Nemocnice Říčany a.s.
Smiřických 315, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 627 511
fax: +420 323 632 096
DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI
Vážení klienti,
vítáme Vás v naší nemocnici a dovolujeme si Vás požádat
o vyplnění tohoto dotazníku.
Jeho vyplnění Vám nezabere mnoho času, je anonymní a
nám, po vyhodnocení všech dat, bude sloužit ke
zkvalitnění péče o Vás.
Dotazník vyplňte prosím pravdivě a vyberte vždy jednu
odpověď, která se bude blížit Vašemu názoru.
Děkujeme za Váš čas, který jste našemu dotazníku
věnovali.
Vyplněný dotazník vhoďte prosím do označené schránky.
Vedení Nemocnice Říčany a.s.
Kontakt pro další informace:
Recepce: 323627511, Call centrum: 725007990
E-mail: [email protected]
http://www.nemocnice-ricany.cz
V rámci nabídky našich zdravotních služeb, se v současné
době můžete objednat do těchto našich ambulancí:
NEMOCNICE ŘÍČANY - TELEFONNÍ KONTAKTY
Interní ambulance, diabetologie,
obezitologie, hematologie a
revmatologie
323627501
Gastroenterologie, hepatologie a
sono břicha
323627502
Chirurgická ambulance, cévní a
onko ambulance
323627551
Ortopedická ambulance
323627511
323627551
Neurologickou ambulanci
323627511
ECHO, sono cév
323627511
Sono kyčlí u novorozenců
323627511
Fyzioterapie včetně vodoléčby
323627505
323627508
Urologie
323627555
V nepřetržitém režimu poskytujeme RTG služby, biochemické a
hematologické laboratorní rozbory.
Denně odběry krve pro celý spádový region
1. Jaký je Váš věk?
□
□
do 35 let
□
36 - 50 let
□
51 - 65 let
66 a více let
2. Ve které ambulanci (na kterém oddělení) jste byl(a) ošetřován(a)?
3. Byl(a) jste objednán(a)?
ano
□
□
ne
4. Na vyšetření jste čekal(a)
□
do 15 min.
□
do 1 hod
□
déle
5. Pokud jste čekal(a) déle, byl(a) jste informován(a) o důvodu
zpoždění?
□
ano
□
ne
nedostatečně
□
6. Byl(a) jste lékařem dostatečně a srozumitelně poučena(a) o
Vašem zdravotním stavu a seznámen(a) se způsobem Vaší léčby?
ano
□
□
ne
informaci jsem nerozuměl(a)
□
7. Znáte jméno lékaře, který Vás ošetřoval?
ano
□
ne
□
nepamatuji se
□
8. Pokud jste měl(a) obavy o své zdraví, případně strach z léčby,
nebo plánovaného zákroku, byl lékař, nebo sestra, ochotný si
s Vámi promluvit?
ano
□
ne
□
nedostatečně
□
9. Měl(a) jste během ošetření (vyšetření) nebo léčby, dostatečné
soukromí?
ano
□
ne
□
nedostatečně
□
10. Pokud jste byl(a) propuštěn(a) z hospitalizace, vysvětlili Vám
lékaři či sestry, jak máte o sebe pečovat po propuštění
z nemocnice a jaké léky máte užívat?
ano
□
□
ne
□
nedostatečně
až když jsem se zeptal(a)
□
11. Pokud jste byl(a) na operačním zákroku, byl(a) jste spokojen(a) s
informacemi o důvodu a průběhu operace i o pooperační péči?
□
□
ano
□
ne □
nedostatečně
ne
□
12. Měl(a) jste po operaci bolesti,
ano
které však v rámci tišících léků byly snesitelné?
ano
□
ne
□
nedostatečně
□
13. Byl(a) jste spokojena s kvalitou a množstvím podávané stravy
během hospitalizace?
ano
□
□
□
málo jídla
ne
nechutnalo mi
□
14. Jak hodnotíte čistotu na pokojích, WC i společných prostorách
nemocnice?
stupnice 1 – 5, jako ve škole
□
15. Působí na Vás nemocnice čistě a dostatečně uklizená?
příjemně a čistě
□
nepořádek a nevlídné prostředí
□
16. Doporučil(a) byste naší nemocnici své rodině a přátelům?
□
ano
□
spíše ano
ne všechna oddělení
□
ne
□
17. S jakým výrazem obličeje jste se nejčastěji setkal(a)?
u lékaře

u sestry

u ostatního personálu

18. Uveďte prosím další návrhy, připomínky a náměty, které by
pomohly zlepšit naše služby a zdrav. péči o Vás, naše klienty.
Download

Dotazník - Nemocnice Říčany