Životní prostředí a zdraví
Životní prostředí a zdraví
Chirurgická ambulance má nového
vedoucího lékaře
Zdravotnický kvíz primáře Kykala
MUDr. Stanislav Černý
MUDr. Stanislav Černý vede v říčanské
nemocnici chirurgickou ambulanci.
Každý čtvrtek má od 14 hodin pro pacienty otevřenou poradnu. „Společně
s celým týmem lékařů a sester se snažíme, aby byla chirurgická ambulance
přívětivou a personálně i materiálově
kvalitně vybavenou vstupní branou nemocnice. Našim hlavním zájmem je co
nejvyšší bezpečí pacienta a minimalizace
všech možných rizik. Říčanskou nemocnici mohu s klidným svědomím doporučit
k ambulantním ošetřením i plánovaným
operacím,“ uvedl MUDr. Stanislav
Černý. Kromě zdejší nemocnice působí
MUDr. Černý také na pracovišti ISCA-
RE v Praze 7 a na chirurgické ambulanci v Praze 5. Má za sebou i bohatou
praxi a řadu zkušeností. Po absolvování
Fakulty všeobecného lékařství UK a složení I. a II. atestace z chirurgie působil
například jako lékař Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
a jako zástupce primáře a následně
i jako primář chirurgického oddělení
Nemocnice Na Františku v Praze 1. Je
členem Evropské asociace endoskopické chirurgie, Mezinárodní společnosti
chirurgie obezity a zúčastnil se řady zahraničních odborných stáží a kongresů.
Ve svém volném čase rád jezdí na kole,
lyžuje, cestuje a má rád motorismus.
Co chirurgická ambulance nabízí?
Chirurgická ambulance zajišťuje nepřetržitý provoz 24 hodin denně a poskytuje
péči všem pacientům s chirurgickým onemocněním, jako jsou:
ošetření a léčba úrazů – podvrtnutí, zlomeniny, řezné rány
ošetření a léčba zánětlivých onemocnění – kůže, bércové vředy, abscesy
vyšetření a léčba poruch pohybového aparátu
vyšetření a léčba bolestí břicha
ambulantní odstranění kožních a podkožních nezhoubných útvarů
(znaménka, cysty, tukové nádorky apod.)
Co je náplní vaší práce?
Jako staniční sestra zajišťuji chod
chirurgické ambulance a dalších
poraden probíhajících v rámci jejích
prostor. Mám na starosti zdravotnický materiál, odpovídající technické
vybavení i personální zajištění ambulance.
Co vás na své práci baví?
Ráda komunikuji s lidmi. V naší nemocnici je příjemná a přátelská atmosféra. Vše probíhá lidsky, velmi
přátelsky a z hlediska medicíny vysoce profesionálně.
Ordinační hodiny:
Po – Pá: 7.30 – 15.30
(od 15.30 – 7.30 pohotovost)
So – Ne: pohotovost
6. Co je nejčastější příčinou tzv.
ledvinové koliky?
a) průchod močového kamene
močovodem
b) špatně uložená ledvina
c) zánět močového měchýře
Aktuality, kontakty, možnost objednání a detailní informace o dění
v říčanské nemocnici najdete na www.nemocnice-ricany.cz
22
MUDr. Jan Kykal
MUDr. Jan Kykal pracuje již deset let jako primář interního oddělení říčanské nemocnice.
Pochází z Prahy, se svou rodinou - manželkou
a třemi dětmi žije v Bášti nedaleko Prahy.
Do říčanské nemocnice nastoupil okamžitě
po vystudování 1. Lékařské fakulty UK v roce
1995. Jan Kykal je příkladem všeobecného
internisty, který se orientuje v celém rozsahu oboru. Kromě primariátu zde pracuje
i na gastroenterologické a interní ambulanci.
Vede obezitologickou a nutriční poradnu.
Pět let přednášel na střední zdravotní škole
a více než deset let působil jako výjezdový lékař Rychlé lékařské pomoci v Praze – východ.
Nyní se však již plně věnuje nemocničnímu
životu. Jeho cílem je dobře odvedená práce
a spokojený pacient. Svůj volný čas tráví
nejčastěji s rodinou. Odpočine si ale také při
četbě fantasy a sci-fi literatury nebo během
vytrvalostním sportu. Nejraději má triatlon.
1. Co nezvyšuje riziko
kardiovaskulárních onemocnění?
a) hypertenze
b) kouření
c) sport
Kontakty:
Ordinace: 323 627 551
Mobil: 725 007 990
Recepce: 323 627 511
inzerce
pracující na intenzivní péči. Má za sebou také Graduate School of Business
pro manažery ve zdravotnictví a magisterské studium v oboru Ošetřovatelství.
Kde jste působila, než jste nastoupila do říčanské nemocnice?
Mám praxi sestry v chirurgických oborech v nemocnici Sokolov, v Thomayerově nemocnici a Všeobecné fakultní
nemocnici v Praze. Šest let jsem pracovala ve funkci vrchní sestry v Městské
nemocnici následné péče v Praze. Působila jsem i v obchodní firmě zabývající se
prodejem materiálů vlhkého hojení ran.
[email protected]
4. Jak se nazývá nedostatek
červených krvinek?
a) leukémie
b) hypoxemie
c) anemie
5. Který z uvedených činitelů je
stěžejním rizikovým faktorem
diabetu mellitu II. typu (tzv.
cukrovky dospělých)?
a) genetická predispozice
b) obezita
c) stres
Tým chirurgické ambulance posílila i nová staniční sestra
Na pozici staniční
sestry chirurgické
ambulance pracuje od letošního
srpna Iveta Čermáková,
která
pochází ze západních Čech. V současnosti žije se svým manželem a dvěma
dětmi u Říčan. Po absolvování střední
zdravotnické školy v Chebu prošla Iveta specializačním studiem anestezie,
resuscitace a intenzivní péče a následně
kardiologickou nástavbou pro sestry
3. Co je nejzávažnější rizikový
faktor nádoru plic?
a) alkohol
b) kouření
c) obezita
2. Kolik známe krevních skupin?
a) 5
b) 4
c) 3
Jak se do soutěže
zapojit?
Postupně zodpovězte na všech
deset otázek a poznamenejte si
písmena správných odpovědí
přesně tak, jak jdou za sebou
(např. aabcabcaab). Na webových
stránkách www.nemocnice-ricany.
cz v rubrice Soutěže se zaregistrujte
a vyplňte heslo tvořené 10 písmeny
odpovědí do patřičného okénka.
Okamžitě se dozvíte, zda jste
odpověděli správně či špatně.
Co můžete vyhrát?
V případě správné odpovědi
postoupíte do slosování. Tři soutěžící
získají 100% čisté sérum kyseliny
hyaluronové značky Dr. Entner
v hodnotě 1.260 Kč. Přípravek
hydratuje pokožku, omezuje tvorbu
vrásek a zjemňuje pleť.
7. Co patří mezi základní opatření
při onemocnění jater?
a) omezení tuků v potravě
b) omezení používání alkoholu
c) vysazení některých léků
předepisovaných na bolest (Ibalgin,
Aspirin)
8. Jméno bývalého prezidenta Václava
Havla je spojeno s preventivním
programem pro nádor:
a) tlustého střeva
b) tenkého střeva
c) plic
9. Která infekce je v ČR stále
problémem, přestože proti ní
existuje očkování?
a) tuberkulóza
b) spálová angína
c) pravé neštovice
10. V případě náhlého zhoršení
zdravotního stavu s rizikem ohrožení
života zavolám na telefonní číslo:
a) 155
b) 112
c) 158
Soutěž potrvá
do 31. 12. 2013.
Vzápětí naleznete na webu správné
odpovědi kvízu a proběhne
slosování. Hodně štěstí!
inzerce
Říčanská nemocnice získala další posilu do svého týmu lékařů. Chirurgickou ambulanci od června vede
MUDr. Stanislav Černý, který již devětadvacet let přímo v Říčanech se svou rodinou žije. Zdejší nemocnici
hodnotí jako svižné, dynamické a kvalitně vybavené zařízení s příjemnou atmosférou a profesionálním týmem.
Ve spolupráci s primářem
interního oddělení
MUDr. Janem Kykalem jsme
pro čtenáře Říčanského
kurýra připravili soutěžní
vědomostní kvíz z různých
oblastí zdravotnictví.
23
Download

Říčanský kurýr 10/2013