Sadržaj
i
Sa optoelektronskim senzorima BALLUFF skoro sve je moguće.
Veliki asortiman senzora različitih po funkciji, dometu, materijalu i
obliku kućišta nudi rešenje za skoro svaki problem oko detekcije ili prepoznavanja
predmeta ili merenja rastojanja.
Po funkciji razlikujemo tri osnovne grupe senzora: difuzni, retrorefleksni
i thru-beam senzori. Pored toga, postoje i senzori za specijalne operacije: kontrast,
distantni, luminiscentni, račvasti, kolor i ugaoni.
Domet senzora je u dijapazonu od 0 do 60 metara: difuzni do 2m,
retrorefleksni do 20m i thru-beam do 60m.
Po kućištima razlikujemo cilindrične senzore M8 do M30, i
pravougaone senzore raznih oblika i dimenzija. Materijal kućišta- plastika ili metal.
Za teške uslove rada, za povišene temperature i do 150 stepeni, za
agresivne sredine koristimo fiber optiku.
Uvod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Pregled programa
BOS
Optoelektronski senzori
BOS/BFO
Fiber optika
BOD
Distantni optički senzori
BKT
Kontrast senzori
BLT
Luminiscentni senzori
BFS
Kolor senzori
BGL
Fork senzori
Sistem kvaliteta zadovoljava standard
ISO 9001 (EN 29001), CE i sve veće
nacionalne standarde.
BWL
Ugaoni senzori
BOWA
Prozor senzori
BKS
BALLUFF-ovi proizvodi nalaze se svuda gde je potrebna pouzdanost,
preciznost i vrhunski kvalitet.
Za automatizaciju, detekciju objekata, upravljanje protokom materijala, merenje linearnog ili rotacionog kretanja- BALLUFF je pravi partner.
Fabrika je osnovana 1921. godine; sada ima proizvodne pogone na
skoro svim kontinentima.
Konektori
BOS R
Reflektori
Dodatak
Standardi i zaštite
1
BOS optoelektronski senzori
Optoelektronski senzori detektuju predmete ili njihove karakteristike u širokom spektru od nekoliko milimetara do
60 metara.
Zavisno od željenog dometa bira se adekvatan tip senzora: difuzni za manje domete, retrorefleksni za
srednje domete i thru-beam(emiter-prijemnik) za veće domete.
1
Difuzni sensor emituje i prima zrak koji se odbija od bilo kog objekta u aktivnoj
zoni senzora.
Retrorefleksni sensor emituje I prima zrak koji se odbija od reflektora, izlazni stepen
menja stanje kada se zrak preseče.
Thru-beam: Emiter i prijemnik su odvojeni,kada je zrak od emitera do prijemnika
prekinut izlazni stepen prijemnika menja stanje
Pored ovih najčešće korišćenih senzora, postoje i specijalne vrste senzora za
posebne namene - kontrast senzori reaguju na promenu boje, HGA senzori
neosetljivi na boje, kolor senzori koji prepoznaju odredjenu boju, luminiscentni
senzori koji reaguju na fluorescentne materijale, fiber optika za skučeni prostor i
ektremno teške uslove rada, račvast senzori za detekciju sitnih predmeta i optički prozor za detekciju i brojanje
najsitnijih predmeta. Pomenute funkcije simbolički se prikazuju na sledeći način:
Retrorefleksni
Thru-beam
Luminiscentni
Difuzni
Distantni
Fiber-optika
Difuzni sa HGA
Kontrast senzori
Račvasti senzori
Kolor senzori
Optički prozor
Domet Sn difuznog senzora je rastojanje izmeñu standardne mete i aktivne površine senzora na kojem
izlazni stepen senzora menja stanje. Preporučuje se korišćenje u zoni do 0,8Sn zbog mogućih uticaja promene
temperature, napona itd.
Za difuzne senzore nazivni domet se deklariše prema predmetu od belog glatkog papira.
Za difuzne senzore nazivni domet se deklariše prema predmetu od belog glatkog papira. Za različite
predmete sa različitim reflektivnim karakteristikama, stvarni domet odredjuje se pomoću korekcionog faktora,
prema sledećoj tabeli:
Beli papir
Metal
AluStiropor
Pamuk
PVC siva
Vuna
Tabla crna
Tabla
sjajni
minijum
beli
sjajna
crna mat
1
1.2…1.6
1.2…1.8
1
0.6
0.5
0.4
0.3
0.1
Za retrorefleksne senzore nazivni domet je najveće rastojanje katadioptera od senzora na kojem senzor prima i
vraća zrak.
Za "thru-beam” senzore nazivni domet je najveće rastojanje prijemnika od emitera na kojem prima zrak.
Definicije
Boje provodnika definisane su prema DIN IEC 60757: BN-braon, BK-crna, BU-plava,OG-narandžasta,WHbela,RD-crvena, GY-siva.
Polarizacioni filter kod retrorefleksnih senzora sprečava da zrak odbijen od predmeta sa sjajnom
površinom aktivira izlazni stepen senzora. Filter selektuje odreñene komponente emitovanog zraka, tako da
prijemnik registruje samo zrak odbijen od katadioptera.
2
BOS optoelektronski senzori
Vrste zraka koje daju emiteri senzora mogu biti: vidljivi zrak pogodan za podešavanje, infracrveni zrak i
vidljivi laserski zrak.
Osetljivost na refleksiju meri se odnosom rastojanja na kojem izlazni stepen menja stanje za površine sa
90% i 18% refleksije po Gray skali. Za kalibraciju se koriste Kodak gray karte. Senzori sa manjim koeficijentom
refleksije su manje osetljivi na promenu boje objekta.
Potiskivanje pozadine (HGA) omogućuje da se objekat detektuje bez uticaja reflektujuće pozadine I
nezavisno od boje objekta. To se postiže specijalnom konstrukcijom prijemnika I specijalnom emisijom I obradom
zraka.
"Teach-in” funkcija omogućuje podešavanje osetljivosti i drugih parametara senzora pomoću
ugradjenog tastera, zahvaljujućI mikroprocesoru ugradjenom u senzor.
Luminiscentni senzori detektuju nevidljive oznake na objektu, koje se prepoznaju pomoću UV zraka.
Fluorescentni materijal konvertuje UV zrake u vidljive koje prijemnik u senzoru prepoznaje.
Fiber optika koristi se za detekciju malih objekata I za ugradnju u male prostore. Zrak se prenosi pomoću
optičkih kablova, koji se zatim priključuju na pojačavač ili na standardni opto sensor BOS 18M ili BOS 30M.
Električni priključak senzora može biti preko prigradjenog kabla dužine 1, 2 ili 3 m ili preko ugradjenog
konektora M8 ili M12.
Vrsta izlaznog stepena - Postoje dve vrste izlaznog stepena : light-on (normalno otvoren kontakt-NO) izlazni stepen provodi kada je prijemnik senzora osvetljen, i dark -on (normalno zatvoren kontakt-NZ).
Alarmni izlaz kod serija BOS 15, BOS 18 TEACH-IN, BOS 25, BOS 65 i BOS 74 aktivira se kada je
funkcionisanje senzora ugroženo zaprljanim sočivom ili mehaničkim smetnjama.
Analogni izlaz ( naponski ili strujni) daje podatak o udaljenosti objekta od aktivne površine senzora.
Šeme priključenja prikazane su u sledećoj tabeli, a broj šeme dat je u pregledu pojedinih vrsta senzora.
DC 3/4-žični NPN
DC 3/4-žični PNP
DC 2-žični
1
AC/DC 2-žični
Normalno
otvoren
(NO)
Normalno
zatvoren
(NZ)
Boje žica: BN(1)-braon, BK(4)-crna, BU(3)-plava,
WH(2)-bela
Brojevi se odnose na konektorski priključak
Komplementarni
(NO+NZ)
PNP(NO)+NPN(NZ)
Analogni
Analogni
0...10 VDC
4...20 mA
Oznaka (narudžbeni kod) senzora je alfanumerička oznaka koja definiše senzor. Markirana slova u tipskoj oznaci
mogu se zameniti drugim slovom za suprotnu funkciju:
P- PNP tip ili N- NPN tip,
S- normalno otvoren kontakt ili O- normalno zatvoren kontakt,
S4 ( S48, S49, S75) - konektor M12 (M08 -3 pina ili 4 pina) ili 03 (02)- kabl dužine 3 (2) m.
3
BOS optoelektronski senzori
Serija
Kućište
2
Thru-beam
emiterprijemnik
BOS 08M
metal
BOS 12M
metal
BOS 18M
metal
BOS 18M
Laser
metal
BOS 18MR
metal
BOS 18E
metal
BOS 18KF
PVC
0...1,1m
0...5m
16m
0...50m
0...16m
16m
0...20m
4m
Retrorefleksni
Retrorefleksni
polifilter
Difuzni
4m
25...550
mm
0...1,5m
2m
0...2m
2m
0,1...4,5m
0...55mm
100,200,
400mm
100,200,
400mm
400mm
100,200,
400mm
0...100mm
0...700mm
0...23mm
10...60mm
10...120mm
40...120mm
10...120mm
40..120mm
40mm
50...100mm
Kontrast
senzor
Difuzni HGA
neosetljiv na
boje
zavisno
od fibera
Fiber optika
pojačavač
Distantni
senzor
Napajanje
10...30VDC
10...30VDC
20...250VAC
10...30VDC
Funkcija izlaza
PNP,NO/NC
PNP/NPN,
NO/NC
PNP,NO/NC
konektor
kabl
Priključak
Radna
temperatura
-10...+60
Vrsta zraka
Dimenzije mm
-20...+60
IP67
Stepen zaštite
konektor
M8X50...57
infracrv/crv
M12X65..74
M18X62..95
4
-25...+55
IP67
10
11
13,15
-20..+75
-25... +55
IP68
IP67
laser
crveni
infracrv/crv
infracrv
M18X79..85
M18X78..81
M18X70
M18X67.. 82
pojačano
dihtovanje
laka montaža
14
16
pravi se i u
ugaonoj
verziji
Odlike
Detalji na str.
-15..+55
IP65/IP67
crveni
konektor
kabl
17
14
BOS optoelektronski senzori
BOS 18KF
Laser
PVC
BOS 18KW
PVC
BOS 18KW
Laser
PVC
0...60m
0...15m
0,1...16m
0...350mm
BOS 30M
metal
BOS Q08M
metal
BOS K-2
PVC
BOS 5K
PVC
BOS 6K
PVC
0...50m
0...1,1m
0...1,2m
0...10m
6m
0,1...3m
0,1...9m
25...550mm
3m
0,1...4m
0.5m
2m
0...80mm
0...400mm
0...80mm
0...400mm
0...55mm
0...50mm
0...900mm
50...200mm
5..300mm
50...100mm
50...100mm
0...2m
0...15mm
10...30mm
zavisno
od fibera
2
25...100mm
zavisno
od fibera
10...30 VDC
PNP/NPN,NO/NC
konektor / kabl
-10...+50
konektor
konektor / kabl
-25...+55
-10...+50
-25...+55
-20..+60
-15...+55
laser
infracrv/crv
laser
infracrv
crveni
infracrv/crv
M18x67..81
mm
M18x79...94
mm
M18x84...94
mm
M30x92...
108
8x8x44...59
20x,5x11
-25...+55
IP67
laka montaža
16
teach-in
18
10
20x32x11
32x20x12
minijaturni
19
20
teach-in
21
5
BOS optoelektronski senzori
Serija
Kućište
2
BOS 6K
Laser
PVC
Thru-beam
emiterprijemnik
BOS 15K
PVC
BOS 21M
Metal
BOS 21M
laser
Metal
BOS 25K
PVC
5m
0...20m
0...60m
5m
0,1...20m
Retrorefleksni
Retrorefleksni
polifilter
0.1...1 m
2m
0,1...8m
0...2m,
0...4m
0,01...1m
0,05...2m
Difuzni
5..300mm
100mm
500mm
Kontrast
senzor
40...150m
m
19mm
Difuzni HGA
neosetljiv na
boje
Fiber optika
pojačavač
25...100m
m
20...200mm
70...200mm
BOS 26K
PVC
BOS 26K
Laser
PVC
0...5,5m
0...2,5m
0...12m
30..150mm
30..150mm
0...4m
0...600m
0...900m
50...100
50...250
Distantni
senzor
10...30VDC
Napajanje
Radna
temperatura
konektor/kabl
-20...+60
-25...+55
-10..+55
IP67
konektor/
kabl
konektor
Laser
-15..+55
-20...+60
IP65
infracrv/crv
laser
Dimenzije mm
20x32x12
29x44x13
42x49x15
Odlike
teach-in
pravi se i sa
aksijalnim
zrakom
detekcija
stakla
21
23
24
Detalji na str.
6
konektor
-15...+55
Stepen zaštite
Vrsta zraka
10...30VDC
PNP/NPN,
NO/NC
Funkcija izlaza
Priključak
10...30VDC
15..264VAC
DC
crveni
IP67
infracrv/crv
50x50x18
24
26
-15..+45
laser
50x50x17
HGA
autokolima
cija
HGA
autokolima
cija
27
27
BOS optoelektronski senzori
BOS 35K
PVC
BOS 36K
PVC
BOS 65K
PVC
8m
0...50m
8m
0...4m
0,..8m
0,3...8m
200mm
400mm
10...2000m
m
50...2000m
m
100...500m
m
200.1100m
m
BOS 15K
PVC
BOS 20K
PVC
BOS 73K
PVC
BOS 74K
PVC
BOD 6K
PVC
2
0,25...8m
20..80mm
prema fiber optici
20...80mm
10...30VDC
10...30VDC
17..264VAC/
DC
PNP,NO/NC
10...30VDC
PNP/NPN,NO/NC
konektor
konektor/
kleme
11...26VDC
10...30VDC
15...30VDC
PNP,NO/NC
PNP/
NPN,NO/NC
PNP,NO/NC
konektor/ kabl
-5...+55
-10...+55
-20...+55
-15...+55
0...+60
-25..+55
-10...+60
-20..+75
IP67
IP66
IP67
IP66
IP65
IP54
IP66
IP67
41x69x12
20x32x12
infracrv/crv
crveni
50x60x15
55x65x20
73x85x32
potpuno
zalivena
obrtni
konektor
vremenska
funkcija
alarmni izlaz
27
28
28
29x54x13
29
30x60x13
30x60x9
teach-in
sa displejom
31
31
teach-in
31
32
7
BOS optoelektronski senzori
Serija
Kućište
2
Thru-beam
emiterprijemnik
Retrorefleksni
BOD 26K
Laser
PVC
BOD 63M
Laser
Metal
BOD 66M
Metal
BOD 66M
Laser
Metal
45...85
30...100
80...300mm
500...6000
mm
100...600
mm
200...2000
mm
30...100
80...300mm
500...6000
mm
100...600
mm
200...2000
mm
Retrorefleksni
polifilter
BKT 6K
PVC
BKT 21M
Metal
BKT M
Metal
40...150
mm
19mm
9mm
(18mm)
Difuzni
Kontrast
senzor
Difuzni HGA
neosetljiv na
boje
Fiber optika
pojačavač
Distantni
senzor
Napajanje
18...28
VDC
18..30VDC
Funkcija izlaza
analogni
PNP,NO/NC
analogni PNP,NO
Priključak
konektor/
kabl
konektor
Radna
temperatura
-10..+60
-10... +55
-20...+50
Stepen zaštite
IP67
IP65
Vrsta zraka
Laser
50x50x17
Dimenzije mm
Odlike
Detaljni na str.
8
15..30VDC
18..30VDC
10..30VDC
PNP/NPN
NO/NC
konektor/
kabl
konektor
konektor/
kabl
-20...+50
-20...+60
-25...+55
-10...+55
IP65
IP65
IP67
IP67
IP67
Laser
crveni
laser
laser
beo
crveni/zel
90x70x35
73x90x30
73x90x30
20x32x12
43x50x15
62x83x31
podesiv
mer. opseg
37
analogni
PNP/NPN,
NO/NC
fokusiran
zrak
37
37
37
39
izmenljiva
optika
39
39
BOS optoelektronski senzori
BLT 21M
Metal
BLT M
Metal
0...40mm
9...18
BFS 26K
PVC
BGL
Metal
BGL
Laser
Metal
BGL 21
Metal
BWL
Metal
BOWA
Metal
2
40x80,
80x80
120x80mm
12...32,
15..30
18..22
5,10,20,30,
50, 80,120,
180,220mm
30,50,80,
120 mm
2mm fiksno
22x22,
43x43,
42x62mm
40x80,
80x80,
120x80mm
fiksno
10...30VDC
PNP/NPN
NO/NC
12..28VDC
analogni/
PNP/NPN
NO/NC
10...30VDC
3 x PNP
NO
PNP/NPN
NO/NC
PNP
NO
konektor
-10..+55
-10..+55
-10...+55
-10... +60
-10...+55
0... +55
-10...+60
-10...+55
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP65
IP67
IP65
infracrv/crv
infracrv/crv
infracrv/crv
crveni
infracrv/crv
crveni
infracrv
infracrv
43x50x15
62x83x31
50x50x17
drugi dometi
sa sočivima
40
41
40
41
prema tipu
90x26x20
više opsega
za detekciju
etikete
41
42
prema tipu
43
44
9
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
SERIJA BOS 08 i BOSQ08M
Minijaturni senzori sa fiksnim dometom i osetljivošću, robusni i pouzdani. Primena za ugradnju u skučene prostore
Napon napajanja: 10...30VDC
3
izlaz zraka
izlaz
tip izlaza frekv priključak odlika
+
0...1100
0...1100
0...1100
0...1100
+
+
+
+
+
konektor M8
+
+
Hz
25...550
25...550
+
+
+
+
+
500
500
+
+
+
+
+
+
+
500
500
+
+
+
+
+
+
+
500
500
500
500
+
+
+
+
+
+
NPN
+
PNP
+
+
ugaoni
0...55
0...55
ravan
mm
crveni
DIFUZNI
BOS 08M-PS-RD10-S49
BOS Q08M-PS-RD10-S49
RETROREFLEKSNI
BOS 08M-PS-PR10-S49
BOS Q08M-PS-PR10-S49
THRU-BEAM PRIJEMNICI
BOS 08M-PS-RE10-S49
BOS Q08M-PS-RE10-S49
BOS 08M-X-RS10-S49
BOS Q08M-X-RS10-S49
infracrveni
oznaka
kabl 3m
zrak
NC-dark on
domet
NO-light on
funkcija
p
p
Skraćenice za odlike senzora: p- polifilter,
Markirana slova su promenljiva: P - PNP (postoji i N- NPN tip); S-normalno otvoren (postoji i O-normalno zatvoren)
S49 -konektor M12(postoji i 03 - kabl 3m)
Zajedničke karakteristike
Dozvoljena struja Ie
100mA
Max.pad napona pri Ie <2V
Stepen meh.zaštite
Signalizacija stanja
LED
Vrsta zraka
LED
Zaštita od kratkog
izlaza
crvena
crveni
spoja
Max.temperatura
mesing
Zaštita od suprotnog
-10...+60oC Materijal kućišta
ambijenta
polariteta
Referentni reflektor
BOS R-9
Preporučeni konektor
BKS-S48/ BKS-S49
Dimenzije: M8x50...58mm(cilindrični); 8x8x44....59mm pravougaoni (ugaoni izlaz zraka)
10
IP67
da
da
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
SERIJA BOS 12M
Jednostavni senzori za jednostavne zadatke u metalnom kuSištu kao induktivni prekidaSM12, robusni i pouzdani.
Fiksni ili podesivi domet.
Primena u pakericama, robotima i za opšte namene u automatizovanim procesima.
3
izlaz
tip
frekv Ub
10...30VDC
konektor M12
+
+
+
+
+
+
200
200
200
200
200
200
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
200
200
+
+
+
+
+
+
+
+
500
500
+
+
+
500
500
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
NC-dark on
+
+
NO-light on
+
+
NPN
1kHz
1kHz
PNP
infracrveni
Hz
Difuzni sa HGA
BOS 12M-PS-1NI1-S4-C
0...23
BOS 12M-PU-1HA-S4-C
10...60
Difuzni
BOS 12M-P S-1YA-S4-C
100
BOS 12M-P S-1YA-B0-C-03
100
BOS 12M-P S-1YB-S4-C
200
BOS 12M-P S-1YB-B0-C-03
200
BOS 12M-P S-1PD-S4-C
0...400
BOS 12M-P S-1PD-B0-C-03
0...400
Retrorefleksni
BOS 12M-P S-1QA-S4-C
0...1500
BOS 12M-P S-1QA-B0-C-03 0...1500
Thru-beam (prijemnik-predajnik)
prijemnici
BLE 12M-PA-1PD-S4-C
0...5000
BLE 12M-PA-1PD-B0-C-03
0...5000
emiteri
BLS 12M-XX-1RD-S4-C
0...5000
BLS 12M-XX-1RD-B0-C-03
0...5000
crveni
mm
prikljucak
+
odlika
teach-in
zrak
polifilte
domet
kabl 3m
funkcija
oznaka
+
+
+
+
+
+
+
+
P - PNP (postoji i N- NPN tip); S-normalno otvoren (postoji i O-normalno zatvoren)
Primer za naručivanje: domet 200mm, NPN ,normalno zatvoren kontakt, kabl 3m-> tip BOS 12M-NO-1YB-B0-C-03
11
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
SERIJA BOS 12M
Zajedničke karakteristike
Dozvoljena struja Ie
Signalizacija stanja
izlaza
Max.temperatura
ambijenta
Referentni reflektor
Dimenzije
100mA
Max.pad napona pri Ie
LED
Vrsta zraka
crvena
-10...+60OC Materijal kućišta
Stepen meh.zaštite
Zaštita od kratkog
spoja
Zaštita od suprotnog
polariteta
BOS R-9
Preporučeni konektor
BKS-S48/ BKS-S49
M12 x 70 (konektorski tip),M12x65-sa kablom,dužina navoja 42mm
3
Difuzni BOS 12M
Zona reagovanja sa Kodak gray kartom
Retrorefleksni BOS 12M
Zona reagovanja sa reflektorom
Thru-beam BOS 12M
Maksimalni poprečni pomak izmeñu
emitera i prijemnika
12
<2V
LED
crveni
mesing
IP67
da
da
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
SERIJA BOS 18M
Serija BOS 18M predviñena je za teške uslove rada i odlikuje se dobrim
zaptivanjem, pojačanom električnom izolacijom, zaštitom od kratkog spoja i
suprotnog polariteta.
Veliki asortiman senzora u metalnom kućištu (niklovani mesing)
sa visokim performansama kao što su neosetljivost na promenu boje i laserski zrak. Ugaona varijanta pogodna je za aplikacije sa malim prostorom za
ugradnju senzora.
Novije serije sa "teach-in" podešavanjem omogućuju lakše
podešavanje i obezbedjuju dodatne funkcije( npr. izbor NO/NC).
Primena za brojanje komada, na transportnim trakama, za
detekciju malih predmeta, na pakericama, robotima i za opšte namene u
automatizovanim procesima.
Laserski senzori sa vidljivim zrakom omogućuju lako podešavanje, veliku preciznost i velike domete.
Senzori serije BOS 18E Opto-PROXINOX imaju kućište od
nerñajućeg čelika 1.4571 i namenjeni su za prehrambenu industriju. Stepen
mehaničke zaštite za ovu seriju je IP68.
Serija BOS 18M predviñena je za teške uslove rada i odlikuje se
dobrim zaptivanjem, pojačanom električnom izolacijom, zaštitom od kratkog spoja i suprotnog polariteta.
3
Napon napajanja:10...30VDC, Dozvoljena izlazna struja: 200 mA
dark on
Hz
konektor M12
500
500
500
500
500
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100
100
100
100
100
100
100
100
1000
1000
500
1000
100
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
kabl 3m
light-on
+
+
+
NPN
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
izlazni frekv priključak odlike
kontakt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
izlaz
PNP
0...100
0...100
0...100
0...200
0...200
0...400
0...400
0...400
0...400
0...400
0...400
0...400
0...1000
ravan
+
+
+
+
+
laser
40...120
40...120
40...120
10...120
10...120
izlaz
zraka
ugaoni
difuzni sa HGA
BOS 18E-PS-1N2M-S4-D
BOS 18M-PA-1HA-S4-C
BOS 18MR-PA-1HA-S4-C
BOS 18M-PS-1HA-E5-C-S4
BOS 18MR-PS-1HA-E5-C-S4
difuzni
BOS 18M-PS-1XA-E5-C-S4
BOS 18M-PA-1PA-E5-C-S4
BOS 18E-PS-1YA-E5-D-S4
BOS 18M-PS-1XB-E5-C-S4
BOS 18E-PS-1YB-E5-D-S4
BOS 18M-PS-1PD-E4-C-03
BOS 18M-PA-1PD-E5-C-S4
BOS 18E-PS-1YD-E5-D-S4
BOS 18M-PU-1PD-SA5-C
BOS 18M-PU-1PD-SA4-C
BOS 18M-PU-1PD-S4-C
BOS 18MR-PS-1OD-E5-C-S4
BOS 18M-PA-1PF-E5-C-S4
mm
infracrveni
oznaka
vrsta zraka
crveni
domet
+
+
+
+
+
+
+
+
13
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
SERIJA BOS 18M
0..50m
0....50m
0..16m
0..16m
0..16m
16m
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100
100
100
100
100
100
100
100
+
+
+
+
+
+
+
+
6kHz
6kHz
500
100
100
100
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
kabl 3m
+
+
NPN
+
+
+
+
+
+
+
+
PNP
ugaoni
ravan
laser
+
+
konektor M12
0..50m
0..50m
0..16m
0..16m
0..16m
16m
+
+
+
izlazni frekv priključak odlike
kontakt
Hz
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
4m
izlaz
dark on
RETROREFLEKSNI
BOS 18M-PA-1QB-E5-C-S4
BOS 18M-PU-1QB-S4-C
BOS 18MR-PS-1QB-E5-C-S4
BOS 18M-PS-1RB-E5-C-S4
BOS 18E-PS-1UB-E5-D-S4
BOS 18M-PS-1VD-E5-C-S4
BOS 18M-PS-1RD-E5-C-S4
BOS 18E-PS-1XD-E5-D-S4
thru-beam prijemnici
BLE 18M-BA-1LT-S4-C
BLE 18MR-BA-1LT-S4-C
BLE 18M-PU-1PP-S4-C
BLE 18M-PS-1P-E5-C-S4
BLE 18MR-PS-1P-E5-C-S4
BLE 18E-PS-1P-E5-D-S4
emiteri
BLS 18M-XX-1LT-S4
BLS 18MR-XX-1LT-S4
BLS 18M-XX-1P-S4-L
BLS 18M-XX-1P-E5-L-S4
BLS 18MR-XX-1P-E5-L-S4
BLS 18M-XX-1P-E5-X-S4
izlaz
zraka
light-on
3
mm
infracrveni
oznaka
vrsta zraka
crveni
domet
p
p,t
p
P
t
Skraćenice za odlike senzora: p- polifilter, t- teach in
Markirana slova su promenljiva: P - PNP (postoji i N- NPN tip); S-normalno otvoren (postoji i O-normalno zatvoren)
E5-C-S4 -konektor M12(postoji i E4-C-03 - kabl 3m)
Primer za naručivanje:
domet 0...400mm, NPN ,NO/NC kontakt, kabl 3m -> tip BOS 18M-NA-1PD-E4-C-03
NAPOMENA:
Samo za seriju BOS 18E- .....-E5-D-S4 ima vidljivi zrak, alternativa ...-SA1-S4 sa infracrvenim zrakom,
Y- vidljivi zrak, alternativa- X infracrveni zrak.
Ugaona optika
nelomljivo staklo
14
Jednostavno podešavanje
NO ili NC izlazni signali
SENZORI ZA NAIZMENIČNI NAPON BOS 18M
Napon napajanja- 20...250 VAC
+
+
+
2m
2m
+
+
0..16m
0..16m
+
+
+
+
+
+
10
10
10
10
+
+
+
odlike
kabl 3m
+
+
priključak
konektor M12
Hz
100
100
200
0..200
dark on
DIFUZNI
BOS 18M-WS-7XA-B0-L-03
BOS 18M-WO-7XA-B0-L-03
BOS 18M-WS-7XB-B0-L-03
BOS 18M-WS-7RB-B0-L-03
RETROREFLEKSNI
BOS 18M-WS-7RB-B0-L-03
BOS 18M-WO-7RB-B0-L-03
THRU-BEAM
BLE 18K-WS-7P-B0-L-03prijemnik
BLS 18MR-XX-1P-E5-L-S4 emiter
frekv
light-on
mm
infracrveni
oznaka
izlazni
kontakt
vrsta zraka
crveni
domet
+
+
+
+
10
10
+
+
25
+
+
p
3
Zajedničke karakteristike
Dozvoljena struja Ie
Signalizacija stanja
izlaza
Max.temperatura
ambijenta
Referentni reflektor
Dimenzije
200mA
Max.pad napona pri Ie
LED
Vrsta zraka
crvena
-10...+60OC Materijal kućišta
<2V
LED
crveni
mesing
Stepen meh.zaštite
Zaštita od kratkog
spoja
Zaštita od suprotnog
polariteta
BOS R-1
Preporučeni konektor
BKS-S19/ BKS-S20
M18 x 72 (konektorski tip),M18x62-sa kablom,dužina navoja 36...50mm
Difuzni BOS 18M-...-1PA/1PB/
Zona reagovanja sa Kodak gray kartom
Difuzni sa HGA BOS 18M-...-1HA
IP67
da
da
Retrorefleksni BOS 18M-...-1QB/1RB/1VD
Zona reagovanja sa reflektorom sa poprečnim
pomeranjem
Thru-beam BLE/BLS 18M-...
Zona reagovanja sa Kodak gray kartom
Maksimalni poprečni pomak izmeñu emitera i
prijemnika
15
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
SERIJA BOS 18KF/KW
3
Nova serije senzora BOS 18KF sa aksijalnim zrakom i BOS 18KW sa ugonom optičkom glavom i radijalnim zrakom
zamenjuju staru seriju BOS 18K sa poboljšanim električnim i optičkim performansama.
Na raspolaganju su senzori sa vidljivim ili infracrvenim zrakom, kao i sa laserskim zrakom klase 1.
Podešavanje osetljivosti senzora vrši se pomoću ugrañenog potenciometra ili ugrañenog tastera (teach-in
funkcija).
PVC kućište sa dve ravne strane omogućuje jednostavnu montažu pomoću dva vijka ili standardno sa maticama
M18.
Električni priključak može biti sa konektorom M12 ili sa prigrañenim kablom.
Napon napajanja:10...30VDC
Dozvoljena izlazna struja: 200 mA
Zajedničke karakteristike
Dozvoljena struja Ie
Signalizacija stanja
izlaza
Max.temperatura
ambijenta
Referentni reflektor
Dimenzije
100mA
Max.pad napona pri Ie <2V
Stepen meh.zaštite
LED
Vrsta zraka
Zaštita od kratkog
crvena/zelena
spoja
-25...
Materijal kućišta
PBT
Zaštita od suprotnog
+55C
polariteta
BOS R-1
Preporučeni konektor
BKS-S19/ BKS-S20
M18 x 93 (konektorski tip),M18x89-sa kablom,dužina navoja 34...43mm
BOS 18KF-...-1PE
BOS 18KF-...-1QD
Zona reagovanja
16
BOS 18KF-...-1PP
IP67
da
da
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
SERIJA BOS 18KF/KW
BOS 18KF-..-1LOC-...
Zona reagovanja
Rezolucija
BOS 18KF-..-1LQP-...
Zona reagovanja
Rezolucija
500
500
+
+
1000
1000
1000
1000
+
+
+
+
+
+
1500
1500
1500
+
+
+
+
250
1500
250
1500
+
+
+
+
kabl 3m
priključak odlike
konektor M12
difuzni sa HGA
BOS 18KF-PA-1HA-S4-C
50...100 +
+
+
+ +
BOS 18KW-PA-1HA-S4-C
50...100 +
+ +
+ +
difuzni
BOS 18KW-PA-1XA-S4-C
0...80
+
+
+
+ +
BOS 18KF-PA-1XA-S4-C
0...100
+
+
+
+ +
BOS 18KW-PA-1PD-S4-C
0...400
+
+ +
+ +
BOS 18KW-PA-1LOB-S4-C
0...250
+
+ +
+ +
BOS 18KF-PA-1PE-S4-C
0...700
+
+
+
+ +
BOS 18KF-PA-1LOC-S4-C
0...350
+ +
+
+ +
RETROREFLEKSNI
BOS 18KF-PA-1QD-S4-C 0,1..4,5m +
+
+
+ +
BOS 18KF-PA-1LQP-S4-C 0,1..16m +
+
+
+ +
BOS 18KW-PA-1QC-S4-C
0,1..3m
+
+ +
+ +
BOS 18KW-PA-1LQH-S4-C 0,1..9m
+
+ +
+ +
THRU-BEAM prijemnici
BLE 18KF-PA-1PP-S4-C
0..20m
+
+
+
+ +
BLE 18KF-PA-1LT-S4-C
0..60m
+ +
+
+ +
BLE 18KW-PA-1PP-S4-C
0..15m
+
+ +
+ +
BLE 18KW-PA-1LT-S4-C
0..50m
+
+ +
+ +
emiteri
BLS 18KF-XX-1P-S4-L
0..20m
+
+
BLS 18KF-XX-1P-S4-L
0....60m
+ +
BLS 18KW-XX-1LT-S4-L
0..15m
+
+
BLS 18KW-XX-1LT-S4-L
0....60m
+
+
Skraćenice za odlike senzora: f- polifilter, t- teach in, p- potenciometar
Markirana slova su promenljiva: P - PNP (alternativa N- NPN tip);
S-normalno otvoren (alternativa O-normalno zatvoren)
S4-C -konektor M12(alternativa C-02 - kabl 3m)
Primer za naručivanje:
ugaoni sa HGA, domet 50...100mm, NPN ,NO/NC kontakt, kabl 3m -tip
frekv
Hz
dark on
izlazni
kontakt
light-on
NPN
izlaz
PNP
ugaoni
izlaz
zraka
ravan
laser
mm
infracrveni
oznaka
vrsta zraka
crveni
domet
T
3
F
F
F
F
+
+
+
+
BOS 18KW-NA-1HA-C-02
BLE/BLS 18KF-..-1LT-...
Zona reagovanja
Rezolucija
17
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
SERIJA BOS 30M
Senzori serije BOS 30M kombinuju visoke optičke karakteristike velikih pravougaonih senzora sa jednostavnom ugradnjom cilindričnih senzora. Zajedno
sa BFO 18V-... staklenom fiber optikom obezbeñuje se robustan dizajn sa
visokim performansama naročito pogodan za automobilsku industriju. Difuzni
senzor sa dometom 2000mm sa ugrañenim potenciometrom sa 18 krugova
omogućuje precizno podešavanje osetljivosti.Ugradjeni displej signalizira kontaminaciju optičkog sistema
Primena u automobilskoj industriji, na alatnim mašinama , na transporterima.
3
Sertifikat za automobilsku industriju
Zajedničke karakteristike
Dozvoljena struja Ie 200mA
Signalizacija stanja LED
izlaza
crvena
Max.temperatura
-20...+60OC
ambijenta
Dimenzije
Max.pad napona pri Ie
Vrsta zraka
100
100
100
+
+
+
S1
+
+
<2,4V
infracrveni
mesing
Stepen meh.zaštite
Zaštita od kratkog
spoja
Materijal kućišta
Zaštita od suprotnog
polariteta
Preporučeni konektor
BKS-S1/ BKS-S19(20)
M13 x 108 (konektor S1),M12x90-konektor M12
Difuzni BOS 30M
Dijagram reagovanja mereno sa poprečnim primicanjem gray karte
18
poti
+
+
+
odlika
polifilte
konektor M12
+
+
+
kabl 3m
10...30VDC
+
priključak
Hz
+
+
+
NPN
+
+
+
frekv Ub
NC-dark on
0...2000
0...2000
0...2000
tip
NO-light on
Difuzni
BOS 30M-PU-1PH-SA1-C
BOS 30M-PU-1PH-SA3-C
BOS 30M-GA-1PH-S4-C
PNP
mm
izlaz
infracrveni
oznaka
zrak
crveni
domet
+
+
+
+
+
+
IP65
da
da
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
SERIJA BOS 2K
Difuzni sa HGA
BOS 2K-P S-RH10-00,2-S49
15
BOS 2K-P S-RH10-00,2-S75
15
BOS 2K-P S-RH10-00,2-S49
15
BOS 2K-P S-RH11-00,2-S75
30
BOS 2K-P S-RH11-00,2-S49
30
Difuzni
BOS 2K-P S-RD10-00,2-S49
50
BOS 2K-P S-RD10-00,2-S49
50
Retrorefleksni
BOS 2K-P S-PR10-00,2-S49
3m
BOS 2K-P S-PR10-00,2-S49
3m
Thru-beam (prijemnik-predajnik)
Prijemnici
BOS 2K-PS-RE10-S49
0...1200
BOS 2K-PS-RE10-S75
0...1200
BOS 2K-PS-RE10-03
0...1200
Emiteri
BOS 2K-XX-RS10-0,02-S49 0...1200
BOS 08M-X-RS10-0,02-S75 0...1200
priključak
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
500
500
500
500
500
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
500
500
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
500
500
+
+
+
+
+
+
+
+
+
500
500
500
+
+
+
+
500
500
+
+
+
+
+
+
+
+
+
kabl 2m
konektor M84pina
Ub
konektor M83pina
frekv
10...30VDC
NC-dark on
NO-light on
tip
NPN
PNP
mm
izlaz
infracrveni
oznaka
zrak
crveni
domet
Hz
Minijaturni senzori sa fiksnim dometom i osetljivošću, robusni i
pouzdani. Primena za ugradnju u skučene prostore.
3
+
+
+
+
+
+
+
Markirana slova su promenljiva: P-PNP (alternativa N-NPN)
S49- konektor M12 3-pina (alternativa 03- kabl 3m)
Primer za naručivanje: difuzni sa HGA, NPN, kabl 3m -> tip BOS 2K-NS-RH10-03
Zajedničke karakteristike
Dozvoljena struja Ie
Signalizacija stanja
izlaza
Max.temperatura
ambijenta
Referentni reflektor
100mA
LED
crvena
-10...
+60C
BOS R-9
Max.pad napona pri Ie
Vrsta zraka
Materijal kućišta
Preporučeni konektor
<2V
LED
crveni
mesing
Stepen meh.zaštite
Zaštita od kratkog
spoja
Zaštita od suprotnog
polariteta
BKS-S48/ BKS-S49
IP67
da
da
Difuzni
Retrorefleksni
Thru-beam
Difuzni sa HGA
19
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
SERIJA BOS 5K
Minijaturni senzori sa relativno velikim dometom, sa PNP ili NPN izlazom,sa light on i dark on funkcijom izlaza, sa
konektorom M8 ili kablom. Primena za ugradnju u skučene prostore.
Na raspolaganju je širok asortiman pribora-držači,reflektori,blende, konektori.
Senzori koji imaju sužen svetlosni snop prave se za manje domete.
3
Napon napajanja: 10...30VDC
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
500
500
+
+
+
500
500
+
+
+
500
500
+
+
+
500
500
+
+
odlika
kabl 3m
+
+
priključak
+
dark on
+
light on
+
+
NPN
+
+
frekv
konektor M8
tip izlaza
Hz
DIFUZNI
BOS 5K-P S-ID10-S75
0...500
BOS 5K-PO-ID10-S75-S
0...500
DIFUZNI SA SUŽENIM ZRAKOM
BOS 5K-P S-RD11-S75
0...500
BOS 5K-PO-RD11-S75-S
0...500
RETROREFLEKSN
BOS 5K-P O-RR10-S75
0,1...4m
BOS 5K-PO-RR10-S75-S
0,1...4m
THRU-BEAM PRIJEMNIK + EMITER
BOS 5K-P S-IX10-S75
0...10m
BOS 5K-PO-IX10-S75-S
0...10m
izlaz
PNP
mm
crveni
oznaka
zrak
infracrveni
domet
f
f
Skraćenice za odlike senzora: f- polifilter,
Markirana slova su promenljiva: P - PNP (alternativa N- NPN tip);
S-normalno otvoren (alternativa O-normalno zatvoren)
S75 -konektor M8 4-pinski (alternativa -01 - kabl 1m)
Primer za naručivanje: thru-beam (prijemnik + emiter), NPN ,light on (aktivira se kada prijemnik vidi zrak), kabl 1m
-> tip: BOS 5K-NO-IX10-01
Zajedničke karakteristike
Dozvoljena struja Ie
100mA
Signalizacija stanja
LED
izlaza
crvena
Max.temperatura
-10...
ambijenta
+60C
Referentni reflektor
BOS R-9
Dimenzije: 19,5 x 31,5 x 10,8 mm
20
Max.pad napona pri Ie
Vrsta zraka
Materijal kučišta
Preporučeni konektor
<2V
LED
crveni
mesing
Stepen meh.zaštite
Zaštita od kratkog
spoja
Zaštita od suprotnog
polariteta
BKS-S74/ BKS-S75 M8 4-pinski
IP67
da
da
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
SERIJA BOS 6K
Minijaturni senzori u plastičnom kućištu sa vidljivim ili laserskim zrakom, sa PNP ili NPN izlazom,sa programabilnom
light on i dark on funkcijom izlaza, sa konektorom M8 ili kablom.Senzori sa HGA i teach-in karakteristikom sve više
nalaze primenu.
Napon napajanja: 10...30VDC
3
+
+
+
+
+
+
+
+
1000
1000
1000
1000
+
M12
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1000
1000
+
M12
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1000
1000
1000
1000
1000
1000
+
+
+
M12
+
M12
+
+
+
+
+
+
+
+
1000
1000
+
+
1000
1000
+
+
+
+
+
+
odlika
kabl 3m
+
+
+
+
+
+
+
+
NPN
konektor M8
prikljucak
Hz
frekv
NC-dark on
tip izlaza
NO-light on
DIFUZNI SA HGA
BOS 6K-PU-1HA-S75-C
25...100
BOS 6K-PU-1HA-S49-C
25...100
BOS 6K-PU-1LHA-S75-C
20...60
BOS 6K-PU-1LHA-SA1-S75-C 30...100
DIFUZNI
BOS 6K-PU-1OC-S75-C
5...300
BOS 6K-PU-1OC-S49-C
5...300
RETROREFLEKSNI
BOS 6K-PU-1QA-S75-C
500
BOS 6K-PU-1QA-S49-C
500
BOS 6K-PU-1LQA-S75-C
0,1..1,1m
BOS 6K-PU-1LQA-S49-C
0,1..1,1m
BOS 6K-PU-1QC-S75-C
2,5m
BOS 6K-PU-1QC-S49-C
2,5m
THRU-BEAM PRIJEMNICI
BLE 6K-PU-1E-S75-C
0...6m
BLE 6K-PU-1E-S49-C
0...6m
EMITERI
BLS 6K-XX-1E-S75-C
0...6m
BLS 6K-XX-1E-S75-C
0...6m
izlaz
PNP
mm
crveni
oznaka
zrak
laser
domet
f
f
f
f
f
f
Skraćenice za odlike senzora: f- polifilter,
Markirana slova su promenljiva: P - PNP (alternativa N- NPN tip);
S75-C -konektor M8 4-pinski (alternativa -C-02 - kabl 2m)
Primer za naručivanje: retrorefleksni, NPN ,laserski ,domet 1,1m , kabl 2m -> tip: BOS 6K-NU-1LQA-C-02
21
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
SERIJA BOS 6K
Zajedničke karakteristike
3
Dozvoljena struja Ie
100mA
Signalizacija stanja
LED
izlaza
crvena
Max.temperatura
-20...
ambijenta
+60C
Referentni reflektor
BOS R-1
Dimenzije: 32X20X12mm
Max.pad napona pri Ie
Vrsta zraka
Materijal kućišta
Preporučeni konektor
<2,4V
LED
crveni
ABS
Stepen meh.zaštite
Zaštita od kratkog
spoja
Zaštita od suprotnog
polariteta
BKS-S74/ BKS-S75 M8
Podešavanje osetljivosti
1.Približiti senzor objektu. Žuta i zelena LED svetle.
2.Pritisnuti taster najmanje 3 s. Kada obe LED zatrepere
jednovremeno pustiti taster. (Prvi prag reagovanja je
podešen)
3. Skloniti objekat iz aktivne zone senzora.
4. Pritisnuti taster 1 s (prepoznavanje pozadine). Zelena LED
treperi i ostaje da svetli (drugi prag reagovanja je
podešen). Senzor je spreman za rad.
22
IP67
da
da
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
SERIJA BOS 15K
Senzori srednje veličine u PVC kućištu sa dve varijante izlaza zraka (ravan i ugaoni) sa podesivim dometom preko
potenciometra i programabilnom vrstom izlaza (light on-dark on). Tipovi sa prigradjenim kablom imaju mogućnost
promene tipa izlaza (PNP/NPN) drugačijim povezivanjem. Emiteri imaju test ulaz. Primena na mašinama za pakovanje i drugim ureñajima male i srednje veličine
Napon napajanja: 10...30VDC
3
0,1...2m
0,1...2m
+
+
500
500
500
500
500
500
+
+
+
+
+
+
p
p
p
p
p
p
+
+
+
+
+
+
+
500
500
+
+
f,p
f,p
+
+
+
+
+
+
+
500
500
+
+
AL
AL
500
500
+
+
test
test
+
+
+
+
+
0...5m
0...5m
+
+
+
0...5m
0...5m
+
+
+
+
kabl 3m
+
+
+
+
+
+
NPN
+
+
+
+
+
+
+
+
PNP
+
+
+
+
+
+
ugaoni
ravan
konektor M8
+
+
Hz
+
+
+
+
tip izlaza frekv priključak odlika
NC-dark on
0...100
0...100
0...500
0...500
12
12
izlaz
NO-light on
DIFUZNI
BOS15K-R-C10-S75
BOS15K-S-C10-S75
BOS15K-R-C50-P-S75
BOS15K-S-C50-P-S75
BOS15K-R-D12-P-S75
BOS15K-S-D12-P-S75
RETROREFLEKSNI
BOS15K-R-B2-P-S75
BOS15K-S-B2-P-S75
THRU-BEAM PRIJEMNICI
BLE15K-R-F5-P-S75
BLE15K-S-F5-P-S75
EMITERI
BLS15K-R-G5-S75
BLS15K-S-G5-S75
mm
izlaz zraka
infracrveni
oznaka
zrak
crveni
domet
Skraćenice za odlike senzora: f- polifilter, t- teach in, p- potenciometar, AL-alarmni izlaz, test- test emitera
Markirana slova su promenljiva: P - PNP (alternativa N- NPN tip); P-S75 -konektor M12(alternativa -02 - kabl 2m)
Primer za naručivanje: emiter, ugaoni zrak, kabl 2m -> tip BLS 15K-R-G5-02
Zajedničke karakteristike
Dozvoljena struja Ie
100mA
Signalizacija stanja
LED
izlaza
crvena
Max.temperatura
-10...+60OC
ambijenta
Referentni reflektor
BOS R-1
Dimenzije: 29 x 44 x 13mm
Max.pad napona pri Ie
Vrsta zraka
Materijal kućišta
Preporučeni konektor
<2V
LED
crveni
PVC
Stepen meh.zaštite
Zaštita od kratkog
spoja
Zaštita od suprotnog
polariteta
BKS-S74/ BKS-S75 M8 4-pinski
IP67
da
da
23
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
SERIJA BOS 21M
3
Kompletan asortiman robusnih senzora u metalnom kućištu. Primenjena najnovija
tehnologija obezbeñuje besprekoran i precizan rad u širokom dijapazonu od 0 do
60 metara. Podešavanje dometa vrši se preko potenciometra ili tastera (teach-in).
Senzori neosetljivi na boje sa crvenim ili laserskim zrakom prave se za domete do
200mm, a difuzni do 2000mm.
Kontrast senzori BKT21M i lukiniscentni senzori BLT 21M obrañeni su zajedno sa
ostalim senzorima iste vrste.
Priključak preko obrtnog konektora M12, ugao zakretanja 270
stepeni.
Primena na robotima mašinama za pakovanje i transportnim
sistemima.
konektor
M12
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
1
1
+
+
+
teach-in
teach-in
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0,5
0,5
2
+
+
+
poti
poti
poti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
1
1
1
+
+
+
+
poti
poti
poti
poti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
1
1
1
+
+
+
+
poti
poti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
NPN
kHz
priklj
uklj. na
tamno
frekv
uklj. na
svetlo
tip izlaza
PNP
infracrveni
izlaz
laserski
Difuzni sa HGA
BOS21M-PSS-RH12-S4 20...200
BOS21M-PSS-LH12-S4 50...100
BOS21M-PSS-RV13-S4 70...200
Difuzni
BOS21M-PA-RD10-S4 0,01...1m
BOS21M-PA-ID10-S4 0,05...2m
BOS21M-PA-LD10-S4
0....600
Retrorefleksni
BOS21M-PA-PR10-S4 0,1...8m
BOS21M-PA-LR10-S4 0,1..20m
BOS21M-PA-PK10-S4
0...4m
BOS21M-PA-PT10-S4
0...2m
Thru-beam
BOS21M-PA-IE10-S4
0...20m
BOS21M-PA-LE10-S4
0...60m
BOS21M-XX-IS11-S4
0...20m
BOS21M-XX-LS11-S4
0...60m
zrak
crveni
oznaka
mm
domet
način
podešavanja
Napon napajanja: 10...30VDC
odlike
t
t
t
f
f
f,ak
f,ak,st
Skraćenice za odlike senzora: f- polifilter, t- teach in, ak- autokolimacija, st- staklo
Markirana slova su promenljiva: P - PNP (alternativa N- NPN tip);
Primer za naručivanje: retrorefleksni domet 20m, NPN ,oznaka BOS 21M- NA-LR10-S4
Zajedničke karakteristike
Dozvoljena struja Ie 100mA
Signalizacija stanja LED
izlaza
žuta
Max.temperatura
-10...+60OC
ambijenta
Referentni reflektor
BOS R-1
Dimenzije: 42,5 x 50 x 15mm
24
Max.pad napona pri Ie
Signalizacija
stabilnosti
Materijal kućišta
<2V
LED
zelena/crvena
PVC
Preporučeni konektor
BKS-S19/ BKS-S20
Stepen meh.zaštite
Zaštita od kratkog
spoja
Zaštita od suprotnog
polariteta
IP67
da
da
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
SERIJA BOS 21M - Dijagrami rasipanja
Difuzni sa HGA
BOS 21M-_SS-RH12-S4 vert. procentualna
diferenca, hor- podešavanje prema beloj
pozadini- 90%
Retrorefleksni polarizovani
BOS21M-_A-PR10-S4
3
Retrorefleksni sa autokolimacijom
BOS21M-_A-PK10-S4
Difuzni
BOS 21M-_A-RD10-S4
Retrorefleksni za detekciju stakla
BOS 21M-_A-PT10-S4
Difuzni sa velikim dometom
BOS 21M-_A-ID10-S4
Thru-beam senzori
BOS 21M-_A-IE10-S4
Laserski thru-beam
BOS 21M-_A-LE10-S4
Laserski retrorefleksni polarizovani
BOS21M- _A-LR10-S4
25
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
SERIJA BOS 25K
Dozvoljena struja Ie
Signalizacija stanja
izlaza
Signalizacija
stabiliteta
Max.temperatura
ambijenta
Dimenzije: 50x50x18mm
100mA
LED
crvena
LED
zelena
žuta
-15...+55OC
Difuzni BOS 25K-...-C90Dijagram reagovanja pri
poprečnom primicanju
Kodak-Gray karte
26
+
+
500
500
+
+
+
500
500
2
+
+
+
+
+
+
+
500
500
2
+
+
+
+
+
+
500
500
2
+
+
+
+
+
+
Preporučeni konektor
+
+
+
+
+
+
+
+
f
f
f
+
+
test
test
+
+
+
+
+
+
Max.pad napona pri Ie <2V
Vrsta zraka
LED
crveni
Materijal kućišta
PVC
odlike
kabl
konektor
M12
priklj
15...264
VAC/DC
Ub
10...30
VDC
dark on
light on
frekv
Hz
DIFUZNI SA HGA
BOS25K-5-M25-P-S4 50...250
+
+
BOS25K-5-M25-02 50...250
+
+
+
DIFUZNI
BOS25K-5-C90-P-S4 1...900
+
+
BOS25K-5-C90-02
1...900
+
+
+
BOS25K-1-C90-02
1...900
+
RETROREFLEKSNI
BOS25K-R-B3-P-S4
0...4m +
+
BOS25K-5-B3-02
0...4m +
+
+
BOS25K-1-B3-02
0...4m +
THRU-BEAM PRIJEMNICI
BLE25K-5-F5-P-S4
0...5m
+
+
BLE25K-5-F5-02
0...5m
+
+
+
BLE25K-1-F5-02
0...5m
+
EMITERI
BLS25K-5-G5-S4
0...5m
+
BLS25K-5-G5-02
0...5m
+
BLS25K-1-G5-02
0...5m
+
Skraćenice za odlike senzora: f- polifilter, test- test
Zajedničke karakteristike
rele
NPN
PNP
mm
infracrveni
oznaka
crveni
3
Kompletan asortiman funkcija u PVC kućištu.
Besprekorna funkcionalnost, podešavanje pomoću
potenciometra.
Napajanje je 10...30VDC ili 20...250VAC/DC ca tranzistorskim ili relejnim izlazom.
Priključak preko konektora M12 koji se može obrtati za
270 stepeni. Primena u robotici, pakericama, transporterima, elevatorima.
Napon napajanja: 10...30VDC
domet
zrak
izlaz
tip izlaza
Stepen meh.zaštite
Zaštita od kratkog
spoja
Zaštita od suprotnog
polariteta
+
+
IP67
da
da
BKS-S19/ BKS-S20 M12 4-pinski
Retrorefleksni sa polifilterom
Dijagram reagovanja pri
poprečnom primicanju katadioptera
Thru-beam
Maksimalni poprečni pomeraj
izmeñu prijemnika i emitera
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
SERIJA BOS 26K
Serija BOS 26K ima identično kućište kao serija BOS 25K. Dodatne mogućnosti ove serije bazirane su na laserskom
zraku i dodatnim optičkim i mehaničkim poboljšanjima. Senzori sa HGA karakteristikom neosetljivi su na boje i
mogu registrovati veoma male predmete (na rastojanju od 80mm može se registovati tačka prečnika 0,1mm).
Podešavanje osetljivosti vrši se pomoću potenciometra sa 2 kruga podešavanja. Ova serija ima dobru zaštitu od
kontaminacije optike. Prave se sa komplementarnim izlazom (NO+NC) sa PNP ili NPN izlazom.
Primena za detekciju malih predmeta, za pozicioniranje, na specijalnim mašinama.
Napon napajanja: 10...30VDC
3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2500
1000
2500
800
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2500
1000
1000
2500
+
+
+
+
NPN
konektor M12
+
+
+
priklj
+
+
+
+
PNP
laserski
+
+
frekv
Hz
0...2,5m
0...5,5m
0...5,5m
0...12m
+
+
tip izlaza
dark on
30...150
30...300
50...300
150...600
izlaz
light on
DIFUZNI SA HGA
BOS26K-PA-1LHB-S4-C
BOS26K-PA-1HC-S4-C
BOS26K-PA-1LHC-S4-C
BOS26K-PA-1IE-S4-C
RETROREFLEKSNI
BOS26K-PA-1LQB-S4-C
BOS26K-PA-1QE-S4-C
BOS26K-PO-1QE-SA1-C
BOS26K-PA-1LQK-S4-C
mm
infracrveni
oznaka
zrak
crveni
domet
odlike
f, ak
f, ak
f, al, ak
f, ak
Skraćenice za odlike senzora: f- polifilter, ak-autokolimacija, al- alarm
Markirana slova su promenljiva: P - PNP (alternativa N- NPN tip);
Primer za naručivanje: retrorefleksni, domet 12m, NPN -tip BOS 26K-NA-1LQK-S4-C
Zajedničke karakteristike
Dozvoljena struja Ie
Signalizacija stanja
izlaza
Signalizacija
stabiliteta
Max.temperatura
ambijenta
Dimenzije: 50x50x17mm
200mA
LED
crvena
LED
zelena
žuta
-20...+60OC
Materijal kučišta
<2V
LED
crveni
PVC
Preporučeni konektor
BKS-S19/ BKS-S20 M12 4-pinski
Max.pad napona pri Ie
Vrsta zraka
Stepen meh.zaštite
Zaštita od kratkog
spoja
Zaštita od suprotnog
polariteta
IP67
da
da
27
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
SERIJA BOS 35K
Robusni senzori srednje veličine u PVC kućištu za raznovrsne namene.
Primena : u automobilskoj industriji,, na alatnim mašinama, u drvnoj industriji.
Napon napajanja: 10...30VDC
3
+
+
0...8m
0...8m
+
+
+
500
+
t
+
+
+
+
100
100
500
+
+
+
f
+
+
+
+
+
+
+
100
100
500
+
+
+
f
f
f
+
+
+
+
100
100
+
+
f
+
+
+
+
+
NPN
konektor
M12
0...4m
0...50m
odlike
Hz
+
+
+
priklj
dark on
0...4m
0,25...8m
0,1...8m
+
+
+
frekv
light on
0...200
0...400
10...2000
priklj
+
PNP
+
izlaz
laserski
100...500
infracrveni
mm
oznaka
DIFUZNI SA HGA
BOS36K-PA-1HD-S4-C
DIFUZNI
BOS35K-PS-1XB-S4-C
BOS35K-PS-1PD-S4-C
BOS36K-PA-1PH-S4-C
RETROREFLEKSNI
BOS35K-PS-1UD-S4-C
BOS35K-PS-1RH-S4-C
BOS36K-PA-1QH-S4-C
THRU-BEAM PRIJEMNICI
BLE35K-PS-1H-S4-C
BLE36K-PA-1PT-S4-C
EMITERI
BLS35K-XX-1H-S4-L
BLS36K-XX-1H-S4-C
zrak
crveni
domet
+
+
test
Skraćenice za odlike senzora: f- polifilter, test- test ulaz za emiter
Markirana slova su promenljiva: S- normalno otvoren kontakt (alternativa O- normalno otvoren kontakt);
S4-C- konektor M12 (alternativa B0-C-03- kabl 3m
Primer za naručivanje: retrorefleksni, domet 8m, normalno zatvoren -> BOS 35K-PO-1RH-B0-C-03
Zajedničke karakteristike
Dozvoljena struja Ie
Signalizacija stanja
izlaza
Signalizacija
napajanja
200mA
LED
crvena/
zelena
LED
žuta
Max.pad napona pri Ie
Vrsta zraka
<2,5V
LED
crveni
Stepen meh.zaštite
Zaštita od kratkog
spoja
IP67
da
Materijal kućišta
PVC
Zaštita od suprotnog
polariteta
da
Max.temperatura
-5...+55OC Preporučeni konektor
ambijenta
Dimenzije: BOS 35K-50x60x15mm, BOS 36K- 55x65x20mm
28
BKS-S19/ BKS-S20 M12 4-pinski
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
SERIJA BOS 65K
Hz
10...30VDC
+
+
+
500
+
+
+
500
+
+
+
+
+
500
+
+
+
+
500
+
+
+
500
500
500
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
500
500
500
+
+
+
+
+
+
BOS65K-5-MT110-2P-S4
200...1100
+
+
BOS65K-1-MT110-1
DIFUZNI
BOS65K-5-C200T- 1
200...1100
+
50...1100
+
BOS65K-5-C200T-2P-S4
50...1100
+
BOS65K-1-C200T-1
RETROREFLEKSNI
BOS65K-5-B8T-1
BOS65K-5-B8T-2P-S4
BOS65K-1-B8T-1
THRU-BEAM PRIJEMNICI
BOS65K-5-F50T-1
BOS65K-5-F50T-2P-S4
BLE65K-1-F50T-1
EMITERI
BLS65K-5-G50-1
BLS65K-5-G50-2-S4
BLS25K-1-G5-02
50...1100
+
0,3...8m
0,3...8m
0,3...8m
+
+
+
+
+
+
0...50m
0...50m
0...50m
+
+
+
+
+
+
0...50m
0...50m
0...5m
+
+
+
+
+
odlike
+
test
time
test
time
+
+
3
stezaljke
dark on
500
+
crveni
15...264VAC/
DC
light on
+
+
rele
+
NPN
+
PNP
500
infracrveni
+
200...1100
mm
priklj
+
DIFUZNI SA HGA
BOS65K-5-MT110-1
oznaka
Ub
konektor M12
Senzori sa jakom optikom za najteže
zadatke.Izlazni stepen tranzistorski (10 do
30VDC) ili relejni sa širokim naponskim opsegom od 17 do 264VAC/DC sa dozvoljenom
strujom do 3A. Prave se i senzori sa integrisanom vremenskom funkcijom sa podesivim
vremenom zadrške.
Priključak preko konektora M12 ili preko
stezaljki.
Primena na alatnim mašinama, pakericama, transporterima, za kontrolu vrata.
domet
zrak
izlaz
tip izlaza frekv
+
+
test
time
test
time
+
+
+
time
time
time
+
test
test
test
+
+
+
+
Skraćenice za odlike senzora: f- polifilter, test- test ulaz, time- vremenska zadrška
Zajedničke karakteristike
Dozvoljena struja Ie
100mA
Max.pad napona pri Ie <2V
Stepen meh.zaštite
Signalizacija stanja
LED
Vrsta zraka
LED
Zaštita od kratkog
izlaza
crvena
crveni
spoja
Signalizacija
LED
Materijal kućišta
PVC
Zaštita od suprotnog
stabiliteta
zelena
polariteta
žuta
Max.temperatura
BKS-S19/ BKS-S20 M12 4-pinski
-15...+55OC Preporučeni konektor
ambijenta
Dimenzije: 50x50x18mm
+
IP67
da
da
29
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
FIBER POJAČAVAČI
Ako nema mesta za opto senzor, pravo rešenje je fiber optika. Staklena fiber optika izdržava najteže uslove
ugradnje. Plastična optika namenjena je za lakše uslove gde nema specijalnih zahteva za hemijsku otpornost,
povišenu temperaturu i mehančka naprezanja.
Prednosti fiber optike su niska cena, minimalni prostor za ugradnju i veliki asortiman zavšetaka, kao i mogućnost
da se kabl seče na potrebnu dužinu.
Fiber pojačavači omogućuju upotrebu fiber optike za svaku aplikaciju. Za standardne aplikacije uzmite BOS 15Kjeftino i jednostavno rešenje. Pojačavač BOS 74K nudi maksimalne performanse i fleksibilnost u podešavanju
(vremenska funkcija, prekidačka histereza) u različitim modelima za rešavanje najtežih aplikacija. BOS 20K nudi
podešavanje ugrañenim tasterom (teach-in) - automatsko setovanje jednim pritiskom na taster uz mogućnost
korišćenja dodatnih funkcija (npr. vremenska zadrška).
BOS 20K- povećan domet
teach-in (preko tastera ili preko
upravljačkog signala)
indikator kontaminacije
- vremenska funkcija.
4
BOS 15K- podešavanje osetljivosti pomoću
potenciometra 270 stepeni
-indikacija zaprljanosti optike
-PNP/NPN ožičenje (verzija sa kablom)
BOS 74K- povećan domet,
podešavanje osetljivosti pomoću potenciometra sa 12 krugova,
indikator kontaminacije optike i alarmni izlaz
vremenska funkcija( 40ms....1s)
verzije sa visokom frekvencijom (10kHz)
PNP/NPN i NO/NC programabilno
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
8000
Skraćenice za odlike senzora: f- polifilter, test- test ulaz, time- vremenska zadrška
30
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
kabl
+
+
+
+
+
+
+
+
+
konektor M8
4-p
+
+
+
+
+
+
+
+
+
priključak odlike
11...26VDC
alarmni
NPN
PNP
infracrveni
crveni
mm
POJAČAVAČI ZA FIBER OPTIKU
BOS15K-S-E1-P-75
BOS15K-S-E1-02
BOS20K-ZU-1FR-S75-C
BOS20K-ZU-1FR-C-PU-02
BOS73K-PU-1FR-C-02
BOS73K-PU-1FR-C-S75-0,1
BOS74K-UU-1FR-B0-Z-S49-0,2
BOS74K-UU-1FR-B0-Z-0,2
BOS74K-UU-1FS-B0-Z-0,2
Ub
10...30VDC
tip izlaza frekv
Hz
izlaz
uklj.na tamno
zrak
uklj.na svetlo
domet
oznaka
+
+
+
t
t
t
+
+
test
test
3P
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
FIBER POJAČAVAČI
Zajedničke karakteristike
Dozvoljena struja Ie
100mA
Max.pad napona pri Ie
<1,5V
Stepen meh.zaštite
Signalizacija stanja
LED
LED
Zaštita od kratkog
Vrsta zraka
izlaza
crvena
crveni
spoja
Signalizacija
LED
Zaštita od suprotnog
Materijal kućišta
PVC
stabiliteta
zelena
polariteta
Max.temperatura
-15...
BKS-S19/ BKS-S20 M12 4-pinski
Preporučeni konektor
ambijenta
+55C
(3-pinski )
Dimenzije: BOS 15K-29x54x13, BOS20K- 30x50x13, BOS73K-30x60x9,BOS74K-41x69x12
Alarmni izlaz za prijemnike, difuzne i retrorefleksne senzore
Šeme priključenja
Alarmni izlaz (PNP open collector 30mA) za DC verzije aktivira se BOS 20K
kada se pojave smetnje i nesiguran signal izazvane zaprljanom
optikom ili netačnim podešavanjem.
Alarmni izlaz aktivira se ako primljeni signal ostane u alarmnoj zoni
duže od tri sekunde.
BOS 73K
Test ulaz za emitere, difuzne i retrorefleksne senzore (DC)
Test ulaz prekida emisiju zraka sa emitera u slučaju da napon na
test ulazu nije izmeñu 10 i 30 VDC.
IP66
da
da
4
Dodatne funkcije
zrak na prijemniku
nema zraka na prijemniku
zadrška isključenja
signal stabilan
signal nestabilan
zadrška uključenja
podešavanje u toku
BOS 74K
blokada tastera isključena
fino podešavanje
domet(3 frekvencije)
blokada tastera uključena
osetljivost normalna
povećavanje osetljivosti
povećavanje osetljivosti
promena svetlo/tamno
BOS 15K
Podešavanje i signalizacija BOS20K
podešavanje dometa
histereza
zrak na prijemniku
pomoć za podešavanje
izbor vremenske funkcije
izlazna funkcija
vreme zadrške
podešavanje funkcije i
vremena
PNP/NPN preklopka
Podešavanje i signalizacija BOS74K
31
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
PVC FIBER OPTIKA
BFO 74A-LA-KB-PZK-10-02
BFO 74A-LA-NB-PZK-10-02
BFO 74A-LA-RB-PZK-10-02
BFO D22-LA-AD-EAK-52-02
BFO D22-LA-TB-EAK-10-02
BFO D13-LA-QB-EAK-05-02
BFO D22-LA-QB-PAK-05-02
BFO 74A-XA-HB-PZK-10-02
BFO 74A-XB-KB-PZK-10-02
BFO 74A-XA-JB-PZK-20-02
BFO 74A-XB-LB-PZK-15-02
BFO D22-XA-SB-EAK-20-02
BFO D22-XA-UB-EAK-20-02
BFO N22-XA-VB-EAK-10-02
BFO N22-XA-RB-EAK-10-02
BFO D10-XA-GB-EAK-10-02
BFO D22-XA-MB-PAK-10-02
Fiber optika
sa nastavcima
BFO D22-LD-EAK-10-20
150
150
150
150
150
200 450
200 450
200 450
200 450
200 450
40 90
50 60 95
10 35
15 70
60 65 130
60 70 150
60 65 130
60 65 130
15 15 35
15 15 35
10 35
10 35
BFO D22-LA-
230 +
+
+
230 +
+
+
+
230 +
+
+
230 +
+
+ +
230 +
+
+
+
60 +
+
+
70 +
+
+
20
+ +
+
+
+
25
+ +
+
+
80
+ +
+
+
90
+ +
+
+
80
+ +
+
+
80
+ +
+
+
20
+ +
+
+
+
+
20
+ +
+
+
20
+ +
+
+
+
15
+
+ +
+
BFO
Dužina fiber optike je 20m i može se skratiti po želji kupca. Na
04kraj kabla stavlja se jedan od navedenih nastavaka bez
PK-1
lepljenja ili fiksiranja.
BC- CC- ACOva fiber optika može se priključiti na sve pojačavače.
10 30 20
150 450 150 1500 +
+ + +
+
Alat za sečenje BFO CT
i adapter BFO D10-LA-DC-10
32
savitljiva glava
1,0mm
1,3mm
prečnik fibera odlike
2,2mm
svetlosni ekran
koaksijalni
konstrukcija
fibera
duplex
90 stepeni
izlaz
zraka
ravan
difuzni
thru-beam
BOS 74K
BOS 73K
4
verzija
BOS 20K
oznaka
domet (mm)
sa pojačavačem
BOS 15K
Postoje dva osnovna tipa fiber optike: refleksno difuzni, koji se mogu koristiti i kao retrorefleksni (emiter i prijemnik u
istom kućištu) i thru-beam (prijemnik i emiter u odvojenim kućištima sa posebnim kablovima koji se spajaju i spojeni priključuju na pojačavač).
Optički završeci kablova mogu biti ravni ili fleksibilni.
Radna temperatura za fiber optiku je -35....+65OC (za BFO D22-LD-... od -40 do +70OC) .
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
PVC FIBER OPTIKA
BFO
D22-LA-TB-EAK-10-02
BFO 74ALA-NB-PZK-10-02
BFO 74ALA-RB-PZK-10-02
BFO 74ALA-KB-PZK-10-02
BFO D13LA-QB-EAK-05-02
BFO D22LA-QB-PAK-05-02
BFO D22LA-AD-EAK-52-02
BFO N22XA-VB-EAK-10-02
BFO 74AXA-HB-PZK-10-02
BFO D10XA-GB-EAK-10-02
BFO D22XA-SB-EAK-20-02
BFO 74AXA-JB-PZK-20-02
BFO N22XA-RB-EAK-10-02
BFO D22XA-UB-EAK-20-02
BFO D22XA-MB-PAK-10-02
4
33
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
PVC FIBER OPTIKA
4
BFO
BFO
74A-XB-LB-PZK-15-02 74A-XB-KB-PZK-10-02
BFO 18A-XAA
34
BFO
18A-XAG
BFO
18A-XAF
BFO
D22-LD-EAK-10-20
BFO D22-LA-BC-10
BFO D22-LA-CC-30
BFO D22-LA-AC-20
BFO 04-PK-1
BFO 18A-XAC
BFO 18A-XAE
BFO 18V-XAC
BFO 18V-XAD
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
STAKLENA FIBER OPTIKA
Stakleni fiber optički senzori namenjeni su za priključenje na cilindrčne optiičke senzore serije BOS 18M. Prednosti
ove kombinacije su proširenje temperaturnog opsega do 170OC i povećana otpornost na hemikalije. Dodatne
mogućnosti za pojačanu zaštitu su poliuretanski plašt, metalno savitljivo crevo ili silikonski plašt.
Preporučeni bazni senzori:
4
BOS 18M-GU-1PF-...
BOS 18M-PU-1PD-SA...
BOS 18M-PA-1PF-...
BOS 18M-PA-1PD-...
BOS 30M-GA-1PH-...
Kod primene senzora BOS 18M-GU-1PF-S4-Y
ili BOS 18M-PU-1PD-SA... treba skinuti adapter
sa fiber optike.
Postoje tri osnovna konstruktivna tipa staklene fiber optike : UZG, MZG i SMG
Konstrukcija UZG
Konstrukcija MZG
Konstrukcija SMG
Poliuretanski plašt
smanjenje pritiska
Silikonski zaštitni plašt
smanjenje pritiska
fiber u koturu
Metalni plašt sa smanjenjem
O
fiber u koturu
pritiska
visoke temperature -20...+ 170 C
O
fleksibilni
fiber
u koturu
(kada su fiksirani do -250 C)
izuzetna hemijska otpornost
temperaturni
opseg
fleksibilni
O
ne menja fleksibilnost zbog ulja
-40...+150 C
otporni na lomljenje
O
temperaturni opseg -40...+85 C optorni na usijani špon
pogodni za prehrambenu
industriju
izuzetno fleksibilni
otporni na lomljenje
35
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
Domet (mm) u zavisnosti od primenjenog senzora
retrorefleksni
thru-beam
difuzni
retrorefleksni
thru-beam
difuzni
retrorefleksni
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
-
300
300
300
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
-
300
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
-
-
-
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
-
300
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
-
400
400
400
400
700
700
700
700
700
700
700
-
20
20
20
20
-
200
200
200
200
-
thru-beam
difuzni
BOS 30M-
thru-beam
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
BOS18M-GUBOS 18M-PA-1PF
1PF
retrorefleksni
300
300
300
500
500
500
500
500
500
500
-
BOS18M-PU1PD
difuzni
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
-
thru-beam
retrorefleksni
4
BFO18A-XAG-MZG-15-L
BFO18A-XAF-MZG-15-L
BFO18A-XAF-SMG-15-L
BFO18A-XAA-UZG-30-L
BFO18A-XAA-MZG-30-L
BFO18A-XAA-SMG-30-L
BFO18A-XAC-SMG-30-L
BFO18A-XAE-UZG-30-L
BFO18A-XAE-MZG-30-L
BFO18A-XAE-SMG-30-L
BFO18V-XAC-MZG-30-L
BFO18V-XAC-SMG-30-L
BFO18V-XAD-MZG-30-L
BFO18V-XAD-SMG-30-L
BFO18A-LGG-MZG-10-L
BFO18A-LGG-SMG-10-L
BFO18A-LFF-MZG-10-L
BFO18A-LFF-SMG-10-L
BFO18A-LAA-UZG-20-L
BFO18A-LAA-MZG-20-L
BFO18A-LCC-UZG-20-L
BFO18A-LCC-SMG-20-L
BFO18A-LEE-UZG-20-L
BFO18A-LEE-MZG-20-L
BFO18A-LEE-SMG-20-L
BFO18V-LCC-MZG-23-L
BFO18A-LCC-SMG-23-L
BFO18V-LDD-MZG-23-L
BFO18V-LDD-SMG-23-L
BOS18M-PA1PD
difuzni
Oznaka fibera
Prečnik snopa (mm)
STAKLENA FIBER OPTIKA
1,5
1,5
1,5
3
3
3
3
3
3
3
2000 3
2000 3
2000 3
2000 3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2000 2
2000 2
2000 2
2000 2
U oznaku za naručivanje uneti dužinu fiber optike L - 0,5...3m npr. BFO 18a-lff-smg-10-1,5 (dužina optike 1,5m).
Maksimalna dužina 3m.
Napomena: Kod thru-beam fiber optike normalno otvoren signal senzora menja se u normalno zatvoren.
Skinuti adapter sa fiber optike
Staviti adapter BFO30-A1
36
Uputstvo za montažu
BOS 30M sa BFO18V
BOD OPTOELEKTRONSKI SENZORI
DISTANTNI SENZORI
Distantni senzori serije BOD daju izlazni kontinualni naponski ili strujni signal proporcionalan rastojanju objekta od
senzora.
Distantni senzori su difuzni senzori koji mere rastojanje objekta od senzora po principu triangulacije za manja rastojanja (BOD 6K i BOD 26K) i princip merenja vremena propagacije za veća rastojanja ( BOD 63M I BOD 66M).
Senzori serije BOD 26K-LB imaju podesivu mernu oblast od 30...100 mm ili od 80...300mm sa rastućim ili opadajućim signalom. Senzori sa oznakom LBR imaju serijski komunikacioni izlaz za vizuelizaciju preko PC (potreban je
dodatni softver).
Zahvaljući principu merenja, boja i sjajnost objekta ne utiče na izmerene vrednosti.
Mali prečnik svetlosnog snopa omogućuje detekciju vrlo malih objekata. Svi distantni senzori emituju vidljivi zrak,
čime se značajno olakšava podešavanje.
Laserski senzori pripadaju zaštitnoj klasi II, koja nije štetna za zdravlje ljudi.
Distantni senzori mogu se koristiti za proveru dimenzija (dužina, visina, širina), detekcija nivoa, stanje istrošenosti
alata, kontrola površine, detekcija objekata sa različitim bojama
Dva senzora u jednom kućištu- merenje i detekcija
Pored kontinualnog izlaznog signala, većina senzora ima i dodatni prekidački izlaz koji se aktivira na podešenom
graničnom rastojanju. Serija BOD 63M ima i dodatni alarmni izlaz.
Prekidački izlaz
Analogni izlaz
tip
merni opseg (mm)
BOD 63M
500..6000
BOD 66M
100..600
200..2000
20x32x12
BOD 26K
45...85
30..100
80..300
50x50x17
90x70x35
73x90x30
način podešavanja
zaštita od kratkog
spoja i suprotnog
polariteta
napon napajanja
teach-in (taster)
da
4-obrtni poti
da
4-obrtni poti
da
teach-in(daljinski)
da
15...30 VDC
15...30 VDC
18...30VDC
prečnik svetlosnog
snopa
linearnost
rezolucija
frekvencija ciklusa
5 x 5 mm na 60mm
18...28VDC
18...30VDC
< 0.9mm na 65mm
5mm na 3m,
10mm na 6 m
< 1,5%
< 2mm
100 Hz
3 x 12 mm na 2 m
stepen zaštite
radna temperatura
materijal kućišta
IP67
-20...60OC
plastika
IP65
-10...55OC
metal
IP65
-20...55OC
metal
dimenzije (mm)
izgled
BOD 6K
20...80
5
< 5%
< 7%
1000 Hz
< 3%
< 1%
LA01- 400Hz
LA02- 40Hz
IP67
-10...60OC
plastika
< 0,5%
< 5 mm
100 Hz
37
BOD OPTOELEKTRONSKI SENZORI
DISTANTNI SENZORI
Podaci za naručivanje
5
Distantni senzori
BOD 6K-RA01-S75-C
BOD 6K-RA01-C-02
BOD 26K-LA01-S4-C
BOD 26K-LA01-C-06
BOD 26K-LA01-S4-C
BOD 26K-LA02-C-06
BOD 26K-LB04-S115-C
BOD 26K-LBR04-S115-C
BOD 26K-LB05-S115-C
BOD 26K-LBR05-S115-C
BOD 63M-LA01-S115
BOD 63M-LB01-S115
BOD 66M-RA01-S92-C
BOD 66M-RB01-S92-C
BOD 66M-LA04-S92-C
BOD 66M-LB04-S92-C
20...80
20...80
45..85
45..85
45..85
45..85
30..100
30..100
80..300
80..300
500..6000
500..6000
100..600
100..600
200...2000
200...2000
+
+
80
80
20
20
70
70
220
220
2 mm
2 mm
0,5mm +
0,5mm +
5mm
5mm
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Analogni izlaz BOD 26K-LB(R)05
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Analogni izlaz BOD 6K-RA01
Analogni izlaz BOS 63M
Konektori i držači za distanc senzore (naručuje se posebno)
tip konektora
broj i presek žica
stepen zaštite
tip držača
38
BKS-S 75-3-PU4 x 0,25 mm2
IP 67
BOS 6-HW-1
BKS-S19-14-PU-05
4 x 0,25 mm2
IP 67
BOS 26- HW-1
BKS-S 139-PU-05
8 x 0,25 mm2
IP 67
BOD- 63- HW- 1
kabl
konektor M12
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Priključak
konektor M8,4
18....30VDC
18....28VDC
Napajanje
15....30VDC
alarmni
+
+
+
+
+
+
+
+
PNP
Ostali izlazi
RS 485
4....20mA
1....10V
Analogni
izlaz
0...10V
laserski
mm
Vrsta
zraka
crveni
Domet
BKS-S134-17-05
5 x 0,25 mm2
IP 67
BOD 66- HW- 1
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
BKT KONTRAST SENZORI
MIkroprocesorski kontrast senzori BKT namenjeni su da detektuju kontrast izmeñu različitih objekata. Značajan uticaj na detekciju imaju boja, osvetljenost i sjajnost površine objekta.
Podešavanje senzora vrši se pomoću ugrañenih tastera (teach-in) ili daljinski . Serija BKT M ima mogućnost memorisanja do 4 različita programa, kao i zamenu optike -ravan i ugaoni zrak sa vertikalnim ili horizontalnim svetlosnim
snopom. Svi senzori imaju mogućnost programiranja tipa izlaza (light on- dark on). Priključak može biti konektorski ili
preko prigrañenog kabla.
Napon napajanja: 10...30VDC
kabl
3m
kon.
M12
priključak
kon. M8
kHz
frekv
uklj.na
tamno
uklj.na
svetlo
alarmni
tip izlaza
NPN
PNP
beli
mm
izlaz
laser
zrak
crveni I
zeleni
domet
oznaka
6
Kontrast senzor
BKT 6K-001-P-S75 40...150
+
+
+
+
1
+
BKT 6K-001-N-S75 40...150
+
+
+
+
1
+
BKT 6K-001-P-02
40...150
+
+
+
+
1
+
BKT 6K-001-N-02 40...150
+
+
+
+
1
+
BKT 21M-002-P-S4 19+-2
+
+
+
+
1
+
BKT 21M-002-N-S4 19+-2
+
+
+
+
1
+
BKT M-15-U-S4
9(18)+-2
+
+
+
+
+
+
1
+
BKT M-15L-U-S4
9(18) +-2
+
+
+
+
+
+
1
+
BKT M-11-U-03
9(18) +-2
+
+
+
+
+
+
1
+
BKT M-11L-U-03
9(18) +-2
+
+
+
+
+
+
1
+
Dimenzije svetlosnog snopa : za BKT 6K- fi 0,7mm (na rastojanju 85+-15mm); za BKT21M- fi3,5mm na 19mm
za BKT M- 1,5x5mm (na rastojanju 9mm ,sa sočivom 18mm)
Zajedničke karakteristike
Dozvoljena struja Ie BKT M -200mA
ostali- 100mA
Signalizacija stanja LED
izlaza
crvena
Materijal kućišta
BKT6K- PVC
Max.pad napona pri Ie <2,4V
Stepen meh.zaštite
Šema vezivanja za
BKT M
LED
Zaštita od kratkog
crveni
spoja
Max.temperatura
-20...
Zaštita od suprotnog
ambijenta
+60C
polariteta
BKT21M i BKT M
Preporučeni konektor
BKS-S74/ BKS-S75 M8
metal
BKS-S19-3/BKS-S20-3 M12
Dimenzije: BKT 6K- 32X20X12mm; BKT21M-50X42,5X15mm; BKT M- 83X58X31mm
Vrsta zraka
sočiva
BKT M -PK-1 i BKT M-PK-3
IP67
da
da
konektori BKS S19-3
39
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
BLT LUMINISCENTNI SENZORI
Luminiscentni senzori BLT detektuju nevidljive objekte pomoću UV zraka koji se generiše u samom senzoru(UV LED) .
Princip delovanja je sledeći: Fluorescentni materijal koji je nevidljiv golim okom (nalazi se u specijalnom mastilu,
kredi, boji i sl.) može se registrovati jedino UV zrakom. Fluorescentni materijal pretvara nevidljivi UV zrak u vidljivi
Ovaj efekat zove se fotosinteza. Taj vidljivi zrak detektuje se normalno od prijemnika.
Podešavanje senzora vrši se pomoću ugrañenog tastera (teach-in).Pritiskom na taster BLT uči razliku izmeñu fluorescentnog materijala i podloge. Ako je razlika suviše mala i ne može se sigurno detektovati, treperava LED signalizira takvo stanje. Posebna pogodnost je zamena optike -ravan i ugaoni zrak.
Svi senzori imaju mogućnost programiranja
tipa izlaza (light on- dark on).
Napon napajanja: 10...30VDC
Luminiscentni senzor
BLT 21M-001-P-S4
0...40
+
+
+
BLT 21M-001-N-S4
0...40
+
+
+
BLT M-15-U-S4
9...18
+
+
+
+
+
za BLT-M domet se povećava na 15...30mm sa sočivom BKT M-PK-1
+
+
+
2
2
2
priključak
kabl 3m
uklj.na svetlo
analogni
NPN
PNP
UV zrak
mm
7
frekv
konektor
M12
tip izlaza
konektor M8
izlaz
kHz
zrak
uklj.na
tamno
domet
oznaka
+
+
+
Zajedničke karakteristike
Dozvoljena struja Ie
Signalizacija stanja
izlaza
Materijal kućišta
100mA
LED
žuta
metal
Max.pad napona pri Ie
Signalizacija spremnosti
smetnji
Max.temperatura
ambijenta
Preporučeni konektor
Dimenzije: BLT21M-50X42,5X15mm; BLT M- 83X58X31mm
<2V
LED zelena/
crvena
-10...+55OC
Stepen meh.zaštite
Zaštita od kratkog
spoja
Zaštita od suprotnog
polariteta
BKS-S19-3/BKS-S20-3 M12
IP67
da
da
Dijagram osetljivosti za BLT 15M
Šema povezivanja
sa standardnim
sočivom (9....18)mm
sa sočivom
BKT M-PK-1 (15....30)mm
Signalni i komandni elementi
za BLT 21M
relativna osetljivost - domet
Dijagram osetljivosti za BLT 21M
1 - signalizacija stanja izlaznog
stepena (žuta)
2 - signalizacija spremnosti/smetnji
(zelena/crvena)
3 - SET- taster za podešavanje
(TEACH-IN)
relativna osetljivost - domet
40
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
BFS28K KOLOR SENZORI
Sve boje dobijaju se različitim kombinacijama primarnih boja: crvene, plave i zelene. Na isti način, svaka boja
može se razložiti na primarne boje. Normalno objekat čiju boju treba odrediti mora se osvetliti belim zrakom.
Reflektovani zrak prima se na tri različita prijemnika(crveni, plavi, zeleni) i zatim se obrañuje. Druga mogućnost je
da se objekat osvetli sa tri komplementarne boje, a reflektovani zrak se obrañuje jednim prijemnikom. Ovaj princip
primenjen je kod BFS 28K.
BFS 28K je pojačavač za plastične fiber optičke kablove. Kada se koristi BFO D22-XA-AF... optika radi kao detektor
boja. BFS 28K radi na difuznom principu, emitujući crvenu, plavu i zelenu svetlost. Podešavanje senzora vrši se
pomoću ugrañenih LED i tastera za upis ( teach-in).
8
BFO D22-XA-AF-EAK-35-01
BFS 28K-PS-F01-S75
Oznaka S75 označava konektorski priključak, kablovski priključak završava se sa 02.
41
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
BGL RAČVASTI SENZORI
Thru-beam senzori su neprevazidjeno rešenje zbog svoje preciznosti i sposobnosti da razlikuju male predmete, kao
i zbog svoje pouzdanosti. Jedini nedostatak je instalacija i podešavanje. U cilju otklanjanja ovog nedostatka koncipirani su BGL račvasti senzori- thru beam senzor sa emiterom i prijemnikom u jednom kućištu. Robusno metalno
kućište daje dodatnu sigurnost i smanjuje rizik od mehaničkih oštećenja.
Na raspolaganju je širok dijapazon senzora sa razmakom izmedju emitera i prijemnika od 5 do 220mm.
Svi senzori imaju mogućnost programiranja tipa izlaza (light on- dark on). Priključak može biti konektorski ili preko
prigrañenog kabla.
mm
5
10
20
30
30
50
50
80
80
120
120
180
180
0,3
0,3
0,3
0,3
0,06
0,5
0,1
0,5
0,2
0,8
0,3
0,8
0,8
vrsta izlaza
tip izlaza
+
+
+
NPN
PNP
visina (mm)
+
+
širina (mm)
+
+
M8 3-pinski
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
kHz
+
+
+
+
uklj.na
tamno
BGL 5A-001-S49
BGL 10A-001-S49
BGL 20A-001-S49
BGL 30A-001-S49
BGL 30A-003-S49
BGL 50A-001-S49
BGL 50A-003-S49
BGL 80A-001-S49
BGL 80A-003-S49
BGL 120A-001-S49
BGL 120A-003-S49
BGL 180A-001-S49
BGL 220A-001-S49
debljina10mm
uklj.na
svetlo
9
crveni I
zeleni
laser
crveni
oznaka
konektor
rezolucija
mm
vrsta zraka
frekvencija
razmak
emiterprijemnik
Napon napajanja:
10...30VDC
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
3
3
1,5
1,5
3
1,5
3
1,5
3
1,5
3
1,5
1,5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
25
30
40
50
50
70
70
100
100
140
140
200
240
45
45
49
59
59
79
79
79
79
84
84
144
144
BGL 21-AH
2
0,5
+
+
+
+
10
+
90
Markirane oznake su promenljive: 001- PNP( alternativa 002- NPN ); 003- PNP (alternativa 004-NPN)
20
Zajedničke karakteristike
42
Dozvoljena struja Ie
200mA
Max.pad napona pri Ie <3V
Signalizacija stanja
izlaza
Materijal kućišta
LED
crvena
AL eloksiran
Vrsta zraka
Max.temperatura
ambijenta
Preporučeni konektor
LED
crveni
-10...+60OC
Stepen meh.zaštite
IP67
Zaštita od kratkog
da
spoja
Zaštita od suprotnog da
polariteta
BKS-S48/ BKS-S49 M8 3-pinski
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
BWL UGAONI SENZORI
Industrijski senzori u metalnom kućištu predviñeni za najteže uslove rada. Jak infracrveni zrak obezbeñuje visoku
funkcionalnu rezervu. Zahvaljujući svom obliku, rešava veliki broj aplikacija.
Primena na pakericama, robotima, u sistemima za pozicioniranje.
Napon napajanja: 10...30VDC
22/22
22/22
+
+
+
+
+
+
1
1
BWL 4241A-001-S4
BWL 4241A-001-S49
22/22
22/22
+
+
+
+
+
+
1
1
+
BWL 4260-001-S4
BWL 4260A-001-S49
42/62
42/62
+
+
+
+
+
+
1
1
+
+
+
+
+
kos
(45 stepeni)
BWL 2222B-001-S4
BWL 2222C-001-S4
konektor
M8 3-pin
mm
horizontalan
priključak
kHz
frekv
uklj.na
tamno
tip
izlaza
PNP
izlazni
stepen
infracrveni
oznaka
vrsta
zraka
konektor
M8 4-pin
optička
osa
+
+
+
10
+
Zajedničke karakteristike
Dozvoljena struja Ie 200mA
Max.pad napona pri Ie
<2,5V
Signalizacija stanja LED
izlaza
žuta
Materijal kućišta
prohrom
Signalizacija
spremnosti za rad
Max.temperatura
ambijenta
Preporučeni konektor
LED
zelena
-10...+60OC
Stepen meh.zaštite
Zaštita od kratkog
spoja
Zaštita od suprotnog
polariteta
BKS-S48/ BKS-S49 M8 3-pinski
IP67
da
da
43
BOS OPTOELEKTRONSKI SENZORI
BOWA PROZOR SENZOR
BOWA senzori u metalnom kućištu su nastavak serije račvastih thru-beam senzora. Umesto jednog zraka kao kod
BGL, BOWA daje veliki broj paralelnim zrakova. Na taj način objekat se detektuje u celoj oblasti (prozoru), a ne
samo u jednoj tački. Parametar rezolucija u tabeli definiše najmanji prečnik predmeta koji će senzor registrovati.
BOWA radi dinamički - registruje samo predmete koji se pokreću odreñeno vreme (10 do 300 ms).Trajanje
impulsa podesivo je pomoću ugrañenog potenciometra.
Primena za brojanje/odvajanje malih komada,kontrolu prekida konca, na ureñajima sa pneumatskim pogonom
za pomeranje malih komada .
Napon napajanja: 10...30VDC
+
+
+
+
+
+
+
+
+
visina (mm)
0,8
1
0,8
širina (mm)
uklj.na tamno
40x80
80x80
120x80
priklj
konektor
M8 3-pin
PNP
BOWA 0408-PS-C-S49
BOWA 0808-PS-C-S49
BOWA 1208-PS-C-S49
režim
rada
dinamički
mm
trajanje
impulsa
mm
11
vrsta izlazni stetip izlaza
zraka
pen
ms
aktivna
zona
infracrveni
oznaka
rezolucija
Konektor
LED spreman za rad
LED izlazni signal
Potenciometar- trajanje signala
Potenciometar- osetljivost
debljina
18mm
10...300
10...300
10...300
+
+
+
+
+
+
78
130
170
143
130
130
Zajedničke karakteristike
44
Dozvoljena struja Ie
200mA
Max.pad napona pri Ie
<3,5V
Signalizacija stanja
izlaza
Materijal kućišta
LED
crvena
AL
eloksiran
Signalizacija
spremnosti za rad
Max.temperatura
ambijenta
Preporučeni konektor
LED
zelena
-10...+55OC
Stepen meh.zaštite
Zaštita od kratkog
spoja
Zaštita od suprotnog
polariteta
BKS-S48/ BKS-S49 M8 3-pinski
IP65
da
da
BKS KONEKTORI SA KABLOM
Za priključenje senzora sa ugrañenim konektorom koriste se setovi konektora sa kablom dužine 3(5)m. U prilogu je
dat pregled najčešće korišćenih setova.
Tehnički podaci:
radna temperatura: -25…+70(85)OC
stepen zaštite: IP 67(IP68)
kabl: 3x0.34/4x0.25 mm2 PVC ili PUR
DC konektori sa navojem M8( za senzore koji u oznaci imaju S49 ili S75) sa prigrañenim kablom
dimenzije
opis
bez LED, NO+NC
BKS-S 74-3-L
BKS-S75-3-L
bez LED, NC ili NO BKS-B 48-1-L
BKS-B 49-1-L
sa LED, PNP NO
BKS-B 48-4-L
BKS-B 49-4-L
sa LED, NPN NO
BKS-S 49-6-L
kabl
3x0,34
3x0,34
4x0,25
4x0,25
U tipsku oznaku umesto L uneti dužinu kabla ( npr. 03 -3m PVC kabla ili -PU-03 -3m PUR kabla)
12
DC konektori sa navojem M8( za senzore koji u oznaci imaju S49 ili S75) bez kabla
dimenzije
opis
bez LED, NC ili NO BKS-S 146-00
kabl
bez kabla
otvor fi 5mm
BKS-S111-RT03
bez kabla
fi 4....5,1mm
BKS-S113-RT03
bez kabla
fi 4....5,1mm
BKS-S81-00
bez kabla
otvor fi5
45
BKS KONEKTORI SA KABLOM
DC konektori sa navojem M12( za senzore koji u oznaci imaju S4)
dimenzije%opis
bez LED, NO
BKS-B19-1-L
bez LED, NZ
bez LED, NO + NZ
sa LED, PNP NO
BKS-B19-4-L
sa LED, PNP NZ
sa LED, NPN NO
sa LED, NPN NZ
sa LED,PNP NO+NZ
sa LED,NPN NO+NZ
BKS-S19-1-L
BKS-B20-1-L
BKS-S19-3-L
BKS-S19-4-L
BKS-B20-4-L
BKS-S19-6-L
BKS-S19-8-L
BKS-B20-8-L
BKS-S20-1-L
BKS-S20-2-L
BKS-S20-3-L
BKS-S20-4-L
BKS-S20-5-L
BKS-S20-6-L
BKS-S20-7-L
BKS-S20-8-L
BKS-S20-9-L
BKS-S107-RT04
Senzori sa konektorom M8
(S49 u oznaci za naručivanje)
Senzori sa konektorom M12
(S4 u oznaci za naručivanje)
12
Senzori sa konektorom M12
(S4 u oznaci za naručivanje)
Senzori sa konektorom M8
(S49 u oznaci za naručivanje)
Konektori sa navojem M12x1.
Konektori sa navojem M12x1.
Konektor bez kabla sa navojem M8
46
REFLEKTORI BOS R
Reflektori BOS R koriste se u paru sa retrorefleksnim senzorima, da reflektuju emitovani zrak..
Deklarisani nazivni dometi retrorefleksnih senzora definišu se prema reflektoru BOS R-1 ili BOS R-9.
Ostali reflektori imaju definisan faktor refleksije; domet senzora smanjuje se srazmerno faktoru refleksije pri
korišćenju drugih katadioptera.
Oznaka
Faktor
refleksije(%)
Okrugli
BOS R-1
100
BOS R-2
60
BOS R-3
25
BOS R-10
60
BOS R-13
40
BOS R-14
60
BOS R-15
25
BOS R-16
40
Pravougaoni
BOS R-5
40
BOS R-9
100
BOS R-11
125
BOS R-12
30
BOS R-22
BOS R-25
2,5m(za BOS 5K)
BOS R-26
1,5m
BOS R-27
BOS R-28
BOS R-29
Refleksne folije
BOS R-6-45
40
BOS R-6-0,25
40
BOS R-7-22
40
BOS R-7-0,25
40
BOS R-8-22
40
BOS R-8-0,25
40
BOS R-30
40
Dimenzije
(mm)
Način fiksiranja
Temperatura
ambijenta (OC)
Odlike
fi 84
fi 46
fi 20,5
fi 63
fi 25,2
fi 50,8
fi 20,5
fi 20,5
centralni vijak M5
lepljenje
lepljenje
2 vijka M4
lepljenje
vijak
lepljenje
lepljenje
0.....+65
0.....+65
0.....+65
0.....+65
0.....+55
0....+100
0....+110
-20....+60
standardni
18x120
51x62
84x84
14x23
51x62
51x72
35x42
33x12
33x12
33x12
2 vijka M4
2 vijka M3
2 vijka M3
2 vijka M2
2 vijka M4
2 vijka M4
2 vijka M3
1 vijak M3
lepljenje
lepljenje
0....+50
0....+50
0....+50
0....+55
0.....+55
0....+50
0....+50
0....+50
0....+50
0....+50
45mx50
250x50
22mx50
250x50
22mx25
250x25
40x35
samolepljive
samolepljive
samolepljive
samolepljive
samolepljive
samolepljive
samolepljive
za lasere
otporan na hemikalije
otporan na hemikalije
mini za lasere
visoka refleksija
mini za lasere
za lasere
nije za polarizovani zrak
nije za polarizovani zrak
i za polarizovani zrak
i za polarizovani zrak
i za polarizovani zrak
i za polarizovani zrak
i za polarizovani zrak
13
47
Dodatak
Standardi i zaštite
BALLUFF ima proizvodne pogone i prodajnu mrežu na svim kontinentima i zadovoljava najvažnije nacionalne i
regionalne standarde propisane za niskonaponsku opremu.
NEMA
BALLUFF je član National Electrical Manufacturing Association (NEMA), koja propisuje
standarde za elektro industriju.
ISO 9001
ISO 9000 je serija standarda razvijena od International Organization
for Standardization koji definišu sistem kvaliteta. BALLUFF je ugradio i održava sistem kvaliteta
prema ISO 9001 standardu. ISO 9001 propisuje sistem kvaliteta za dizajn, razvoj, priozvodnju,
instalaciju i proizvodnju proizvoda. BALLUFF je sertifikovan za ISO 9001 pod brojem 19279-01.
CE
Ovaj znak pojavljuje se na većini BALLUFF proizvoda i označava se kao uslov
za prodaju nekog proizvoda na evropskom tržištu. BALLUFF ima sopstvenu laboratoriju akreditovanu za
ispitivanje proizvoda I pridruživanje CE znaka.
UL
Prema ovom standardu proizvodi se testiraju sa aspekta ispunjavanja uslova
sigurnosti. BALLUFF nudi C- UL sertifikovane proizvode koji zadovoljavaju UL i CSA ( Canadian Standards
Association).
FMS
Standardi koji su razvijeni da spreče štete od požara i drugih opasnosti. BALLUFF Namur
senzori i pojačavači zadovoljavaju FMS standarde.
Zaštita šivotne sredine
Od 2000 godine u skladu sa DIN EN ISO 14001 BALLUFF se strogo pridržava preporuka
za zaštitu životne sredine, štednjom energije i izborom sirovina za izradu proizvoda.
DAR
BALLUFF razvojne laboratorije rade u skladu sa ISO/IEC 17025 i ovlašćene su od strane
DATech-a za proveru elektromagnetne kompatibilnosti proizvoda (EMC).
Alpha
ALPHA je asocijacija za testiranje niskonaponskih ureñaja.
14
IP STEPEN ZAŠTITE
IP oznaka se odnosi na stepen zaštite koji pruža oklop ureðaja. Ova oznaka daje
podatke o stepenu zaštite u odnosu na čvrste objekte (ljudi, oruña, prašina i.t.d.) kao i u odnosu na vodu. Stepen
zaštite je označen brojevima nakon oznake IP čiija se objašnjenja nalaze u tabeli ispod.
I karakteristični broj
Oprema je zaštićena od prodora
čvrstog tela.
0
1
2
3
4
5
6
48
(nezaštićen)
prečnik > 50 mm
prečnik > 12,5 mm
prečnik > 2,5 mm
prečnik > 1,0 mm
zaštićen od prašine
potpuno zaštićen od najfinije
prašine
II karakteristični broj
Osoblje je zaštićeno od kontakta sa Oprema je zaštićena od prodora
aktivnim delovima ureñaja.
vode bez oštećenja.
(nezaštićen)
dlanovi
prst
Ø 2.5 mm alat
Ø 1 mm žica
Ø 1 mm žica
Ø 1 mm žica
0
1
2
3
4
5
6
7
8
(nezaštićen)
Vertikalno padanje vode
Padanje vode (15° ugao)
Kiša
Zapljuskivanje vodom
Mlaz vode
Snažni mlaz vode
Privremeno potapanje
Dugotrajno potapanje
Download

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i 12 13 14