена
75902
Радна свеска за српски језик
5,50
75904
Радна биљежница за лектиру
5,50
75960
Тестови знања из српског језика
1,50
75605
Правопис српског језика
10,50
51751
Математископ 2
11,70
75921
Вјежбанка из географије - БиХ (РС и ФБиХ)
2,50
75926
Радна свеска из биологије
5,50
51510
Историјски атлас (од VI до IX разреда) 15315 ЗУНС
Београд
19,00
48070
Рачунарски приручник (од VI до IX разреда)
15,00
75836
Основи информатике за VIII и IX р. радна свеска
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
5,50
Укупно
Завод за уџбенике и наставна средства/Источно Сарајево
27
Download

1.. разред - обавезни уџбеници 1. разред