ZDRAVOTNÍ RIZIKA SUBTROPŮ
POSTGRADUÁLNÍ KURZ
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.
Mexico, 2013
Mexico
• Rozloha: 1.964.375 km2
• Hranice: Belize 250 km, Guatemala 962 km,
USA 3.141 km
• Pobřeží: 9.330 km
• Klima: tropické i pouštní
• Přírodní rizika: vulkány, hurikány,
zemětřesení, tsunami
Mexico
• 116.221.000 obyvatel (12.)
• Městská populace: 78 %
• MEXICO CITY: 19.319 mil.; Guadalajara 4,3 mil.;
Monterrey 3,8 mil.; Puebla 2,3 mil.; Tijuana 1,6
mil.
• Kojenecká úmrtnost: 16,26 /1000 živě nar. dětí
• Délka života: 78,86 let
Mexico
•
•
•
•
•
•
•
1,96 lékařů/1.000 obyvatel (ČR 3,7)
1,7 nemocničních lůžek/1.000 obyvatel (ČR 7)
HIV/AIDS prevalence: 0, 3 %
220.000 žijících s HIV infekcí
32,1 % obézních dospělých (23) (ČR 32,7 %)
Gramotnost: 93,5 %
HDP per capita: 15.600 USD (ČR 27.600 USD)
• TBC
• Nedávné epidemie:
• Virová hepatitida A, Legionářská nemoc
(ostrov Cozumel), DENGUE (hurikány),
Guillain-Barre syndrom (toxin), pandemie A
H1N1, infekční konjunktivitida, spalničky
Epidemie v Mexiku
• Histoplazmóza: Calinda Beach Hotel, Acapulco
• Horečka, zimnice, bolest na hrudi, cefalea, suchý
kašel (výstavba, hnízda ptáků a netopýrů)
• Histoplasma capsulatum – v půdě (fungus)
• Koccidioidomykóza: horečka, bolesti hlavy, svalů,
končetin, pneumonie (ID 1-4 týdny), někdy exantém
• Stavba kostela v pouštní oblasti na severu
• Coccidioides immitis – inhalace spór, sérologie,
kultivace, u 1 % diseminace, doživotní postinfekční
imunita
CESTOVNÍ MEDICÍNA
není jen o očkování
• Nejvíce úmrtí v zahraničí – KVN a úrazy
• Přenos respiračních virů do 4 hodin od zapnutí
klimatizace v letadle
• Motorové skútry a motocykle –nošení helmy
je povinné, dodržuje to jen polovina řidičů a
jen 20-40 % spolucestujících
• Bezpečnostní pásy v autech
CESTOVNÍ MEDICÍNA
není jen o očkování
• Nosičství meningokoků – 10 %, ale ve školních
kolektivech 12-30 % (zejména zimní období)
• Nosičství pneumokoků – 10 % zdravých
dospělých a 60 % dětí
• Infekčnost varicelly – 1-2 před
výsevem vyrážky a 6 dní
po prvních příznacích (někdy
atypický nenápadný průběh)
CESTOVNÍ MEDICÍNA
není jen o očkování
• UV prádlo a plavky u dětí a světlejších
fototypů
• Šátek na krk (uši, oči), dlouhý rukáv, ponožky
na palubu letadla
• Na GIT problémy: papája
• Rehydratace: kokosová šťáva
• Ne nezralé ani přezrálé ovoce, ne kombinace
alkohol a ovoce
CESTOVNÍ MEDICÍNA
není jen o očkování
• Nová studie z roku 2012 (New England Journal of Medicine)
• Azihtromycin – náhlá zástava srdce u predisponovaných
pacientů – KI u bradykardie, arytmie, nízké hladiny K a
Mg, prolongace QT intervalu, obecně u kadiaků.
(Sumamed, Azithrox 250/500 mg)
• Vhodné na cesty – chinolony + probiotika
• Pozor na opioidy v léčbě bolesti – celní kontroly
(zejména ampulky)
• Ovlivnění antikoncepce antibiotiky: prokázáno u
rifampicinu a rifabutinu
Zdravotní rizika
• Jídlo – Montezumova kletba – koření, ovoce,
bylinky
• Nedostatečná hygiena při přípravě jídla,
omývaní salátů nepitnou vodou, hygiena
rukou, zkřížená kontaminace pracovních
ploch, jídlo bez krytí
• Krytí zdravotních a hygienických problémů
kvůli distrakci turistů
Problémy
•
•
•
•
•
Vypouštění odpadu a fekálií do moře
Rybáři nedodržují vzdálenost od břehu
Nehygienické skladování a prodej ryb a masa
Kontaminace ledu do nápojů
Maso z uhynulých zvířat, po záruce, používání
insekticidů a pesticidů, opakované
rozmrazování
• Virová hepatitida A, E, amébóza, shigelóza,
břišní tyfus.
• Brucelóza, helminty (včetně motolic)
Boj proti členovcům
• Chagasova nemoc
• Leishmanióza – viscerální, kutánní i
mukokutánní
• Klíšťový návratný tyfus
• Tularémie
• Horečka Skalistých hor
• Arbovirové encefalitidy
Další rizika
• - kriminalita – sever země
• - drogy – prodejci na ulicích, pozor na
zavazadla na letišti
• - doprava – špatný technický stav aut,
nedisciplinovanost, osoby a zvířata na cestách
• - jedovatí živočichové – štíři, pasivně jedovaté
ryby (barakudy apod.). – I.V. Calcium!
Dengue
ID 3-14 dnů
• V 110 zemích světa
• Nárůst incidence byl zaznamenaný zejména
v 60-tých letech 20. století a od té doby se
rizikové oblasti tohoto onemocnění neustále
rozšiřují.
• Za posledních 50 let se počet hlášených
případů zvýšil 30-násobně. Dengue se často
vyskytuje ve formě epidemií především v
období dešťů a to i v turisticky populárních
oblastech.
Dengue
• Každoročně postihne 50-100 miliónů osob a
způsobí až 25 tisíc úmrtí.
• Symptomy: horečky, intenzivní cefalgie
(zejména retrobulbární), myalgie, artralgie,
svědivý exantem (při poklesu teploty) zejména
na trupu. Běžná je cervikální lymfadenopatie.
• Dengue hemoragická horečka s
trombocytopénii, u 1 % postižených dengue
šokový syndrom s nebezpečnou hypotenzí a
hypoperfuzí
Dengue
• Aedes aegypti. Aedes albopictus, Aedes polynesiensis a Aedes
scutellaris - adaptováni i na městské prostředí a množí se i v malých
objemech vody. Vyskytují se mezi 35 ̊ severní a 35 ̊ jižní z.š.
Antimalarika - Plaquenil
• Profylaxe: Plaquenil 200 mg, 2 tablety týdně
(děti 6,5 mg/kg od 6 let věku a 35 kg)
• 2 týdny před a 8 týdnů po pobytu (400 mg)
• Pokud není možné začít 2 týdny předem:
nasycovací dávka 800 mg (2x400 mg v rozmezí
6 hodin), u dětí 12,9 mg/kg
• Pohotovostní samoterapie:
• 4 tbl. – 2 tbl. (o 6-8 hodin) – 2 tbl. – 2 tbl. (2. a
3. den)
•
CAVE: oční poruchy, psoriáza, nízký věk …
Pohotovostní samoléčba
•
•
•
•
•
•
Malarone
nutné užít tři po sobě následující dny:
11–20 kg 1 velká tableta denně,
21–30 kg 2 velké tablety denně,
31–40 kg 3 velké tablety denně
děti nad 40 kg hmotnosti a dospělí 4 velké
tablety (pro dospělé) denně.
Lariam
• 3 tablety (250 mg) na úvod, za 6–8 hodin 2 tbl. a
nad 60 kg hmotnosti za dalších 6–8 hodin 1 tbl.
• Standardní doporučená dávky je 20-25 mg
meflochinu na 1 kg tělesné hmotnosti
• 5-10 kg ½ až 1 tableta denně,
• 10-20 kg 1-2 tablety denně,
• 20-30 kg 2+1 tablety,
• 30-45 kg 2+2 tablety
• 45-60 kg 3+2 tablety).
Pohotovostní samoléčba
• Objeví-li se do 30 minut zvracení, je nutné podat
znovu celou užitou dávku. Pokud to nastane 3060 minut od aplikace léku, má se užít polovina
dávky.
• Osoby s mnohem vyšší tělesnou hmotností než
60 kg by neměli užívat víc než 6 tablet Lariamu.
Predisponované osoby mohou v případě nutnosti
užívat s Lariamem preventivně antidepresiva.
• Pokud nedojde ke zlepšení klinického stavu
pacienta do 72 hodin na užívaném léku, je nutné
zvolit alternativní léčbu.
Pohotovostní samoléčba
• Při užívání doxycyklínu je nutné vyhnout se
mléku a mléčným výrobkům (i antacidům a
ovocným sirupům obsahujícím vápník, železo,
aktivní uhlí a cholestyramin) v intervalu 3
hodiny.
• Opalovací krém s vysokým SPF
• Ne u těhotných, kojících a do 8 let věku
• Nezpůsobuje selhání antikoncepce.
Chikungunya – ne Americký kontinent
Rabies
• 150 zemí, 55.000 úmrtí ročně
• 40 % děti do 15 let, hlavně pokousání od psa
• Rabies free countries (05/2013) – po kontaktu s
netopýrem očkovat VŽDY!
• Australia Germany (Norway) Austria Iceland
Portugal (incl. islands) Belgium Ireland and Great
Britain Cyprus (Greek-Cypriote part) Japan Spain
Czech Republic Luxembourg Sweden Denmark (incl.
Faroe islands) Malta Switzerland Estonia
The Netherlands Finland New Zealand France
Závažnost
Druh kontaktu
Doporučená léčba
kontaktu
I
dotýkání nebo krmení zvířat, olízání žádná, pokud mohou
neporušené kůže
být získány spolehlivé
anamnestické údaje
II
jemné okusování nepokryté kůže, ihned aplikovat vakcínu
malá škrábnutí nebo oděrky bez
krvácení, olízání porušené kůže
III
jednotlivá nebo mnohočetná kousnutí ihned aplikovat
nebo poškrábání prostupující kůží,
imunoglobulin proti
kontaminace sliznice slinami (např.
vzteklině a vakcínu proti
olízání)
vzteklině
Standardní intramuskulární
Schéma
Essenské
Intradermální
Záhřebské
Režim
Režim
(2-1-1)
2-2-2-1-1 (c)
8-4-1-1 (d)
Objem dávky 1 ml
1 ml
0,1–0,2 ml
0,1 ml
0. den
1x
2x (*)
2x (*)
8x (*)
3. den
1x
-
2x (*)
-
7. den
1x
1x
2x (*)
4x (*)
14. den
1x
-
-
-
21. den
-
1x
-
-
28. den
1x
-
1x
1x
90. den
-
-
1x
1x
Počet návštěv 5
3
5
4
4 ml
< 2 ml
< 1,5 ml
Spotřeba
vakcíny
5 ml
*) Vakcína se aplikuje do několika různých míst souběžně.
Léky na předpis
DELAGIL tbl
LARIAM tbl
MALARONE tbl
CIPLOX tbl. 10x500 mg
PLAQUENIL tbl
NORMIX tbl
ERCEFURYL cps. 14x200 mg
DOXYBENE tob. 20x100mg
FRAMYKOIN plv 5g
SUMAMED tbl 3x500mg
DILURAN tbl. 20x250 mg
FRAMYKOIN ung.
OFLOXIN tbl. 10x200 mg
Doxy – ne děti do 8 let (raději rezerva), opalovací krém (SPF)
Chinolony – ne do 18 let (vliv na vyvíjející se chrupavku)
Rezistence na chinolony – vysoká v jižní a JV Asii, přednost azithromycin
Azithromycin ne u kadiaků, ne s arytmií, nízké hladiny K a Mg
Framykoin – ne na přímé slunce (aplikovat večer nebo zakrýt) - depigmentace
CESTOVNÍ MEDICÍNA
není jen o očkování
• Studie z roku 2012 (New England Journal of Medicine)
• Azihtromycin – náhlá zástava srdce u predisponovaných
pacientů – KI u bradykardie, arytmie, nízké hladiny K a
Mg, prolongace QT intervalu, obecně u kadiaků.
(Sumamed, Azithrox 250/500 mg)
• Na cesty – k ATB vždy + probiotika
• Pozor na opioidy v léčbě bolesti – celní kontroly
(zejména ampulky)
• Ovlivnění antikoncepce antibiotiky: prokázáno u
rifampicinu a rifabutinu
Historický vývoj:
očkování v prevenci bakteriálních meningitid a
septikémií v dětském věku
1980–polovina 90.let1
Onemocnění způsobená
Haemophilus influenzae
typu b (Hib) byla
prakticky eliminována
1.dekáda 21.stol.2
Dramatická redukce
pneumokokových
onemocnění
1. Watt JP, et al. J Pediatr. 2003;143(Suppl 6):S163-187; 2. Black S, et al. Pediatr Infect Dis J. 2007;26:771-777.
Současnost
Neisseria meningitidis
zůstává hlavní příčinou
bakteriálních meningitid
a septikémií
Konjugované vakcíny proti původcům meningitid
úspěšně využívaly polysacharidové pouzdro
H influenzae1
(1 patogenní typ)
INVAZIVNÍ ONEM.
S pneumoniae2
N meningiditis3
(25 patogenních serotypů)
INVAZIVNÍ ONEM.
(5 patogenních séroskupin)
FULMINANTNÍ INVAZIVNÍ ONEM.
A
Hib glykokonjugovaná
vakcína
Pneumokoková
glykokonjugovaná
vakcína
C
W
-135
Y
Meningokoková
glykokonjugovaná vakcína
Všeobecně neúčinná;
protektivní kapsulární
vakcína
1. Watt JP, et al. J Pediatr. 2003;143(Suppl 6):S163-187; 2. Black S, et al. Pediatr Infect Dis J. 2007;26:771-777. 3.
Häyrinen J, et al. J Infect Dis. 1995;171:1481-1490.
B
Vakcína 4CMenB: Snášenlivost u kojenců
Solicitované lokální reakce — po jakékoliv dávce
Group
Injection-site data
shown in figure
4CMenB+Routine 2-4-6*
4CMenB
MenC
Routine 2-4-6‡
PCV7
Routine 2-4-6§
DTaP-HBV-IPV/Hib
% of Infants
MenC+Routine 2-4-6†
Citlivost
Zarudnutí
Indurace
Otok
*4CMenB+Routine: N=2477; †MenC+Routine: N=490; ‡Routine (PCV7): N=659;
§Routine (DTaP-HBV-IPV/Hib): N=659.
Routine vaccines: PCV7 and DTaP-HBV-IPV/Hib.
Hatched lines represent severe. Erythema, swelling and induration were categorized as severe if local reaction was >50 mm. Tenderness was categorized as severe if subject cried when injected limb was moved.
1. Esposito S, et al. Presented at: 17th International Pathogenic Neisseria Conference (IPNC); September 11-16, 2010; Banff, Canada; Poster #182; 2. Data on file, Novartis Vaccines and Diagnostics; 3. BEXSERO [summary
of product characteristics]. Siena, Italy: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.; 2012.
Phase III in Infants
Study V72P13 in EU Countries
Vakcína 4CMenB: Snášenlivost u kojenců
Solicitované celkové reakce — po jakékoliv dávce
4CMenB+Routine 2-4-6*†
MenC+Routine 2-4-6*‡
Routine 2-4-6*§
Severe
Urticarial rash
% of Infants
(no severe category
for this reaction)
Změněné
stravovací
návyky
Ospalost
Zvracení
Průjem
Podráždě
nost
Neobvyklý
pláč
Vyrážka
Horečka
≥38.5°C
*Routine vaccines: PCV7 and DTaP-HBV-IPV/Hib; †4CMenB+Routine: N=2478; ‡MenC+Routine: N=490; §Routine: N=659.
Fever was categorized as severe if temperature was ≥40°C. All other reactions were categorized as severe if subject was unable to perform normal daily activities.
1. Esposito S, et al. Presented at the 17th International Pathogenic Neisseria Conference (IPNC); 11-16 September
2010; Banff, Canada; Poster #182; 2. Data on file, Novartis Vaccines and Diagnostics.
Phase III in Infants
Study V72P13 in EU Countries
Vakcína 4CMenB: Snášenlivost u adolescentů
Solicitované lokální reakce po jakékoliv dávce
4CMenB 0-1†
4CMenB 0-2‡
4CMenB 0-1-2§
Placebo║
Severe
% Subjects
4CMenB 0*
Bolest
Zarudnutí
Indurace
Otok
*N=375; †N=375; ‡N=380; §N=373; ║N=128, placebo syringes contained 1.5 mg Al(OH)3 in the histidine and
saline buffer.
Erythema, swelling and induration were categorized as severe if local reaction was >100 mm. Pain was categorized as severe if
subject was unable to perform normal daily activities.
Phase IIb/III in Adolescents
Data on file, Novartis Vaccines and Diagnostics.
Study V72P10 in Chile
Vakcína 4CMenB: Snášenlivost u adolescentů
Solicitované celkové reakce po jakékoliv dávce
4CMenB 0-1†
4CMenB 0-2‡
4CMenB 0-1-2§
Placebo║
Severe
% Subjects
4CMenB 0*
Pocit neklidu Myalgie
Artralgie Bolest hlavy
Nausea
Horečka
(≥38°C)
*N=375; †N=375; ‡N=380; §N=373; ║N=128, placebo syringes contained 1.5 mg Al(OH)3 in the histidine and
saline buffer.
Fever was categorized as severe if temperature was ≥39°C. All other reactions were categorized as severe if subject was unable
to perform normal daily activities.
Phase IIb/III in Adolescents
Data on file, Novartis Vaccines and Diagnostics.
Study V72P10 in Chile
Při hodnocení vlivu vakcíny 4CMenB na veřejné zdraví se
zvažují 2 faktory
Imunogenita a bezpečnost v klinických studiích
(Měřeno hSBA jako marker korelátu ochrany)
Odhad pokrytí kmenů MenB
(Podíl cirkulujících, nemoc způsobujících kmenů v rámci daného
regionu nebo země, které jsou usmrceny vakcínou indukovaným
imunním sérem)
hSBA=serum bactericidal assay with human complement.
MATS predikuje pokrytí vakcínou 4CMenB specifické pro
danou zemi
EU5 2007/8* (1052): 78% [63, 90]4
Norway (41): 85% [76, 98]
E&W (535): 73% [57, 87]
Germany (222): 82% [69, 92]
France (200): 85% [69, 93]
Canada 2006–2009 (157): 66% [46,
78]1
Italy (54): 87% [70, 93]
Czech Republic 2007–2010 (108): 74% [58, 87]4
US 2000–2008† (442): 91% [72, 96]2
Greece 2008–2010 (52): 88% [60, 96]5
Spain 2008–2010 (300): 69% [48, 85]4
Brazil 2010‡ (99): 81% [71, 95]3
Australia 2007–2011 (373): 76% [63, 87]6
*All invasive capsular group B isolates tested. †Down weighted with respect to outbreak strains from Oregon.
‡Represents about 53% of capsular group B cases.
1. Bettinger J, et al, IMPACT Investigators. Poster presented at: 5th Vaccine and International Society for Vaccines (ISV) Annual Global Congress;
October 2-4, 2011; Seattle, WA; 2. Kim E, et al. Poster presented at: 18th International Pathogenic Neisseria Conference (IPNC); September 9-14,
2012; Würzburg, Germany. Poster P270; 3. Lemos AP, et al. Poster presented at: 18th International Pathogenic Neisseria Conference (IPNC);
September 9-14, 2012; Würzburg, Germany. Poster P272; 4. Vogel U, et al. Lancet Infect Dis. 2012 [in press]; 5. Data on file, Novartis Vaccines and
Diagnostics; 6. Nissen M, et al. Poster presented at: 18th International Pathogenic Neisseria Conference (IPNC); September 9-14, 2012. Würzburg,
Germany. Poster P269.
Shrnutí
Bexsero je multikomponentní meningokoková vakcína
proti séroskupině B, která je:
• imunogenní,
• bezpečná,
• určená k ochraně proti většině onemocněním zp. kmeny MenB v České
republice i ve světě.
Terapeutické indikace
Přípravek Bexsero je indikován k aktivní imunizaci jedinců
od 2 měsíců věku a starších proti invazivnímu meningokokovému
onemocnění způsobenému kmeny Neisseria
meningitidis skupiny B.
Při vakcinaci je potřeba zvážit důsledky
invazivního onemocnění v různých věkových
skupinách a také variabilitu epidemiologie
antigenu u kmenů skupiny B v různých
geografických oblastech.
Tuto vakcínu je třeba používat v souladu
s oficiálními doporučeními.
Dávkování
a) První dávka se má podat ve věku 2 měsíců. Bezpečnost a účinnost vakcíny Bexsero u kojenců mladších než
8 týdnů nebyla dosud stanovena.
b) Nutnost podání dalších booster dávek a jejich načasování nebyla dosud stanovena.
* Nejsou dostupné žádné údaje o dospělých ve věku nad 50 let.
Způsob podání
Vakcína se podává hlubokou intramuskulární injekcí, ideálně
v anterolaterálním směru do stehna u kojenců nebo
do oblasti m. deltoideus horní části ramene u starších subjektů.
Pokud se najednou podává více vakcín, je nutné použít jiná místa injekce.
Použití s jinými vakcínami
Přípravek Bexsero lze podávat současně s následujícími vakcinačními antigeny ve
formě monovalentních i kombinovaných vakcín:
• difterie,
• tetanus,
• acellulární pertuse,
• Haemophilus influenzae typu b,
• inaktivovaná poliomyelitida,
• hepatitida B,
• heptavalentní pneumokoková
konjugovaná vakcína,
• spalničky,
• příušnice,
• zarděnky,
• varicella.
Konkomitantní aplikace 3 očkování kojencům
2 očkování anterolaterálně do jednoho
stehna: distálně a proximálně;
s mezerou cca 2 cm.
Očkování vakcínou Bexsero® do
druhého stehna anterolaterálně.
6
Epidemiologie IMO v ČR
Smrtnost na meningokoková onemocnění
Odhadovaná smrtnost (%)
Výrazně vyšší než u mnoha jiných očkováním preventabilních nemocí
Meningokoková
onemocnění1
Pneumokokové
pneumonie1
Diphtherie1
Poliomyelitis1
Hib-Meningitis1
Chřipková pandemie
19182
Infekční nemoci
Notes: Meningococcal disease and Hib meningitis: despite appropriate antimicrobial therapy; Paralytic polio: in children; 1918 pandemic flu: in young adults;
Varicella: in children and adolescents; A/H1N1 2009 flu: worldwide; Measles: US. 1985-1992; Rotavirus: US general population.
1. Atkinson W, et al, eds. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 12th ed. Washington, DC: Public Health Foundation; 2012.
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/pink-chapters.htm; 2. Taubenberger JK, et al. Emerg Infect Dis. 2006;12:15-22; 3. Pandemic H1N1 2009
Overview. CIDRAP website. http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/swineflu/biofacts/h1n1_panview.html; 4. Gerba CP, et al. Wat Res.
1996:30;2929-2940.
67
Smrtnost (CFR) u různých infekčních chorob
Onemocnění
Ebola1
Odhad. smrtnost
Poznámky
50%−89%
Od vypuknutí v Zairu a Sudanu (1976) do
vypuknutí Republice Kongo (2003)
H5N1 “ptačí” chřipka2
59%
Pravé neštovice (variola major)3
≥30%
CFR u reportovaných případů v Africe a
Asii 2003−2011
Celosvětově eradikovány v 1980
Invazivní meningokokové
onemocnění4
9%−12%
Diphtheria4
5%−10%
Pneumokoková pneumonie4
5%−7%
Polio paralýza4
2%−5%
Děti
Hib meningitis4
2%−5%
Navzdory vhodné antimikrobiální terapii
Navzdory vhodné antimikrobiální terapii
Varicella4
<1%
Mezi dětmi a adolescenty
Spalničky4
0.2%
Spojené státy, 1985−1992
Rotavirus5
0.01%
Populace v USA
Smrtnost = podíl osob s diagnostikovanou chorobou, které na ni zemřely během období sledování.
1. Rouquet P, et al. Emerg Infect Dis. 2005;11:283-290; 2. WHO. http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/EN_GIP_ 20110819CumulativeNumberH5N1casesN.pdf; 3. Henderson DA, et al. In: Plotkin S, et al, eds. Vaccines. 5th ed. Philadelphia, PA: Saunders
Elsevier; 2008:773-803; 4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. Atkinson W, et al, eds. 12th ed. Washington DC: Public Health Foundation, 2012; 5. Gerba CP, et al. Wat Res. 1996:30;2929-2940.
Incidence invazivního meningokokového onemocnění Česká
republika, 1943-2012
aktivní surveillance
10
1
19
90
19
70
0,1
19
50
na 100 000
100
Distribuce séroskupin Neisseria meningitidis z IMO Česká
republika, 1970-2012
% 80
70
60
A
B
C
Y
50
40
30
20
10
0
1970- 1975- 1980- 1985- 1990- 1995- 2000- 2005- 20101974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2012
Rutinní hlášení + surveillance data NRL pro meningokokové nákazy
Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2012
Shrnutí – epidemiologie IMO
• Onemocněním jsou nejvíce ohroženi kojenci do jednoho roku,
následováni malými dětmi od 1 do 4 let
a teenagery od 15 do 20 let.
• Onemocnět IMO může každý.
• Nejčastější příčinou IMO je ve většině věkových skupin séroskupina B.
Incidence IMO v ČR byla v kojeneckém věku v roce 2011 cca 46krát,
v roce 2012 cca 74krát vyšší než ve věkové skupině osob starších 25 let.
Závěr – shrnutí
Vakcína Bexsero při primární imunizaci kojenců vyvolává
dostatečnou imunitní odpověď v různých schématech:
2-4-6 v koadministraci s rutinními vakcínami
– Implikace pro ČR: 2-4 s hexa-vakcínou a 6 samostatně
2-3-4 v koadministraci s rutinními vakcínami
– Implikace pro ČR: 2-3-4 s hexa-vakcínou
2-4-6 v intervalu mezi rutinními vakcínami (schéma 3-5-7)
Je účinná a bezpečná při primární imunizaci neočkovaných batolat.
• Slavná Princetonská univerzita ve Spojených
státech bojuje s šířením nákazy meningitidy,
tedy zánětu mozkových blan. Na škole, kterou
navštěvuje 7900 studentů, onemocnělo letos
touto závažnou chorobou již sedm lidí, uvedl
pro agenturu Reuters mluvčí univerzity Martin
Mbugua. Protože jde o nákazu specifickým
kmenem meningitidy, která není v USA běžná,
americké úřady chtějí do země dovézt
speciální vakcínu, jež se používá v Evropě a v
Austrálii.
Doplňkový sortiment
Kompresní ponožky do ekonomické třídy
Návleky proti pijavicím (sůl, Akutol sprej, Ixoderm)
Mikina s kapucí proti hmyzu
ORS sáčky – rehydratace (místo Iontia, Kulíšek)
• Ixiaro – od 2 měsíců (do 3 let poloviční dávka)
• venkov, období dešťů
• Stamaril od 10. dne LIFE LONG (změna Navisionu až
později)
• Očekáváme Bexsero – od 2. měsíců 3+1, 2+1, nad 2
roky bez boosteru
- 2-5 měsíců 3 dávky, odstup 1-2 měsíce, booster 2.
rok
- 6 měsíců až 2 roky – 2 dávky odstup 2 měsíce,
booster o 12-23 měsíců později
• IMOJEV – single dose vakcína proti Japonské
encefalitidě (Asie, Austrálie, Tichomoří)
Benigní výšková nemoc
Nechutenství,
bolest hlavy,
dušnost,
palpitace,
nespavost,
únava
Výšková nemoc
• Diluran – acetazolamid do DS center OCM
• KI: alergie na sulfonamidy, současné užívání
kys. acetylosalicylové
• 24 hodin před až 48 hodin po výstupu
• Poučit: s příznaky AHS nepokračovat, sestup
• antiglaukomatikum
• Mírné příznaky tlumit paracetamolem
Diluran
• Balení 20x250 mg, cena cca 65 Kč, bez
preskripčního omezení
• DD: ½ - 1 tableta ráno a večer
• KI: Diluran se nesmí užívat při přecitlivělosti na
účinnou látku a sulfonamidy, při těžší poruše
jater, ledvin a nadledvin.
Přípravek se obvykle nepodává v těhotenství.
Během léčby se nedoporučuje kojení.
Léky na předpis pro cestovatele
DELAGIL tbl
LARIAM tbl
MALARONE tbl
CIPLOX tbl. 10x500 mg
PLAQUENIL tbl
NORMIX tbl
ERCEFURYL cps. 14x200 mg
DOXYBENE tob. 20x100mg
FRAMYKOIN plv 5g
SUMAMED tbl 3x500mg
DILURAN tbl. 20x250 mg
FRAMYKOIN ung.
OFLOXIN tbl. 10x200 mg
Doxy – ne děti do 8 let (raději rezerva), opalovací krém (SPF)
Chinolony – ne do 18 let (vliv na vyvíjející se chrupavku)
Rezistence na chinolony – vysoká v jižní a JV Asii, přednost azithromycin
Azithromycin ne u kadiaků, ne s arytmií, nízké hladiny K a Mg
Framykoin – ne na přímé slunce (aplikovat večer nebo zakrýt) – depigmentace
Ercefuryl – od 6 let věku, mladším např. medicínální uhlí, Hylak, probiotika
TYPE OF TRAVEL
Studie Avenier
OTHER
BUSINESS
TRAVEL AGENCY
NO TRAVEL AGENCY
Studie Avenier
ACCOMMODATION
OTHER
GUEST HOUSE
HOME VISIT
Studie Avenier
SINGLE PLACE
TYPE OF STAY
OTHER
COMBINED
CHANGING PLACES (EXPEDITION)
61 % of those with health problems
were on expedition type of journey
FOOD BOARDING
FULL BOARD
HOME FOOD
OTHER
HALF BOARD
BREAKFAST
COOKING FROM
PURCHASED
SUPPLIES
Studie Avenier
LOCAL RESTAURANT (IMPROVISED)
78 % of those with health problems
were eating in local restaurants
HEALTH PROBLEMS (SYMPTOMS)
OTHER
DIARRHEA
INJURY
SHIVERS
FEVER
RASH
VOMITING
Studie Avenier
Studie Avenier
START OF SYMPTOMS / DAY OF STAY
Anafylaxe - klinické příznaky
•
•
•
•
•
•
Svědění dlaní, plosek, rtů
Otoky měkkých tkání
Kopřivka, třesavka, bledost
Porucha dýchání, závratě
Nauzea, zvracení, křeče v břiše
Hypotenze, tachykardie, porucha vědomí
Anafylaxe - terapie
přednemocniční první pomoc
1.
2.
3.
4.
Volat RLP 155/112!
Zajistit i.v. přístup
Trendelenburgova poloha
Adrenalin 0,3-0,5 mg/ML s.c., i.m., i.v (á 10-15
minut) 0,5 ML adrenalinu a doplnit do 5 ML NaCl
5. Solumedrol (kortikoidy)- Metylprednisolon - 1-2 mg/kg
(max. 125 mg) i.m, i.v.
1ML = 40 MG tj. 1 ML na 40 kg hmotnosti
(lyofilizát)
-
Hydrocortison 100-200 mg i.m.,i.v.
6. Dithiaden 1 amp tj. 2 ML – i.m., i.v.
Doc. MUDr. R. Maďar, Ph.D.
• Odborný garant kurzu
• Tel.: 722 908 720
• E-mail: [email protected]
Děkuji za pozornost
Download

pokračovat na prezentaci - Medica