8. VYŠETŘOVACÍ METODY
Juraj Beláček
12.11.2013
Všeobecné lékařství, studijní sk. 1
Spolupracovníci: Samuel Bakoš
1. Individuální měření EKG
Tlak: 981 hPa
Teplota vzduchu: 23.7°C
Vlhkost vzduchu: 41.5%
hodnocení dýchání podle frekvence
typ dýchání
frekvence [počet/min]
klidné
15-20
zrychlené
nad 25
zpomalené
pod 12
zástava dechu
0
tepová frekvence
typ frekvence
průměrná - muž
průměrná - žena
bradykardie
tachykardie
odborný název
eupnoe
tachypnoe
bradypnoe
apnoe
frekvence [počet/min]
kolem 75
kolem 82
pod 55
nad 90
zhodnocení EKG
vlna P
komplex QRS
vlna T
interval PQ
celý srdeční cyklus
délka [mm]
1
2
5
4
26
čas [s]
0.04
0.08
0.20
0.16
1.04
výška [mm]*
14 - 15
-
napětí [mV]
1.4
-
pozn.*: jedná se o výšku amplitudy
Diskuse
Z provedeného elektrokardiogramu můžeme odečíst hodnotu SpO2, což odpovídá
procentuálnímu nasycení krve kyslíkem. Saturace je závislá zejména na tlaku v krvi a její
normální hodnota činí 95-98%. Dále nás bude zajímat hodnota RR ( respiration rate), neboli
v překladu frekvence dýchání. Vyčíst můžeme rovněž tepovou frekvenci, na EKG je to
příslušná HR (heart rate) hodnota. Průměrný srdeční puls/frekvence má hodnotu kolem 75
úderů za minutu u mužů, u žen je to přibližně kolem 82. Nižší hodnoty úderů se vyskytují
nejčastěji u sportovců, jejichž srdce jsou schopna přečerpat větší množství krve.
Závěr
Nasycení krve kyslíkem odpovídalo 99% , tedy mírné zvýšení oproti normálu. Frekvence
dýchání byla po odečtení 19/min; tato hodnota je typická pro dýchání klidné. Tepová
frekvence vykazovala 54 úderů za minutu, kdy se už jedná o mírnou bradykardii. Veškeré
hodnoty délek vln a jejich vypočtená doba trvání, byly v souladu s hodnotami normálními.
Nebyla zjištěna žádná abnormalita.
2.1. Vyšetření oka - nitrooční tlak
levé oko
pravé oko
hodnota tlaku [kPa]
1.86
1.86
hodnota tlaku [mm Hg]
14
14
Diskuse
Měření bylo provedeno bezkontaktním tonometrem.
Závěr
Hodnoty nitroočního tlaku oka spolupracovníka Samuela Bakoše byly v rozmezí normy, kdy
se za standardní považuje tlak 10-20 mm Hg.
2.2. Vyšetření oka - keratorefraktometrie
levé oko
svislý poloměr [mm]
7.50
podélný poloměr [mm]
7.39
sférická vada [D]
+ 0.25
cylindrická vada [D]
+ 0.25
Diskuse
Rozdíl mezi svislým a podélným poloměrem činil 0.11 mm.
Závěr
Měření jsme provedli pro levé oko, hodnoty pro svislý a podélný poloměr byly 7.5 ; 7.39 mm.
Sférická vada +0.25 D a cylindrická vada opět +0.25 D. Výsledné hodnoty vykazují velmi
slabou dalekozrakost. V praxi se tak malé hodnoty nekorigují, protože nejsou nijak omezující.
Download

8. VYŠETŘOVACÍ METODY Juraj Beláček Tlak: 981 hPa