Ceník nadstandardních služeb
Roční balíček:
od 18 do 65let 800 kč/rok
do 18 let a nad 65let 400 kč/rok
Těhotenský balíček:
2000 kč
TĚHOTENSTVÍ:
Těhotenský balíček: 2000,Zahrnuje:
Ultrazvukovou kontrolu vitality a pohybů plodu při každém vyšetření v
těhotenské poradně
Fota a krátká videa z UZ vyšetření
Vyhledávání pohlaví plodu na přání těhotné
Přítomnost blízké osoby při UZ vyšetření či v těhotenské poradně dle přání
těhotné.
Provedení oGTT (test k vyhledávání těhotenské cukrovky mezi 24.-28.t.t.) v
příjemném prostředí naší ordinace, bez nutnosti na toto vyšetření kamkoli jezdit
Ultrazvukové vyšetření plodu před nástupem k předporodní péči v porodnici –
upřesnění polohy plodu, hmotnostní odhad, kontrola množství plodové vody a
funkce placenty
Možnost konzultace s jakýmkoli problémem v pracovní době
Možnost registrace k porodu v porodnici U Apolináře v případě zájmu o porod
v tomto ústavu bez nutnosti registrovat se po internetu
Úzká vazba na interní oddělení gyn.por.kliniky u Apolináře pro těhotné s
interními obtížemi ( GDM, hypertenze apod.)
GYNEKOLOGIE:
Roční poplatek 800,Zahrnuje:
Jednorázové vyšetřovací pomůcky při každém vyšetření
Ultrazvukové vyšetření malé pánve, dělohy, vaječníků nad rámec
gynekologické preventivní prohlídky
Kultivační speciální vyšetření
1x ročně 30minutová konzultace zdarma
Zaslání receptu poštou či jeho vyzvednutí bez nutnosti objednání ke
kontrolnímu vyšetření u lékaře v případě dlouhodobě užívané léčby
( antikoncepce, hormonální léčba apod.) v případě normálního nálezu z
gynekologické prevence
Sdělení výsledků gynekologického preventivního vyšetření, popřípadě
výsledků dalších kontrolních vyšetření pomocí elektronické pošty či
telefonicky
Drobné chirurgické zákroky
Odstranění nitroděložního tělíska
Předpis léků na oddálení menses
Konzultace problematiky antikoncepce a přechodu po objednání
Aplikace intramuskulární injekce na vyvolání menstruace
Vystavení potvrzení o zdravotním stavu pacientky pro zaměstnavatele,
leteckou společnost, pojišťovnu, zájmovou činnost apod.
Roční poplatek do 18 let a nad 65let: 400,Zahrnuje:
Zahrnuje stejný rozsah nadstandartní péče jako pro klientky od 18 do 65let
Další poskytované služby:
Zavedení IUD 1000kč
Antikoncepce při nechráněném styku 200Kč
Aplikace intramuskulární injekce (očkování) 200kč
Výpis z dokumentace 100kč
Možnost konzultace s pacientkou registrovanou v jiném zařízení na
vyžádání 300kč
Možnost gynekologického vyšetření pacientky registrované v jiném
zařízení na vyžádání 1000kč
Cytologické vyšetření na vyžádání 500kč
LBC cytologie 500kč
Sepsání žádosti k UPT včetně gynekologického vyšetření a UZ 1000kč
Odběr biologického materiálu (krev, moč, sekrety.) na vyžádání 150kč
Registrujeme nové pacientky!
Gynekologická ambulance je umístěna v 1. patře budovy D Nuselské polikliniky ulici
Táborská 325/57, Praha 4.
Kontaktní telefon 226216204 funguje pouze v ordinačních hodinách.
Další spojení je možné pomocí emailu.
V příjemném a diskrétním prostředí poskytujeme ženám komplexní péči ve všech životních
obdobích.
-preventivní gynekologické prohlídky včetně cytologických stěrů a ultrazvukového vyšetření
-poradenství při předpisu antikoncepčních přípravků a dohled nad antikoncepcí
-komplexní péči o těhotné ženy včetně přípravy na těhotenství, vedení těhotenské poradny včetně
screeningových ultrazvukových vyšetření a péče po porodu
-poradenství při obtížích s otěhotněním s návazností na centra asistované reprodukce
-poradenství, léčbu a péči o ženy v období hormonálního přechodu
-ultrazvukovou diagnostiku pro gynekologické pacientky i nastávající maminky
-možnost konzultace, tzv. druhý názor pro pacientky registrované v jiném zařízení
-spolupráci s dalšími gynekologicko-porodnickými pracovišti v Praze (Apolinář, FN Motol)
-návaznost na další specializovanou péči ve zdravotnickém zařízení Remedis: vnitřní lékařství,
gastroenterologie, endoskopie, hepatologie, psychiatrie, klinická psychologie, možnost registrace u
praktického lékaře
Smluvní pojišťovny: VZP (111), OZP (207), VoZP (201), ZPMV (211), poj. Škoda (209), ČPZP
(205), MetalAliance(217), Revírní bratrská ZP (213).
Možnost volby nadstandardní péče.
Služby přesahující rámec zdravotního pojištění jsou klientkám dle předchozí dohody účtovány
zvlášť podle ceníku.
MUDr. Petr Horák
[email protected]
Bc. Michala Kohoutová
[email protected]
Nabízíme moderní a spolehlivý způsob cytologického
vyšetření buněk děložního čípku pomocí odběru do
tekutého média (tzv. LBC)!
Ve spolupráci s Bioptickou laboratoří s.r.o. Nabízíme od letošního září možnost odběru cytologie
do tekutého média tzv. ThinPrep PAP Test.
Odběr buněk z děložního čípku je součástí preventivního gynekologického vyšetření, které se v ČR
provádí 1x ročně a slouží k vyhledávání přednádorových stádií a rakoviny děložního čípku.
Nová metoda významně zlepšuje kvalitu vyšetření a zvyšuje možnost včasného záchytu
předrakovinných a rakovinných buněčných změn na děložním čípku.
Vyšetření je bezbolestné, provádí se v ambulanci a kartáček s odebranými buňkami se „vypere“ ve
speciální fixační tekutině, v níž jsou buňky transportovaný do cytologické laboratoře. V laboratoři
jsou pak vyhodnoceny dvojím způsobem: mikroskopickým vyšetřením specializovanými
pracovníky a opakovaně vyhodnoceny počítačovým software, který dokáže najít a označit i jedinou
abnormální buňku. Tímto procesem je výrazně sníženo riziko přehlédnutí ojedinělých
přednádorových a rakovinových buněk.
U klasické 50 let staré metodiky odběru cytologie otěrem špachtle či kartáčku na podložní sklíčko
dochází v 10-30% případů k přehlédnutí patologických buněk a podhodnocení nálezu.
Chceme našim klientkám, poskytnou bezpečnou a moderní možnost prevence s vysokým stupněm
záchytu závažných patologií a proto poskytujeme možnost vyšetření cytologie metodou LBC.
Podrobné informace najdete i na webu naší cytologické laboratoře: www.biopticka.cz a máme je k
dispozici v písemné podobě v čekárně naší ordinace.
Cena 1 LBC vyšetření je 500,-kč, zatím není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Klientky hradí poplatek při vyšetření na recepci naší ambulance v hotovosti.
Download

Ceník služeb.pdf