Integrované centrum sociálních služeb Jihlava
Brtnická 15, 586 01 Jihlava
Příloha č. III.
ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
platné od 1. 1. 2014
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
hodina
108 Kč
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
hodina
108 Kč
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
hodina
108 Kč
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
5 minut
9 Kč
Pomoc při úkonech osobní hygieny
hodina
108 Kč
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
hodina
108 Kč
Pomoc při použití WC
hodina
108 Kč
Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování
1 porce
52 Kč
Poskytnutí stravy šokově zchlazené a regenerované ve dnech pracovního volna
(vyšší potravinová norma)
1 porce
62 Kč
Využití gastronádoby
úkon
1Kč/oběd
Dovážka nebo donáška oběda do domácnosti klienta
úkon
18 Kč
Podání stravy v jídelnách poskytovatele
úkon
6 Kč
Pomoc při přípravě jídla a pití
hodina
108 Kč
Příprava a podání jídla a pití
hodina
108 Kč
Běžný úklid a údržba domácnosti
hodina
108 Kč
Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti (např. po malování, mytí oken).
hodina
108 Kč
Donáška vody
hodina
108 Kč
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
hodina
108 Kč
Běžné nákupy (základní potraviny-pečivo, mléko, máslo, sýry atd.)
hodina
108 Kč
Pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady, apod.)
hodina
108 Kč
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava
Brtnická 15, 586 01 Jihlava
Příloha č. III.
Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a běžného vybavení domácnosti)
úkon
100 Kč
Praní a žehlení ložního prádla (popř. jeho drobné opravy)
1 kg
50 Kč
Praní a žehlení osobního prádla (popř. jeho drobné opravy)
1 kg
50 Kč
Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
hodina
108 Kč
Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a
instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
hodina
108 Kč
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby (nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění)
Dohled nad dospělým občanem v rámci běžné pracovní doby
hodina
108 Kč
Venčení, krmení malého domácího zvířete (pes, kočka)
hodina
160 Kč
úkon
7 Kč
1 cesta
15 Kč
úkon
12 Kč
ks
2 Kč
1 strana
2 Kč
Měření teploty, TK (digitálním tonometrem klienta nebo poskytovatele)
úkon
10 Kč
Bandáže DK (po instruktáži klientem nebo všeobecné sestry)
úkon
15 Kč
Úprava vlasů – stříhání
- vodová ondulace
- trvalá ondulace
úkon
60 Kč
85 Kč
190 Kč
Aplikace léků do tělesných dutin (např. kapání do očí, uší), na pokožku (po
instruktáži všeobecné sestry)
úkon
6 Kč
Ošetření nohou – pedikúra ve středisku osobní hygieny
úkon
180 Kč
Ošetření nohou – pedikúra v domácnosti občana, včetně cesty pečovatelky
úkon
230 Kč
Koupel v koupacím lůžku
úkon
200 Kč
Dohled nad užíváním léků
Doprava vozidlem poskytovatele po území města Jihlavy
Manipulace s penězi (pochůzky týkající se platby poskytovateli)
Jídelní lístek
Kopírování písemností
všechny úkony bez poskytnutí materiálu
V hodinových sazbách se účtuje spotřebovaný čas v intervalech 15 minut. 1 jednotka = 15 minut =
27 Kč. Každá započatá čtvrthodina = navýšení o další jednotku. Není účtován čas strávený na cestě
za klientem a na přípravu pomůcek.
Download

Úhradovník za poskytování pečovatelské služby