FUDBALSKI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE
PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ GRADIŠKA
PODRUČNA LIGA GRADIŠKA
BILTEN br.4
Datum: 10.09.2014. godine
REZULTATI UTAKMICA IV KOLA PFL GRADIŠKA
1.FK „ MLADOST „ B – FK „ RATAR „
Sudije :Bundalo Vitomir, Drljača Petar, Smiljanić Aleksandar
Delegat:Misimović Vitomir
0:0 (0:0)
2.FK „KOZARA“- FK „MLADOST“ G
Sudije: Dragosavljević Radovan, Ilišević Dragan, Vještica Dušan
Delegat: Gužvić Dragan
2:0 (1:0)
3.FK“ TAMARIS“ – FK „BORAC“ Š
Sudije:Knežević Damjan, Vuković Vladimir, Lipovac Željko
Delegat:Vujnić Goran
6:1 (4:0)
4.FK „JABLANICA“ - FK „ TORPEDO“
Sudije: Nježić Goran, Banjac Strahinja, Rustić Božidar
Delegat: Biščević Muhamed
0:4 (0:1)
5. FK“BORAC“M - FK „MILAN“
Sudije: Vojvodić Mirko, Radulović Srđan, Ančić Vladimir
Delegat:Trninić Mirko
1:1 (1:0)
6. FK „BISERI“ - FK „SLOGA DIPo“
Sudije: Balaban Bojan, Petković Uglješa, Bosančić Zoran
Delegat: Malešević Milorad
1:0 (1:0)
7. FK“ SLOBODA“ – FK „MLADI KRAJIŠNIK“
Sudija: Marić Božidar, Vučen Ognjen, Vranješ Jovan,
Delegat:Vujat Zoran
0:0 (0:0)
Odigrane utakmice prema Pravilniku o fudbalskim takmičenjima član 67 se registruju
postignutim rezultatima.
Upozoravaju se klubovi da u obavezni prema članu 15. voditi evidenciju opomenutih
igrača.
U IV kolu opomenuti su slijedeći igrači:
Mladost B : Mitraković Siniša,
Ratar: Vukelić Bojan, Radulović Zoran ,
Tamaris: Stanić Nemanja,
Borac Š: Janković Aleksandar, Vasić Nebojša, Jovanić Milan,
Kozara: Borković Stefan, Kodić Saša, Galić Žarko,
Mladost G: Krmpot Igor
Biseri : Boloban Slobodan, Tulemija Srđan,
Sloga DIPO: Rađević Milko,
Borac M : Prodanović Dragomir,
Milan: Bijelić Risto , Livopoljac Miloš, Jakovljević Aleksandar,
Sloboda : Mačkić Anđelko, Mačkić Dragiša, Pavlović Boriša,
Mladi Krajišnik: Savković Vladimir, Kuvalja Bojan
Zbog treće javne opomene pravo nastupa nemaju: Mačkić Anđelko ( Sloboda) i
Mačkić Dreagiša (Sloboda ).
Isključeni u IV kolu : Anić Boris (Kozara), Krmpot Igor ( Mladost G),
Zbog prekršaja iz člana 43. DP FS RS igrač Anić Boris (Kozara) kažnjava se
zabranom igranja na četiri (4) prvenstvene utakmice.
Protiv ove odluke dozvoljena žalba drugostepenom organu u roku osam (8) dana od
dana prijema.
Kazna te če od 10.09.2014. godine
Zbog prekršaja iz člana 43.DP FS RS igrač Krmpot Igor (Mladost G) kažnjava se
zabranom igranja na četiri (4) prvenstvene utakmice.
Protiv ove odluke dozvoljena žalba drugostepenom organu u roku osam (8) dana od
dana prijema.
Kazna teče od 10.09.2014.
FK „Mladost „ Bajinci , FK „Mladi Krajišnik“ Kukulje ,FK „Biseri“ Čatrnja FK
„Tamaris“ Mrčevci se kažnjava sa iznosom od 50,00 KM (pedesetkonvertibilnihmaraka)
po čl. 52. DP FS RS ( slaba organizacija utakmice, neposjedovanje licenci, kašnjenje
početka utakmice itd.).
UPOZORENJE:
Upozoravaju se fudbalski klubovi i delegati da je po Propozicijama takmičenja
obavezna identifikacija igrača prije početka utakmica
T A B E L A
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TORPEDO
4
3
1
0
14 : 5
BORAC Š
TAMARIS
MLADOST G
RATAR
BISERI
KOZARA
SLOGA DIPO
SLOBODA
MLADI KRAJIŠNIK
JABLANICA
MLADOST B
MILAN
BORAC M
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
2
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
3
6
11
6
5
10
5
5
5
3
3
3
2
4
: 6
: 8
: 5
: 5
: 6
: 4
: 3
: 4
: 6
: 6
: 6
: 8
:10
10
9
7
7
7
6
6
5
5
4
4
3
2
1
TABELA FAIR PLAY
01
TORPEDO
CEROVLJANI
15
02
BORAC
MAGLAJANI
18
03
SLOGA DIPO
G.PODGRADCI
18
04
MILAN
KOSJEROVO
21
05
MLADOST
BAJINCI
21
06
BORAC
ŠIBOVSKA
24
07
MLADI KRAJIŠNIK
KUKULJE
27
08
BISERI
ČATRNJA
33
09
JABLANICA
JABLANICA
35
10
SLOBODA
D.PODGRADCI
62
11
MLADOST
GLAMOČANI
67
12
KOZARA
TURJAK
70
13
RATAR
S.TOPOLA
70
14
TAMARIS
MRČEVCI
75
NA 20. REDOVNOJ SJEDNICI IO DONEŠENA JE ODLUKA DA ZA LIGU
MLADIH MOGU NASTUPITI TROJICA IGRAČA ROĐENIH 01.08.1997.GODINE
U V kolu se sastaju ( 13/14.09.2014. u 16,30
1.Borac Š- Sloboda
2.Torpedo-Tamaris
3.Milan-Jablanica
4.Ratar-Borac (subota)
5.Mladost G-Mladost B
6.Sloga DIPO-Kozara
7.Mladi Krajišnik
Komesar za takmičenje
Mirko Banjac,s.r.
Download

BILTEN br.4 - Područni Fudbalski Savez Gradiška