Vývoj technik, metod a konceptů
ve fyzioterapii
II. Mezinárodní konference Fyzioterapie 2011 | REHASPRING®
PROGRAM KOnFERENCE
odborné přednášky | organizace
ČTVRTEK /19. 5. 2011/
Pátek /20. 5. 2011/
7:30 – 8:30
REGISTRACE
8:30 – 8:50
8:30 – 8:55
Svalové vzorce kloubů
Tichý M., ÚZS UJEP v Ústí nad Labem
Kinezio tape a jeho vliv na klenby nožní
Majerová M., NZZ REHASPRING®,Čelákovice
8:55 – 9:15
Elizabeth Kenny – autodidakt, který ukázal
cestu moderní fyzioterapii
Dvořák R., FTK UP Olomouc
Poranění Achillovy šlachy
Mašek K., Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha
9:20 – 9:45
Propriofoot® koncept a jeho vplyv na segmentálne rozloženie tlakov na chodidle meraného
systémom FDM-T.
Ondrejík O.1, Palaščáková Špringrová I.2, Sýkora
M.3, LRS ZVJS Omšenie1, NZZ REHASPRING®
Čelákovice2, Poliklinika NOVAMED s.r.o. Banská
Bystrica3
9:50 – 10:15
Effects of the Functional model of Physical Therapy on Children with Cerebral Palsy
Rigas A. Dimakoupoulos, MSc., University of
Thessaly – Faculty of Medicine, Greece
9:00 – 9:25
9:30 – 9:55
Nové trendy v biomechanické analýze pohybu
Svoboda Z., Janura M., FTK UP Olomouc
10:00 – 10:20 COFFEE BREAK
10:20 – 10:40 Indirektivní terapeutické přístupy PNF
Bastlová P., Martynková A., Kolmanová J.,
FZV UP Olomouc, FN Olomouc
10:45 – 11:05 Efekt metod R. Brunkow a Akrální koaktivační
terapie (ACT®) v praxi fyzioterapeuta
Palaščáková Špringrová I., NZZ REHASPRING®
11:10 – 11:30 Efektivnost diagnostiky hybného systému dle
McKenzie
Nováková E., McKenzie institut Praha
11:35 – 11:55 Faktory ovlivňující efekt operace páteře
Holaňová R.1,2, Fedáková H.2, Svobodová Z.2,
Lázně Darkov1, FN Ostrava2
10:20 – 10:40 Dmo a možnosti pohybové terapie – posturálně
motorické programování
Joudová P., NZZ – Fyzioterapie Bubeneč, Praha
10:45 – 11:00 COFFEE BREAK
11:00 – 11:20 Konzervativní možnosti léčby inkontinence moči
Drlík P., ÚVN Střešovice, Praha
12:00 – 12:20 Spirální dynamika – inteligentní pohyb – 3D učení
pohybu
Kazmarová L., NZZ Fyzioterapie Praha
11:25 – 11:45 Koncept dysfunkce pánevního dna a močové
inkontinence
Palaščáková Špringrová I., NZZ REHASPRING®
12:30 – 13:15 OBĚD
11:50 – 12:10 Fyzioterapeutické přístupy v konzervativní léčbě
močové inkontinence
Hegedüsová K., Holaňová R., FN Ostrava, Lázně
Darkov
13:15 – 13:40 Metody rehabilitačního tréninku a jejich vliv na
pojivovou tkáň
Tuma B., MED Base Zug, Švýcarsko
13:45 – 14:05 Silový tréning detí a adolescentov
Mihálik T., Fakulta Telesnej Výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK)
14:10 – 14:30 HSS v prevenci a terapii u vrcholových sportovců
Peroutka M., Bertiny Lázně, Třeboň
14:35 – 14:45 Závěr 1. DNE KONFERENCE
Konferenci pořádá:
NZZ REHASPRING®, V Zátiší 546, 250 88 Čelákovice,
tel.: (+420) 775 640 028, email: [email protected]
12:15 – 12:35 Trendy v hiporehabilitaci
Smíšková Š., Česká hiporehabilitační společnost
12:35 – 12:45 ZÁVĚREČNÁ DISKUSE
12:45 – 12:50 UKONČENÍ KONFERENCE
Download

Vývoj technik, metod a konceptů ve fyzioterapii