SIMPOZIJUM ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE PRVE
KATEGORIJE
“Znanje u akciji”
PRVO OBAVEŠTENJE
Zlatibor, 28.05.-01.06.2014. godine
Uvažene kolege i koleginice,dragi saradnici,
Imam posebno zadovoljstvo da vam najavim naš Simpozijum prve kategorije, zdravstvenih
radnika Srbije sa međunarodnim učešćem, čiji je moto „Znanje u akciji” . Simpozijum će se
održati na Zlatiboru u periodu od 28.05.-01.06.2014.godine.Isti se boduje u skladu sa
Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Uvaženi autori stručnih saopštenja, organizator vas
moli da ispoštujete navedene datume i uputstva na odštampanom formularu “Rezime rada”
(obavezno naznačiti ispod podataka autora profilsko Društvo-Sekcija).
Pokrovitelj svih naših stručnih skupova kao i do sada je Ministarstvo zdravlja Republike
Srbije.
Cenjeni autori želim Vam dobrodošlicu na vaš Simponzijum.
Za sva bliža obaveštenja informišite se putem našeg sajta: www.szr.org.rs
S poštovanjem,
Predsednica Saveza
Mr sci med. Radmila Nešić
VAŽNI DATUMI
11.04.2014.g. – KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU SAŽETAKA RADOVA
20.04.2014.g.– POTVRDA O PRIJEMU RADOVA
05.05.2014.g. – PROGRAM SIMPOZIJUMA
28.05.-01.06.2014.g.- “SIMPOZIJUM” - Zlatibor
PLENARNA TEMATIKA ZA SVE PROFILE:
“Кolorektalni karcinom-bolest modernog doba“
Prof dr Berislav Vekić, državni sekretar,Ministarstvo zdravlja Srbije
„Samolečenje OTC proizvodima – koristi i rizici“
Dipl.farmaceut specijalista, Roland Antonić Apoteka „Šabac“, Šabac
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA I BABICA
SRBIJE
RAD U PLENUMU:
„Celoživotno učenje u praksi medicinskih sestara“
Prof dr sci Andreja Kvas, Fakultet za zdravstvo, Univerzitet Ljubljana
„Značaj stalnog učenja“
VMS Vesna Jocić, glavna sestra , DZ Niš
„Kako, zašto i koliko su spremne da uče medicinske sestre“
VSS Milka Čehić, glavna sestra odeljenja za izolaciju, Klinika za infektivne
i tropske bolesti KCS
STRUČNA TEMATIKA PO SEKCIJAMA:
SEKCIJA URGENTNE MEDICINE
TEME:
o
o
o
o
o
o
Poziv prvog reda hitnosti i rad Urgentne ekipe
Hipertenzivna kriza
Prehospitalno zbrinjavanje bolesnika u komi
Prehospitalno zbrinjavanje urgentnih stanja u psihijatriji
Utvrdjivanje smrti
Tematika po izboru
SEKCIJA ONKOLOGIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
„Metastatska bolest raka dojke“
Rukovodilac: Dr Mirjana Jasiković, specijalista interne medicine OB Užice
TEME
o
o
o
o
o
o
:
Sestrinske intervencije u lečenju bolesnika zračenjem
Mere zaštite bolesnika i okoline od jonizujućeg zračenja
Moguće reakcije organizma na zračnu terapiju
Sestrinske intervencije u lečenju bolesnika hemoterapijom
Moguće reakcije organizma na hemoterapiju
Tematika po izboru
SEKCIJA INSTRUMENTARA I SESTARA NA STERILIZACIJI
EDUKATIVNI SEMINAR:
„ HPV Infekcija genitalnog trakta žena“
Dr.Verica Jovanović, spec ginekologije i akušerstva,IORSrbije
TEME:
o Novine u radu instrumentara
o Tematika po izboru
SEKCIJA PENZIONISANIH MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA
TEME:
o Srtručne aktivnosti penzionera u društvima i udruženjima
o Status penzionera, aktivnosti,beneficije i drugo u svojim udruženjima
o Finansiranje odlaska penzionerima na stručne skupove
o Aktivnosti na izradi Monografije i istorijata profila
SEKCIJA INFEKTOLOGIJE SA DERMATO - VENEROLOGIJOM
OKRUGLI STO:
„Kompetencije medicinske sestre u negovanju obolelih od West Nile meningitisa“
Moderator: VSS Vesna Havran, Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS,Beograd
OKRUGLI STO:
„Imunoprofilaksa infektivnih oboljenja - predrasude i istina“
Moderator: VMS Maja Todorović, Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS
OKRUGLI STO:
„Lajm borelioza – bolest koja vreba iz trave“
Moderator: Dr.sci.med Sanja Perić, DZ Niš
TEME:
o Trovanje gljivama
o Pertussis
o Ubodi otrovnih životinja
o Koliko znamo o bolestima vezivnog tkiva kože
o Značaj zdravstveno prosvetnog rada u dermatologiji
o Značaj laboratorijske dijagnostike za postavljanje dermatološke dijagnoze
o Značaj pravovremenog dijagnostikovanja prekanceroza
o Polno prenosive bolesti nekad i sad
o Novine u dermatokozmetici
o Alternativno lečenje u dermatologiji
o Tematika po izboru
SEKCIJA BABICA
OKRUGLI STO:
„Zdravstveno – vaspitni rad sa trudnicama i porodiljama lečenih od bolesti
zavisnosti“
Moderator: Akušerska sestra Dragana Borojević, OB Šabac
OKRUGLI STO:
„Apstinencijanalni sindrom kod novorođenčeta“
Moderator: Dr Živko Teodorović, OB Šabac
TEME:
o Uticaj opijata na trudnoću
o Sterilitet kao posledica korišćenja narkotika
o Sprečimo belu kugu
o Tematika po izboru
SEKCIJA ANESTEZIJE I INTENZIVNIH NEGA
OKRUGLI STO:
„Principi zbrinjavanja u zdravstvenoj nezi obolelih od sepse“
Moderator: VMS Zorica Zurovac, KBC Zvezdara Beograd
TEME:
o Zbrinjavanje i nega vitalno ugroženog novorođenčeta
o Prijem, zbrinjavanje i nega politreumatizovanog pacijenta
o Kontrola kvaliteta u jedinici intenzivne nege
o Mehanička ventilacija u anesteziji
o Transport vitalno ugroženog pacijenta
o Spinalna anestezija – prednosti i komplikacije
o Preoperativna priprema u pedijatrijskoj anesteziji
o Otežana intubacija
o Strana tela u disajnim putevima – uloga anestetičara
o Tematika po izboru
SEKCIJA OFTALMOLOGIJE
OKRUGLI STO:
„Radno vreme odgovorne medicinske sestre na odeljenju oftamologije u Domu
zdravlja“
Moderator: Mirjana Ristić, DZ Niš
TEME:
o Sestrinske procedure u zbrinjavanju hitnih stanja u oftalmologiji
o Sestrinske intervencije u zbrinjavanju operisanih bolesnika
o Zdravstveno vaspitni rad obolelih od glaukoma
o Tematika po izboru
SEKCIJA INTERNISTIČKIH GRANA
OKRUGLI STO:
„Dijagnostika i terapija srčane insuficijencije“
Moderator: Prim.dr.sci med Jelica Milosavljević, OB Jagodina
OKRUGLI STO:
„Sestrinske intervencije kod bolesnika sa srčanom insuficijencijom“
Moderator: VSS Valerija Milić, OB Jagodina
TEME:
o Zbrinjavanje i nega pacijenata kod akutnih krvarenja u gastroenterologiji
o Delokrug rada medicinske sestre kod bolesnika sa HOBP
o Značaj timskog rada u prijemu rada pacijenata sa dijabetičnom
ketoacitozom
o Sestrinske intervencije kod pacijenata za selektivnu koronarografiju
o Primena eritropoetina kod pacijenata sa hroničnom bubrežnom
insuficijencijom
o Tematika po izboru
SEKCIJA STUDENATA
KURS-RADIONICA:
„Osnove prve pomoći na javnom mestu“
Mentori:
Prof.dr.sci.med Andjelka Lazarević, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd
Dr Anita Stojiljković,mentor tima, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd
Tim studenata
Bojana Banjević, mc Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd
Igor Vojnović, mt trener, Crveni krst, Pančevo
Milan Lupšić, predavač Crveni krst Kovin
Nemanja Aleksandrović, rad. tehnič.predavač Crveni krst Voždovac
TEME:
o Urgentna stanja kod studenata
o Kada pozvati 194?
o Pružiti odgovarajuću prvu pomoć
o Sopstvena bezbednost i bezbednost pomagača
o Pojam „ Laička defbrilacija”
o Hajmlihov zahvat
EDUKATIVNI SEMINAR:
„Onkoplastični pristup u lečenju karcinoma dojke“
Rukovodilac: Dr Stevan Jokić, subspec onkohirurg, IOR Srbije
TEME:
o Silikonske grudi
o Povećanje dojki/augmentacijska mamoplastika/
o Rizici ugradnje silikonskih implantata
SEKCIJA STOMATOLOGIJE
OKRUGLI STO:
„Prevencija masovnih stomatoloških oboljenja“
Moderatori:VMS Aleksandra Perović, ZC Zaječar
VMS Irena Mitrović, Studentska poliklinika Beograd
MS Gabriela Simić, Zavod za stomatologiju Kragujevac
OKRUGLI STO:
„Dobri interpersonalni odnosi bitan uslov za dobar timski rad u stomatologiji“
Moderatori:VMS Irena Mitrović, Studentska poliklinika Beograd
VMS Aleksandra Perović, ZC Zaječar
MS Gabriela Simić, Zavod za stomatologiju Kragujevac
TEME:
o Značaj timskog rada u zbrinjavanju osoba sa posebnim potrebama
o Značaj informacionog sistema u stomatologiji
o Ishrana i oralno zdravlje
o Tematika po izboru
SEKCIJA REHABILITACIJE I NEUROLOGIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
„Efekti rehabilitacionog tretmana na kvalitet života pacijenata sa frakturom kuka ”
Rukovodilac: Dr Snežana Mijatović,spec fizijatar, Klinika za
rehabilitaciju “ Dr Miroslav
Zotović” Beograd
VFT Dušanka Arnaut,Klinika za rehabilitaciju “ Dr Miroslav Zotović” Beograd
Mr sci. med.Radmila Nešić,SUZR Srbije, Beograd
TEME:
o Podrška, zdravstvena nega i rehabilitacija bolesnika nakon amputacije
donjih ekstremiteta
o Partnerski odnosi pacijenata i medicinske sestre u rehabilitaciji i
prevazilaženju socijalnih problema kod paraplegije
o Tematika po izboru
SEKCIJA HIRURŠKIH GRANA
OKRUGLI STOLOVI :
OBLAST CERVIKANE POVREDE
1.„Zbrinjavanje i nega pacijenata sa povredom vratne kičme“
Moderator:VMS Ana Antonac, Institut za ortopedsko hiruške bolesti Banjica, Beograd
2.„Povrede vratnog dela kičmenog stuba“
Moderator: Mr sci med dr Stanko Miličković, Institut za ortopedsko hiruške bolesti Banjica,
Beograd
3.„Komplikacije kod povreda vratne kičme“
Moderator: Ranka Januzović, Institut za ortopedsko hiruške bolesti Banjica, Beograd
OBLAST KARDIOVASKULARNA HIRURGIJA
OKRUGLI STOLOVI:
1.„Savremeni algoritmi u zbrinjavanju kardiovaskularnih
redukovanja posthiruških infekcija“
Moderator: Dr Branko Čalija, IKVB Dedinje
pacijenata
u cilju
2.„Značaj transfuzije u lečenju incizionih inficiranih rana u kardiovaskularnoj
hirurgiji“
Moderator:VMS Biljana Polić, IKVB Dedinje
TEME:
o Hitna stanja u abdominalnoj hirurgiji
o Nutritivna potpora pacijenata nakon resekcije želudca
o Zdravstvena nega pacijenata nakog resecije jetre
o Primena krvi i krvnih derivata u hirurgiji
o Zdravstveno vaspitni rad i socijalizacija pacijenata sa stoma pomagalom
o Zdravstvena nega pacijenata nakon holecistektomije
o Postoperativno praćenje nakon TUR-a
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Timski rad u rehabilitaciji pacijenata na neurohiruškom odeljenju
Preoperativna priprema neurohirurškog pacijenta
Specifičnosti hirurškog tretmana pacijenata sa opekotinama
Delokrug rada medicinskih sestara tehničara nakon ginekoloških operacija
Zdravstveno vaspitni rad i socijalizacija pacijentkinja nakon radikalnih
ginekoloških intervencija
Zdravstvena nega pacijenta nakon maksilofascijalne hirurgije
Specifičnosti zdravstvene nege pacijenata na ortopediji
Maonitoring pacijenata u hirurškoj intenzivnoj nezi
Zdravstvena nega pacijenata na produženoj mehaničkoj ventilaciji
Delokrug rada medicinske sestre/tehničara u trauma centrima
Dijagnostičke procedure u kardiovaskularnoj hirurgiji
Inovacije u hirurgiji
Tematika po izboru
SEKCIJA PSIHIJATRIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
„Agorafobija“
Rukovodilac: Prim dr Tatijana Đalović Kozarov, neuropsihijatar psihoterapeut, Specijalna
bolnica za psihijatrijske bolesti G.Toponica
TEME:
o Pluralizam etičkih pristupa u sestrinskoj praksi
o Poseban tretman pacijenata na psihijatriji
o Kontinuirana zdravstvena nega u psihijatriji
o Multidisciplinarni tim u psihijatriji
o Promocija mentalnog zdravlja
o Tematika po izboru
SEKCIJA OPŠTE MEDICINE SA MEDICINOM RADA
EDUKATIVNI SEMINAR:
„Masaža tela“
Rukovodilac: Doc. dr Milorad Jerkan, direktor DZ Niš
TEME:
o AT-Zaštita
o Prevencija hroničnih nezaraznih bolesti
o Skrining programi u službi opšte medicine
o Uloga medicinske sestre u preventivnim aktivnostima
o Sprovođenje terapije i zdravstveno prosvetni rad u intervenciji
o Promena stila života
o
o
o
o
Alergijske reakcije
Bolesti u vezi sa radom
Uloga medicine rada i zakon o bezbednosti i zdravlju na radu zaposlenih na
radnim mestima sa povećanim rizikom
Tematika po izboru
SEKCIJA POLIVALENTNE PATRONAŽE
EDUKATIVNI SEMINAR:
„Zdrav duh u zdravom telu“
Rukovodilac: Prof dr Snežana Medenica, ZC Valjevo
TEME:
o Patronažna sestra u promociji mentalnog zdravlja
o Značaj rada patronažne sestre sa školskom decom
o Zdravstveno vaspitni rad patronažnih sestara u službi zdravlja dece u
vrtićima
o Tematika po izboru
SEKCIJA PEDIJATRIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
„ Reproduktivno zdravlje mladih“
Rukovodilac: Prof.dr Ljiljana Antić,Visoka medicinska škola strukovnih studija,Ćuprija
OKRUGLI STO:
„Supraventrikularne paroksizmalne tahikardije kod dece“
Rukovodilac: Prim. dr Boris Kovačević, bolnica za pedijatriju KBC Zemun
Rukovodilac: Dr Snežana Simović, bolnica za pedijatriju KBC Zemun
TEME:
o Cistična fibroza
o Anksiozno dete
o Uzroci dehidracije kod pedijatrijskih bolesnika
o Hipotermija novorođenčeta
o Funkcionalna inkontinencija
o Infektivna mononukleoza
o Tematika po izboru
SEKCIJA KUĆNOG LEČENJA SA GERONTOLOGIJOM
EDUKATIVNI SEMINAR:
„Korelacija BMI i hipertenzije“
Rukovodilac: Dr Biserka Obradović, DZ Stari grad, Beograd
EDUKATIVNI SEMINAR:
„Uticaj HTA i povećane TT na radno aktivno stanovništvo“
Rukovodilac: Prim. dr sci. med. Zoran Rovčanin, DZ Stari grad, Beograd
TEME:
o Zdravstvena nega bolesnika obolelih od CA pluća u kućnim uslovima
o Prevencija nastanka „nemirnih nogu“ – nega u kućnim uslovima
o Pravilna ishrana kod starih osoba
o Psihosocijalna podrška obolelog i njegove porodice
o Tematika po izboru
Društvo laboratorijskih tehničara i tehnologa Srbije
EDUKATIVNI SEMINAR:
“ Timski rad Klinike i laboratorije u otkrivanju i lečenju operabilnog karcinoma dojke ”
Rukovodilac: Prim.dr Neven Jokić-onkohirurg, IORSrbije
TEME:
o Laboratorijska dijagnostika CA dojke
o Tematika po izboru
Društvo dijetetičara nutricionista Srbije
EDUKATIVNI SEMINAR:
“Globalizacija prakse ishrane-zdrava hrana i smetnje hranjenja”
Rukovodilac: Prof.dr.sci Ruža Pandel Mikluš, Fakultet za zdravstvo, Univerzitet Ljubljana
EDUKATIVNI SEMINAR:
“Intolerancija na hranu i alergije na hranu-dijetetski aspekt”
Rukovodilac: Prof. dr.sci Maja Nikolić, Medicinski Fakultet Niš
TEME:
o Bolnička ishrana
o Ishrana u predškolskim ustanovama
o Bezbednost hrane
o Alimentarne bolesti
o Interakcije hrane i lekova
o Minerali i vitamin u ishrani
o Začini u ishrani
Društvo farmaceutskih tehničara Srbije
OKRUGLI STO:
“Uloga i značaj farmaceutskog tehničara u apotekama kod nas i u svetu”
Moderatori: Dipl. farmaceut spec. Ivana Milanović, Apoteka Kruševac
Farmaceutski tehničar Gordana Arsić ,Apoteka Kruševac
Farmaceutski tehničar Ivana Vidojković, Apoteka Kruševac
TEME:
o Tematika po izboru
Društvo fizio i radnih terapeuta Srbije
EDUKATIVNI SEMINAR:
“Prevencijom do zdravlja-fizička aktivnost”
Rukovodilac:VFT Časlav Bukumirović,OB Prokuplje
VFT Anastasija Lukić,OB Prokuplje
TEME:
o
o
Učestalost deformiteta kičmenog stuba kod dece predškolskog uzrasta
Tematika po izboru
Društvo radioloških tehničara Srbije
EDUKATIVNI SEMINAR:
“ Lična dozimetrija u radiološkoj dijagnostici-tumačenje rezultata i njihov praktičan
značaj”
Rukovodilac: Prof. dr Jovan Stanković,IORS,Visoka zdravstvena škola Zemun
EDUKATIVNI SEMINAR:
“Imunoscintigrafija i infekcija i inflamacija TC 99 m-obeleženim antigranulocitnim
antitelima”
Rukovodilac:Ass dr.sci Sanja Dugonjić,Institut nuklearne medicine VMA
OKRUGLI STO:
“ Radiološka dijagnostika –kalcifikacija u dojci”
Moderator: Dr.Miodrag Janković radiolog,OB Leskovac
TEME:
o Tematika po izboru
Društvo sanitarnih inženjera i tehničara Srbije
EDUKATIVNI SEMINAR:
“Izvori otpora inplemetaciji HACCP u malim i srednjim preduzećima”
Rukovodilac: Miloš Lukić dipl.sanitar.inž.specijalista,Pokrajinska sanitarna inspekcija-Odeljenje
Sremska Mitrovica
TEME:
o Timski rad sanitarne inspekcije I institute I zavoda za javno zdravlje u cilju zaštite
zdravlja
o Proizvodnja i promet hrane u POU
o
o
o
o
Vodosnabdevanje
Zarazne bolesti
Biohazardni otpad
Tematika po izboru
Download

PRVO OBAVEŠTENJE