STALNA RADNA TIJELA SKUPŠTINE GRADA PRIJEDORA
Komisija za izbor i imenovanje
1. Predsjednik
Radić Vlado, odbornik DNS
2. zam.predsjednika
Jelača Vesna, odbornica SNSD
3. član
Škerić Zlatko, odbornik SDA
4. član
Starčević Predrag, odbornik SDS
5. član
Dragojević Dragan, odbornik DP
Mandatno imunitetska komisija
1. Predsjednik
Vrhovac Dražen, odbornik SNSD
2. član
Kos Vinko, odbornik SDS
3. član
Miletić Duško, odbornik DNS
Komisija za propise
6. Predsjednik
7. zam.predsjednika
8. član
9. član
10. član
Grabež Dalibor, odbornik PDP
Ivić Duško, odbornik DNS
Jakupović Sead, odbornik SDP
Dragojević Dragan, predstavnik SNSD
Mirić Radmila, predstavnica DNS
Komisija za nagrade i priznanja
1. Predsjednica
Pašalić Azra, odbornica SDP
2. član
Bojanović Dragan, odbornik DNS
3. član
Kos Vinko, odbornik SDS
Komisija za vjerska pitanja
1. Predsjednik
2. član
3. član
Stahnek Štefan, odbornik DNS
Torbica Zdravko, odbornik SDS
Bešić Neđad, odbornik SDA
Komisija za ravnopravnost polova
1. Predsjednica
Stanar Ranka, odbornica DNS
2. zam.predsjednika
Ćato Stojan, odbornik NDS
3. član
Vučkovac Goran, odbornik DNS
4. član
Škerić Zlatko, odbornik SDA
5. član
Kos Vinko, odbornik SDS
Komisija za mlade
1. Predsjednik
2. zam.predsjednika
3. član
4. član
5. član
Pavlović Dalibor, odbornik SNSD
Predojević Goran, odbornik DNS
Stojić Ratko, odbornik SDS
Kovačević Blagoja, Oml. savjet
Vučković Svetozar, Oml. savjet
Komisija za budžet i finansije
1. Predsjednik
2. zam.predsjednika
3. član
4. član
5. član
Bojanović Dragan, odbornik DNS
Murselović Muharem, odbornik SBIH
Vrhovac Dražen, odbornik SNSD
Gorana Timarac Pačariz,predst. DNS
Blažević Mesud, predstavnik SDA
Komisija za mjesne zajednice
1. Predsjednik
Dragojević Goran, odbornik SNSD
2. zam.predsjednika
Bešić Neđad, odbornik SDA
3. član
Bojanović Dragan, odbornik DNS
4. član
Kos Vinko, odbornik SDS
5. član
Grabež Dalibor, odbornik PDP
Komisija za ekologiju i zaštitu čovjekove okoline
1. Predsjednik
Kabić Dragoslav, odbornik SNSD
2. zam.predsjednika
Torbica Zdravko, odbornik SDS
3. član
Romanić Radovan, odbornik DNS
4. član
Anđelić Draško, predstavnik DNS
5. član
Mutić Dejan, predstavnik SNSD
Odbor za društveni nadzor i predstavke
1. Predsjednik
Berić Dušan, odbornik SDS
2. zam.predsjednika
Lukić Jovan, odbornik SNSD
3. član
Kos Zoran, odbornik DNS
4. član
Pašalić Azra, odbornica SDP
5. član
Ćato Stojan, odbornik NDS
Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju
1. Predsjednik
Kos Zoran, odbornik DNS
2. zam.predsjednika
Miljuš Aleksandar, odbornik SNSD
3. član
Smiljanić Ranko, odbornik PDP
4. član
Duratović Mirsad, predstavnik SBIH
5. član
Hadžipašić Jasmin, predstavnik SDP
Odbor za socijalnu zaštitu
1. Predsjednik
2. zam.predsjednika
3. član
4. član
5. član
Ivić Duško, odbornik DNS
Pavlović Dalibor, odbornik SNSD
Stojić Ratko, odbornik SDS
Drljača Aleksandar, predstavnik SNSD
Novaković Borislav, predstavnik PDP
Nadzorni odbor
1. Predsjednik
2. zam.predsjednika
3. član
4. član
5. član
Mutić Božo, predstavnik SNSD
Mamić Dragan, predstavnik DNS
Ivić Mladen, predstavnik DNS
Rendić Draško, predstavnik DP
Brdar Darko, predstavnik PDP
Savjet za sport
1. Predsjednik
2. zam.predsjednika
3. član
4. član
5. član
Predojević Goran, odbornik DNS
Miljuš Aleksandar, odbornik SNSD
Stojić Ratko, odbornik SDS
Liščinski Vlado, predstavnik DNS
Tubin Milan, predstavnik DP
Savjet za kulturu
1. Predsjednik
2. zam.predsjednika
3. član
4. član
5. član
Lukić Jovan, odbornik SNSD
Stahnek Štefan, odbornik DNS
Berić Dušan, odbornik SDS
Stupar Suzana, predstavnica DNS
Kojić Brdar Dragana, pred. SNSD
Savjet za bezbjednost
1. Predsjednik
2. zam.predsjednika
3. član
4. član
5. član
Jakupović Sead, odbornik SDP
Romanić Radovan, odbornik DNS
Dragojević Goran, odbornik SNSD
Đenadija Draško, Forum za bezb.
Munjiza Sanja, Forum za bezb.
SLUŽBA
Download

STALNA RADNA TIJELA SKUPŠTINE GRADA