Medicinski fakultet
Katedra za mikrobiologiju sa parazitologijom i imunologijom
Novi Sad, 27.08.2013.
REZULTATI TESTA IZ BAKTERIOLOGIJE SA PARAZITOLOGIJOM
MEDICINA
TEST SU POLOŽILI:
PREZIME I IME
1. TEŠIĆ TAMARA
2.
VOJNOVIĆ LARISA
3.
MARTINOVIĆ SOFIJA
4.
ZELJKOVIĆ DANIJELA
5.
ĐURIĆ DUŠAN
6.
MIHAJLOVIĆ ŽARKO
7.
NOSEK IGOR
8.
UGARKOVIĆ NIKOLA
9.
JAKOVLJEVIĆ SANJA
10.
TORDŽIĆ ALEKSANDRA
11.
STOJIČIĆ MARIJA
12.
ARMUŠ MILICA
13.
KNEZOVIĆ GORAN
14.
STANULOVIĆ NEVENA
15.
PARAVAC ALEKSANDRA
16.
PANTIĆ VLADIMIR
17.
RUČNOV ANA
18.
BABIĆ RDA
19.
DRAGOMIROVIĆ SONJA
20.
BERIĆ DUŠKO
21.
RADIŠIĆ DARJA
22.
MALIVUK NEDA
23.
TRIVUNOVIĆ VLADAN
24.
KOSANOVIĆ MARKO
25.
KOMANOVIĆ JELENA
26.
VIŠEKRUNA TAMARA
27.
RONČEVIĆ DUNJA
28.
ARSENIJEVIĆ VLADIMIR
29.
MIJATOVIĆ ALEKSANDRA
30.
SPRASIĆ IGOR
31.
PRAŠTALO DANIJEL
32.
RAIČEVIĆ ANETA
33.
ĆURČIĆ JELENA
34.
STEVIĆ JOVANA
35.
PAJIĆ NADA
36.
CVIJANOVIĆ NATAŠA
37.
MILIĆ TEODORA
38.
ZELJKOVIĆ BOJAN
39.
JANKOVIĆ BOJANA
40.
TOT SANDRA
41.
ĆIRKOVIĆ DAVID
42.
IVANIĆ EMILIJA
Broj bodova
32
31,5
31
30,5
30
29,5
29,5
28,5
28,5
28
27,5
27,5
27
27
27
26,5
26,5
27
26
25,5
25,5
25
25
24,5
24
23,5
23,5
23
23
23
22,5
22,5
22,5
22
21,5
21,5
21,5
21
21
21
21
21
Ocena
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
88
7
7
7
7
7
7
7
776
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Broj bodova
19,5
19,5
19
19
19
18
18
18
17,5
17,5
Ocena
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
TEST NISU POLOŽILI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PREZIME I IME
ĐORĐEV ĐORĐE
BADNJAR IVANA
ŽIGIĆ MILAN
ĐORĐEVIĆ MILOŠ
BEŠLIN MAJA
MEŠTROVIĆ MARGARETA
KRGOVIĆ
DANILO
K
POLIĆ DRAGOJLO
BUGARSKI MAJA
ŽIGIĆ ANJA
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
ŠUŠA BRANISLAV
NOVESKI ALEKSANDAR
PELEMIŠ SANJA
MILIVOJEV KRISTINA
RANKOV NIKOLA
GOTOVAC JELENA
ARSENIJEVIĆ VELIBOR
LEKIĆ IGOR
MILANKOVIĆ TIJANA
BOŽIĆ MARIJA
NADLAČKI SANJA
JAKUBEC DEJAN
HRUBIK IVANA
TERZIĆ DEJAN
LAZIĆ BILJANA
KOPRIVICA MARKO
KOZOMORA NIKOLA
SAMARDŽIĆ FILIP
JOVANOVIĆ SVETLANA
ĐOKIĆ DOBILA
ČERNJAK ANDRIJANA
PERIČIN MILANA
SUBAŠIĆ VLADIMIR
DUKIĆ GABRIJALA
DELIĆ BORISLAV
PAVLOVIĆ ĐORĐE
RADOVIĆ ĐORĐE
GARIŽA IVANA
MITIĆ LAZAR
SAVIĆ ANGELINA
ERDEVIČKI MILICA
STOJANČIĆ ANA
BAŠIĆ MARTA
HODŽA SENAD
DANIJEL VRABĆENJAK
DRAGIŠIĆ VLADAN
TRPKA STANISLAVA
ĆEĆEZ DRAGANA
GOLUBOVIĆ JELENA
STANIĆ MILOŠ
MATIĆ DEJAN
RAMAČ MIHAEL
TANČIK ŠAROLOTA
STEPANOV SLAVICA
MITROVIĆ NATALIJA
17
17
16
16
16
16
16
16
15,5
15
15
15
14,5
14
14
13,5
13
13
13
13
13
13
12,5
12,5
12
12
12
11
10,5
10,5
10
10
9
9
9
8,5
8
8
8
7
7
5,5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
FARMACIJA
MIKROBIOLOGIJA SA HIGIJENOM
1.
2.
PREZIME I IME
MARIČEVIĆ RADMILA
KAPUŠI GABRIJELA
Broj bodova
31
16
Ocena
9
5
Broj bodova
34
31
31
30
30
29
28
28
27
Ocena
10
9
9
8
8
8
8
8
8
FARMACIJA
TEST SU POLOŽILI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PREZIME I IME
UGIĆ JELENA
MAKSIMOVIĆ VLADIMIR
MRVOŠEVIĆ ALELSAMDRA
NINIĆ MARINA
GLAVAŠKI ISIDORA
OBRADOVIĆ IVANA
GUŠIĆ MILICA
ČEBAC LJUBICA
ŽIKIĆ MIROSLAVA
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
KARAPAVLOVIĆ KSENIJA
JELOVAC MILANA
ĐUKIĆ ALEKSANDRA
SAVČIĆ NATAŠA
PANTIĆ SANDRA
PANIĆ ŽELJANA
REKA BAGI
27
26
26
26
25
23
21
8
7
7
7
7
6
6
Broj bodova
18
15
11
11
7
Ocena
5
5
5
5
5
TEST NISU POLOŽILI:
1.
2.
3.
4.
5.
PREZIME I IME
GAVRIĆ DRAGANA
SLIJEPČEVIĆ ALEKSANDRA
PAVIĆ TATJANA
DUNĐERSKI MARIJA
NOTAROŠ JOVANA
Download

Medicinski fakultet