III. mezinárodní konference REHASPRING® | 4. října 2013
Funkční a kondiční trénink ve fyzioterapii & varia
Program konference
9:00 – 9:45
Ankle sprain of the football player – rehabilitation and
proprioception
Loic Paris1, Jerome Baicry2
1
Physiotherapist of the C.A BASTIA football club, stade Erbajiolo 20600
FURIANI; FRANCIE
2
Physiotherapist of the Catalans dragons, stade gilbert brutus 66000
PERPIGNAN; FRANCIE
Diskuze (5 minut)
12:35 – 13:05 Polední přestávka, oběd
13:05 – 13:25
Využitie BOSU vo funkčnom tréningu
Mgr. Iľja Číž, PhD. – FTVŠ UK, Bratislava; SLOVENSKO
Diskuze (5 minut)
13:30 – 13:50
Moderní tréninkové pomůcky a jejich využití mezi nesportujícími
Mgr. Jan Větrovský – Fitness Aréna – Centrum zdravého pohybu; Active
Life Academy; ČESKO
Diskuze (5 minut)
9:50 – 10:00 Nejčastější operace u fotbalistů a současné přístupy
13:55 – 14:10
Acral Coactivation Diagnostics v ACT
MUDr. Ivan Počepcov, Ph.D. – ÚVN, Praha; ČESKO
Diskuze (5 minut)
10:05 - 10:30 Uplatnění vědeckých principů tréninkové nauky
v praxi fyzioterapeuta
Mgr. Barbara Tuma, MSc. Sportphysiotherapy– physiotherapist Swiss
national Unihockeyteam / Swiss National Hockey players
Swiss Olympic Base, Medbase AG; SWITZERLAND
Diskuze (5 minut)
14:15 – 14:35
Vliv metody ACT na sílu respiračních svalů
10:35 – 10:55
Kondiční trénink dětí a testovanie motorickej výkonnosti
Mgr. Lucie Bundová, Ph.D. – kondičná trenérka, detsky klub Kryha,
Bratislava; SLOVENSKO
Diskuze (5 minut)
11:15 – 11:35 Využití konceptu Flowin® pro funkčně kondiční trénink
MUDr. Ivan Počepcov, Ph.D. – ÚVN, Praha, ČESKO
Diskuze (5 minut)
11:55 – 12:05 Efekt statického a dynamického strečingu
na rýchlostno-silové výkony
Mgr. Tomáš Lintner – Futbalový klub MŠK Žilina a. s., Žilina, SLOVENSKO
Diskuze (5 minut)
12:10 – 12:30
Komplexní přístup k pohybové aktivitě starších lidí a seniorů
ve sportovní gymnastice
Mgr. Lucie Machová1, Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.2
1
Rehaspiro, Šumperk; ČESKO
2
Katedra přírodních věd v kinantropologii a Katedra fyzioterapie,
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého; ČESKO
Diskuze (5 minut)
15:05 – 15:25
Vliv typologie nohy na kinematiku krokového cyklu u sportovců
11:40 – 11:50 Chyby v pooperační léčbě vazivových zranění kolene
Bc. Hana Měrková1, Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.2
1
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury; ČESKO
2
Katedra přírodních věd v kinantropologii a Katedra fyzioterapie,
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého; ČESKO
Diskuze (5 minut)
14:40 – 15:00
Využití technik dechové rehabilitace v rámci kondiční přípravy
11:00 – 11:15 Přestávka
u obézních dětí
Mgr. Renata Větrovská – ÚTL a 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha;
Léčebna Dr. L. Filipa; Fitness Aréna – Centrum zdravého pohybu,
Poděbrady; ČESKO
Diskuze (5 minut)
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D. – REHASPRING
centrum s. r. o., Čelákovice; ČESKO
Diskuze (5 minut)
Mgr. Hana Hájková1, Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.2
1
NZZ REHASPRING, Čelákovice; ČESKO
2
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra
přírodních věd v kinantropologii; ČESKO
Diskuze (5 minut)
15:30 – 15:50
Využití metody ACT v pediatrii
Mgr. Markéta Majerová – NZZ REHASPRING, Čelákovice; ČESKO
Diskuze (5 minut)
15:55 – 16:30 Závěr, vydávání certifikátů
MUDr. Pavel Maršálek – Krajská zdravotní a. s., Masarykova nemocnice,
Ústí nad Labem; ČESKO
Diskuze (5 minut)
Datum a místo konání
• 4. října 2013, 9:00 – 16:30
• Kongresové centrum ÚVN Praha,
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
Odborný garant
• PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
Informace
• Přihlášku vyplňte na www.rehaspring.cz.
• Občerstvení účastníků během konference je zajištěno.
• Na certifikátech pro účastníky konference bude uveden počet
kreditů, přidělěných profesní organizací UNIFY.
• Daňový doklad o zaplacení registračního poplatku obdržíte
v místě konání po předložení příslušného dokladu.
• Přednášky a jejich pořadí v programu se mohou změnit.
• Cizojazyčné příspěvky budou tlumočeny do češtiny.
Vždy aktuální informace o konferenci a jejím
programu najdete na www.rehaspring.cz
Download

PROGRAM KONFERENCE