NEWSLETTER | 1 | 2012
OBCHODNÍ SDĚLENÍ
3.2.2012
Vážení obchodní přátelé,
rád bych Vám dodatečně popřál do Nového roku jen to
nejlepší, především dobré zdraví a hodně spokojenosti.
Současně chci poděkovat za spolupráci v minulém roce a
vyjádřit přesvědčení, že rok 2012 pro nás všechny bude rokem
úspěšným.
V tomto vydání jsme se chtěli podívat na výsledky minulého
roku z pohledu prodeje a výroby šperků jak v tuzemsku, tak ve
světě. Protože však ještě nejsou k dispozici všechna data za rok
2011, přesuneme vyhodnocení do příštího vydání.
První číslo roku 2012 věnujeme obecnému náhledu na to, co
nás očekává v letošním roce jaké jsou výhledy a analýzy vývoje
cen drahých kovů.
Ing. Jaroslav Špičák
linie klenotnických polotovarů
Co najdete v tomto vydání:
1. Řešení ekonomické krize pomocí „zlatého standardu“
2. Bude zlato i nadále bezpečným přístavem?
3. Druhá strana jedné mince.
4. Techniky, technologie.
5. Zajímavosti.
6. Informace z PÚ.
Novinky, zajímavosti, akce
Ekonomická krize a možnost jejího řešení? „ZLATÝ STANDARD“
Zlatý standard (angl. Gold Standard) je základní pravidlo v měnovém systému, kde standardním ekonomickým měřítkem je
zlato. Měna, která je používána jako jednotka zúčtování, je odvozována od ceny zlata, která se v ideálním případě nemění.
Při používání zlatého standardu je měna tvořena buď mincemi raženými z přesně definovaného množství zlata, nebo
takovými bankovkami, u kterých se emitent zaručuje splatit jejich hodnotu zlatem. Mnozí z nás budou jistě pamatovat
československé bankovky, na kterých byl nápis “bankovky jsou kryté zlatem“. Zlatý standard je chápán jako princip krytí
vydávané měny. Cílem je předcházet inflačnímu zvyšování peněz v oběhu. Měny zlatého standardu byly často používány
jako peněžní jednotky, vůči kterým byly porovnávány méně stabilní měny.
Existují různé měnové systémy, které bývají označovány jako „zlatý standard“, přičemž nejznámější je „klasický zlatý
standard“ z let 1871 – 1914. Enormní válečné výdaje před a v průběhu první světové války však vedly všechny strany
zapojené do světového konfliktu k opuštění standardu zlata a tím i k inflaci. Po skončení první světové války se už ani jeden
ze států k původnímu standardu dobrovolně nevrátil.
Na konci druhé světové války vítězné mocnosti ustavily Brettonwoodský měnový systém, který fungoval v letech 1945 –
1972. Konference v americkém Bretton Woods se konala za účasti 44 spojeneckých států a byla podepsána již v v červenci
1944. Byl zde položen základ Mezinárodnímu měnovému fondu a Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (nyní Světová
banka). Hlavním rysem konference byl závazek všech zúčastněných států spočívající v napojení dolaru na zlato a všech
ostatních měn na dolar. Unce zlata byla fixována na 35 USD.
Vlády Spojených států však v důsledku zvyšující se potřeby peněz na poválečnou obnovu hospodářství a na financování
soutěže ve zbrojení mezi západem a východem postupně produkovaly více papírových peněz, než odpovídalo pravidlům
zlatého standardu. Ostatní země, zvláště Francie, na to reagovaly požadavky na směnu dolarů za kov, což znamenalo,
že USA o své měnové zlato přicházely. V roce 1971 konečně prezident Nixon rozhodl o definitivním opuštění zlaté kotvy. Od
toho okamžiku zlato ztratilo téměř veškeré své někdejší použití jako prostředek směny.
Nyní se v souvislosti s pokusy o nalezení receptu na řešení globální ekonomické situace a to nejen v Eurozóně, ale i ve
Spojených státech, do hry dostává stále více otázka znovuobnovení principů zlatého standardu. Hovoří se o modifikovaném
tzv. Bretton Woods č. 2 a to nejen v kuloárech finančních institucí.
Již v roce 2010 se prezident Světové banky Robert Zoellick snaží otevřít debaty o zlatém standardu. Navrhuje zvážit
readopting upraveného zlatého standardu (tzv. Bretton Woods Nr.2), kdy by podle něj systém měl také zvážit možnost
„zaměstnávat“ zlato jako mezinárodní referenční bod tržních očekávání inflace, deflace a budoucích hodnot měn.
V roce 2010 požádaly italské banky v čele s Banco di Italia italský senát o zvážení využití stoupající ceny zlata k zavedení
„zlatého standardu“.
V USA se o diskuzi ke zlatému standardu snaží skupina vlivných politiků v čele s Ronem Paulem, texaským kongresmanem a
kandidátem na prezidentský úřad v roce 2012. Ten v posledním listopadovém týdnu minulého roku v rozhovoru s Fox News
představil svůj názor na výhody zlatého standardu, na nefunkčnost role papírových peněz ve finančním systému a na jeho
úsilí o audit Federálního rezervního systému.
Že je potřeba citlivě bilancovat negativa a pozitiva znovuzrození zlatého standardu ukazuje i studie agentury Bloomberg.
Na základě analýz zdrojů, spotřeb v jednotlivých sektorech trhu, disponibilních zásob a vývoje ceny v závislosti na poptávce
došli k závěru, že v případě pokrytí jen poloviny celosvětové peněžní nabídky zlatými rezervami by cena zlata přesáhla
5.000 USD / troyskou unci. V případě snahy o plné pokrytí celosvětové peněžní nabídky cena překročí 10.000 USD/ troyskou
unci. Pro srovnání uvádím, že dnes se pohybujeme okolo 1.600 USD/ troyskou unci.
Po návratu ke zlatému standardu by se však omezila schopnost vlád řídit ekonomiku. Národní banky by neměly být
schopny snížit množství peněz v oběhu tím, že zvýší úrokové sazby v dobách inflace, nebo zvýší nabídku peněz nižší
úrokovou sazbou v době recese. Jinými slovy, množství peněz v oběhu by mělo zůstat konstantní. A to je důvod, proč
mnoho ekonomů zastává návrat ke zlatému standardu. Standard by prosadil fiskální disciplínu, vyrovnaný rozpočet a
omezení vládní intervence. Na druhou stranu fixní nabídka peněz, v závislosti na zlatých rezervách, povede k omezení
hospodářského růstu. Jednotlivé státy také nemohou sami jednostranně přejít na zlatý standard v případě, že tak neučiní i
ostatní světové ekonomiky. Pokud by to udělaly, mohl by každý jejich věřitel požadovat, aby mu například Spojené státy
splatily jeho dolary zlatem. A USA nemají dostatek zlata, aby splatily své dluhy vůči zahraničním investorům. Ti drží ve
státních dluhopisech 4,7 bilionu USD, ale Fort Knox má zlata jen za 445 miliard USD (data za rok 2010), což představuje
pouhých 8.100 tun. To potvrdil i Ben Bernanke, předseda FEDu (americká Národní banka), když řekl na loňském zasedání
senátního finančního výboru: „Dnes nemáme dost zlata na podporu našich peněz“.
Tímto článkem si v žádném případě neklademe za cíl hodnotit, zda „Gold Standard“ ano či ne, zda je to reálné či z říše
fantazie. Je však určitě zajímavé vědět, že zlato má stále značný potenciál a může překvapit.
Bude zlato i nadále bezpečným přístavem?
Fyzicky alokovaného zlata je ve světě stálý nedostatek. V souvislosti se zvýšenou cenou a poptávkou jsou sice otevírány
nové zlaté doly, ale potrvá minimálně pět let, než budou dávat své ovoce.
Globální produkce zlatých dolů vzrostla ve třetím čtvrtletí loňského roku o více než 3 procenta na přibližně 659 tun. K
celkovému nárůstu objemu těžby přispělo zejména zvýšení produkce australských dolů. Také mexické a argentinské doly
navýšily meziroční objemy. Kompenzovaly tím vliv poklesu produkce v Indonésii, Rusku a Peru. Pokles výroby v Indonésii
by však neměl u investorů vyvolat obavy, protože v roce 2010 se meziročně skokově zvýšila produkce o téměř 66 procent,
což byl největší světový roční výrobní nárůst. V loňském roce, tedy 2011, byl největší meziroční nárůst v těžbě v Ghaně s 13
procentním nárůstem.
Vysoká poptávka a nízká nabídka způsobuje, že komoditní analytici předpovídají vyšší ceny zlata pro rok 2012 a jejich
odhady se v podstatě shodují. Jak tedy vypadají předpovědi, resp. odhady význačných světových institucí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UBS předpovídá 2.075 dolarů za unci.
Barclays prognózuje 2.000 dolarů za unci ($ 35 za unci stříbra).
Morgan Stanley předpovídá rozmezí od 1.819 - 2.085 dolarů za unci.
HSBC odhaduje 2.025 dolarů za unci.
TD cenné papíry předpovídá 1.975 dolarů za unci.
Bank of America Merrill Lynch odhaduje 2.000 – 2.500 dolarů.
Deutsche Bank předpovídá, že ceny budou v druhé polovině roku 2012 na úrovni 2.000 dolarů za unci.
Wall Streetský gigant Goldman Sachs uvedl, že žlutý kov se vyšplhá na 1.900 dolarů za unci v příštím roce a
prognóza ročního průměru je 1.810 dolarů.
"Zlato jako bezpečný přístav nebude slábnout. V roce 2012 bude přes 2.000 dolarů za unci " míní Firoz G.
Merchant, předseda Pure Gold Group.
Pět faktorů, které analytiky výše uvedených peněžních domů vedly k jejich závěrům:
1.
2.
3.
4.
5.
Finanční krize v Evropě a v eurozóně, kdy je stále pravděpodobnější, že povede k tisku peněz a k inflaci.
Centrální banky nakupují zlato.
Je tu silná poptávka po zlatě k výrobě šperků v Číně, Indii a na Středním východě.
Institucionální investoři mohou začít kupovat zlato, zejména pokud budou globální akciové trhy stagnovat.
Přízrak inflace, a to nejen v Evropě, ale na celém světě.
Je však skutečně závislá cena zlata na inflaci? Ne všichni analytici totiž dávají do souvislosti nárůst ceny zlata se zvyšující se
inflací. Wall Street Journal zadal v loňském roce vypracování studie na toto téma firmě Ibbotson Associates. Podle jejich
výzkumu dosáhla mezi lety 1978 a 2010 korelace ceny zlata a míry inflace hodnoty 0,08. To znamená téměř žádnou
korelaci (na stupnici od -1 do 1, kde 1 je dokonalá korelace, -1 dokonalá negativní korelace a nula je absence vztahu).
S tímto závěrem se ztotožňuje i Citibank, která dochází v roce 2009 k závěru, že "neexistuje žádný zřejmý vztah mezi cenou
zlata a inflací." Někdy je vývoj zlata a inflace reverzní, jindy je inverzní trend, nebo zlato na inflaci nereaguje vůbec.
Volatilita, tedy závislost ceny zlata, je mnohdy spojována s různými faktory. Je uváděna závislost na vývoji akciového trhu,
na ceně ropy, na inflaci (viz výše), na geopolitické situaci atd. Faktem však je, že cena zlata běží ve zcela samostatném
režimu, ve kterém se všechny vlivy vzájemně prolínají, a nelze jednoznačně nějakou závislost na těchto faktorech
definovat.
Hodnota zlata však zůstává pozoruhodně stabilní po celá staletí. V roce 1900 cena zlata dosáhla 20,67 dolarů za unci. Na
konci roku 2011 zlata dosáhla rekordních $ 1.600. Znamená to, a) že se zvyšuje jeho hodnota, nebo b) se snižuje kupní síla
dolaru? Je zřejmé, že b) je pravdou. Lze to ukázat na jednoduchém příkladu.
V době starého Říma bylo možné koupit drahé oblečení za jednu unci zlata. Během Velké hospodářské krize platilo totéž.
Jak je to teď? I teď jsou ceny luxusních obleků za ekvivalent jedné unce. Vztaženo ke zlatu to znamená, všechny měny
ztratily svou kupní sílu, ale hodnota drahého kovu zůstala nejen zachována, ale dokonce získala na hodnotě.
Druhá strana jedné mince
Žijeme a pracujeme v Česku, tedy zlato kupujeme za české koruny. Velmi důležitý pro cenový výhled bude vývoj kurzu
koruny k americkému dolaru. Protože koruna je v rámci eurozóny navázána na euro, je i vývoj poměru EUR/USD do značné
míry vypovídající. Síla eura ovlivňuje sílu koruny. Ve svém důsledku pak tvrdnoucí dolar vůči koruně znamená, že i při fixní
“burzovní“, nebo i mírně klesající ceně zlata, bude jeho cena v korunách stoupat.
Určité náznaky vývoje lze vysledovat z pravidelného výhledu publikovaného Českou národní bankou.
Globální ekonomický výhled ČNB – Leden 2012
„Nervozita na finančních trzích přetrvává i přes řadu opatření ECB (Evropské centrální banky) s tím, jak se řešení dluhové
krize eurozóny stále odkládá, a náznaky recese prohlubují. Euro vůči světovým měnám oslabovalo, když vůči americkému
dolaru dosáhlo v prvním lednovém týdnu 15 měsíčního minima a vůči japonskému jenu oslabilo na 11 leté minimum.
Lednový CF přinesl další posun výhledu směrem ke slabšímu euru, přičemž v horizontu jednoho roku jednotná evropská
měna posílí vůči dolaru jen o 2,3 %.
Dluhová krize v eurozóně měla tvrdý dopad na finanční trhy a vyžádala si mimo jiné sérii nestandardních opatření ECB na
podporu likvidity. Krize se již rozvinula v krizi systémovou a nově zasáhla i zajištěné (repo) trhy, které byly bezpečným
útočištěm pro banky v neklidných dobách. V tomto ohledu bude podstatný dopad snížení ratingů zemí eurozóny. Další
úbytek dostupného zajištění na trhu může vést k většímu stresu na trhu a nárůstu tržních sazeb, což by se opět projevilo
negativně na ekonomické situaci některých komerčních bank a stabilitě finančního systému.
Výhled globálního ekonomického vývoje na rok 2012 není příliš optimistický. Pro rozvinuté země – zejména pak pro země
eurozóny – bude velkou výzvou odvrácení již viditelné hrozby obnovené recese. Výhledy pro Spojené státy jsou v porovnání
s evropským teritoriem optimistické.“
Tolik tedy poslední, tj. lednový, Globální ekonomický výhled ČNB.
Víte, že…
pamětní mince s uvedenou nominální hodnotou v tuzemské měně (na rozdíl od obchodních mincí – dukátů) jsou součástí
soustavy zákonných peněz? Pamětní mince mají povinnost přijímat a za jiné druhy peněz (nejčastěji bankovky) vyměňovat
ČNB a úvěrové instituce.
V 1. týdnu letošního roku byl v naší společnosti uskutečněn recertifikační audit LRQA. Na základě
závěrečné kontrolní zprávy mohu konstatovat, že naše společnost obhájila certifikát systému řízení
kvality ISO 9001 a certifikát kvality pro výrobce zdravotních prostředků ISO 13485.
Konzultační den
Další konzultační den manažera linie klenotnických polotovarů proběhne na naší prodejně v Plzni, Čechova 44, ve středu
22. 2. 2012. Po celý den budu přítomen na prodejně k projednání Vašich připomínek, námětů a řešení specifických
obchodních případů.
Po zkušenostech z předcházejících konzultačních dnů doporučuji čas jednání raději předem domluvit telefonicky, či emailem, abych Vám mohl poskytnout dostatečný časový prostor.
AKCE
• Sleva na výměny červené řetězoviny, červených karabinek
a červených pérových kroužků ve výši 33 %.
• Platí do 31. 3. 2012.
Techniky, technologie
K otázce na modré zlato z posledního vydání jsme obdrželi mnoho dotazů k dalším barevným možnostem zlatých slitin.
V článku se snažíme naznačit, jaké jsou obecné možnosti.
Zatímco čisté zlato je žluté barvy, jeho barevné mutace jsou získané příměsí jiných prvků a kombinací různých poměrů
těchto příměsí.
Barevná zlata lze z hlediska výroby rozdělit do tří skupin:
Au-Ag-Cu - základní systém slitin pro šperkařské použití produkuje bílá, žlutá, zelená a červená zlata typická svou
tvárností.
Intermetalické sloučeniny - umožňují vytvořit modré a fialové barvy zlata v různých odstínech. Obvykle se však
jedná o křehké slitiny, které však mohou být použity jako dekorativní prvky.
Oxidační povrchové vrstvy - typické je černé zlato, jeho mechanické vlastnosti závisí na objemu slitiny, přičemž
barevný povrch je náchylný k opotřebení.
Bílé zlato je slitina zlata a alespoň jednoho z bělících kovů, obvykle niklu, palladia, manganu, cínu. Vlastnosti slitiny se liší
v závislosti na použitých kovech a jejich množství. Zatímco slitiny niklu jsou tvrdé, a proto vhodné např. pro otěrem hodně
namáhané kroužky prstenů, slitiny palladia jsou měkké a poddajné. Této slitině se také říká fasovací pro jeho vhodnost
k zasazování kamenů. Termín "bílá", pokrývá široké spektrum barev, které prolíná světle žlutou, tónovanou hnědou, a
dokonce i velmi bledou růžovou. Bílá slitina se často pokovuje rhodiem pro sjednocení barvy při použití např. šíny
z niklovky a přístavku z palladiovky.
Palladium a nikl jako hlavní bělící prostředky zlata jsou často doplňovány zinkem působícím jako sekundární bělicí činidlo k
eliminaci barvy mědi.
V naší produkci v provedení 14 karátů jsou tři slitiny bílého zlata. Tvrdá niklovka, střední slitina nazývaná Ideal a měkká,
tzv. suprovka. V 18 karátové ryzosti jsou vyráběny dvě slitiny a to tvrdá niklová a měkčí palladiová slitina. (více viz návody
na použití na www.safina.cz)
Červené a růžové zlato je slitina zlata, stříbra a mědi. Růžové zlato bylo velmi populární v Rusku na počátku
devatenáctého století a bylo také známé jako Ruské zlato. V anglosaských zemích se zase označovalo jako Crown gold
(královské zlato) 22 karátové růžové zlato.
Čím vyšší je podíl Cu ve slitině, tím je slitina červenější. SAFINA, a.s. používá pro výrobu červeného zlata poměr 58,5 Au, 5
Ag a 36,5 Cu. Růžové pak obsahuje 58,5 Au, 14 Ag a 27,5 Cu.
V historických dobách docházelo kvůli nečistotám v procesu tavení k jevu, který způsoboval změnu žluté barvy zlata na
načervenalou barvu. To je důvod proč mnoho řeckých a římských textů, a dokonce i mnoho textů ze středověku,
popisovalo zlato jako "červený kov".
Spangold
Některé slitiny zlata, mědi a hliníku tvoří při tepelném zpracování jemnou povrchovou strukturu nazývanou spangling
efekt. Při zahřátí v oleji na teplotu 150-200 °C po dobu 10 minut s následným ochlazením na pokojovou teplotu se vytváří
nádherně jiskřivý povrch pokrytý drobnými facetkami.
Zelené slitiny zlata vznikají vypuštěním mědi ze slitiny a použitím pouze zlata a stříbra. Ve skutečnosti barva spíše vypadá
jako zelenožlutá, nikoli zelená. Zelené zlato bylo známo již v historických dobách. Lydiané, obyvatelé turecké Anatolie, již
v roce 860 před naším letopočtem znali tuto slitinu pod jménem electrum. Electrum je přirozeně se vyskytující slitina zlata a
stříbra se stopovým množstvím mědi a dalších kovů. K dosažení zelené barvy lze využít i příměsi kadmia, které je však
toxické.
Slitina 75 % zlata, 15 % kobaltu, 10 % chromu vytváří na povrchu oxid, který je olivově zbarvený. Vrstva trojmocného
kysličníku chromu je asi 5 krát tenčí než Au-Co a má výrazně lepší odolnost proti opotřebení.
Šedá slitina zlata je slitina stříbra, manganu a mědi v konkrétních poměrech.
Černé zlato se používá v klenotnictví jako dekorativní prvek. Černé barvy zlata lze dosáhnout různými způsoby:
Galvanizací pomocí černého ruthenia. Ruthenium vytváří těžší, sametově černý povlak.
Patinováním použitím sloučenin obsahující síru a kyslík.
Řízenou oxidací slitiny zlata s obsahem chromu a kobaltu (např. 75 % zlato, 25 % kobalt).
Škály barev od hnědé až do černé lze dosáhnout u slitiny s vysokým obsahem mědi působením sirníku draslíku.
Slitiny obsahující kobalt, např. 75 % zlata s 25 % kobaltu, tvoří černou vrstvu oxidu při teplotě 700-950 °C. Je možné použít
také slitiny mědi, železa a titanu, které vytváří stejný efekt.
Poměrně nová je metoda použití laserové techniky, která vytváří dojem, že povrch kovu je sytě černý. Femtosekundový
pulsní laser deformuje povrch vytvářením nanostruktur. Výrazně větší plocha pak absorbuje téměř veškeré dopadající
světlo a na pohled se povrch jeví jako černý.
Fialové zlato je intermetalická sloučenina (AuAl2). Obsah zlata v AuAl2 musí být asi 79 %, a proto lze této barvy dosáhnout
jen u 18 karátového zlata. Fialové zlato je díky intermetalické struktuře mnohem křehčí než jiné slitiny zlata a prudký úder
může způsobit, že se slitina rozbije. Proto se obvykle nepoužívá na celý výrobek, ale jen jako doplňkový soliter v běžných
špercích.
Modré zlato je slitina zlata a india a tvoří intermetalické sloučeniny AuIn 2. I když některé zdroje uvádí u této intermetaliky
"jasnou modrou barvu", ve skutečnosti je účinek nepatrný a AuIn 2 má našedlou barvu. S galiem zlato tvoří také
intermetalickou sloučeninu AuGa2 (58,5 % Au, 14 ct), která má slabě namodralou barvu. Všechny AuX2 intermetaliky mají
krystalovou strukturou CaF2 , a proto jsou křehké. Odchylka od stechiometrie vede ke ztrátě barvy. Malé množství palladia,
mědi či stříbra způsobuje méně křehkou mikrostrukturu. Intermetalické sloučeniny mají tendenci mít špatnou odolnost
proti korozi.
Povrchového modrého zbarvení může být dosaženo také tím, že se na zlatý povrch nanese indium s odpovídající vrstvou v
atomovém poměru 01:02. Tepelné úpravy pak způsobí interdifusi kovů a vytvoření potřebné intermetalické sloučeniny.
Modrého zabarvení zlata lze dosáhnout i vytvořením vrstvy oxidu na slitině 75 % zlata, 24,4 % železa a 0,6 % niklu. Modrá
vrstva se vytvoří tepelným zpracováním na vzduchu při teplotě 450-600 °C.
Informace z Puncovního úřadu
Provozní doba v roce 2012+
„V rámci úsporných opatření PÚ bude expozitura úřadu v Olomouci otevřena vždy pouze v pondělí. Jinak zůstávají všechny
činnosti PÚ zabezpečeny v plné míře, i když v posledních měsících je znát mimořádný nápor především na přetavování
zlomků a analýzy slitků."
Ing. Miloslav Pilecký
ved. OTR a zahr. vztahů
Inzertní část
Nabízíme k odprodeji za zůstatkovou cenu tabule z lepeného „neprůstřelného“ skla, které jsou použitelné jako
bezpečnostní přepážky například do obchodů. Tabule jsou v různých rozměrech s předvrtanými upevňovacími
otvory. V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy – [email protected], nebo na
telefonu 606 640 213 (Ing. Špičák).
SAFINA a.s.
Nabízíme k odprodeji použité trezory a trezorové skříně. Jsou plně funkční a v dobrém technickém stavu. Foto a
cenu zašleme na vyžádání. V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy –
[email protected], nebo na telefonu 606 640 213 (Ing. Špičák).
SAFINA a.s.
Vaše dotazy
Dotaz:
Ideálový drát 7x7 mi při válcování praská, co s tím?
J.K. Praha Libeň
Odpověď:
Vámi uváděný drát byl uveden na trh koncem loňského roku současně s provedením 14/320, tedy žlutým. Oba typy
byly vyrobeny stejnou technologií, která se však ukázala pro tvrdší slitinu Idealovou v takto velkém rozměru jako
nevhodná. Ta vzhledem ke svým materiálovým charakteristikám potřebuje minimálně 50% deformaci proválcováním.
30% deformace, která je postačující pro žlutou slitinu, zde nestačí. Nová šarže již bude vyrobena ze silnějšího
polotovaru tak, aby bylo dosaženo požadovaného zhutnění válcováním. Před uvedením na trh bude podrobena
provozním zkouškám, aby se podobný nedostatek již neopakoval. Pokud máte drát Au14/Ideal 7x7 ještě
nezpracovaný, doporučuji jej vrátit, nebo vyměnit.
Dotaz:
V posledním čísle jste psali o modrém zlatě. Existují ještě jiné barevné nestandardní mutace?
Pavel Klučina, České Budějovice
Odpověď:
Pokud se jedná o 14 karátové materiály, je výběr nestandardních zbarvení poměrně bohatý. Více informací naleznete
v rubrice Techniky, technologie.
Pro odhlášení odběru zašlete v odpovědi na tento e-mail v předmětu - „odhlásit“
SAFINA, a.s., Vídeňská 104, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká republika
tel.: +420 241 024 271, fax: +420 241 024 293
e-mail: [email protected], www.safina.cz
Copyright © 1996–2011, SAFINA, a.s.
Download

NEWSLETTER | 1 | 2012