www.geminox.sk
Katalóg a cenník
Február 2013
Kondenzačné kotly
MENEJ ENERGIE. MENEJ EMISIÍ. VIAC POHODLIA.
Bytové stanice
Zásobníky vody
Solárne systémy
vykurovacia technika
procom • katalóg cenník – február 2013
1
Tradícia a filozofia
Spoločnosť BOSH Thermotechnologie, s. a. s., so sídlom vo Francúzsku, ktorá je výrobcom kondenzačných kotlov Geminox sa radí
medzi popredných výrobcov vykurovacej techniky v Európe. Svoje krédo „high technology heating“ sa snaží napĺňať už viac ako 30 rokov
svojím zameraním na vývoj a výrobu kondenzačnej vykurovacej techniky, ktorá v porovnaní s tradičnými produktami v tejto oblasti ponúka svojím užívateľom oveľa efektívnejšie využitie energie potrebnej na vykurovanie. Špičkovú kvalitu je samozrejme možné garantovať len
vďaka použitým najkvalitnejším materiálom ako aj nadčasovým technologickým riešeniam.
Značka Geminox, jedna z prvých, ktoré vyvinuli technológie zamerané na šetrenie energie a ohľaduplné voči životnému prostrediu, ako je
technológia využívajúca kondenzáciu, celkom prirodzene venuje pozornosť technológiám, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie.
V súčasnosti sa značka Geminox ešte aktívnejšie snaží rozvíjať kompletnú ponuku riešení
spájajúcich vysoké výkony, úsporu energie a ekologické povedomie.
Cieľom Geminox-u je poskytnúť vám každodenné pohodlie a zároveň zachovať životné
prostredie pre ďalšie generácie.
MENEJ ENERGIE. MENEJ EMISIÍ. VIAC POHODLIA.
Toto označenie patrí ekologickým a energeticky najhospodárnejším
riešeniam Geminoxu.
Toto označenie je zárukou:
•
•
•
zariadenia s optimálnym výkonom a technológiou, ktorá umožňuje výrazné zníženie spotreby energie v porovnaní
s bežnými kotlami alebo použitie prírodných obnoviteľných zdrojov energie;
koncepcie vychádzajúcej z trvácnych a recyklovateľných materiálov ako nehrdzavejúca oceľ, v čom je Geminox skutočným
odborníkom. Tento materiál sa ľahko triedi a recykluje, a to podporuje trvalo udržateľný rozvoj;
postupu výroby, ktorý integruje maximálne ohľaduplný prístup k životnému prostrediu, napr. lakovacia linka
v továrni je projektovaná tak, aby sa čo najviac obmedzil negatívny dosah na životné prostredie.
Geminox sa zaväzuje, že bude pokračovať vo svojej snahe navrhovať čo najekologickejšie riešenia.
2
procom • katalóg cenník – február 2013
Účinnosť viac ako 109 % vďaka využitiu
princípu kondenzácie
Spaľovaním zemného plynu alebo propánu vzniká horením vodíku, ktorý je obsiahnutý v týchto plynoch, určité množstvo vodnej pary, ktorá spolu s oxidom uhličitým tvorí spaliny horenia. Pokiaľ sa tieto spaliny podarí ochladiť, dôjde ku
kondenzácii obsiahnutej vodnej pary a k uvoľneniu kondenzačného tepla. Týmto spôsobom je možné dodatočne získať
až 11 % účinnosti. Predpokladom je dokonalá technológia využívajúca uzatvorenú spaľovaciu komoru, pretlakové spaľovanie a špeciálny kondenzačný výmenník.
Plynové kondenzačné kotly Geminox s unikátnym riešením technických parametrov zaručujú päť stupňov úspor
plynu.
Prvý stupeň spočíva v kondenzácii, pri ktorej je zúžitkovaná i tá časť tepla, ktorá u konvenčných atmosférických kotlov
inak uniká do komína. Toto dodatočne získané teplo je využité na predohrev vratnej vody z ÚK.
Druhým stupňom je optimalizácia procesu spaľovania v celom výkonovom rozsahu kotla. Patentovaný kruhový horák
s predzmiešavaním plynu so vzduchom zabezpečuje vysokú účinnosť spaľovania s minimálnym obsahom škodlivín.
Tretím stupňom je adaptabilná ekvitermická regulácia integrovaná v riadiacej jednotke kotla Siemens LMU / LMS, ktorá
zabraňuje zbytočnému vychladeniu stien objektu, optimalizuje tepelnú pohodu v dome a zvyšuje účinnosť celej vykurovacej sústavy. Nadštandardnú úsporu ponúka pripojenie solárnych kolektorov. Riadiaca jednotka LMS je pripravená
na jednoduché rozšírenie vykurovacieho systému aj o ďalšie alternatívne zdroje.
Štvrtým stupňom je inteligentné riadenie otáčok nízkoenergetického obehového čerpadla triedy A (THRs). Táto funkcia
výrazne znižuje teplotu vratnej vody v prechodných obdobiach a tým razantne rozširuje pásmo využitia kondenzácie.
Nezanedbateľné je aj celkové zníženie spotreby elektrickej energie.
Piaty, najdôležitejší stupeň reprezentuje široká lineárna modulácia, umožňujúca rovnomerné vykurovanie objektu
bez zbytočného cyklovania kotla. Nie je žiadnym tajomstvom, že počas ¾ vykurovacej sezóny plne postačuje 15–50 %
nominálneho výkonu kotla. Všetky bežné kotly, na ktorých nie je možné znížiť výkon na tieto hodnoty pri zachovaní
garantovanej účinnosti, sa teda stávajú na ¾ vykurovacej sezóny značne neekonomickými. Jednou z najsilnejších devíz
kondenzačných kotlov Geminox je práve schopnosť pracovať s maximálnou účinnosťou a bez cyklovania aj pri najbežnejších vonkajších teplotách v rozmedzí 5–15 ˚C. Táto prednosť sa najvýraznejšie prejavuje v moderných rodinných domoch.
Dnešné novostavby majú obvykle tepelnú stratu okolo 10 kW. Podľa vyššie uvedených, v praxi overených zásad je teda
potrebné na bežnú prevádzku takéhoto domu dosiahnuť štartovací výkon kotla menší než 3 kW. Pokiaľ nie je tento parameter splnený a kotol je prevádzkovaný mimo svoj pracovný rozsah, začína tzv. cyklovať. Štandardné kotly so štartovacím
výkonom okolo 6–8 kW absolvujú takýchto vypnutí a zapnutí až 40 000 ročne. Toto číslo vyzerá značne nevierohodne, ale
po prepočte na vykurovacie dni v roku to predstavuje jeden štart kotla každých 10 minút. Z praxe ale vieme, že ani minútové intervaly nie sú výnimkou. Správne zvolený kondenzačný kotol Geminox nevykáže v novostavbe viac než
4 000 štartov ročne. Aj laikovi musí byť jasné, aký záver možno z týchto údajov vyvodiť.
procom • katalóg cenník – február 2013
3
Zásady výberu kotla
vykurovacia technika
Geminox – tradícia a filozofia...........2
Sortiment kondenzačných
kotlov Geminox...................................5
Prehľad modelov ZEM......................6
Kondenzačné kotly ZEM....................7
Regulačný systém
kondenzačných kotlov ZEM..............8
Akciové zostavy ZEM.........................9
Aby sme vybrali ten správny kotol, ktorý ponúkne maximálny
komfort a ekonomickú prevádzku spolu s optimálnym technic‑
kým riešením, musíme poznať presnú odpoveď aspoň na tieto
tri základné otázky:
1. Aká je reálna tepelná strata objektu?
Napríklad pri dome s tepelnou stratou 12 kW by mal byť minimálny výkon kotla nižší než 3 kW a maximálny aspoň 12 kW. Pri dnes
už celkom bežných novostavbách so stratou nižšou ako 8 kW je
potrebné zvoliť kotol s minimálnym výkonom nižším než 2 kW.
Minimálny výkon výrazne ovplyvňuje ekonomiku prevádzky (potlačenie cyklov), maximálny výkon zaisťuje komfort vykurovania
a prípravy teplej vody.
2. Aký druh vykurovacieho systému bude inštalovaný?
Pokiaľ pôjde o jednoduchý vykurovací systém (radiátory alebo
podlahové kúrenie), je vhodným riešením kotol ZEM so základnou
reguláciou.
V prípade kombinovaného vykurovacieho systému (radiátory
a podlahové kúrenie) je optimálnym riešením kotol THRs v prevedení DC so základnou reguláciou.
Pre zložitejšie vykurovacie systémy s cudzím zdrojom tepla alebo
s viacerými vykurovacími okruhmi použijeme kotol THRs v prevedení C a vhodnou reguláciou z radu Albatros RVS.
3. Aká bude spotreba teplej vody a ako bude ohrievaná?
Pre jednogeneračné bývanie sú obvyklé objemy zásobníka
48 – 75 litrov pre jednu kúpelňu alebo sprchový kút a 120 litrov pre
dve kúpeľne.
Pre dvojgeneračné bývanie s jednou kúpeľňou na byt je žiadúci
objem zásobníka aspoň 150 litrov.
V prípade nadštandardného objemu vane je požadovaný minimálny objem zásobníka aspoň 50 % z objemu vane (napr. pre vaňu
s objemom 300 litrov je minimálny objem zásobníku 150 litrov,
odporúčaný potom 200 litrov).
Pokiaľ bude teplá voda ohrievaná v solárnom zásobníku, je potrebné minimálny objem zásobníka aspoň zdvojnásobiť.
4
S výberom toho správneho kotla Vám radi poradia naši odborníci,
preto neváhajte kontaktovať svojho najbližšieho predajcu.
procom • katalóg cenník – február 2013
Solárne sety Gemelios
s kotlom ZEM.....................................9
Prehľad modelov THRs.................. 10
Kondenzačné kotly THRs................12
Kondenzačné kotly THRs DC...........14
Regulačný systém
kondenzačných kotlov THRs.......... 16
Akciové zostavy THRs.................... 18
Solárne sety Gemelios
s kotlom THRs................................. 20
BIONIBAL.......................................... 21
Špeciálne akciové zostavy
– kaskáda kotlov THRs................... 22
Bytové odovzdávacie stanice
MODUSAT......................................... 23
Celonerezové nepriamoohrevné
zásobníky TV – BS/ MS................... 24
Celonerezové solárne
zásobníky TV – AQUALIOS............. 25
Spalinové systémy.......................... 26
Zoznam obchodných
a montážnych partnerov................ 28
Sortiment kondenzačných kotlov Geminox
Model
menovitý
výkon
Prevedenie
[kW]
N – nástenný
S – stacionárny
Možnosť
pripojenia
extern.
zásobníka TV
Integrovaný zásobník
TV
N – nepriamoohrevný
V – vrstvený
Možnosť
rozšírenia
regulácie
o riadenie
2. vyk. okruhu
Štandardne dva
vykurovacie okruhy
hydraulika &
regulácia
ZEM 2‑17 C
2,4 – 17,2
N
•
–
–
–
ZEM 2‑17 M 50 V
2,4 – 17,2
N
–
N – 42 l
–
–
ZEM 2‑17 M 50 H
2,4 – 17,2
N
–
V – 42 l
–
–
ZEM 5‑25 C
5,0 – 25,2
N
•
–
–
–
ZEM 5‑25 SEP
5,0 – 25,2
N
prietokový ohrev
–
–
–
THR s 1 ‑10 C
0,9 – 9,3
N
•
–
•
–
THR s 1 ‑10 DC
0,9 – 9,3
N
•
–
–
•
THR s 1 ‑10 B 120 DC
0,9 – 9,3
S
–
N – 120 l
–
•
THR s 2 ‑17 C
2,5 – 17,4
N
•
–
•
–
THR s 2 ‑17 M 75 H / V
2,5 – 17,4
N
–
N – 75 l
•
–
THR s 2 ‑17 DC
2,5 – 17,4
N
•
–
–
•
THR s 2 ‑17 M 75 H DC
2,5 – 17,4
N
–
N – 75 l
–
•
THR s 2 ‑17 B 120
2,5 – 17,4
S
–
N – 120 l
•
–
THR s 2 ‑17 B 120 DC
2,5 – 17,4
S
–
N – 120 l
–
•
THR s 5 ‑25 C
5,0 – 24,5
N
•
–
•
–
THR s 5 ‑25 DC
5,0 – 24,5
N
•
–
–
•
THR s 10 ‑35 C
10 – 34
N
•
–
•
–
THR s 10 ‑50 C
10 – 48,7
N
•
–
•
–
•
štandardná výbava
–
nedodáva sa
Legenda označenia kotlov:
C
jednookruhový kotol sólo (len na vykurovanie
s možnosťou pripojenia externého zásobníka TV)
DC
dvojokruhový kotol sólo (len typ THRs)
SEP
prietokový ohrev TV
M 50 H integrovaný vrstvený nerezový zásobník 42 litrov
(horizontálne prevedenie)
M 50 V integrovaný nepriamoohrevný nerezový zásobník 42 litrov
(vertikálne prevedenie)
M 75 H integrovaný nepriamoohrevný nerezový zásobník 75 itrov
(horizontálne prevedenie)
M 75 V integrovaný nepriamoohrevný nerezový zásobník 75 litrov
(vertikálne prevedenie)
B 120 integrovaný nepriamoohrevný nerezový zásobník 120 litrov
(stacionárne prevedenie)
procom • katalóg cenník – február 2013
5
Prehľad modelov
kondenzačných kotlov ZEM
MENEJ ENERGIE. MENEJ EMISIÍ. VIAC POHODLIA.
ZEM C (SEP)
ZEM M 50 V
ZEM M 50 H
ZEM 2-17 C
ZEM 2-17 M 50 V
ZEM 2-17 M 50 H
Kotol s výkonovým rozsahom 2,3–17,3 kW
je určený predovšetkým pre vykurovanie
objektov po rekonštrukcii (zateplenie, výmena okien), ale i novostavieb s jedným vykurovacím okruhom (radiátory alebo podlahové
vykurovanie) a tepelnou stratou do 17 kW.
Kotol s výkonovým rozsahom
2,3–17,3 kW je určený predovšetkým pre
vykurovanie objektov po rekonštrukcii
(zateplenie, výmena okien), ale i novostavieb
s jedným vykurovacím okruhom (radiátory
alebo podlahové vykurovanie) a tepelnou
stratou do 17 kW.
Kotol s výkonovým rozsahom
2,3–17,3 kW je určený predovšetkým pre
vykurovanie objektov po rekonštrukcii
(zateplenie, výmena okien), ale i novostavieb
s jedným vykurovacím okruhom (radiátory
alebo podlahové vykurovanie) a tepelnou
stratou do 17 kW.
Príprava teplej vody je riešená
v integrovanom nerezovom zásobníku
s objemom 50 l.
Príprava teplej vody je riešená
v integrovanom nerezovom vrstvenom
zásobníku s objemom 42 l, ktorý dosahuje
vďaka technológii ohrevu vody v doskovom
výmenníku a jej ukladaniu vo vrstvách
lepších parametrov než klasický zásobník.
Prípravu teplej vody možno riešiť voliteľným
externým zásobníkom.
Ide o optimálnu voľbu nástenného
kondenzačného kotla so štandardným
vybavením spĺňajúcim vysoké nároky na
ekonomiku prevádzky.
ZEM 5-25 C
Kotol je vďaka svojim kompaktným
rozmerom a elegantnému dizajnu vhodný
pre umiestnenie v interiéri a poskytuje
komfortnú prípravu teplej vody pre jednu
kúpeľňu so sprchou alebo menšou vaňou.
Kotol s výkonovým rozsahom 5,0–25,2 kW
je určený pre vykurovanie starších objektov
s jedným vykurovacím okruhom a tepelnou
stratou do 25 kW.
Kotol umožňuje spoľahlivú prevádzku na
starších vykurovacích systémov a je preto
ideálnym riešením pre generačné výmeny
neekonomických nástenných spotrebičov
z 90. rokov.
ZEM 5-25 SEP
Kondenzačný kotol s prietokovým ohrevom
TV je určený najmä do objektov s malou
požiadavkou na komfort TV.
procom • katalóg cenník – február 2013
Kotol je vďaka svojim kompaktným
rozmerom a elegantnému dizajnu vhodný
pre umiestnenie v interiéri a poskytuje veľmi
komfortnú prípravu teplej vody pre jednu
kúpeľňu so sprchou a štandardnou vaňou.
Kotol s vrstveným zásobníkom nie je vhodný
do oblastí s tvrdou vodou, pretože doskový
výmenník je všeobecne náchylný na rýchle
zanášanie vodným kameňom.
Prípravu teplej vody možno riešiť voliteľným
externým zásobníkom.
6
ZEM SET
ZEM SET
Zostava kotla s externým smaltovaným
zásobníkom teplej vody OKC s objemom
120 litrov je optimálnou voľbou pre
vykurovanie rodinných domov a komfortnú
prípravu teplej vody pre dve samostatné
kúpeľne. V prípade nadštandardných
požiadaviek na množstvo teplej vody je
možné použiť zostavu so smaltovaným
zásobníkom OKC s objemom 160 litrov.
ZEM INOX SET
Zostava kotla s externým nerezovým
zásobníkom teplej vody MS s objemom
120 litrov je optimálnou voľbou pre
vykurovanie rodinných domov a komfortnú
prípravu teplej vody pre dve samostatné
kúpeľne. V prípade nadštandardných
požiadaviek na množstvo teplej vody
je možné použiť zostavu s nerezovým
zásobníkom BS s objemom 150 litrov.
Kondenzačné kotly ZEM
1
Optimálne riešenie základných aplikácií
2
3
Súčasné ceny plynu posunuli použitie kondenzačnej techniky aj do tých
aplikácií, v ktorých to bolo ešte pred nedávnom nemysliteľné. Kondenzačné
kotly rôznej technickej i kvalitatívnej úrovne začali húfne nahrádzať
dosluhujúce klasické nástenné spotrebiče, ktoré boli inštalované pri
plošnej plynofikácii v 90. rokoch. Ďalšou novo otvorenou oblasťou sa stala
hromadná výstavba.
4
Pre tieto a im podobné aplikácie je určený rad kondenzačných kotlov
strednej triedy ZEM. Tieto kotly sú vynikajúcou alternatívou všade tam, kde
nemožno využiť všetky funkcie typového radu kondenzačných kotlov THRs.
Kotly ZEM sú osadené zjednodušeným variantom riadiacej jednotky
Siemens LMU 34, ktorý je určený iba na jeden priamy vykurovací okruh.
Použitie tejto jednotky v kombinácii s 3-rýchlostným obehovým čerpadlom
umožnilo výrazné zníženie ceny kotla pri zachovaní všetkých konštrukčných
predností kondenzačnej techniky Geminox. V riadiacej jednotke LMU 34
je integrovaná adaptabilná ekvitermická regulácia, ktorá optimalizuje
tepelnú pohodu vo vykurovanom objekte a výrazne sa podieľa na vysokej
ekonomike prevádzky kotlov ZEM.
1
nerezový kruhový horák s predzmiešavaním
2
ventilátor s riadenými otáčkami a tlmičom hluku
3
nerezový veľkoplošný výmenník
4
riadiaca jednotka Siemens LMU 34
Prednosti
veľmi jednoduchá obsluha
veľmi jednoduchá montáž
nový kónický celonerezový kondenzačný výmenník
podľa európskej normy 92/ 42/ CEE sú kotly ZEM zaradené
do triedy * * * * energetickej účinnosti
široký rozsah modulácie od 20 – 100 % výkonu
(15 – 100 % pre ZEM 2‑17 C)
komfort najvyššej triedy – integrovaná regulácia Siemens
LMU 34 obsahuje adaptívnu ekvitermickú reguláciu – veľmi úsporná prevádzka
účinnosť až 109,5 % podľa EN 92/ 42 CEE – úspora plynu
25 – 40 %
nízka hodnota emisií NOx (trieda 5) a CO (max. 20 mg/ m3)
dlhá životnosť: významné zníženie spínacích cyklov
jednoduchá údržba
univerzálnosť – možnosť odvodu spalín komínom alebo
systémom TURBO
sériová príprava na pripojenia externého zásobníka TV
– zabudovaný 3‑cest. ventil + riadiaca elektronika, resp.
sekundárny doskový výmenník TV (ZEM 5‑25 SEP) s mikroakumuláciou
integrovaný 42 l celonerezový zásobník buď vrstvený
(ZEM 2‑17 M 50 H) alebo nepriamohrevný (ZEM 2‑17 M 50 V)
Záruka
Nerezové
verzie na zemný plyn a propán
časti
rokov
kotla
(2‑17 kW len ZP)
5
procom • katalóg cenník – február 2013
7
Štandardná výbava ZEM C
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vysokoúčinný kónický kondenzačný výmenník s rebrovanou
rúrkovnicou z austenitickej nerezovej ocele triedy 318 FT
celonerezový kruhový modulačný horák s predzmiešavaním
s nízkymi emisiami NOx
kontrola horenia ionizáciou
ventilátor 230 V s premenlivými otáčkami a s vysokúčinným
tlmičom hluku
plynová armatúra 230 V s dvomi cievkami so spätnou väzbou na
tlak vzduchu
elektronická regulácia s permanentnou moduláciou výkonu
autoadaptívna ekvitermická regulácia
snímač vonkajšej teploty Siemens QAC 34
displej zobrazujúci prevádzkové, resp. poruchové stavy
vysokonapäťové zapaľovacie trafo
3‑rýchlostné čerpadlo
expanzná nádoba 8 l
poistný ventil 3 bary
manometer
sifón na odvod kondenzátu
vypúšťací ventil
automatický odvzdušňovač
vodná armatúra
plynová armatúra
závesná lišta
sériová príprava na pripojenia externého zásobníka TV
– zabudovaný 3‑cest. ventil + riadiaca elektronika
Kotly na vykurovanie, s prietokovým
ohrevom TV ZEM 5‑25 SEP obsahujú navyše:
• nerezový sekundárny doskový výmenník ohrevu TV s mikroakumuláciou
• obmedzovač prietoku TV
Kotly na vykurovanie, s integrovaným zásobníkom TV
ZEM 2‑17 M 50 V obsahujú navyše:
• celonerezový nepriamoohrevný zásobník TV o objeme 42 litrov
s polystyrénovou izoláciou – umiestnenie voči kotlu – pod kotlom
• termostat TV
• motor 3‑cestného ventilu
Kotly na vykurovanie, s integrovaným zásobníkom TV
ZEM 2‑17 M 50 H obsahujú navyše:
• celonerezový vrstvený zásobník TV o objeme 42 litrov s poly­
styrénovou izoláciou umiestnený vpravo vedľa kotla
• termostat TV
• nerezový sekundárny doskový výmenník ohrevu TV
• dobíjacie čerpadlo zásobníka
Regulačný systém kondenzačných kotlov ZEM
Zjednodušený regulačný systém kondenzačných kotlov
Kondenzačné kotly ZEM sú osadené zjednodušeným variantom riadiacej jednotky Siemens, ktorá
je predurčená iba pre jeden priamy vykurovací okruh a ohrev teplej vody. Použitie horákovej
automatiky LMU 34 umožnilo výrazné zníženie ceny kotla pri zachovaní všetkých bezpečnostných
funkcií, riadenia predzmiešavania modulovaného horáku a zároveň predností adaptabilnej
ekvitermickej regulácie. Tento systém regulácie obecne zabraňuje zbytočnému prechladnutiu stien
objektu a v spojení s priestorovým prístrojom QAA 73 optimalizuje tepelnú pohodu v domácnosti.
Vlastná obsluha kondenzačných kotlov ZEM je riešená predovšetkým priestorovým prístrojom
QAA 73 komunikujúcim s riadiacou jednotkou protokolom Open Therm. Prístroj umožňuje
adaptáciu vplyvom vnútornej teploty, nastavenie požadovaných teplôt a týždenných časových
programov pre vykurovanie a prípravu teplej vody.
Model
ZEM
Objed.
kód
Účinnosť
podľa dir.
92/ 42
CEE
Lineárna
modulácia
výkonu
Objem
zásobníka
%
kW
QAC 34
Snímač vonkajšej
teploty
QAA 73.2(1)10
Priestorový prístroj
Prietok
TV
30 °C
Spotreba
ZP pri
max.
výkone
Rozmery
V × Š × H
Hmotnosť
l
l/ min
m3/ h
mm
kg
€
€
voliteľný
dľa zásob.
1,86
760 × 540 × 368
37
1 650
1 980
Predajná cena
bez DPH
s DPH
2‑17 C
ZEMC4.C190
109
2,4 – 17,2
5‑25 C
ZEMC4.C100
109
5,0 – 25,2
voliteľný
dľa zásob.
3,07
760 × 540 × 368
39
1 650
1 980
5‑25 SEP
ZEMP4.C110
109
5,0 – 25,2
prietok. ohrev
13,6
3,07
760 × 540 × 368
42,3
1 750
2 100
2‑17 M 50 V
ZEMV4.C190
109
2,4 – 17,2
42
11,4
1,86
1193 × 540 × 499
72
2 350
2 820
2‑17 M 50 H ZEMH4.C19S
109
2,4 – 17,2
42
13,6
1,86
760 × 880 × 418
88
2 350
2 820
Základné príslušenstvo
52105101
kotlový adaptér ZEM s meracím otvorom pre koaxiálny odvod spalín a prívod vzduchu DN 100/ 60
31,13
37,36
52105123
kotlový adaptér ZEM s meracím otvorom pre koaxiálny odvod spalín a prívod vzduchu DN 125/ 80
83,45
100,14
52105601
centrická prechodka koaxiálna DN 100/ 60 na DN 125/ 80
24,73
29,68
W07.31709
KIT B – prepojovacia sada kotol/ zásobník
145,00
174,00
Regulácia
QAC34/ 101/ L
snímač vonkajšej teploty – v cene kotla
14,80
17,76
QAA73.210/ 101
priestorový prístroj (programovanie + snímač teploty priestoru)
159,91
191,89
Ďalšie možnosti regulácie nájdete na strane 17. Viac z ponuky odvodu spalín na stranách 26 a 27.
8
procom • katalóg cenník – február 2013
zvýhodnená cena
po celý rok
Akciové zostavy kondenzačných
kotlov ZEM, zásobníkov a regulácie
€
ZEM MEDIUM
SET 125
ZEM INOX
SET 120
EUROCOMPACT
M 50
kondenzačný kotol
ZEM 2‑17 C alebo
ZEM 5‑25 C
+ smaltovaný zásobník 120 l1
+ KIT B – prepoj. kotol/ zásobník
+ QAC 34 – snímač vonkajšej teploty
v cene kotla
+ multifunkčný izbový regulátor
QAA 73 pre ZEM
kondenzačný kotol
ZEM 2‑17 C alebo
ZEM 5‑25 C
+ nerezový zásobník MS 1202
+ KIT B – prepoj. kotol/ zásobník
+ QAC 34 – snímač vonkajšej teploty
v cene kotla
+ multifunkčný izbový regulátor
QAA 73 pre ZEM
kondenzačný kotol
s integrovaným nerezovým
zásobníkom TV (42 l)
ZEM 2‑17 M 50V alebo
ZEM 2‑17 M 50H
+ QAC 34 snímač vonkajšej teploty
v cene kotla
+ multifunkčný izbový regulátor
QAA 73 pre ZEM
PC bez DPH
PC s DPH
2 200
2 640
PC bez DPH
PC s DPH
2 600
3 120
€
úspora až 293,70 €
€
úspora až 293,70 €
PC bez DPH
PC s DPH
2 300
2 760
úspora až 251,70 €
Verzia so 150 l smaltovaným zásobníkom je k dispozícii za doplatok: 35,00 € bez DPH/ 42,00 € s DPH.
Verzia so 150 l nerezovým zásobníkom je k dispozícii za doplatok: 35,00 € bez DPH/ 42,00 € s DPH.
1
2
Solárne sety Gemelios s kotlom ZEM
Solárne zostavy GEMELIOS predstavujú moderný, vysoko účinný a ekologický spôsob celoročného zisku
tepelnej energie. Vďaka svojim špičkovým technickým parametrom môžu ušetriť až 2/ 3 nákladov potrebných na ohrev teplej vody. V dnešných moderných novostavbách, kde náklady na ohrev teplej vody predstavujú viac ako polovicu z účtu za plyn, je zabezpečenie alternatívneho spôsobu jej ohrevu
viac než zmysluplné. Solárne zostavy GEMELIOS sú tvorené vysokoúčinnými doskovými slnečnými kolektormi FKC 1SV2, alebo vákuovými trubicovými solárnymi kolektormi THERMOMAX v spojení s celonerezovými
solárnymi zásobníkmi Geminox Aqualios,
Ekologická dotácia Geminox
príslušnou solárnou reguláciou a nevyhnutnými
na
solárne zostavy až do výšky
inštalačnými a montážnymi prvkami.
700 €
Akciové solárne sety Gemelios
GEMELIOS ZEM COMFORT
GEMELIOS ZEM COMFORT PLUS
• kotol ZEM 2-17 C alebo 5-25 C
• priestorový prístroj QAA 73
• snímač vonkajšej teploty QAC 34 v cene kotla
• solárny nerezový zásobník AQUALIOS 2001
• prepojovacia sada kotol/ zásobník
• 2 × plochý kolektor FKC 1SV2
• čerpadlová skupina s integr. regulátorom
• expanzná nádrž 18 l s príslušenstvom
• teplonosná kvapalina 20 l
• termostatický zmiešavač 3/ 4“
• sada na inštaláciu na šikmú strechu2
• sada na hydraulické pripojenie
• kotol ZEM 2-17 C alebo 5-25 C
• priestorový prístroj QAA 73
• snímač vonkajšej teploty QAC 34 v cene kotla
• solárny nerezový zásobník AQUALIOS 300
• prepojovacia sada kotol/ zásobník
• 20 vákuových trubíc vrátane zberača
• čerpadlová skupina s integr. regulátorom
• expanzná nádrž 18 l s príslušenstvom
• teplonosná kvapalina 20 l
• termostatický zmiešavač 3/ 4“
• sada na inštaláciu na šikmú strechu3
• sada na hydraulické pripojenie
Cenníková cena
s DPH
Ekologická dotácia
Geminox
Dotovaná cena
s DPH
Cenníková cena
s DPH
Ekologická dotácia
Geminox
Dotovaná cena
s DPH
7 200 €
– 700 €
6 500 €
7 800 €
– 700 €
7 100 €
verzia s 300 l nerezovým solárnym zásobníkom AQUALIOS 300 je k dispozícii za doplatok 264 € s DPH
verzia pre inštaláciu na rovnú strechu je k dispozícii za doplatok 390 € s DPH
verzia pre inštaláciu na rovnú strechu je k dispozícii za doplatok 190 € s DPH
1
2
3
procom • katalóg cenník – február 2013
9
Prehľad modelov
kondenzačných kotlov THRs
THRs C (DC)
THRs M 75 H (DC)
THRs 2-17 M 75 V
MENEJ ENERGIE. MENEJ EMISIÍ. VIAC POHODLIA.
10
THRs M 75 V
THRs 1-10 C
THRs 2-17 C
THRs 5-25 C
THRs 2-17 M 75 H
THRs 1-10 DC
THRs 2-17 DC
THRs 5-25 DC
THRs 2-17 M 75 H DC
Kotol s výkonovým rozsahom
0,9–9,5 kW je určený na
vykurovanie objektov s veľmi
malou tepelnou stratou do
10 kW.
Základné prevedenie bez
prípravy teplej vody je možné
doplniť o externý zásobník
teplej vody (BS, MS, OKC)
alebo o bivalentný zásobník
a zabezpečiť tak potrebnú
predzásobu teplej vody na jej
komfortnú prípravu i pri veľmi
nízko položenom výkonovom
rozsahu kotla.
Kotol je zvyčajne využívaný
v nízkoenergetických a
pasívnych domoch a je veľmi
často aplikovaný v kombinácii
s alternatívnymi zdrojmi
energie (solárne vykurovanie,
tepelné čerpadlá, atď.)
Je držiteľom svetového
primátu v rozsahu modulácie
výkonu (10–100 %).
Kotol je tiež k dispozícii
v dvojokruhovej verzii DC.
Kotol s výkonovým rozsahom
2,3–16,9 kW je určený
na vykurovanie objektov
s tepelnou stratou do 17 kW.
Základné prevedenie bez
prípravy teplej vody je možné
doplniť o externý zásobník
teplej vody (BS, MS, OKC)
alebo o bivalentný zásobník
a zabezpečiť tak potrebnú
predzásobu teplej vody na
jej komfortnú prípravu i pri
nízko položenom výkonovom
rozsahu kotla.
Kotol je špeciálne koncipovaný
pre využitie v moderných
novostavbách rodinných
domov, kde je schopný
vďaka svojmu veľmi malému
minimálnemu výkonu
zabezpečiť optimálne
vykurovanie a tepelný komfort
bez zbytočného a energeticky
náročného cyklovania.
Kotol je tiež k dispozícii
v dvojokruhovej verzii DC.
procom • katalóg cenník – február 2013
Kotol s výkonovým rozsahom
4,8–23,9 kW je určený
na vykurovanie objektov
s tepelnou stratou od 17 do
25 kW, najmä teda klasických
rodinných domčekov a viliek.
Základné prevedenie bez
prípravy teplej vody je možné
doplniť o externý zásobník
teplej vody (BS, MS, OKC)
alebo o bivalentný zásobník
a zabezpečiť tak špičkový
komfort jej prípravy aj pre
prípad dvojgeneračného
bývania.
Kotol je tiež k dispozícii
v dvojokruhovej verzii DC.
Kotol s výkonovým rozsahom
2,3–16, 9 kW je určený
na vykurovanie objektov
s tepelnou stratou do 17 kW.
Ohrev teplej vody je
zabezpečený v integrovanom
nerezovom zásobníku
s objemom 75 l, ktorý
poskytuje komfortnú prípravu
teplej vody pre jednu kúpeľňu
so sprchou a štandardnou
vaňou.
Kotol je vďaka svojim
kompaktným rozmerom
a elegantnému dizajnu
vhodný na umiestnenie
v interiéroch a je zvyčajne
používaný v bytoch a menších
novostavbách rodinných
domov, kde je vďaka svojmu
optimálnemu výkonovému
rozsahu a vhodne zvolenej
veľkosti zásobníka teplej vody
ideálnym riešením.
Kotol THRs 2-17 M 75 H
je tiež k dispozícii
v dvojokruhovej verzii DC.
THRs SET 120 (DC)
THRs B 120 (DC)
THRs 10-35 (10-50) C
THRs 1-10 SET
THRs 2-17 SET
THRs 5-25 SET
THRs 10-35 C
THRs 1-10 SET DC
THRs 2-17 SET DC
THRs 5-25 SET DC
THRs 10-50 C
Zostava kotla s externým nerezovým zásobníkom teplej vody s objemom 120 alebo 150 litrov,
prípadne smaltovaným zásobníkom s objemom 120 alebo 160 litrov poskytuje špičkový komfort
a ekonomiku prevádzky pri použití ako v novostavbách s malou tepelnou stratou (THRs 1-10,
THRs 2-17), tak aj v klasických rodinných domoch a vilách (THRs 5-25).
Variant so 120 litrovým zásobníkom je štandardom moderného bývania v jednogeneračných
rodinných domoch.
Kotly sú tiež v ponuke v dvojokruhovej verzii DC.
THRs 2-17 B 120
THRs 1-10 B 120 DC
THRs 2-17 B 120 DC
Ohrev vody je zaistený integrovaným nerezovým zásobníkom s objemom 120 litrov, ktorý
poskytuje špičkový komfort a ekonomiku prevádzky, ako pri použití v novostavbách, tak v klasických
nezateplených rodinných domoch a vilách.
Táto priama alternatíva zostavy THRs SET je vďaka modernému dizajnu a kompaktným rozmerom
využívaná najmä na umiestnenie v interiéri.
Kompaktné zostavy s integrovaným zásobníkom teplej vody sú najžiadanejšie v dvojokruhovej verzii DC.
Kotol s výkonovým rozsahom
9,7–35,0 alebo 9,7–48,7 kW je
určený na vykurovanie väč‑
ších objektov s tepelnou stratou 25–35 kW alebo 25–49 kW,
najmä potom nadštandardných
rodinných domov, víl a objektov komerčného charakteru.
Základné prevedenie bez
prípravy teplej vody je možné
doplniť o externý nerezový
zásobník teplej vody vhodnej
veľkosti a zaistiť tak špičkový
komfort jej prípravy bez nutnosti akéhokoľvek kompromisu. Dostatočný výkon kotla
umožňuje realizovať náročné
kombinácie zapojenia bazénu,
vzduchotechniky, vlastného
vykurovania a ohrevu TV.
Kotly možno tiež spájať
do inteligentných kaskád
s komunikáciou a dosiahnuť
lineárne modulované výkonové
rozmedzie 9,7–70 kW resp.
9,7–195 kW s prednostnou
alebo súbežnou prípravou TV.
Tieto kaskády možno doplniť
o ľubovoľný počet vykurovacích
okruhov riadených integrovanou riadiacou jednotkou alebo
kompatibilnými regulárormi
Siemens RVS radu Albatros.
procom • katalóg cenník – február 2013
11
Kondenzačné kotly THRs
Pripravené aj pre najnáročnejšie aplikácie
Už štvrtá generácia kondenzačných kotlov s označením THRs (Trés Haut Rendement – veľmi vysoká
účinnosť) s riadiacou jednotkou Siemens LMS je určená všade tam, kde je dosiahnutie ideálnej tepelnej
pohody s minimálnymi prevádzkovými nákladmi jednoznačnou prioritou.
Vysoko kvalitné konštrukčné prvky kotla, ako sú napríklad patentovaný nerezový horák, nerezový
veľkoplošný výmenník alebo nerezový zásobník teplej vody, dopĺňa najmodernejšia riadiaca jednotka
Siemens LMS.
Popri štandardných spaľovacích a bezpečnostných funkciách, riadi jeden aj viac vykurovacích okruhov
vrátane prípravy teplej vody. Základným vybavením automatiky sú taktiež funkcie solárneho ohrevu,
prípadná kombinácia s alternatívnymi zdrojmi alebo riadenie kaskád.
Prednosti
podľa európskej normy 92/ 42/ CEE sú kotly THRs zaradené
do triedy * * * * energetickej účinnosti
široký rozsah modulácie od 20 – 100 % výkonu (10 – 100 %
pre THRs 1‑10)
komfort najvyššej triedy – integrovaná regulácia umožňuje pripojiť dva vykurovacie okruhy vďaka systému CLIP‑IN,
(voliteľné príslušenstvo) možnosť radiť kotly do kaskád
(využíva sa najmä pre 10‑50 C)
veľmi úsporná prevádzka – účinnosť až 109,5 % podľa
EN 92/ 42 CEE – úspora plynu 25 – 40%
nízka hodnota emisií NOx (max. 40 mg/ m3)
a CO (max. 20 mg/ m3)
12
procom • katalóg cenník – február 2013
dlhá životnosť:
–významné zníženie počtu spínacích cyklov
–použitie austenitickej nerezovej ocele 318 FT
na najexponovanejšie časti kotla
jednoduchá obsluha a údržba
univerzálnosť – možnosť odvodu spalín komínom, alebo
systémom TURBO
komfort ohrevu TV zabezpečuje integrovaný celonerezový
zásobník o objeme 75 l, s uložením buď naspodu kotla
(vertikálne prevedenie – modely „V“)
Záruka
alebo vedľa vpravo (horizontálne preNerezové
časti
vedenie – modely „H“)
rokov
kotla
5
Štandardná výbava THRs C
Plynové nástenné kondenzačné kotly THRs C len na vykurovanie, s možnosťou pripojenia externého zásobníka TV.
•
•
•
•
•
•
•
•
vysoko účinný kónický kondenzačný
výmenník s rebrovanými rúrkami
z austenitickej nerezovej ocele triedy
318 FT
celonerezový kruhový modulačný horák
s predzmiešavaním s nízkymi emisiami
NOx
kontrola horenia ionizáciou
ventilátor 230 V s premenlivými otáčkami
elektronická regulácia
s permanentnou moduláciou výkonu
snímač vonkajšej teploty Siemens QAC 34
riadiaca jednotka s mikroprocesorom
displej zobrazujúci prevádzkové, resp.
poruchové stavy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Plynové nástenné kondenzač‑
né kotly s integrovaným zásob‑
níkom TV – THRs M 75 V & H
obsahujú navyše:
vysokonapäťové zapaľovacie trafo
expanzná nádoba 8 l (okrem
THRs 10-35 C a THRs 10‑50 C, ktoré sú
dodávané bez expanznej nádoby)
nízkoenergetické čerpadlo s riadenými
otáčkami (trieda A)
sériová príprava na pripojenie externého
zásobníka (zabudovaný 3‑cest. ventil +
riadiaca elektronika)
poistný ventil 3 bary
elektronický tlakomer
sifón na odvod kondenzátu
vypúšťací ventil
vodná armatúra
plynová armatúra
•
•
•
•
celonerezový nepriamoohrevný zásobník TV o objeme 75 litrov s polystyrénovou
izoláciou – umiestnenie voči
kotlu – pod kotlom „V“ alebo
vpravo vedľa kotla „H“
termostat TV
motor 3‑cestného ventilu
expanzná nádoba 10 l „V“
a 8 l „H“
Štandardná výbava THRs B 120
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vysokoúčinný kondenzačný výmenník z nerezu
celonerezový zásobník TV objemu 120 l s polystyrénovou izoláciou
celonerezový kruhový modulačný horák s predzmieša­vaním
kontrola horenia ionizáciou
ventilátor 230 V s premenlivými otáčkami
elektronická regulácia s permanentnou moduláciou výkonu
snímač vonkajšej teploty Siemens QAC 34
riadiaca jednotka s mikroprocesorom
displej zobrazujúci prevádzkové, resp. poruchové stavy
vysokonapäťové zapaľovacie trafo
nízkoenergetické čerpadlo s riadenými otáčkami (trieda A)
Model
THRs
1-10 C
Objed.
kód
ZTSC4.C151
Účinnosť
podľa
dir.
92/ 42CEE
Lineárna
modulácia
výkonu
Objem
zásobníka
%
kW
109
0,9 – 9,5
expanzná nádoba 18 l
3‑cestný ventil
ntc snímač TV
poistný ventil 3 bary
elektronický tlakomer
sifón na odvod kondenzátu
vypúšťací ventil kotla a zásobníka
príprava na cirkulačné potrubie
vodná armatúra
plynová armatúra
výškovo nastaviteľné nožičky
Prietok
TV
30 °C
Spotreba
ZP pri
max.
výkone
Rozmery
V × Š × H
Hmot‑
nosť
l
l/ min
m3/ h
mm
kg
€
€
voliteľný
–
1,05
760 × 540 × 361
63
2 200
2 640
Predajná cena
bez DPH
s DPH
2-17 C
ZTSC4.C191
109
2,3 – 16,9
voliteľný
–
1,79
760 × 540 × 361
63
2 200
2 640
5-25 C
ZTSC4.C101
109
4,8 – 23,9
voliteľný
–
2,59
760 × 540 × 361
63
2 200
2 640
10‑35 C
ZTSC4.C140
109
9,5 – 33
voliteľný
–
3,75
765 × 760 × 361
78
2 750
3 300
10-50 C
ZTSC4.C120
109
9,7 – 48,7
voliteľný
–
5,29
765 × 760 × 361
78
2 850
3 420
2-17 M 75 V
ZTSM4.C191
109
2,3 – 16,9
75
11,5
1,79
1500 × 540 × 467
114
2 800
3 360
2-17 M 75 H
ZTSH4.C191
109
2,3 – 16,9
75
11,5
1,79
760 × 1000 × 467
114
2 800
3 360
2‑17 B 120
ZTSO4.C191
109
2,3 – 16,9
120
17
1,79
1745 × 600 × 660
141
3 300
3 960
Základné príslušenstvo
52105121
adaptér odťahu spalín 80/ 125 THRs ( povinné príslušenstvo v cene kotla THRs)
70,50
84,60
W07.43804
KIT BS – prepojovacia sada kotol THRs do 25 kW/ zásobník TV
144,00
172,80
W07.31709
KIT B – prepojovacia sada kotol THRs nad 25 kW/ zásobník TV
145,00
174,00
procom • katalóg cenník – február 2013
13
Kondenzačné kotly THRs DC
Komplexné riešenie pre moderné rodinné domy
Samostatnou stratégiou v ponuke vysoko úsporných kondenzačných kotlov Geminox je unikátny model THRs DC.
Názov THRs je odvodený z francúzskeho Trés Haut Rendement = veľmi vysoká účinnosť, v spojení s najmodernejšou riadiacou jednotkou
Siemens LMS. Označenie DC znamená Double Circuit = dva okruhy.
Dlhoročné skúsenosti výrobcu spojené s dôsledným prieskumom trhu a trvalou starostlivosťou o zákazníkov umožnili vyvinúť výrobok,
ktorý úspešne spĺňa všetky nároky na moderné bývanie v rodinnom dome.
Kotol THRs DC je plne vybavený všetkými potrebnými hydraulickými a regulačnými prvkami vrátane kabeláže. Má zhodnú veľkosť
so svojím štandardným variantom určeným pre klasické jednookruhové vykurovanie a je teda veľmi kompaktný.
Toto riešenie prináša mnoho výhod, napríklad elegantný vzhľad, malé rozmery, urýchlenie montáže, elimináciu prípadných montážnych
chýb. Zároveň znemožňuje použitie nevhodných hydraulických prvkov, ako obľúbené zmiešavacie rozdeľovače pre okruh podlahového
vykurovania riadené termostatickou hlavicou. Vzhľadom na svoju konštrukciu nie sú tieto rozdeľovače v kombinácii s kvalitnými
kondenzačnými kotlami vôbec schopné plniť svoju funkciu.
Popis zapojenia kotla THRs DC
1. prívod plynu
2. výstup zmiešavaného vykurovacieho okruhu
(podlahové vykurovanie)
3. spiatočka zmiešavaného vykurovacieho okruhu
(podlahové vykurovanie)
4. spiatočka ohrevu zásobníka teplej úžitkovej vody
5. výstup ohrevu zásobníka TV
6. výstup priameho vykurovacieho okruhu (radiátory)
7. spiatočka priameho vykurovacieho okruhu
10.
11.
12.
13.
14.
(radiátory)
8. pripojenie externej expanznej nádoby (voliteľné
9.
príslušenstvo)
prepad poistného ventilu
Toto riešenie, ktoré nemá na európskom
trhu konkurenciu, prináša veľa výhod,
medzi ktoré patrí najmä elegantný
design a kompaktné rozmery, ako aj
urýchlenie a zlacnenie montážnych prác
a samozrejme aj elimináciu prípadných
montážnych chýb.
14
procom • katalóg cenník – február 2013
15.
15
odvod kondenzátu
prestupy elektro
modulované čerpadlo
priameho vykurovacieho
okruhu a okruhu TV
3-rýchlostné čerpadlo
zmiešavaného vykurovacieho
okruhu
3-cestný ventil zmiešavaného
vykurovacieho okruhu so
servopohonom
riadiaca jednotka Siemens LMS
s rozširujúcim Clip-in modulom
14
12
13
11
1
2
10
3
4
5
6
9
7
8
Prednosti
vykurovanie priameho vykurovacieho okruhu (obvykle radiátory)
vykurovanie zmiešavaného vykurovacieho okruhu (obvykle podlahové
vykurovanie) pričom oba okruhy sú od seba nezávislé
príprava teplej úžitkovej vody v externom zásobníku
s možnosťou cirkulácie
solárny systém prípravy teplej vody
Záruka
Nerezové
časti
možnosť ohrevu bazénu bez nutnosti použitia
rokov
kotla
ďalších regulačných prvkov
5
Štandardná výbava THRs DC
Štandardná výbava THRs B 120 DC
Kotol je oproti THRs C vybavený navyše
týmito komponentami:
Kotol THRs B 120 DC je oproti THRs B 120 vybavený
navyše týmito komponentami:
•
čerpadlo pre druhý okruh
•
čerpadlo pre druhý okruh
•
príprava na pripojenie expanznej nádrže
(montážny rám s integrovanou 18 l expanznou nádržou
dodávaný ako voliteľné príslušenstvo)
•
modul pre riadenie druhého vykurovacieho okruhu
Siemens AGU 2500 (CLIP‑IN)
•
komponenty pre hydraulické pripojenie druhého
okruhu
•
kotol Geminox THRs B 120 je plne vybavený
všetkými potrebnými hydraulickými
a regulačnými prvkami vrátane kabeláže.
Je veľmi kompaktný a možno ho nainštalovať
prakticky všade.
•
kotol THRs DC je plne vybavený všetkými
potrebnými hydraulickými a regulačnými prvkami
vrátane kabeláže aj pre druhý okruh. Má veľkosť zhodnú
so štandardným variantom THRs C a je teda
veľmi kompaktný.
Model
THRs DC
Objed.
kód
Účinnosť pri
tepelnom
spáde 40/ 30
Lineárna
modulácia
výkonu
Spotreba ZP
pri max.
výk.
Objem
zásobníka
%
kW
m / h
l
3
Rozmery
V × Š × H
mm
Hmot‑
nosť
kg
Predajná cena
bez DPH
s DPH
€
€
1‑10 DC
ZTSC4.C15D
109
0,9 – 9,5
1,09
–
760 × 540 × 361
63
2 700
3 240
2‑17 DC
ZTSC4.C19D
109
2,3 – 16,9
1,79
–
760 × 540 × 361
63
2 700
3 240
5‑25 DC
ZTSC4.C10D
109
4,8 – 23,9
2,59
–
760 × 540 × 361
63
2 700
3 240
2‑17 M 75 H DC
ZTSH4.C19D
109
2,3 – 16,9
1,79
75
760 × 1000 × 467
78
3 300
3 960
1‑10 B 120 DC
ZTSO4.C15D
109
0,9 – 9,5
1,09
120
1745 × 600 × 660
147
3 800
4 560
2‑17 B 120 DC
ZTSO4.C19D
109
2,3 – 16,9
1,79
120
1745 × 600 × 660
147
3 800
4 560
70,50
84,60
Základné príslušenstvo
52105121
adaptér odťahu spalín 80/ 125 THRs (povinné príslušenstvo v cene kotla THRs)
W07.43804
KIT BS – prepojovacia sada kotol THRs do 25 kW/ zásobník TV
144,00
172,80
Y07.34082
montážny rám s integrovanou expanznou nádržou 18 l pre THRs C DC
195,00
234,00
Y07.34021
montážny rám s integrovanou expanznou nádržou 18 l pre THRs 2‑17 M 75 H DC
220,00
264,00
procom • katalóg cenník – február 2013
15
Regulačný systém kondenzačných kotlov THRs
Bezdrôtové periférie
bezdrôtový
prijímač
QAA 78
bezdrôtový
multifunkčný
priestorový prístroj
QAC 34
snímač vonkajšej
teploty
QAA 58
bezdrôtový
priestorový
prístroj
+
AVS 13
bezdrôtový vysielač
pre vonkajší snímač
QAC 34
snímač vonkajšej
teploty
Servisný nástroj
QAA 75
multifunkčný
priestorový prístroj
QAA 55
priestorový
prístroj
Rozširujúce Clip-In moduly
AGU 2.550
možnosť až 3 modulov
QAA 55
QAA 75
voliteľné príslušenstvo pre druhý
vykurovací okruh pri verziách THRs DC
Komunikačný modul
OCI 345
zabudovateľný modul
OCI 700
Regulátory RVS
Web server
RVS 43.345
ekvitermický regulátor
OZW 672
Riadiaca jednotka Siemens LMS
Najmodernejší regulačný systém kondenzačných kotlov
Na riadenie kondenzačných kotlov Geminox THRs je využívaná výhradne špičková regulačná technológia. Štvrtá generácia kotlov Geminox
využíva najmodernejšie regulačné technológie firmy Siemens – horákovú automatiku LMS 14. Riadiaca jednotka ponúka popri spaľovacích
a bezpečnostných funkciách tiež ekvitermické riadenie vykurovacích okruhov v kombinácii s klasickým aj solárnym ohrevom TV.
Komfortné a intuitívne ovládanie zabezpečuje široká ponuka priestorových prístrojov. Najžiadanejším typom je multifunkčný prístroj
QAA 75 s veľkým podsvieteným displejom, ktorý umožňuje plnohodnotnú obsluhu ako na ovládacom paneli kotla. Pri typovom
rade Geminox THRs DC je možné jeden priestorový prístroj umiestniť do referenčnej miestnosti s podlahovým vykurovaním a druhý
do priestoru s radiátormi.
Častým problémom je vybrať vhodné miesto pre umiestnenie priestorového regulátora. Tento problém rieši široká ponuka bezdrôtových
periférií. Vhodnou voľbou je bezdrôtový multifunkčný priestorový prístroj QAA 78 spolu s bezdrôtovým vonkajším snímačom.
Základné vybavenie riadiacej jednotky v kotly THRs ponúka ekvitermickú reguláciu jedného vykurovacieho okruhu a kombináciu
klasického a solárneho ohrevu TV v zásobníku. Kondenzačný kotol typu THRs DC ovláda dva vykurovacie okruhy pomocou základnej
riadiacej jednotky a jedného rozširujúceho modulu. Základná riadiaca jednotka v kotly THRs dokáže ovládať aj zložitejšie vykurovacie
systémy. V tomto prípade je nutné jednotku doplniť o ďalšie Clip-In moduly, ktorými je možné riadiť až tri zmiešavané vykurovacie okruhy,
ohrev bazénu či vzduchotechnický systém.
Jednotka LMS je pripravená na riadenie sústav kombinujúcich rôzne zdroje tepla, ako je napríklad tepelné čerpadlo, solárny systém
na vykurovanie, kotol na tuhé palivá, krbová vložka atď. Základné vybavenie riadiacej jednotky obsahuje aj reguláciu na riadenie kaskád,
stačí každý kotol doplniť komunikačným modulom. Pokiaľ je vykurovací systém natoľko obsiahly, že sú vyčerpané všetky možnosti
riadiacej jednotky Siemens LMS, môžeme ju ďalej rozšíriť o ďalšie ekvitermické regulátory Siemens RVS radu Albatros.
16
procom • katalóg cenník – február 2013
web server – diaľkové ovládanie vykurovacieho systému cez internet
Ideálny nástroj na pohodlnú kontrolu a ovládanie regulačného systému kotla z akéhokoľvek miesta na zemi cez webový prehliadač.
V prípade chyby je alarm odoslaný e-mailom vopred definovaným príjemcom.
Web server OZW 672 ponúka užívateľovi
možnosť vzdialeného ovládania a príjem
poruchových hlásení cez internet pomocou
PC alebo Smartphonu. Uvedenie do prevádzky
a ovládanie sú veľmi jednoduché. Nakoľko je priamo
v OZW 672 integrovaný Web server, stačí v dome
webserve
r
mať len internetové pripojenie. Ak sa OZW 672
prepojí s riadiacou jednotkou kotla, všetky zmeny
LMS14.0
01A236
nastavenia sa automaticky preberajú a sú ihneď
k dispozícii online.
Číslo tovaru
Predajná cena €
REGULÁTORY Siemens KU KONDENZAČNÝM KOTLOM GEMINOX THRs
bez DPH
s DPH
Základná ekvitermická regulácia kotla
Ovládanie kotla regulátormi s drôtovým prepojením
QAC34/ 101/ L
Snímač vonkajšej teploty (sériová dodávka s kotlom)
14,80
17,76
QAA55.110/ 101
Izbový prístroj (len korekcia teploty a snímač priestorovej teploty) s jednoduchým displejom
87,78
105,34
QAA75.611/ 501
Multifunkčný izbový prístroj s podsvieteným displejom
181,41
217,69
Bezdrôtové ovládanie kotla
AVS71.390/ 109
Modul rádiovej komunikácie
75,53
90,64
QAA58.110/ 101
Izbový prístroj (len korekcia teploty a snímač priestorovej teploty) s jednoduchým displejom
98,40
118,08
QAA78.610/ 501
Multifunkčný izbový prístroj s podsvieteným displejom s rádiovým pripojením
196,22
235,46
AVS13.399/ 101
Sada vonkajšieho snímača s rádiovým vysielačom
101,05
121,26
AVS14.390/ 101
Rádiový opakovač (repeater)
175,56
210,67
AVS71.393/ 109
Modul rádiovej komunikácie pripojiteľný na BSB zbernicu
89,00
106,80
Rozšírenie kotlovej riadiacej jednotky
Univerzálny rozširujúci modul
AGU2.550 sada
Univerzálny rozširujúci modul (sada clip-in + svorky SGU 2.550)
122,11
146,53
AGU2.110A109
Viacnásobný prepojovací kábel (možnosť zapojenia až 3 ks AGU 2.550)
15,50
18,60
Snímače ku rozširujúcemu modulu a regulátorom RVS
QAZ36.481/ 101
Káblový snímač teploty NTC 10 k, –30 až 200 °C pre solárne systémy, kábel 1,5 m
30,86
37,03
QAZ36.522/ 109
Káblový snímač teploty NTC 10 k pre montáž do jímky, 2 m
10,11
12,13
QAZ36.526/ 109
Káblový snímač teploty NTC 10 k pre montáž do jímky, 6 m
13,33
16,00
QAD36/ 101
Snímač teploty NTC 10 k príložný
22,97
27,56
Komunikačný modul sada (OCI 345.06/ 101 + plochý káblik + konektor AGP 4S.01H/ 109)
72,36
86,83
45,94
55,13
Komunikačné rozhranie
OCI345.06/ 101
Sada KASK-LMS/ 43/ 63 2 × QAD 36/ 101 (len pre kaskády)
Nadstavbové regulátory RVS (Albatros 2)
RVS43.345/ 109
Kaskáda, zmiešavaný okruh ÚK, ohrev TV, H1, MF výstup, 2 × MF vstup
247,21
296,65
RVS63.243/ 109
Kaskáda, zmiešavaný okruh ÚK, ohrev TV, H1/ 2, 3 × MF výstup, 4 × MF vstup
306,08
367,30
RVS63.283/ 109
Kaskáda, 2 zmiešavané okruhy ÚK, ohrev TV, H1/ 2, 3 × MF výstup, 4 × MF vstup
338,77
406,52
AVS75.390/ 109
Rozširujúci modul RVS (okruh ÚK, MF vstupy a výstupy) + pripojovací kábel AVS 82.490
143,61
172,33
AVS37.294/ 509
Ovládací panel (programovanie) pre montáž do rozvádzača + pripojovací kábel AVS 82.491 + plastová krytka
120,14
144,17
Diaľkové ovládanie cez INTERNET
OZW672.01.101
Web server pre jeden prístroj (BSB/ LPB)
331,09
397,30
OZW672.04.101
Web server pre štyri prístroje (BSB/ LPB)
622,18
746,62
OZW672.16.101
Web server pre šestnásť prístrojov (BSB/ LPB)
914,30
1 097,16
procom • katalóg cenník – február 2013
17
AKCIOVÉ ZOSTAVY kondenzačných kotlov
THRs, zásobníkov a regulácie
THRs MEDIUM
SET 120
THRs MEDIUM
SET 150
EUROSET
120
kondenzačný kotol
THRs 1-10 C alebo
THRs 2-17 C alebo
THRs 5-25 C
+ smaltovaný zásobník 120 l
+ KIT BS – prepojenie kotol/ zásobník
+ QAA 55* – ekvitermický izbový regulátor
+ (QAC 34 – snímač vonkajšej teploty
a komínový adaptér v cene kotla)
kondenzačný kotol
THRs 1-10 C alebo
THRs 2-17 C alebo
THRs 5-25 C
+ smaltovaný zásobník 150 l
+ KIT BS – prepojenie kotol/ zásobník
+ QAA 55* – ekvitermický izbový regulátor
+ (QAC 34 – snímač vonkajšej teploty
a komínový adaptér v cene kotla)
kondenzačný kotol
THRs 1-10 C alebo
THRs 2-17 C alebo
THRs 5-25 C
+ nerezový zásobník MS 120 l
+ KIT BS – prepojenie kotol/ zásobník
+ QAA 55* – ekvitermický izbový regulátor
+ (QAC 34 – snímač vonkajšej teploty
a komínový adaptér v cene kotla)
€
PC bez DPH
PC s DPH
2 690
3 228
€
PC bez DPH
PC s DPH
2 725
3 270
€
PC bez DPH
PC s DPH
3 090
3 708
úspora až 278 €
úspora až 278 €
úspora až 278 €
EUROSET
150
EUROCOMPACT
M 75
EUROCOMPACT
B 120
kondenzačný kotol
THRs 1-10 C alebo
THRs 2-17 C alebo
THRs 5-25 C
+ nerezový zásobník BS 150 l
+ KIT BS – prepojenie kotol/ zásobník
+ QAA 55* – ekvitermický izbový regulátor
+ (QAC 34 – snímač vonkajšej teploty
a komínový adaptér v cene kotla)
kondenzačný kotol
kondenzačný kotol
€
PC bez DPH
PC s DPH
3 125
3 750
úspora až 278 €
THRs 2-17 M 75 V alebo
THRs 2-17 B 120
THRs 2-17 M 75 H
s integrovaným nerezovým
s integrovaným nerezovým
zásobníkom TV, stacionárna
zásobníkom TV objem 75 l
verzia objem 120 l
+ QAA 55* – ekvitermický izbový regulátor
+ QAA 55* – ekvitermický izbový regulátor
+ (QAC 34 – snímač vonkajšej teploty
+ (QAC 34 – snímač vonkajšej teploty
a komínový adaptér v cene kotla)
a komínový adaptér v cene kotla)
€
PC bez DPH
PC s DPH
2 655
3 186
úspora až 278 €
€
PC bez DPH
PC s DPH
3 155
3 786
úspora až 278 €
* QAA 75 – multifunkčný izbový regulátor s drôtovým prepojením je k dispozícii za doplatok: 94,00 € bez DPH/ 112,80 € s DPH
* QAA 78 – multifunkčný regulátor s rádiovým prepojením + modul rádiovej komunikácie je za doplatok: 191,43 € bez DPH/ 236,92 € s DPH
18
procom • katalóg cenník – február 2013
zvýhodnená cena
po celý rok
AKCIOVÉ ZOSTAVY dvojokruhových
kotlov THRs DC, zásobníkov a regulácie
THRs MEDIUM
SET 120 DC
THRs MEDIUM
SET 150 DC
EUROSET
120 DC
dvojokruhový kondenzačný kotol
THRs 1-10 DC alebo
THRs 2-17 DC alebo
THRs 5-25 DC
+ smaltovaný zásobník 120 l
+ KIT BS – prepojenie kotol/ zásobník
+ QAA 55* – ekvitermický izbový regulátor
+ (QAC 34 – snímač vonkajšej teploty
a komínový adaptér v cene kotla)
dvojokruhový kondenzačný kotol
THRs 1-10 DC alebo
THRs 2-17 DC alebo
THRs 5-25 DC
+ smaltovaný zásobník 150 l
+ KIT BS – prepojenie kotol/ zásobník
+ QAA 55* – ekvitermický izbový regulátor
+ (QAC 34 – snímač vonkajšej teploty
a komínový adaptér v cene kotla)
dvojokruhový kondenzačný kotol
THRs 1-10 DC alebo
THRs 2-17 DC alebo
THRs 5-25 DC
+ nerezový zásobník MS 120
+ KIT BS – prepojenie kotol/ zásobník
+ QAA 55* – ekvitermický izbový regulátor
+ (QAC 34 – snímač vonkajšej teploty
a komínový adaptér v cene kotla)
€
PC bez DPH
PC s DPH
3 190
3 828
€
PC bez DPH
PC s DPH
3 225
3 870
€
PC bez DPH
PC s DPH
3 590
4 308
úspora až 278 €
úspora až 278 €
úspora až 278 €
EUROSET
150 DC
EUROCOMPACT
M 75 H DC
EUROCOMPACT
B 120 DC
dvojokruhový kondenzačný kotol
THRs 1-10 DC alebo
THRs 2-17 DC alebo
THRs 5-25 DC
+ nerezový zásobník BS 150
+ KIT BS – prepojenie kotol/ zásobník
+ QAA 55* – ekvitermický izbový regulátor
+ (QAC 34 – snímač vonkajšej teploty
a komínový adaptér v cene kotla)
dvojokruhový kondenzačný kotol
dvojokruhový kondenzačný kotol
THRs 2-17 M 75 H DC
THRs 1-10 B 120 DC alebo
€
PC bez DPH
PC s DPH
3 625
4 350
úspora až 278 €
THRs 2-17 B 120 DC
s integrovaným nerezovým
s integrovaným nerezovým
zásobníkom TV – objem 75 l
zásobníkom TV – objem 120 l
+ QAA 55* – ekvitermický izbový regulátor
+ QAA 55* – ekvitermický izbový regulátor
+ (QAC 34 – snímač vonkajšej teploty
+ (QAC 34 – snímač vonkajšej teploty
a komínový adaptér v cene kotla)
a komínový adaptér v cene kotla)
€
PC bez DPH
PC s DPH
3 155
3 786
úspora až 278 €
€
PC bez DPH
PC s DPH
3 655
4 386
úspora až 278 €
* QAA 75 – multifunkčný izbový regulátor s drôtovým prepojením je k dispozícii za doplatok: 94,00 € bez DPH/ 112,80 € s DPH
* QAA 78 – multifunkčný regulátor s rádiovým prepojením + modul rádiovej komunikácie je za doplatok: 191,43 € bez DPH/ 236,92 € s DPH
procom • katalóg cenník – február 2013
19
Ekologická dotácia Geminox
na solárne zostavy až do výšky
Gemelios s kotlom THRs
700 €
Solárne riešenia pre novostavby
rodinných domov
Solárne sety Gemelios, v spojení buď s plochými
kolektormi FKC alebo s vákuovými kolektormi
Thermomax, sú výborným riešením prípravy teplej
vody v novostavbách, ale aj v starších rodinných
domoch. Tieto solárne sety priemerne usporia
až 2/ 3 nákladov na ohrev vody.
Multifunkčný priestorový prístroj
QAA  75/ 78
Kondenzačný kotol THRs
Pokiaľ nevyhovuje žiaden z doporučených solárnych
setov Gemelios, je možné zostaviť solárny set
„na mieru“.
Snímač vonkajšej
teploty QAC 34
Jedinečný systém „plug and play“ konštrukcie
kolektorov Thermomax umožňuje jednoduchú a teda
rýchlu montáž. Trubice sú umiestňované na strechu
jednotlivo a kolektory Thermomax sú potom
zostavované až na mieste samotnej inštalácie.
Solárne kolektory
Chladiaca
nádrž
(iba DF)
Čerpadlová
skupina
Priamy vykurovací
okruh (radiátory)
Expanzná nádrž
Zmiešavaný vykurovací okruh
(podlahové vykurovanie)
Solárny zásobník
len vo verzii DC
Na klasické strechy sú pripevňované pomocou
univerzálnych úchytov, ktoré možno ľahko prispôsobiť
danej strešnej krytine. Na montáž kolektorov na
ploché strechy alebo fasády sú dodávané špeciálne
montážne sady a rámy.
Kondenzačné kotly Geminox THRs sú vybavené
najmodernejšou riadiacou jednotkou Siemens LMS
umožňujúcou riadenie solárneho systému bez
nutnosti doplnenia ďalšej regulácie.
Stačí zapojiť len dva snímače.
Akciové solárne sety Gemelios
GEMELIOS THRs Comfort
GEMELIOS THRs Comfort Plus
• kotol THRs 1-10 C (2-17 C, 5-25 C)1
• priestorový prístroj QAA 75.611/ 501
• snímač vonkajšej teploty QAC 34
a komínový adaptér v cene kotla
• solárny regulátor integrovaný v LMS
• solárny nerezový zásobník AQUALIOS 2002
• prepojovacia sada kotol/ zásobník
• 2 × plochý kolektor FKC1S V2
• čerpadlová skupina
• expanzná nádrž 18 l s príslušenstvom
• teplonosná kvapalina 20 l
• termostatický zmiešavač 3/ 4“
• sada na inštaláciu na šikmú strechu3
• sada na hydraulické pripojenie
• kotol THRs 1-10 C (2-17 C, 5-25 C)1
• priestorový prístroj QAA 75.611/ 501
• snímač vonkajšej teploty QAC 34
a komínový adaptér v cene kotla
• solárny regulátor integrovaný v LMS
• solárny nerezový zásobník AQUALIOS 300
• prepojovacia sada kotol/ zásobník
• 20 vákuových trubíc vrátane zberača
• čerpadlová skupina
• expanzná nádrž 18 l s príslušenstvom
• teplonosná kvapalina 20 l
• termostatický zmiešavač 3/ 4“
• sada na inštaláciu na šikmú strechu2
• sada na hydraulické pripojenie
Cenníková cena
s DPH
Ekologická dotácia
Geminox
Dotovaná cena
s DPH
Cenníková cena
s DPH
Ekologická dotácia
Geminox
Dotovaná cena
s DPH
7 850 €
– 700 €
7 150 €
8 450 €
– 700 €
7 750 €
verzia s dvojokruhovým kondenzačným kotlom THRs DC je k dispozícii
za doplatok 600 € s DPH
2
verzia s 300 l nerezovým solárnym zásobníkom AQUALIOS 300 je k dispozícii
za doplatok 264 € s DPH
3
verzia pre inštaláciu na rovnú strechu je k dispozícii za doplatok 390 € s DPH
1
20
procom • katalóg cenník – február 2013
verzia s dvojokruhovým kondenzačným kotlom THRs DC je k dispozícii
za doplatok 600 € s DPH
2
verzia pre inštaláciu na rovnú strechu je za doplatok 190 € s DPH
1
BionibaL®
Absolútna ochrana teplovodného vykurovacieho systému
Bionibal je netoxický, biocidný antikorózny prostriedok, vytvorený špeciálne na ochranu polymateriálových vykurovacích systémov. Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu poskytuje veľmi účinnú ochranu pre všetky druhy vykurovacích systémov, vrátane podlahového vykurovania. K dispozícii je aj nemrznúca verzia Bionibagel.
3 kroky ku dokonalej
ochrane sytému
vykurovania
1
Dávkovanie
Bionibaluu:
•
Protikorózny účinok —
netvorí sa hrdza
•
Voda s Bionibalom Neupravená voda,
tvorba kovových
zostáva čistá bez
kovového kalu kalov v polymateriá­
lovom rozvode (oceľ,
liatina, meď, mosadz,
polyetylén).
2
Protibakteriálny účinok –
netvoria sa vodné riasy
Voda s Bionibalom Neupravená voda,
tvorba bakteriálneho
zostáva čistá
kalu.
3
Organické zloženie –
eliminuje tvorbu kotlového kameňa
Bionibal výrazne znižuje riziko usadzovania
kotlového kameňa na citlivých častiach
kotla, najmä na čerpadle a výmenníku –
maximálna ochrana systému.
vykurovací systém bez
podlahového vykurovania:
1 % (0,5 l Bionibalu na 50 l
vody v systéme)
vykurovací systém s podlahovým vykurovaním: 2 %
(1 l Bionibalu na 50 l vody
v systéme) Bionibal sa
dodáva v bandaskách s objemom 1 l a 10 l .
BionibageL
je nemrznúca verzia
inhibítoru Bionibal na báze
monopropylén glykolu, ktorá je
určená na pasívnu ochranu kotla
a vykurovacieho systému pred
mrazom. Aplikácia Bionibagelu
sa využíva najmä v objektoch,
ktoré nie sú obývané celoročne,
alebo v najchladnejších
regiónoch. Okrem protimrazovej
funkcie má všetky ostatné
ochranné vlastnosti rovnaké ako
Bionibal.
Prednosti
zabraňuje tvorbe hrdze a usadenín kovov
zabraňuje tvorbe usadenín z rias a baktérií
zabraňuje tvorbe odpadových plynov
obsahuje interné označenie, takže nádoby možno
jednoducho kontrolovať
je vhodný aj pre systémy s podlahovým
vykurovaním
Dávkovanie Bionibagelu:
Počet litrov Bionibagelu, ktoré je nutné pridať do vykurovacieho systému závisí od celkového objemu inštalácie a od
externých teplôt v danom regióne.
Limitná
teplota ochrany
Kapacita inštalácie [litrov]
50
100
150
200
−5 °C
7
15
22
30
−10 °C
12
25
37
50
−15 °C
17
35
50
70
−20 °C
20
40
60
80
−30 °C
22
45
67
90
Bionibagel sa dodáva v bandaskách s objemom 10 l.
Číslo tovaru
Druh
Balenie
V00.31700
Bionibal
1l
V00.31701
Bionibal
V00.31702
Bionibagel
Predajná cena (€)
bez DPH
s DPH
22
26,40
10 l
218
261,60
10 l
154
184,80
procom • katalóg cenník – február 2013
21
zvýhodnená cena
po celý rok
Špeciálne akciové zostavy
Priestorovo a cenovo úsporné riešenie
vykurovania pre objekty strednej veľkosti – kaskáda kotlov THRs
Kotly s výkonovým rozsahom 9,7–48,7 kW sú určené na vykurovanie väčších objektov s tepelnou stratou 25–49 kW, najmä potom
nadštandardných rodinných domov, víl a objektov komerčného charakteru. Tieto kotly je vhodné tiež spájať do inteligentných kaskád
s komunikáciou a dosiahnuť lineárne modulované výkonové rozmedzie 9,7–195 kW s prednostnou alebo súbežnou prípravou TV.
Tieto kaskády možno doplniť o ľubovoľný počet vykurovacích okruhov riadených integrovanou riadiacou jednotkou alebo
kompatibilnými regulátormi Siemens RVS radu Albatros.
THRs DUO SET 100 kW
2 × kondenzačný kotol THRs 10-50 C
+ 2 × komunikačný modul OCI 345.06/ 101
+ snímač teploty QAD 36/ 101 (B10 – snímač
výstup teploty kaskády)
+ 2 × QAC 34 – snímač vonkajšej teploty ( v cene kotla)
+ 2 × kotlový adaptér (v cene kotla)
€
€
cena bez DPH
cena s DPH
5 700
6 840
THRs 10-35 MEDIUM
SET 150
THRs 10-35 EUROSET 200
THRs 10-50 EUROSET 300
Kondenzačný kotol
THRs 10-35 C
+ smaltovaný zásobník 150 l
+ KIT B – prepoj. kotol/ zásobník
+ QAA 55* ekvitermický regulátor
+ (QAC 34 – snímač vonkajšej teploty
a kotlový adaptér v cene kotla)
Kondenzačný kotol
THRs 10-35 C
+ nerezový zásobník 200 l
+ KIT B – prepoj. kotol/ zásobník
+ QAA 55* ekvitermický regulátor
+ (QAC 34 – snímač vonkajšej teploty
a kotlový adaptér v cene kotla
Kondenzačný kotol
THRs 10-50 C
+ nerezový zásobník 300 l
+ KIT B – prepoj. kotol/ zásobník
+ QAA 55* ekvitermický regulátor
+ (QAC 34 – snímač vonkajšej teploty
a kotlový adaptér v cene kotla
PC bez DPH
PC s DPH
3 275
3 930
úspora až 278 €
€
PC bez DPH
PC s DPH
3 875
4 650
úspora až 278 €
€
PC bez DPH
PC s DPH
4 170
5 004
úspora až 278 €
* QAA 75 – multifunkčný izbový regulátor s drôtovým prepojením je k dispozícii za doplatok: 94,00 € bez DPH/ 112,80 € s DPH
* QAA 78 – multifunkčný regulátor s rádiovým prepojením + modul rádiovej komunikácie je za doplatok: 191,43 € bez DPH/ 236,92 € s DPH
22
procom • katalóg cenník – február 2013
MODUSAT
Bytové odovzdávacie stanice
Príklady inštalácie
Štandardná výbava
inštalačná šachta v byte
•
primárny okruh
v podlahe
max. 6 m
•
•
•
•
•
•
primárny okruh
voľne v priestore
Modusat
v inštalačnom jadre
blokový zdroj tepla
zásobník z austenitickej nehrdzavejúcej
ocele 318 FT s objemom 50, 75 alebo
150 litrov
vykurovacia špirála z nehrdzavejúcej ocele
odvzdušňovač
hydraulický oddeľovač (anuloid)
regulovateľné čerpadlo
teplomer vykurovacej vody
ovládač LETO/ ZIMA (ovládanie čerpadla)
Prednosti
napojený byt vďaka vykurovacej vode cirkulujúcej
pri teplote v rozpätí 60 – 85 °C. Túto vodu dodáva
blokový zdroj ústredného kúrenia, pričom jeho zdroj
energie môže byť akýkoľvek.
nie je potrebná rezerva výkonu, ani potrubné systémy
TV a cirkulácie
hygiena
akustický komfort
jednoduchá údržba
vysoký stupeň spoľahlivosti
dlhá životnosť
vysoká bezpečnosť
Záruka
Modusat sa užívateľovi javí ako nástenný kotol
využívajúci primárnu teplú vodu (dodávanú z blokového
zdroja – domová kotolňa, výmenníková stanica
diaľkového rozvodu…) s vylúčením obmedzení
plynových kotlov.
Nevytvára spaliny (nie je potrebný komín,
resp. odťah spalín), je nehlučný a šetrný voči životnému
prostrediu.
Nezávislá regulácia teploty TV a vykurovania,
dostatočná stála zásoba teplej vody v nerezovom
zásobníku (50, 75 alebo 150 l) perfektne uspokoja všetky
nároky ich užívateľov na komfortné bývanie.
Modusat obstaráva výdatné množstvo TV
a zabezpečuje samostatné vykurovanie pre každý
Model
Komfort – teplá voda
5
rokov
Predajná cena (€)
Objed.
kód
Funkcia
50
ZMOS0.0900
Vykurovanie
+ TV
15 kW
75
ZMOS0.0930
Vykurovanie
+ TV
15 kW
150
ZMOS0.0960
Vykurovanie
+ TV
15 kW
Objed. kód
MODUSAT – voliteľné príslušenstvo
bez DPH
s DPH
V.48.14004
základ. príslušenstvo – dodáva sa vždy, ak nie je objednané žiadne voliteľné príslušenstvo
70
84
V48.14168
termostatická zmiešavacia batéria a motorický trojcestný ventil
405
486
V48.14185
termostatic. zmiešav. batéria, motoric. trojcest. ventil a uzatvárací ventil 230 V
535
642
V48.14964
trojcestný motorický ventil a uzatvárací ventil 230 V
470
564
V48.15067
termostatická zmiešavacia batéria a uzatvárací ventil 230 V
285
342
V48.18643
termostatická zmiešavacia batéria a uzatvárací ventil 24 V
235
282
Modusat
Vykur.
výkon
Nerezové
časti
zásobníka
+
+
+
+
+
+
+
Číslo tovaru
REGULÁTORY K MODUSATOM
RDE10.1
izbový termostat, program 7 dní, napájanie batériami, 24…250 V
Prietok vody
T 30 °C prim. okruh 80 °C
bez DPH
s DPH
Primárny 300 l/ h
Primárny 800 l/ h
9 l/ min
11 l/ min
970
1 164
Primárny 300 l/ h
Primárny 800 l/ h
13 l/ min
19 l/ min
1 040
1 248
Primárny 300 l/ h
Primárny 800 l/ h
25 l/ min
35 l/ min
1 210
1 452
Predajná cena (€)
Predajná cena (€)
bez DPH
s DPH
54,01
64,81
BOS dodávame na základe záväznej písomnej objednávky a po uhradení 50 % hodnoty objednaného tovaru s DPH v lehote do 60 dní.
procom • katalóg cenník – február 2013
23
100%
nerez
BS/ MS
Celonerezové nepriamoohrevné
zásobníky teplej vody
Prednosti
komfort v dodávke TV zabezpečený
výkonom výhrevnej špirály (35 – 62 kW)
a rýchlosťou ohrevu
perfektná izolácia = minimálne tepelné
straty
zaručené hygienické prostredie
jednoduchá inštalácia a údržba
dlhá životnosť
Nerezové
časti
zásobníka
Záruka
5
rokov
Štandardná výbava
•
•
•
•
•
•
•
Model
24
Objed. kód
Objem
zásobník a vyhrievacia
špirála z austenitickej
nerezovej ocele 318 FT
servisná príruba
izolácia z expandovaného
polystyrénu
obal z plastu ABS
nastaviteľný termostat
TV
vývod pre cirkulačné
potrubie
elektrokabeláž
Vý‑
kon/ max.
teplota
Stály
prietok
Prietok
pri 45 °C
Doba
ohrevu
(10/ 60°C)
Rozmery
∅ × výška
(V × Š × H)*
Hmot‑
nosť
l
kW/ °C
l/ min
l/ h
min
mm
Predajná cena
bez DPH
s DPH
kg
€
€
BS 100
ZMSSO.0960
100
35/ 65
14,4
843
10
600 × 700
32
790
948
MS 120
ZMSSO.5908
120
35/ 65
14,4
912
12
860 × 600 × 570*
72
890
1 068
BS 150
ZMSSO.0965
150
35/ 65
14,4
934
15
600 × 925
39
925
1 110
BS 200
ZMSSO.0970
200
60/ 65
24,6
1515
12
600 × 1150
55
1 125
1 350
BS 300
ZMSSO.0975
300
62/ 65
25,5
1703
17
600 × 1600
72
1 320
1 584
Kit B
W07.31709
prepojovacia sada kotol/ zásobník (ZEM a THRs nad 25 kW)
145
174
Kit BS
W07.43804
prepojovacia sada kotol/ zásobník (THRs do 25 kW)
144
172, 80
procom • katalóg cenník – február 2013
100%
nerez
AQUALIOS
Celonerezové solárne
zásobníky teplej vody
Štandardná výbava
•
•
•
•
•
zásobník a vyhrievacie špirály z austenitickej
nerezovej ocele 318 FT
servisná príruba
izolácia z expandovaného polysty­rénu
izolačný penový obal
štandardne vývod pre cirkulačné potrubie
Aqualios – zásobníky teplej vody vybavené dvojitým
špirálovým nerezovým výmenníkom sú koncipované
na pripojenie jednak solárnych panelov a zároveň klasického kotla:
•
•
prvý špirálový výmenník umiestnený v spodnej
časti zásobníka sa pripája na solárny vykurovací
panel
druhý špirálový výmenník umiestnený v hornej
časti zásobníka sa pripája na vykurovací kotol, ktorý ohrieva vodu v prípade nedostatočného slnečného svitu
Prednosti
vysokokvalitná austenitická nerezová oceľ triedy 318 FT (vzhľadom na
kvalitu nerezovej ocele odpadá nutnosť vybavenia zásobníka ochrannou
antikoróznou anódou) = mimoriadne dlhá životnosť
komfort v dodávke TV zabezpečený veľkou teplozmennou plochou
výhrevnych špirál – kotlovej ako i solárnej (43 – 51 kW) a rýchlosťou
ohrevu vody
perfektná tepelná izolácia = minimálne tepelné straty.
Aqualios je vybavený dvojitou izoláciou – jednu vrstvu tvorí 44 mm
expandovaný polystyrén a druhú izolačná pena hrúbky 15 mm
hygienické prostredie zaručené kombináciou nerezového telesa
zásobníka a dezinfekčných funkcií kondenzačných
Záruka
Nerezové
kotlov Geminox THRs & ZEM
časti
rokov
jednoduchá inštalácia a údržba
zásobníka
5
Model
Objednávací
kód
Objem
Výkon
vyk.
špirály
pre kotol
Výkon
vyk.
špirály
pre solár
Prietok
pri 45 °C
za 1 hod.
špirála
pre kotol
Prietok
pri 45 °C
za 1 hod.
špirála
pre solár
Rozmery
∅ × výška
l
kW
kW
l
l
mm
Hmot‑
nosť
Predajná cena
bez DPH
s DPH
kg
€
€
AQUALIOS 200
ZBASO.0904
200
43
37,8
1 059
950
656 × 1346
64
1 320
1 584
AQUALIOS 300
ZBASO.0905
300
43
51
1 059
1 040
656 × 1796
82
1 540
1 848
KIT B
W07.31709
prepojovacia sada kotol/ zásobník (ZEM a THRs nad 25 kW)
145
174
KIT BS
W07.43804
prepojovacia sada kotol/ zásobník (THRs do 25 kW)
144
172, 80
GE 2000
W22.35884
výhrevná špirála 2000 W 230V/ 50Hz
305
366
procom • katalóg cenník – február 2013
25
spalinové systémy
spalinové systémy SERIO – výber z katalógu
KÓD
26
Popis
Predajná cena (€)
bez DPH
s DPH
52100100
rúra DN60 × 250 mm, PP
4,10
4,92
52100102
rúra DN60 × 500 mm, PP
4,97
5,96
52100104
rúra DN60 × 1000 mm, PP
6,70
8,04
52100106
rúra DN60 × 2000 mm, PP
12,75
15,30
52100110
rúra DN80 × 250 mm, PP
5,40
6,48
52100112
rúra DN80 × 500 mm, PP
6,70
8,04
52100114
rúra DN80 × 1000 mm, PP
8,43
10,12
52100116
rúra DN80 × 2000 mm, PP
17,07
20,48
52100120
rúra DN110 × 250 mm, PP
6,91
8,29
52100122
rúra DN110 × 500 mm, PP
7,13
8,56
52100124
rúra DN110 × 1000 mm, PP
12,75
15,30
52100126
rúra DN110 × 2000 mm, PP
19,23
23,08
52100132
rúra DN125 × 500 mm, PP
12,75
15,30
52100134
rúra DN125 × 1000 mm, PP
17,93
21,52
52100136
rúra DN125 × 2000 mm, PP
28,30
33,96
52100142
rúra DN160 × 500 mm, PP
18,58
22,30
52100144
rúra DN160 × 1000 mm, PP
27,87
33,44
52100146
rúra DN160 × 2000 mm, PP
42,99
51,59
52100160
rúra DN200 × 250 mm, PP
45,15
54,18
52100202
koleno DN60 × 30° PP
4,10
4,92
52100204
koleno DN60 × 45° PP
4,10
4,92
52100206
koleno DN60 × 87° PP
4,10
4,92
52100212
koleno DN80 × 30° PP
4,54
5,45
52100214
koleno DN80 × 45° PP
4,54
5,45
52100216
koleno DN80 × 87° PP
4,54
5,45
52100222
koleno DN110 × 30° PP
6,27
7,52
52100224
koleno DN110 × 45° PP
6,27
7,52
52100226
koleno DN110 × 87° PP
6,70
8,04
52100234
koleno DN125 × 45° PP
15,34
18,41
52100236
koleno DN125 × 87° PP
17,50
21,00
52100242
koleno DN160 × 30° PP
21,39
25,67
52100244
koleno DN160 × 45° PP
21,39
25,67
52100246
koleno DN160 × 87° PP
25,71
30,85
52100311
revízny T‑kus priamy PP DN80
13,61
16,33
52100312
revízny T‑kus priamy PP DN110
14,91
17,89
52100321
revízne koleno PP DN80
17,93
21,52
52100322
revízne koleno PP DN110 × 87°
19,66
23,59
52100500
horizontálna sada „turbo“ DN100/ 60 – 600
68,92
82,70
52100505
horizontálna sada „turbo“ DN125/ 80 – 600
112,13
134,56
52100510
komínová sada DN80
129,41
155,29
52100521
koaxiálna komínová sada DN125/ 80
215,83
259,00
52100530
fasádna koaxiálna komínová sada DN125/ 80
371,39
445,67
52100545
kompletná koaxiálna komínová sada DN125/ 80 s flexibilnou rúrou
388,67
466,40
52100615
komínová sada združených odvodov spalín pre kaskády kotlov DN160
388,67
466,40
52100710
komínová sada združených odvodov spalín so zpätnými klapkami pre kaskády kotlov DN160
559,57
671,48
52100730
rozšírenie sady združených odvodov spalín so zpätnými klapkami pre kaskády kotlov DN160
257,10
308,52
52100002
rúra koaxiálna DN100/ 60 × 500 mm, PP/ KS
24,90
29,88
procom • katalóg cenník – február 2013
spalinové systémy
spalinové systémy SERIO – výber z katalógu
KÓD
52100003
Popis
rúra koaxiálna DN100/ 60 × 1000 mm, PP/ KS
Predajná cena (€)
bez DPH
s DPH
29,90
35,88
52101312
rúra koaxiálna DN125/ 80 × 500 mm, RAL9016
30,03
36,04
52101314
rúra koaxiálna DN125/ 80 × 1000 mm, RAL9016
38,67
46,40
52101316
rúra koaxiálna DN125/ 80 × 2000 mm, RAL9016
77,56
93,07
52100007
koleno koaxiálne DN100/ 60 × 43,5°, PP/ KS
18,90
22,68
52100008
koleno koaxiálne DN100/ 60 × 87°, PP/ KS
18,90
22,68
52102112
koleno koaxiálne DN125/ 80 × 30°, RAL9016
30,03
36,04
52102114
koleno koaxiálne DN125/ 80 × 45°, RAL9016
30,03
36,04
52102116
koleno koaxiálne DN125/ 80 × 87°, RAL9016
42,99
51,59
52103101
revízny T‑kus priamy koaxiálny DN125/ 80
60,28
72,34
52103201
revízne koleno koaxiálne DN125/ 80
73,24
87,89
52104111
flexibílna rúra DN83/ 75, priehľadná, cievka 12,5 m
241,76
290,11
52104112
flexibílna rúra DN83/ 75, priehľadná, cievka 25 m
431,88
518,26
52104115
spojka skrutkovacia pre flexibílnu rúru DN83/ 75
53,36
64,03
52104116
redukcia z flexibilnej rúry DN83/ 75 na rúru DN80
38,67
46,40
52104117
závesná objímka pre flexibilnu rúru DN80 s UV-ochranou
14,04
16,85
52104118
montážna pomôcka pre flexibilnu rúru DN83/ 75
86,20
103,44
52104310
revízny T‑kus priamy pre flexibilnu rúru DN83/ 75
86,20
103,44
52105101
kotlový adaptér GEMINOX ZEM DN100/ 60
31,13
37,36
52105021
kotlový adaptér DN 80 s meracím otvorom
18,77
22,52
52105121
kotlový adaptér GEMINOX THRs DN80/ 125
70,50
84,60
52105123
kotlový adaptér GEMINOX ZEM DN80/ 125
83,45
100,14
52105410
redukcia DN60/ 80, PP
17,07
20,48
52105412
redukcia DN80/ 110, PP
30,03
36,04
52106011
univerzálna dištančná objímka DN80 PP (sada 4 kusov)
2,81
3,37
52106012
univerzálna dištančná objímka DN110 PP (sada 4 kusov)
4,10
4,92
52106201
koleno s komínovou podperou DN80
24,85
29,82
52106202
koleno s komínovou podperou DN110
27,87
33,44
52106433
krycí plech DN125, RAL9016
20,09
24,11
52106511
prechodka stenou DN125/ 80, PE
8,43
10,12
52107131
šikmá strešná taška čierna DN125, olovo/ PE, 5 – 25°
32,30
38,76
52107133
šikmá strešná taška čierna DN125, olovo/ PE, 35 – 55°
32,30
38,76
52107231
šikmá strešná taška tehlová DN125, olovo/ PE, 5 – 25°
32,30
38,76
52107233
šikmá strešná taška tehlová DN125, olovo/ PE, 35 – 55°
32,30
38,76
52107330
prechodka rovnou strechou DN125, hliníková
30,03
36,04
52107640
strešný prieduch koaxiálny čierny DN100/ 60
60,28
72,34
52107691
strešný prieduch koaxiálny čierny DN125/ 80, 400mm, PP
86,20
103,44
52107840
strešný prieduch koaxiálny tehlový DN100/ 60
60,28
72,34
52107891
strešný prieduch koaxiálny tehlový DN125/ 80, 400mm, PP
86,20
103,44
52108110
komínový poklop čierny, plastový / komínový poklop čierny, plastový DN60
38,67
46,40
52108111
komínový poklop čierny, plastový / komínový poklop čierny, plastový DN80
51,64
61,97
52108112
komínový poklop čierny, plastový / komínový poklop čierny, plastový DN110
68,92
82,70
52109201
adaptér pre oddelený prívod vzduchu DN125/ 80
42,99
51,59
Y00.13424
biaxiálny adaptér 2 × DN 80 (kocka)
41,89
50,27
52109411
náhradná náplň pre neutralizačný box 4 kg
77,56
93,07
prečerpávacia stanica kondenzátu
151,02
181,22
neutralizačná stanica kondenzátu Neutra G 25 do 50kW
119,00
142,80
52109499
410730
Kompletnú ponuku spalinových systémov nájdete na www.brilon.sk alebo žiadajte na tel. č.: 02/ 44 255 633
procom • katalóg cenník – február 2013
27
vykurovacia technika
Zoznam obchodných a montážných partnerov
Trnavský kraj PETS s. r. o., 924 00 GALANTA, Matuškovská cesta 23 (za Medosom), 031/ 7826 190 • THERMOPOL Galanta, 924 01 GALANTA, 29. augusta 16, 031/ 7802 514
• HOLČÍK Pavol – PLYNOSERVIS, 908 51 HOLÍČ, Vysoká 37, 0903 437 158 • VAREMONT, 925 03 HORNÉ SALIBY 990, 031/ 7852 152 • Empíria – Pavol Maráček,
921 01 PIEŠŤANY, Priemyselná 12, 033/ 7970 125 • UNI‑GAS, 925 21 SLÁDKOVIČOVO, Fučíková 361, 0905 253 088 • Geotherm spol. s r. o., 917 02 TRNAVA,
Rybníková 3, 033/ 5511 819 • MH Centrum, 917 02 TRNAVA, Zelenečská 25, 033/ 5536 655 • TEMATECH, 917 00 TRNAVA, Viktoríniho nám. 13, 033/ 5354 333(4)
• Ing. Branislav Tomovič, 930 51 VEĽKÁ PAKA, Veľká Paka 300, 0904 142 475 • Region TZB spol. s r. o., 908 51 HOLÍČ, Partizánska 25, 034/ 6682 780
Trenčiansky kraj PMR s. r. o., 957 01 BÁNOVCE NAD BEBR., Trenčianska cesta 1337, 038/ 7605 435 • Vladimír Koprda – SLOVMONT, 971 01 PRIEVIDZA, Bojnická cesta 37,
046/ 5432 538 • Milan Figura – INŠTALATÉRSTVO, 907 01 MYJAVA, Hurbanova 623/ 24, 034/ 6540 113 • Peter Kadlec – PK, 915 01 NOVÉ MESTO N. VÁHOM,
Odborárska 30/ A, 032/ 7719 889 • Dušan Monček OSČ, 971 01 PRIEVIDZA, Nadjazdová 2, 046/ 5420 901
Nitriansky kraj TZB‑Market s. r. o., 949 01 NITRA, Levická 7, 0903 282 884 • Turček Viktor – THERMOPLAST, 940 01 NOVÉ ZÁMKY, Poľovnícka 35, 0905 719 418 • ITC spol. s r. o.,
949 01 NITRA, Novozámocká 120, 0903 719 518 • KP Mont, 949 01 NITRA, Cabajská 10, 037/ 6582 030 • METAL-BAU s. r. o., 934 01 LEVICE, ul. Sv. Michala 1,
036/ 6319 351
Žilinský kraj Igor Stárek ISŽ, 010 01 ŽILINA, Kálov 23, 0903 504 407 • Ivan Rafaj – Rafgas, 010 03 ŽILINA, Topoľová 6, 042/ 5620 461 • Mont Geo – Zuzik, 010 03 ŽILINA,
Alexyho 1, 041/ 5000 926 • Štrob Slovakia s. r. o., 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, Neslušská cesta 651, 041/ 4220 165 • Plynoservis Pažický, 036 01 MARTIN,
V. P. Tótha 64/ 16, 0903 516 635 • ANERGIA s. r. o., 022 01 ČADCA, Mierová 1725, 0903 807 634 • Alterna spol. s r. o., 034 81 RUŽOMBEROK, Lisková 648,
0908 234 733 • Karol Kováč – Energas, 034 01 RUŽOMBEROK, Kosovo 1, 044/ 4326 094 • UNITHERM spol. s r. o., 026 01 DOLNÝ KUBÍN, Radlinského 61,
043/ 5864 190 • UNIVENTA s. r. o., 026 01 DOLNÝ KUBÍN, Vyšný Kubín 2, 043/ 5865 133 • Arol-eu s. r. o. 026 01 DOLNÝ KUBÍN, Nemocničná 49, 0905 224 509
Banskobystrický kraj HORIA s. r. o., 974 01 BANSKÁ BYSTRICA, Cementárenská cesta 16, 048/ 4113 692 • SISEP PVP s. r. o., 974 04 BANSKÁ BYSTRICA, Havranské 11, 048/ 4142 645
• Stanislav Valent, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA, Senická cesta 96, 048/ 4112 475 • Gabriel Rucklschloss, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA, Krčméryho 3,
045/ 6912 779 • REMONTA s. r. o., 962 01 ZVOLENSKÁ SLATINA, SNP 45, 045/ 5394 064 • Empíria, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA, Zvolenská cesta 23, 048/ 3260 711
• ANERGIA s. r. o., 935 84 DUDINCE, Tupá 177, 0903 807 634
Košický kraj A‑Z Plyn Isza s. r. o., 040 01 KOŠICE, Sokolovská 6, 055/ 6436 267 • Flexta s. r. o., 040 01 KOŠICE, Dunajská 10, 055/ 6258 058 • Empíria, 040 01 KOŠICE,
Prešovská cesta, 055/ 7998 538‑9 • Emilia Fürstenzellerová – STERAD, 040 12 KOŠICE, Jesenejská 20, 055/ 6746 247 • NGT s. r. o., 040 01 KOŠICE, Rovníková 10,
0903 221 941 • PLYSPO s. r. o., 048 01 ROŽŇAVA, Šafárikova 174, 058/ 7326 075 • Termos – Jozef Poľacký, 075 01 TREBIŠOV, Puškinova 18, 056/ 6724 648
• Dušan Junger – Thermoflex, 048 01 ROŽŇAVA, Slnečná 8, 0905 256 761
Prešovský kraj ARMAT TRADE Jozef Nazad, 066 76 HUMENNÉ, Mierová 62, 057/ 7883 971 • AZ THERM s. r. o., RASLAVICE, Hlavná 163, 054/ 4792 945 • EMPÍRIA Poprad,
058 01 POPRAD, Teplická ulica 4902, 052/ 3213 519 • GASKO s. r. o., 080 01 PREŠOV, Budovateľská 52/ A, 051/ 7732 284 • Kugas s. r. o., 080 01 PREŠOV, Marka
Čulena 29, 051/ 7715 328 • Mirad s. r. o., 080 01 PREŠOV, Bardejovská 23, 051/ 7497 842 • Primatherm s. r. o., 093 01 VRANOV NAD TOPĽOU, Bernolákova 1095,
057/ 4464 752 • TDV tepelná technika, 082 37 ŠIROKÉ 468, 051/ 7482 377 • VPK s. r. o., 080 01 PREŠOV, Jilemnického 4, 051/ 7594 190 • Gasprojekt spol. s r. o.,
066 01 HUMENNÉ, Štúrová 30, 057/ 7763 974 • UNIVENTA Prešov s. r. o., 080 06 ĽUBOTICE, 0905 931 020
28
Výhradné zastúpenie
Geminox pre Slovensko:
Procom, spol. s r. o.
Smrečianska 18, 831 01 Bratislava 37
tel.: 02/ 44 25 56 33, 44 25 66 01
fax: 02/ 44 25 56 13, [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Obchodno-technická kancelária – východ:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
tel./ fax: 051/ 772 11 16, mobil: 0902 61 47 21
procom • katalóg cenník – február 2013
Oblastný dis­tri­bú­tor
Vyhotovil: Formát & TypoSet, tel.: +421 – 2 – 43 63 11 73 (74), e‑mail: [email protected]
Bratislavský kraj Empíria – Pavol Maráček, 831 04 BRATISLAVA, Vajnorská 127, 02/ 4910 8912‑15 • ENERGOPLYN s. r. o., 831 03 BRATISLAVA, Nobelova 34, 0903 715 641
• GAS‑SYSTEM s. r. o., 811 02 BRATISLAVA, Svetlá 8, 02/ 4594 6316 • TERMOTECHNIK – Peter Ježo, 851 01 BRATISLAVA, Macharova 1, 0903 241 515
• K.T.O. International Slovensko s. r. o., 830 05 BRATISLAVA, Odborárska 52, 02/ 4445 4900 • HELINSTAL s. r. o., 900 81 ŠENKVICE, Trlinská 77, 0905 273 388
• BEKO IN s. r. o., 900 62 KOSTOLIŠTE 240, 034/ 7734 191 • ABSOL s. r. o., 902 01 PEZINOK, Dobšinského 2, 033/ 6453 058 • PROPS s. r. o., 902 01 PEZINOK,
Bernolákova 89, 033/ 6422 569 • FALKEN s. r. o., 900 31 STUPAVA, Cementárska 15, 02/ 6025 2480 • ADACCO s. r. o., 831 04 BRATISLAVA, Vajnorská 108/ B,
02/ 4446 1888 • EURO THERM s. r. o., 851 03 BRATISLAVA, Furdekova 6, 0915 143 348 • Ptáček – veľkoobchod a. s., 831 04 BRATISLAVA, Vajnorská 140,
02/ 4445 5781 • Juflex s. r. o., 831 01 BRATISLAVA, Vlárska 50/ A, 02/ 4463 3431
Download

Katalóg a cenník Geminox 2013