Potissimus
Codex Potissimus je internet portal namenjen
ugovornim partnerima. dostupnost je omogućena
samo registrovanim korisnicima.
Pomoću tih izuzetnih pogodnosti, Potissimus nudi
mnogo informacija na jednom mestu, štedeći
dragoceno vreme.
Podaci od uvoznika
Srbija
interaldiCom
export-import d.o.o.
Ul.Ivana Senkovića 51
11273 Batajnica
t/F: +381(0) 11 84 84 796
t/F: +381(0) 11 84 80 986
mob:+381(0) 63 277 602
[email protected]
Bosna i Hercegovina
Kvalitetna i pouzdana robna marka
t/F: +387(0) 55 2424 89
[email protected]
vulin d.o.o.
kulina bana 8
76300 bijeljina
sa upotrebom moderne tehnologije,
sklona inovativnosti,
Makedonija
pametan
pametan
ƒ svakim klikom sveže stanje
jednostavan
ƒ analize internet porudžbina
jednostavan
brz
brz
ƒpametan
brza dostupnost do cena i zaliha
t: +389(0) 22 460 480
F: +389(0) 22 458 236
mob:+389(0) 70 274 566
[email protected]
CODEX d.o.o.
Plese 7b
9000 murska sobota
slovenija
ƒ manje klikova - više informacija
jednostavan
ƒ jednostavna upotreba
ƒ pomoć putem interneta i telefona
brz
www.codex.si
kao i fleksibilnosti.
Proizvodi robne marke Code
CodeX
C
odeX su Proizvedeni
roizvedeni u skladu sa međunarodnim standardima.
PoPsi - Company dooel
bul:”Jane sandanski” 5-3
1000 skopje
N OV O
Lepkovi
i
sprejevi
www.codex.si
NOVI Prodajni Program
NOVI Prodajni Program
BrzoDelujući lepkovi
Dvokomponentni lepkovi, zAptivnA sreDstvA
Pogodno za lepljenje:
› svih vrsta veštačkih materijala
› gume
› metala
› papira
› drveta
Cevni i nAvojni zAptivAči
Postojani kod
zemnog gasa.
Pogodno za privoje i
hromiranog čelika.
lepkovi zA spojeve
upotrebljava se
svuda gde se
ugrađuju valjkasti
ležajevi ili spajaju
cilindrični delovi.
Primereni na području:
››proizvodnje
››montaže
››održavanja
5-mIN EpOksIlNI lEpak
idealno za lepljenje
› stakla,
› pleksiglasa,
› različitih veštačkih materijala,
› metala i
› opštu upotrebu.
30-mIN EpOksIlNI lEpak
idealno za
››zaptivanje pukotina u cevi,
TEčNI mETalI
››popunjavanje prevelikih
idealno za lepljenje i
navojnih zazora,
popunjavanje oštećenih
››ravnanje varova i
gradivnih elemenata,
››popravljanje manjih
kao i za popravljanje
pukotina u glačalima.
pukotina.
površinski zAptivAči
››za industrijske namene
››ručne radove
››održavanje
››popravke
››opšte područja primene
Extreme Ležajevi
Ležajevi
Uljni zaptivači
Kućišta
Uskočnici
Lanci
N OV O
vijčAni osigurAč
sprečava neželjeno odvijanje
spojeva svih delova metalnih
navoja,
prouzrokovanih
vibracijama ili dinamičkim
opterećenjima.
sprečava stvaranje pukotina
preko cele površine spoja, na
kojem su naprsline i udubljenja
napunjena zaptivnom masom.
Aerosoli
Prodajni Program
višestrana upOtrEbljivOst
› za domaću upotrebu
› hobi
Lepkovi i sprejevi
Pouzdan KvalitEt
› stroga kontrola kvaliteta po međunarodnim
› u poljoprivredi
› u industriji
Namenski proizvodi
N OV O
standardima iso/ieC 17025 i iso 2859
› upotreba najnovije tehnologije i razvojnih procesa
› stremimo ka dugoročnom partnerstvu sa naručiocem
Download

Snimi - Codex doo