Udžbenici za društveno jezički smer
Društvenojezički smer I
FIZIKA
Fizika za I razred gimnazije
Nataša Čaluković
I
KRUG
Fizika 1 zbirka zadataka i testovi za I razred
gimnazije
Nataša Čaluković
I
KRUG
Opšta hemija za I razred srednje škole
S.Djukić,
R.Nikolajević,M.Šurjanović
I
ZUNS, 2003
Neorganska hemija za I i II razred srednje
škole
M.Jovetić
I
ZUNS, 2008
RAČUNARSTVO I
INFORMATIKA
Računarstvo i informatika za I razred srednje
škole
Nikola Klem
I
ZUNS, 2009
GEOGRAFIJA
Geografija za I razred gimnazije
Ljiljana Gavrilović i Dušan
Gavrilović
I
ZUNS,2006
LATINSKI JEZIK
Latinski jezik za I razred gimnazije
Ljiljana Vulićević, Mirjana
Maskareli
I
ZUNS
ENGLESKI JEZIK
New Oportunities Pre-Intermediate Students'
book / Workbook
Michael Harris, David Mower,
Anna Sikorzynska
I
Longman Pearson
Education
Limited,2008
BIOLOGIJA
Biologija za 1.razred gimnazije
N.Šerban, M.Cvijan, R.Jančić
I
ZUNS,2003
MATEMATIKA
Matematika za 1. razred gimnazije
P.Milinčić, V.Stojanović,
Z.Kadelburg,B.Borinčić
I
ZUNS, 2003.
Matematika za 1. razred - zbirka zadataka
Z.Ivanović, S.Ognjanović
I
Krug, 2008
***
Zbirka zadataka za 1. Razred
B. Vene
I
ZUNS
LIKOVNO
Likovna kultura 1 - udžbenik za 1.
razred gimnazije društveno-jezičkog
smera i specijalizovano-filološka
odeljenja
Marina Čudov
I
Klet
MUZIČKO
Vodič kroz istoriju muzike
Olivera Đurić
I- autor
IV
ISTORIJA
Istorija za I razred
Mirko Obradović
I
Klet
SRPSKI J.I KNJ.
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za
1. razred srednje škole
Milić i Nikolić
I
ZUNS
HEMIJA
Književnost i srpski jezik I
P. Pijanović
Čitanka, srpski jezik i književnost za 1.
razred gimnazije i srednjih stručnih
škola
Miodrag Pavlović
Gramatika srpskog jezika
Stanojčić i Popović
I- ZUNS
IV
Pravopis srpskog jezika
Jerković, Pižurica i Pešikan
I- MATICA SRPSKA
IV
RAČUNARSTVO I
INFORMATIKA
Računarstvo i informatika za I razred
gimnazije
Nikola Klem
I
ZUNS, 2005
FRANCUSKI J.
Version Originale, udžbenik i radna
sveska za 1.razred gimnazije
Monique Denyer, A.
Garmendia…
I
Klett
NEMACKI J.
Direkt 1, nemački jezik za 1. razred gimnazije,
peta godina učenja
Đorđo Mota i grupa autora
I
Klett, 2011
ZUNS, 2008
Klet
Verska nastava
Pravoslavni katihizis za 1. i 2. razred
srednjih škola
Ep. dr. Ignjatije Midić
IZUNS, 2002
II
Građansko
vaspitanje
Građansko vaspitanje za 1. razred
srednje škole
Prof.dr. Mirjana Pešić,
prof.dr. Dragan Popadić
I
ZUNS, 2002
ITALIJANSKI J.
Nuovo Progetto italiano 1
S. Magnelli, T. Marin
I
Edilingua, Roma,
2009
Društveno-jezički
smer II
FIZIKA
Fizika za II razred opšte gimnazije i gimnazije
društveno-jezičkog smera
dr Milan Raspopović i
dr.
II
ZUNS
Fizika II, udžbenik za II razred gimnazije prirodnomat. smera
N. Čaluković
Fizika II, zbirka zadataka i testova
N. Čaluković
II
KRUG
HEMIJA
Organska hemija za II, III ili IV razred
V. Pavlović i Marković
II
ZUNS
GEOGRAFIJA
Geografija II, udžbenik za II razred gimnazije
Snežana Vujadinović I
Dejan Šabić
II
Logos, 2014.
PSIHOLOGIJA
Psihologija za II razred gimnazije
B. Milojević Apostolović
II
Novi logos,
Beograd
MUZIČKO
Vodič kroz istoriju muzike
Olivera Đurić
II
autor
LIKOVNO
Likovna kultura 2 - udžbenik za 2. razred
gimnazije društveno-jezičkog smera i
specijalizovano-filološka odeljenja
Lidija Županić Šuica
II
Klet
ISTORIJA
Istorija za II razred
Marko Šujica i Smilj
Marjanović
II
ZUNS,2009
KRUG
gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera
BIOLOGIJA
Biologija za 2.razred gimnazije društveno-jezičkog
smera
B.Petrov, M.Kalezić,
R.Konjević, D.Lakušić,
S.Jovanović
II
ZUNS
ENGLESKI JEZIK
Success Intermediate – Students’ book, Workbook
S. Mackinlay,
Hastings
II
Longman
MATEMATIKA
Matematika za 2. razred gimnazije društveno jezičkog smera
B. Šešelj i drugi
II
ZUNS, 2000.
Zbirka zadataka iz matematike
B.
Mićić, Ognjanović
Ivanović
NEMAČKI JEZIK
Direkt 2, nemački jezik za 2. razred gimnazija I
srednjih stručnih škola
Đorđo Mota i dr.
II
Klet 2012
LATINSKI JEZIK
Latinski jezik za II razred
Ljiljana Vulićević
II
ZUNS
FRANCUSKI JEZIK
Le nouveau taxi 2 (udžbenik koji su učenici
koristili u prethodnoj godini)
II
Hachette
ITALIJANSKI j.
Nuovo Progetto italiano 1/2
S. Magnelli, T. Marin
II
Edilingua,
Roma, 2009
SRPSKI JEZIK I
KNJIŽEVNOST
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima
Milić i Nikolić
II
ZUNS
Književnost i srpski jezik II
P. Pijanović
ZUNS, 2008
Čitanka, udžbenik za 2. razred gimnazije i
srednjih stručnih škola
Miodrag Pavlović
Klet
Gramatika srpskog jezika I-IV
Stanojčić i Popović
II
ZUNS
Istorija književnosti za II razred
J. Deretić
II
ZUNS
Računarstvo i informatika za II razred gimnazije
Nikola Klem
II
ZUNS, 2002
GRAĐANSKO
VASPITANJE
Građansko vaspitanje za 2.razred srednje škole
Mirjana Pešić, Dragan
II
Popadić...
VERSKA
NASTAVA
Pravoslavni katihizis za 1. i 2. razred srednjih
škola
Ep. dr Ignjatije Midić
RAČUNARSTVO I
INFORMATIKA
Robert Menand
ZUNS, 2002
I/II ZUNS, 2004
Društvenojezički smer III
FIZIKA
Fizika za III razred gimnazije
N. Kadelburg, K. Panić
III KRUG
Zbirka zadataka i testova za III razred gimnazije
D. N. Kadelburg, Kosta Pаnić III KRUG
GEOGRAFIJA
Geografija za III razred gimnazije
Grupa autora
III ZUNS, 2008
LOGIKA
Logika za III razred gimnazije
Mihajlo Marković
III ZUNS
ili Gajo Petrović
MUZIČKO
Vodič kroz istoriju muzike
Olivera Đurić
III autor
LIKOVNO
Likovna kultura - udžbenik za 3. razred
gimnazije društveno-jezičkog smera i
specijalizovano-filološka odeljenja
Lidija Županić Šuica
III Klet
ISTORIJA
Istorija za III razred društveno-jezičkog smera
Radoš Ljušić
III Freska
BIOLOGIJA
Biologija za 3.razred gimnazije društveno-jezičkog G.Cvijić, J.Đorđević,
smera
N.Nedeljković, D.Cvetković,
G.Matić, A.Korać
III ZUNS,2004
ENGLESKI J.
Success Upper-Intermediate, Students’ book,
Workbook
J. C. Carr, J. Parsons
III Longman,2007
MATEMATIKA
Matematika za 3.razred gimnazije društvenojezičkog smera
G.Vojvodić, Đ. Paunić,
R.Tošić
III ZUNS,1997.
Matematika ¾, Zbirka rešenih zadataka za
III I IV razred srednje škole
Joković, Tomić
III Krug
Zbirka zadataka 3
Ivanović, Ognjanović
III Krug
FRANCUSKI
Version Originale, udžbenik I radna sveska
za 3. i 4. razred gimnazije
Monique Denyer,
Christian Ollivier…
III Klett
SRPSKI J. I KNJ.
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima
Milić i Nikolić
III ZUNS
Književnost i srpski jezik III
P. Pijanović
Gramatika srpskog jezika
Stanojčić i Popović
III ZUNS
Pravopis srpskog jezika
Jerković, Pižurica i Pešikan
III MATICA
SRPSKA
Računarstvo i informatika za III razred gimnazije
Milan Čabarkapa
III Krug, 2003
Računarstvo i informatika za IV razred gimn.
prirodno-mat. smera
M. Čabarkapa
RACUNARSTVO I
INF.
NEMACKI J.
Direkt 3, nemački jezik za treći razred
gimnazija I srednjih stručnih škola
Italijanski jezik
Nuovo Progetto Italiano 2/3
Društveno-jezički
smer IV
Grupa autora
T. Marin, S. Magnelli
ZUNS, 2009
Krug
III Klet, 2012.
Edilingua
FIZIKA
Fizika za IV razred gimnazije sa zbirkom zadataka
i testovima
Fizika za IV razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog
smera
SRPSKI J. I KNJ.
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima
Nataša Čaluković
dr Milan Raspopović
Milić i Nikolić
IV KRUG
ZUNS, 2009
IV ZUNS
Književnost i srpski jezik IV
P. Pijanović
ZUNS, 2009
Gramatika srpskog jezika
Stanojčić i Popović
IV ZUNS
Pravopis srpskog jezika
Jerković, Pižurica i
Pešikan
IV MATICA
SRPSKA
ENGLESKI J.
Success Advanced, Students’book, Workbook
S. Mackinlay, B.
Hastings, L. White, R.
Fricker
IV Longman
USTAV
Ustav i prava građana, udžbenik za 4. razred
gimnazije i četvorogodišnje stručne škole i 3.
razred trogodišnje stručne škole
Milan Gačanović
IV Klet
MUZIČKO
Vodič kroz istoriju muzike
Olivera Đurić
IV autor
LIKOVNO
Likovna kultura - udžbenik za 4. razred gimnazije
društveno-jezičkog smera i specijalizovanofilološka odeljenja
Lidija Županić Šuica
IV Klet
ISTORIJA
Istorija za III razred prirodno-matematičkog smera i IV
razred društveno-jezičkog smera
Đurić i Pavlović
IV ZUNS
MATEMATIKA
Matematika sa zbirkom zadataka za 4.razred
E.Pap, Z.LozanovCrvenković
Ž. Ivanović, S.
Ognjanović
IV ZUNS,2001.
Matematika 4
KRUG, 2010
RACUNARSTVO I
INF.
Računarstvo i informatika za IV razred gimnazije društveno- Zorica Lakić
jezičkog smera
IV ZUNS, 2007
FILOZOFIJA
Istorija filozofije
V. Korać B. Pavlović
IV ZUNS
NEMAČKI J.
Direkt 4, nemački jezik za 4. razred gimnazija i srednjih
stručnih škola
Grupa autora
IV Klet, 2012.
SOCIOLOGIJA
Sociologija za III razred stručnih škola i IV razred gimnazije V. Vuletić
- novi udžbenik
Francuski
Isti udžbenik kao za treći razred
IV Klet
Download

OVDE