KORAK U
BUDUĆNOST
11-15.05.2015.
Međunarodni sajam tehnike, najstarija i jedna od
najrespektabilnijih i najrelevantnijih priredbi na
Beogradskom sajmu, svoju reputaciju gradi već 59
godina, nastavljajući da neguje tradiciju važnog
mesta na kome se izlažu nove tehnologije iz svih
oblasti nauke, tehnike i privrednog života. Sva
tehnološka dostignuća na kojima se zasniva
privredni razvoj u našoj zemlji i svetu najpre su
predstavljena na ovom sajmu, pa su tek nakon
toga bila primenjena u proizvodnom procesu. U
tom smislu ovaj sajam je, od svog prvog izdanja
1937. godine, uvek predstavljao najavu novih
tehnoloških tendencija i siguran Korak u bolju
budućnost.
Tokom pet sajamskih dana, od 11. do 15. maja,
posetioci ovog najznačajnijeg privredno –
tehnološkog događaja, biće u prilici da prisustvuju
manifestaciji koja ima izuzetan uticaj na budući
razvoj industrije i drugih privrednih grana u našoj
zemlji i svetu.
Sajam tehnike i ove godine predstavlja veliki
podsticaj za međunarodnu privrednu saradnju
omogućavajući stranim izlagačima da predstave
našem tržištu eksponate koji se ne proizvode u
našoj zemlji, a našim kompanijama pružajući priliku
da pokažu sopstvene izvozne proizvode na tako
respektabilnom događaju kakav je Međunarodni
sajam tehnike.
Značajno smo unapredili paket promocija za
izlagače. Poslovni profili svih izlagača na B2B
portalu biće dostupni za pregled svim posetiocima
web sajta www.sajamtehnike.rs čime se obezbeđuje besplatna promocija izlagača i nudi mogućnost
za zakazivanje B2B sastanaka registrovanim
posetiocima (preko 50.000 poseta u zadnjih pola
godine).
Beogradski sajam će, kao i ranijih godina,
najuspešnijim izlagačima dodeliti veliku nagradu
KORAK U BUDUĆNOST i posebna priznanja
izlagačima čiji eksponati predstavljaju najbolja
vrhunska tehničko – tehnološka rešenja.
DOBRODOŠLI NA SAJAM TEHNIKE!
INTEGRA
ELEKTROENERGETIKA
INSTALACIJE
KOMPJUTERSKI INTEGRISANA FABRIKA - FABRIKA 21.VEKA
Potpuna digitalizacija, integracija i automatizacija svih procesa u lancu stvaranja vrednosti, počev od razvoja proizvoda,
projektovanja i planiranja tehnoloških procesa, izrade sastavnih delova, montaže, kontrole kvaliteta,
pa do pakovanja, transporta, skladištenja i distribucije, predstavljaju dominantne procese koji postepeno transformišu
tradicionalnu fabirku i oblikuju fabriku za 21. vek.
Fabrika 21. veka je digitalizovana, fleksibilna, agilna, reaktivna na zahteve tržišta, rekonfigurabilna
i sposobna da se brzo prilagođava promenama globalizovanog proizvodnog i poslovnog okruženja,
a takođe i da kroz intenzivni tehnološki razvoj i inovacione procese zadovolji delikatne zahteve ekonomske,
ekološke i društvene održivosti.
Na izložbenom prostoru Hale 1 Beogradskog sajma biće organizovana izložba pod nazivom
INTEGRA, u okviru koje će brojni domaći i strani proizvođači prikazati osnovne gradivne blokove
savremene, kompjuterski integrisane fabrike:
• Komponente i moduli za flexibilnu automatizaciju
• Elektro, elektronski, hidro i pneumatski, motori i regulatori
• Elektronski merni instrumenti i uređaji
• Programabilni kontroleri, procesni i industrijski računari
• CNC programabilni kontroleri, robot kontroleri, ćelijski kontroleri
• Uređaji i softver za razvoj i testiranje programa, upravljanje i nadzor
• Numerički upravljane mašine alatke, obradni i merni centri
• Industrijski roboti
• Fleksibilne tehnološke ćelije i fleksibilni tehnološki sistemi, postrojenja
i proizvodna oprema
• Alati i sistemi alata
• Sistemi i komponente za automatsku montažu, pakovanje i rukovanje
• Oprema i softver za projektovanje primenom računara- CAD/CAM
• Drugi softver proizvodi za projektovanje proizvoda, tehnologija, planiranje i upravljanje.
proizvodnjom, ERP
• Internet
• Intranet
• Ekstranet
• Kompletne fabrike (know-how)
• Oprema i uređaji za proizvodnju električne energije
• Oprema i uređaji za prenos i distribuciju električne energije
• Upotreba električne energije
• Zaštita elektroenergetske opreme
• Merenje
• Izvori za napajanje
• Nove tehnologije za proizvodnju električne energije
• Instaliranje
• Kanalski i distribucioni sistemi
• Balasti
• Instalaciona tehnologija i sistemi očuvanja
• Elektro instalacioni materijal
• Utičnice, utikači, materijal za montažu
• Brojači, provodnici i razvodna oprema
• Kablovi i žice, izolacioni materijal
• Tasteri, signalne lampe, provodnici
ZAVARIVANJE
MATERIJALI
• Aparati za zavarivanje i srodne tehnologije
• Aparati i uređaji za ispitivanje zavarenih spojeva
• Dodatni i pomoćni materijali za zavarivanje i srodne postupke
• Aparati i uređaji za posebne namene
• Oprema za zaštitu pri radu
• Zavarene konstrukcije
NOVI MATERIJALI
• Kompozitni materijali
• Polimeri
• Metali
• Keramički materijali
STAKLO
• Ravno staklo
• Staklena ambalaža
• Optičko i laboratorijsko staklo
• Mašine, alati i oprema za industriju stakla
MATERIJALI NOVE GENERACIJE
• Elektronski
• Magnetni
• Optički
• Optoelektronski
METALURŠKO INŽENJERSTVO
NEMETALI
• Istraživanje, eksploatacija i proizvodnja
nemetala
• Prerada nemetala
• Vatrostalni materijali i keramika
• Sintetski materijali
b) Metalurgija obojenih metala
• Rude, koncentrati i druge sirovine za metalurgiju
obojenih metala
• Valjani, vučeni i presovani proizvodi obojenih
metala i legura
a) Crna metalurgija
• Sirovine za crnu metalurgiju
• Proizvodi crne metalurgije
LIVARSTVO
IZOLACIONI MATERIJALI
POVRŠINSKA ZAŠTITA
INOVACIJE
• Inovacije iz raznih oblasti tehnike i tehnologije
• Pronalasci
• Tehnička unapređenja
• Novi oblici industrijskih proizvoda
• Modeli
OPREMA
ZA PROFESIONALNE
I NAUČNE SVRHE
NOVE TEHNOLOGIJE
NAUČNO-TEHNIČKA
LITERATURA
NACIONALNE IZLOŽBE
KORAK U
BUDUĆNOST
11-15.05.2015.
• Uzorci
• Zaštitni znaci kojima se obeležavaju
industrijski i drugi proizvodi namenjeni tržištu
• Žigovi
• Oznake porekla
TEHNOTRONIKA
• Računari i oprema
• Mrežna oprema
• Aplikativni softver
SISTEMI ZA OSVETLJENJE
• Kućna rasveta
• Terenska rasveta
• Baštenska rasveta
• Spoljna rasveta
• Rasveta za izloge
• Projektorska rasveta
• Sigurnosna rasveta
• Ulična rasveta
• Saobraćajna signalizacija
• Specijalna rasveta
• Rasveta za hitne službe
• Luksuzni sistemi rasvete
• Senzorne lampe koje reaguju na pokret
• Podvodna rasveta
• Rasveta za orjentisanje
ELEKTRIČNE SVETILJKE I ELEKTRIČNE LAMPE
DOMTEH
• Aparati i uređaji za domaćinstvo
• Električni i neelektrični aparati,
uređaji i pribor
ELEKTRONIKA
ENERGETSKA ELEKTRONIKA
• Upravljanje motorima
• Izvori za napajanje
• Ispravljači
• Sistemi besprekidnog napajanja
INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA
• Industrijske mreže
• Industrijski senzori
• Senzorski sistemi
• Senzorska periferija
• Upravljanje i regulacija
• Sistemi merenja i ispitivanja
• Industrijski računari i softver
RASVETA
KUĆNA ELEKTRONIKA
• Video, HI-FI, audio-tehnika, radio i
TV-tehnika, muzički instrumenti
• Inteligentna kuća – umrežena kuća
TELEKOMUNIKACIJE
ME-RE-KO
KGH
UREĐAJI I OPREMA ZA
GREJANJE, HLAĐENJE
I KLIMATIZACIJU
PROCESNA TEHNIKA
TRANS-BALKAN
LOGISTIKA
TRANSPORT
LED TEHNOLOGIJA
• Led RASVETA
• Saobraćajna signalizacija
• LED indikatori
• LED pozadinska rasveta
• LED arhitektonska rasveta
• LED lampe
• LED kristali
• LED moduli
• LD (laser diode) i odgovarajuće komponente
• Mreže
• Oprema
• Nove tehnologije
MERNA OPREMA I INSTRUMENTACIJA
• Senzori
• Merni instrumenti
• Automatizovani merni instrumenti
REGULACIJA
• Grejanje
• Grejanje, prerada vode
• Grejanje, obnovljivi izvori energije
• Klimatizacija, ventilacija
• Klimatizacija, hlađenje
• Vodovodna tehnologija
• Pumpe, ventili, priključci, pribor za grejanje
• Sredstva, alati, sistemi pritezanja
Mašine i aparati u procesnoj industriji:
Drobilice, mlinovi, seckalice, sita, klasifikatori,
prese, mešalice, mesilice, taložnici, filtri,
centrifuge (centrifugalni separatori), flotatori,
cikloni, razmenjivači toplote, uparivači, isparivači,
kondenzatori, peći, destilatori, rektifikatori,
adsorberi, apsorberi, ekstraktori, kristalizatori,
sušare (sudovi, kolone i dr.), hemijski reaktori,
autoklavi, bioreaktori, fermentori, digestori,
biofiltri
Zaštita:
Površinska, toplotna i fizičko-hemijska
INTEGRALNI TRANSPORT
• Vozila (vagoni, specijalni vagoni, drumska vozila,
prikolice
• Tovarno manipulativne jedinice
• Palete
• Kontejneri
• Izmenljivi transportni sudovi
LOGISTIČKE USLUGE
• Špedicija
• Logistički provajderi
• Bankarske i berzanske usluge
• Konsalting
• Osiguranje
• Savetodavne usluge i posredovanje
INDUSTRIJSKI TRANSPORT
• Mašine za utovar
• Viljuškari
• Transporteri
• Dizalice
• Paletna kolica
• Automatski sistemi i roboti
• AGVS Automatski vođena vozila
• AS/RS Automatizovana skladišta
• Skladišna oprema
• Oprema za formiranje i učvršćivanje tereta
SAVREMENI INFORMACIONI SISTEMI U LOGISTICI
I UPRAVLJAČKI SISTEMI
• Mape za praćenje vozila
• Elektronska razmena podataka
• Globalni pozicioni sistem
• Identifikovanje tovarnih jedinica
• Softver - Upravljanje radom u skladištima
• Softver - ERP, Softver za upravljanje logistikom,
poslovna rešenja
• Telematika
• Komunikacione tehnologije i oprema
UPRAVLJANJE PROCESIMA (KONTROLA)
Pogonska i prateća oprema:
Pumpe, ventilatori, kompresori, cevovodi,
armatura i ostalo
Statistika - 2014
Ukupan broj izlagača: 520
Broj izlagača iz stranih zemalja: 150
Indirektni izlagači iz stranih zemalja: 45
Zemlje učesnice su:
Austrija, Bosna & Hercegovina, Bugarska, Češka Republika, Holandija, Hrvatska, Italija,
Mađarska, Makedonija, Nemačka, Poljska, Rusija, SAD, Slovenija, Srbija,
Švajcarska, Tajvan (Narodna Republika Kina), Turska.
Nacionalne izložbe i grupni nastupi:
Češka Republika i Republika Slovenija
Neto prostor iznajmljen izlagačima:
u halama: 13.500 m2
na otvorenom prostoru: 200 m2
Ukupan broj posetilaca: 19.500 posetilaca
M
ojvode
v
r
a
v
Bule
išića
Ulaz - Entrance
Hala - Hall
KONTAKTI
11-15.05.2015.
Organizator
BEOGRADSKI SAJAM
Bulevar vojvode Mišića 14
Beograd - Republika Srbija
www.sajamtehnike.rs
Dragan Zečević
Šef projekta
Tel/fax + 381 11 26.55.866
Bojana Dašić
Market menadžer
Tel/fax + 381 11 26.55.311
[email protected]
Download

Prospekt 2015 - Beogradski sajam