X. LÉKAŘSKÁ KONFERENCE 2014
Laboratoře AGEL a.s., pracoviště Laboratoře klinické mikrobiologie
Šternberk, Vás srdečně zve na odbornou akci
která je určena lékařům, zdravotním sestrám, zdravotním laborantům, laboratorním asistentům, zdravotním asistentům, nelékařským
pracovníkům pracujícím ve zdravotnictví a je ohodnocena kreditními body.
Datum konání: 29.listopadu 2014 od 10 hodin
Místo konání: Hotel FLORA, Olomouc, Krapkova 439/34 - konferenční sál Narcis
Prezence posluchačů: od 9.00 hodin
Garant akce: MUDr. Kateřina Laskafeldová
Registrační poplatek: 100,- Kč (bude vybírán při prezenci)
Program:
09:00 – 10:00 Prezence posluchačů
10:00 - 10:30 Virové a parazitární sexuálně přenosné nákazy (RNDr. Hana Typovská)
10:30 – 11:00 Bakteriální a mykotické sexuálně přenosné nákazy (MUDr. Hana Dojčárová)
11:00 – 11:30 Vývojový trend sexuálně přenosných onemocnění v olomouckém regionu v letech
2008-2013 (MUDr. Zora Poláčková)
11:30 – 12:00 Léčba HPV infekce z pohledu gynekologa (MUDr. Jan Molnár)
12:00 – 12:30 Přestávka
12:30 – 13:00 Problematika kapavky z pohledu mikrobiologa (MUDr. Iva Vágnerová)
13:00 – 13:30 Stanovení protilátek Chlamydia trachomatis (Mgr. Renáta Vyroubalová)
13:30 - 14:00 Nové typy rezistence v nemocnicích a komunitě (RNDr. Eva Chmelařová)
14:00 – 14:30
Současné trendy v mikrobiologii (MUDr. Ivana Kohnová)
14:30 – 15:00
Diskuze
Přihlášky k účasti:
V případě Vašeho zájmu o tuto akci, prosíme, vyplňte buď přihlašovací formulář na www.laboratore.agel.cz, případně se můžete
přihlásit e-mailem na adrese laboratoří klinické mikrobiologie ve Šternberku: [email protected] nebo na tel. čísle
585 014 122, 800 112 210.
Uzávěrka přihlášek je 21.11. 2014.
Tato akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č.16.
Pořadatel:
Pod záštitou:
Partneři akce:
Download

X. LÉKAŘSKÁ KONFERENCE 2014