19. Břeclavský den
ošetřovatelství
4. 6. 2014 v Kulturním domě
Břeclav Poštorná, Hraniční 34
Diabetes mellitus – hrozba
21. století
Problémové situace
ve zdravotnictví
Akce je určena
všeobecným sestrám
fyzioterapeutům
porodním asistentkám
zdravotním laborantům
zdravotnickým záchranářům
Účast na odborné konferenci je ohodnocena kreditními body
dle Vyhlášky č. 321/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Odborný garant konference:
Mgr. Ludmila Jeřábková–hlavní sestra Nemocnice Břeclav, p. o.
Organizační výbor:
Mgr. Anna Brussová
Mgr. Blažena Průdková
Bc. Jarmila Láníčková
Mgr. Joan Moláková
Bc. Barbora Talacková
Mgr. Marie Uttendorfská
Čestné předsednictvo:
MUDr. Oldřich Ryšavý–starosta města Břeclavi
Ing. Jan Čupera–vedoucí odboru zdravotnictví JMK Brno
MUDr. Janka Bambasová, MPH–ředitelka Nemocnice Břeclav, p.o.
MUDr. Olga Měšťánková–náměstek LPP Nemocnice Břeclav, p.o.
Odborný program:
8:30 – 9:15 Registrace účastníků
9:15 – 9:30 Slavnostní zahájení
9:30 – 11:45 Odborný program – I. část
11:45 – 13:00 Přestávka – pro všechny účastníky zjištěn oběd
13:00 – 15.00 Odborný program – II. část
15:00 – Zakončení konference – předání certifikátů
Doprovodný program:
9:15 – 15:00 Výstava sponzorujících firem
I. část – Diabetes mellitus – hrozba 21. století
Diabetes mellitus v těhotenství
Autor a přednášející:MUDr. Michal Bambas (Břeclav)
Diabetes mellitus I. typu u dětí
Autor a přednášející:Stanislava Nosková (Břeclav)
Současná strategie léčby diabetu – prevence
Autor a přednášející:Jana Dědková (Břeclav)
Hyperglykémie – kazuistika
Autor a přednášející:Bc. Barbora Talacková (Břeclav)
Praktické zkušenosti z podiatrické ambulance
Autor a přednášející:MUDr. Alena Geršlová (Břeclav)
Amputace DK jako komplikace diabetu, možnosti
rehabilitační péče
Autor:Zdeňka Průdková, spoluautor:Andrea Sihelská, DiS.
(Břeclav)
Zajištění kontinuity péče u nesoběstačných pacientů
Autor:Barbora Planková, DiS., přednášející:Bc. Jitka Ohnesorgová
(Břeclav)
Nové technologie v hojení ran – HEMAGEL
Autor a přednášející:Hajná Zdeňka (Praha)
Diskuze
II. část – Problémové situace ve zdravotnictví
Akutní intoxikace alkoholem z pohledu ZZS
Autor a přednášející:Martina Havlíková, DiS. (Brno)
Víno versus slivovice
Autor a přednášející:MUDr. Alena Geršlová (Břeclav)
Chování osob – přehled hlášení nežádoucích událostí
Autor a přednášející:Mgr. Marie Uttendorfská (Břeclav)
Intoxikace alkoholem v rámci urgentního příjmu –
kazuistika, statistika
Autor a přednášející:Bc. Jana Kurtinová (Břeclav)
Porodní plán – představa a realita
Autor: Jana Vogelová, přednášející:Alena Bobalíková (Břeclav)
Komunikace s agresivními osobami
Autor a přednášející:Mgr. Martina Kopečková (Břeclav)
Diskuze
Zakončení konference – předání certifikátů
Download

Pozvánka na konferenci